Tình hình nhiễm giun đũa ở lợn tại một số xã của huyện ba bể tỉnh bắc kạn và áp dụng biện pháp phòng chống

56 148 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ HÀ Tên đề tài: “TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN ĐŨA Ở LỢN TẠI MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN BA BỂ - TỈNH BẮC KẠN VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ HÀ Tên đề tài: “TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN ĐŨA Ở LỢN TẠI MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN BA BỂ - TỈNH BẮC KẠN VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành : Thú y Lớp: K43 - Thú y Khoa : Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Đỗ Thị Lan Phƣơng Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhận dạy bảo tận tình thầy giáo, cô giáo Nhờ vậy, thầy giáo, cô giáo trang bị cho kiến thức khoa học kỹ thuật, đạo đức người cán tương lai Thầy, cô trang bị cho đầy đủ hành trang lòng tin vững bước vào đời, vào sống vào nghề nghiệp sau Để hoàn thành tốt Khoá luận tốt nghiệp này, cố gắng thân Tôi nhận bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, giúp đỡ cô giáo hướng dẫn ThS Đỗ Thị Lan Phương, với giúp đỡ bác, cô, trạm thú y huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn giúp hoàn thành Khóa luận Qua xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, thầy giáo, cô giáo tận tình giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Đặc biệt,tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, quan tâm giúp đỡ cô giáo hướng dẫn ThS Đỗ Thị Lan Phương trực tiếp hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện để hoàn thành khóa luận Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè người thân hết lòng động viên, chia sẻ, giúp đỡ suốt trình học tập để hoàn thành tốt khóa luận Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 năm 2015 Sinh viên Đặng Thị Hà ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng thiếu chương trình đào tạo trường Đại học nói chung trường Đại học Nông Lâm nói riêng Đây thời gian cần thiết để sinh viên củng cố, áp dụng kiến thức học vào thực tế, rèn luyện tay nghề, nâng cao kiến thức chuyên môn, học tập phương pháp nghiên cứu khoa học, đồng thời thời gian để sinh viên tự hoàn thiện mình, trang bị cho thân kiến thức phương pháp quản lý, hiểu biết xã hội để trường trở thành cán khoa học kỹ thuật có kiến thức chuyên môn vững vàng có lực công tác Được trí Nhà trường,Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi - Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, phân công cô giáo hướng dẫn tiếp nhận sở tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình nhiễm giun đũa lợn số xã huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn áp dụng biện pháp phòng chống” Được hướng dẫn tận tình cô giáo hướng dẫn nỗ lực thân hoàn thành Khóa luận Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu nên Khóa luận không tránh khỏi hạn chế, kể phương pháp kết nghiên cứu Vì vậy, mong nhận đóng góp quý báu thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp để Khóa luận hoàn chỉnh Thái nguyên, ngày 19 tháng 11năm2015 Sinh viên Đặng Thị Hà iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 28 Bảng 4.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn số xã thuộc huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn 29 Bảng 4.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tháng tuổi 31 Bảng 4.4: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa theo giống lợn 32 Bảng 4.5 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tính biệt 33 Bảng 4.6 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo phương thức chăn nuôi 34 Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm đũa lợn theo tình trạng vệ sinh thú y 36 Bảng 4.8: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tháng năm 37 Bảng 4.9 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn trạng thái phân bình thường phân bị tiêu chảy 38 Bảng 4.10 Triệu chứng lâm sàng lợn bị nhiễm giun đũa 39 Bảng 4.11 Hiệu tẩy trừ thuốc bio- ivermectin bio - levamisol 10% 40 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Dương tính (+) : Tỷ lệ nhiễm Nxb : Nhà xuất TT : Thể trọng LMLM : Lở mồm long móng Mm : Milimet Ml : Mililit M : Mét G : Gam Mg : Miligam ThS : Thạc sĩ VTM : Vitamin v MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Những hiểu biết chung giun đũa lợn 2.1.2 Bệnh giun đũa lợn 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 13 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 13 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 15 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp lấy mẫu thí nghiệm 17 3.4.2 Phương pháp xét nghiệm mẫu 18 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 21 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 22 4.1.1 Công tác chăn nuôi 22 4.1.2.Công tác thú y 24 4.2 Kết nghiên cứu đề tài 29 4.2.1 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn số xã huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn 29 vi 4.2.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo lứa tuổi 30 4.2.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa theo loại lợn 32 4.2.4 Tình hình nhiễm bệnh giun đũa lợn theo tính biệt 33 4.2.5 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo phương thức chăn nuôi 34 4.2.6 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tình trạng vệ sinh thú y 35 4.2.7 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tháng năm 37 4.2.8 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn bình thường lợn bị tiêu chảy 37 4.2.9 Biểu lâm sàng lợn bị nhiễm giun đũa 38 4.2.10 Hiệu lực số thuốc điều trị bệnh giun đũa cho lợn 39 4.3 Đề xuất số biện pháp phòng chống bệnh giun đũa 41 4.3.1 Tẩy giun đũa cho lợn 41 4.3.2 Xử lý phân để diệt trứng giun đũa 42 4.3.3 Vệ sinh chuồng nuôi lợn 42 4.3.4 Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn 42 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.3 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Với mục tiêu phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung công nghiệp với quy mô vừa lớn, có suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường an toàn thực phẩm Trong năm qua Đảng Nhà nước có nhiều sách lớn để khuyến khích ngành chăn nuôi phát triển nhằm mang lại nguồn lợi kinh tế khả quan thiết thực cho người chăn nuôi Trong ngành chăn nuôi chăn nuôi lợn có vị trí quan trọng Chăn nuôi lợn cung cấp nguồn thực phẩm có tỷ trọng, giá trị dinh dưỡng cao cho người mà nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ: da, lông, mỡ cho ngành công nghiệp chế biến Theo báo cáo Tổng cục thống kê, đàn lợn thời điểm ngày 1/4/2010 nước có 27,3 triệu con, tăng 3,06% so với kỳ năm 2009 Đàn lợn có mức tăng trưởng khá, vùng có số đầu lợn nhiều vùng Đồng Sông Hồng có 7,2 triệu con, chiếm 27,1% tổng đàn lợn nước; Đông Bắc 4,6 triệu con, chiếm 13,7%; Đồng Sông Cửu Long có 3,6 triệu con, chiếm 13,6%; Bắc Trung Bộ 3,4 triệu con; từ nghề chăn nuôi lợn giải tốt công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân Đối với nước ta, chăn nuôi lợn góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà nông dân mà có nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu Tuy nhiên, năm qua tình hình dịch bệnh gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi số lượng chất lượng đàn lợn Bên cạnh bệnh truyền nhiễm có tính chất lây lan mạnh, gây thiệt hại lớn bệnh ký sinh trùng gây thiệt hại không nhỏ cho ngành chăn nuôi lợn Bệnh ký sinh trùng nói chung bệnh giun đũa lợn nói riêng không gây chết lợn làm đàn lợn còi cọc, chậm lớn, tạo điều kiện cho bệnh khác xâm nhập vào, ảnh hưởng lớn đến suất chăn nuôi chất lượng sản phẩm Tại Bắc Kạn nói chung huyện Ba Bể nói riêng có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi lợn, người chăn nuôi chưa quan tâm đến công tác phòng trị bệnh giun đũa gây ra, dẫn đến nhiều người không yên tâm phát triển rộng chăn nuôi Xuất phát từ thực tiễn nhu cầu sản xuất, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình nhiễm giun đũa lợn số xã huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn áp dụng biện pháp phòng chống” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tình hình nhiễm giun đũa lợn số xã huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn - Xác định triệu trứng lâm sàng giun đũa lợn - Xác định hiệu lực tẩy thuốc Bio-Ivermectin Bio-Levamisol 10% 1.3 Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa khoa học: Kết đề tài thông tin khoa học đặc điểm dịch tễ giun đũa lợn số xã huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn; hiệu lực tẩy giun đũa thuốc Bio-Ivermectin Bio-Levamisol 10% - Ý nghĩa thực tiễn: đề biện pháp phòng trị giun đũa lợn có hiệu cao 34 nhiễm cường độ trung bình (++), chiếm tỷ lệ 23,21%; nhiễm cường độ nặng (+++), chiếm tỷ lệ 5,35%; nhiễm cường độ nặng (++++), chiếm 1,78% Qua kiểm tra 213 lợn có 98 nhiễm, chiếm tỷ lệ 46,00% Trong có 68 nhiễm cường độ nhẹ (+), chiếm 69,39%; có 24 nhiễm cường độ trung bình (++), chiếm tỷ lệ 24,49%; có nhiễm cường độ nặng (+++), chiếm 5,10%; nhiễm cường độ nặng (++++), chiếm 1,02% Qua bảng thấy: tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn đực lợn chênh lệch nhiều mặt thống kê Ở lợn đực tỷ lệ nhiễm 28,86%; lợn tỷ lệ nhiễm 46,00% Như vậy, tính biệt ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm giun đũa lợn 4.2.5 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo phương thức chăn nuôi Trong trình khảo sát tình hình chăn nuôi địa bàn xã huyện điều tra lấy mẫu, nhận thấy lợn nuôi theo phương thức: truyền thống (tận dụng), bán công nghiệp công nghiệp Trong phương thức chăn nuôi theo phương thức bán công nghiệp chiếm đại đa số Chúng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 407 mẫu phân lợn nuôi theo phương thức chăn nuôi Kết trình bày bảng 4.6 Bảng 4.6 Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm giun đũa lợn theo phƣơng thức chăn nuôi Phƣơng thức chăn nuôi Số mẫu Số Tỷ lệ kiểm mẫu nhiễm tra nhiễm (%) (mẫu) (mẫu) Cƣờng độ nhiễm + n % ++ n % +++ n % ++++ n % Công nghiệp 132 18 13,63 15 83,33 16,67 0,00 0,00 Bán công nghiệp 207 101 48,79 69 68,31 30 29,70 1,98 0,00 Truyền thống 68 35 51,47 23 65,71 11,42 17,14 5,71 Tính chung 407 154 37,83 107 64,48 37 24,02 5,19 1,29 35 Qua bảng 4.6 cho thấy: Ở phương thức chăn nuôi công nghiệp: Kiểm tra 132 có 18 nhiễm, chiếm tỷ lệ 13,63% Trong có 15 nhiễm cường độ nhẹ (+), chiếm tỷ lệ 83,33%; có nhiễm cường độ trung bình (++), chiếm tỷ lệ 16,67%, lợn nhiễm cường độ nặng (+++) nặng (++++) Ở phương thức chăn nuôi bán công nghiệp: Kiểm tra 207 có 101 nhiễm, chiếm tỷ lệ 48,79% Trong có 69 nhiễm cường độ nhẹ (+), chiếm 68,31%; có 30 nhiễm cường độ trung bình (++), chiếm tỷ lệ 29,70%; nhiễm cường độ nặng (+++), chiếm tỷ lệ 1,98% Ở phương thức chăn nuôi truyền thống: Kiểm tra 68 có 35 nhiễm, chiếm tỷ lệ 51.47% Trong có 23 nhiễm cường độ nhẹ (+), chiếm tỷ lệ 65,71%; nhiễm cường độ trung bình (++), chiếm tỷ lệ 11,42%; nhiễm cường độ nặng (+++), chiếm tỷ lệ 17,14%; nhiễm cường độ nặng (++++), chiếm tỷ lệ 5,71% Từ kết cho thấy, lợn nuôi theo phương thức công nghiệp hạn chế tình trạng nhiễm giun đũa nhiều, cao phương thức chăn nuôi bán công nghiệp cao phương thức chăn nuôi truyền thống 4.2.6 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tình trạng vệ sinh thú y Căn theo “Quy định số yếu tố dịch tễ” tình trạng vệ sinh thú y chăn nuôi, tiến hành khảo sát tỷ lệ nhiễm giun đũa lợn xã huyện Ba Bể nhận thấy tỷ lệ nhiễm giun đũa lợn có chênh lệch lớn theo tình trạng vệ sinh Kết trình bày bảng 4.7 36 Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm đũa lợn theo tình trạng vệ sinh thú y Tình trạng VSTY Số mẫu Số Tỷ lệ kiểm mẫu nhiễm tra nhiễm (%) (mẫu) (mẫu) Cƣờng độ nhiễm + n ++ % +++ ++++ n % n % n % Tốt 208 15 7,21 10 66,67 33,33 0,00 0,00 Trung bình 104 60 57,69 55 91,67 5,00 3,33 0,00 Kém 95 79 83,15 42 53,16 29 36,71 7,59 2,53 Tính chung 407 154 37,83 107 69,48 37 24,02 5,19 1,29 Qua bảng 4.7 thấy: Ở tình trạng vệ sinh tốt: Kiểm tra 208 con, có 15 nhiễm, chiếm tỷ lệ 7,21% Trong đó, có 10 nhiễm cường độ nhẹ (+), chiếm tỷ lệ 66,67%; nhiễm cường độ trung bình (++), chiếm tỷ lệ 33,33%, lợn nhiễm cường độ nặng (+++) nặng (++++) Ở tình trạng vệ sinh thú y trung bình: Kiểm tra 104, có 60 nhiễm, chiếm tỷ lệ 57,69% Trong đó, có 55 nhiễm cường độ nhẹ (+), chiếm tỷ lệ 91,67%; nhiễm cường độ trung bình (++), chiếm tỷ lệ 5,00%; nhiễm cường độ nặng (+++), chiếm tỷ lệ 3,33% lợn nhiễm cường độ nặng (++++) Ở tình trạng vệ sinh thú y kém: Kiểm tra 95 có 79 nhiễm, chiếm tỷ lệ 83,15% Trong đó, có 42 nhiễm cường độ nhẹ (+), chiếm tỷ lệ 53,16%; 29 nhiễm cường độ trung bình (++), chiếm tỷ lệ 36,71%; nhiễm cường độ nặng (+++), chiếm tỷ lệ 7,59%; nhiễm cường độ nặng (++++), chiếm tỷ lệ 2,53% Từ kết cho thấy, lợn có tỷ lệ nhiễm giun đũa thấp tình trạng vệ sinh thú y tốt 7,21%, cao tình trạng vệ sinh thú y trung bình 57,69%; cao tình trạng vệ sinh thú y 83,15% 37 4.2.7 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tháng năm Với mục đích đánh giá tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn theo tháng năm, tiến hành khảo sát xã huyện Ba Bể Kết thể bảng 4.8 Bảng 4.8: Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm giun đũa lợn theo tháng năm Số mẫu Số mẫu Tỷ lệ kiểm + Tháng nhiễm nhiễm tra (mẫu) (%) n % (mẫu) Cƣờng độ nhiễm ++ +++ n % n % ++++ n % 104 58 55,76 40 68,96 16 27,58 3,44 0,00 101 46 45,54 29 63,04 12 26,08 8,69 2,17 82 28 34,14 22 78,57 21,42 3,57 3,57 10 75 13 17,33 69,23 23,07 7,69 0,00 11 45 2,00 77,77 22,22 0,00 0,00 Tính chung 407 154 37,83 107 69,48 37 24,02 5,19 1,29 Qua bảng 4.8 cho thấy, tỷ lệ nhiễm giun đũa lợn thay đổi theo tháng Tỷ lệ nhiễm giun đũa theo tháng cao tháng (55,76%), giảm dần tháng tỷ lệ nhiễm thấp tháng 11 (2,00%) Cường độ nhiễm giun đũa chủ yếu cường độ (+) cường độ (+ +) 4.2.8 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn bình thường lợn bị tiêu chảy Để biết tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa có phụ thuộc vào trạng thái phân hay không tiến hành kiểm tra 407 có 337 có trạng thái phân bình thường có 70 có trạng thái phân tiêu chảy Kết tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa thể qua bảng 4.9 38 Bảng 4.9 Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm giun đũa lợn trạng thái phân bình thƣờng phân bị tiêu chảy Số Cƣờng độ nhiễm Số mẫu Tỷ lệ Trạng thái mẫu + ++ +++ kiểm nhiễm phân nhiễm tra (%) (mẫu) n % n % n % (mẫu) Bình thường 337 92 27,29 72 78,26 20 21,73 0,00 Tiêu chảy 70 62 88,57 Tính chung 407 154 37,83 107 69,48 37 24,02 ++++ n % 0,00 35 56,45 17 27,41 12,90 3,22 5,19 1,29 Qua bảng 4.9 thấy: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa trạng thái phân bình thường phân bị tiêu chảy có khác rõ rệt Ở trạng thái phân bình thường: Trong số 337 mẫu phân kiểm tra thấy có 92 mẫu có chứa trứng giun đũa, tỷ lệ nhiễm 27,29% có 72 nhiễm cường độ nhẹ (+), chiếm tỷ lệ 78,26%; 20 nhiễm cường độ trung bình (++), chiếm tỷ lệ 21,73% Ở trạng thái phân tiêu chảy: Trong số 70 mẫu kiểm tra thấy có 62 mẫu có chứa trứng giun đũa, tỷ lệ nhiễm 88,57% Trong có 35 nhiễm cường độ nhẹ (+), 17 nhiễm cường độ trung bình (++), nhiễm cường độ nặng (+++), nhiễm cường độ nặng (++++), chiếm tỷ lệ 1,29% Điều cho thấy lợn bị nhiễm giun đũa thường kèm theo triệu trứng tiêu chảy Từ ta cần ý đến việc chẩn đoán bệnh, đàn lợn bị tiêu chảy chữa trị nhiều loại thuốc kháng sinh mà không khỏi cần lưu ý xem đàn lợn tẩy giun chưa 4.2.9 Biểu lâm sàng lợn bị nhiễm giun đũa Chúng theo dõi biểu lâm sàng lợn qua quan sát kết hợp với xét nghiệm phân dương tính (có trứng giun đũa) Kết trình bày bảng 4.10 39 Bảng 4.10 Triệu chứng lâm sàng lợn bị nhiễm giun đũa Mức độ nhiễm Số lợn Số lợn có triệu Tỷ lệ theo dõi chứng lâm sàng (%) (con) (con) +++ 144 34 +++++++ 10 10 Biểu lâm sàng Không có biểu rõ rệt, số có biểu hiện: 23,61 Xù lông, gầy còm, chậm lớn, có biểu rối loạn tiêu hóa Ỉa chảy, sút cân, còi cọc, niêm mạc 100 nhợt nhạt, thần kinh hưng phấn, kêu nhiều Qua bảng 4.10 thấy: Lợn bị nhiễm giun đũa mức độ nhẹ trung bình có biểu lâm sàng không rõ rệt Tỷ lệ có biểu triệu chứng 23,61%, số có biểu không rõ ràng Ở mức độ nặng nặng, lợn có biểu lâm sàng rõ rệt, tỷ lệ có biểu triệu chứng 100%, với triệu chứng gầy yếu, sút cân, chậm lớn, niêm mạc nhợt nhạt, ỉa chảy, thần kinh hưng phấn 4.2.10 Hiệu lực số thuốc điều trị bệnh giun đũa cho lợn Hiện nay, có nhiều thuốc điều trị bệnh giun đũa lợn thuốc cho hiệu giống Để tìm thuốc trị bệnh hiệu cho người chăn nuôi, định thử nghiệm hiệu lực điều trị loại thuốc bio – ivermectin bio - levamisol 10% cho 60 lợn Kết thể bảng 4.11 40 Bảng 4.11 Hiệu tẩy trừ thuốc bio- ivermectin bio - levamisol 10% Tên sản phẩm Liều sử dụng bio1ml/kg TT levamisol (tiêm bắp) 10% 0,8 mg/kg biothức ăn ivermectin (trộn vào thức ăn) Hiệu tẩy trừ Độ an toàn Số Sạch trứng Sạch trứng Sạch trứng Có phản Số chết lợn sau ngày sau ngày sau ngày ứng phụ dùng Số Số Số Số Số thuốc lợn % lợn % lợn % lợn % lợn % (n) (n) (n) (n) (n) Hiệu chung Số lợn (n) % 30 22 73,33 6,67 13,33 6,67 0 29 96,67 30 19 63,33 31,57 10,52 10,00 0 25 83,33 Qua bảng 4.11 thấy: 30 lợn thí nghiệm dùng thuốc biolevamisol 10% 29 lợn bệnh với tỷ lệ 96,67%, hiệu lực thuốc bio - levamisol 10% 96,67% Tỷ lệ trứng ngày 73,33% (22 lợn), sau ngày 6,67% (2 lợn) sau ngày 13,33% (4 lợn) Tỷ lệ tẩy cao thuốc bio - levamisol 10%, đưa vào thể đường tiêm bắp nên thuốc hấp thu nhanh vào máu phát huy hiệu lực tẩy trừ nhanh Ngoài thuốc dạng tiêm nên trình cấp thuốc đưa vào thể với liều ước tính theo trọng lượng cách đầy đủ xác Lô thí nghiệm dùng thuốc tẩy giun sán bio - levamisol 10% thấy có lợn mẫn cảm lợn chết Điều cho thấy thành phần thuốc levamisol có độ an toàn 100% Còn lô thí nghiệm sử dụng bio - ivermectin, tỷ lệ trứng ngày 63,33% (19 lợn), sau ngày 31,57% (6 lợn) sau ngày 10,52% (2 lợn) Tỷ lệ bệnh số 30 lợn đem thí nghiệm sau ngày có 25 lợn tẩy sạch, hiệu lực tẩy trừ đạt 83,33% 41 Như hiệu lực tẩy trừ bio - ivermectin thấp bio - levamisol 10% Nguyên nhân bio - ivermectin thuốc dạng gói, thành phần Ivermectin Bên cạnh đó, thuốc đưa vào thể đường tiêu hóa tức hòa vào thức ăn lỏng cho vào nước uống Ở hòa vào thức ăn lỏng trộn Chính lượng thuốc đưa vào thể phụ thuộc vào việc ăn lợn, lợn ăn nhiều lượng thuốc nhiều hơn, lợn ăn lượng thuốc Như lượng thuốc cung cấp cho lợn không liều lượng nhiều so với ước tính theo trọng lượng lợn Do mà lô thí nghiệm dùng thuốc bio - ivermectin có vài lợn có phản ứng nôn mửa, hắt hơi, sốt nhẹ, bỏ ăn 4.3 Đề xuất số biện pháp phòng chống bệnh giun đũa Từ kết nghiên cứu bệnh giun đũa lợn số xã huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, thấy: lợn xã nhiễm giun đũa với tỷ lệ cao Giun đũa ký sinh gây tác hại lớn lợn: làm cho lợn gầy còm, ốm yếu, sút cân, rối loạn tiêu hóa, lợn có biểu thần kinh, đứng siêu vẹo Do vậy, câu hỏi đặt làm để phòng chống bệnh giun đũa cách hiệu quả? Kết hợp kết nghiên cứu đề tài với nguyên lý phòng chống giun sán chung tác giả nước, xin đề xuất số biện pháp phòng chống bệnh giun đũa cho lợn sau: 4.3.1 Tẩy giun đũa cho lợn Để tẩy giun hiệu quả, cần phải chọn thuốc tẩy giun đạt yêu cầu: hiệu cao, độc, không nguy hiểm, phổ tác dụng rộng, dễ sử dụng giá hợp lý Những loại thuốc sử dụng để thử nghiệm cho kết tẩy giun tốt Do đó, tùy trường hợp cụ thể, lựa chọn loại thuốc để tẩy giun đũa cho lợn 42 Quy trình tẩy giun sau: - Trước tiên phải ưu tiên tẩy giun đũa cho trường hợp bị nhiễm nặng có biểu lâm sàng bệnh giun đũa lợn - Định kỳ tẩy cho đàn - Đặc biệt ý tẩy giun đũa cho lợn mẹ trước sinh nhằm hạn chế nhiễm giun đũa lợn theo mẹ - Tẩy giun cho lợn vào lúc - tháng tuổi (đối với lợn nuôi thịt) Thường xuyên dọn chuồng nuôi, chuồng nuôi phải đảm bảo ấm áp mùa thông thoáng mùa hè Thu gom ủ phân để diệt trứng giun, ngăn ngừa phát tán mầm bệnh 4.3.2 Xử lý phân để diệt trứng giun đũa Hàng ngày phải thu gom phân chuồng nuôi, tập trung nơi ủ để làm nhiệt độ tăng lên Có thể trộn thêm tro bếp xanh vào phân để tăng nhiệt độ đống ủ Ngoài ủ phân với vôi bột - 8%, ủ khoảng 15 ngày nhiệt độ đạt45 - 60% diệt hết trứng giun 4.3.3 Vệ sinh chuồng nuôi lợn Chuồng nuôi lợn phải giữ cho khô ráo, nơi lợn thường xuyên tiếp xúc với mầm bệnh giun sán Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, đặt biệt mùa nóng cần thực thường xuyên, giữ cho chuồng nuôi khô ráo, 4.3.4 Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn Cần tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn, đặc biệt giai đoạn non lợn gian đoạn sinh trưởng mạnh nhằm nâng cao sức đề kháng lợn với bệnh tật, có bệnh giun đũa lợn 43 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Căn vào kết thu trình thực tập, rút số kết luận sau: Tỷ lệ nhiễm giun đũa lợn phụ thuộc vào vị trí địa lý, cao xã Thượng Giáo (41,08%), thấp xã Bành Trạch (33,89%) Tỷ lệ nhiễm giun đũa lợn phụ thuộc vào độ tuổi lợn Cao giai đoạn >2 – tháng tuổi (67,74%), thấp >6 tháng tuổi (13,04%) Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa lợn không phụ thuộc vào tính biệt Tỷ lệ nhiễm giun đũa lợn nuôi theo phương thức công nghiệp thấp (13,63%), theo phương thức truyền thống (51,47%) Tỷ lệ nhiễm giun đũa cao tình trạng vệ sinh (83,15%), thấp tình trạng vệ sinh tốt (7,21) Khi lợn bị nhiễm giun đũa, tùy vào cường độ nhiễm mà lợn có số biểu lâm sàng từ không rõ rệt đến triệu chứng điển gầy yếu, sút cân, chậm lớn, niêm mạc nhợt nhạt, thần kinh hưng phấn Hiệu lực tẩy trừ giun đũa lợn thuốc: bio - levamisol 10% (96,67%) tốt so với bio – ivermectin (83,33%) 5.3 Đề nghị - Để chăn nuôi có hiệu quả, tránh tác hại giun đũa gây ra, biện pháp tốt tẩy giun sán cho lợn vào thời điểm lợn khoảng tháng tuổi bio - levamisol 10% bio - ivermectin Tẩy giun cho lợn nái trước sau sinh Định kỳ tẩy giun cho lợn nái, đực giống 44 - Cần nâng cao kiến thức cho bà chăn nuôi việc phòng trừ bệnh giun sán cho lợn, ý thức vệ sinh chuồng trại cho chăn nuôi - Đẩy mạnh công tác thú y mặt tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật có nhiều mô hình thử nghiệm cho người dân làm theo - Phát huy mô hình chăn nuôi theo phương thức tập trung - Định kỳ tiêu độc, khử trùng vệ sinh chuồng trại khu vực xung quanh chuồng nuôi - Cần có thử nghiệm thuốc khác để khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng loại giun có hiệu 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Xuân Bình, (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bùi Quý Huy, (2006), Phòng chống bệnh ký sinh trùng từ động vật lây sang người, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Văn Khuê, Phan Lục, Trần Trúc, (1975), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang Tuyên (1999), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dũng (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị - tập 2, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dũng (2006), Các bệnh ký sinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng (1962), Cẩm nang bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Lê, Phạm Văn Lực, Hà Huy Ngọ, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Minh (1996), Giun sán ký sinh gia súc Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2003), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Theo Đoàn Văn Phúc (2005), Bệnh giun tròn động vật nuôi Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Song Phương Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 46 13 Nguyễn Phước Tương (2002), Bệnh ký sinh trùng vật nuôi thú hoang lây sang người, tập 2, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Thiện (2004), Chăn nuôi lợn hướng nạc gia đình trang trại, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Trịnh Văn Thịnh Đỗ Dương Thái, (1978), Các công trình nghiên cứu ký sinh trùng Việt Nam, tập II, Nxb Khoa học kỹ thuật 16 Trịnh Văn Thịnh Dương Công Thuận, (1987), Ký sinh thú y, Nxb Khoa học kỹ thuật 17 Trịnh Văn Thịnh (1996), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (2006), Phương pháp phòng chống bệnh giun sán vật nuôi, Nxb Lao Động, Hà Nội 19 Phan Thế Việt, Nguyễn Thị Kỳ, Nguyễn Thị Khuê, (1997), Giun sán ký sinh động vật Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II TÀI LIỆU NƢỚC NGOÀI 20 Anderdahl (1997), Cẩm nang bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Hall (1977), Diseases and Parasites of livestock in the tropics Longman Group lid 1977 22 Johanes Kaugman (1996), Parasitic infections of domestic animal, Birkhauser Verlag, Berlin 23 K.I.Skrjabin (1946), Nguyên lý môn giun tròn thú y - tập II, người dịch: Bùi Lập, Đoàn Thị Băng Tâm, Tạ Thị Vinh, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội III TÀI LIỆU TỪ INTERNET 24 http://www.biophamarchemie.com/vn/San-Pham/ThuocTiem/Levamisol-10/ 25 http://www.biophamarchemie.com/vn/San-Pham/Thuoc-Bot-TronThuc-An/Bio-Ivermectin/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1: Xét nghiệm mẫu phân Ảnh 3: Tiêm phòng vắc xin cho lợn Ảnh 2: Soi kính hiển vi Ảnh 4: Lợn nhiễm giun đũa Ảnh 5: Thuốc bột điều trị giun đũa lợn Ảnh 6: Thuốc tiêm điều trị giun đũa lợn Ảnh 7: Lợn nuôi tình trạng vệ sinh thú y
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình nhiễm giun đũa ở lợn tại một số xã của huyện ba bể tỉnh bắc kạn và áp dụng biện pháp phòng chống , Tình hình nhiễm giun đũa ở lợn tại một số xã của huyện ba bể tỉnh bắc kạn và áp dụng biện pháp phòng chống , Tình hình nhiễm giun đũa ở lợn tại một số xã của huyện ba bể tỉnh bắc kạn và áp dụng biện pháp phòng chống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay