nhà nước phong kiến Việt Nam thời vua Lê Thánh Tông đã tiếp thu chọn lọc và sáng tạo mô hình quân chủ quan liêu chuyên chế của Trung Quốc

12 292 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:56

MỤC LỤCMỞ BÀI1NỘI DUNG2I.Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế và tổ chức bộ máy nhà nước thời nhà Minh21.Khái niệm nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.22.Tổ chức bộ máy nhà minh.2II. Tổ chức bộ máy nhà nước thời lê thánh tông.31.Vua42.Chính quyền trung ương53.Chính quyền địa phương.84.Tổ chức quân đội.105.Quan chế.11KẾT BÀI13 MỤC LỤC MỞ BÀI Trải qua trình phát triển chế độ phong kiến thời kỳ, triều đại sức xây dựng, củng cố, ngày hoàn thiện mô hình nhà nước để xây dựng nhà nước vững mạnh, tập trung thống Nhà lê sơ với nghìn năm trị thời kỳ hoàng kim chế độ phong kiến Đặc biệt thời đại vua Lê Thánh Tông tiếp thu có chọn lọc sáng tạo mô hình nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế nhà nước phong kiến Trung Quốc Vì nhóm em tìm hiểu vấn đề: “nhà nước phong kiến Việt Nam thời vua Lê Thánh Tông tiếp thu chọn lọc sáng tạo mô hình quân chủ quan liêu chuyên chế Trung Quốc” NỘI DUNG I Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế tổ chức máy nhà nước thời nhà Minh Khái niệm nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế Nền quân chủ chuyên chế hình thức tổ chức quyền lực nhà nước mà quyền lực nhà nước tập trung vào tay vị vua hình thành đường cha truyền nối Quyền lực nhà vua tối thượng không chịu hạn chế Bộ máy nhà nước hệ thống quan lại từ trung ương đến địa phương công cụ nhà vua nhằm thực cai trị Tổ chức máy nhà minh Năm 1368, Chu Nguyên Chương lãnh đạo phong trào khởi nghĩa nông dân chống lại nhà Nguyên thành công Ông lên hoàng đế sáng lập triều Minh Để xây dựng đế chế hùng mạnh kiểm soát quyền lực nước, ổn định tình hình kinh tế - trị sau năm tháng loạn lạc chiến tranh gây ra, Minh Thái Tổ đề cải cách lớn máy nhà nước, làm cho chế thực quyền lực quân chủ phát triển đến mức chuyên chế cực đoan Về quyền lực: Vua người có quyền lực tối thượng, nhà vua tiến hành bãi bỏ chức tể tướng( Sau vụ phản loạn Hồ Duy Dung) để tránh lạm dụng quyền lực tể tướng, ảnh hưởng đến quyền lực nhà vua Lập lục gồm có: hộ, lễ, binh, hình, lại, công.Từng phải chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà vua Ngoài có quan khác Hàn lâm viện, quốc tử giám, tư thiên giám Quân đội : đặt ngũ quân đô đốc phủ (trung, tả, hữu, tiền, hậu) Khi có chiến tranh, Hoàng Đế cử tướng soái huy quân đội, kết thúc họ trả ấn tín cho nhiệm sở Bằng cách đó, xây dựng đ ược hàng ngũ võ quan có tài vua trực tiếp nắm quân đội Nguyên tắc : - Bỏ bớt khâu trung gian, Hoàng Đế trực tiếp huy chức quan quan trọng.Quyền hành không tập trung vào quan chức mà tản nhiều quan khác Lục bộ, Tam ti II Tổ chức máy nhà nước thời lê thánh tông Vua Sau cải cách vua Lê Thánh Tông, máy nhà nước tổ chức theo hướng “tập trung tuyệt đối quyền lực nhà nước vào tay nhà vua theo nguyên tắc tôn quân quyền” nho giáo tăng cường hiệu lực máy quan liêu, tức nâng cao thể quyền lực hoàng đế Biểu tập trung quyền lực vào tay nhà vua thể việc: nhà nước bỏ số chức quan, quan cấp quyền trung gian để đảm bảo tập trung quyền lực vào tay vua Nhằm ngăn chặn lạm quyền tiếm quyền, để nhà vua trực tiếp nắm quan chủ yếu trọng yếu triều, Lê Thánh Tông cải tổ chức quan to triều đình Như bãi bỏ chức tể tướng Tể tướng người đứng người vua đứng hàng vạn người Việc bãi bỏ chức tể tướng chứng minh quyền hành tối cao vua, bãi bỏ chức đại hành khiển, quan đại thần, ba chức tư bị bãi bỏ Việc cải cách theo hướng tập trung quyền lực vào tay vua – người đứng đầu nước có mặt thuận lợi hạn chế định Thuận lợi: quyền lực thống tập trung hết vào tay vua Vua dễ bề cai quản Quan hệ quần thần với vua quần thần có mâu thuẫn, triều đình phần hòa thuận Khó khăn: người vua yêu nước, thương dân việc tập trung quyền phát triển đất nước Nhưng nến người vua vừa hôn quân, không chăm lo cho nhân dân mà biết trục lợi, nghĩ cho thân việc tập trung quyền lực làm cho đời sống kinh tế - xã hội đất nước trở nên trì trệ, sống người dân cực, lầm than, đất nước không phát triển Chính quyền trung ương Những cải tổ vua Lê Thánh Tông đưa nhà nước Lê sơ tới mô hình tổ chức hoàn thiện- mô hình tổ chức quyền phong kiến hoàn bị Ở trung ương, đứng đầu nhà vua Nhà vua người có quyền lực tối cao, nắm thần quyền quyền Về thần quyền, nhà vua vị giáo chủ độc cao nước Về quyền, nói theo ngôn ngữ đại ngày nay, nhà vua nắm toàn quyền lập pháp (ban hành pháp luật), hành pháp (thi hành pháp luật) tư pháp (xét xử bảo vệ pháp luật) Nhiều quyền lực quyền lực nhà vua tuyệt đối, mà nhiều bị giới hạn Vua Lê Thánh Tông lập đầy đủ thiết chế như: Bộ, Tự, Khoa Viện Lục gồm có Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Lễ, Bộ Binh, Bộ Hình, Bộ Công Ban đầu vua Lê Thái Tổ lên có hai Bộ Bộ Lễ Bộ Lại Đến đời Lê Nghi Dân (1459), triều đình thức tổ chức dựa theo hệ thống Trung Hoa đặt đủ Lục Lê Thánh Tông sau tiếp tục kế thừa hoàn thiện chức thiết chế Lục Bộ Về chức năng, Bộ lại Bộ giữ việc quan tước, phong tước, thuyên chuyển, bãi truất, thăng trưởng, bổ sung quan lại Bộ Hộ quản lí ruộng đất, nhân khẩu, thu phát bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khóa, muối sắt Bộ Lễ quản lí lễ nghi đào tạo bao gồm công việc tế tự, yến tiệc,trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, chương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang Bộ Binh quản lí quân binh nhung, quân cấm vệ,xe ngựa, khí giới, giữ việc biên giới, tuyển dụng chức võ Bộ Hình quản lí vấn đề luật lệnh xét xử người phạm tội ngũ hình Bộ Công quản lí việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thợ thuyền, tu sửa xây dựng, quản lí tài nguyên Vua Lê Thánh Tông đặt thêm Lục Tự Về mặt chức năng, Lục Tự trông coi công việc nghi lễ triều Đứng đầu Tự chức quan như: Quan Lộc Tự Khanh, Hồng Lô Tự Khanh, Hồng Lô Tự Thiếu Khanh, Thái Thường Tự Khanh, TháiThường Thiếu Khanh Đại Lý Tự Khanh thực nhiệm vụ khác Ngoài ra, có Lục Khoa Chức Lục Khoa giám sát công việc củ Lục Bộ Lục Khoa bao gồm: Lại Khoa, Hộ Khoa, Lễ Khoa, Binh Khoa, Hình Khoa Công Khoa (tương ứng với Lục Bộ) Các quan có quyền hặc tấu lên nhà vua công việc Lục Bộ Bên cạnh quan có Viện như: Cơ Mật Viện, Hàn Lâm Viện, Ngự sử đài, Quốc Tử giám, Quốc sử Viện, Thái Y Viện Về bản, công cải tổ vua Lê Thánh Tông nhằm tập trung tuyệt đối quyền lực vào người đứng đầu nhà nước nhà vua, tăng cường sức mạnh máy quan liêu Lê Thánh Tông bãi bỏ số chức quan, quan cấp quyền trung gian, thành lập quan giám sát để ngăn ngừa lạm quyền thiết chế máy nhà nước so với thời kì trước thời Lý- Trần- Hồ, thời kì máy nhà nước hoàn bị hẳn, bên cạnh việc phân công chức năng, nhiệm vụ tương đối rõ ràng quan có thiết chế giám sát, phản biện Lục khoa đặc biệt quan Ngự sử đài Bộ máy thời kì có nhiều chức quan hơn, chuyên môn hóa so với thời kì trước mà việc có xuất thiết chế cách thức giám sát quyền lực, tính chất, mức độ sơ khai Chính quyền địa phương Tuy tiếp thu hệ thống “Tam ty” thời Minh ông không học theo cách máy móc mà có sáng tạo chọn lọc, sáng tạo thể việc Lê Thánh Tông trọng cải tổ cấp xã: - Về tổ chức: Ông chia nhỏ xã dựa quy mô hộ: đại xã trung xã tiểu xã có 100 hộ - Về tiêu chí chọn xã trưởng: bên cạnh việc để dân xã bầu xã trưởng đưa lên cấp chuẩn y ông đạt tiêu chuẩn xã trưởng Đây lần nhà nước phong kiến Việt Nam quy định tiêu chuẩn xã trưởng Như chọn người đứng đầu làng xã có uy tín cai trị địa phương - Trong việc xây dựng hương ước: với việc đặt tiêu chuẩn xã trưởng việc hạn chế kiểm duyệt hương ước : “ Các làng không nên có khoán ước riêng, có pháp luật chung nhà vua; làng có tục lệ khác lạ cho lập khoán ước đặt lệ cấm…” với biện pháp ông tìm cách can thiệp sâu vào làng xã nhằm hạn chế tính tự quản làng xã góp phần củng cố quân chủ chuyên chế - Thứ tư chia quân điền theo phần Như việc cải tổ máy nhà nước Lê Thánh Tông trọng tới cấp đạo cấp xã qua nhằm tăng cường chi phối triều đình hạn chế quyền lực địa phương Công cải cánh Ông nhằm gần dân đến với dân mặt kinh tế, pháp luật , quản lý… Tổ chức quân đội Song song với việc xây dựng máy quân chủ quan liêu, nhà Lê chăm lo xây dựng củng cố quốc phòng Trải qua triều Thái Tông, Nhân Tông, Nghi Dân đến thời Lê Thánh Tông, binh chế xây dựng chu đáo chặt chẽ, có cải cách rõ rệt a Về phương thức tuyển quân luyện quân Ở thời Lê Thánh tông, chế độ tuyển lính quy định chặt chẽ Dân định (nam giới) từ 18 tuổi trở lên phải đăng kí hộ tịch chia làm hạng: tráng hạng, quân hạng, dân hạng, lão hạng cố hạng Nhà có 3- dân đinh (suất đinh) người bổ tráng hạng, vào quân hạng, 1- vào dân hạng Nhà có năm dân đinh trở lên bổ hai vào tráng hạng, vào quân hạng Những giám sinh Quốc tử giám quan văn võ từ lục phẩm trở lên miễn lính Quân lính thời tổng số dao động khoảng 30- 40 vạn lính Tuy nhiên, việc thực sách “Ngụ binh nông” thời bình, quân sĩ luân phiên nhau, nửa ngũ, nửa nhà làm ruộng nên tổng số quân ngũ thời bình khoảng 25 vạn lính Về chế độ luyện tập quy chế hóa theo binh chủng b Về phương thức tổ chức quân đội Quân đội thời Lê Thánh Tông chia thành vệ, vệ lại chia thành sở ti, sở có 400 người, ti có 100 người Mỗi sở lại chia thành đội, đội có 20 người 10 Về việc phân bổ lực lượng, quân đội thời chia làm hai loại: Quân cấm vệ bảo vệ kinh thành (gọi Cấm binh Thân binh) ngoại binh trấn giữ đạo.Thân binh gồm vệ Kim ngô Cẩm y, vệ Hiệu lực, vệ Thần vũ, vệ Điện tiền, vệ Thuần tượng, vệ Mã bế Vua Lê đặt quân Ngũ phủ, phủ gồm vệ, vệ có 5-6 sở Quan chế Chính sách sử dụng quan lại thời Lê Thánh Tông có nhiều điểm mới, đáng nghiên cứu, học hỏi, thể mặt sau : - Về tước vị quan lại, quý tộc:Dưới thời vua Lê Thánh Tông quan thường ban tước liền với bổ chức theo Hoàng Triều quan chế - bao gồm loại tước vị bản: tước, phẩm, tư Về tuyển dụng: Hai đối tượng mà thời Lê Thánh Tông tuyển dụng gồm người chưa làm quan người làm quan cần thăng giáng, thuyên chuyển phải “đào tạo lại” Trong đó, người chưa làm quan chủ yếu gồm người đào tạo đường học hành, khoa cử đối tượng triều đình trọng đặt ưu tiên hàng đầu việc tuyển dụng; có số 11 nhờ vào cha ông mà làm quan.Khoa cử phương thức chủ yếu sử dụng để tuyển lựa quan lại Việc tuyển bổ quan lại năm - có lần thuyên chuyển tuyển bổ lớn Về sát hạch thăng giám quan lại:Dựa vào tính liêm khiết mẫn cán - quan lại sở để thăng, giáng sa thải quan lại Về xếp, bố trí quan lại: Trong việc xếp, bố trí quan lại, đáng ý luật hồi tỵ Theo luật hồi tỵ, người có quan hệ huyết thống, đồng hương, thầy trò, bạn bè không làm quan hay làm việc địa phương, công sở Đây sách quản lý quan lại giúp ngăn chặn tệ lợi dụng quan hệ thân tộc để gây bè, kéo cánh, lịch sử đánh giá chế độ quản lý quan lại thành công thời đại phong kiến Việt Nam KẾT BÀI Nhờ có chọn lọc có sáng tạo, mà mô hình nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế nhà vua Lê thành công để trị đất nước, thế, nét tiêu biểu, đặc sắc, bật mô hình nhà nước thời vua Lê Thánh Tông ảnh hưởng giai đoạn sau 12
- Xem thêm -

Xem thêm: nhà nước phong kiến Việt Nam thời vua Lê Thánh Tông đã tiếp thu chọn lọc và sáng tạo mô hình quân chủ quan liêu chuyên chế của Trung Quốc, nhà nước phong kiến Việt Nam thời vua Lê Thánh Tông đã tiếp thu chọn lọc và sáng tạo mô hình quân chủ quan liêu chuyên chế của Trung Quốc, nhà nước phong kiến Việt Nam thời vua Lê Thánh Tông đã tiếp thu chọn lọc và sáng tạo mô hình quân chủ quan liêu chuyên chế của Trung Quốc, Chính quyền trung ương, Tổ chức quân đội.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay