Đề thi tiếng Nhật 3 Kyu (N4) 1991_1999

382 261 0
  • Loading ...
1/382 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:48

Để chuẩn bị tốt cho bài thi KYU tiếng Nhật, bên cạnh sự luyện tập chăm chỉ việc làm các đề những năm trước để quen với dạng đề, thời gian làm bài...cũng rất quan trọng. Dưới đây là các đề thi KYU123 các năm. Đây là thi tiếng Nhật các năm 1991 đến 1999. Bao gồm các mẫu câu về từ vựng, ngữ pháp. Đề này tương đương với trình độ N4 của kỳ thi JLPT.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng Nhật 3 Kyu (N4) 1991_1999, Đề thi tiếng Nhật 3 Kyu (N4) 1991_1999

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay