Nêu và phân tích chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam

16 303 5
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:10

Ngày 1112007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Đã gần 8 năm kể từ cột mốc lịch sử đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ về kinh tế đối ngoại của Việt Nam, thế giới đã trải qua biết bao nhiêu biến động, điển hình là suy thoái kinh tế toàn cầu 2008. Có thể nói, sự phát triển của kinh tế đối ngoại đóng một ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế chung của cả nước. Cũng chính vì lẽ đó trong bối cảnh thế giới luôn có diễn biến phức tạp, Đảng và Nhà nước cũng luôn kịp thời có những điều chỉnh Chính sách kinh tế đối ngoại phù hợp với mục tiêu hội nhập kinh tế thế giới. MỤC LỤC Lời mở đầu Ngày 11/1/2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 WTO Đã gần năm kể từ cột mốc lịch sử đánh dấu bước tiến mạnh mẽ kinh tế đối ngoại Việt Nam, giới trải qua biết biến động, điển hình suy thoái kinh tế toàn cầu 2008 Có thể nói, phát triển kinh tế đối ngoại đóng ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế chung nước Cũng lẽ bối cảnh giới có diễn biến phức tạp, Đảng Nhà nước kịp thời có điều chỉnh Chính sách kinh tế đối ngoại phù hợp với mục tiêu hội nhập kinh tế giới Nội dung I Khái quát chung Chính sách kinh tế đối ngoại a) Khái niệm Chúng ta hiểu ngắn gọn sách kinh tế đối ngoại hệ thống quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, công cụ biện pháp nhà nước hoạch định thực để điều chỉnh hoạt động kinh tế đối ngoại quốc gia thời gian định nhằm đạt mục tiêu phát triển quốc gia b) Các phận cấu thành - Chính sách thương mại quốc tế - Chính sách đầu tư quốc tế - Chính sách tỷ giá hối đoái - Chính sách hợp tác công nghệ c) Chức Chính sách kinh tế đối ngoại thực chức chính: kích thích, bảo hộ, phối hợp điều chỉnh II Chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam Trong khuôn khổ tập, nhóm xin phân tích theo hướng dựa vào phận cấu thành sách kinh tế đối ngoại Việt Nam a) Chính sách thương mại quốc tế Hiện nay, Việt Nam tiếp tục củng cố thị trường quen thuộc, khôi phục quan hệ với thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường, bạn hàng mới, lâu dài; tích cực hội hập kinh tế khu vực (gia nhập AFTA, APEC) hội nhập kinh tế toàn cầu (gia nhập WTO) Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 170 quốc gia giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất hàng hoá tới 230 thị trường nước vùng lãnh thổ Không vậy, Việt Nam có mối quan hệ tích cực với tổ chức tài tiền tệ quốc tế Ngân hàng phát triển Á Châu, Quỹ tiền tệ giới, Ngân hàng giới Đặc biệt thời gian gần đây, Việt Nam đẩy mạnh đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Điều chứng tỏ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam đẩy mạnh đưa lên tầm cao việc tham gia tổ chức kinh tế, thương mại khu vực giới, ký kết hiệp định hợp tác kinh tế đa phương song phương b) Chính sách đầu tư quốc tế Luật đầu tư nước Việt Nam ban hành tháng 12/1987 tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư nước trực tiếp Việt Nam Luật có số lần sửa đổi, bổ sung, bật lần sửa đổi vào năm 1996 năm 2002 nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để khuyến khích nhà đầu tư nuớc đầu tư vào mục tiêu trọng điểm lĩnh vực ưu tiên, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hướng vào xuất vùng kinh tế trọng điểm đất nước Cùng với Luật Doanh nghiệp, việc ban hành Luật Đầu tư 2005 tạo bước tiến dài việc điều chỉnh, cải tiến môi trường đầu tư Việt Nam để tạo thêm hấp dẫn nhà đầu tư nước Ngoài ra, việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài, chỉnh sửa thuế thu nhập cá nhân theo hướng hạ thấp mức thuế, đẩy mạnh việc thực chế cửa, giảm giá dịch vụ viễn thông xuống ngang mức giá nước khu vực, nâng cấp sở hạ tầng, mở rộng lĩnh vực đầu tư, cho phép doanh nghiệp nước đầu tư vào số lĩnh vực trước chưa cho phép viễn thông, bảo hiểm, kinh doanh siêu thị, ngân hàng… góp phần tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn Việt Nam Không vậy, doanh nghiệp Việt Nam nhà nước tạo điều kiện đầu tư sang nước điển hình Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel vừa khai trương thị trường nước thứ Peru, trước Lào, Campuchia, Mozambique c) Chính sách tỷ giá hối đoái Có thể nói sách tỷ giá có vai trò quan trọng công cụ điều tiết quan hệ kinh tế quốc tế có tác động 10 tới tăng trưởng kinh tế Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Ngoại hối Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối nêu rõ: “Chế độ tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam chế độ tỷ giá thả có quản lý NNHNN Việt Nam xác định sở rổ tiền tệ nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư với Việt Nam phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô thời kỳ” 11 Ta thấy chế độ tỷ giá có can thiệp NHNN nhằm hạn chế biến động mạnh tỷ giá hối đoái quy định biên độ giao dịch đồng Việt Nam USD, trì tỷ giá USD mức mục tiêu nhằm tránh rủi ro xảy hoạt động kinh doanh quốc tế Chế độ tỷ giá vừa đảm bảo ổn định tỷ giá, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đảm bảo tính linh hoạt Tuy vậy, tình trạng lạm phát gần có chuyển biến 12 tốt mức cao, điều đặt nhiều thách thức công tác điều hành sách tỉ giá d) Chính sách hợp tác công nghệ Tính đến nước ta có quan hệ hợp tác Khoa học công nghệ (KH&CN) với 70 nước, vùng lãnh thổ tổ chức quốc tế Không quy mô hợp tác mở rộng mà hình thức, nội dung hợp tác trở nên đa dạng, thiết thực với nhu cầu phát triển khoa học công nghệ kinh tế - xã hội đất nước 13 Có thể lấy vài dẫn chứng tính riêng năm 2009, Bộ Khoa học công nghệ tổ chức đàm phán, xây dựng nội dung hoàn tất thủ tục cho việc ký kết Hiệp định hợp tác KH&CN Việt Nam - Lào; Hiệp định hợp tác Chương trình Đối tác Đổi sáng tạo Việt Nam - Phần Lan; Thoả thuận hợp tác KH&CN Việt Nam - Tây Ban Nha Nghị định thư cấp Chính phủ hợp tác với Pháp lĩnh vực lượng nguyên tử Việc trao đổi, tiếp thu tinh hoa khoa học công nghệ 14 giới góp phần đẩy mạnh công Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, tạo tiền đề nhanh chóng vươn lên phát triển kinh tế mặt Lời kết Mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề thời sự, yêu cầu tất yếu phát triển quốc gia Việt Nam không ngoại lệ, đặc biệt thời kì toàn cầu hóa Một lần nữa, ta thấy tầm quan trọng công hoạch định phát triển 15 sách Kinh tế đối ngoại phát triển đất nước nói riêng kinh tế nói chung, từ đặt yêu cầu cần hoàn thiện sách Kinh tế đối ngoại cho phù hợp với tình hình đất nước giới 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Nêu và phân tích chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam, Nêu và phân tích chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam, Nêu và phân tích chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam, II. Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay