Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy học vẽ trang trí ở trường tiểu học

14 197 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:34

I PHN M U Lí DO CHN TI : M thut l mụn hc ngh thut, sn phm m hc sinh to l cỏch nhỡn, cỏch ngh, cỏch cm th ca cỏc em, vỡ th sn phm s khụng cú s trựng lp v b cc, mu sc, Vỡ vy, M thut úng vai trũ quan trng cuc sng xó hi húa - Cụng nghip húa, vỡ th mụn m thut ó c a vo chng trỡnh giỏo dc tiu hc Thụng qua mụn hc cỏc em cm th c cỏi p, yờu cỏi p, t ú giỳp hc sinh rốn luyn c ụi bn tay trớ úc ca mỡnh to cỏi p qua vic phỏt huy úc sỏng to, tớnh c lp ca mỡnh Mụn m thut ó gúp phn cựng vi cỏc mụn hc khỏc giỏo dc hc sinh phỏt trin ton din v c - Trớ - Th M Thc t chỳng ta nhn thy hc sinh tiu hc rt ham thớch hc v Nu nh chỳng ta xõy dng cho cỏc em cú ý thc hc tt to khụng khớ thoi mỏi" vui m hc - hc m vui" thỡ s t c hiu qu tt nht Hc m thut em li nim vui cho mi ngi, lm cho mi ngi tỡm cỏi p mỡnh, xung quanh mỡnh ng thi m thut giỳp mi ngi to cỏi p cho riờng mỡnh thng ngon nú sinh hot thng ngy lm cho cuc sng thờm ti vui v hnh phỳc, nhm giỏo dc tớnh thm m cho hc sinh v hỡnh thnh mt nhng yu t c bn ca giỏo dc tớnh thm m Giỳp hc sinh phỏt huy nng khiu sn cú ca tui th ng thi hng dn mt s phng phỏp cỏc em quan sỏt, v, v trang trớ, tin ti v tranh v xem tranh T ú gõy cho cỏc em nim say mờ hng thỳ tỡm cỏi hay cỏi p ngh thut to hỡnh, tin ti hỡnh thnh khiu thm m tt hc tp, vui chi v sinh hot hng ngy Bn thõn tụi l giỏo viờn dy chuyờn mụn m thut, c ging dy trờn mt quờ hng cú truyn thng hiu hc v hc gii Nhng cng cú mt s em gia ỡnh lao ng khú khn, mt s ph huynh xem mụn m thut l khụng quan trng nờn khụng cho mỡnh am mờ Hc sinh cng cha liờn tng c cỏc vt dng ang xung quanh chỳng ta, v hỡnh dỏng, mu sc c bit l cỏc hỡnh tit trang trớ n gin v thc tin cho nờn vic hc m thut ca cỏc em cũn nhiu mt hn ch ỏp ng nhu cu tha cuc sng ca ngi bn thõn tụi mun truyn li cho cỏc em tớnh sỏng to, cỏi p thụng qua hỡnh dỏng v ng nột ng thi giỳp cỏc em bit c nn húa truyn thng ca ngi Vit t trc n Chớnh vỡ th tụi mun to cho cỏc em nhng n tng ban u v mụn trang trớ v õy cng chớnh l ti kinh nghim v dy v trang trớ cp tiu hc Mc tiờu nghiờn cu xut mt s phng phỏp dy hc v trang trớ trng tiu hc i tng nghiờn cu: Mt s phng phỏp dy hc v trang trớ trng tiu hc Phm vi nghiờn cu : Mt s phng phỏp dy hc v trang trớ trng tiu hc A, thuc tnh H Tnh Nhim v nghiờn cu 5.1 Nghiờn cu c s lý lun ca nghiờn cu 5.2 Kho sỏt v phõn tớch thc trng cỏc phng phỏp dy hc v trang trớ trng tiu hc A 5.3 xut mt s phng phỏp dy hc v trang trớ trng tiu hc A, thuc tnh H Tnh 5.4 Thm dũ tớnh cn thit v tớnh hiu qu ca cỏc phng phỏp dy hc v trang trớ trng tiu hc A, thuc tnh H Tnh Phng phỏp nghiờn cu : 6.1 Phng phỏp nghiờn cu lý lun 6.2 Phng phỏp nghiờn cu thc tin Gió thuyt khoa hc Nu a c cỏc phng phỏp dy hc v trang trớ trng tiu hc cú c s khoa hc v tớnh kh thi thỡ s gúp phn quan trng vic nõng cao cht lng dy hc mụn M thut trng tiu hc D kin nhng úng gúp ca ti: 7.1 úng gúp v mt lý lun: ti nghiờn cu, tng hp lý thuyt, phõn tớch, khỏi quỏt húa cỏc nhn nh c lp t ú b sung v mt lý lun phng phỏp dy - hc v trang trớ trng tiu hc 7.2 úng gúp v mt thc tin: - Thụng qua kho sỏt thc tin phng phỏp dy - hc v trang trớ trng tiu hc A, thuc tnh H Tnh phỏt hin nhng khú khn, tn ti cn gii quyt phng phỏp dy - hc v trang trớ trng tiu hc - Xõy dng mt s phng phỏp nõng cao hiu qu dy - hc v trang trớ trng tiu hc A, thuc tnh H Tnh có tính khả thi để t kết dy - hc v trang trớ trng tiu hc A, thuc tnh H Tnh đạt hiệu cao - xut cỏc kin ngh cn thit cho cỏc cp, cỏc ngnh cú liờn quan II PHN NI DUNG : C s lý lun : Mụn m thut l mụn hc gúp phn giỏo dc thm m cho hc sinh Do ú giỏo viờn dy m thut cn phi bit t chc cỏc hot ng dy hc tht s hp dn b ớch hỡnh thnh cỏc em lũng yờu thớch cỏi p v gúp phn thm m cho hc sinh Nhng kin thc s ng u tiờn hc sinh mi lm quen vi b mụn m thut l v on thng, nột cong, hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc ng dng vo v cỏnh bum, chic thuyn, hng ro, mỏi nh, qu cam t ú luyn cho cỏc em lm quen vi kh nng v ngay, v chun m khụng cn dựng thc Mụn m thut tiu hc ly hot ng thc hnh v nng lc cm th l ch yu lm phỏt huy kh nng t c lp sỏng to, giỳp hc sinh v c, thc hnh c theo cỏch nhỡn, cỏch suy ngh bng cm xỳc riờng ca mi cỏ nhõn Khi dy mụn m thut giỏo viờn trỏnh gũ ộp, rp khuụn, m phi giỏo dc tớnh thm m cho hc sinh gúp phn hỡnh thnh nhõn cỏch cho tr Trong quỏ trỡnh truyn t kinh nghim v tri thc cho hc sinh, giỏo viờn cn tỡm hiu rừ v tỡm hiu tõm lý ca cỏc em tui ny, cú bin phỏp giỏo dc cú hiu qu õy l mt mt xớch quan trng, úng vai trũ quyt nh vic hỡnh thnh nhõn cỏch cho tr C s thc tin : a) Thc trng: Nm hc 2015-2016, trng tiu hc A, thuc tnh H Tnh cú tng s hc sinh l 509 hc sinh, c biờn ch thnh 20 lp b) Thun li v khú khn : - Thun li : Trong nhng nm qua trng luụn c s quan tõm ca cỏc ban ngnh cp trờn, ng y, chớnh quyn a phng cho nờn trng cú c s vt cht m bo cho vic hc bui/tun, cú iu kin hc sinh 1,2 hc bỏn trỳ c bit cú s quan tõm, ch o sõu sỏt ca BGH nh trng v dy hc mụn M thut, nờn ó to c iu kin thun li cho vic ging dy mụn M thut ti trng tiu hc A Trng hc cú cnh quan thoỏng mỏt, cú bn hoa cõy cnh p hc sinh v gió ngoi Phn ln hc sinh yờu thớch hc v Nh trng cú phũng, cú giỏ, bng v y cho hc sinh v gió ngoi - Khú khn : Mt s hc sinh cha quen vi k nng ca mụn M thut Mt s ph huynh cha quan tõm, cha to iu kin cho ca mỡnh hc v vỡ h xem õy l mt mụn hc ph T c s lý lun v c s thc tin ú cho nờn vic xut cỏc phng phỏp dy - hc v trang trớ trng tiu hc A giai on hin l rt cn thit Ni dung : a) Mc ớch yờu cu ca mụn v trang trớ : - Nhm giỏo dc tớnh thm m cho hc sinh - Xõy dng cho hc sinh cú n np hc v trang trớ - Bit cỏc mu sc c bn, bit mu m, mu nht, mu núng, mu lnh b) V trang trớ : - Hc sinh bit tờn gi mu c bn : , vng, cam, lc ,lam, chm, tớm v s dng vo cỏc bi Mu + Mu Lam = Mu Tớm Mu + Mu Vng = Mu Cam Mu Lam + Mu Vng = Mu Lc Mu + Vng + Lam = en - Dựng cỏc cht liu: Chỡ mu, sỏp mu, bỳt d , mu nc - Hc sinh bit sp xp cỏc hỡnh v tranh, trang trớ ng dim, hỡnh vuụng bng cỏc nột thng, cong, v tụ mu theo ý thớch - Tp v tit hoa lỏ n gin lm cỏc bi trang trớ Mt vi ho tit n gin dựng trang trớ Bi trang trớ cú ý ngha rt ln vic giỏo dc cho hc sinh tớnh cn thn, khộo lộo cụng vic v nhn thc c thm m, hc sinh c lm quen vi mu v, v tit bng nhng ng nột n gin, bit cỏch trang trớ cuc sng , bit cỏch sp xp tit theo cỏc lut trang trớ mt cỏch sỏng to cú th to nhng sn phm trang trớ u tiờn ca bn thõn mỡnh Chớnh nhng sn phm ny l thnh qu lao ng cú nh hng rt ln n vic giỏo dc th hiu thm m v tỡnh cm thm m ca hc sinh ng trc cỏi p c) Phng phỏp dy v trang trớ : - Phng phỏp trc quan : Dy hc m thut l dy hc bng trc quan thỡ hc sinh s lnh hi tri thc c rừ rng, mau l v gi hc s tr nờn hp dn, sinh ng hn Nht l mụn m thut dựng dy hc l nhng gỡ c th ng thi c hỡnh tng húa bng ngụn ng to hỡnh ( b cc, ng nột,mu sc ) mt cỏch cụ ng v xỳc tớch nờn giỳp cho hc sinh nhn thc c d dng, nhanh chúng v nh lõu S dng trc quan gi hc m thut cú hiu qu tt nht Vớ d : Giỏo viờn tỡm mt s nh chp hoc qu tht cho hc sinh xem mu ca chỳng lỳc xanh, lỳc chớn, non, gi.va hc sinh hiu bi, va to khụng khớ phn hc Mt vi loi qu - Phng phỏp ging gii, gi m, ỏp: L phng phỏp giỏo viờn dựng li núi sinh ng a cỏc li gii thớch Nhng cõu hi ngn gn, d hiu, nhng vớ d vui nhm gõy hng thỳ hc cho hc sinh Khi hng dn quan sỏt giỏo viờn cú th ging gii, gi m, ỏp hc sinh hiu ỳng cỏc khỏi nim cỏc yờu cu v b cc Bit to cỏc bi v khỏc v khỏc bi v ca bn Phng phỏp gi m to iu kin cho hc sinh t quan sỏt, t suy ngh tỡm cỏch khc phc bi v ca mỡnh ng thi lm cho gi hc sinh ng hn, hc sinh t tin hn, tip thu bi thoi mỏi d dng hn - Phng phỏp luyn thc hnh : Cú mc ớch rốn luyn k nng, k xo v cho hc sinh Qua luyn kin thc c cng c v khc sõu hn, phỏt huy úc sỏng to Phng phỏp ny tụi luụn dnh nhiu thi gian nht hc sinh cú thi gian v, thng thỡ tụi s hng dn cỏc em cũn lỳng tỳng lỳc v hc tt phng phỏp v trang trớ giỏo viờn phi cú k hoch ging dy v bin phỏp thc hin Hoa cỏch iu ỏp dng trang trớ ng dim V nguyờn hỡnh d) K hoch ging dy m thut i vi hc sinh lp : Hc sinh lp cha ý thc c tm quan trng ca cỏc mụn hc Nhng chc chn cỏc em rt thớch v thớch cỏi p T nhng c im trờn phng phỏp dy hc m thut lp cn chỳ ý : Vn dng phng phỏp dy hc mt cỏch linh hot Giỏo viờn cn cú phng phỏp mm hn, nhiu hỡnh nh hc sinh xem tranh Phỏt huy tớnh c lp, tớch cc suy ngh, tỡm tũi sỏng to ca hc sinh To cỏch ging thu hỳt, li núi nh nhng, thoi mỏi, phong phỳ T nhng kin thc tip thu c, hc sinh cũn cú kh nng m rng, phỏt trin v dng mt cỏch linh hot gii quyt cỏc bi thc hnh thỡ vic hc mi cú hiu qu tt nht Vớ d : Minh cho cỏc bc thc hin bi v hoc cỏch sp xp hỡnh, mng, tit nờn a dng phong phỳ gi ý cho hc sinh sỏng to Vớ d : Bi trang trớ ng dim nờn cú hỡnh minh sp xp tit, hỡnh mng theo th thc xen k, nhc li tit l hỡnh, mng, hoa, lỏ, vt, Qua hỡnh nh, hỡnh tng li ca giỏo viờn, hc sinh hiu bit thờm v v hiu bit bao gi cng mang li hiu qu cao e) Bin phỏp thc hin : - i vi hc sinh cha mnh dn: Hóy quan sỏt cỏc em, hng dn v Giỏo viờn cú th v phỏc tho qua cỏc em cú c hi hc hi, sau ú ng viờn khớch l to c sn phm nh bn bố, em ú s quờn i s e thn s tr nờn mnh dn hn, vic ny giỳp tr hũa mỡnh vo hon cnh xó hi xung quanh v t tin hn - i vi hc sinh cha ngoan: Trong phõn cụng cỏc em cú ý thc rng phi lm vic v cng tỏc vi bn bố, mun cỏc em ng vo th T ú s chuyn mc tiờu hot ng vo s hng say lm vic, dn n tớnh trm tnh, chu khú, thõn ỏi vi mi ngi - Thc hnh: Cho hc sinh thc hnh ti lp v hon thnh sn phm + i vi c lp : Giỏo viờn theo dừi, bao quỏt chung, iu chnh, b sung nhng gỡ m hc sinh cha rừ hoc lỳng tỳng + i vi cỏ nhõn: Theo dừi giỳp hc sinh yu, ng viờn khớch l hc sinh khỏ Giỏo viờn ch nhng thiu sút bi v hc sinh quan sỏt, nhn xột v t sa cha; nhc li hoc gi ý hc sinh nh li nhng gỡ ó hc, tỡm thiu sút bi v hc sinh t iu chnh cho phự hp vi tng quan chung tng trng hp v trang trớ; gi ý cỏch sa, cỏch iu chnh cho hc sinh; giỏo viờn khụng lm thay, nhng vi hc sinh yu thỡ gi ý c th, rừ rng hn ng viờn khớch l hc sinh khỏ, gii to iu hin cho cỏc em ú suy ngh tỡm tũi thờm nõng cao hiu qu ca bi v Tựy theo tng bi c th m b sung thờm kin thc, m rng tm hiu bit ca hc sinh Cn xõy dng cho hc sinh cú mt n np hc v lm vic tht tt : Chun b tt dựng hc tp: Bỳt chỡ, ty, thc k, mu v, giy v v bi v ng dim cú ho tit nhc li ng dim cú ho tit xen k f) Tin trỡnh ca mt bi v trang trớ lp Tun 19, Tit 19 V TRANG TR HèNH VUễNG I Mc tiờu : - HS hiu cỏc cỏch sp xp tit v s dng mu sc khỏc hỡnh vuụng, hs bit cỏch trang trớ hỡnh vuụng, trang trớ c hỡnh vuụng v v mu theo ý thớch II Chun b : - GV: Mt s vt cú trang trớ hỡnh vuụng nh khn vuụng, khn tri bn, gch hoa mt s bi trang trớ ca hc sinh nm trc - hỡnh gi ý cỏch trang trớ hỡnh vuụng - HS: Giy v A4, v v, mu, bỳt chỡ, ty, mu III Hot ng dy v hc: Thi gian Hot ng ca Giỏo viờn - Kim tra bi c: - Gii thiu bi: Hot ng 1: quan sỏt nhn xột Hot ng ca Hs - Quan sỏt, lng nghe, tr li cõu hi - Giỏo viờn cho hs xem mt s bi trang trớ hỡnh vuụng hs thy cú nhiu cỏch trang trớ qua cỏch sp xp tit v v mu - Cỏc hỡnh ny cú c im gỡ ging v khỏc ? + Ging: u l nhng hỡnh vuụng + Khỏc : Cỏch trang trớ tit, cỏch v tit v mu sc khỏc nhau.) - Ha tit c trang trớ nh th no hỡnh vuụng ? (Ha tit chớnh chim mng ln gia - tit i xng cnh v bn gúc ) - Khi v tit ging phi v bng v v cựng mu ging - Mu v cn rừ trng tõm Tụ xen mu m, mu nht.khụng dựng quỏ nhiu mu Hot ng 2: Hng dn trang trớ hỡnh vuụng - GV v bng hng dn cho HS: + V hỡnh vuụng, v cỏc ng trc, v cỏc hỡnh mng, v cỏc tit cho phự hp vi cỏc mng - Quan sỏt, cỏc bi v mu + Gii thiu cỏch tụ mu cho HS 20 Hot ng 3: Thc hnh - Cho HS thc hin cỏc thao tỏc v trang trớ hỡnh vuụng - Lm bi tp, - GV quan sỏt gi ý cỏch v ,cỏch tụ mu Hot ng 4: Nhn xột ỏnh giỏ - GV chn mt s bi v p gi ý hs nhn xột xp loi GV nhn xột cui cựng v cho hs tuyờn dng - Nhn xột, ỏnh giỏ - Dn dũ: Su tm tranh v ngy tt hoc ngy l hi 10 g) Bng thng kờ kt qu cỏc lp bn thõn tụi ỏp dng phng phỏp dy hc v trang trớ nờu trờn nm hc 2014-2015 v hc kỡ nm hc 2015-2016 nh sau: Lp S s hc sinh NM HC HC 2014-2015 HC Kè 1, NM HC 20152016 Cha T l hon T % thnh l % Cha T l hon T l % thnh % Hon thnh Hon thnh 1A 22 22 100 22 100 1B 21 21 100 21 100 2A 20 20 100 20 100 2B 22 22 100 22 100 3A 23 23 100 23 100 3B 22 22 100 22 100 4A 21 21 100 21 100 4B 22 22 100 22 100 5A 24 24 100 24 100 5B 23 23 100 23 100 Qua bng kt qu hc tng hp trờn cho thy cỏc em hc rt tin b, khụng cú hc sinh khụng hon thnh, tụi luụn trỡ kt qu ny phỏt huy hn na MT S BI V CA HC SINH HC Kè I 11 Bi v ca Lờ S Gia - Lp 5B Bi v ca Lờ Ngõn H - Lp 3A Bi v ca Cao Anh Tun Lp 3B Bi v ca: Bựi Phng Chi Lp 2A 12 III KT LUN V KHUYN NGH Kt lun Mỹ thuật môn học quan trọng, đặc biệt lứa tuổi học sinh Nó môn mang tính đặc thù, nhằm giáo dục t tởng, tình cảm thẩm mỹ nhân cách cho học sinh Dạy vẽ trang trí dạy em tập thể suy nghĩ đề tài cụ thể hình ảnh, bố cục, tit, hỡnh mng, màu sắc, đậm nhạt Vẽ trang trí luyện cho em tập sáng tạo, đa em tiếp cận với đẹp Tạo điều kiện cho khiếu thẩm mỹ em phát triển Vẽ trang trí kích thích em thói quen quan sát, tìm tòi hiểu biết tính chất quy luật phát triển sống xã hội Qua đó, làm giàu thêm kiến thức sống, phát triển trí tởng tợng, sáng tạo màu sắc vẽ trang trí, rèn luyện cho em thói quen lao động tốt, bớc đầu tiếp xúc với nghệ thuật Và qua em hình thành phát triển nhân cách, ơm mầm non cho tơng lai đất nớc Hình thành em kĩ bản, bồi dỡng tình cảm để em cảm thụ nét đẹp từ đờng nét, hình mảng, màu sắc Trên l ton b quỏ trỡnh tỡm c v nghiờn cu v: Mt s phng phỏp dy hc v trang trớ trng tiu hc Khớnh ngh: a) Đối với giáo viên đồng nghiệp dạy Mĩ thuật - Trong trình giảng dạy giáo viên phải vận dụng linh hoạt hình thức phơng pháp để học diễn nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu Tuyệt đối không 13 áp đặt theo chủ quan giáo viên để tránh làm gim khả sáng tạo ca hc sinh - Khai thác tối đa học sinh có để vận dụng vào học - Giảm lý thuyết, tạo điều kiện để học sinh hoạt động nhiều, đặc biệt dành phần lớn thời gian để học sinh thực hành, thờng xuyên quan tâm đến loại đối tợng học sinh, c bit l hc sinh yu - Tôn trọng sản phẩm, vẽ học sinh để kích thích phấn đấu em - Thờng xuyên tổ chức nhận xét đánh giá kịp thời, tạo điều kiện cho em tham gia nhận xét vẽ để không ngừng củng cố kiến thức lực, thị hiếu thẩm mĩ cho em - Rèn luyện thói quen quan sát khả cảm thụ, phân tích đánh giá tác phẩm, đồng thời sức su tầm tranh ảnh, tranh vẽ học sinh để làm giàu hệ thống giáo cụ trực quan việc quan trọng, góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn Mỹ thuật b) Đối với cấp, ngành giáo dục, Ban giám hiệu: nên tạo điều kiện sở vật chất, đặc biệt phòng học chuyên môn Mĩ thuật, cỏc b mu v, giỏ v để phát huy tính tích cực hoạt động học tập theo hớng đổi hin v c bit l phng phỏp dy hc M thut mi ca an Mch 14 [...]... V KHUYN NGH 1 Kt lun Mỹ thuật là một môn học rất quan trọng, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh Nó là một môn mang tính đặc thù, nhằm giáo dục t tởng, tình cảm thẩm mỹ và nhân cách cho học sinh Dạy vẽ trang trí là dạy các em tập thể hiện sự suy nghĩ của mình về một đề tài cụ thể bằng hình ảnh, bố cục, ha tit, hỡnh mng, màu sắc, đậm nhạt Vẽ trang trí luyện cho các em tập sáng tạo, đa các em tiếp cận với cái... các em tiếp cận với cái đẹp Tạo điều kiện cho năng khiếu thẩm mỹ của các em phát triển Vẽ trang trí còn kích thích các em thói quen quan sát, tìm tòi hiểu biết tính chất và quy luật phát triển của cuộc sống xã hội Qua đó, làm giàu thêm kiến thức cuộc sống, phát triển trí tởng tợng, sáng tạo về màu sắc trong vẽ trang trí, rèn luyện cho các em thói quen lao động tốt, bớc đầu tiếp xúc với nghệ thuật Và... giáo viên để tránh làm gim khả năng sáng tạo ca hc sinh - Khai thác tối đa những gì học sinh đã có để vận dụng vào bài học mới - Giảm lý thuyết, tạo điều kiện để học sinh hoạt động nhiều, đặc biệt là dành phần lớn thời gian để học sinh thực hành, thờng xuyên quan tâm đến các loại đối tợng học sinh, c bit l hc sinh yu - Tôn trọng những sản phẩm, những bài vẽ của học sinh để kích thích sự phấn đấu của... bài vẽ để không ngừng củng cố kiến thức và năng lực, thị hiếu thẩm mĩ cho các em - Rèn luyện thói quen quan sát khả năng cảm thụ, phân tích đánh giá tác phẩm, đồng thời ra sức su tầm tranh ảnh, tranh vẽ của học sinh để làm giàu hệ thống giáo cụ trực quan là việc quan trọng, góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn Mỹ thuật b) Đối với các cấp, ngành giáo dục, Ban giám hiệu: nên tạo điều kiện về cơ sở vật... lai đất nớc Hình thành ở các em kĩ năng cơ bản, bồi dỡng tình cảm để các em cảm thụ những nét đẹp từ đờng nét, hình mảng, màu sắc Trên đây l ton b quỏ trỡnh tỡm c v nghiờn cu v: Mt s phng phỏp dy hc v trang trớ trng tiu hc 2 Khớnh ngh: a) Đối với giáo viên đồng nghiệp dạy Mĩ thuật - Trong quá trình giảng dạy giáo viên phải vận dụng linh hoạt các hình thức và phơng pháp để giờ học diễn ra nhẹ nhàng,... trọng, góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn Mỹ thuật b) Đối với các cấp, ngành giáo dục, Ban giám hiệu: nên tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là phòng học chuyên môn Mĩ thuật, cỏc b mu v, giỏ v để phát huy tính tích cực hoạt động học tập theo hớng đổi mới hin nay v c bit l phng phỏp dy hc M thut mi ca an Mch 14 ...g) Bng thng kờ kt qu cỏc lp do bn thõn tụi ỏp dng phng phỏp dy hc v trang trớ nờu trờn trong nm hc 2014-2015 v hc kỡ 1 nm hc 2015-2016 nh sau: Lp S s hc sinh NM HC HC 2014-2015 HC Kè 1, NM HC 20152016 Cha T l hon T % thnh l % Cha T l hon T l % thnh % Hon thnh Hon thnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy học vẽ trang trí ở trường tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy học vẽ trang trí ở trường tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy học vẽ trang trí ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay