Ưu điểm và hạn chế của các quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại

12 221 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:36

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU1NỘI DUNG1I.Cơ sở lý luận11.Khái niệm chất thải nguy hại12.Khái niệm quản lý chất thải nguy hại1II.Khái quát về pháp luật quản lý chất thải nguy hại.21.Nội dung pháp luật về quản lý chất thải nguy hại22.Thực trạng về pháp luật quản lý chất thải nguy hại.3III.Ưu điểm, hạn chế của các quy định pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.51.Ưu điểm52.Hạn chế.83.Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại9KẾT LUẬN10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO11 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Vấn đề quản lý chất thải nói chung quản lý chất thải nguy hại nói riêng Việt Nam vấn đề nhạy cảm chất thải sinh ngày nhiều, lượng chất thải nguy hại đáng kể Các hóa chất độc hại tồn lưu chiến tranh, loại thuốc bảo vệ thực vật không giá trị sử dụng tồn đọng nhiều bắt buộc phải xử lý, lực quản lý chất thải nguy hại nói chung xử lý chất thải nguy hại nói riêng bên cạnh ưu điểm tồn hạn chế định Trong nội dung viết mình, em xin trình bày vấn đề sau Đề 36: “Ưu điểm hạn chế quy định pháp luật quản lý chất thải nguy hại.” NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Khái niệm chất thải nguy hại Theo quy định Khoản 12 Điều Luật BVMT2014 “chất thải” hiểu “vật chất thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác” “chất thải nguy hại” quy định Khoản 13 Điều Luật này, theo đó: “Chất thải nguy hại chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc có đặc tính nguy hại khác.” Khái niệm quản lý chất thải nguy hại Theo quy định Khoản 15 Điều Luật BVMT “quản lý chất thải” trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế xử lý chất thải Như vậy, ta hiểu rằng, “quản lý chất thải nguy hại” hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại.Pháp luật quản lý chất thải phận pháp luật môi trường, quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ phát sinh hoạt động quản lý chất thải nguy hại như: Thu gom, vận chuyển, cảnh, lưu giữ, xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại nhằm bảo vệ môi trường sức khỏe II người Khái quát pháp luật quản lý chất thải nguy hại Nội dung pháp luật quản lý chất thải nguy hại Pháp luật môi trường có quy định chặt chẽ chi tiết điều kiện để quản lý chất thải nguy hại yêu cầu bảo vệ môi trường công đoạn trình quản lý chất thải nguy hại Nội dung quy định sau: Chủ nguồn chất thải nguy hại phải lập hồ sơ chất thải nguy hại đăng ký với quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường cấp tỉnh Chỉ tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện có giấy phép xử lý chất thải nguy hại (Điều 90 Luật BVMT) Việc phân loại, thu gom, lưu giữ trước xử lý chất thải nguy hại phải tiến hành theo cách: Chủ nguồn chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp chủ nguồn chất thải nguy hại khả xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải chuyển giao cho sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải lưu giữ phương tiện, thiết bị chuyên dụng bảo đảm không tác động xấu đến người môi trường( Điều 91 Luật BVMT) Xuất phát từ đặc tính nguy hại chất thải nguy hại mà việc vận chuyển chất thải nguy hại phải tuân thủ quy định riêng Chất thải nguy hại phải vận chuyển phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp ghi giấy phép xử lý chất thải nguy hại( Điều 92 Luật BVMT) Kế thừa nội dung quản lý chất thải nguy hại Luật BVMT năm 2005, Luật BVMT năm 2014 quy định rõ điều kiện sở xử lý chất thải nguy hại (Điều 93 Luật BVMT) Điểm quy định quản lý chất thải nguy hại Bộ Tài nguyên Môi trường quy định danh mục chất thải nguy hại cấp phép xử lý chất thải nguy hại; xác định rõ nội dung quản lý chất thải nguy hại quy hoạch BVMT Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Với quy định này, quản lý chất thải có tính thống với trách nhiệm đầu mối Bộ Tài nguyên Môi trường; cấp tỉnh không cấp phép xử lý chất thải nguy hại Từ thấy việc quản lý chất thải nguy hại có đặc trưng khác biệt so với hoạt động quản lý chất thải thông thường.Thứ nhất, quản lý chất thải nguy hại hoạt động đòi hỏi tập trung nguồn lực kĩ thuật tài lớn;Thứ hai, quản lý chất thải nguy hại hoạt động thực với quy trình nghiêm ngặt đòi hỏi khắt khe;Thứ ba, hoạt động quản lý chất thải nguy hại hoạt động đòi hỏi cao chuyên môn;Thứ tư, quản lý chất thải nguy hại hoạt động đòi hỏi can thiệp mạnh tay thường xuyên nhà nước Thực trạng pháp luật quản lý chất thải nguy hại Sự phát triển loại hình công nghiệp, gia tăng nhu cầu tiêu dùng, hưởng thụ vật chất… dẫn đến tình trạng lượng lớn chất thải thải môi trường có chất thải nguy hại độc hại Ngoài ra, chiến tranh diễn liên miên Việt Nam góp phần đưa lượng lớn chất độc hại vào môi trường, đặc biệt chiến tranh với Đế quốc Mĩ, bị kẻ thù trải lượng lớn hóa chất độc hại màu da cam khu vực rộng lớn mà hệ lụy đến ngày chưa giải triệt để Về chất thải rắn nguy hại, theo báo cáo Sở TN&MT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lượng chất thải nguy hại phát sinh toàn quốc khoảng 800 ngàn tấn/năm Hiện nay, đa phần chủ nguồn thải có phát sinh lượng chất thải nguy hại lớn hàng năm đăng ký cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ chủ nguồn thải thu gom đưa đến sở cấp phép để xử lý Đồng thời, toàn quốc có 83 doanh nghiệp với 56 đại lý có địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép khoảng 130 đơn vị vận chuyển chất thải nguy hại địa phương cấp phép hoạt động Các sở thời gian qua đóng vai trò việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn hành Bên cạnh đó, công nghệ xử lý chất thải nguy hại Việt Nam năm vừa qua có bước phát triển đáng kể, nhiên, bản, công nghệ có Việt Nam chưa mức tiên tiến, đáp ứng phần nhu cầu xử lý chất thải nguy hại Việt Nam Tại Việt Nam lượng chất thải nguy hại phát sinh ngày nhiều,các hóa chất độc hại lưu tồn chiến tranh, loại thuốc bảo vệ thực vật không giá trị sử dụng tồn đọng với số lượng không nhỏ…đòi hỏi phải xử lý, lực quản lý chất thải nguy hại nước ta yếu.Hiện việc quản lý chất thải nguy hại có nét tiến đưa cách thức quản lý khác đặc biệt trọng tới việc phối hợp chiến lược giảm nguồn thải,tái sử dụng,tái chế chất thải nguy hại với thu gom chôn lấp tiêu hủy Tuy nhiên việc phân loại rác nguồn chất thải nguy hại công nghiệp y tế thực cách hạn chế,chất thải nguy hại sinh hoạt giai đoạn thực phân loại thử nghiệm số địa phương.Hoạt động tái chế chất thải nguy hại đạt kết thấp chất thải nguy hại phân loại nguồn.Mặt khác hoạt động phần lớn tư nhân đảm nhiệm,với trình độ kĩ thuật thấp,cơ sở vật chất nghèo nàn,quy mô hoạt động nhỏ kiểm soát lỏng lẻo từ phía quan chức nên chất lượng tái chế chất thải nguy hại thấp,nhiều trường hợp chưa loại bỏ hoàn toàn đặc tính gây nguy hại chất thải,gây ảnh hưởng xấu cho môi trường sức khỏe người tiêu dung sử dụng sản tái chê từ chất thải nguy hại.Bên cạnh việc xử lý chất thải nguy hại không tái chế nước ta vấn đề đáng bàn.Ở nước ta chủ yếu xử lý chất thải theo phương pháp đốt,song đốt rác Việt Nam chưa đáp ứng đủ lượng rác thải nguy hại cần phải xử lý.Vì mà chất thải nguy hại từ nông nhiệp sinh hoạt chôn lấp chung với chất thải thông thường.Tất thực trạng đặt vấn đề cần hoàn thiện vấn đề quản lý chất thải nguy hại mà hệ thống pháp luật quản lý chất thải nguy hại Chúng ta thiếu văn cần thiết mặt pháp luật sách Chúng ta cần có thêm nhiều văn cụ thể cho khâu quản lý chất thải nguy hại, từ việc phân loại nguồn, thu gom, lưu trữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế khâu xử lý cuối Về mặt chế, sách, chưa có cụ thể để khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư, tham gia vào việc xử lý chất thải nguy hại III Ưu điểm, hạn chế quy định pháp luật quản lý chất thải nguy hại Ưu điểm Hiện văn pháp luật quản lý chất thải nguy hại nước ta đa dạng tạo hành lang pháp lý cho việc nâng cao hiệu quản lý hoạt động Thông qua vấn đề đặt khung pháp lý quy định trách nhiệm quan Nhà nước môi trường; quyền, nghĩa vụ tổ chức, cá nhân liên quan đến chất thải nguy hại Pháp luật quản lý chất thải nguy hại phân định rõ quyền hạn cho quan Nhà nước giúp cho hoạt động quản lý Nhà nước vấn đề đạt hiệu cao Đồng thời pháp luật định hướng cho hành vi, xử chủ thể tham gia hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại Qua ngăn ngừa, hạn chế việc gia tăng số lượng chất thải nguy hại vào môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi sức khỏe người môi trường sống Các quy định pháp luật ngày rõ ràng cụ thể làm cho người dân hiểu pháp luật, nâng cao ý thức họ Người dân tự giác thực hành vi có ích cho môi trường Thứ pháp luật quản lý chất thải nguy hại có quy định cụ thể quyền hạn trách nhiệm quan quản lý nhà nước quản lý chất thải nguy hại.Đã có quy định phối hợp quan hoạt động quản lý chất thải nguy hại,Trong cấp phép,đăng ký chủ nguồn thải… Hai pháp luật quy định cụ thể trách nhiệm chủ thể hoạt động quản lý chất thải nguy hại giúp cho chủ thể thực tốt nghĩa vụ qua bảo vệ môi trường tốt Thứ ba , pháp luật quản lý chất thải nguy thông qua việc định hướng xử cho quan Nhà nước , tổ chức, cá nhân trình phát sinh, thu gom, vận chuyển sử lý chất thải nguy hại đồng thời ràng buộc chủ thể vào chế tài cụ thể.Vì Pháp luât quản lý chất thải nguy hại không góp phần giảm thiểu lượng chất thải nguy hại vào môi trường mà phòng ngừa, hạn chế tác động bất lợi khác Pháp luật quản lý chất thải nguy hại có quy định xử lý vi phạm lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại.Tùy theo mức độ vi phạm chủ thể vi phạm bị xử lý theo trách nhiệm hành chính,trách nhiệm dân trách nhiệm hình sự…Qua góp phần ngăn ngừa giáo dục cá nhân tổ chức giúp người có ý thức việc quản lý chất thải nguy hại việc bảo vệ môi trường Thứ tư pháp luật quản lý chất thải nguy hại có kết hợp biện pháp pháp lý biện pháp kinh tế quản lý chất thải nguy hại.Thực tế cho thấy công cụ kinh tế có vai trò quan trọng việc bảo vệ môi trường nói chung hoạt động quản lý chất thải nói riêng.Pháp luật quản lý chất thải nguy hại có quy định sử dụng công cụ kinh tế hoạt động quản lý chất thải nguy hại.Như việc áp dụng phí môi trường,các sách miễn giảm thuế,hỗ trợ ưu đãi cho chủ thể thực tốt việc quản lý chất thải nguy hại; áp dụng thuế cao sản phẩm có khả gây ô nhiễm môi trường sức khỏe người mức độ cao; hỗ trợ vốn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị công nghệ thân thiện môi trường…Chính quy định pháp luật góp phần thúc đẩy chủ thể nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật quản lý chất thải nguy hại nói riêng pháp luật bảo vệ môi trường nói chung Thứ năm, pháp luật quản lý chất thải nguy hại có quy định việc ứng dụng khoa học công nghệ,kĩ thuật tiên tiến quản lý chất thải nguy hại nói riêng bảo vệ môi trường nói chung.Điều góp phần thúc đẩy khoa học kĩ thuật phát triển quản lý tốt chất thải nguy hại sức khỏe người môi trường Thứ sáu pháp luật môi trường nước ta quan tâm đến vấn đề hợp tác quốc tế lĩnh vực môi trường.Hiện nước ta thành việc nhiều công ước quốc tế bảo vệ môi trường như:Công ước luật biển 1982;Công ước bảo tồn đa dạng sinh học…Pháp luật công cụ hữu hiệu để nhà nước nội luật hóa quy định công ước thực chúng thực tế.Trên sở điều ước quốc tế nước ta ban hành nhiều văn pháp luật như:Luật bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ đa dạng sinh học … Hạn chế Hiện nay, hệ thống văn pháp luật quản lí chất thải nguy hại chưa hoàn thiện Chế tài xử phạt nhẹ hành vi vi phạm Việc quy định mức phạt hành hoạt động quản lý chất thải nguy hại thấp so với mức độ ảnh hưởng đến môi trường,sức khỏe người tác động vào nhân tố,tổ chức vi phạm không đủ sức răn đe Về trách nhiệm hình chế tài tội phạm môi trường luật hình nhẹ so với hậu hành vi vi phạm nên không đủ sức răn đe Công tác quản lý chất thải nguy hại gặp phải số khó khăn hoạt động tái chế phát triển đa dạng cho nhiều loại chất thải nguy hại khác nhau, thực tế số loại hình tái chế chất thải nguy hại chưa có quy chuẩn quốc gia môi trường để làm sở đánh giá, giám sát trình thẩm định cấp phép quản lý trình hoạt động sau cấp phép Đối với quy định pháp luật nghĩa vụ người sản sinh chất thải nguy hại nhìn chung đáp ứng thực tiễn đặt vần hạn chê việc quy đỉnh chung chung Quy định phải thực biện pháp giảm thiểu chất thải từ nguồn lại không quy định biện pháp cụ thể Đối với việc giảm thiểu chất thải nguy hại từ nguồn phù hợp, biện pháp giải tiến nên quy định biện pháp rõ ràng cụ thể chủ thể tiến hành xử lí chất thải từ nguồn mà áp dụng không biện pháp gây hậu nặng nề cho môi trường nên cần quy định rõ biện pháp cụ thể Chất thải đa dạng phong phú, loại lại có biện pháp xử lí riêng nên công việc phức tạp đòi hỏi pháp luật cần điều chỉnh can thiệp cụ thể Phải tổ chức lưu giữ tạm thời thiết bị chuyên dụng, đóng gói chất thải nguy hại theo chủng loại theo bao bì thích hợp đáp ứng yêu cầu an toàn kĩ thuật” Nhưng bên cạnh vấn đề nảy sinh vấn đề việc lưu giữ tạm thời với đối tượng sản sinh tốn Vì việc lưu giữ chất thải nguy hại vấn đề phức tạp phải có dụng cụ, theo quy trình kĩ thuật xử lí công phu đòi hỏi phải có chi phí kinh tế lớn mà với sở sản sinh khó để đối tượng chi khoản tiền lớn Thiếu quy định việc định biện pháp xử lý có cố xảy trình vận chuyển chất thải nguy hại Pháp luật quy định tự chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm cụ thể chưa quy định rõ Việc quy định phương tiện vận chuyển lỏng lẻo Pháp luật quy định phương tiện chuyên dụng phù hợp để xác định phương tiện đủ tiêu chuẩn để vận chuyển chất thải nguy hại chưa có tiêu chuẩn cụ thể Vấn đề vốn công nghệ trình độ công nghệ gặp nhiều khó khăn Về nguồn vốn đầu tư cho quản lí chất thải đặc biệt xử lí chât thải hạn hẹp, nhu cầu quản lí đòi hỏi phải có đầu tư lớn tập trung Hơn công nghệ xử lí chất thải lạc hậu nguyên nhân khiến chất thải không xử lí triệt để Nhận thức cộng đồng công tác bảo vệ môi trường xử lí chất thải yếu Người dân không nhận thức tác hại rác thải ảnh hưởng rác thải với sức khỏe môi trường sống, ý thức bảo vệ môi trường chưa cao Người dân thường quan niệm quản lí chất thải công việc nhà nước, pháp luật, tình trạng xả rác bừa bãi phổ biến Hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại Thứ nhất, tăng cường hợp tác quốc tế học hỏi kinh nghiệp quản lý chất thải nguy hại quốc gia giới.Cần tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm quốc gia khu vực giới quản lý chất thải nguy hại để tìm giải pháp phù hợp với điều kiện đất nước thời kì hội nhập.Hợp tác thống thực việc vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới việc xử lý chất thải nguy hại nước ngoài.Tham gia xây dựng thực điều ước quốc tế lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại,thể ý chí nhà nước việc quản lý chất thải nguy hại giới nói chung quốc gia nói riêng Thứ hai, cần hoàn thiện quy định pháp luật sử dụng công cụ kinh tế quản lý chất thải nguy hại.Pháp luật cần quy định cụ thể trường hợp 10 miễn, giảm thuế hoạt động quản lý chất thải nguy hại,cần bổ sung quy định trường hợp miễn,giảm thuế thực giảm thiểu hay tái sử dụng trực tiếp chất thải nguy hại; Cần ưu đãi hỗ trợ thêm cho hoạt động phòng ngừa giảm thiểu chất thải nguy hại Thứ ba, cần hoàn thiện quy định xử lý vi phạm pháp luật quản lý chất thải.Một là, xử phạt hành trước tiên cần sửa đổi mức phạt chủ thể vi phạm.Phải nâng cao mức phạt với lợi nhuận mà chủ nguồn thải nhận từ hành vi vi phạm.Cần bổ sung biện pháp xử lý hành hành vi mua bán chất thải nguy hại.Hai là, quy định trách nhiệm tội phạm luật hình sự.Mức phạt tội danh quản lý chất thải nguy hại luật hình thấp cần phải sửa đổi theo hướng hình phạt nặng để đủ sức răn đe cá nhân, tổ chức vi phạm KẾT LUẬN Chất thải nguy hại vấn đề môi trường trầm trọng mà người dù đâu phải tìm cách để đối phó Nhất Việt Nam quốc gia phát triển, vấn đề quản lý chất thải nguy hại cần thiết, đòi hỏi phải có quan tâm đặc biệt để đối phó cách nghiêm túc, kịp thời trước vấn đề trở nên trầm trọng Do vậy, pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam cần hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường nói chung, quản lý chất thải nói riêng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Luật Môi trường” – trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an Nhân dân Giáo trình“Quản lý chất thải nguy hại”- Công ty môi trường tầm nhìn xanh 11 “Pháp Luật Về Quản Lý Chât Thải Nguy Hại Tại Việt Nam”- Nguyễn Thị Phượng, Khóa luận tốt nghiệp,Hà nội, 2012 “Xây dựng hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam” Vũ Thị Duyên Thủy, Luận án tiến sĩ luật học,2009 “Đánh giá tình hình quản lý chất thải nguy hại Việt Nam đề xuất giải pháp phù hợp để hoàn thiện thể chế sách quản lý chất thải nguy hại Việt Nam” – Lê Thị Bích Thủy Luật Bảo vệ Môi trường 2014 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý chất thải nguy hại 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Ưu điểm và hạn chế của các quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại, Ưu điểm và hạn chế của các quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại, Ưu điểm và hạn chế của các quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay