Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.

15 178 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:49

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách. Lời mở đầu Nhân cách đề tài nghiên cứu mang ý nghĩa xã hội sâu sắc Từ lâu, nghành khoa học phát triển trở thành đề tài quan trọng Đặc biệt yếu tố hình thành phát triển nhân cách có nhiều quan điểm khác xung quanh vấn đề Chúng ta chia nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách thành nhân tố khác di truyền- bẩm sinh, môi trường, giáo dục, hoạt động cá nhân, giao tiếp Theo vai trò nhân tố khác nhau, thể góc độ mức độ khác Nhân cách dùng để đánh giá người Nó tiền đề, sở để ta nhìn nhận giá trị, chất người Vì hình thành phát triển nhân cách xã hội quan tâm ý Mà nhân cách từ sinh có, hình thành phát triển cách Trong trình hình thành phát triển nhân cách có nhân tố nêu ảnh hưởng đến với mức độ vai trò khác Để phân tích nội dung em xin đưa đề tài luận sau: “các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách” I Khái quát chung nhân cách Khái niệm người, nhân cách giáo dục học a Khái niệm người - Theo từ điển tiếng việt, người hiểu: động vật tiến hóa nhất, có khả nói, tư , sáng tạo, sử dụng công cụ trình lao động sáng tạo - Theo quan điểm C Mác người “ chất người trừu tượng, vốn có củ cá nhân riêng biệt, tính thực nó, chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội” - Tóm lại, người phận, khâu tiến hóa cao tự nhiên nói chung trình sinh học nói riêng, thực thể mang chất tự nhiên – sinh học, mang sức sống tự nhiên tính tự nhiên tính bao trùm sống Điều quan trọng hơn, người sản phẩm lịch sử xã hội, thực thể mang chất xã hội, bao gồm thuộc tính phẩm chất có ý nghĩa xã hội, hình thành trình hoạt động kết tác động qua lại người với người xã hội b Khái niệm nhân cách - Xét góc độ giáo dục học, khái niệm nhân cách bao gồm tất nét, mặt, phẩm chất có ý nghĩa xã hội người Những thuộc tính hình thành trình tác động qua lại người người khác xã hội Nhân cách hình thành phát triển nhờ quan hệ xã hội mà cá nhân lớn lên biến đổi bắt đầu trình hoạt động sống - Người Việt Nam ta nói đến nhân cách thường quan niệm thống biện chứng phẩm chất lực người Sự hài hòa đức tài đặc điểm có ý nghĩa xã hội, có giá trị xã hội người Khái niệm hình thành phát triển nhân cách Sự phát triển nhân cách gồm mặt phát triển sau: - Sự phát triển thể chất: biểu tăng trưởng chiều cao bắp hoàn thiện giác quan - Sự phát triển mặt tâm lí: biểu biến đổi trình nhận thức, tình cảm, ý chí, nhu cầu, nếp sống, thói quen… hình thành thuộc tính tâm lí nhân cách - Sự phát triển mặt xã hội biểu việc tích cực, tự giác tham gia vào mặt khác đời sống xã hội, thay đổi việc cư xử với người xung quanh Sự hình thành phát triển nhân cách người chịu tác động nhiều nhân tố, có nhân tố sinh học nhân tố xã hội II Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân cách Vai trò bẩm sinh – di truyền việc hình thành phát triển nhân cách a Khái niệm bẩm sinh di truyền - Bẩm sinh đặc điểm thuộc tính cá nhân sinh có - Di truyền tái tạo trẻ em thuộc tính sinh học có cha mẹ, truyền lại từ cha mẹ đến đặc điểm, phẩm chất định ghi lại hệ thống gen b Vai trò bẩm sinh – di truyền phát triển nhân cách - Các yếu tố bẩm sinh – di truyền đóng vai trò tiền đề tự nhiên, sở vật chất cho hình thành phát triển nhân cách Điều quan trọng giáo dục, di truyền tạo sức sống chất tự nhiên người, tạo khả người hoạt động có kết số lĩnh vực định Ví dụ : Nhiều người tự nhiên có thính giác cảm nhận tinh tế âm thanh, giọng nói giọng hát tốt, trí nhớ lạ thường, thể chất đặc biệt thể chiều cao, sức khỏe, sức học, óc tưởng tượng, khả tư Chính giáo dục cần quan tâm mức để phát huy hết chất tự nhiên người Cần khai thác tư chất, lực vốn có, say mê hứng thú trẻ cách phát sớm, xác định rõ tính chất phương hướng cho sức sống đó, để có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài - Di truyền không định phát triển nhân cách Không cần tư chất có khiếu mà giỏi Cái định hình thành phát triển nhân cách điều kiện hoạt động thân hoạt động Vì đòi hỏi đứa trẻ phải bộc lộ phẩm chất nhân cách định Chính mà trẻ bình thường mà hoạt động lãnh đạo, tổ chức đắn giáo dục có kết cao so với em có tư chất, khiếu điều kiện hoạt động thuận lợi Trẻ điều kiện hoạt động thuận lợi khiếu, tư chất bị mai - Cuối cần ý đến vai trò di truyền hình thành phát triển nhân cách, xem nhẹ vai trò di truyền lại bỏ qua tư chất – tiền đề thuận lợi cho phát Hoặc đánh giá cao bẩm sinh – di truyền dẫn đến sai lầm nhận thức dẫn đến khả phủ nhận biến đổi chất người hạ thấp vai trò giáo dục tự giáo dục Vai trò môi trường phát triển nhân cách a Khái niệm môi trường - Môi trường hệ thống hoàn cảnh bên ngoài, điều kiện tự nhiên, xã hội xung quanh cần thiết cho hoạt động sống phát triển người - Môi trường sống chia thành hai loại môi trường tự nhiên môi trường xã hội + Môi trường tự nhiên ảnh hưởng rõ rệt đến phát triển cá nhân Mỗi dân tộc sống lãnh thổ định có đặc điểm hoàn cảnh địa lí khác Những điều kiện quy định đặc điểm ngành sản xuất, đặc điểm nghề nghiệp… từ quy định giá trị vật chất tinh thần mức độ định Ví dụ: người biển làm nghề đánh bắt cá, dày dạn với nắng gió, có tập tục quan niệm biển khác với người núi + Môi trường xã hội ảnh hưởng quan Không có môi trường xã hội giao tiếp với người khác nhân cách hình thành chất người tổng hòa tất mối quan hệ xã hội Ví dụ: Cô Rochom Pngieng người Campuchia, 33 tuổi, tìm thấy hồi tháng 2.2007 sau người dân làng gần khu rừng mà cô sống phát "ai đó" hay trộm đồ ăn Họ đặt bẫy bắt cô Cô Rochom Pngieng tích vào năm 1988 chăn bò khu vực hẻo lánh nằm cách thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khoảng 322 km Khi tìm thấy, cô có dạng “nửa người, nửa thú”, cảnh sát địa phương cho hay Kể từ sau quay với giới văn minh, Pngieng gặp nhiều khó khăn việc hòa nhập với sống bình thường Cô học nói từ chối mặc quần áo.Cha cô cho biết phải đưa gái vào bệnh viện sau cô tuyệt thực suốt tháng tìm cách trốn rừng b Vai trò môi trường phát triển nhân cách - Sự hình thành phát triển nhân cách thực môi trường định Môi trường góp phần tạo nên động cơ, mục đích, phương tiện điều kiện cho hoạt động giao lưu cá nhân mà nhờ cá nhân chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội loài người để hình thành hoàn thiện nhân cách - Tính chất mức độ ảnh hưởng môi trường hình thành phát triển nhân cách tùy thuộc vào lập trường ,quan điểm, thái độ cá nhân với môi trường Tùy thuộc vào xu hướng lực mức độ cá nhân tham gia cải biến môi trường - Trong giáo dục cần gắn giáo dục với thực tế xã hội Phải hướng vào việc hình thành người học định hướng đắn , xây dựng cho em lĩnh vực vàng chiếm lĩnh ảnh hưởng tích cực môi trường xung quanh, tạo điều kiện để em tích cực tham gia vào việc cải tao xây dựng môi trường - Trong giáo dục cần hướng dẫn cho trẻ nhận thức môi trường tiêu cực hay tích cực Từ hướng dẫn cho trẻ biết cách vận dụng tích cực loại trừ tiêu cực - Trong trình hình thành phát triển nhân cách, cần đánh giá mức vai trò môi trường Việc tuyệt đối hóa hạ thấp vai trò sai lầm mang lại kết sai lầm Nhân tố giáo dục việc hình thành phát triển nhân cách a Khái niệm giáo dục Theo nghĩa rộng giáo dục trình toàn vẹn hình thành nhân cách, tổ chức có mục đích, kế hoạch, thông qua hoạt động quan hệ nhà giáo dục người giáo dục nhằm chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội loài người Theo nghĩa hẹp giáo dục trình tác động hệ trẻ đạo đức, tư tưởng, hành vi…nhằm hình thành niềm tin, lí tưởng, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen ứng xử đắn xã hội b Vai trò giáo dục với hình thành phát triển nhân cách - Môi trường giáo dục tác động đến người học cách tự phát tự giác chủ yếu đường tự giác - Giáo dục vạch phương hướng cho hình thành phát triển nhân cách cho người học Đồng thời dẫn dắt hình thành phát triển nhân cách theo chiều hướng Điều thể qua việc thực mục tiêu giáo dục, đào tạo nhà trường - Thông qua giáo dục hệ trước truyền lại cho hệ sau kinh nghiệm xã hôi – lịch sử sản phẩm văn hóa vật chất tinh thần nhân loại Thế hệ trẻ lĩnh hội vận dụng để tạo nên nhân cách - Giáo dục mang lại cho người học bẩm sinh – di truyền hay môi trường tự nhiên mang lại - Giáo dục khắc phục điều kiện không tốt bẩm sinh mang lại Ví dụ với người khuyết tật có giáo dục đặc biệt, trẻ bị câm giao tiếp kí hiệu… - Giáo dục giúp tìm phát huy tối đa mặt mạnh yếu tố chi phối hình thành phát triển nhân cách yếu tố thể chất môi trường - Giáo dục phát uốn ắn phẩm chất xấu tác dộng tự phát môi trường xã hội gây nên Đồng thời làm cho phát triển theo chiều hướng tích cực xã hội Ví dụ việc đưa trẻ lang thang, trộm cắpvào trại cải tạo… - Sự phát triển tâm lí trẻ em diễn cách tốt đẹp điều kiện dạy học giáo dục - Giáo dục có tính chất tiên tiến giáo dục trước thực tác động tự phát xã hội ảnh hưởng dến nhân mức độ có Ví dụ nước ta xây dựng chế độ chủ nghĩa xã hội giáo dục xây dựng người xã hội chử nghĩa Tóm lại giáo dục định hướng cho hình thành phát triển nhân cách, thúc đẩy trình theo chiều hướng định sẵn Còn cá nhân có phát triển theo hướng hay không, phát triển đến mức độ giáo dục không định Giáo dục cung cấp cho người tri thức, kĩ năng, kĩ xảo…hình thành người học phẩm chất tâm lí cần thiết theo yêu cầu phát triển xã hội Hoạt động cá nhân việc hình thành phát triển nhân cách a Khái quát hoạt động Hoạt động phương thức tồn người, nhân tố dịnh trực tiếp tới hình thành phát triển nhân cách Hoạt động người hoạt động có mục đích, mang tính xã hội, mang tính cộng đồng, thực thao tác định với công cụ định Hoạt động bao gồm hệ thống làm việc, hành vi, cách ứng xử tuân thủ quy tắc, chuẩn mực xã hội định nhằm đảm bảo cho cá nhân tồn phát triển nhóm quan hệ xã hội khác Mỗi cá nhân học làm người thông qua hệ thống hoạt động, làm việc mối quan hệ xã hội điều kiện kinh tế định Hoạt động để lại dấu ấn thân người Quan sát người ta biết họ làm nghề gì, tính cách qua lời nói, cử chỉ, hành động… họ b Vai trò hoạt động hình thành phát triển nhân cách - Thông qua hoạt động thân người lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội, biến thành nhân cách Ví dụ từ xa xưa ông bà ta biết nhìn nhận tượng tự nhiên để đoán biết thời tiết, từ truyền lại cho cháu cháu vận dụng thành - Sự hình thành phát triển nhân cách người phụ thuộc vào hoạt động thời kì, lứa tuổi định Muốn hình thành nhân cách người phải tham gia vào dạng hoạt động khác nhau, đặc biệt ý tới vai trò hoạt động chủ đạo Vì phải lựa chọn, tổ chức hướng dẫn hoạt động đảm bảo tính giáo dục tính hiệu việc hình thành phát triển nhân cách - Hoạt động có vai trò định trực tiếp đến hình thành phát triển nhân cách nên công tác giáo dục cần ý thay đổi làm phong phú nội dung, hình thức, cách thức tổ chức hoạt động để lôi cá nhân tham gia tích cực, tự giác vào hoạt động Hoạt động người hình thành phát triển với hình thành phát triển ý thức, nguồn gốc nội dung ý thức Hoạt động người không thực mối quan hệ người với vật mà người với người Vì hoạt động người mang tính xã hội, tính cộng đồng Giao tiếp hình thành phát triển nhân cách a Khái quát giao tiếp - Giao tiếp điều kiện tồn cá nhân xã hội loài người Nhu cầu giao tiếp nhu cầu bản, xuất sớm người Chính giao tiếp diễn hình thành nhân cách người b Vai trò giao tiếp hình thành phát triển nhân cách - Nhờ giao tiếp mà người gia nhập vào quan hệ xã hội, lĩnh hội văn hóa xã hội, chuẩn mực xã hội làm thành chất người Đồng thời qua giao tiếp, người đóng góp tài lực vào kho tàng nhân loại - Trong giao tiếp người không nhận thức người khác, nhận thức quan hệ xã hội, mà nhận thức thân mình, tự đối chiếu so sánh với người khác, với chuẩn mực xã hội để tự hoàn thiện nhân cách - Đối tượng giao tiếp chỉnh thể tâm lí sống động nhân cách hoàn chỉnh Diễn mối quan hệ người với người Do giao tiếp người tác động qua lại với người có tâm lí phức tạp, sống động nhiều, có tính chhur động Do đặc trưng bửn có khác nên hình thành nhân cách, đối tượng hoạt động lien quan nhiều đến hình thành mặt lực nhân cách, cồn giao tiếp lien quan đến hình thành mặt đạo đức ý thức ngã nhân cách Tóm lại, giao tiếp hình thức đặc trưng cho mối quan hệ người với người, nhân tố việc hình thành phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách III Liên hệ thực tiễn Có thể thấy yếu tố chi phối hình thành phát triển nhân cách người Nếu yếu tố tác động đến người theo hướng, quan niệm giáo dục đắn, thống việc hình thành phát triển nhân cách người chắn tốt Còn tác động đến người cách lệch lạc vô hiệu hóa, triệt tiêu lẫn nhau, gây ảnh hưởng xấu đến hình thành nhân cách người Để có thống nhất, cộng hưởng yếu tố nhà trường cần pphair trở thành trung tâm văn hóa giáo dục người Mỗi thời đại, đất nước có vĩ nhân, nhân cách lớn Trên giới có nhiều bậc vĩ nhân Lê-nin, Các Mác, Angen… người đem lại hòa bình cho Châu Âu khơi dậy phông trào giải phóng dân tộc toàn khắp giới Nhân dân Việt Nam không khỏi tự hào nói đến Hồ Chí Minh – nhân cách lớn Hay giáo sư Ngô Bảo Châu – người đạt giải thưởng toán học fields Là gương cho hệ niên noi theo Đó nhân cách điển hình người biết đến, nhiên có nhiều nhân cách tốt mà ta chưa biết đến Việc nhận thức vai trò yếu tố hình thành phát triển nhân cách vô cần thiết đặc biệt hệ trẻ Từ việc hiểu biết nhân cách, vai trò yếu tố hình thành phát triển nhân cách, kết hợp với kiến thức thực tế đời sống xã hội, ta liên hệ với thân xác định phương hướng phát triển cho phù hợp 10 Hiện ta sống môi trường xã hội chủ nghĩa động, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Có nhiều điều kiện để hình thành phát triển nhân cách Môi trường xã hội yêu cầu nhân cách có đủ đức tài để đạt mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh ,xã hội công bằng, dân chủ văn minh” Bác dạy “ có tài mà đức đồ vô dụng Có đức mà tài làm việc khó.” Vì nhân cách hoàn thiện phải có đủ “đức” đủ “tài” Để đạt điều cần có tác động yếu tố hình thành phát triển nhân cách cách hợp lí Khi có hiểu biết vai trò yếu tố sinh với nhân cách, ta có biện pháp để phát triển mặt mạnh, kiềm chế, khắc phục mặt không tốt thuộc mặt bẩm sinh di truyền Tích cực tham gia vào hoạt động xã hội, tìm hiểu kiến thức xã hội để xác định yêu cầu chuẩn mực xã hội Từ có rèn luyện thân theo hướng đáp ứng cách tốt yêu cầu Tích cực giao tiếp với bạn bè, thầy cô người tạo mối quan hệ rộng lớn Có nhiều hiểu biết lịch sử - xã hội giúp nhân cách phát triển toàn diện Năng động hoạt động nhiều lĩnh vực Trau dồi kiến thức chuyên môn kiến thức đời sống xã hội để hoàn thiện xây dựng nhân cách hoàn thiện hơn, có nhiều vốn sống phong phú Giáo dục giữ vai trò chủ đạo việc hình thành phát triển nhân cách người Giáo dục có tính tiên tiến trước vạch đường cho nhân cách Do vậy, đưa vấn nống phổ biến vào nhà trường dân số, chiến tranh, việc làm… giúp cho hệ trẻ có định hướng giá trị nhân cách đắn, có thái độ nhận thức, hành vi hợp lí, có hiểu biết vấn đề đưa vào giáo dục Môi trường xã hội ảnh hưởng tích cực gây tiêu cực Giáo giúp giúp người học có khả phòng ngừa, loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực, động viên tính tự giác rèn luyện, học tập học sinh Đó hiệu giáo dục trẻ em hư, trẻ phạm pháp cải tạo lao động với người phạm pháp Tạo môi trường hoạt động tốt với phương pháp học tập sáng tạo giải pháp tốt thúc đẩy trình hình thành phát triển nhân cách 11 Tổng quan lại, tự nhìn nhận yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách Mỗi yếu tố lại ảnh hưởng khác hình thành phát triển nhân cách, có hai mặt tích cực tiêu cực Từ tự rút ra, tự đánh giá nhân phẩm việc làm định hướng đắn cho việc dự định Tự xây dựng hoàn thiện nhân cách, tránh hành vi lệch lạc so với quy định xã hội 12 IV Tổng kết Nhân cách vấn đề vô phức tạp, diện quanh ta giờ, ngày Chính thân ta phải tự ý thức nhân cách Làm cho nhân cách phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội Điều đòi hởi cá nhân ý thức tự rèn luyện nhân cách Ai muốn người đủ đức, đủ tài nhiên có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách Năm nhân tố di truyền – bẩm sinh, môi trường, giáo dục, hoạt động, giao tiếp tác động đan xen vào nhau, bổ trợ với việc hình thành phát triển nhân cách Trong giáo dục giữ vai trò chủ đạo, nhiên giáo dục phải đắn kết hợp với yếu tố lại để phát huy điểm mạnh Sự hình thành phát triển nhân cách trình lâu dài phức tạp Trong trình gữa yếu tố bên yếu tố bên ngoài, sinh học xã hội thường xuyên tác động lẫn vai trò yếu tố thay đổi giai đoạn phát triển người Trong trình sống người người có kinh nghiệm sống, niềm tin , thói quen…và ngược lại, tiếp nhận việc gì, nhân cách dựa chuẩn mực xã hội để điều chỉnh hành vi cho phù hợp Không họ đưa bên trong, kinh nghiệm để đánh giá, tiếp nhận hay gạt bỏ bên Như thế, trình gắn với lực tự đánh giá, tự ý thức người 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề cương giảng giáo dục học đại cương giảng viên Bùi Văn Vân khoa tâm lí giáo dục trường đại học sư phạm Đà Nẵng Tiểu luận nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách ( http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-nhung-nhan-to-anhhuong-den-su-hinh-thanh-va-phat-trien-nhan-cach-37852/ ) Bài giảng giáo dục học chương 1: vấn đề chung giáo dục trường cao đẳng sư phạm giảng viên Nguyễn Đức Thanh (http://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-giang-giao-duc-hoc-chuong-1-nhungvan-de-chung-cua-giao-duc-28802/ ) Tiểu luận nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách (http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-vai-tro-cua-cac-yeu-todoi-voi-su-hinh-thanh-va-phat-trien-nhan-cach-35671/ ) Đề tài nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân cách (http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-cac-nhan-to-anh-huong-den-su-phattrien-nhan-cach-36620/ ) Thông tin lấy từ website http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130809/ly-ky-nhung-cauchuyen-nguoi-rung-tren-the-gioi.aspx Tiểu luận phân tích vai trò nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách lien hệ thực tiễn (http://www.kilobooks.com/phan-tich-vai-tro-cua-cac-nhan-to-anhhuong-den-su-hinh-thanh-va-phat-trien-nhan-cach-lien-he-thuc-tien295941 ) 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách., Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách., Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách., a. Khái niệm con người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay