Soạn thảo văn bản để ghi lại diễn biến cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân của tỉnh do chịu ảnh hưởng từ chất thải của công ty Formosa

11 268 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:22

Trong thời gian vừa qua, một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội chính là việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ở Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xả nước thải chưa qua xử lý thẳng ra biển, gây thảm họa cá chết ở Miền Trung. Có thể thấy rằng, đây không chỉ là một vấn đề thời sự nóng bỏng mà nó còn có liên quan đến cuộc sống của nhiều ngư dân vốn sống cuộc đời gắn liền với biển và nghề đánh bắt cá. Trong giới hạn nội dung đề tài: “Soạn thảo văn bản để ghi lại diễn biến cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân của tỉnh do chịu ảnh hưởng từ chất thải của công ty Formosa”, nhóm chúng em xin soạn thảo một biên bản cuộc họp về vấn đề này MỞ ĐẦU Trong thời gian vừa qua, vấn đề thu hút quan tâm xã hội việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xả nước thải chưa qua xử lý thẳng biển, gây thảm họa cá chết Miền Trung Có thể thấy rằng, không vấn đề thời nóng bỏng mà có liên quan đến sống nhiều ngư dân vốn sống đời gắn liền với biển nghề đánh bắt cá Trong giới hạn nội dung đề tài: “Soạn thảo văn để ghi lại diễn biến họp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân tỉnh chịu ảnh hưởng từ chất thải công ty Formosa”, nhóm chúng em xin soạn thảo biên họp vấn đề NỘI DUNG I Khái quát biên Khái niệm Biên văn hành thông dụng ban hành để ghi nhận kiện thực tế xảy làm sở để chủ thể quản lý giải công việc đảm bảo tính chặt chẽ Biên biên ghi lại Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng Page kiện biên họp, biên hội nghị,… biên ghi lại hành vi cụ thể lập biên hành vi vi phạm pháp luật, biên bàn giao tài sản, biên giao nhận, biên đồng ý không đồng ý nội dung Mục đích, vai trò việc sử dụng biên a Mục đích: - Biên dùng để ghi chép lại diễn biến kết họp ( hội nghị) Đây gọi biên hội nghị - Ngoài biên hội nghị có loại biên vụ việc Loại biên dùng để ghi chép lại tình tiết, diễn biến hay xác nhận việc xảy hoạt động quan nhà nước, tổ chức kinh tế, trị, xã hôi, dùng làm cho xử lý - Hơn nữa, biên dùng để ghi chép lại nội dung nghiệm thu, bàn giao tài sản, tiền bạc, nhiệm vụ, công việc, công trình quan, đơn vị, cá nhân ghi chép lại nội dung liên quan lý hợp đồng Đó biên nghiệm thu, biên bàn giao, biên lý hợp đồng Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng Page b Vai trò: Thứ nhất, biên loại văn ghi chép lại việc xảy xảy Thứ hai, biên hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu dùng làm chứng minh chứng kiện thực tế xảy Vì vậy, biên phải mô tả lại việc tượng kịp thời, chỗ với đầy đủ, chi tiết tình tiết khách quan, không bình luận thêm bớt bảo đảm vai trò cung cấp thông tin để làm sở cho định xử lý, minh chứng cho nhận định kết luận khác Những yêu cầu cần đáp ứng soạn thảo biên Về nội dung: biên ghi nhận lại việc, diễn biến xảy nên yêu cầu số liệu kiện phải xác, cụ thể, thông tin có độ tin cậy cao Ghi chép trung thực, đầy đủ, không suy diễn chủ quan, chi tiết tình tiết khách quan, nhằm đảm bảo cung cấp thông tin để làm sở cho định xử lí chứng minh cho nhận định, kết luận Về hình thức, ngôn ngữ: phải theo mẫu quy định, văn phong nghị luận, ngôn ngữ lịch sự, trang trọng, rõ ràng Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng Page Về thủ tục lập biên bản: - Biên có giá trị có hai người ký xác nhận Trường hợp người có trách nhiệm từ chối ký có nhược điểm thể chất ký phải nêu rõ lí vào biên - Trước ký, người có trách nhiệm kí đọc rõ nội dung, không đồng ý với nội dung có quyền ghi ý kiến vào biên trước kí Sau biên người liên quan kí, người sửa đổi, bổ sung vào biên phải ký xác nhận có sửa chữa ghi ký xác nhận cuối trang - Trong trường hợp cần thiết, biên kí trang - Biên loại văn lập chỗ, không viết lại, có tẩy xóa, thêm bớt, sửa chữa phải có xác nhận, đến cuối thống kê, ghi - Biên lập thành nhiều có giá trị pháp lí Về cách ghi biên bản: Với biên vụ việc phải ghi chi tiết, cụ thể người viết phải mô tả, tường thuật lại cách cụ thể vụ việc Đối với biên hội nghị, họp, thời gian dài nên người viết cần Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng Page ghi lại chi tiết quan trọng họp, đòi hỏi người viết phải có khả tổng hợp II Soạn thảo biên UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số:…./BB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 07 năm 2016 BIÊN BẢN Họp bàn triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng từ chất thải Công ty Formosa Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng Page Vào hồi 09 ngày 03 tháng 07 năm 2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiến hành họp với nội dung triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng từ chất thải Công ty Formosa Thành phần tham dự: Chủ tọa: Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Thư kí: Nguyễn Thị Anh Đại biểu tham dự: Ông Trần Nguyên Thành –Chủ tịch HĐQT Công ty Formosa Số lượng: có mặt: 12 ; vắng mặt: Diễn biến họp sau: Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần nội dung họp Trong tháng 4/2016, ven biển tỉnh miền Trung Việt Nam (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế) xảy cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường, gây thiệt hại lớn kinh tế-xã hội, môi trường biển; ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội Bởi ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tính tiến hành họp với nội dung triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân tình chịu ảnh hưởng từ chất thải công ty Formosa Thành phần họp: Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng Page - Ông: Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Bà: Nguyễn Thị Anh (Thư ký) - Đại biểu tham dự: Ông Trần Nguyên Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Formosa Cùng toàn Giám đốc sở, ban, ngành thuộc ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh Chủ tọa triển khai cụ thể nội dung họp Nội dung họp tập trung vào vấn đề sau: - Công bố nguyên nhân dẫn đến thiệt hại cho ngư dân - Thủ phạm gây cá chết hàng loạt tỉnh miền Trung - Giải pháp khắc phục hậu ô nhiễm môi trường - Phương án đền bù cho ngư dân Các thành viên phát biểu ý kiến: Đa số thành viên tham gia phiên họp đồng thuận với nội dung triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân tỉnh Hà Tĩnh sau: Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho hộ nghèo hộ cận nghèo vay vốn thực chuyển đổi ngành nghề từ khai thác đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản mặn lợ, hậu cần nghề cá, nghề muối bị ảnh hưởng trực tiếp chuyển đổi sang nghề khác Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng Page Hỗ trợ đóng tàu cá theo mức: 600 triệu đồng/tàu công suất từ 400CV trở lên; 400 triệu đồng/tàu 250CV đến 400CV; 200 triệu đồng/tàu từ 90CV đến 250CV Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cải hoán tàu khai thác hải sản có công suất nhỏ 90CV sang tàu có công suất từ 90CV trở lên, hỗ trợ 0,5 triệu đồng cho 1CV tăng thêm Thuyền trưởng, máy trưởng thuyền viên tàu cá hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo cấp chứng Ngoài ra, hỗ trợ xây dựng hầm bảo quản sản phẩm đóng tàu dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khai thác hải sản có công suất từ 90CV trở lên, xây dựng sở sản xuất nước đá (tại khu vực cảng cá cửa biển quy hoạch cảng cá) phục vụ khai thác thủy sản Nguồn kinh phí tạm thời trích trước từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016 để thực hoàn trả nguồn dự phòng từ nguồn đền bù Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, nguồn hỗ trợ ngân sách T.Ư, ngân sách tỉnh nguồn hợp pháp khác Một số ý kiến khác cho rằng: - Ý kiến Ông Nguyễn Văn A: Cần phải hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng cố môi trường Bên cạnh đó, việc hỗ trợ 100% kinh phí mua máy Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng Page thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh kết nối với trạm bờ cho tàu cá có công suất từ 90CV trở lên máy/1 tàu Phối hợp với Sở Lao động - thương binh xã hội tỉnh ưu tiên em người bị ảnh hưởng vụ cá chết xuất lao động, hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ, học nghề trước Ngoài hỗ trợ học phí học nghề ngắn hạn theo nhu cầu người bị ảnh hưởng Bên cạnh có nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình sống hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chịu ảnh hưởng lớn cố gây Ngoài phải công bố ngư trường đánh bắt hải sản an toàn để nhân dân khôi phục lại sản xuất, đồng thời yêu cầu đơn vị tổ chức cá nhân phải có trách nhiệm khôi phục lại thị trường hải sản cho ngư dân - Ý kiến Bà Nguyễn Thị B: Nên hướng tất người dân đến việc chuyển đổi ngành nghề từ khai thác đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản mặn lợ, hậu cần nghề cá, nghề muối bị ảnh hưởng trực tiếp chuyển đổi sang nghề khác để tránh gây thiệt hại có trường hợp xảy sau Ý kiến kết luận chủ tọa: Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng Page Nhất trí với hầu hết tất ý kiến phát biểu tất thành viên tham dự phiên họp triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng từ chất thải Công ty Formosa Tuy nhiên, chủ tọa không trí với ý kiến: Chuyển đổi ngành nghề từ khai thác đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản mặn lợ, hậu cần nghề cá, nghề muối bị ảnh hưởng trực tiếp chuyển đổi sang nghề khác Mà cần phải có phương hướng khắc phục khác hợp lý hơn, giữ gìn ngành nghề truyền thống người dân địa phương Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đạo quan chức đơn vị thực phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân Tỉnh Hà Tĩnh Biên đọc công khai cho thành viên nghe Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 30 phút ngày 03 tháng 07 năm 2016 THƯ KÝ Nguyễn Thị Anh CHỦ TỌA Đặng Quốc Khánh Nơi nhận: Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng 10 Page - …………; - Lưu: VT, hồ sơ KẾT LUẬN Có thể thấy văn hành nói chung biên nói riêng văn thường hay sử dụng hoạt động thường ngày nên chúng hay gọi tên văn hành thông dụng Biên ban hành nhiều chủ thể để nhằm thực mục đích khác Trên biên ghi lại diễn biến họp triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân tỉnh chịu ảnh hưởng từ chất thải công ty Formosa Bài làm chúng em có nhiều thiếu sót, mong thầy cô góp ý để hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! Kỹ soạn thảo Văn hành thông dụng 11 Page [...]... rằng văn bản hành chính nói chung và biên bản nói riêng là những văn bản thường hay được sử dụng trong các hoạt động thường ngày nên chúng hay được gọi dưới tên là văn bản hành chính thông dụng Biên bản được ban hành bởi nhiều chủ thể và để nhằm thực hiện các mục đích khác nhau Trên đây là biên bản ghi lại diễn biến cuộc họp về triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân của tỉnh do chịu ảnh hưởng. .. biên bản ghi lại diễn biến cuộc họp về triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân của tỉnh do chịu ảnh hưởng từ chất thải của công ty Formosa Bài làm của chúng em còn có nhiều thiếu sót, mong thầy cô góp ý để hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! Kỹ năng soạn thảo Văn bản hành chính thông dụng 11 Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn thảo văn bản để ghi lại diễn biến cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân của tỉnh do chịu ảnh hưởng từ chất thải của công ty Formosa, Soạn thảo văn bản để ghi lại diễn biến cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân của tỉnh do chịu ảnh hưởng từ chất thải của công ty Formosa, Soạn thảo văn bản để ghi lại diễn biến cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về triển khai phương án đền bù thiệt hại cho ngư dân của tỉnh do chịu ảnh hưởng từ chất thải của công ty Formosa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay