Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.

19 182 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:49

Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG Mục Lục Lời mở đầu Gia đình trường suốt đời người Là nơi mà nhân cách người hình thành phát triển thông qua việc dạy dỗ thành viên khác gia đình mà cha mẹ Ma-hat-ma Gan-di nói: "Không có trường tốt gia đình Trang TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG người thầy tốt cha mẹ." Từ quan điểm giáo dục coi gia đình ba môi trường giáo dục trẻ em Trẻ em chủ nhân tương lai đất nước Đất nước muốn phát triển chủ nhân phải người có nhân cách tốt mà nhân cách lại hình thành môi trường gia đình Mà giáo dục gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến chủ nhân tương lai đất nước từ định đến tồn phát triển đất nước Hiện nay, nhiều quốc gia nhận thức sâu sắc ý nghĩa giáo dục gia đình nên quan tâm, đầu tư phát triển mạnh mẽ trở thành cách mạng giới-cách mạng giáo dục gia đình từ sớm Giáo dục gia đình xuất hiện, xuất từ sớm người biết thu nhận kinh nghiệm truyền lại cho hệ cháu Tuy nhiên, sau nghiên cứu khoa học gần gia đình ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách trẻ xã hội trọng quan tâm đến giáo dục gia đình Từ lý bảo tận tình thầy học lớp em định chọn đề tài:"Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách trẻ" để làm tiểu luận cuối kỳ Tuy nhiên, tiểu luận em thiếu sót, kính mong bảo đóng góp ý kiến thầy để tiểu luận tiểu luận sau em được hoàn thiện Nghị Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI có ghi:" Tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện, phát triển toàn diện cho thanh, thiếu niên, trẻ em Quan tâm chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi Chú trọng công tác gia đình, thực bình đẳng giới giảm cân giới tính trẻ sơ sinh " Trang TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG I GIÁO DỤC GIA ĐÌNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÂN CÁCH TRẺ 1.Giáo dục gia đình gì? Giáo dục hoạt động nhằm tác động cách có hệ thống đến phát triển tinh thần, thể chất đối tượng đó, làm cho đối tượng có phẩm chất lực yêu cầu đề Giáo dục gia đình khái niệm giáo dục thực gia đình Gia đình cộng đồng người sống chung gắn bó với mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng quan hệ giáo dục Giáo dục gia đình hoạt động vô tinh tế, hội tụ toàn sức mạnh truyền cảm, đồng cảm cha mẹ Kết giáo dục trẻ gia đình không phụ thuộc nhiều vào điều kiện vật chất kinh tế, mà có chịu ảnh hưởng sâu sắc yếu tố tinh thần khác Những đứa trẻ dù hoàn cảnh khác giáo dục tốt từ gia đình có điểu kiện thuận lợi để phát triển toàn diện, trước hết trở thành người tốt 2.Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến nhân cách trẻ Gia đình điểm tựa lớn đời người, nơi ta sinh ra, lớn lên học học Gia đình nơi gần gũi, gắn bó nên học nơi thường hằn sâu có ảnh hưởng lớn đến người sau Mà người trực tiếp dạy học học cho ta không khác người thân gia đình mà chủ yếu cha mẹ Những học gia đình thường truyền dạy cách tự nhiên nên dễ tiếp thu mà lại in sâu vào trí nhớ Quá trình truyền dạy trình lâu dài bền bỉ từ ta sinh người lớn ta gia đình bước sang giới khác trình dừng lại người Cha mẹ giáo dục trách nhiệm, tình cảm, quyền uy người làm cha, làm mẹ Ông bà ta có Trang TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG câu :" Dạy từ thuở thơ" Trẻ non, non nên dễ uốn nắn để lớn lên chúng có móng phẩm chất tốt đẹp Giáo dục gia đình diễn thời gian dài đời tác động mạnh mẽ lúc trẻ từ đến tuổi giai đoạn não phát triển nhanh Thời gian ảnh hưởng lớn đến nhân cách sau trẻ nên cha mẹ người thân gia đình cần ý để không gây ảnh hưởng xấu đến hình thành phát triển nhân cách trẻ Đồng thời giai đoạn trẻ tiếp xúc với sống nên môi trường sống lúc ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhìn nhận, đánh giá đối xử với đời sau trẻ lớn lên Trẻ thời kì trang giấy trắng tinh để cha mẹ giúp trẻ tự viết lên nét đời phải cẩn thận việc giáo dục trẻ giai đoạn Giáo dục gia đình thời gian người ta gọi giáo dục thời kỳ sớm, giáo dục thời kỳ mang lại ý nghĩa đặc biệt có tác dụng phi thường trưởng thành trẻ: thúc đẩy phát triển, hoàn thiện đại não trẻ em từ không đến sáu tuổi giai đoạn giáo dục thời kỳ lí tưởng để phát triển trí tuệ người, hình thành tính cách phẩm chất tốt đẹp người Nếu bỏ qua hội lần đời trẻ tiềm não trẻ giảm dần theo quy luật Do đó, giáo dục sớm nhiều quốc gia quan tâm đầu tư phát triển mạnh mẽ trở thành cách mạng giới - cách mạng giáo dục thời kỳ sớm Mở đầu cho trình giáo dục sớm trình thai giáo ( giáo dục bào thai) Tiến hành thai giáo làm sở để khai mở tạo tiền đề cho giáo dục trẻ sơ sinh Quá trình thai giáo không thay vai trò bà mẹ với hỗ trợ ông bố tương lai thành viên khác gia đình.Sự phát triển khoa học đại chứng minh lặp lặp lại kích thích tốt thai nhi, thúc đẩy não thai nhi phát triển Bên cạnh giáo dục cho thai nhi phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu để thai nhi khỏe mạnh từ thúc đẩy phát triển não Đồng thời người mẹ phải quan tâm cách Trang TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG chu thể khỏe mạnh, tinh thần tốt trình thai giáo diễn tốt Hiện giới, nhiều quốc gia nhận thức sâu sắc ý nghĩa giáo dục sớm tảng vững cho bước phát triển cuộcđời người Họ có cải tổ giáo dục, nhằm ý phát triển giáo dục thời kỳ sớm với mong muốn "biến gánh nặng dân số thành nguồn tài nguyên trí tuệ vô hạn", công trình "Phương án không tuổi" giáo sư người Trung Quốc tạo nên hàng loạt thiếu nhi kiệt suất lĩnh vực, Mỹ vào năm 1979 chuyên gia phụ khoa Fandeka sáng tạo nên " Trường đại học thai nhi" nhằm giúp hỗ trợ thai nhi phát triển trí tuệ, sau đời học tập dễ dàng hơn, phát triển tinh thần thuận lợi Sau trình thai giáo trình giáo dục trẻ sơ sinh, giai đoạn người mẹ giáo dục theo người mẹ cộng với kiến thức người bà trẻ truyền cho tận tình người cha Giai đoạn trẻ học theo quen (nhận biết người thân, người lạ), khóc mẹ ôm vào lòng vỗ ngưng khóc, mẹ bồng đưa nhẹ nhàng hát ru ngủ Trong thời gian tác động đến trẻ dù nhỏ ảnh hưởng lớn đến phát triển sau trẻ xương trẻ lúc mềm, dây thần kinh mảnh dễ đứt Tất tác động lên trẻ không mức kể việc chọc trẻ cười lớn hay tung trẻ lên cao khiến ảnh hưởng đến hệ thần kinh hay quan khác trẻ Quá trình giáo dục trẻ sơ sinh diễn khoảng năm đầu đời trẻ Sau trình tiếp đến trình giáo dục trẻ từ đến sáu tuổi Quá trình trình quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành phát triển nhân cách trẻ hay gọi giai đoạn hình thành nhân cách gốc trẻ Vì giai đoạn cha mẹ phải ý đến hành vi lời nói trẻ để kịp thời can thiệp tốt giúp trẻ phát huy không tốt sửa chữa sớm tốt Giáo dục gia đình thời kỳ chủ yếu trẻ dùng giác quan để nhận biết giới xung quanh Trang TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG làm theo mà chúng thấy Mở đầu giai đoạn tập cho trẻ bước bước đầu tiên, nói âm Cha mẹ cần khuyến khích vừa đủ để trẻ biết cố gắng xứng đáng phải cố gắng để có nhiều Có thể nhiều người nghe đến bảo trẻ tập tập nói chưa có suy nghĩ, chưa có nhận thức biết Nhưng suy nghĩ giống cần làm tốt khen trẻ cố gắng làm tốt để khen nhiều Ở giai đoạn cha mẹ cần phải nén tình yêu thương lại để trẻ tự học học mà sau trẻ áp dụng vào sống Như việc trẻ bước bị ngã mẹ bà chạy đến dỗ dành trẻ ôm trẻ vào lòng lấy tay đánh vào chỗ làm bé ngã khiến trẻ lớn lên suy nghĩ chờ đợi vấp ngã tự đứng lên mà cần phải có người nâng đỡ đổ lỗi cho người khác, không nhận lỗi phía Cha mẹ thời kỳ phải tranh thủ hình thành cho thói quen tốt ngay, nhiều tốt thói quan lúc in sâu vào não trẻ khó phai mờ đồng thời phải loại bỏ hành vi, cử chỉ, lời nói chưa tốt khỏi đầu trẻ trước muộn Thời kỳ trẻ chịu ảnh hưởng lớn câu nói ông cha ta " bầu tròn, ống dài", công việc cụ thể, hành vi, thái độ, lối sống ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành phát triển nhân cách trẻ Nên muốn trẻ hình thành nhân cách tốt thành viên gia đình phải gương sáng để trẻ tự chiếu vào học hỏi làm theo người lớn Trong thời gian gia đình phải tạo bầu không khí yêu thương đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, cố gắng bỏ qua xích mích, mẫu thuẫn, cãi vã để trẻ cảm nhận tổ ấm, nơi tràn đầy tình yêu thương chân thành, mối quan hệ thân thiết thành viên gia đình mà cha mẹ trẻ Trẻ tiếp nhận hành vi không qua dạy dỗ cha mẹ mà qua tình cảm người thân xung quanh Thời gian trẻ tăng cường quan sát khám phá trẻ dần hình thành suy nghĩ gia đình môi trường mà trẻ tiếp xúc nên trẻ tiếp thu tất xảy xung quanh Trẻ học tập mối liên hệ trẻ người thân gia đình mà với cha mẹ, mối liên hệ Trang TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG gần gũi trẻ cha mẹ, mối liên hệ cha mẹ ông bà, sau mối liên hệ thành viên khác gia đình Trẻ nhìn học tập hành vi, cách đối xử, lời nói mối liên hệ gia đình để làm theo muốn dạy trẻ thời gian cố gắng hình mẫu lí tưởng trước mặt trẻ lặp lặp lại nhiều lần khiến trẻ nhớ đồng thời bắt chước theo Vì thành viên gia đình phải có hành vi, cử chỉ, lời nói yêu thương tôn trẻ đối xử với người lớn Dành toàn tình yêu thương cho trẻ hoàn toàn nuông chiều để trẻ ỉ lại yêu thương không sợ làm nũng Cha mẹ cần theo dõi hàng ngày phát có biểu không tốt, biểu không tốt dù nhỏ ảnh hưởng đến trình phát triển sau trẻ Bên cạnh giáo dục cho lối sống, suy nghĩ tốt cha mẹ nên truyền đạt cho truyền thống văn hóa gia đình, dân tộc thông qua thói quen tốt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để trẻ hiểu vai trò trách nhiệm thân từ bé tốt cho trẻ sau Cha mẹ nên lồng ghép học đời cho trẻ giáo dục cho trẻ biết xin lỗi cảm ơn, biết phân biệt tốt xấu, biết tự điều chỉnh hành vi chưa tốt thân, biết tự rèn luyện để thân tốt Cùng với thương yêu giáo dục cần biện pháp giáo dục cứng rắn để trẻ rút kinh nghiệm sửa sai Ông cha ta có câu :"Thương cho roi cho vọt, ghét cho cho bùi." Ngày nay, nhà khoa học chứng minh điều ngược lại " Roi vọt không làm trẻ nên người" Dù biện pháp cứng rắn không dùng bạo lực với trẻ điều không ảnh hưởng phát triển thể chất mà ảnh hưởng đến phát triển tinh thần trẻ sau Và không dùng bạo lực nghĩa dùng lời lẽ không tốt để nói với trẻ mà phải nhẹ nhàng khuyên răn dạy bảo trẻ Lúc nóng không nói chuyện với trẻ có lời nói, cử thiếu chuẩn mực với trẻ trẻ dùng lời nói để nói với bạn bạn làm sai Khi bạn phát trẻ làm sai cần phải lắng nghe trẻ giải thích không nên độc đoán quy lỗi đầu trẻ, Trang TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG nhiên phải suy sét xem trẻ nói có thật không để có cách xử lí tình cách tốt vừa để trẻ nể sợ mà không ảnh hưởng đến phát triển hệ thần kinh trẻ Lúc cha mẹ cần lắng nghe trẻ để hiểu trẻ cha mẹ người bạn thân thiết trẻ từ trẻ thể thân cách chân thật giúp cha mẹ hiểu trẻ từ điểu chỉnh nhân cách trẻ Lắng nghe kỹ cần thiết cha mẹ nhằm biết kết trình giáo dục mình, bên cạnh hiểu tâm tư, tình cảm nguyện vọng trẻ đáp ứng nhu cầu cần thiết cho trẻ Không nên áp đặt trẻ mà không nghe theo phản ứng trẻ giống trẻ không tôn trọng lớn lên trẻ có tính cách độc tài tự ti thân Những buổi tối cha mẹ nên kể cho trẻ câu chuyện cổ tích để trẻ phân biệt tốt xấu, yêu đời cảm nhận sống cách lành từ trẻ muốn trở thành người tốt, siêu nhân, người hùng nhân vật người yêu quý giúp đỡ người Từ hình thành nên tâm hồn cao thượng, nhân cách tốt trẻ Giai đoạn cha mẹ cần ý đến hành vi nhiều cẩn trọng trước mắt trẻ, tất thành viên gia đình mà quan trọng cha mẹ phải đẩy lùi tất thói quen xấu thân khỏi hút thuốc, nghiện xem tivi hay điện thoại, nhiều thói quen xấu khác ảnh hưởng nhiều đến hành vi trẻ Cha mẹ muốn hiếu thảo cha mẹ phải người hiếu thảo, cha mẹ muốn không nói dối trước hết cha mẹ phải người trung thực Ví dụ: Câu chuyện cậu bé lấy cắp bút chì bạn bị thầy giáo bắt Thầy mời phụ huynh em lên trường để trao đổi vấn đề Sau nhà người cha lôi đứa quát: " Tại mày lại lấy trộm bút chì bạn hả? Nếu mày muốn bố lấy tá công ty cho mày dùng!" Đôi hành vi xấu mà không nhận phải để đến trẻ học theo biết sai thật Cha mẹ nên thường xuyên kiểm tra thân kiểm điểm để thay đổi sửa chữa điều chưa tốt Trang TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG Bên cạnh đó, quan tâm chơi với trẻ người bạn để dạy cho trẻ tình yêu thương người, cỏ cây, động vật xung quanh trẻ, nuôi chó nhỏ để làm bạn với trẻ để trẻ cảm thấy có trách nhiệm với sống Mỗi sống thiếu yêu thương, dễ niềm tin yêu vào sống tình yêu với thứ xung quanh ta, dạy cho trẻ cách yêu thương người điều kiện, biết rộng lượng ta thứ lỗi lầm, dung Trẻ có nhiều mối liên hệ bền chặt với sống từ lớn lên trẻ có niềm tin yêu sống, có sức sống mãnh liệt Song song với trình giáo dục tâm lí, lối sống cho trẻ cha mẹ nên ý việc phát triển thể chất cho trẻ thông qua thói quen tốt ngày ăn đủ chất, tập thể dục sáng, đánh tối, ngủ thức dậy Ngoài ra, cha mẹ nên để trẻ học kĩ cần thiết bơi, võ Cha mẹ nên lồng ghép đồ chơi phát triển tư cho trẻ đồ chơi liên quan đến nghề nghiệp sống để trẻ có giới nhỏ phong phú, đa dạng để trẻ lựa chọn Cha mẹ nên để trẻ tiếp xúc với môi trường bên thật nhiều không nên giữ trẻ nhà sợ trẻ đau ốm, nên cho trẻ tiếp xúc với không khí bên nhiều tốt tăng sức đề kháng cho trẻ giúp trẻ vận động tốt Cùng với chế độ ăn hợp lí từ uống sữa đến ăn dặm ăn chung với nhà tăng thích ứng trẻ giúp thể trẻ phát triển tăng sức chống chịu trẻ Cha mẹ nên tạo cho thói quen tốt bảo vệ thân thể, vệ sinh cá nhân Để trẻ sớm tự lập biết chăm lo cho thân trẻ có trách nhiệm với thân Không nên ép cân trẻ khiến trẻ biếng ăn ghét cảm giác bị ép buộc, đừng để ăn uống trở thành nỗi ám ảnh trẻ Hãy tập làm việc nhà cho trẻ sau giao việc cho trẻ để trẻ làm việc nhà người thân gia đình vừa giúp trẻ cảm nhận thành viên gia đình có trách nhiệm với gia đình Việc không giúp trẻ rèn luyện sức khỏe nhà mà giúp trẻ hết biếng ăn Cha mẹ nên rèn cho đức tính ngăn nắp, gọn gàng, Trang TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG đức tính giúp trẻ hình thành tính tự lập, bảo vệ sức khỏe thân trước dịch bệnh mà tạo tiền đề tốt cho sống tương lai trẻ Giáo dục thể chất cho trẻ không thói quen tốt cho sức khỏe mà lúc trẻ chơi đùa Cha mẹ người thân nên chọn cho trẻ đồ chơi mang tính chất vui vẻ, khơi gợi sức sáng tạo trí thông minh nhằm kích thích phát triển trí não Nên cho trẻ tập làm quen chơi môn thể thao rèn luyện nhanh nhạy phát triển thể lực đạp xe, bóng đá Đồng thời nên tránh cho trẻ chơi tiếp xúc với đồ chơi mang tính chất bạo lực đồ chơi gây tổn thương cho thể chất lẫn tinh thần trẻ Cha mẹ nên trẻ tự lựa chọn đồ chơi mà trẻ thích thể tính tự lập, sở thích, bộc lộ tính thẩm mĩ trẻ Trẻ em dễ bị thu hút thứ phát ánh sáng lấp lánh hay âm kì lạ nên tắt hết thiết bị điện tử tiếp xúc với trẻ thiết bị không tốt phát triển trẻ, ánh sáng đèn led làm giảm thị lực trẻ, sóng điện thoại hay wifi ảnh hưởng đến phát triển não trẻ Ví dụ: đứa trẻ tuổi nước chưa biết đọc, biết viết sử dụng thành thạo điều khiển tivi điện thoại cha Hãy đưa trẻ tránh xa thiết bị điện tử! Thay xem phim hay chơi điện tử máy tính hay điện thoại bạn chơi với trẻ giúp trẻ nhận biết gọi tên phận thể, người thân gia đình hàng xóm, đồ vật nhà, loại vườn, vật mà gia đình nuôi, màu sắc Nếu trẻ học hỏi nhanh cho trẻ làm quen với số, chữ để trẻ học trẻ dễ dàng tiếp thu học hỏi mà thầy cô dạy sau Cha mẹ giành thời gian để chơi đùa để nhận thấy phát triển mình, cho trẻ chơi đùa giúp trẻ tăng khả khám phá thân, tăng khả giao tiếp, tăng tự tin vào thân, tăng khả làm việc nhóm sau trẻ tăng thân thiết mối quan hệ trẻ Bố mẹ khéo léo tham gia vào trò chơi hỗ trợ nhiều cho phát triển não, kích thích giác quan, gợi mở thách thức, khuyến khích tương tác xã hội tư tích cực Trang 10 TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG Cha mẹ nên thường xuyên tâm trò chuyện với trẻ hiểu trẻ hơn, cha mẹ biết tài sớm bộc lộ suy nghĩ trẻ từ cha mẹ giúp đỡ để tài có hội phát triển dần đến trẻ lớn Cha mẹ nên cho trẻ tiếp xúc với môn khoa học tự nhiên, môn khoa học xã hội, môn thẩm mĩ thông qua hoạt động vui chơi hàng ngày để biết trẻ có khiếu lĩnh vực từ giúp trẻ phát huy hết khả thân Cũng có người biết giáo dục gia đình cảm nhận tốt qua bữa ăn để người trò chuyện, tâm cách thoải mái Những bữa cơm gia đình có đầy đủ thành viên vui vẻ tạo không khí ấm áp thoải mái để cha mẹ, ông bà truyền đạt kinh nghiệm, đạo lý sống cho con, cháu lúc mà trẻ dễ tiếp thu in sâu nhất, từ hình thành nên nhân cách tốt cho trẻ 3.Ý nghĩa giáo dục gia đình cá nhân xã hội: Giáo dục gia đình có ý nghĩa vô quan trọng người, tác động lớn đến nhận thức, tư duy, suy nghĩ, tình cảm, điều chỉnh hành vi nên ảnh hưởng trực tiếp đến sống ta trưởng thành Nó đặt sở định cho hình thành tảng nhân cách tuổi niên thiếu, thúc đẩy phát triển, hoàn thiện nhân cách tuổi niên, củng cố, giữ gìn nhân cách trưởng thành lúc già Giáo dục gia đình có ý nghĩa to lớn xã hội, giáo dục gia đình chia sẻ gánh nặng to lớn giáo dục đạo đức cho người với xã hội, hình thành điều chỉnh để xã hội có công dân tốt, ươm mầm tài xã hội chủ nhân tương lai có đầy đủ đức lẫn tài, giảm tệ nạn xã hội, tạo nên môi trường xã hội để người yên tâm sống tập trung cao độ để làm việc đóng góp công sức đưa đất nước lên phát triển vững mạnh để sánh vai với cường quốc năm châu giới Trang 11 TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG II.MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH HIỆN NAY Một số hạn chế giáo dục gia đình Bên cạnh gia đình có phương pháp giáo dục mực nhiều gia đình chưa có phương pháp giáo dục hay bỏ bê việc gia dục cái, sẵn sàng trao quyền giáo dục cho nhà trường xem giáo dục nghĩa vụ nhà trường có nghĩa vụ nuôi nghĩa vụ giáo dục Nhiều gia đình giáo dục lời mắng nhiếc, sỉ nhục, chửi rủa, hạ thấp thân, hay đánh đập, phạt quỳ, phạt nhịn cơm, ăn lại cơm bị nôn ra, ép buộc phải làm theo khuôn mẫu, điều cha mẹ muốn, nghĩ "thương cho roi cho vọt ghét cho cho bùi" Nhưng thực họ không hiểu có mức độ kể mức độ chịu đựng họ " roi vọt không làm trẻ nên người" Khiến nhiều trẻ bị nhiều bệnh tự kỷ, tự ti thân, thu vào vỏ ốc thân, cảm thấy không yêu thương thân cả, từ chán nản với gia đình, đời gây nên nhiều hậu nghiêm trọng Nhiều gia đình ham mê công việc, nghĩ cho vật chất đủ, đáp ứng yêu cầu vật chất mà không cần quan tâm xem thực muốn từ tạo nên khoảng cách hệ, có suy nghĩ, hành vi cha mẹ biết thời đại xã hội hóa ngày chuyến công tác xa nhà dài ngày, công việc cần nhiều thời gian lúc cha mẹ làm chưa thức dậy, cha mẹ lúc ngủ, thứ bảy chủ nhật bố mẹ nghỉ học thêm, chia sẻ tâm tư tình cảm khiến khoảng cách hệ xa ngày xa hơn, cha mẹ không hiểu việc làm mà áp đặt vào tương lai đặt sẵn không quan tâm xem tương lai chọn có đắn không mà luôn ủng hộ việc làm gây nhiều hậu nghiêm trọng cho lẫn tương lai Con không cảm nhận quan tâm trách nhiệm cha mẹ hay ỷ lại vào cha mẹ không đáp ứng đầy đủ vật chất quay lại căm ghét cha mẹ cướp cha mẹ Nhiều gia đình muộn con, hay có tư tưởng trọng nam khinh nữ có xu hướng nuông chiều gia đình Trang 12 TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG khác tạo cho trẻ ỷ lại, coi trung tâm xem thường người xung quanh Nhiều gia đình cha mẹ sống với không hạnh phúc, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cô chị em chồng với chị em dâu gia đình, họ xem kẻ thù nên cố gắng sống nhà thường xuyên cãi vã, đánh đập nhau, chửi rủa từ ngữ xấu xa trước mặt sau cãi vã họ lạ dùng bực tức dồn lên đầu trẻ coi xả tức giận lên phần máu thịt người làm họ thỏa mãn tinh thần Cha mẹ xã hội tiếp xúc với nhiều người gây khó chịu sếp đối xử không công với họ hay quan hệ không tốt với đồng nghiệp, người có mối liên quan đến kinh tế với nhau, hàng xóm láng giềng, họ hàng, công việc không tốt, Cha mẹ có nhận xét, thái độ khó chịu với người khác lời nói trước mặt hay giải tỏa khó chịu lên Những gia đình khiến em thiếu niềm tin vào sống, bị ám ảnh học theo cách đối xử với người lớn, hình thành tính cách, suy nghĩ bạo lực, tính, muốn ăn thua đủ, hình thành nên nhân cách không tốt - xấu, tương lai tối tăm, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, trở thành bụi đời, xã hội đen Đức cha Phao Lô Nguyễn Văn Hòa đưa bảy thiếu giáo dục gia đình nay: Cha mẹ thiếu thời cho Mỗi ngày, anh chị giành cho đứa phút? Và phút vui vẻ, êm ấm cha con, mẹ vui đùa với thoải mái, yêu thương? Chơi với con: mối dây liên kết với bền chặt nhiều thứ khác Con thiếu tương quan với người khác Gia đình ngày chủ trương con, hay hai mà Những đứa thiếu tương quan với người khác gia đình Song nhiều em gặp gỡ sống với người khác bận học hành Trang 13 TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG nhiều, học trường, học thêm, học khiếu Không nhiều để sống với bạn bè, anh em, người thân quen Nhà trường nhấn mạnh kiến thức Ít trọng đến lễ nghĩa tương giao Và sống tương giao, phẩm chất vấn đề Chẳng hạn thái độ mô phạm thầy giáo hay nhận định cha mẹ thầy cô nghe Thiếu tích cực suy nghĩ phê phán Trẻ em Việt Nam ngày dành ngày để xem tivi, video, trò chơi điện tử, Thời gian ngồi trước ảnh nhỏ tạo cho người xem thái độ thụ động hấp thu mà phản ứng Làm tạo cho thái độ tích cực tiếp thu xem, đọc, nghe Nói chuyện với giúp biết mà thu nhận tạo điều kiện để gây suy nghĩ, đặt vấn đề soi sáng Cần phải biết đánh giá, chọn lựa thứ mà xã hội bên áp đặt cho Thiếu trung thực Sự trung thực ngày nay, có lẽ phải đốt đuốc tìm thấy Giả dối lại tìm thấy khắp nơi: đồ giả, hàng giả, giả Học sinh thi, photocopy để cóp chuyện bình thường Nếu tương lai em không xây dựng thực lực chúng mà dựa vào tiền bạc, ực mánh khóe vững được? Thiếu tinh thần trách nhiệm Xã hội giải bày tinh thần trách nhiệm cao độ: công trình thi công đường phố, chuyện giao thông hàng ngày, tội phạm báo chí phơi bày tham nhũng, hối lộ, lạm dụng cải xã hội chủ nghĩa Gia đình cần giáo dục cho em tinh thần trách nhiệm thân, gia đình, người khác, Con người không sống theo lương tâm thẳng người có chút quyền lực tay? Thiếu Thiên Chúa đời Các xã hội Đông Âu Liên Xô cũ cho thấy việc loại trừ tôn giáo kéo theo hậu nào: xã hội phi đạo đức Sự trống vắng THiên Chúa Trang 14 TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG xã hội Tây phương cho thấy hậu tương tự Còn thiếu vắng Thiên Chúa gia đình sao? Ly dị, phá thai, lạm dụng tình dục thứ chuyện khác Trong gia đình chúng ta, có hình tượng Ngài, Thiên Chúa sống động Cha, quanh phòng Thiên Chúa hy sinh thập giá mời gọi môn đệ chấp nhận hy sinh, Chúa Thánh Thần sống động tâm hồn người Thiên Chúa ấy, có nhận thấy Ngài diện gia đình không? Thiếu gương sáng Cuối nói tóm chung lại, giáo dục gia đình cần trước hết gương mẫu mực, mô hình cho Gần mực đen, gần đèn sáng Lời nói bay mau, gương sáng Trong thời đại ngày nay, tự hỏi với nhau: Anh, chị em để lại cho gương nào? Con theo bước cha anh: nơi soi đường dẫn lỗi cho sau này? Chúng ta làm gương cho lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc đứng, cách sử dụng tiền bạc, phương tiện giải trí, cách làm việc, nghỉ ngơi, cách đối xử với vợ chồng, bạn bè, cách lái xe, cách phục vụ quê hương, cách yêu mến Chúa người khác III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH Từ thông tin em có suy nghĩ riêng số đề suất thân em với mong muốn tương lai xã hội áp dụng để việc giáo dục gia đình đạt hiệu cao Trang 15 TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG - Các xã phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cho nhân dân Để họ hiểu vai trò việc giáo dục suy nghĩ " cha mẹ sinh trời sinh tính" - Mỗi xã phường phải có hai nhân viên công tác xã hội để tiện cho việc tư vấn cho người dân họ cần hàng tháng đến gia đình có trẻ 18 tuổi thăm hỏi, điều tra tình hình nuôi dạy trẻ gia đình đồng thời can thiệp tư vấn kịp thời vấn đề trẻ để giúp gia đình giáo dục trẻ dễ dàng đạt hiệu tốt - Thành lập phòng ban công tác xã hội quan nhà nước, công ty tư nhân để giải tỏa căng thẳng cho nhân viên, tư vấn trực tiếp cho nhân viên công ty hay quan cách giải tỏa cảm xúc, tư vấn điều khúc mắc vấn đề xã hội gia đình cách nuôi dạy trẻ Để nhân viên an tâm sống tập trung công sức cho công việc - Khi cặp đôi đăng ký kết hôn tư vấn cách nuôi dạy, chăm sóc trẻ phát tài liệu việc chăm sóc giáo dục trẻ từ đến 18 Đồng thời cung cấp cho họ kiến thức pháp luật, nhà nước đề việc nuôi dạy trẻ - Tăng thời gian nghỉ sau sinh cho phụ nữ lên bảy tháng ( sáu tháng đầu đời trẻ nuôi hoàn toàn sữa mẹ phát triển thể chất trí não toàn diện) - Giảm áp lực thời gian làm việc cho người cha, người mẹ có giai đoạn từ đến tuổi để họ có nhiều thời gian cho trẻ đồng thời việc nuôi dạy trẻ tốt IV KẾT LUẬN Giáo dục gia đình có vai trò vô quan trọng đời người, hình thành nên cội nguồn nhân cách, ươm mầm tài năng, tạo Trang 16 TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG sở để trẻ tiếp nhận kiến thức trường phát huy xã hội cách dễ dàng Bên cạnh gia đình tiến hành giáo dục gia đình có hiệu nhiều gia đình chưa tiến hành hay tiến hành chưa có hiệu tiến hành sai cách gây nhiều hậu nghiêm trọng cho thân người giáo dục mà gây ảnh hưởng lớn đến gia đình xã hội Giáo dục gia đình đóng vai trò quan trọng xã hội, giảm gánh nặng cho xã hội nhiều mặt, tăng động lực cho xã hội phát triển vững mạnh Đồng thời giáo dục gia đình không tốt gây nhiều vấn đề khó khăn cho xã hội, kìm hãm phát triển xã hội Từ có đề xuất xã hội: - Tổ chức tuyên truyền giáo dục gia đình cho nhân dân - Thành lập ban, đội công tác xã hội phường, xã - Thành lập phòng công tác xã hội quan, tổ chức, công ty - Tư vấn cho người chuẩn bị kết hôn nuôi dạy trẻ - Giảm áp lực công việc thời gian làm việc cho cha mẹ có tuổi - Tăng thời gian nghỉ sinh cho phụ nữ IV.PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo Trang 17 TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG Đề cương giảng môn Giáo Dục Học thầy Bùi Văn Vân biên soạn http://nutrithucdanang.com.vn/vn/1323-vai-tro-cua-gia-dinh-trong-viec-hinh-thanhnhan-cach-tre.html http://www.hoilhpnqbthanh.com/?do=news&act=detail&id=446 http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_giaoduc/_mobile_tingd/item/1712002.ht ml http://www.ubmvgiadinh.org/article/con-c%C3%A1i-%C4%91ang-quan-s%C3%A1tch%C3%BAng-ta http://www.ubmvgiadinh.org/article/7-c%C3%A1i-thi%E1%BA%BFu-trong-gi %C3%A1o-d%E1%BB%A5c-gia-%C4%91%C3%ACnh-hi%E1%BB%87n-nay http://www.webtretho.com/forum/f54/tam-quan-trong-cua-viec-choi-dua-voi-su-phattrien-nhan-thuc-va-cam-xuc-cua-tre-1902095/ http://fo2.vicongdong.vn/fo_NewsImage/6/627558.pdf? dl=true&expectedname=Giao+Duc+Gia+Dinh+-+Pham+Thi+Thu+Hong.pdf http://vov.vn/xa-hoi/giao-duc-trong-gia-dinh-la-nen-tang-178874.vov TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC Trang 18 TIỂU LUẬN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG BÀI TIỂU LUẬN MÔN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐỀ TÀI: GIÁO DỤC GIA ĐÌNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA TRẺ Giáo viên hướng dẫn: Bùi Văn Vân Sinh viên: Khương Thị Cẩm Tú Lớp: 13CTXH Đà Nẵng, tháng năm 2014 Trang 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ., Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ., Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ., Giáo dục gia đình ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ, III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay