tài liệu ôn thi Pháp luật cộng đồng ASEAN đầy đủ

16 246 2
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:25

1.Bình luận về các lần mở rộng thành viên của ASEAN.a)Brunei gia nhập trở thành thành viên thứ 6(711984)Với việc gia nhập ASEAN, Brunei đã chứng tỏ là một quốc gia độc lập, tự chủ, có đủ điều kiện, khả năng tham gia, thực hiện các nghĩa vụ với ASEAN. Với ASEAN thì Brunei có đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của ASEANb)Việt nam trở thành thành viên thứ 7 (2871995)Việt Nam gia nhập ASEAN đã làm chấm dứt tình trạng khu vực Đông Nam Á chia rẽ thành 2 khối đối địch nhau, chuyển sang một kỷ nguyên mới tất cả các nước trong khu vực đoàn kết với nhau dưới một mái nhà chung, hợp tác với nhau để mỗi nước phát triển và cả khu vực phát triển, mở ra triển vọng hiện thực hóa ước mong của các nhà sáng lập ASEAN là ASEAN sẽ bao gồm tất cả các nước trong khu vực. Mở đường cho quá trình từ asean 6 thành asean 10. c)Lào, Myanmar gia nhập 1997, Campuchia năm 1999: Việc ba quốc gia này gia nhập ASEAN đã chấm dứt tình trạng chia rẽ, đối đầu căng thẳng, mở ra giai đoạn mới khác hẳn về quan hệ giữa các quốc gia ở khu vực để ASEAN từ một tổ chức quốc tế trong khu vực trở thành một tổ chức quốc tế của khu vực. Nâng cao vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL Bình luận lần mở rộng thành viên ASEAN a) Brunei gia nhập trở thành thành viên thứ 6(7/1/1984) Với việc gia nhập ASEAN, Brunei chứng tỏ quốc gia độc lập, tự chủ, có đủ điều kiện, khả tham gia, thực nghĩa vụ với ASEAN Với ASEAN Brunei có đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế ASEAN b) Việt nam trở thành thành viên thứ (28/7/1995) Việt Nam gia nhập ASEAN làm chấm dứt tình trạng khu vực Đông Nam Á chia rẽ thành khối đối địch nhau, chuyển sang kỷ nguyên tất nước khu vực đoàn kết với mái nhà chung, hợp tác với để nước phát triển khu vực phát triển, mở triển vọng thực hóa ước mong nhà sáng lập ASEAN ASEAN bao gồm tất nước khu vực Mở đường cho trình từ asean thành asean 10 c) Lào, Myanmar gia nhập 1997, Campuchia năm 1999: Việc ba quốc gia gia nhập ASEAN chấm dứt tình trạng chia rẽ, đối đầu căng thẳng, mở giai đoạn khác hẳn quan hệ quốc gia khu vực để ASEAN từ tổ chức quốc tế khu vực trở thành tổ chức quốc tế khu vực Nâng cao vai trò ASEAN trường quốc tế đặc trưng thành tựu giai đoạn phát triển asean a)Từ 1967 đến 1976 (giai đoạn hình thành định hướng phát triển) (i) Đây giai đoạn phát triển Asean Trong giai đoạn này, Asean chưa có hoạt động đáng kể, thực hoạt động hợp tác riêng lẻ Như: Tuyên bố ZOPFAN Khu vực hòa bình, tự do, trung lập Kuala Lumpur ngày 17/11/1971; thực số hoạt động ngoại giao, kinh tế đơn lẻ: đồng loạt công nhận quan hệ ngoại giao với Việt Nam Bangladesh… (ii) Cơ cấu tổ chức lỏng lẻo, chưa có ban thư ký, quan thường trực Do vậy, thời kỳ Asean coi “liên minh trị lỏng lẻo” b)Từ 1976 đến 1992 (giai đoạn củng cố cấu tổ chức tiến lên hợp tác toàn diện nội khối bước đầu phát triển hợp tác ngoại khối) (i) Xác lập nguyên tắc tổ chức hoạt động hợp tác Asean; (ii) Thông qua văn kiện pháp lý quan trọng làm tảng cho phát triển hợp tác Asean Hiệp ước thân thiện hợp tác (Hiệp ước Bali 1976), Tuyên bố hòa hợp Asean 1976, tuyên bố Manila 1987… (iii) Mở rộng lĩnh vực hợp tác nội khối đặc biệt thương mại, đầu tư: dự án công nghiệp Asean, kế hoạch bổ sung công nghiệp, liên doanh công nghiệp… (iv) Bước đầu phát triển hợp tác ngoại khối năm thiết lập đối thoại đầy đủ với nước Mỹ, Nhật, Canada, EEC tổ chức Liên hợp quốc thông qua UNDP; (v) Củng cố cấu tổ chức: hội nghị liên trưởng, thành lập Ban thư ký kết nạp Brunei (1984) c) Từ năm 1992 đến 2003 (giai đoạn trở thành Asean 10 hợp tác toàn diện mà trọng tâm hợp tác quốc tế) Đây giai đoạn Asean đạt nhiều thành tựu to lớn, tiến hành hợp tác tất lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, tiến xã hội, tăng cường hòa bình ổn định khu vực Thể qua số hoạt động chủ yếu sau: (i) Kết nạp thêm thành viên mới: Việt Nam (1995); Lào, Mianma (1997); Campuchia (1999) nâng Asean từ Asean thành Asean 10; (ii)Xây dựng khu vực thương mại tự Asean (AFTA) (iii) Thành lập diễn đàn khu vực Asean – ARF; (iv) Hoàn thiện cấu tổ chức; Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL (v) Thông qua văn kiện pháp lý quan trọng như: Hiệp định khung tăng cường hợp tác kinh tế Asean 1992, tầm nhìn Asean 2020 năm 1997, Tuyên bố Hà Nội 1998, Tuyên bố ứng xử bên Biển Đông năm 2002…; (vi)Tổ chức hội nghị cấp cao ĐNA (EAS) lần Kuala Lumpur năm 2005 d)Giai đoạn từ năm 2003 đến (giai đoạn xây dựng cộng đồng Asean) Trong giai đoạn Asean có bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác Asean lên tầm cao mới, tăng cường tổ chức hiệu hợp tác nội khối: (i)Thông qua tuyên bố Bali II năm 2003, tái khẳng định mục tiêu nguyên tắc Hiệp hội, tăng cường đoàn kết tiến tới việc hình thành Cộng đồng Asean vững mạnh, liên kết chặt chẽ, động Tầm nhìn Asean 2020 Cộng đồng Asean dựa trụ cột là: CĐ trị an ninh (APSC), cộng đồng kinh tế (AEC) cộng đồng văn hóa- xã hội; (ii) Ký kết Hiến chương Asean năm 2007 thức trao tư cách pháp nhân cho tổ chức Asean, tạo tảng pháp lý thể chế để Asean xây dựng thành công Cộng đồng Asean; (iii) Tháng 2/2009, lộ trình xây dựng Cộng đồng Asean thông qua Điểm cấu tổ chức ASEAN theo Hiến Chương ASEAN bình luận ưu, nhược điểm cấu a) Điểm (i)Quy định thống văn bản: Các quan quy định cụ thể tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Hiến chương (trừ quan nhân quyền ASEAN) (ii)Thành lập quan mới: Hội đồng điều phối, Hội đồng cộng đồng, Các quan chuyên ngành cấp trưởng (iii) Tăng cường hoạt động quan: -Tăng thẩm quyền, rút ngắn khoảng cách kỳ họp quan không thường trực: HNCC, HĐĐP, HĐCĐ - Tăng vai trò quan thường trực (Tổng Thư ký, Ban Thư ký ASEAN) a) Điểm ưu điểm Thứ nhất, với tư cách hiến chương – văn gốc hợp tổ chức quốc tế tất thiết chế pháp lí ASEAN thể chế hóa Hiến chương mà không quy định rải rác văn kiện khác trước Đồng thời, chức nhiệm vụ quan quy định chi tiết cụ thể Hiến chương không cần thỏa thuận riêng biệt khác trước (điển quy định chức năng, nhiệm vụ hội nghị cấp cao, Tổng thư ký Ban thư ký) Thứ hai, Hiến chương thiết kế, xếp cấu lại máy ASEAN theo mô hình “hình chóp quyền lưc”, vừa đảm bảo tập trung (bên cạnh hội nghị cấp cao quan quyền lực cao nhất, Hiến chương thành lập quan điều phối ASEAN như: Hội đồng điều phối để phối hợp cách thống đồng tất hoạt động ASEAN lĩnh vực, thành lập hội đồng cộng đồng chịu trách nhiệm vừa triển khai, vừa điều phối hoạt động ngành chuyên môn trụ cột ASEAN; đồng thời chức thẩm quyền quan hoạch định sách thể tập trung so với trước v.v…), vừa đảm bảo chuyên sâu, chuyên trách (như hội đồng cộng đồng lại có quan chuyên ngành cấp trưởng trực thuộc, quan chuyên ngành lại có quan chuyên trách cấp giúp việc v.v) Điều giúp cho máy ASEAN vận hành nhịp nhàng hơn, không dàn trải chồng chéo trước Thứ ba, với việc xếp cấu lại máy theo hướng vừa tập trung vừa đảm bảo tính chuyên trách phân công, phân nhiệm mối quan hệ quan máy xác định rõ ràng, chặt chẽ trước; đặc biệt mối quan hệ quan hoạch Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL định sách với quan chấp hành, quan điều phối với quan thực hiện, quan trụ cột với quan chuyên ngành quan cấp với quan trực thuộc… Thứ tư, khoảng cách kỳ họp hội đồng rút ngắn nhiều so với trước Hội nghị cấp cao, Hội đồng điều phối, Hội đồng cộng đồng họp lần năm so với trước năm lần hội nghị cấp cao năm lần Hội nghị trưởng Và vậy, giúp cho quan (nhất hội nghị cấp cao với tư cách quan hoạch định sách cao nhất) có khả phản ứng nhanh nhạy, kịp thời thường xuyên vấn đề đặt cho Hiệp hội Thứ năm, tăng vai trò quan thường trực Tổng thư ký, Ban thư ký asean nhằm tăng cường hoạt động ASEAN ngày thiết thực hơn, hiệu b) nhược điểm: (i) Tuyệt đại đa số quan Hội nghị, thiếu quan có tính thường trực: Hoạt động theo kỳ họp, thiếu tính thường xuyên, liên tục, khó phản ứng kịp thời với tình hình thực tiễn (ii)Chủ yếu quan sách, thiếu quan điều hành, chấp hành: Nhiều sách, văn ban hành, hiệu triển khai thực tiễn chưa cao (iii)Mức độ chuyên môn hóa máy chưa cao, thiếu quan chuyên trách: Chính sách, quy định pháp luật chưa chi tiết, cụ thể; Thực tiễn hoạt động chưa sâu sát (iv)Mối quan hệ quan không rõ ràng chặt chẽ: Sự phối hợp quan lỏng lẻo, thiếu tính đối trọng kiềm chế lẫn (v) Thiếu thiết chế, quan đại diện cho tầng lớp xã hội: tầng lớp xã hội chưa thực tham gia vào trình xây dựng, thực sách pháp luật ASEAN; Hiều biết ASEAN dân chúng thấp Mối quan hệ trụ cột cộng đồng ASEAN a) APSC AEC: (i) Liên kết kinh tế AEC tạo tùy thuộc ràng buộc lẫn lợi ích kinh tế dẫn tơi thúc đẩy thành viên phải giải xung đột thông qua biện pháp hòa bình tạo ổn định cho APSC (ii) Sự phát triển AEC dựa tảng hòa bình, ổn định APSC b) Giữa AEC ASCC; (i)AEC tạo dựng tảng vật chất, giải vấn đề môi trường xã hội (ii)ASCC đảm bảo môi trường, tài nguyên thiên nhiên bền vững, phát triển nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển để hợp tác kinh tế hiệu c)Giữa APSC ASCC (i) APSC giúp tăng cường lòng tin, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác giải vấn đề xã hội môi trường (ii)ASCC giúp thu hẹp khoảng cách, giảm thiểu xung đột VH-XH; tạo dựng sắc chung, giảm thiểu mâu thuẫn, xung đột quốc gia, thúc đẩy hòa bình, ổn định ANCTrị Phân biệt nguồn Pháp luật Cộng đồng ASEAN với nguồn Pháp luật Việt Nam a) Nguồn pháp luật ASEAN: hình thành sở thỏa thuận chủ thể luật quốc tế Bao gồm: +Nguồn bản: điều ước quốc tế ký kết quốc gia thành viên ASEAN ASEAN với bên thứ ba; tập quán quốc tế + Nguồn bổ trợ: văn quan ASEAN ban hành; phán quan tài phán quốc tế; nguyên tắc pháp luật chung; học thuyết LQT; hành vi pháp lý đơn phương Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL - b)Nguồn pháp luật Việt Nam: Hình thành phụ thuộc vào ý chí Nhà nước Bao gồm: + Văn quy phạm pháp luật; + Tiền lệ pháp(không thức thừa nhận); +Tập quán pháp c)So sánh loại nguồn: (i)Điều ước quốc tế vs Văn quy phạm pháp luật: - Hình thức: hai văn - Tên gọi: ĐUQT có hiệu lực k phụ thuộc vào tên gọi, VBQPPL có hiệu lực phụ thuộc vào tên gọi(hiến pháp, luật, nghị định, thông tư…) - Quá trình xây dựng ban hành: ĐUQT: bên thỏa thuận ký kết; VBQP: quan có thẩm quyền ban hành theo thủ tục chặt chẽ luật định - Hiệu lực chủ thể: ĐUQT Chỉ có giá trị hiệu lực quốc gia thành viên; VBQP có giá trị hiệu lực chủ thể liên quan (ii) tập quán quốc tế vs tập quán pháp Hình thức thể hiện: hai tồn dạng mẫu hành vi Hình thành: TQQT quốc gia thành viên thừa nhận; TQP nhà nước thừa nhận Mức độ phổ biến: TQQT: áp dụng phổ biến LQT nói chung PL ASEAN nói riêng; TQP: tồn số thừa nhận VBPL VN (iii) Phán quan tài phán quốc tế vs Tiền lệ pháp: -Vị trí: PQuyết loại nguồn bổ trợ pháp luật ASEAN; Tiền lệ pháp: không thừa nhận loại nguồn pháp luật Việt Nam( trừ TH đặc biệt: hướng dẫn TADNTC) Nội dung pháp lý ngăn ngừa xung đột, giải tranh chấp kiến tạo hoà bình sau xung đột APSC a) Ngăn ngừa xung đột (i)Định nghĩa: hoạt động tiến hành vào giai đoạn sớm khủng hoảng nhằm làm giảm tình trạng căng thẳng ngăn chặn tranh chấp nảy sinh quốc gia hoắc hoạt động góp phần ngăn chặn tình trạng leo thang xung đột (ii)Nội dung pháp lý: +củng cố biện pháp xây dựng lòng tin: tổ chức viếng thăm, đối thoại, hội thoại quốc phoàng an ninh +tăng cường minh bạch hiểu biết sách quốc phòng nhận thức an ninh +xây dựng khuôn khổ thiết chế cần thiết +đẩy mạnh xây dựng chuẩn mực +duy trì tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thống quốc gia thành viên b)Giải hòa bình tranh chấp (i)Định nghĩa: việc sử dụng biện pháp hòa bình khác nhằm làm chấm dứt mâu thuẫn, bất đồng phát sinh chủ (ii)Nội dung pháp lý: +sử dụng biện pháp giải tranh chấp có kết hợp với chế bổ sung cần thiết: chế giải tranh chấp theo TAC +tăng cường hoạt động nghiên cứu hòa bình, quản lí xung đột giải tranh chấp thông qua tổ chức hội thảo +thiết lập mạng lưới trung tâm gìn giữu hòa bình khu vực c)kiến tạo hòa bình sau xung đột Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL (i)định nghĩa: biện pháp tiến hành nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột, bạo lực thảm họa, tạo điều kiện để vãn hồi hòa bình tạo sở cho hòa giải biện pháp khác nhằm đảm bảo hòa bình , ổn định, ngăn ngừa mâu thuẫn, xung đột (ii)Nội dung pháp lý:+tăng cường hỗ trợ nhân đọa ASEAn +thực chương trình phát triển nguồn nhân lực xây dựng lực khu vực sau xung đột Phân tích nội dung pháp lý an ninh truyền thống phân biệt khái niệm an ninh phi truyền thống với an nình truyền thống a)định nhĩa: Chưa thống hất quan điểm phổ biến thách thức cho tồn hạnh phúc dân tộc quốc gia phát sinh chủ yếu mối đe dọa phi quân b)nội dung pháp lý: +Đẩy mạnh hợ tác nhằm xác định vấn đè an ninh phi truyền thống +Tăng cường nỗ lực chống khủng bố +Tăng cường hợp tác A quản lí thảm họa đối phó với vấn đề khẩn cấp +Phản ứng hiệu kịp thời trước vấn đề cấp bách khửng hoảng c)phân biệt với an ninh truyền thống Nếu an ninh truyền thống coi an ninh quốc gia bảo vệ đất nước khỏi mối đe dọa công trị, quân từ bên bên an ninh phi truyền thống thường mang tính phi quân sự, không bảo vệ chủ quyền quốc gia mà bảo vệ người, bảo vệ cộng đồng, mang tính xuyên quốc gia mối uy hiếp, đe dọa nhân tố bên bên môi trường sinh tồn phát triển cộng đồng xã hội công dân quốc gia mối quan hệ chặt chẽ với khu vực giới Sự xuất an ninh phi truyền thống không làm phai nhạt biệt lập với an ninh truyền thống hai vấn đề đan xen chuyền hóa lẫn điều kiện định An ninh truyền thống đề cập nội dung: Ngăn ngừa xung đột, giải hòa bình tranh chấp, kiến tạo hòa bình sau xung đột… An ninh phi truyền thống: Tội phạm xuyên quốc gia, quản lý thảm họa, phản ứng với vấn đề cấp bách, đối phó khủng hoảng… Bình luận vị trí, vai trò asean ARF (i)Đua ý tưởng thiết lập ARF (ii)Đề sáng kiến biện pháp chủ yếu: ASEAN triển khai thực Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng trị - an ninh (APSC) tất mặt, lĩnh vực ưu tiên xác định, như: chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, v.v Đồng thời, xây dựng kế hoạch chiến lược tăng cường phối hợp phát huy vai trò tổ chức, diễn đàn quốc tế vấn đề quan tâm giới ASEAN củng cố phát huy giá trị, trọng lượng thỏa thuận, chế, công cụ hợp tác hòa bình, an ninh ổn định khu vực, như: Hiệp ước thân thiện hợp tác (TAC), Hiệp ước khu vực phi vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) DOC,… tham gia có trách nhiệm giải vấn đề an ninh, an toàn hàng hải tranh chấp Biển Đông (iii)Trung tâm điều phối hoạt động: Chủ tịch ARF thành viên ASEan Điều thể rõ nét nguyên tắc, chế phương thức tiếp cận, xử lý thách thức an ninh khu vực ASEAN Để thực vai trò trung tâm mình, mặt, ASEAN tiếp tục trì nguyên tắc Bản Hiến chương gốc làm tảng cho cách ứng xử đối thoại ARF Mặt khác, ASEAN có bước điều chỉnh, nhằm đưa hoạt động Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL ARF vào chiều sâu, thiết thực hiệu Với nguyên tắc tham vấn, đồng thuận, tôn trọng lẫn không can thiệp vào công việc nội nhau, ASEAN giúp nước xây dựng lòng tin tăng cường tin cậy lẫn giải vấn đề an ninh khu vực Sự hình thành, vai trò ARF a) Sự hình thành: Cuối năm 80, đầu năm 90 kỉ XX xuất sáng kiến mô hình hợp tác an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm nội khu vực tính toán tranh giành ảnh hưởng quốc gia lớn nên nhiều sáng kiến hợp tác an ninh đưa không ủng hộ Trong bối cảnh vậy, nhiệm vụ khởi xướng tổ chức hợp tác an ninh cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương đặt vào ASEAN Đây vừa hội để ASEAN tìm kiếm khẳng định vai trò sau chiến tranh lạnh đồng thời đòi hỏi tất yếu phải hợp tác vấn đề an ninh truyền thống, quốc gia ASEAN phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống vấn đề môi trường, cướp biển, buôn lậu ma túy, rửa tiền, di cư bất hợp pháp, tội phạm xuyên quốc gia… Năm 1991, Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế đưa ý tưởng chế đối thoại an ninh đa phương Năm 1993, Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao 18 nước thỏa thuận thiết lập Hội nghị diễn đàn an ninh khu vực (ARF) 25/7/1994, ARF thức tuyên bố thành lập b) Điều kiện gia nhập: (i) Là quốc gia có chủ quyền, (ii) Tán thành hành động hợp tác để đạt mục tiêu ARF, (iii) Tuân thủ, tôn trọng định tuyên bố ARF, (iv) Chứng minh tầm ảnh hưởng với hòa bình, anh ninh khu vực c) Thành viên ARF (27): 10 quốc gia ASEAN, liên minh châu âu, Nhật bản, hàn Quốc, Hoa Kỳ… d) Mục tiêu: (i) tăng cường trao đổi đối thoại mang tính xây dựng vấn đề bên quan tâm lĩnh vực trị, an ninh; (ii) Đóng góp quan trọng cho nỗ lực xây dựng lòng tin ngoại giao phòng ngừa khu vực Châu Á Thái bình dương e1) Vị trí,Vai trò ARF: diễn đàn chủ đạo đối thoại vấn đề trị, an ninh khu vực - Diễn đàn an ninh Khu vực châu Á- Thái Bình Dương -Vị trí chủ đạo cấu trúc hợp tác an ninh khu vực Châu Á- Thái Bình Dương; - Bổ sung cho chế hợp tác an ninh khu vực có (ADMM+,AES…) e2)Vai trò ARF nhóm quốc gia thành viên ARF: (i)ASEAN thành viên tổ chức này: + Đảm bảo hòa bình an ninh khu vực an ninh quốc gia;+ Nâng cao vị ASEAN quốc gia (ii)Các cường quốc: + có chế tham gia chi phối vấn đề an ninh khu vực; + Khẳng định tầm ảnh hưởng;+kiềm chế lẫn (iii)Các quốc gia khác: + Tìm kiếm chế đa phương đảm bảo an ninh quốc gia; + Tranh thủ ủng hộ cường quốc vấn đề an ninh;+ nâng cao vị So sánh ARF (1) với ADMM (2) ADMM+ (3) - Bản chất: (1) Là diễn đàn đa phương asean qg khác trị, an ninh khu vực châu áTBD (2) Là chế hợp tác quốc phòng cao asean (3) Là phần ADMM, công cụ gắn kết asean với bên đối thoại đối thoại hợp tác vấn đề an-qp - Mục tiêu: Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL (1) Thúc đẩy đối thoại xây dựng tham vấn vấn đề trị- an ninh quan tâm; (2) (3) (1) (2) (3) đóng góp cho nỗ lực xây dựng lòng tin ngoại giao phòng ngừa khu vực CATBD Nâng cao lòng tin quốc gia tv toong qua hiểu biết thách thức QPAN tăng cường tính minh bạch, công khai Giúp qg tv asean đối phó với thách thức an ninh chung ; tăng cường lòng tin, tăng cường hòa bình ổn định khu vực, góp phần thực hóa APSC Cơ chế hợp tác: Thiết chế pháp lí; nội dung hợp tác: hoạt động ARF chia làm giai đoạn xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa giải xung đột Thiết chế pháp lí: ADMM (hội nghị trưởng qp nước asean), ADSOM ( hội nghị quan chức cấp cao qp asean) Nội dung hợp tác: củng cố hợp tác an-qp khu vực, tăng cường hợp tác có phát triển hợp tác tiềm an-qp, thúc đẩy cấp độ hợp tác với bên đối thoại, hình thành chia sẻ chuẩn mực Thiết chế pháp lí: ADMM+, EWGs Nội dung hợp tác: an ninh hàng hải, chống khủng bố, quản lí thảm họa, hoạt động giữ gìn hòa bình chăm sóc quân đội Cấp độ liên kết AEC a) (1) (2) b) (1) (2) AEC thực chất mô hình liên kết kinh tế khu vực dựa trên, nâng cao liên kết kinh tế có ASEAN (AFTA, AFAS,AIA,IAI,…) bổ sung thêm nội dung yếu tố sản xuất tự di chuyển lao động lành nghề Điều khiến cho AEC trở thành liên kết kinh tế có cấp độ đặc thù, Khu vực thương mại tự cộng (FTA+, cộng thêm hai tự luân chuyển yếu tố sản xuất vốn lao động) Thị trường chung trừ (CM-: trừ hai nội dung thuế quan chung hài hòa sách kinh tế) Trong AEC có tự lưu chuyển yếu tố sản xuất: hàng hóa, dịch vụ, vốn lao động nhiên tự yếu tố dịch vụ, vốn lao động mức yếu: “Tự số lĩnh vực cụ thể” chưa phải tất lĩnh vực dịch vụ, “Tự di chuyển vốn hơn” so với trước chưa phải hoàn toàn tự di chuyển vốn “Tự di chuyển lao động lành nghề” chưa phải tự di chuyển hình thức lao động Các cấp độ liên kết kinh tế quốc tế khu vực(5) ưu, nhược điểm PTA (Khu vực thương mại ưu đãi): thành lập hai hay nhiều nước họ thực biện pháp cắt giảm số loại thuế quan định hoạt động xuất nhập hàng hóa từ nước thành viên Tuy nhiên, nước giữ biểu thuế quan riêng nước khác thành viên Ví dụ: năm 1932, Vương quốc Anh 48 nước thuộc địa cũ thành lập khu vực thương mại ưu đãi Theo đó, nước khối giảm mức thuế quan thương mại qua lại nước này, giữ nguyên mức thuế quan nước khác Ưu: Thúc đẩy thương mại nội khối Nhược: +Mức độ tự hóa không cao; + Chỉ áp dụng với số mặt hàng=>Mức gia tăng không cao FTA (Khu vực thương mại tự hay khu vực mậu dịch tự do): hình thành hai hay nhiều nước thực việc bãi bỏ tất thuế xuất nhập hạn chế phi thuế quan thương mại hàng hóa qua lại nước giữ nguyên thuế quan nước khác Ưu:+Tạo môi trường thuận lợi khuyến khích phát triển thương mại nội khối;+Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế thành viên Nhược: +Là hình thức liên kết có tính thống không cao, ràng buộc nước thành viên lỏng lẻo;+Xuất hiện tượng chệch hướng thương mại: Nhập từ nước Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL c) (1) (2) d) (1) (2) e) (1) (2) c) khối xâm nhập vào nước có thuế quan cao thông qua nước có thuế quan thấp khu vực CU (Liên minh thuế quan): Được hình thành hai nhiều nước bãi bỏ toàn thuế nhập tất hàng hóa mua bán với thêm vào đó, thống quy tắc đánh thuế nhập chung hàng hóa bên (biểu thuế quan chung) Ưu: +Khắc phục tượng chệch hướng thương mại có thống thuế quan bên ngoài; +tạo môi trường kinh tế dễ dự đoán cho nhà đầu tư Nhược:+Chưa tự hóa lao động vốn; +Khuyến khích hình thành thỏa thuận độc quyền; chi phí quản lý, điều hành CU cao CM (Thị trường chung):được thành lập hai hay nhiều nước thiết lập liên minh thuế quan thêm vào cho phép yếu tố sản xuất(Hàng hóa, dịch vụ, vốn lao động) di chuyển tự nước Ưu: + Hài hòa sách kinh tế nước thành viên;+Các yếu tố sản xuất di chuyển tự phân bổ hài hòa;+ người tiêu dùng hưởng lợi nhiều Nhược:+ Chưa có đồng tiền chung; chưa có sách tiền tệ chung;+ Khả cạnh tranh tăng->loại bỏ ngành CN doanh nghiệp hiệu quả-> tỷ lệ thất nghiệp tăng EMU (Liên minh kinh tế tiền tệ):là bước phát triển cao liên kết kinh tế khu vực Trong hình thức liên kết đồng tiền nước khác thay đồng tiền chung ngân hàng chung với định sách tiền tệ chung Không rảo cản yếu tố sản xuất;hàng hóa, dịch vụ, vốn lao động di chuyển tự quốc gia thành viên; mục tiêu lạm phát chung thực hiện, rủi ro tiền tệ bị loại bỏ việc áp dụng đồng tiền chung VD: Liên minh châu âu(EU) đạt đến hình thức liên kết kể từ cho đời đồng EURO vào ngày 1/1/2002 Ưu: +Thống sách kinh tế; + Giảm chi phí rủi ro ngoại hối; +Lạm phát giảm dài hạn Nhược:+ Quốc gia bị phụ thuộc vào liên minh->mất chủ quyền hoạch định sách kinh tế, sách tiền tệ;+Thiếu chủ động có khủng hoảng tài chính, tiền tệ Phân tích mục tiêu, cách thức vai trò hoạt động a)Các lĩnh vực ưu tiên hội nhập (i)Mục tiêu: tạo lĩnh vực hợp tác kinh tế mũi nhọn, tạo hiệu ứng đẩy nhanh hội nhập kinh tế (ii)Cách thức: giao cho qg tv làm điều phối viên; xây dựng lộ trình cụ thể cho lĩnh vực; tiến hành xem xét năm lần để kiểm tra, đánh giá tiến độ hiệu việc thực lộ trình; đối thoại, tham khảo bên liên quan thông qua đối thoại, tham vấn để xác định dự án, sang kiến (iii)Vai trò: tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế asean có trọng tâm, trọng điểm; tạo chất xúc tác lĩnh vực hợp tác kinh tế mũi nhọn thúc đẩy nhanh hội nhập kinh tế b)Nông, lâm nghiệp, lương thực (i)Mục tiêu: tăng khả cạnh tranh asean sản phẩm lương thực, nông nghiệp lâm nghiệp; tăng cường thỏa thuận an ninh lương thực khu vực (ii)Cách thức: tăng cường khả cạnh tranh tmai nội với bên sản phẩm lương thực mặt hàng nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh hợp tác , chuyển giao công nghệ xây dựng phương pháp tiếp cận chung lương thực, nông, lâm nghiệp cho nước asean với bên ngoài; phát triển htx nông nghiệp asean (iii)Vai trò: tăng khả cạnh tranh cho sp liên quan thị trường qte; giải vấn đề an ninh lương thực, đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu Di chuyển lao động lành nghề Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL Mục tiêu: tạo dựng thị trường lao động thống có chất lương cao (i)Cách thức: tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển đối tg theo quy định; phát triền mạng lưới thông tin thị trừờng lao động (ii)Vai trò: tạo điều kiện cho di chuyển lao động lành nghề; cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; hạn chế tình trạng chảy máu chất xám asean Mối quan hệ tự hóa thuận lợi hóa tmhh AEC a) tự hóa yếu tố cần, thuận lợi hóa yếu tố đủ tmhh => yếu tố song hành với nhau, bổ sung cho tmhh, thiếu yếu tố tmhh b)thuận lợi hóa yếu tố thúc đẩy tự hóa tmhh asean c) thực hai nội dung tự hóa thuận lợi hóa không tối đa đc lợi ích tmqt So sánh chế tự hoá thương mại hàng hoá với tự hoá thương mại dịch vụ tự hoá đầu tư a) giống +Đều nhằm xóa bỏ rào cản thương mại +Đều thực sở công cụ pháp lí bao gồm cam kết chung khối, cam kết đa phương, song phương đơn phương khối, vòng đàm phán +Đưa lộ trình chung b)Khác +Về rào cản: tự hóa thương mại thuế quan, biện pháp phi thuế quan Tự hóa thương mại dịch vụ biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường, biện pháp phân biệt đối xử Tự hóa đầu từ biện pháp cám đầu tư, biện pháp hạn chế đầu tư, biện pháp phân biệt đối xử +Cơ chế xóa bỏ rào cản: Tự hóa thương mại giảm thuế tiến tới xóa bỏ hoàn toàn thuế quan, xóa bỏ biện pháp phi thuế quan Tự hóa thương mại dịch vụ xóa bỏ đáng kể rào cản tại, cấm đưa biện pháp mới, đàm phán biện pháp gây ảnh hưởng tới tự háo thương mại dịch vụ lĩnh vực cụ thể Tự hóa đầu tư xóa bỏ biện pháp cấm đầu tư, biện pháp hạn chế đầu tư, phân biệt đối xử Tự hóa thương mại hàng hóa: rào cản, lộ trình a) Rào cản: biện pháp thuế quan biện pháp phi thuế quan b) Xóa bỏ rào cản: (i)Tự hóa thuế quan ASEAN sở pháp lý Hiệp định: CEPT ATIGA : + Cắt giảm xóa bỏ thuế quan theo CEPT; + Cắt giảm, xóa bỏ thuế quan hạn ngạch thuế quan theo ATIGA (ii)Xóa bỏ biện pháp phi thuế quan(biên pháp phi thuế quan biện pháp thuế quan , liên quan ảnh hưởng đến luân chuyển hàng hóa nước bao gồm biện pháp cấm hạn chế số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, biện pháp tiêu chuẩn kỹ thuật, vẹ sinh dịch tễ…): + Dỡ bỏ chung hạn chế số lượng(hạn chế định lượng) (xem Điều 2.1.n ATIGA) Cả CEPT ATIGA quy định việc dỡ bỏ chung hạn chế số lượng(Điều 41 ATIGA quy định quốc gia thành viên không thông qua trì biện pháp hạn chế số lượng hàng hóa nhập xuất trừ trường hợp ngoại lệ quy định Điều 8,9,10 liên quan đến an ninh, bảo vệ sức khỏe người, bảo vệ cán cân toán…) Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL + Xóa bỏ biện pháp phi thuế quan khác: Rà soát biện pháp phi thuế quan thông qua hai bước: -B1: quốc gia thành viên phải thành lập “cơ sở liệu thương mại” chưa đựng thông tin luật thương mại, hải quan thủ tục công chúng tiếp cập qua internet(cơ sở liệu phục vụ cho rà soát biện pháp phi thuế quan hoạt động thuận lợi hóa thương mại) -B2: quốc gia thành viên có trách nhiệm rà soát biện pháp hành chính, pháp lí sở liệu để xác định biện pháp biện pháp phi thuế quan để đưa vào chương trình xóa bỏ.Danh sách biện pháp phải đệ trình lên Hội đồng AFTA Hội đồng AFTA chấp thuận c) Lộ trình: (i) Lộ trình cắt giảm xóa bỏ thuế quan theo CEPT tiến hành vòng 15 năm, theo thỏa thuận ban đầu sau rút ngắn xuống 10 năm, kể từ ngày 01/01/193 đến ngày 01/01/2003 Chương trình CEPT thực theo chế phân chia loại hàng hóa thành danh mục cắt giảm thuế quan khác với lộ trình cắt giảm xóa bỏ thuế quan tương ứng nhóm quốc gia CLMV thực CEPT theo công thức –X, cụ thể lịch trình cắt giảm Việt Nam chậm năm, Lào Myanmar chậm năm Campuchia chậm năm so với lịch trình chung + Danh mục cắt giảm thuế quan gồm: (1)Danh mục cắt giảm (IL) (loại hàng hóa thuộc danh mục phải tiến hành cắt giảm thuế quan ngay); (2) Danh mục loại trừ tạm thời (TEL) gồm mặt hàng tạm thời thời gian đầu chưa đưa vào giảm thuế quan quốc gia ASEAN phải danh thêm thời gian để điều chỉnh sản xuất nước thích nghi với cạnh tranh môi trường tự hóa thương mại TEL bao gồm loại hàng hóa có tầm quan trọng quốc gia xi măng, sắt thép, phân bón, xăng dầu… (3) Danh mục nhạy cảm cao(SL)gồm mặt hàng nông sản chưa chế biến, bắt đầu cắt giảm muộn so với loại danh mục đại đa số thành viên ASEAN có ktế n nghiệp (4) Danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL) gồm hàng hóa bị loại trừ không bị cắt giảm thuế quan theo CEPT GEL gồm loại hàng hóa nhập có ảnh hưởng đến sức khỏe người, văn hóa, phong mĩ tục…(cần phân biệt với hàng hóa cấm nhập khẩu.) + Lộ trình: -IL(từ 1/1/1993): T≤20%: cắt giảm bình thường: giảm xuống 0-5% vòng năm Cắt giảm nhanh: giảm xuống 0-5% vòng năm T>20%:cắt giảm bình thường: giảm thuế giai đoạn: +giảm xuống 20%(5 năm đầu);+ giảm xuống 0-5%(5 năm tiếp) Cắt giảm nhanh: giảm xuống 0-5% vòng năm -TEL (từ 1/1/1996): năm chuyển 20% số hàng hóa sang danh mục IL Đến 2001, TEL chuyển hết sang IL -SL (Từ 1/1/2001(linh hoạt 1/1/2003)): Đến 1/1/2010 thuế phải giảm xuống 0-5% -GEL: không cắt giảm thuế quan (ii) Lộ trình cắt giảm, xóa bỏ thuế quan, hạn ngạch thuế quan theo ATIGA + Cắt giảm xóa bỏ thuế quan:lộ trình chung: Giảm xuống 0%(ASEAN tới 2010, CLMV tới 2015, linh hoạt tới 2018) Lộ trình quốc gia: quốc gia thành viên phải xây dựng lộ trình cắt giảm thuế quan chi tiết để phù hợp với lộ trình chung Các quốc gia ASEAN phải xây dựng hoàn thành lộ trình quốc gia trước ATIGA có hiệu lực quốc gia CLMV phải hoàn thành muộn sau tháng kể từ ATIGA có hiệu lực Các lộ trình quốc gia thể Phụ lục phận tách rời ATIGA 10 Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL + xóa bỏ hạn ngạch thuế quan( hạn ngạch thuế quan mức hạn ngạch mà thuế quan có thay đổi): lộ trình đc quy định Điều 20 ATIGA (iii)Xóa bỏ biện pháp phi thuế quan xác định: trừ trường hợp quy định Điều 8,9,10 ATIGA biện pháp khác Hội đồng AFTA chấp thuận, biện pháp phi thuế quan quốc gia thành viên xóa bỏ theo giai đoạn, cụ thể: +Brunei, indonesia, Malaysia, Singapore thái lan phải xóa bỏ theo giai đoạn bắ đầu từ ngày 1/1/2008, 2009 2010 +Philippines phải loại bỏ theo giai đoạn 1/01/2010,2011 2012 + Campuchia, Lào,Myanmar Việt nam phải xóa bỏ giai đoạn vào ngày 1/1/2013, 2014 2015 với linh hoạt tới năm 2018 a) b) c) d) Tự hóa tmai dịch vụ Rào cản tmdv bao gồm loại: biện pháp hạn chế tiếp cận thi trường ( qg thường đưa điều kiện mà không đáp ứng đc nhà cung cấp dịch vụ nước không đc phép cung cấp dịch vụ qg chủ nhà), biện pháp phân biệt đối xử ( phân biệt nhà cung cấp sp dv qg sở với nhà cung cấp spdv cảu nước Cơ chế hạn chế xóa bỏ rào cản tmdv: (i) AFAS đưa khung pháp lí chung cho tiến trình hạn chế xóa bỏ rào cản tm (ii) vbpl hội nhập ngàng ưu tiên đưa phạm vi lộ trình cụ thể cho lĩnh vực dv đc ưu tiên hội nhập (iii)các qg tiếp tục tiến hành vòng đàm phán để đưa gói cam kết theo hướng ngày mở rộng phạm vi mức độ lĩnh vực đc tự hóa Cách thức: (i) xóa bỏ đáng kể bp phân biệt đối xử hạn chế tiếp cận thị trường qg tv (ii) Cấm bp phân biệ t đối xử hạn chế tiếp cận thị trường có tính chất hạn chế pbđx (iii)đồng thời qg tiến hành đàm phán biện pháp gây ảnh hưởng đến tmdv lĩnh vực cụ thể Lộ trình: (i) từ 2010- 2011: xóa bỏ tất hạn chế tmdv ngành ưu tiên hội nhập, mở cửa 15 phân ngành mới, cho phép nhà cung cấp nước góp 70% vốn ngành ưu tiên hội nhập, 51% vốn dv logictics ngành dv khác (ii) từ 2012- 2013: xóa bỏ cản tất hạn chế tmdv đói với dv logictics trc 2013, mở cửa thêm 20 phân ngành mới, cho phép nhà cung cấp dv nước góp 70% vốn dv logictics (iii) từ 2014 đến 2015: xóa bỏ tất hạn chế tmdv tất ngành dv khác trc 2015, mở cửa thêm 20 phân ngành phân ngành vào 2014 2015, đồng thời cho phép nhà cung cấp dv nước góp 70% vốn tất ngành dv Tự hoá đầu tư a)rào cản đầu tư: biện pháp cám đầu tư, biện pháp hạn chế đầu tư, biện pháp phân biệt đối xử b)xóa bỏ rào cản: loại bỏ dần rào cản ưu đãi mang tính phân biệt đối xử hoạt động đầu tư Đây quy định gây cản trở hạn chế cho đầu tư Một số rào cản cần loại bỏ để thực đầu tư công minh bạch là: 11 Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL +Hạn chế vốn quyền kiểm soát nước ngoài: Quy định tỷ lệ góp vốn nhà đầu tư nước đầu tư vào doanh nghiệp, quy định số lượng thành viên bên hội đồng quản trị, quy định rút vốn,… +Hạn chế hoạt động như: quy định tuyển dụng sử dụng lao động, hạn chế bề nhập máy móc thiết bị, yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa, yêu cầu tỷ lệ xuất sản phẩm, hạn chế sản phẩm bán nội địa, kiểm soát ngoại hối, quy định chuyển giao công nghệ quy trình sản xuất tri thức đặc biệt khác,… +Hạn chế hành như: quy định đầu tư quan quản lý +Các ưu đãi thuế như: miễn thuế, giảm thuế, khấu trừ thuế, cho nợ thuế, thuế thấp, cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước lựa chọn việc đóng thuế theo tình hình thực tế hay đóng chọn gói hang năm,… +Hạn chế liên quan đến việc tiếp nhận thành lập Thiết lập tiêu chuẩn đối xử tiến hoạt động đầu tư Đó không phân biệt đối xử.Theo tiêu chuẩn này, việc quốc gia quy định điều kiện đặc biệt nhằm đặt quốc gia khác hay pháp nhân, tự nhiên nhân quốc gia khác vào vị trí thuận lợi so với quốc gia, pháp nhân, tự nhiên nhân nước thứ ba bị coi phi pháp không phù hợp Có hai mức độ tiêu chuẩn này, không phân biệt đối xử nhà đầu tư nước có quốc tịch khác (MFN) không phân biệt đối xử nhà đầu tư nước công dân nước sở (NT) Đối xử công bình đẳng.Và có tính minh bạch Tiêu chuẩn đảm bảo cho bên tham gia vào trình đầu tư nhận thông tin đầy đủ, xác minh mạch từ bên tham gia khác Tăng cường biện pháp giám sát thị trường để đảm bảo vận hành đắn thị trường Để thực điều cần thiết lập quy định cạnh tranh, chống độc quyền; công khai hóa thông tin; giám sát, kiểm soát cách chặt chẽ thị trường sách cạnh tranh trung tâm c)Lộ trình: Ủy ban hợp tác ASEAN đầu tư định triển khai việc đối xử ngang cho tất nhà đầu tư 10 nước ASEAN đến nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore Thái Lan nước lại (gồm Việt Nam, Lào Campuchia) hoãn thực cam kết đến năm 2010 Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA) thiết lập từ năm 1998 với nội dung mở cửa tối đa hoạt động đầu tư vào tất ngành công nghiệp nội khối ASEAN Theo lộ trình vạch ra, năm 2010, việc tự hóa đầu tư khối hoàn tất; đến năm 2020, thực ưu đãi cho tất nhà đầu tư giới 2+X –X(hay ASEAN-X,10-X) Nguyên tắc a+X tức là: nước thỏa thuận kí kết văn pháp lý đó, xét thấy tình hình số quốc gia thực theo lộ trình, quốc gia thực sau, thay vào quốc gia phát triển thực lộ trình, phải có từ quốc gia trở lên Nó ghi nhạn Hiến chương ASEAN, Hiệp định CEPT, Nghị định khung ASEAN Hội nghị SEOM Cong thức cho phép quốc gia thành viên có đủ điều kiện thực trước hoạt động hội nhập kinh tế, phản ánh trình hội nhập từ số quốc gia muốn “vượt trước” Công thức –X ghi nhận Điều 21 Hiến chương ASEAN Công thức –X cho phép quốc gia chưa đủ điều kiện thực cam kết kinh tế chậm so với lộ trình chung không hưởng ưu đãi mở cửa từ quốc gia thực theo lộ trình chung Điều phản ánh trình hội nhập từ số nhiều khả nước châm trễ bị đặt lề trình 12 Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL Tiêu chí xuất xứ hàng hóa, ưu nhược điểm a) Hàng hóa có xuất xứ Asean bao gồm loại: hàng hóa có xuất xứ túy sản xuất toàn hàng hóa có xuất xứ không túy ko sx toàn Hàng hóa có xuất xứ túy sản xuất toàn bộ: bao gồm, nhóm hàng hóa động thực vật sinh trưởng thu hoạch quốc gia thành viên; Nhóm hành hóa phi sinh vật khai thác quốc gia thành viên; Nhóm sản phẩm khai thác, chế biến đánh bắt từ vùng biển tàu đăng ký treo cờ quốc gia tv; Nhóm sản phẩm chế tạo Trong đó, nhóm đầu hàng hóa có tính chất xuất xứ túy nhóm có tính chất sản xuất toàn Hàng hóa có xuất xứ không túy ko sx toàn bộ: sản phẩm sản xuất toàn từ phần vật liệu, phận, phụ tùng nhập ko rõ xuất xứ Theo quy định pháp luật Asean hàng hóa thuộc nhóm coi có xuất xứ Asean đáp ứng tiêu chuẩn sau: + Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC): hàng hóa sản xuất quốc gia tv có RVC không 40% coi có xuất xứ Asean Tiêu chuẩn cộng gộp: trường hợp nguyên vật liệu công đoạn sản xuất hàng hóa liên quan đến nhiều quốc gia Asean xuất xứ Asean hàng hóa xác định theo tiêu chuẩn cộng gộp sau: Hàng hóa có xuất xứ từ quốc gia thành viên, sử dụng làm nguyên liệu lãnh thổ quốc gia thành viên khác để sx sp hưởng ưu đãi thuế quan coi có xuất xứ quốc gia tv sx sp Nếu RVC nguyên liệu nhỏ 40%, hàm lượng giá trị Asean cộng gộp theo tỉ lệ thực tế vào hàm lượng nội địa với điều kiện hàm lượng giá trị Asean lớn 20% + Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC): hàng hóa coi có xuất xứ Asean “tất nguyên vật liệu ko có xuất xứ sử dụng để sản xuất hàng hóa trải qua trình chuyển đổi mã số hàng hóa cấp số Hệ thống hài hòa” Hệ thống hài hòa mô tả mã số hàng hóa thường gọi tắt hệ thống hài hòa hệ thống HS, hệ thống tên gọi mã số hàng hóa tiêu chuẩn hóa quốc tế, dùng để phân loại hàng hóa Trong hệ thống mã số mô tả hàng hóa thông thường, cấp độ số mã hiệu nhóm hàng, số mã hiệu phân nhóm hàng số, số mã hiệu phân nhóm hàng số… Chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) cấp độ số hay gọi chuyển đổi nhóm đc thể việc thành phẩm sx phải có mã số HS cấp số khác với mã số HS (cũng cấp số) nguyên liệu đầu vào dùng để sx sp + Tiêu chí mặt hàng cụ thể: khoản điều 28 ATIGA quy định tiêu chí xuấ xứ cụ thể áp dụng riêng cho số mặt hàng định Những mặt hàng liệt kê phụ lục ATIGA, kèm theo mặt hàng bao gồm quy định tiêu chí xuất xứ ứng riêng cho mặt hàng Nếu hàng hóa đáp ứng đc tiêu chí xuất xứ tương ứng quy định cho mặt hàng cụ thể đc coi có xuất xứ asean, cho dù có đáp ứng hay k tiêu chí RVC CTC b) Phân nhóm hàng hóa có xuất xứ túy + hàng hóa động thưc vật sinh trưởng thu hoạch qgtv: điểm a,b,c,d đ 27 ATIGA + hàng hóa phi sv đc khai thác qgtv: điểm e,i,j + sp đc khai thác, chế biến đánh b từ biển tàu đc đki treo cờ qgtv : điểm f,g,h +các sản phẩm chế tạo: điểm k 13 Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL c) Bình luận ưu, nhược điểm tiêu chí xuất xứ hàng hóa - Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực RVC + ưu điểm: dễ hiểu, cho phép áp dụng chung tất sản phẩm cho phép lựa chọn hai công thức tính, phù hợp để định số loại hàng hóa định đc tinh chế thêm tăng thêm giá trị cho dù HS k đổi + nhược điểm: khó xác định chi phí sản xuất loại giá đc tính, phụ thuộc vào dao động giá hàng hóa tỉ giá, phức tạp áp dụng thực tế, yều cầu doanh nghiệp phải có hệ thonngs kế toán phức tạp - Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa: + ưu điểm: rõ ràng, dễ hiểu, áp dụng đơn giản dễ dàng dự đoán hệ thống phân loại hàng hóa theo mã số HS đc thiết kế danh mục đa mục đích đc xây dựng ngôn ngữ chung nên dễ thống phân định Bên cạnh đó, tiêu chí không phụ thuộc vào tỉ giá hối đoái, giá nguyên vật liệu quy tắc kế toán + nhược điểm: mâu thuẫn phân loại hàng hóa tạo k chắn tiếp cận thị trường Khi áp dụng đòi hỏi phải có lượng kiến thức sâu rộng để hiểu đc sử dụng đc mã HS cho tiêu chí - Tiêu chí mặt hàng cụ thể + ưu điểm: rõ ràng, minh bạch, trg hợp yêu cầu tiêu chuẩn thấp tạo điều kiện cho nhiều mặt hàng đc hưởng ưu đãi thuế, mở rộng trao đổi tmai + nhược điểm: sử dụng tiêu chí phảo thường xuyên thay đổi để bắt kịp với tốc độ phát triển khoa học kĩ thuật Nói cách khác, cần phải xây dựng hệ thống văn chi tiết dầy đủ để xác định xuất xứ hàng hóa Phân tích đặc thù ASCC ( mqh với APSC, AEC cộng đồng văn hóa, xã hội khác giới) bình luận phản ứng sách qg tv cộng đồng - cộng đồng mang tính pháp lý - so với AEC APSC , lĩnh vực thuộc điều phối ASCC rộng, liên quan đến nhiều thiết chế, đặc biệt có lĩnh vực nhạy cảm cần có nghiên cứu cẩn trọng phải có ý kiến quan chuyên môn chẳng hạn vấn đề nhân quyền, an ninh người - Đối với cộng đồng văn hóa xã hội khác giới: ASCC không tập hợp thành viên khu vực phương diện văn hóa mà mức độ cao hài hòa văn hóa dân tộc, khác biệt lịch sử văn hóa tạo khu vực đa dạng nhiều mặt * phản ứng quốc gia thành viên - Đều ủng hộ mức độ khác • ASEAN quan tâm tới ASSCC so với AEC APSC Không quan tâm tới mục tiêu, tính chất mag quan tâm tới biện pháp hienj thực hóa mục tiêu đề • ASEAN quan tâm nhiều Còn e ngại bàn vấn đề nhân quyền an ninh người 3.Phân tích nội dung pháp lý Tuyên bố ASEAN bảo vệ thúc đẩy quyền lao động di cư năm 2007 a) nguyên nhân đặt vấn đề bảo vệ nglđ di trú (i)Quá trình toàn cầu hóa -> di cư lao động (ii)Lao động di cư đóng góp đáng kể cho kinh tế quốc gia (quốc gia tiếp nhận gửi lao động) Đối với nước xuất khẩu: ngoại tệ, tăng trình độ tay nghề Đối với nước nhập khẩu: thuế, sức lao động, đóng góp cho tiêu dùng nước (iii)lao động di cư bảo vệ quyền lợi 14 Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL (iv)Chênh lệch kinh tế, dân số ASEAN việc xây dựng AEC-> lao động di cư khu vực =>ASEAN đặt vấn đề bảo vệ quyền lợi lao động di trú b) Bình luận nội dung: (i)các nguyên tắc: quốc gia thành viên ASEAN thừa nhận đóng góp người lao động di trú với xã hội kinh tế nước tiếp nhận gửi lao động ASEAN; Chủ quyền quốc gia việc định sách di trú riêng nước liên quan đến người lao động di trú, bao gồm việc định cho nhập vào lãnh thổ nước điều kiện mà theo người lao động di trú phải tuân thủ; Cùng trí hợp tác giải vấn đề người lao động di trú không hợp pháp mà không lỗi họ (ii)nghĩa vụ bên nước tiếp nhận lao động Có thể thấy rằng, nghĩa vụ nước tiếp nhận lao động cụ thể; phù hợp với tình hình lao động di trú Nghĩa vụ nước tiếp nhận lao động tập trung chủ yếu hai phương thức: phương thức bảo vệ trực tiếp (bảo vệ quyền lao động di trú; đảm bảo điều kiện đào tạo tay nghề; khắc phục tình trạng bóc lột lao động,…) phương thức bảo vệ gián tiếp (thông qua việc hỗ trợ tiếp cận pháp luật thực chức đối ngoại nước gửi lao động) Tuy nhiên, Tuyên bố Cebu cần quy định rõ ràng quyền lao động di trú, đặc biệt phải quy định chi tiết quyền sở hữu tài sản, lẽ mục đích người lao động làm việc nước hướng tới xây dựng khối tài sản cho riêng (iii) Nghĩa vụ nước gửi lao động Nước gửi lao động, thực chất nước xuất lao động Tuyên bố Cebu cần quy định rõ nghĩa vụ nước gửi lao động vấn đề đào tạo tay nghề trước cho lao động nước làm việc Cũng giống nước tiếp nhận lao động, nước gửi lao động phải có chế bảo vệ người thân gia đình lao động di trú vấn đề bảo vệ tài sản hợp pháp họ Tuyên bố Cebu tập trung điều chỉnh vấn đề lao động nội ASEAN Trên thực tế, lao động di trú nước ASEAN có khả di trú sang nước thứ ba (ngoại khối) Do đó, Tuyên bố Cebu chưa có quy định liên quan tới ràng buộc Tuyên bố Cebu nước thứ ba tiếp nhận lao động từ nước thành viên ASEAN chế bảo vệ lao động di trú nước ASEAN nước thứ ba Bình luận nội dung pháp lý hoạt động thu hẹp khoảng cách phát triển ASCC phân biệt hoạt động AEC a) sở pháp lý: tuyên bố Bali II, AEC ASCC Blueprints 2009, Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI), Kế hoạch thực IAI giai đoạn b) ASCC:+ Mục tiêu: Đảm bảo Người dân có mức sống tốt, bình đẳng trước hội phát triển y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật +Cơ quan thực hiện: Các quan thuộc ASCC +Lĩnh vực thực hiện: Thực nhiều lĩnh vực khác nhau: y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo +Nguyên tắc thực hiện: nguyên tắc thực đặc thù +Biện pháp thực hiện: -lồng ghép vấn đề xã hội vào xây dựng thực sáng kiến hội nhập -Đánh giá tác động xã hội trình hội nhập -Nghiên cứu tác động quốc gia thành viên trình xây dựng AC c)AEC: +Mục tiêu: Thúc đẩy hội nhập nhóm quốc gia phát triển, đảm bảo bình đẳng từ trình hội nhập kinh tế khối +Cơ quan thực hiện: Các quan thuộc AEC +Lĩnh vực thực hiện: Chủ yếu kinh tế 15 Trung Tâm Thông Tin Pháp Luật DHL • • • • • • • • - - - - +Nguyên tắc thực hiện: Nguyên tắc đặc thù: -X, 2+X +Biện pháp thực hiện:-Xây dựng lực hỗ trợ kỹ thuật cho kinh tế nhà nước tư nhân; -ASEAN hỗ trợ chương trình IAI; -Sử dụng hiệu hỗ trợ đối tác đối thoại tổ chức quốc tế Bình luận ưu, nhược điểm co chế giải tranh chấp trị-an ninh ASEAN * ưu điểm: Được ghi nhận văn kiện pháp lý có giá trị bắt buộc Cơ chế tương đối hoàn chỉnh Mở rộng phạm vi tranh chấp( tranh chấp quốc gia thành viên với quốc gia bên *nhược điểm Quy định rải rác nhiều văn Không có quan giải tranh chấp chuyên trách Giải pháp mang tính khuyến nghị Không có quan đảm bảo thi hành phán Thực tế sử dụng Cơ chế giải tranh chấp theo nghị định thư Viêng Chăn Sự hình thànhvà sở pháp lí: ngày 29/11/2004, trưởng kinh tế 10 qg tv kí thức thông qua nghị định thư chế giải tranh chấp asean lĩnh vực kinh tế Viêng Chăn (Lào), thay cho nghị định thư Manila năm 1996 Các tranh chấp phát sinh trc thời điểm NĐT Viêng Chăn 2004 có hiệu lực áp dụng chế giải NĐT Manila 1996 (điều 21 NĐT Viên Chăn 2004) Phạm vi: + Theo tính chất tranh chấp: giải tranh chấp liên quan tới việc thực hiện, giải thích áp dụng Hiệp định khung hợp tác kinh tế asean 1992( sửa đổi 1995), hiệp định kinh tế asean kí kí kết tương lai + Theo chủ thể: qg tv asean Cơ quan giải tranh chấp: ban hội thẩm (đánh giá khách quan toàn nội dung vụ tranh chấp), cq phúc thẩm ( đánh giá báo cáo Ban hộ thẩm), Hội nghị quan chức kinh tế cao cấp SEOM(thành lập ban hội thẩm, thông qua báo cáo ban hội thẩm quan phúc thẩm, giám sát thực thi phán quyết, cho phép hoãn thi hành nhưỡng hay nghĩa vụ), Hội nghị trưởng kinh tế AEM( thành lập cq phúc thẩm, định thành viên cq phúc thẩm), ban thư kí asean ( giúp đỡ ban hội thẩm, cq phúc thẩm, theo dõi trì giám sát việc thực quy định SEOM) Quy trình giải quyết: bên tiến hành tham vấn => gđ hội thẩm => gđ kháng cáo, phúc thẩm => thi hành phán SEOM 16
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu ôn thi Pháp luật cộng đồng ASEAN đầy đủ, tài liệu ôn thi Pháp luật cộng đồng ASEAN đầy đủ, tài liệu ôn thi Pháp luật cộng đồng ASEAN đầy đủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay