NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.

17 131 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:49

CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC BÀI TIỂU LUẬN Môn: Giáo Đề tài: dục học đại cương CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN GVHD: Bùi Văn Vân SVTH: Giang Thị Mỹ Linh Lớp: 13CTXH Đà Nẵng, 06/2014 NỘI DUNG BÀI LÀM • Khái niệm giáo dục • Khái quát chương trình VNEN • Cơ sở lý luận • Thực trạng • Phương pháp tổ chức lớp học VNEN • Thuận lợi khó khăn gặp phải • Đề xuất LỜI MỞ ĐẦU Muốn phát triển đất nước trước hết cần phải phát triển người, người gốc xã hội.Hiện nay, thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, nước trọng đầu tư cho đất nước, trang bị điều kiện cấp thiết mà đó, người yếu tố đặt lên hàng đầu Để đưa xã hội đội ngũ nhân lực đử sức đử tài việc giáo dục Từ cho thấy giáo dục có vai trò quan trọng cá nhân, với đất nước mang ý nghĩa quốc gia Mục đích giáo dục có quan hệ trực tiếp đến việc phát huy sức mạnh người Do giáo dục vấn đề chiến lược người, hệ thống vấn đề then chốt chiến lược kinh tế - xã hội đất nước Chất lượng giáo dục vấn đề xã họi quan tâm tầm quan trọng hàng đầu nghiệp phát triển đất nước nói chung, nghiệp phát triển giáo dục nói riêng Mọi hoạt động giáo dục thực nhằm mục đích góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục; giáo dục quốc gia phải phấn đấu để trở thành giáo dục chất lượng cao Đào tạo nên người có trí tuệ, có đạo đức Vì vậy, Những quốc gia đầu tư cho giáo dục tốt nước phát triển mạnh Đặc biệt đầu tư cho giáo dục bậc tiểu học Và VNEN chương trình giáo dục tiểu học thử nghiệm phạm vi nước cho thấy kết khả quan ban đầu, góp phần phát triển giáo dục nói riêng phát triển đất nước nói chung NỘI DUNG I) Khái niệm giáo dục: Giáo dục tượng xã hội đặc biệt, chất truyền đạt lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử-Xã hội hệ loài người II) Chương trình VNEN: vai trò mục đích Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục Ngày giáo dục Việt Nam đặc biệt giáo dục tiểu học có đổi phương pháp dạy học Một định hướng đổi phương pháp dạy học tạo điều kiện giúp người học phát huy tính tích cực,độc lập; phát triển lực tự học, lực tìm tòi, khám phá,sáng tạo Mô hình trường học (VNEN ) mô hình nhà trường hướng tới việc đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Học sinh học theo tốc độ phù hợp với trình độ nhận thức cá nhân, nội dung học thiết thực, gắn với thực tiễn ngày học sinh Bộ giáo dục đào tạo đưa mô hình trường học (VNEN) vào giảng dạy tiểu học học sinh tiểu học em nhỏ mà chương trình lạ Đặc biệt học sinh miền núi, em giao lưu, tiếp xúc với môi trường bên nên sau tiếp cận với chương trình VNEN học sinh có học chương trình không? Học sinh học theo chương trình có hiệu không? Làm để học sinh học tốt chương trình VNEN này? III) Cơ sở lý luận Đổi phương pháp dạy học trọng tâm đổi toàn diện giáo dục theo Nghị số 29 QĐ/TW ngày tháng 11 năm 2013 Mà thực dạy học theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN) tiểu học Dạy học theo mô hình VNEN phát triển toàn diện người “ Dạy chữ - Dạy người ” Theo tài liệu hướng dẫn giáo viên Toán Một định hướng đổi phương pháp dạy học tạo điều kiện giúp người học phát huy tính tích cực, độc lập; phát huy lực tự học, lực tìm tòi, khám phá, sáng tạo Mô hình trường học mô hình nhà trường hướng tới việc đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học, thể qua số đặc điểm điểm bản: học sinh học theo tốc độ phù hợp với trình độ nhận thức cá nhân; Nội dung học thiết thực , gắn kết với thực tiễn đời sống ngày học sinh Mô hình trường học (VNEM ) nơi học sinh học tập để lĩnh hội kiến thức liên quan mật thiết đến sống em Mọi hoạt động nhà trường lợi ích học sinh, học sinh thực Do học sinh tham gia học tập theo mô hình VNEN em phải biết tự giác, tự quản, tự học, tự đánh giá, tự tin, tự trọng IV) Thực trạng việc thực chương trình VNEN nước ta nay: 1) Những điều đạt được: Đây mô hình học tập mẻ chưa áp dụng rộng rãi phạm vi nước, thí điểm vài trường học tỉnh thành phố Tuy nhiên, giáo viên học sinh tích cực tham gia đem lại kết quae tốt Sau tập đọc có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp học sinh dễ dàng tìm hiểu nội dung học Học tập mô hình VNEN giúp học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác tự quản, tự tin, hứng thú học tập Với phương pháp dạy học mới, giúp em phát huy tốt kỹ năng: Giao tiếp, hợp tác, kyc tự đánh giá lẫn học tập Phát huy tính tích cực học sinh thông qua kí hiệu hoạt động: hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung lớp hoạt động với cộng đồng Tăng khả thực hành, vận dụng, ý tích hợp với hoạt động phát triển ngôn ngữ học sinh thông qua hoạt động học tập Đầu năm, học sinh chưa biết cách học này, chưa tự giác học tập rụt rè có em cách hoạt động ngồi chơi giáo viên nhắc nhở em tập trung vào sách chẳng biết Nhờ giáo viên áp dụng phương pháp sáng tạo mà qua thời gian học sinh thực thành thạo cách học chương trình VNEN Tất học sinh tích cực, hứng thú học tập Đặc biệt nhiều nhóm trưởng có sáng tạo cách điều hành nhóm, thành viên nhóm biết tôn trọng, giúp đỡ thực hoạt động theo chương trình VNEN có hiệu Thậm chí em trước học chậm, rụt rè, không dám phát biểu trước lớp mà em hòa nhập với bạn, hoạt động nhanh nhẹn làm nhóm trưởng Qua kỳ họp phụ huynh có số phụ nuynh nhận định chương trình hay, em biết tự giác học tập, nhắc nhở nhiều, em học tập đỡ vất vả hơn, buổi tối nhà học nhiều mà em hiểu làm tập tốt Hiện việc thực học tập theo mô hình trường học VNEN số nơi vào nề nếp Nếu lớp hôm mà chủ tịch hội đồng tự quản vắng nhóm trưởng vắng học sinh đảm nhận nhiệm vụ thay cho chủ tịch hội đồng tự quản nhóm trưởng để điều hành lớp học tập tốt Chính mà việc học tập chương trình VNEN học sinh hiệu ngày nâng cao 2) Hạn chế: Bên cạnh thành tích đáng mừng vài hạn chế đáng lưu tâm khắc phục Như nói trên, chương trình mới, nên học sinh chưa tiếp cận tốt, nhiều học sinh chưa thực tự tin, tự giác học tập Một số em học giỏi hoạt động tốt, trái lại em học chậm lười hoạt động để mặc cho bạn làm làm ngồi chơi nói chuyện nên việc học tập chưa có hiệu Bên cạnh phụ huynh mơ hồ cách học em mình, họ nói tôi học nào? Học gì? … Chính họ chưa hiểu cách học theo chương trình VNEN nên số phụ huynh chưa ủng hộ nhiệt tình V) Một số phương pháp thực lớp học VNEN: Tổ chức họp cha mẹ học sinh Tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm nhằm tuyên truyền hình thức dạy học theo mô hình VNEN Cho phụ huynh tiếp cận với tài liệu hướng dẫn học môn, sau mời phụ huynh tham dự tiết học minh họa Để phụ huynh thấy học gì? Học nào? Các em hoạt động sao? Thỉnh thoảng mời phụ huynh đến tham dự số tiết học lớp Từ phụ huynh nhận học tập theo chương trình em họ mạnh dạn hơn, tự tin hơn, học tập tốt có nhiều mặt tích cực Nên phụ huynh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập em họ hỗ trợ hoạt động lớp, trường như: trang trí lớp học, tham gia vào sơ đồ cộng đồng bầu hội đồng tự quản lớp Xây dựng hội đồng tự quản thành lập nhóm, bầu nhóm trưởng a Xây dựng hội đồng tự quản Khi tiếp cận với chương trình VNEN, nhận lớp việc cần làm phải thành lập cho hội đồng tự quản lớp Hội đồng tự quản học sinh sở, tảng vững tạo nên thành công việc học tập theo mô hình VNEN Đây biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy phát triển đạo đức, tình cảm xã hội cho học sinh, giúp em phát triển lòng khoan dung, bình đẳng, tinh thần đoàn kết, kỹ hợp tác, kỹ lãnh đạo… Trong phiên họp phụ huynh giáo viên đề xuất ý kiến mời phụ huynh tham gia lớp để bầu hội đồng tự quản học sinh lớp phụ huynh tích cực tham gia vào hoạt động Trước tiên giáo viên chủ nhiệm tuyên bố lý họp lớp hôm bầu hội đồng tự quản lớp, tiếp đến mời học sinh tự ứng cử chức danh cho Sau phần ứng cử, đề nghị phụ huynh học sinh đề cử thêm em khác vào hội đồng tự quản Khi có danh sách ứng cử viên giáo viên tổ chức cho học sinh bầu phiếu Học sinh cử hai bạn làm ban kiểm phiếu có giám sát phụ huynh Như có hội đồng tự quản lớp Giáo viên hướng em cách giới thiệu thân, nêu việc làm để xây dựng lớp đưa lớp vào nề nếp học tập, nề nếp hoạt động tốt b Thành lập nhóm bầu nhóm trưởng - Việc thành lập nhóm bầu nhóm trưởng bước quan trọng việc thực dạy học theo mô hình VNEN Giáo viên tư vấn, hướng dẫn cho hội đồng tự quản cách chia nhóm, nhóm theo sở thích nhóm ngẫu nhiên, cách bầu nhóm trưởng Việc giao cho hội đồng tự quản làm có trợ giúp giáo viên chủ nhiệm Nhiều em hăng say, tích cực để trở thành nhóm trưởng em có kinh nghiệm qua tham gia bầu hội đồng tự quản Khi hoàn thiện máy hội đồng tự quản nhóm trưởng, giáo viên hướng dẫn cho hội đồng tự quản, nhóm trưởng kĩ cần thiết lãnh đạo, cách điều hành nhóm sao, hợp tác lắng nghe bạn nào…… Ngoài giáo viên nên thành lập câu lạc “ Người lãnh đạo giỏi” để em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lẫn Bồi dưỡng cách sử dụng tài liệu hướng dẫn học Đối với học sinh giáo viên nên thường xuyên chia sẻ, khuyến khích động viên hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng tài liệu hướng dẫn học Trước tiên cho học sinh học thuộc nắm vững 10 bước học tập, tiếp đến cho học sinh biết kí hiệu, lô gô tài liệu hướng dẫn học Hướng dẫn cụ thể cho học sinh cách làm việc cá nhân nào, làm việc nhóm đôi, nhóm hoạt động lớp Từ em nắm chắn hoạt động theo lô gô Trong lúc làm việc học sinh biết cách chia sẻ, hỗ trợ lắng nghe bạn chia sẻ để nắm vững kiến thức học Một số trò chơi tổ chức lớp Bên cạnh phương pháp trên, dạy học theo chương trình VNEN, giáo viên tìm tòi thêm trò chơi phù hợp cho tiết học, môn học để gây hứng thú cho học sinh +Ví dụ: môn Toán -Trò chơi tìm bạn: Chuẩn bị số thẻ số tự nhiên từ đến 30 thẻ số la mã từ đến 30 Chia lớp làm nhóm, em tự chọn cho thẻ số ( chơi số từ đến 30 ,( giáo viên tùy chọn) nhóm mang số giống nhau) +Người quản trò hô: tìm bạn tìm bạn + Cả lớp nói: tìm bạn nào? + Người quản trò nói: tìm bạn có số Như em có số tự nhiên kết đôi với bạn có số la mã I, tương tự kết bạn với II… + Hoặc người quản trò hô: tìm bạn tìm bạn + Cả lớp nêu: tìm bạn nào? + Người quản trò hô: tìm bạn ( kém) đơn vị em số dòng số tự nhiên kết hợp với em số IV (và ngược lại) em số dòng tự nhiên kết hợp với em số V, tương tự em tự tính đơn vị + Cũng em quản trò hô: tìm bạn tìm bạn + Cả lớp: tìm bạn nào? + Người quản trò hô: tìm bạn có số gấp lần em có số tự nhiên em có số la mã II (và ngược lại) em có số tự nhiên kết bạn với số la mã IV… Tương tự nhiều đơn vị hay gấp lần người quản trò điều khiển Bạn tìm bạn sai không không tìm bạn phù hợp thua Qua trò chơi nhằm giúp em củng cố số la mã, củng cố bảng nhân nhiều hơn, +Ví dụ: môn Tiếng Việt -Trò chơi: Ai gì? ( Ai làm gì? Ai nào?) Cách chơi: -Người quản trò hô Ai? (hoặc gì? Cái gì? ) sau bạn bạn trả lời bạn Hồng ( chó, bàng… ) bạn trả lời câu hỏi hỏi bạn bạn Hồng (hoặc chó, bàng) gì? Bạn phải trả lời Bạn Hồng học sinh giỏi lớp.(hoặc Con chó vật giữ nhà.Cây bàng che bóng mát) Tương tự trò chơi Ai làm gì? Ai nào? Hoặc trò chơi Ai nhân hóa? Ai so sánh?…Bên cạnh tìm tòi số câu đố có liên quan đến môn Tiếng Việt để củng cố kiến thức mà em học + Ví dụ: môn Tự nhiên xã hội - Tròchơi: Kể tên phận thể người Chia nhóm thành 2,3,4… đội Người quản trò nêu yêu cầu kể tên phận thể người bắt đầu chữ T Các đội kể: ví dụ: tai, tay, tim… Hoặc M, ví dụ: mắt, môi, miệng,… giúp em ôn lại kiến thức phận thể người - Trò chơi: Kể tên vật, cối theo nhóm Ví dụ: vật ( cối) có huyền, sắc Hoặc kể tên vật ( cối) theo đặc điểm chân,2 chân ( rễ chùm, rễ cọc), đội kể không thua Trò chơi nhằm củng cố động vật cối… Ngoài trò chơi phù hợp với tiết học, tìm tòi số trò chơi có tính vui vẻ thoải mái có tính đoàn kết thân ái, nhanh nhẹn hài hước để gây hứng thú cho học sinh + Ví dụ: Trò chơi thấy: Người quản trò hô: hôm qua thấy Cả lớp nói: thấy thấy gì? Quản trò nói tên bạn sở thích hành động bạn - Tôi thấy Lan ăn kẹo lớp - Lan nói - Cả lớp: ai? - Lan nói: oan cho - Cả lớp: oan gì? - Lan: khổ cho - Cả lớp: khổ gì? - Lan: thấy Minh nói chuyện lớp Và bạn Minh tiếp tục nói hôm qua thấy lặp lại em nói sai không đảm bảo theo câu phạm luật Trong trình áp dụng phương pháp giáo viên luân phiên cho học sinh bầu hội đồng tự quản, nhóm trưởng để em tham gia, trải nghiệm phát huy lực sở, trường Từ em mạnh dạn hơn, thích học Đến học em biết phải làm đâu, biết tự giác học tập, biết hướng dẫn, giúp đỡ bạn học biết lắng nghe bạn trao đổi nên học diễn sôi hiệu 10 VI) Thuận lợi khó khăn gặp phải: * Thuận lợi: • Thiết kế học VNEN xây dựng 1, điều tiện cho giáo việc học sinh hoạt động dạy học • Đa số kênh hình kênh chữ roc ràng, dễ hiểu giúp học sinh tiếp cận học cách dễ dàng • Kiến thức giảng dạy gần với thực tế, học sinh tự phát triển tư duy, không phụ thuộc nhiều vào kiến thức sách giáo khoa • Chú trọng khai thác sử dụng kinh nghiệm học sinh đời sống ngày Gắn kết nội dung dạy học với đời sống thực tiễn học sinh, cộng đồng thông qua hoạt động ứng dụng Khuyến khích học sinh tích lũy kiến thức qua gia đình, cộng đồng, rèn cho học sinh kỹ giải vấn đề, khó khăn thân • Giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn • Thay đổi phương pháp dạy khiến cho học sinh hướng thú học tập làm động lực cho giáo viên giảng dạy, tích cực dạy học • Học sinh tự đánh giá thân mình, giáo viên đánh giá học sinh phụ huynh theo dõi tình hình học tập em theo tuần, tháng, học kỳ thông qua phiếu đánh giá * Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi, dạy chương trình VNEN gặp không khó khăn: • Kinh phí thực hạn chế, chưa đầu tư kịp thời, rộng rãi Trong trao đổi với báo Dân Trí, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: “Dự án mô hình VNEN có kết hoạch hỗ trợ cho 1.447 trường tiểu học tham gia Song hiệu mô hình nên nhiều nơi muốn tự nhân rộng Tuy nhiên, trường muốn làm thêm phải tự lo kinh phí, dự án hỗ trợ công tác tập huấn giáo viên Có thể trường không đủ điều kiện thực nội dung trường học VNEN thực phần Ví dụ thực phần tổ chức lớp học sử dụng sách…” 11 • Vì chương trình thử nghiệm nên tài liệu số điểm chưa hợp lý Ví dụ như: môn Tiếng Việt cấu trúc (lớp 3), môn học chưa loogic, chương trình hết phân môn tới phân môn khác sách thử nghiệm xen kẽ Hay sách, số hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung học • Yêu cầu chương trình học sinh lên lớp phải biết đọc viết thành thạo tự học được, thực tế tỉ lệ học sinh yếu Tiếng Việt lại phổ biến địa phương, chưa kể học sinh học hòa nhập • Học sinh vùng nông thôn giao tiếp hạn chế • Thời gian đầu phân phối chương trình cụ thể nên giáo viên lúng túng dạy • Chuyển đổi từ phương pháp học truyền thống sang phương pháp học tích cực cách đột ngột, nên không khỏi gây cho giáo viên, học sinh phụ huynh tâm lý hoang mang, sợ học sinh không tiếp thu kiến thức học, đối tượng học sinh trung bình, yếu • Sách dự án không đủ cho em bộ, lại học lớp không mang nhà nên học sinh học cũ xem trước Không phát huy tính cộng đồng ý đồ dự án • Kinh phí thực chương trình chưa kịp thời, đồ dùng dạy học phục vụ cho chương trình chưa có • Mô hình học nhóm suốt buổi học, tạo cho phận học sinh có hội nói chuyện riêng ỷ lại vào người khác • Giáo viên có thời gian kèm cho đối tượng học sinh yếu • Sách dự án chưa kịp thời đáp ứng, khiến việc học học sinh bị gián đoạn, học sinh học không kịp chương trình dẫn đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi trường, lớp ảnh hưởng không nhỏ 12 VII) Đề xuất: Trên sở thực trạng thực chương trình giáo dục tiểu học (VNEN), đề xuất vài giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thiện hơn, đưa chương trình VNEN ứng dụng rộng rãi phạm vi nước không chương trình thử nghiệm Đây chương trình thử nghiệm, muốn có thành công đề nghị Giáo dục Đào tạo phải đầu tư từ đầu sơ vật chất, hạ tầng, trang thiết bị đồ dùng dạy học, đâù tư tập huấn cho giáo viên tiếp cận sâu sát với phương pháp dạy để nắm rõ áp dụng vào thực tiễn dạy học tốt Như giáo viên chưa biết dạy nào, học sinh sách học liệu dự án có thành công không Mặt khác trang thiết bị chưa có, giáo viên cúng chưa rút cho kinh nghiệm thực thi dự án Nếu năm sau đầu tư giáo viên học lại từ đầu, làm tốn nhiều công sức, thời gian kinh phí mà không hiệu dẫn đến khó phổ biến đại trà mà ảnh hưởng đến chất lượng dạy học Bên cạnh đó, kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo điều chỉnh lại sách giáo khoa cho hợp lý, phối hợp chặt chẽ yêu cầu giảng dạy phân môn sách giáo trình cho phù hợp Muốn nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt dạy học theo mô hình VNEN “Dạy chữ - Dạy người” đòi hỏi người giáo viên phải có lòng nhiệt tình say mê với công việc Phải tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí học sinh để biết trẻ muốn gì, trẻ cần đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng trẻ Từ em tự tin, hứng thú học tập Đối với chương trình người giáo viên người hướng dẫn, học sinh người thực hoạt động để tự chiếm lĩnh kiến thức Chính nên người giáo viên phải thực tích cực, chủ động, sáng tạo, học hỏi, tìm tòi kiến thức, kĩ sống để hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức hoàn thiện thân Bên cạnh người giáo viên phải biết tế nhị nhận xét đánh giá học sinh hoạt dộng, tiết học, môn học, không chê bai làm học sinh nhụt chí, chủ yếu tuyên dương, khen thưởng, động viên dù học sinh chi có chút tiến nhỏ Có học sinh tự tin, ham học, hứng thú học tập chất lương ngày nâng cao 13 KẾT LUẬN Đất nước đà phát triển, trình công nghiệp hóa – đại hóa ngày diễn nhanh chóng Đòi hỏi người xã hội phải thay đổi, tự hoàn thiện thân để góp phần xây dựng xã hội tiến bộ, phát triển Mà để thực điều cần phải có giáo dục Như vậy, lần khẳng định vai trò tầm quan trọng giáo dục cá nhân toàn xã hội Do đó, giáo dục nước ta cần đầu tư để nâng cao chất lượng, hạn chế tiến đến xóa bỏ tiêu cực giáo dục nước nhà Và từ đưa xã hội đội ngũ nhân lực đủ sức đủ tài để xây dựng bảo vệ tổ quốc Muốn đào tạo nên nhân tài phải giáo dục từ thuở thơ, đặc biệt ngồi ghế nhà trường tiểu học Vì bậc tiểu học tảng cho bậc học cao sau Làm nhà mà móng không vững nhà cao, to sụp, người muốn học lên cao mà lúc tiểu học không xây cho tảng vững khó học cao, khó thành tài Nhận định vấn đề đó, Bộ giáo dục đào tạo triển khai chương trình giáo dục cho bập tiểu học Chương trình VNEN chương trình thử nghiệm bước đầu cho thấy kết đáng mừng Đã tạo cho học sinh tiểu học môi trường học tập mới, phát huy tính tích cực lực sáng tạo, giúp trẻ phát triển cách toàn diện ngày hoàn thiện nhân cách VNEN chương trình mang tính khả quan cao, trọng đầu tư chắn thành công sớm dự định, đưa vào ứng dụng đại trà phạm vi nước không chương trình thử nghiệm 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Tổ chức lớp học theo mô hình trường học Việt Nam, Nguyễn Ngọc BảoĐỗ Việt Cường, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013 2) Hướng dẫn tham gia cộng đồng theo mô hình trường học Việt Nam, Nguyễn Ngọc Bảo- Đỗ Việt Cường, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013 3) 150 trò chơi thiếu nhi, Nguyễn My Lê, NXB Giáo dục, 2005 4) Hướng dẫn học Toán 3, Nguyễn Thị Bình, NXB Giáo dục, 2013 5) Hướng dẫn học Tự nhiên xã hội, NXB Giáo dục, 2013 6) Các định kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo 7) Thông tin trao đổi thứ trưởng Bộ Giáo dục – Nguyễn Vinh Hiển với báo Dân trí thực mô hình trường tiểu học (VNEN) Việt Nam 15 PHỤ LỤC (Hình ảnh) 16 Điểm kết luận thi Chữ ký xác nhận CB chấm thi Bằng số CB chấm thi Bằng chữ CB chấm thi 17
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN., NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN., NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay