báo cáo về tình trạng xuống cấp và mất an toàn của các tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh A (Bài tập học kỳ môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng)

11 313 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:32

I.Tình trạng xuống cấp và mất an toàn của các tòa nhà chung cư trên địa bàn Tỉnh A.2II. Kết quả đạt được.31.Thành tựu32.Những vướng mắc và nguyên nhân5III. Phương hướng, giải pháp khắc phục và một số kiến nghị, đề xuất với UBND Tỉnh A.7DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO11 MỤC LỤC SỞ XÂY DỰNG TỈNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số:…./BC-SXD A, ngày 28 tháng năm 2016 BÁO CÁO Về tình trạng xuống cấp an toàn tòa nhà chung cư địa bàn Tỉnh A I.Tình trạng xuống cấp an toàn tòa nhà chung cư địa bàn Tỉnh A Hiện địa bàn Tỉnh A tồn chung cư cũ có tuổi đời lên tới hàng chục năm tuổi Điều đáng ý, nhiều chung cư cũ thời gian xuống cấp trầm trọng, gánh hàng trăm hộ gia đình sinh sống Sau nhiều năm sử dụng, gia tăng dân số với thiếu quan tâm công tác quản lý dẫn đến quy hoạch, kiến trúc chất lượng công trình nhà khu chung cư cũ bị biến dạng xuống cấp nghiêm trọng Các khảo sát cho thấy nhiều lô nhà chung cư cũ bị lún 1,2 m so với mặt ban đầu, kết cấu bị nứt làm giảm khả chịu lực tòa nhà Bên cạnh đó, việc cơi nới tùy tiện phần lớn tòa nhà chung cư làm tăng tải trọng so với thiết kế làm mỹ quan đô thị Quy hoạch toàn khu hình thức kiến trúc công trình bị thay đổi tình trạng xây dựng lấn chiếm, cơi nới tự do, tùy tiện; nhiều chung cư thiếu lối thoát hiểm, hệ thống phòng cháy chữa cháy xuống cấp dẫn đến không đảm bảo an toàn có cố xảy ra; hệ thống hạ tầng bị tải xuống cấp trầm trọng gây ô nhiễm, vệ sinh môi trường, thiếu điều kiện sinh hoạt… cần sớm thực cải tạo xây để đảm bảo chất lượng sống diện mạo cảnh quan đô thị Theo số liệu thống kê nhất, 34 chung cư cũ nằm địa bàn Tỉnh thuộc mức độ nguy hiểm khác Trong đó, tiêu chí đánh giá xếp hạng theo mức độ nguy hiểm là: A, B, C, D Theo đó, D mức độ vô nguy hiểm cần phải di chuyển gấp cư dân sống Tuy nhiên, thời điểm số chung cư có mức độ D, người dân sống lo lắng thường trực ngày Cụ thể: - Có 03 tòa chung cư nguy hiểm mức độ D cần phải di dân gấp Có 28 tòa chung cư nguy hiểm mức độ C Có 01 tòa chung cư nguy hiểm mức độ B Có 02 tòa chung cư nguy hiểm mức độ A II Kết đạt Thành tựu Thực đạo UBND Tỉnh văn số 123/UBND-XDGT ngày 26/6/2016 việc xử lý kết kiểm định, đánh giá chất lượng trạng nhà chung cư địa bàn Tỉnh A, Sở Xây dựng công khai kết kiểm định, đánh giá chất lượng trạng nhà chung cư địa bàn Tỉnh A Phụ lục đính kèm văn số 126456/SXDGĐCL Sở Xây dựng Đây sở quan trọng để tiến hành cải tạo chung cư cũ theo lộ trình thích hợp Cùng với việc phát triển khu đô thị mới, mở rộng khu vực đô thị, Sở Xây dựng phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quan tâm cải tạo sửa chữa chống xuống cấp khu chung cư cũ, giải vấn đề dân sinh xúc Trước mắt tập trung giải nhà nguy hiểm Đến địa Tỉnh chưa để xảy trường hợp nhà nguy hiểm sập đổ gây thiệt hại người tài sản Đã bước đầu hình thành mô hình, đầu tư, chế sách thu hút nhà đầu tư tham gia cải tạo khu chung cư cũ theo hướng xã hội hoá Sở Xây dựng đảm nhiệm tốt vai trò giám sát, hướng dẫn địa phương triển khai việc cải tạo, xây chung cư xuống cấp đồng thời tiên hành biện pháp dân để đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án đảm bảo an toàn tính mạng tài sản người dân Cụ thể, Sở lên phương án di dời, bố trí nhà tạm cư lập phương án việc di dời hộ dân sinh sống 03 chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng (mức độ D); hướng dẫn địa phương triển khai việc cải tạo, xây 06 chung cư xuống cấp Những vướng mắc nguyên nhân Kết đạt cho thấy việc cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ địa bàn Tỉnh hạn chế Vẫn nhiều khu chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp nặng chưa cải tạo, xây dựng lại nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, cần giải pháp tháo gỡ cách hiệu thời gian tới Thực tế triển khai dự án cải tạo chung cư cũ cho thấy số khó khăn, vướng mắc sau: - Hầu hết chung cư cũ bị hư hỏng cần cải tạo, xây dựng lại chủ yếu tập trung khu vực trung tâm huyện, thành phố, có vị trí thuận lợi, có phương án đầu tư, khai thác hợp lý sẽ mang lại hiệu tích cực Tuy nhiên, khu vực trung tâm huyện, thành phố thường nơi có mật độ dân cư cao, cần hạn chế phát triển dân số nhằm tránh tình trạng tải hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội Do đó, việc cho phép điều chỉnh tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất chiều cao công trình nhằm đảm bảo hiệu tài dự án quy định pháp luật hành cần thiết, lại làm tăng mật độ dân số khu vực - Quy trình triển khai thực dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ có bất cập như: quy trình, chế công khai thông tin dự án; quy định tham gia cộng đồng dân cư với vai trò trung tâm định giám sát thực dự án thiếu cụ thể Do vậy, dẫn đến tình trạng dự án gặp nhiều khó khăn triển khai thực thiếu lòng tin, đồng thuận từ phía cộng đồng - Người dân chưa nhận thức đầy đủ quyền trách nhiệm việc cải tạo khu chung cư cũ, có tình trạng trông chờ bao cấp, đòi hỏi đền bù vượt khả thực tế Nhiều trường hợp cho cải tạo chung cư cũ trách nhiệm Nhà nước, công việc đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp để kiếm lời… nên người dân thiếu hợp tác trình triển khai thực - Từ giai đoạn 2010 đến nay, tình hình kinh tế không thuận lợi (đặc biệt lĩnh vực bất động sản), giá nguyên vật liệu tăng cao… Việc huy động nguồn kinh phí đầu tư cho công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ từ ngân sách xã hội hóa gặp nhiều khó khăn III Phương hướng, giải pháp khắc phục số kiến nghị, đề xuất với UBND Tỉnh A Thứ nhất, để cải tạo, xây dựng khu chung cư cũ địa bàn theo lộ trình ghi kế hoạch UBND tỉnh sẽ cần khối lượng vốn lớn Tuy ngân sách hỗ trợ phần để quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng sở hạ tầng sơ tính toán riêng 05 khu: X, khu Y, khu Z, khu F khu H ước lượng nhu cầu vốn ngân sách cần hỗ trợ khoảng 550-600 tỷ Do đó, Kính đề xuất UBND Tỉnh A tiếp tục kiến nghị Chính phủ Bộ, Ngành hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để cải tạo, xây dựng chung cư địa bàn Tỉnh, đảm bảo sống ổn định cho người dân Thứ hai, Sở Xây dựng đề xuất UBND Tỉnh A sớm thông qua HĐND Tỉnh A nội dung đề án cải tạo, sửa chữa khu nhà chung cư cũ địa bàn tỉnh ban hành Nghị Quyết nội dung, quan điểm, nguyên tắc đề án cải tạo, sửa chữa khu nhà chung cư cũ thành khu đô thị văn minh, đại trách nhiệm toàn xã hội tham gia thực Thứ ba, UBND Tỉnh cần đạo nghiên cứu để sớm ban hành quy trình kỹ thuật, tiêu kinh tế kỹ thuật, định mức đơn giá, sách vốn cho công tác tu, sửa chữa nhà xuống cấp nguy hiểm, đặc biệt công tác sửa chữa hư hỏng liên kết mối nối, nhà lún nứt; nghiên cứu sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử lý nhà nguy hiểm, xuống cấp tạo sở pháp lý để giải toả người sử dụng khỏi nhà nguy hiểm, chuẩn bị điều kiện tái định cư, sách, thủ tục đầu tư quản lý xây dựng Thứ tư, UBND Tỉnh cần có Quyết định công trình nhà chung cư nguy hiểm (khi có xác định quan có thẩm quyền) xử lý theo chế sách giải đặc biệt, công trình phòng chống thiên tai đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đặc biệt mùa mưa bão; xác định nhà nguy hiểm, Tỉnh có lệnh hộ dân sử dụng phải di chuyển để dỡ bỏ công trình nguy hiểm, không đợi phương án giải phóng mặt dự án cải tạo xây dựng lại phê duyệt Thứ năm, UBND Tỉnh kính đề xuất UBND Tỉnh A nghiên cứu phương án thành lập quỹ dự phòng cho việc cải tạo khắc phục nhà nguy hiểm địa bàn Tỉnh Dành phần quỹ đất 20% mua lại quỹ nhà dạng 50% dự án khu đô thị để xây dựng quỹ nhà trung chuyển phục vụ việc di chuyển hộ dân khỏi nhà nguy hiểm năm 2016 Sở Xây dựng Tỉnh A trân trọng báo cáo Ủy ban Nhân dân Tỉnh A xem xét, đạo./ Nơi nhận: Ủy ban Nhân dân Tỉnh A; Lưu: VP GIÁM ĐỐC SỞ (Đã ký) Nguyễn Văn A 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO http://nld.com.vn/cai-tao-chung-cu-cu.html http://baodatviet.vn/bat-dong-san/bao-ve-nguoi-mua-nha/se-hoan- thanh-kiem-dinh-chung-cu-cu-vao-nam-2017-3311425/ http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/32923/Tim-huong-xu-ly- chung-cu-cu-xuong-cap-o-thanh-pho-Bac-Giang.html http://kientrucvietnam.org.vn/thuc-trang-giai-phap-cai-tao-xay- dung-chung-cu-cu/ http://news.zing.vn/di-tim-giai-phap-cai-tao-chung-cu-cu-tai-tp- hcm-post656971.html 11 [...]...DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 http://nld.com.vn/cai-tao -chung- cu-cu.html http://baodatviet.vn/bat-dong-san/bao-ve-nguoi-mua-nha/se-hoan- 3 thanh-kiem-dinh -chung- cu-cu-vao-nam-2017-3311425/ http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/32923/Tim-huong-xu-ly- 4 chung- cu-cu-xuong-cap-o-thanh-pho-Bac-Giang.html http://kientrucvietnam.org.vn/thuc-trang-giai-phap-cai-tao-xay- 5 dung -chung- cu-cu/ http://news.zing.vn/di-tim-giai-phap-cai-tao -chung- cu-cu-tai-tp-... http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/32923/Tim-huong-xu-ly- 4 chung- cu-cu-xuong-cap-o-thanh-pho-Bac-Giang.html http://kientrucvietnam.org.vn/thuc-trang-giai-phap-cai-tao-xay- 5 dung -chung- cu-cu/ http://news.zing.vn/di-tim-giai-phap-cai-tao -chung- cu-cu-tai-tp- 1 hcm-post656971.html 11
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo về tình trạng xuống cấp và mất an toàn của các tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh A (Bài tập học kỳ môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng), báo cáo về tình trạng xuống cấp và mất an toàn của các tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh A (Bài tập học kỳ môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng), báo cáo về tình trạng xuống cấp và mất an toàn của các tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh A (Bài tập học kỳ môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng), Những vướng mắc và nguyên nhân, III. Phương hướng, giải pháp khắc phục và một số kiến nghị, đề xuất với UBND Tỉnh A.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay