Giáo án phụ đạo toán 7

28 489 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:21

Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n Ngày soạn: 21/10/2009 Tiết :19 LÀM TRÒN SỐ I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : Hs có khái niệm làm tròn số, biết ý nghóa việc làm tròn số thực tế * Kỹ : Biết vận dụng qui ước làm tròn số; sử dụng thuật ngữ nêu * Thái độ : Có ý thức vận dụng qui ước làm tròn số đời sống ngày II Chuẩn bò GV HS : • GV : Giáo án, sgk, vài ví dụ làm tròn số thực tế • HS : Sưu tầm ví dụ làm tròn số; máy tính bỏ túi III Tiến trình tiết dạy : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Ví dụ: Gv đưa vài ví dụ làm tròn số thực tế - Điểm kiểm tra Toán An đạt 6,5 điểm ghi diểm vào sổ gv lại ghi - Điểm số môn AV bạn Hà 4,25 gv lại ghi Gv: yêu cầu hs nêu thêm Hs: Nêu ví dụ ví dụ sưu tầm => Gv: Trong thực tế, việc làm tròn số dùng nhiều Nó giúp ta dễ nhớ, dễ ước lượng, dễ tính toán với số có nhiều chữ số Cho hs xét ví dụ sau:Làm tròn số thập phân 4,3 4,9 đến hàng đơn vò Gv vẽ trục số lên bảng, cho hs biểu diễn số 4,3 4,9 lên 4,3 trục số ?: Số 4,3 gần số tự nhiên N¨m häc 2009- 2010 Trang1 Kiến thức Ví dụ: Ví dụ 1: sgk 4,3 ≈ 4,9 ≈ * Kí hiệu: ‘’ ≈ 4,9 ’’ Đọc ‘’gần bằng’’ Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n nhất? ?: Số 4,9 gần số tự nhiên nhất? Gv giới thiệu cách viết: 4,3 ≈ ; 4,9 ≈ cách đọc cho hs Vậy để làm tròn số thập phân đến hàng đơn vò ta làm nào? Làm ?1 ( Hs thắc mắc 4,5) => Gv: số 4,5 cách người ta quy ước ‘’Nếu chữ số bỏ làm tròn số ta tăng thêm đơn vò phần giữ lại’’ Ví dụ 2: Làm tròn số 72900 đến hàng nghìn (làm tròn nghìn) Ví dụ 3: Làm tròn số 0,8134 đến hàng phần nghìn (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) Gv: Để làm tròn số người ta đưa quy tắc sau Hoạt động 2: Quy ước làm tròn số (Ghi quy tắc vào bảng phụ) Cho hs đọc quy tắc theo trường hợp + Trường hợp 1: (sgk) Ví dụ a: Làm tròn số 86,149 đến chữ số thập phân thứ Gv hướng dẫn sgk b) Làm tròn số 542 đến hàng chục + Trường hợp 2: (sgk) Ví dụ a: Làm tròn số 0,0861 N¨m häc 2009- 2010 ‘’xấp xỉ’’ Hs:- Số 4,3 gần số - Số 4,9 gần số Hs: Lắng nghe Hs: ta lấy số nguyên gần với số Hs: 5,4 ≈ ; 5,8 ≈ 4,5 ≈ ; 4,5 ≈ Hs: lắng nghe gv giải thích Hs: 72900 ≈ 73000 72900 gần 73000 72000 Hs: 0,8134 ≈ 0,813 Ví dụ 2: 72900 ≈ 73000 Ví dụ 3: 0,8134 ≈ 0,813 Quy ước làm tròn số Hs: đọc quy tắc Hs: Làm theo hướng dẫn gv a) 86,149 ≈ 86,1 b) 542 ≈ 540 Hs: 0,0861 ≈ 0,09 Trang2 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n đến chữ số thập phân thứ hai b) Làm tròn số 1573 đến hàng trăm Cho hs làm ?2 Hoạt động 3: Củng cố • Cho hs nhắc lại quy tắc làm tròn số • Bài 73 sgk: Làm tròn số sau đến chữ số thập phân thứ hai: 7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996 • Bài 74 sgk: Hệ số 1: 7; 8; 6; 10 Hệ số 2: 7; 6; 5; Hệ số 3: Hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I bạn Cường(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) Hs: 1573 ≈ 1600 Hs: đọc đề em lên bảng Hs: Nêu quy tắc Hs: hs lên bảng 7,923 ≈ 7,92 ; 17,418 ≈ 17,42 79,1364 ≈ 79,14; 50,401 ≈ 50,40 ; 0,155 ≈ 0,16 ; 60,996 ≈ 61 Hs lớp nhận xét Hs: ĐTBm = ( + + + 10 ) + (27 + + + 9) + 3.8 + 2.4 + = 109 = 7, 2(6) ≈ 7,3 15 Hs nhận xét Hướng dẫn nhà: ( 2’) + Nắm vững hai quy ước phép làm tròn số + Xem lại tập giải + Làm l¹i tập: 76, 77, sgk ……………………………………………… Ngày soạn: Tiết :20 I Mục tiêu dạy: N¨m häc 2009- 2010 LUYỆN TẬP Trang3 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n * Kiến thức : Củng cố vận dụng thành thạo quy ước làm tròn số; Sử dụng thuật ngữ * Kỹ : Rèn kó làm tròn số,ước lượng giá trò biểu thức * Thái độ : Có ý thức vận dụng qui ước làm tròn số vào toán thực tế vào đời sống ngày II Chuẩn bò GV HS : • GV : Giáo á, sgk, bảng phụ, máy tính bỏ túi • HS : Máy tính bỏ túi,thước dây (cuộn),nắm vững lý thuyết làm tập nhà III Tiến trình tiết dạy : Hoạt động GV Hoạt động 1: Luyện tập Dạng 1: thực phép tính làm tròn kết Bài 99 SBT: Viết hỗn số sau dạng số thập phân gần xác đến hai chữ số thập phân: a) ; b)5 ; c)4 11 Gv gọi hs nêu cách làm Bài 100 SBT: Thực phép tính làm tròn kết đến chữ số thập phân thứ hai a) 5,3013+ 1,49 + 2,364 + 0,154 b) (2,635 + 8,3) – (6,002 + 0,16) c) 96,3 3,007 d) 4,508 : 0,19 Dạng 2: p dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết phép tính Bài 77 SGK N¨m häc 2009- 2010 Hoạt động HS Kiến thức Hs: đổi phân số dùng máy tính bỏ túi để Bài 99 SBTa) tìm kết quả: = 1, 666 ≈ 1, 67 a) = 1, 666 ≈ 1, 67 b) = 5,1428 ≈ 5,14 b) = 5,1428 ≈ 5,14 c) = 4, 2727 ≈ 4, 27 11 c) 11 = 4, 2727 ≈ 4, 27 Hs làm câu a theo hướng Bài 100 SBT: dẫn gv a) = 9,3093 ≈ 9,31 hs lên bảng làm câu b,c,d Hs: b) = 4,773 ≈ 4,77 c) =289,5741 ≈ 289,57 d) = 23,7263 ≈ 23,73 Hs lớp nhận xét Gọi hs đọc đề 77 SGK Bài yêu cầu thực Trang4 Bài 77 SGK a)495 52 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n Gv :Nêu bước làm : ?: Hãy ước lượng kết phép tính sau: a) 495 52 b) 82,36 5,1 c) 6730 : 48 Dạng 3: Một số ứng dụng làm tròn số thực tế Bài 78 sgk: Gv: in ≈ 2, 54cm => 21 in ≈ ? hai bước để tìm kết ước lượng : a) ≈ 500 50 = 25000 b) ≈ 80 = 400 c) ≈ 7000 : 50 = 140 Hs nhận xét ≈ 500 50 =25000 b) 82,36 5,1 ≈ 80 = 400 c) 6730 : 48 ≈ 7000 : 50 = 140 Bài 78 sgk: Đường chéo hình Tivi 21 in tính cm là: 2,54 cm 2121 in ≈ 53,34 cm 21 ≈ 53 cm Hoat động 2: Củng cố Hs: Nhắc lại + Nhắc lại quy ước làm tròn số Hs: Nêu công thức + Nêu công thức tính chu vi Diện tích HCN: d r diện tích HCN ? Chu vi HCN: (d + r) Gv yêu cầu hs : Tính chu vi diện tích mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,234m chiều rộng Hs lên trình bày làm 4,7m (làm tròn đến hàng tròn đến hàng đơn vò đơn vò) Hướng dẫn nhà:( 2’) + Về nhà thực hành đo đường chéo hình Ti vi gia đình( ước lượng kiểm tra lại phép tính + Xem lại dạng tập giải N¨m häc 2009- 2010 Trang5 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n Ngày soạn: Tiết : 21 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : Hs nắm đònh lí tổng ba góc tam giác * Kỹ : Biết vận dụng đònh lí để tính số đo góc tam giác * Thái độ : II Chuẩn bò GV HS : • GV : Giáo án, sgk, thước thẳng, thước đo góc, kéo cắt giấy, bảng phụ • HS : Đồ dùng học tập, bìa hình tam giác, kéo III Tiến trình tiết dạy : Hoạt động GV Hoạt động 1: Tổng ba góc tam giác Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc tam giác tính tổng số đo ba góc tam giác Vậy em có nhận xét kết trên? Gv: Em có chung nhận xét ‘’Tổng ba góc tam giác 1800 ‘’ ? Gv: Nêu đònh lí : ‘’ Tổng ba góc tam giác 1800 ‘’ Gv: Em dùng lập luận để chứng minh đònh lí trên? Gợi ý: - Vẽ hình - Ghi GT,KL - Qua A kẽ xx’ // BC µ +C µ =? => µA + B Hoạt động HS hs lên bảng làm , lớp làm vào giấy nháp Hs1: vẽ tam giác => đo góc=> tính tổng góc Hs2: vẽ tam giác => đo góc=> tính tổng góc Hs: (=1800) Hs: Giơ tay đồng ý Hs: Tổng ba góc tam giác 1800 Hs: Vẽ hình ghi GT,KL A x 1( B ) x' )) (( C GT VABC Gv lưu ý cho hs : Để cho gọn ta N¨m häc 2009- 2010 µ +C µ = 1800 KL µA + B Trang6 Kiến thức Tổng ba góc tam giác * Đònh lí: ‘’ Tổng ba góc tam giác 1800 ‘ * Chứng minh: sgk Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n gọi tổng số đo góc tổng Qua A kẽ xx’ // BC µ =µ góc A1 ( SLT ) Ta có: B Gv: Còn có cách chứng minh µ =A ¶ ( SLT ) C khác không ? µA + B µ +C µ = µA + µ A1 + ¶A2 = 1800 Hs: - Qua B kẽ yy’ // AC - Qua C kẽ zz’ // AB Hoạt động 2: Luyện tập – Củng cố Bài 1: Tính số đo x y Hs:Suy nghó => Trả lời hình sau Hình a) x = 470 Hình b) x = 270 Hình c) x = 530 Hình d) ? = 310 ; x = 1490 Cho hs lớp nhận xét y = 1000 Gv chốt lại cho hs làm vào Bài 2: Có tồn tam giác có số Hình e) Góc ADB = 800 đo góc sau không? µ = 600 , C µ = 740 y = 1000 ; x = 400 a) µA = 470 , B µ = 320 , K µ = 280 b) I$= 1200 , Q µ = 630 , F µ = 57 , G µ = 530 c) E Gợi ý: Làm để biết có tồn tam giác hay không? Hs: Tính tổng số đo ba góc tam giác: + Nếu 1800=> tồn V + Nếu ≠ 1800 => không Hs: Trả lời: a) Không (vì ) b) Có (vì ) c) Không (vì ) Hướng dẫn nhà: (3’) + Học thuộc đònh lí nắm vững cách chứng minh đònh lí tổng ba góc tam giác + Xem lại hai tập phần củng cố làm 1,2 sgk N¨m häc 2009- 2010 Trang7 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n Ngày soạn: Tiết :22 LUYỆN TẬP I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : Khắc sâu kiến thức hs về: Tổng ba góc tam giác 180 ; Trong tam giác vuông góc nhọn phụ nhau; Đònh nghóa góc ngoài, đònh lí tính chất góc tam giác * Kỹ : Tính số đo góc * Thái độ : WSII Chuẩn bò GV HS : • GV: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ • HS : Thước thẳng, compa III Tiến trình tiết dạy : N¨m häc 2009- 2010 Trang8 Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Luyện tập Gi¸o phơ ®¹o To¸n Hs: Trả lời Bài sgk: Tìm số đo x ¸n hình Hình 55: x = 400 vẽ sau Hình 56: x = 250 Gv: Treo bảng phụ có vẽ hình 55, 56, 57, 58 sgk cho hs quan sát , suy nghó Hs lớp nhận xét Hs: Đọc đề, vẽ hình trả lời miệng A A A H K 400 D E I x H.55 x B B B 25 h56 C Bài sgk: Gv: yêu cầu hs đọc đề, vẽ hình nêu GT, KL toán a) Tìm cặp góc phụ hình vẽ b) Tìm cặp góc nhọn hình vẽ *Bài 8(sgk) Gv : Vừa vẽ hình vừa hướng dẫn học sinh vẽ y x 1( B ) 40 Hs: trả lời µ µ ; ¶A2 C a) µA1 B µ ; µA1 ¶A2 µ C B µ (vì phụ với B µ ) b) µA1 = C ¶A = µ (vì phụ với C µ ) B Hs:- đọc to đề - Vẽ hình theo hướng dẫn gv µ = 400 µ =C ∆ABC : B gt Ax p/ giác A kl Ax // BC Hs: Dùng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Hs: AB cắt Ax BC Hs:Theo đề ta có : A µ =C µ = 400 ( gt )(1) B · YAB = 400 + 400 = 800 ( 40 ( C +Yêu cầu Hs viết GT, KL + Quan sát hình vẽ , dựa vào cách để chứng minh : Ax// BC ? + Chỉ 1đt cắt đt Ax BC tao cặp góc so le đồng vò + Hãy chứng minh cụ thể µ =µ A1 ( Cặp góc Gv: Có thể kết luận : C N¨m häc 2009- 2010 đồng vò ) => Ax // BC C H (T/c góc tam giác) Vì Ax tia phân giác ¶ = 400 (2) · nên µA1 = A YAB Từ (1) và(2) => µ =A ¶ = 400 mà µ µ vò trí so le B B A =>Ax // BC Hs : Đọc đề toán Hs: Trả lời : Theo hình vẽ ta có: ∆ABC : µA = 900 ; ·ABC = 320 µ = 900 ∆COD có D · · Mà BCA (đđ) = DCO Trang 9· · => COD = ABC = 320 (Cùng phụ với hai góc ) · Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n 4.Hướng dẫn nhà: (2’) Về nhà học kỹ đònh lý : Tổng ba góc tam giác, góc tam giác, đònh nghóa đònh lý tam giác vuông -Xem lại tập giải Ngày soạn: Tiết :23 +24 ĐẠI LƯNG TỈ LỆ THUẬN I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : Hs biết công thức liên hệ hai đại lượng tỉ lệ thuận Hiểu tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận * Kỹ : Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm hệ số tỉ lệ biết cặp giá trò tương ứng hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trò đại lượng biết hệ số tỉ lệ giá trò tương ứng đại lượng * Thái độ : II Chuẩn bò GV HS : • GV : Giáo án, sgk, thước, bảng phụ ghi sẵn đ/n hai đại lượng tỉ lệ thuận, tập ?3, t/c hai đại lượng tỉ lệ thuận, tập • HS : Ôn tập khái niệm hai đại lượng tỉ lệ thuận học tiểu học, bảng nhóm III Tiến trình tiết dạy : Hoạt động GV Hoạt động 1: Đònh nghóa Gv: Thế hai đại lượng tỉ lệ thuận? Cho ví dụ? Hãy viết công thức tính: a) Quãng đường S(km) theo t (h) 1vật c/đ với v= 15km/h b) Khối lượng m (kg) theo V(m3) kim loại đồng chất có khối lượng N¨m häc 2009- 2010 Hoạt động HS Hs: Hai đại lượng tỉ lệ thuận đại lượng tăng (giảm) lần đại lượng tăng (giảm) nhiêu lần Ví dụ: - Chu vi cạnh hình vuông - Quãng đường thời gian c/đ Hs:làm ?1 sgk a) S= 15.t Trang10 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n nhóm Gọi x , y ,z độ dài cạnh tam giác Ta có : x + y + z = 45 Bài 10 (sgk) x y z x + y + z 45 = = = = =5 2+3+ => x =2.5 = 10 (cm) Gv : Đưa giải y = 3.5 =15 (cm) z = 4.5 = 20 (cm) Hướng dẫn nhà : (1’) - Ôn lại dạng toán làm đại lượng tỉ lệ thuận - Bài tập nhà 13 , 14 ……………………………………………… Ngày soạn: Tiết :26+27 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : Học sinh hiểu đònh nghóa hai tam giác nhau, biết viết ký hiệu hai tam giác theo quy ước viết tên đỉnh tương ứng theo thứ tự * Kỹ : Biết sử dụng đònh nghóa để suy đoạn thẳng góc * Thái độ : II Chuẩn bò GV HS : GV : Thước thẳng, compa,phấn màu bảng phụ có ghi tập HS : Thước thẳng ,compa ,thước đo độ III Tiến trình tiết dạy : Thời gian Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Đònh nghóa Cho hai tam giác ABC A' B 'C ' hình vẽ N¨m häc 2009- 2010 Kiến thức Đònh nghóa: Trang14 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n A' A B C C' B' Cho học sinh kiểm nghiệm hình vẽ ta có : AB = ; BC = ; AC = A' B ' = ; B 'C ' = ; A'C ' = µA = ; B µ = .; C µ = µA' = .; B µ ' = .; C µ ' = AB = A' B ' , BC = B 'C ' µ ',C µ' µ =B µ =C AC = A'C ' , µA = µA' , B Hs: Khác lên bảng đo lại Gv: Nhận xét vàgiới thiệu ∆ABC ∆A' B 'C ' gọi hai tam giác *Gv: Giới thiệu đỉnh tương ứng với đỉnh A đỉnh A' Gv: Yêu cầu học sinh tìm đỉnh tương ứng với Bvà C Gv: Cho hs nêu góc tương ứng , cạnh tương ứng Hoạt động 2: Kí hiệu Gv: Yêu cầu học sinh đọc mục “ kí hiệu “ sách giáo khoa Hai tam giác hai tam giác có Hs: đỉnh tương ứng với đỉnh cạnh tương ứng B B’ đỉnh tương ứng góc tương với C C’ Hs: cạnh tương ứng là: ứng ABvà A’B’; AC A’C’; BC B’C’ * góc tương ứng là:Avà A’; B B’; C C’ Hs: Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương ứng góc tương ứng Hs: Phát biểu đònh nghóa Hs :Lắng nghe ∆ABC = ∆A' B 'C ' Nếu : AB = A' B ' , BC = B 'C ' Hs: Đọc sgk µ µ µ' µ = B' , C µ =C AC = A'C ' , µA = A' , B N¨m häc 2009- 2010 2- Kí hiệu : ∆ABC = ∆A' B 'C ' Nếu : AB = A' B ' , BC = B 'C ' AC = A'C ' µ ',C µ' µA = µA' , B µ =B µ =C Ghi chú: Khi viết hai tam Trang15 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n giác ta viết tên đỉmh tương ứng theo thứ tự Hoạt động 3: Củng cố Hs: * Đònh nghóa hai tam giác nhau? * Bài tập 11 sgk * Cho : ∆DEF = ∆MNI Trong khẳng đònh a) Sai sau khẳng đònh b) Sai / sai c) Đúng a) DE = NI µ $ d) Đúng b) E = I c) DF = MI µ =M ¶ d) D Hướng dẫn nhà: (2’) - Học thuộc hiểu đònh nghóa hai tam giác -Biết kí hiệu hai tam giác cách xác ………………………………………………………… Ngày soạn: LUYỆN TẬP Tiết :28 I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : Khắc sâu khái niệm hai tam giác * Kỹ : Rèn kỹ áp dụng đònh nghóa hai tam giác để nhận biết hai tam giác nhau; Từ hai tam giác cạnh tương ứng, góc tương ứng * Thái độ : II Chuẩn bò GV HS : • GV : Giáo án, thước thẳng, compa, bảng phụ • HS : Thước, sgk, bảng nhóm III Tiến trình tiết dạy : N¨m häc 2009- 2010 Trang16 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n Hoạt động GV Hoạt động 1: Luyện tập Bài 1: Điền vào chỗ trống để câu a) ∆ABC = ∆C1 A1B1 b) ∆A ' B ' C ' ∆ABC có : A’B’ = AB; A’C’ = AC; B’C’ = BC ; µ µ'= B µ ;C µ'=C µ A ' = µA; B c) ∆MNK ∆ABC ø có : MN = AC; NK = AB; MK = BC ; µ = µA; M ¶ =C µ ;K µ =B µ N Bài : ∆DKE = ∆BCO có DK = KE = DE = 5cm Tính tổng chu vi hai tam giác? Cho hs đọc đề tóm tắt đề cho gì, yêu cầu tính gì? ? Muốn tính tổng chu vi hai tam giác ta làm nào? ? Nêu cách tính chu vi tam giác? => Chu vi ∆DKE =?, ∆BCO =? Cho hs nhận xét Bài 12 sgk: Cho ∆ABC = ∆HIK AB µ = 400 ,BC = 4cm = 2cm, B Em suy số đo cạnh nào, góc N¨m häc 2009- 2010 Hoạt động HS Hs: Đọc đề, suy nghó => hs đại diện lên bảng điền => Lớp nhận xét a) AB = C1A1; AC = C1B1; BC = A1B1 ; Kiến thức Bài tập 1: µA = C µ ;B µ =µ µ =B µ A1 ; C 1 b) ∆A ' B ' C ' = ∆ABC c) ∆MNK = ∆CAB Hs: Đọc đề tóm tắt đề Hs: Tính chu vi tam giác Hs: Chu vi tam giác tổng độ dài cạnh Hs: ∆DKE = ∆BCO (gt)  DK=BC; DE=BO; KE= CO Mà DK = KE = DE = 5cm => BC = CO = BO = 5cm Tổng chu vi hai tam giác: 3.5 + 3.5 = 30cm Hs nhận xét Bài 12 sgk Hs: AB= HI; AC= HK; BC= Ta có IK ∆ABC = ∆HIK µA = H µ ;B µ = I$; C µ =K µ => HI = AB = 2cm IK = BC = 4cm µ = 400 I$= B Trang17 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n ∆HIK ? Gợi ýet1 ta suy yếu tố nhau? Hướng dẫn nhà: (2’) + Xem lại tập giải lớp + Làm tập 23, 24 SBT ………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết :29 + 30 ĐẠI LƯNG TỈ LỆ NGHỊCH I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : Biết công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lượng tỉ lệ nghòch, hiểu tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghòch * Kỹ : Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ nghòch hay không,biết cách tìm hệ số tỉ lệ nghòch,tìm giá trò đại lượng biết hệ số tỉ lệ giá trò tương ứng đại lượng * Thái độ : II Chuẩn bò GV HS : • GV : sgk, bảng phụ • HS : Ôn lại kiến thức học lớp đại lượng tỉ lệ nghòch, bảng nhóm III Tiến trình tiết dạy : Hoạt động GV Hoạt động 1: Đònh nghóa Gv: Cho học sinh ôn lại kiến thức “ ĐL tỉ lệ nghòch học tiểu học “ *Hãy viết công thức tính: N¨m häc 2009- 2010 Hoạt động HS -Hs : Hai đại lượng tỉ lệ nghòch hai đại lượng liên hệ với cho đại lượng tăng (hoặc giảm) bao Trang18 Kiến thức 1- Đònh nghóa : Nếu đại lïng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = a x Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n a) Diện tích hình chữ nhật=> y=? b) Lượng gạo tất bao => lượng gạo bao? nhiêulần đại lượng giảm (hoặc tăng) nhiêu lần Hs a) Diện tích S = x y =12 cm => y = c)Tính quãng đường => vận tốc Gv: Cho học sinh nhận xét giống hai công thức ? hay x.y = a (a số khác 0) Thì ta nói y tỉ lệ nghòch với x theo hệ số tỉ lệ a 12 x b) Lượng gạo tất bao : x y = 500 kg 500 y c) Quãng đường 16 x y = 16 => y = x Cho biết y tỉ lệ nghòch với x => y = theo hệ số tỉ lệ -3,5 Hỏi x Hs: Các công thức tỉ lệ nghòch với y theo hệ số có điểm giống là: Đại lượng tỉ lệ nào? số chia cho đại lượng Gv:Cho Hs nhận xét Hs đ/n sgk => Chú ý (sgk) Giải : y tỉ lệ nghòch với x theo hệ số tỉ lệ – 3.5 −3.5 => x = x −3.5 y  y= x tỉ lệ nghòch với y theo hệ số tỉ lệ -3,5 Hoạt động :Tính chất Gv giới thiệu tính chất N¨m häc 2009- 2010 2- Tính chất: x y tỉ lệ nghòch * Học sinh đọc tính chất 1) x1y1 = x2 y2 = .= sách giáo khoa a Trang19 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n y x y x 2) y = x ; ., y = x 1 Hoạt động 4: Luyện tập củng cố Bài tập 12 (sgk) Cho biết x y tỉ lệ nghòch với x = y = 15 a) Tìm hệ số tỉ lệ b) Hãy biểu diễn y theo x c) Tính y x = 6; x = 10 Bài 13 (sgk) ( đề ghi bảng phụ ) Cho biết x y tỉ lệ nghòch Điền số thích hợp vào ô trống x 0,5 -1,2 y -2 1,5 Để tìm số thích hợp trước hết ta làm gì? Gv : Dựa vào cột để tính hệ số tỉ lệ a ? Gv: Gọi hs lên bảng điền Hs : Làm 12 : Bài 12 ( sgk ) a a)Từ y = thay x = x y = 15 ta có a = 8.15 = 120 120 b) y = x 120 c) Khi x = => y = = 20 Bài 13 (sgk) Khi x = 10 = > y = 120 = 10 10 Hs: trước hết ta tìm a Hs : Cột : a = 1,5 = x 0,5 -1,2 -3 y 12 - -2 1,5 Hướng dẫn nhà: (3’) - Nắm vững đònh nghóa tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghòch ( so sánh với hai đại lượng tỉ lệ thuận ) - Làm l¹i c¸c bai tËp 13,14 ……………………………… N¨m häc 2009- 2010 Trang20 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n Ngày soạn: Tiết :31+32 «n c¸c bµi to¸n vỊ tØ lƯ nghÞch I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : : Hs biết cách làm toán đại lượng tỉ lệ nghòch * Kỹ : Làm trình bày giải toán * Thái độ : II Chuẩn bò GV HS : • GV :Bảng phụ ghi đề toán 1,2 tập 16, 17 sgk HS : Bảng nhóm, bút dạ, bảng III Tiến trình tiết dạy : Hoạt động GV *Hoạt động 1: Bài toán Đề ghi bảng phụ Một ô tô từ A đến B hết Hỏi ô tô từ A đến B hết bao nhiên vận tốc 1,2 lần vận tốc cũ Gv : Hướng dẫn cho hs phân tích để tìm cách giải Vận tốc thời gian hai đại lượng nào? ->Lập tỉ lệ thức ? Từ tìm t2 ( Gv giới thiệu cách giải áp dụng tính chất : v1 t = v2 t2 v1.t1  t2 = v ) N¨m häc 2009- 2010 Hoạt động HS hs đọc to đề Hs: trả lời câu hỏi hướng dẫn gv Vận tốc thời gian hai đại lïng tỉ lệ nghòch t v ta có : t = v mà t1 = ;v2 = 1,2 v1 1, 2v Do : t = v = 1, 2 => t2 = =5 1, Vậy ô tô từ A -> B với vận tốc hết HS : Nếu v2 = 0,8 v1 Trang21 Kiến thức *Bài toán Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n Hoạt động : Bài toán Gv:Treo bảng phụ đề toán Thì t2 = 0,8 = 7,5 HS đọc đề tóm tắt đề Đ ội HTCV ngày Đ ội HTCV ngày Đ ội HTCV 10 ngày Đ ội HTCV 12 ngày Hỏi đội có máy? Biết đội có 36 máy cày HS : x+ y+z+t =36 Hs :Hai đại lượng tỉlệ nghòch Gợi ý: -Nếu x,y,z ,t số máy đội ta có điều gì? -Số máy số người làm việc đại lượng Hs: x= 6.y=10.z=12.t ? Do áp dụng tính chất HS:Làm theo hướng dẫn x y z t ta có điều ? = = = GV: 1 1 = GV :Hướng dẫn hs làm 10 x+ y + z +t 36 = = 60 1 1 36 + + + 10 60 x * = 60 → x = 15 ;* y = 60 → y = 10 GV : Qua toán ta thấy mối liên hệ z đại lượng tỉ lệ thuận = 60 → z = * ; đại lượng tỉ lệ nghòch : 10 _ Nếu y tỉ lệ nghòch với x t * = 60 → t = 1 y tỉ lệ thuận với x 12 a y = = a Vậy số máy bốn đội lần x x a) lượt là: 15, 10, 6, Hs lắng nghe *Hoạt động 3: Củng cố N¨m häc 2009- 2010 Trang22 * Bài toán 2: Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n *Bài 16 : ( SGK) Gv: đề ghi bảng phụ a) x y tỉ lệ nghòch → x= a y b *Bài 17(SGK): b) y z tỉ lệ nghòch y = z Đề ghi bảng phụ a a GV: Yêu cầu hs: x = = z b b có dạng x = k z ( + Tìm hệ số tỉ lệ a z + Điền số thích hợp vào ô a k = ) Vậy x tỉ lệ thuận với z trống b a b) x y tỉ lệ nghòch → x = y ; y z tỉ lệ thuận → y = b.z →x= a a hay x.z = b.z b Có dạng x.z = k ( k = a ) b Vậy x z tỉ lệ nghòch HS :Trả lời : a) xvà y tỉ lệ nghòch với vì: 1.120 = 0.60 = 4.30 = 5.24 = 8.15(= 120) b) x y không tỉ lệ nghich : 5.12,5 ≠ 6.10 Hướng dẫn nhà:(1’) Xem lại cách giải toán đại lượng tỉ lệ nghòch Biết cách chuyển từ toán chia tỉ lệ nghòch sang toán chia tỉ lệ thuận - ôn lại đònh nghóa đại lượng tỉ lệ thuận,tỉ lệ nghòch - Bài tập nhà 25, 26, 27 trang 46 (sbt) N¨m häc 2009- 2010 Trang23 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n Ngày soạn: Tiết : 33+34 ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax( a ≠ 0) I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : Hs hiểu khái niệm đồ thò hàm số , đồ thò hàm số y = ax (a ≠ o) * Kỹ : Biết cách vẽ đồ thò hàm số y = ax ( a ≠ 0); Nhận biết điểm có thuộc đồ thò hàm số y = ax không? * Thái độ : II Chuẩn bò GV HS : • GV :Thước thẳng có chia khoảng, bảng phụ ghi sẵn tập kết luận,phấn màu • HS :Nắm cách xác đònh điểm mặt phẳng toạ độ thước thẳng có chia khoảng, bút dạ, bảng nhóm III Tiến trình tiết dạy : Thời gian Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: 1-Đồ thò hàm số ? Kiến thức 1- Đồ thò hàm số gì? Đồ thò HS: Đồ thò hàm số y = f (x) hàm số y = f Gv:Tập hợp điểm tập hợp điểm biểu diễn (x) tập hợp gọi đồ thò hàm cặp giá trò tương ứng (x ; điểm biểu y ) mặt phẳng toạ độ diễn cặp số y= f (x) cho giá trò tương GV: Yêu cầu học sinh Hs: Nhắc lại ứng(x ; y) nhắc lại mặt phẳng toạ độ GV: Tổng quát : Vậy đồ thò hàm số y=f(x) gì? Gv: gọi vài hs nhắc lại đònh nghóa hàm số * Ví dụ 1: Vẽ đồ thò hàm số cho ?1 GV: Yêu cầu học sinh nêu bước vẽ đồ thò hàm số y= f(x) N¨m häc 2009- 2010 HS: -Vẽ hệ trục toạ độ Oxy -Xác đònh mặt phẳng toạ độ điểm biểu diễn cặp giá trò tương ứng ( x ; y ) hàm số Trang24 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n ?1 *Hoạt động 2: Đồ thò hàm số y = ax ( a Đồ thò hàm y = 2x số ≠ 0) + Viết cặp số (x;y) với x = -2; y = ax ( a ≠ 0) Xét hàm số y = 2x có -1; 0; 1; dạng y = ax với a = + Biểu diễn cặp số Đồ thò hàm số GV: Hàm số có bao mp toạ độ Oxy y = ax ( a ≠ 0) nhiêu cặp giá trò ( x; y) ? + Vẽ đt qua điểm (-2; -4) ; đường (2;4) thẳng qua GV: Yêu cầu học sinh * Kết quả: a) A (-2 ; 4); B(-1;- gốc toạ độ hoạt động 2) C(0;0) ,D( ; 2) ,E ( ; 4) b) vẽ hệ trục toạ độ oxy GV: Đặt tên điểm A , biểu diễn : B , C , D , E cho cặp số c) điểm lại nằm đường thẳng qua điểm ( -2 ; - 4) ( ; 4) HS: Để vẽ đồ thò hàm số y = ax ( a ≠ o) ta cần biết điểm phân biệt đồ thò GV : Cho thêm vài cặp số (x ; y ) hàm số y = 2x vàcho học sinh nhận xét cặp số có nằm đường thẳng? GV: Người ta chứng minh : Đồ thò hàm số y = ax ( a ≠ 0) đường thẳng qua gốc toạ độ GV: để vẽ đồ thò hàm số y = ax ( a ≠ 0) ta cần điểm đồ thò ? N¨m häc 2009- 2010 HS: Tự chọn điểm A chẳng hạn a) A( ; 1) b) Đồ thò y -1 | A | O | -1 Trang25 x Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n GV: cho học sinh làm ?4 vào Hs đọc nhận xét sgk GV: hướng dẫn học sinh chọn điểm A : Cho x : giá trò -> tìm y GV: Yêu cầu học sinh nhận xét làm bạn Cho học sinh đọc nhận xét sách giáo khoa Ví dụ 2: Vẽ đồ thò hàm số y = -1,5x GV: Em nêu bước vẽ đồ thò hàm số y = - 1,5x ? Hs: vẽ hệ trục toạ độ Oxy -Xác đònh thêm điểm A thuộc đồ thò hàm số ( ≠ ) - Vẽ đường thẳng OA đường thẳng đồ thò hàm số y = - 1,5x Cho Hs lên bảng vẽ *Hoạt động 4: Luyện tập củng cố *Bài tập 39 ( sgk) GV: Quan sát đồ thò 39 trả lời 40 sách giáo khoa Hs1: Vẽ hệ trục toạ độ Oxy đồ thò hàm số y = x , y = -x Hs2 : Vẽ đồ thò hàm số y = 3x y = -2x Hs: Nếu a> đồ thò nằm góc phần tư thứ I III a < đồ thò nằm góc phần tư thứ II IV Hướng dẫn nhà: (1’) - Nắm vững kết luận cách vẽ đồ thò hàm số có dạng y = ax ( a ≠ ) - Làm tập 41, 42 , 43 sgk 53 , 54 , 55 sbt N¨m häc 2009- 2010 Trang26 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n Ngày soạn: Lun tËp vỊ c¸c trêng hỵp b»ng cđa tam gi¸c Tiết : 35+36 I Mục tiêu dạy: * Kiến thức : cđng cè c¸c trêng hỵp b»ng cđa tam gi¸c * Kỹ : Nhận biết hai tam giác nhau; Rèn kỹ vẽ hình trình bày toán chứng minh * Thái độ : II Chuẩn bò GV HS : • GV : Thước thẳng, thước đo góc, compa, bảng phụ ghi sẵn tập có hình vẽ • HS : Thước thẳng có chia khoảng, thước đo góc, compa III Tiến trình tiết dạy : Thời gian Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức Hoạt động 1: Luyện tập Hs: xét ∆OAC ∆OBD : Bài 36 (sgk) : · · Có: OAC (gt) Cho hình vẽ có OA = OB, = OBD ·OAC = OBD · C/m: AC = BD OA = OB (gt) D Góc O chung A => ∆OAC = ∆OBD ( g – c – g) \\ => AC = BD (2 góc tương ứng) O // Hs: Quan sát hình trả lời B Hs1: hình a : C ∆ABC = ∆FDE ( g c.g ) Vì: Gv: Để ∆OAC = ∆OBD ta cần µ =B µ ( gt ) D thêm điều kiện gì? DE = BC (Cần góc nữa) µ =C µ = 400 DoE µ = 1800 − 1000 = 400 Gv: Gọi hs lên bảng xét E ∆OAC ∆OBD ? Hs2: hình b ∆HIG không Bài 37 (sgk) : Trên hình ∆LKM cạnh không a, b, c có tam giác xen hai góc nhau? Vì sao? Hs 3: Hình c: ∆NQR = ∆RPN ( g.c.g ) => giải thích Hs lớp nhận xét ( N¨m häc 2009- 2010 Trang27 Bài 36 (sgk) ) Bài 37 (sgk) : Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n A B / = = Gv: yêu cầu hs trình bày / C D chứng minh vào Bài 38 (sgk) : Cho hình vẽ có AB//CD, AC//BD Hãy Gt AB//CD, AC//BD Kl AB = CD, AC = BD c/m: AB = CD, AC = BD Hs: Ta xét hai tam giác Hs: Nối AD BC Gv: Cho hs vẽ hình vào Hs: Xét ∆ABD ∆DCA ghi GT, KL ¶ ( SLT ) Gv: Thông thường để chứng Có µA1 = D minh đoạn thẳng AD cạnh chung ta thường làm nào? ¶A = D ¶ ( SLT ) => Làm để xuất => ∆ABD = ∆DCA ( g c.g ) tam giác? => *AB = CD (2 cạnh tương ứng) * AC = BD (2 cạnh tương ứng) Gv: Gọi hs lên bảng xét ∆ABD ∆DCA Cho hs lớp nhận xét Hướng dẫn nhà: (2’) + Nắm vững trường hợp hai tam giác + Xem lại tập giải N¨m häc 2009- 2010 Trang28 Bài 38 (sgk) : [...]... so sánh với hai đại lượng tỉ lệ thuận ) - Làm l¹i c¸c bai tËp 13,14 ……………………………… N¨m häc 2009- 2010 Trang20 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n 7 Ngày soạn: Tiết :31+32 «n c¸c bµi to¸n vỊ tØ lƯ nghÞch I Mục tiêu bài dạy: * Kiến thức : : Hs biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghòch * Kỹ năng : Làm và trình bày bài giải một bài toán * Thái độ : II Chuẩn bò của GV và HS : • GV :Bảng phụ ghi đề toán. .. 6 1, 2v 1 Do đó : t = v = 1, 2 2 1 => t2 = 6 =5 1, 2 Vậy ô tô đi từ A -> B với vận tốc mới thì hết 5 giờ HS : Nếu v2 = 0,8 v1 Trang21 Kiến thức *Bài toán 1 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n 7 6 Hoạt động 2 : Bài toán 2 Gv:Treo bảng phụ đề bài toán 2 Thì t2 = 0,8 = 7, 5 HS đọc đề và tóm tắt đề Đ ội 1 HTCV 4 ngày Đ ội 2 HTCV 6 ngày Đ ội 3 HTCV 10 ngày Đ ội 4 HTCV 12 ngày Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy? Biết 4 đội có... 25 LUYỆN TẬP I Mục tiêu bài dạy: * Kiến thức : Hs làm thành thạo các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận, chia theo tỉ lệ * Kỹ năng : Có kỹ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán * Thái độ : N¨m häc 2009- 2010 Trang12 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n 7 II Chuẩn bò của GV và HS : • GV : Giáo án, bảng phụ, thước thẳng • HS : Nắm vững lý thuyết,làm bài tập về nhà III Tiến trình... nghich vì : 5.12,5 ≠ 6.10 4 Hướng dẫn về nhà:(1’) Xem lại cách giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghòch Biết cách chuyển từ các bài toán chia tỉ lệ nghòch sang bài toán chia tỉ lệ thuận - ôn lại đònh nghóa đại lượng tỉ lệ thuận,tỉ lệ nghòch - Bài tập về nhà 25, 26, 27 trang 46 (sbt) N¨m häc 2009- 2010 Trang23 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n 7 Ngày soạn: Tiết : 33+34 ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax( a ≠ 0) I Mục tiêu bài dạy:... bài toán này ta 1 thấy được mối liên hệ 6 z giữa đại lượng tỉ lệ thuận = 60 → z = 6 * 1 ; và đại lượng tỉ lệ nghòch : 10 _ Nếu y tỉ lệ nghòch với x t * = 60 → t = 5 1 1 thì y tỉ lệ thuận với x 12 a 1 y = = a Vậy số máy của bốn đội lần x x a) lượt là: 15, 10, 6, 5 Hs lắng nghe *Hoạt động 3: Củng cố N¨m häc 2009- 2010 Trang22 * Bài toán 2: Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n 7 *Bài 16 : ( SGK) Gv: đề bài ghi ở bảng phụ. .. trồng của lớp 7A , Bài 8 (sgk) -Gọi 1hs đọc to đề bài 7B, 7C lần lượt là : x , y, z Yêu cầu hs tóm tắt đề Theo bài toán ta có : x y z ở giấy nháp = = và x + y + z = 32 28 36 -Gọi 1hs lên bảng 24 giải : p dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau: Kiến thức Bài 8(sgk) Gv : nhận xét cho điểm x = y = z = x + y + z = 24 Hs : Cả lớp làm vào vở 32 28 36 32 + 28 + 36 96 x 1 32 = ⇒x= =8 Vậy bài tập *Bài 7( sgk) Gv: Cho... trồng của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 8,6,9 -Khối lượng dâu và khối lượng đường là hai đại lượng như thế nào ? -Lập tỉ lệ thức -> tìm x? Hs :đọc đề bài và tóm tắt *Kết quả : Khối lượng dâu và khối lượng đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có : - Vậy bạn nào đúng ? Bài 10 (sgk) Cho hs hoạt động Vậy bạn Hạnh nói đúng N¨m häc 2009- 2010 3 x 3.2,5 = ⇒x= 2 2,5 2 => x = 3 ,75 (kg) Trang13 Bài 7 (sgk) Gi¸o... nhau; Từ hai tam giác bằng nhau chỉ ra các cạnh tương ứng, các góc tương ứng bằng nhau * Thái độ : II Chuẩn bò của GV và HS : • GV : Giáo án, thước thẳng, compa, bảng phụ • HS : Thước, sgk, bảng nhóm III Tiến trình tiết dạy : N¨m häc 2009- 2010 Trang16 Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n 7 Hoạt động của GV Hoạt động 1: Luyện tập Bài 1: Điền vào chỗ trống để được một câu đúng a) ∆ABC = ∆C1 A1B1 thì b) ∆A ' B ' C ' và... (sgk) Gi¸o ¸n phơ ®¹o To¸n 7 nhóm Gọi x , y ,z là độ dài 3 cạnh của tam giác Ta có : x + y + z = 45 và Bài 10 (sgk) x y z x + y + z 45 = = = = =5 2 3 4 2+3+ 4 9 => x =2.5 = 10 (cm) Gv : Đưa bài giải và y = 3.5 =15 (cm) z = 4.5 = 20 (cm) 4 Hướng dẫn về nhà : (1’) - Ôn lại các dạng toán đã làm về đại lượng tỉ lệ thuận - Bài tập về nhà 13 , 14 ……………………………………………… Ngày soạn: Tiết :26+ 27 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU... nghòch * Kỹ năng : Làm và trình bày bài giải một bài toán * Thái độ : II Chuẩn bò của GV và HS : • GV :Bảng phụ ghi đề toán 1,2 và bài tập 16, 17 sgk HS : Bảng nhóm, bút dạ, bảng con III Tiến trình tiết dạy : Hoạt động của GV *Hoạt động 1: Bài toán 1 Đề bài ghi ở bảng phụ Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiên giờ nếu vận tốc mới bằng 1,2 lần vận tốc cũ Gv : Hướng dẫn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo toán 7, Giáo án phụ đạo toán 7, Giáo án phụ đạo toán 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay