Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

11 200 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:19

Từ trước đến nay, nền kinh tế nước ta luôn luôn có những đóng góp không nhỏ của các sản phẩm từ tài nguyên nước và khoáng sản. Cũng chính vì những lợi ích kinh tế từ những sản phẩm này đem lại nên chúng đã trở thành một vấn đề cần quan tâm và sát sao hơn trong việc quản lý và khai thác, sử dụng. Các nhà làm luật cũng đã hiện thực hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý về lĩnh vực này. Và mới đây là Nghị định số 1422013NĐCP quy định về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản”.Tuy nhiên, sau một thời gian ban hành và được thực thi trong đời sống, các nhà làm luật nhận thấy những quy định trong nghị định trên đã không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động và không mấy hiệu quả, Bộ tài nguyên và môi trường đã đưa ra một dự thảo mới thay thế cho Nghị định số 1422013 vào năm 2016 và đang cho lấy ý kiến của nhân dân quy định về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản” vào năm 2016. Để xem xét và đưa ra những ý kiến của nhóm về dự thảo này, nhóm em xin đi sâu và phân tích liệu việc sửa đổi trên là cần thiết hay không ? LỜI MỞ ĐẦU Từ trước đến nay, kinh tế nước ta luôn có đóng góp không nhỏ sản phẩm từ tài nguyên nước khoáng sản Cũng lợi ích kinh tế từ sản phẩm đem lại nên chúng trở thành vấn đề cần quan tâm sát việc quản lý khai thác, sử dụng Các nhà làm luật thực hóa văn quy phạm pháp luật để quản lý lĩnh vực Và Nghị định số 142/2013/NĐ-CP quy định “xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản” Tuy nhiên, sau thời gian ban hành thực thi đời sống, nhà làm luật nhận thấy quy định nghị định không phù hợp với thực tiễn hoạt động không hiệu quả, Bộ tài nguyên môi trường đưa dự thảo thay cho Nghị định số 142/2013 vào năm 2016 cho lấy ý kiến nhân dân quy định “xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản” vào năm 2016 Để xem xét đưa ý kiến nhóm dự thảo này, nhóm em xin sâu phân tích liệu việc sửa đổi cần thiết hay không ? NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận : Các khái niệm : Tài nguyên nước nguồn nước mà người sử dụng dùng vào mục đích khác phục vụ nhu cầu sống Khoáng sản thành tạo khoáng vật lớp vỏ Trái Đất, chúng sử dụng có hiệu lợi ích lĩnh vực sản xuất cải vật chất loại tài nguyên loại tài nguyên quan trọng với kinh tế quốc gia, đặc biệt với nước ta- quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên Những quy định pháp luật : Chính lợi ích không nhỏ loại tài nguyên đem lại giúp quốc gia có kinh tế phát triển tại, nhà làm luật không quy định chặt chẽ ban hành văn pháp luật quy định việc quản lý khai thác chúng Hai văn thể rõ điều Luật khoáng sản ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2010 Luật tài nguyên nước ban hành ngày 21 tháng năm 2012 Tuy nhiên, hai luật quy định việc khai thác, sử dụng hay quản lý tài nguyên mà ko nêu rõ chế tài cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Để giải toán đó, Quốc hội cho ban hành Nghị định số 142/2013/NĐ-CP quy định “xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản” Tuy vậy, nhận thấy điểm không phù hợp áp dụng nghị định vào thực tế đời sống, tới năm 2016, Bộ tài nguyên môi trường dự thảo nghị định thay cho nghị định 142/2013 II- Cơ sở thực tiễn : Tài nguyên nước : Nhìn chung, hầu hết khu, cụm, điểm công nghiệp nước gần nơi tập trung nguồn nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn môi trường theo quy định Thực trạng làm cho môi trường sinh thái số địa phương bị ô nhiễm nghiêm trọng Cộng đồng dân cư, cộng đồng dân cư lân cận với khu công nghiệp phải đối mặt với thảm hoạ ô nhiễm nước Họ phải sống chung với khói bụi, uống nước từ nguồn ô nhiễm chất thải công nghiệp Từ đó, gây bất bình, dẫn đến phản ứng, đấu tranh liệt người dân hoạt động gây ô nhiễm môi trường, có bùng phát thành xung đột xã hội gay gắt Ví dụ: ngành công nghiệp dệt may, ngành công nghiệp giấy bột giấy, nước thải thường có độ pH trung bình từ 9-11; số nhu cầu ô xy sinh hoá (BOD), nhu cầu ô xy hoá học (COD) lên đến 700mg/1 2.500mg/1; hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép.Hàm lượng nước thải ngành có chứa xyanua (CN-) vượt đến 84 lần, H2S vượt 4,2 lần, hàm lượng NH3 vượt 84 lần tiêu chuẩn cho phép nên gây ô nhiễm nặng nề nguồn nước mặt vùng dân cư Cùng với đời ạt khu, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề thủ công truyền thống có phục hồi phát triển mạnh mẽ Việc phát triển làng nghề có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội giải việc làm địa phương Tuy nhiên, hậu ô nhiễm nguồn nước hoạt động sản xuất đưa lại ngày nghiêm trọng Tình trạng ô nhiễm nước, chủ yếu nhiên liệu than, lượng bụi khí độc thải trình sản xuất cao, gắt quan trọng ý thức thợ thủ công chưa cao Không khu công nghiệp tập trung hay làng nghề, nước ô nhiễm toán khó giải khu đô thị lớn Những năm gần đây, dân số đô thị tăng nhanh khiến hệ thống cấp thoát nước không đáp ứng xuống cấp nhanh chóng Nước thải, rác thải sinh hoạt (vô hữu cơ) đô thị hầu hết trực tiếp vứt sông, hồ mà biện pháp xử lí môi trường nào việc vận chuyển đến bãi chôn lấp Mỗi ngày người dân thành phố lớn thải hàng nghìn rác; sở sản xuất thải hàng trăm nghìn mét khối nước thải độc hại; phương tiện giao thông thải hàng trăm bụi, khí độc Việc sử dụng khai thác vô ý thức quy hoạch làm cho mực nước so với mặt đất bị hạ thấp Đây tượng phổ biến khu vực đồng Bắc hay đồng Sông Cửu Long.Tại thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chính Minh lượng nước thải sinh hoạt rơi vào tầm 600.000 mét khối ngày với khoảng 250 rác, nước thải công nghiệp xử lý 10% lại đổ thẳng ao hồ sông lớn ( Ví dụ : Hệ thống hồ công viên Yên Sở Hà Nội nơi chứa 50% lượng nước thải thành phố ) Khoáng sản : Việt nam là nước có diện tích không lớn có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú với gần 40 chủng loại từ khoáng sản lượng(dầu khí, than, urani, địa nhiệt), khoáng sản không kim loại, vật liêu xây dựng đến khoáng sản kim loại Tuy nhiên đất nước ta không phải là nước giầu về tài nguyên khoáng sản vì hầu hết các khoáng sản ở Việt Nam có trữ lượng không lớn, lại phân bố tản mạn không tập trung Trong hoạt động khai thác khoáng sản nước ta nay, xảy tình trạng lãng phí nhiều tài nguyên Tại mỏ hầm lò địa phương quản lý, hiệu suất thu hồi khoáng sản không cao : Quặng vàng đạt tầm 3040%, khai thác apatit mức 26%, quặng kim loại vật liệu xây dựng 15-30%, hiệu dầu khí đạt mữ 60% Có thể thấy số lại bị thải môi trường lãng phí Việc quản lý không chặt chẽ, chồng chéo, cấp phép bừa bãi dẫn đến hậu đáng trách hoạt động khai thác khoáng sản Các cá nhân, tổ chức lợi dụng hội để khai thác không hạn chế báo cáo sai với quan chức năng, không tuân thủ quy trình hoạt động không nộp đủ phí bảo vệ môi trường với số lượng khai thác Các chủ thể tiến hành khai thác không tuân thủ nghiêm ngặt, hay chí luồn lách để thoát quy định Luật khoáng sản III- Cơ sở pháp lý : Luật Xử lý vi phạm hành Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 Để triển khai thực Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tài nguyên môi trường xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản Tuy nhiên, qua năm triển khai thực hiện, số nội dung không phù hợp Bên cạnh đó, nhiều văn quy phạm pháp luật tài nguyên nước, khoáng sản xây dựng, sửa đổi, bổ sung Do đó, cần phải sửa đổi, bổ sung số nội dung Nghị định số 142/2013/NĐ-CP cho phù hợp với hành vi quy định văn quy phạm pháp luật tài nguyên nước khoáng sản Cụ thể, quy định nghị định 142/2013 không hiệu với thực trạng không tính răn đe nghiêm khắc quy định chi tiết cho hành vi Do đó, cán thuộc Bộ Tài nguyên môi trường có điểm dự thảo lần Bộ Tài nguyên Môi trường dự thảo Nghị định gồm chương, 61 điều Bên cạnh quy định chung, dự thảo nêu rõ quy định cụ thể về: Hành vi vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước, hình thức xử phạt, mức phạt biện pháp khắc phục hậu quả; hành vi vi phạm hành lĩnh vực khoáng sản, hình thức xử phạt, mức phạt biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành áp dụng biện pháp khắc phục hậu lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản Cụ thể sau : - Về nhóm quy định chung thẩm quyền, cần bổ sung vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản phạm vi điều chỉnh; giữ nguyên hình thức xử phạt Nghị định 142/2013/NĐ-CP cảnh cáo phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép chuyển sang hình thức xử phạt bổ sung kèm hình thức xử phạt chính; phân định rõ thẩm quyền xử phạt lực lượng theo đạo Thủ tướng Chính phủ… - Sửa đổi, bổ sung hành vi theo Nghị định thay Nghị định 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Khoáng sản, đồng thời sửa đổi số điều Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà Tổng cục trình Chính phủ, đó, bổ sung số hành vi liên quan đến chế độ báo cáo, thống kê khoáng sản; sửa đổi số hình thức xử phạt cảnh cáo vi phạm có mức độ nhỏ vi phạm lần đầu tăng mức phạt trường hợp tái phạm; bổ sung quy định xử phạt hành hành vi tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép để tăng tính răn đe… - Sửa đổi hầu hết quy định Nghị định 142/2013/NĐ-CP tài nguyên nước bổ sung số hành vi xử phạt vi phạm hành Cục đề xuất quy định cụ thể mức phạt nhóm hành vi, bổ sung số quy định nhóm hành vi như: vi phạm quy định quy hoạch điều tra tài nguyên nước; vi phạm quy định quan trắc, giám sát, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hành nghề khoan nước đất; vi phạm quy định hồ chứa quy trình vận hành liên hồ chứa, hành lang bảo vệ nguồn nước; vi phạm quy định bảo vệ tài nguyên nước… IV- Cơ sở trị : Ở nước ta, việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sử dụng hợp lý luôn trọng ghi nhận điều 63 , hiến pháp 2013 : Nhà nước có sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu Nhà nước khuyến khích hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng lượng mới, lượng tái tạo Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại Không đưa vào đạo luật cao đất nước, vấn đề việc bảo vệ sử dụng tài nguyên thiên nhiên triển khai đồng sát quán triệt họp, cụ thể văn bản, thị Bộ tài nguyên môi trường ban hành Đảng Chính Phủ nêu cao chủ trương : “tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản Kiểm soát chặt chẽ nguồn gây ô nhiễm môi trường, làng nghề, khu, cụm công nghiệp, lưu vực sông, sở sản xuất có nguy gây ô nhiễm nặng Kiên xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai Phát triển ngành tài nguyên môi trường sở đổi chế quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường đồng với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm đảm bảo phát triển bền vững, đồng thời gia tăng đóng góp ngành cho ngân sách nhà nước.” KẾT LUẬN Với tìm hiểu đánh giá trên, nhóm em khẳng định việc sửa đổi lại quy định Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định “xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản” cần thiết hợp lý vào thời điểm mà tài nguyên nước ta bị sử dụng khai thác cách lãng phí cá nhân, tổ chức có liên quan không thực chủ trương, đường lối Nhà nước cần phải có chế tài thật chặt chẽ họ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận Các khái niệm 2 Những quy định pháp luật II- Cơ sở thực tiễn Tài nguyên nước Khoáng sản III- Cơ sở pháp lý IV- Cơ sở trị KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định “xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản” http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hoatdong-cua-Cuc-Tin-lien-quan/Sua-doi-Nghi-dinh-quy-dinh-ve-xu-phat-vipham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-4991 http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hoatdong-cua-Cuc-Tin-lien-quan/HOP-BAN-SOAN-THAO-TO-BIEN-TAP-XAYDUNG-NGHI-DINH-SUA-DOI-BO-SUNG-MOT-SO-DIEU-CUA-NGHIDINH-142-2013-ND-CP-5048 Những thống kê tình trạng ô nhiễm nước Bộ Tài Nguyên môi trường Thống kê khoáng sản Bộ Tài Nguyên môi trường 11 [...]...1 Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 2 http://dwrm.gov.vn/index.php?language =vi& nv=news&op=Hoatdong-cua-Cuc-Tin-lien-quan/Sua-doi-Nghi-dinh -quy- dinh-ve-xu-phat-vipham-hanh-chinh -trong- linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-4991 3 http://dwrm.gov.vn/index.php?language =vi& nv=news&op=Hoatdong-cua-Cuc-Tin-lien-quan/HOP-BAN-SOAN-THAO-TO-BIEN-TAP-XAYDUNG-NGHI-DINH-SUA-DOI-BO-SUNG-MOT-SO-DIEU-CUA-NGHIDINH-142-2013-ND-CP-5048... http://dwrm.gov.vn/index.php?language =vi& nv=news&op=Hoatdong-cua-Cuc-Tin-lien-quan/HOP-BAN-SOAN-THAO-TO-BIEN-TAP-XAYDUNG-NGHI-DINH-SUA-DOI-BO-SUNG-MOT-SO-DIEU-CUA-NGHIDINH-142-2013-ND-CP-5048 4 Những thống kê về tình trạng ô nhiễm nước của Bộ Tài Nguyên và môi trường 5 Thống kê về khoáng sản của Bộ Tài Nguyên và môi trường 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay