Đánh giá chế độ thừa kế tài sản giữa vợ và chồng trong Quốc triều hình luật

11 171 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:49

MỤC LỤCAMỞ BÀI1B NỘI DUNG21, Chế độ thừa kế tài sản giữa vợ và chồng trong bộ Quốc triều hình luật.22, Đánh giá về chế độ thừa kế giữa vợ và chồng trong bộ Quốc triều hình luật.6CKẾT LUẬN.10 MỤC LỤC A-MỞ BÀI Quốc triều hình luật luật xưa lưu giữ đầy đủ ngày Các kết nghiên cứu gần cho biết Quốc triều hình luật ban hành từ thời Lê Thánh Tông niên hiệu Hồng Đức Quốc triều hình luật thành tựu có giá trị đặc biệt lịch sử pháp luật Việt Nam, ban hành thời kì phát triển mạnh mẽ chế độ phong kiến trung ương tập quyền, đặc biệt luật thừa kế trở thành chế định bật thể nét tiến pháp luật triều Lê Trong đó, chế độ thừa kế tài sản vợ chồng có nhiều điểm so với luật trước tiến chưa tìm thấy luật phong kiến khác Sau em xin trình bày vấn đề : “Đánh giá chế độ thừa kế tài sản vợ chồng Quốc triều hình luật” B- NỘI DUNG 1, Chế độ thừa kế tài sản vợ chồng Quốc triều hình luật Theo quy định Quốc triều hình luật việc phân chia thừa kế tài sản tùy thuộc vào việc vợ chồng có hay Theo quy định điều 374,375,376 Quốc triều hình luật tài sản vợ chồng bao gồm tài sản riêng người chồng, thừa kế từ gia đình (phu điền sản), tài sản riêng người vợ thừa kế từ gia đình (thê gia điền sản) tài sản vợ chồng làm thời gian hôn nhân (tần tảo điền sản) Sự quy định rõ thành phần khối tài sản vợ chồng điểm tiến độc đáo pháp luật nhà Lê tiếp thu việc xây dựng pháp luật a, Nếu vợ chồng mà người chết trước nảy sinh quan hệ thừa kế sau (theo Điều 375): *Nếu chồng chết trước: - Ruộng đất cho nhà chồng cho ( nhà làm luật gọi phu gia điền sản) chia làm hai phần Một nửa thuộc người ăn thừa tự (bên họ chồng) để giữ việc tế tự, nửa người vợ hưởng suốt đời không làm riêng (nghĩa không bán), đến người vợ chết tái giá phần điền sản lại thuộc người thừa tự Nếu cha mẹ sống thuộc cha mẹ - Ruộng đất hai vợ chồng tần tảo làm lụng mua (tần tảo điền sản) chia làm hai phần Vợ nhận nửa làm riêng (vì thực chất phần công sức người vợ) nửa người chồng chết chia làm ba phần, cho vợ hai phần để hưởng suốt đời không làm riêng vợ chết hay tái giá hai phần để lại cho người tế tự chồng, cho người thừa tự chồng phần để giữ việc tế tự Phần tế tự cha mẹ chồng sống cha mẹ giữ, cha mẹ chồng không giao cho người thừa tự giữ * Nếu vợ chết trước, việc phân chia tài sản tương tự trên, có khác chồng lấy vợ khác chiếm dụng đời Như vậy, quan niệm nhà làm luật, ruộng đất chồng gồm có loại tần tảo điền sản, phu gia điền sản, thê gia điền sản có hai người hưởng thừa kế vợ (hoặc chồng) sống, cha mẹ chồng (vợ) người thừa tự bên nhà chồng (vợ) (nếu cha mẹ chồng(vợ) chết) b, Trường hợp vợ chồng có con, người chết trước, lại chết theo nảy sinh quan hệ thừa kế khác chỗ Điều 376 dành cho người chồng nhiều quyền lợi vợ chết trước so với Điều 375 Điểu 376 quy định cha mẹ vợ sống thê gia điền sản chia làm hai phần, cha mẹ vợ nửa chồng nửa Khi chồng chết, phần phải hoàn cha mẹ vợ người thừa tự Nếu cha mẹ vợ chết người chồng toàn quyền sử hữu 2/3 thê gia điền sản luật không nói người chồng trường hợp sử dụng đời Nếu so sánh Điều 376 Điều 375 ta thấy gần giống điểm trường hợp trường hợp chết Song việc chia thê gia điền sản có khác nhau, Điều 376 dành cho người chồng nhiều quyền lợi Điều 375 Vì hôn nhân có (mặc dù sau chết), mối liên hệ người chồng với gia đình vợ trở nên mật thiết Nếu người chồng chết trước chia có điều không cha mẹ chồng, người vợ chiếm dụng 2/3 phu điền sản đời; chết cải giá phải trả lại cho người thừa tự c, Trường hợp vợ chồng có con, người chết trước, người lấy kẻ khác, lần hôn nhân người hưởng thừa kế gồm riêng chồng (hoặc riêng vợ), người vợ sau người chồng sau( Điều 374) Để bảo tồn tài sản cho sau thừa kế, nhà làm luật cấm người vợ tái giá người chồng sau lấy vợ khác bán ruộng đất gia đình lần hôn nhân trước (theo Điều 377 theo tinh thần số điều khoản khác) 2, Đánh giá chế độ thừa kế vợ chồng Quốc triều hình luật *Ưu điểm: Điểm tiến Quốc triều hình luật cho thấy vai trò người phụ nữ đề cao nhiều so với luật đương thời khu vực Qua quy định quyền sở hữu tài sản vợ chồng Quốc triều hình luật thấy nhà làm luật phần hạn chế uy quyền người chồng vợ so với quan điểm Nho giáo Bởi uy quyền người chồng phụ thuộc vào mức độ độc quyền sở hữu tài sản Mức độ độc quyền sở hữu tài sản cao uy quyền lớn ngược lại Theo quan điểm Nho giáo, gia đình có vị trí đặc biệt quan trọng xã hội, tảng xã tắc Địa vị người phụ nữ theo triết lí Nho giáo thấp Họ quyền gia đình mà bị ràng buộc thuyết tam tòng Do đó, theo quan điểm Nho giáo, hôn nhân chuyển giao uy quyền người phụ nữ từ người cha đến người chồng Tuy nhiên, với tiếp nhận phong tục tập quán có lợi cho vững mạnh triều đình, phong tục không phù hợp với triết lí Nho giáo, Bộ luật nhà Lê phản ánh cách trung thực điều chỉnh cách hợp lí mối quan hệ vợ chồng phù hợp với thực tế xã hội Việt Nam Vì vậy, địa vị pháp lý người vợ cải thiện hẳn so với quan niệm Nho giáo Người vợ có quyền thừa kế tài sản sau chồng chết vợ gần bình đẳng với chồng hôn sản Khác hẳn luật Trung Hoa luật Gia Long, Luật Hồng Đức thừa nhận bình đẳng quan hệ tài sản vợ chồng Đây điểm tiến độc đáo pháp luật nhà Lê Bộ Luật nhà Lê công nhận vợ chồng có quyền sở hữu tài sản riêng Tài sản riêng vợ chồng tài sản mà bên vợ, chồng có trước kết hôn, thừa kế có quyền sở hữu riêng rẽ, tài sản quản lí chung vợ chồng lợi tức tài sản chung Những tài sản tạm gộp vào để vợ chồng quản lý chung thời gian hôn nhân Người chồng quyền chiếm dụng tài sản mà vợ thừa kế từ dòng họ nhà ngược lại, người vợ Sự thừa nhận người vợ có quyền sở hữu tài sản riêng điểm tiến Quốc triều hình luật mà không tìm thấy pháp luật phong kiến Trung Quốc Có khác biệt Trung Quốc, gái thường bị loại khỏi việc phân chia gia sản mà hồi môn nhỏ lấy chồng Trong Việt Nam, quyền thừa kế trai gái điều quan trọng người gái thừa kế tài sản hương hỏa Sự bình đẳng vợ chồng thể qua quy định tài sản chung vợ chồng Trong trường hợp cần chia tài sản chung tài sản mà vợ chồng làm chia đôi, người nửa Việc chia đôi tài sản chung chứng tỏ đóng góp người vợ vào khối tài sản chung ngang với người chồng Bên cạnh đó, Quốc triều hình luật có ý niệm phân biệt nguồn gốc loại tài sản vợ chồng (phu điền sản, thê điền sản, phu gia điền sản thê gia điền sản) Quốc triều hình luật không nhắc tới động sản, đề cập đến điền sản, theo Vũ Văn Mẫu: “Điểm dễ hiểu kinh tế trọng nông, động sản khác vật có giá trị” *Hạn chế: Bên cạnh ưu điểm tiến so với luật phong kiến khác, song, Quốc triều hình luật tồn nhược điểm định Chế độ thừa kế tài sản vợ chồng luật thể rõ chất giai cấp tính gia trưởng phong kiến, quyền lợi nam giới gia đình nhiều đề cao Ví dụ theo quy định Điều 376 10 vợ chồng có con, người chết trước, lại chết theo chồng toàn quyền sở hữu 2/3 thê gia điền sản trường hợp cha mẹ vợ không còn, vợ lại chiếm dụng 2/3 phu điền sản trường hợp tương tự C-KẾT LUẬN Chế định thừa kế vợ chồng Quốc triều hình luật thể rõ tiến tính nhân văn Mặc dù quyền lợi người đàn ông phần đề cao quyền lợi người phụ nữ đảm bảo vấn đề tài sản thừa kế Quốc triều hình luật niềm tự hào dân tộc, di sản pháp luật mà hệ trước dành nhiều công sức trí tuệ để xây dựng, ban hành 11 [...].. .vợ chồng có con, một người chết trước, con lại chết theo thì chồng được toàn quyền sở hữu 2/3 thê gia điền sản trong trường hợp cha mẹ vợ không còn, còn vợ thì lại chỉ được chiếm dụng 2/3 phu điền sản trong trường hợp tương tự C-KẾT LUẬN Chế định về thừa kế giữa vợ và chồng trong Quốc triều hình luật đã thể hiện rõ sự tiến bộ và tính nhân văn Mặc dù quyền lợi của... nhân văn Mặc dù quyền lợi của người đàn ông phần nào vẫn được đề cao hơn nhưng quyền lợi của người phụ nữ vẫn được đảm bảo trong vấn đề tài sản và thừa kế Quốc triều hình luật là một niềm tự hào của dân tộc, là một di sản pháp luật mà những thế hệ trước đây đã dành nhiều công sức và trí tuệ để xây dựng, ban hành 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chế độ thừa kế tài sản giữa vợ và chồng trong Quốc triều hình luật, Đánh giá chế độ thừa kế tài sản giữa vợ và chồng trong Quốc triều hình luật, Đánh giá chế độ thừa kế tài sản giữa vợ và chồng trong Quốc triều hình luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay