Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính

10 215 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:28

Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính Group Luyện thi Đại học Quốc gia Nội 2016 https://www.facebook.com/profile.php?id=148227178852695&ref=ts&fref=ts ĐỀ THI THỬ KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEST VNU 2016 LẦN Bài thi : định lượng Thời gian : 60 phút Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Mỗi lần đọc chuyện ngắn lại rưng rưng” A Mỗi B Chuyện C Ấy D Rưng rưng “Sông Mã gầm lên khúc độc hành” câu thơ Quang Dũng sử dụng biện pháp tu từ đây? A Ẩn dụ B Nhân hóa C Hoán dụ D Cả b c “ Đồng tiền có sức mạnh ghê gớm Vì tiền mà bọn quan lại nhẫn tâm vu oan giá họa cho gia đình Vương Ông Vì tiền mà bọn sai nha trở nên hãn thú Đồng tiền thay đổi cán cân công lí Vì tiền mà Thúy Kiều mắc sai lầm khó tha thứ: xui Từ Hải đầu hàng Đồng tiền vị chua tể vạn Đây đoạn văn: A Móc xích B Diễn dịch C Quy nạp D Tổng - phân - hợp Cho đề văn sau: “Tuổi trẻ học đường suy nghĩ hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông” Đây dạng đề NLXH bàn về: A Luận bàn tưởng, đạo lí B Luận bàn tượng đời sống C Cả a b D Một ý kiến khác Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Qua thơ văn yêu nước giai đoạn làm bật lên hình ảnh người chiến sĩ đấu tranh độc lập, tự dân tộc” A Qua B Đã làm C Vì D Của Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Hắn nói truyện hấp dẫn không thích nghe” A Nói truyện B Mặc dù C Nhưng D Không thích Nam Cao phê phán quan điểm sáng tác sau đây? Chọn câu trả lời đúng: A Văn chương phải sáng tạo B Văn chương phải thể tưởng nhân đạo C Văn chương thi vị hoá sống D Văn chương phải có tính thực Điền từ thiếu vào câu văn sau: “Giữa lòng Trường Sơn, …… sống nửa đời cô gái Di Gan phóng khoáng man dại” A Sông Đà B Sông Cửu Long C Sông Hương D Sông Lam Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Lần thi để cọ sát phải không?” A Này B Cọ sát C Thôi D Phải không 10 Trong câu sau, hình ảnh đặc tả hình ảnh cô đơn người nghệ sĩ Lorca “Đàn ghita Lorca”? A Đi lang thang miền đơn độc B Áo choàng bê bết đỏ C Tiếng ghi ta xanh D Đường tay đứt 11 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Anh có biết điều để lại hiệu nghiêm trọng sau không?” A Có biết B Chính điều C Hiệu D Về sau không 12 Hàm ý câu trả lời A Phủ đoạn hội thoại sau gì? …Pá Tra bước hỏi: - Mất bò? A Phủ trả lời tự nhiên: - Tôi lấy súng, bắn hổ to (Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) A A Phủ định đánh lạc hướng Pá Tra B A Phủ nóng lòng muốn lập công chuộc tội C A Phủ nghĩ bắn hổ, lợi bò D A Phủ cố ý không nói sống lượng bò bị hôt vồ sợ tội 13 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Trong thơ tiểu đội xe không kính Phạm Tiến Duật sáng tạo hình ảnh độc đáo xe không kính.” A Trong B Của C Đã D Độc đáo 14 Những ánh sáng miêu tả tác phẩm Hai đứa trẻ có giá trị gì? Chọn câu trả lời đúng: A Đối lập hai giới: phố huyện tăm tối Nội lung linh, rực rỡ B Khuếch đại bóng tối C Lãng mạn hoá câu chuyện buồn D Tượng trưng cho khát vọng, hi vọng người dân phố huyện nghèo nàn 15 “Người ta sống lần Vì có lần nên sống cho sống đâu Thường trẻ người ta hăm hở vào đời, thường vấp ngã Nhiều người gượng lại dược, không người gục ngã Nếu không tỉnh táo tìm hiểu nguyên nhân kẻ gục ngã dễ trở nên thù hận đời cách mù quáng Đến khôn lên già, hối không kịp nữA Thế phí hoài kiếp sống Vì vậy, từ thời trẻ tuổi, người sớm có ý thức học tập, rèn luyện để trui rèn lĩnh Bản lĩnh giúp ta đứng vững trước sóng gió cạm bẫy đời Người ta sống có lần làm lại.” Kiểu diễn đạt đoạn văn là? A Diễn dịch B Tổng – phân – hợp C Quy nạp D Móc xích 16 “Nay thơ nên có thép Nhà thơ phải biết xung phong” Hai câu thơ nói quan điểm sáng tác ai? A Tố Hữu B Hồ Chí Minh C Chế Lan Viên D Huy Cận 17 Đặc điểm sau chủ yếu thuộc phương diện hình thức, phương tiện nghệ thuật văn học thực chủ nghĩa Việt Nam 1900 -1945? Chọn câu trả lời đúng: A Công cụ phương thức phản ánh đời sống quan trọng văn học thực chủ nghĩa hình tượng điển hình B Các thể văn đặc biệt thích hợp chủ nghĩa thực tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng C Thường vào đề tài xã hội với thái độ phê phán tinh thần dân chủ nhân đạo D Chú trọng diễn tả, phân tích, lí giải cách chân thực, xác tranh thực xã hội 18 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Cuộc thi đua kéo dài hai tháng chúng mình” A Cuộc thi đua B Kéo dài C Hai tháng D Của 19 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Khoa học tự nhiên nói chung, môn văn nói riêng đòi hỏi người nghiên cứu phải đọc nhiều, ghi chép nhiều” A Khoa học tự nhiên B Đòi hỏi C Đọc nhiều D Ghi chép nhiều 20 “Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ anh, em Em nghĩ biển lớn Từ nơi sóng lên?” Xuân Quỳnh sử dụng biện pháp tu từ đây? A Lặp cú pháp B Điệp khúc C Câu hỏi tu từ D Cả a c 21 Dòng nêu tên nhà thơ để điền vào chỗ trống theo thứ tự đoạn văn sau Hoài Thanh? "Ta thoát lên tiên [ ], ta phiêu lưu trường tình [ ], ta điên cuồng với [ ], [ ], ta đắm say [ ] Nhưng động tiên khép, tình yêu không bền, điên cuồng tỉnh, say đắm bơ vơ Ta ngơ ngẩn buồn trở hồn ta [ ]" Chọn câu trả lời đúng: A Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận B Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu C Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận D Thế Lữ, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận 22 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Mặc dù làm quần quật tháng anh em công nhân đến chưa nhận số tiền bù lao cả” A Mặc dù B Quần quật C Bù lao D Cả 23 “Mình có nhớ ngày Mưa nguồn suối lũ, mây mù Mình có nhớ chiến khu Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai” “Mưa nguồn suối lũ, miếng cơm chấm muối” dụng ý nghệ thuật Tố Hữu? A Sử dụng tiểu đối B Sử dụng thành ngữ C Sử dụng phép điệp D Sử dụng phép so sánh, tương phản 24 Cách xưng hô – ta thơ Việt Bắc có ý nghĩa việc thể nội dung? A Dễ đọc B Góp phần làm cho thơ tình ca mặn nồng, tha thiết C Hợp với tâm trạng riêng Tố Hữu D Truyền tải tới đối tượng tiếp nhận tốt 25 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Truyện ngắn hay, đặc sắc cha ruột nữa” A Ấy B Còn C Cha ruột D Nữa 26 Đọc đoạn văn sau: “… Bạn biết hút thuốc có hại cho sức khỏe chưa? Một điếu thuốc sản sinh 500 mililit khói, khói thuốc chứa 3000 chất hóa học, có 20 chất xác nhận gây bệnh ung thư Năm 1825, nhà hóa học Thụy Sĩ Picoto lần tìm chất nicotin khói thuốc Chất làm cho người hút thuốc đâm nghiện làm cho người hút bị nhiễm độc mạn tính chuyển sang nhiễm độc cấp tính…” Luận điểm đoạn văn là? A Tác hại thuốc sức khỏe người B Ảnh hưởng thuốc C Những nguy xảy hút thuốc D Một ý kiến khác 27 Đoạn văn (câu 26) sử dụng phong cách ngôn ngữ nào? A Phong cách ngôn ngữ báo chí B Phong cách ngôn ngữ khoa họC C Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt D Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 28 Đối tượng đề cập nhiều truyện ngắn Nam Cao gì? Chọn câu trả lời đúng: A sản dân tộc địa chủ B Bọn thực dân phong kiến tay sai C Giai cấp công nhân toàn thể nhân dân lao động D Người nông dân người trí thức nghèo 29 “Đường tay đứt” câu thơ Thanh Thảo sử dụng biện pháp tu từ đây? A So sánh B Ẩn dụ C Hoán dụ D Nhân hóa 30 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic… câu sau: “Trước xảy ra, bàng quang được” A Trước B Xảy C Không thể D Bàng quang 31 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Quá trình vượt núi cao trình người trưởng thành” A Quá trình B Vượt C Cũng D Trưởng thành 32 “ Tại Việt Nam, theo điều tra Viện Dinh dưỡng, trẻ tuổi có trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ gần phần ba số trẻ bị suy sinh dưỡng thể thấp chiều cao theo tuổi (suy dinh dưỡng mãn tính)” Câu văn viết theo phong cách ngôn ngữ nào? A Hành – công vụ B Báo chí C Khoa học D Nghệ thuật 33 tưởng lớn thơ “Đất nước” Nguyễn Khoa Điềm là? A Đất nước gần gũi, thân thuộc với người B Đất nước mang vẻ đẹp thể qua nhiều phương diện lịch sử, địa lí, văn hóa… C Đất nước Nhân dân D Ý kiến khác 34 “Nếu Kiều người yếu đuối Từ kẻ hùng mạnh Kiều người tủi nhục Từ kẻ vinh quang Mỗi bước chân Kiều gặp phải bất trắc Từ ngang dọc tự Suốt đời Kiều chịu đựng Từ bất bình, Kiều quen tiếng khóc Từ quen tiếng cười Kiều đội đầu trung, hiếu Từ vùng vẫy phóng túng, tự Kiều thân mối mặc cảm tự ti, Từ lòng đầy tự tôn.” Kiểu diễn đạt đoạn văn là? A Diễn dịch B Song hành C Quy nạp D Móc xích 35 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Tiếng Việt có khả diễn tả linh động đời sống, tâm tư, tình cảm người” A có B khả C linh động D 36 Câu thơ thơ Tây Tiến diễn tả “độc đáo”, khác biệt ngoại hình đoàn binh Tây Tiến? A Mắt trừng gửi mộng qua biên giới B Quân xanh màu oai hùm C Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc D Cả a, b, c 37 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Những giá trị tinh văn hóa dân tộc dần cần giữ gìn bảo vệ nó” A Tinh B C D 38 Câu thơ sau không trích từ Truyện Kiều A Lầu xanh có mụ bà Làng chơi trở già hết duyên B Tưởng người nguyệt chén đồng Tin sương luống trông mai chờ C Đau đớn thay phận đàn bà Kiếp sinh biết đâu D Đội trời đạp đất đời Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông 39 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Bố mẹ quan tâm, giành cho nhiều tình cảm” A Luôn B Giành C Cho D Nhiều 40 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Thành công lớn Vũ Trọng Phụng xây dựng nên hài kịch xã hội thời giờ” A Lớn B Của C Đã D Thời 41 Tác phẩm sử dụng nhiều biện pháp tạo mâu thuẫn gây cười? Chọn câu trả lời đúng: A Chữ người tử B Số đỏ C Cha nghĩa nặng D Vi hành 42 “Nhà văn lấy chất liệu từ sống để sáng táC Muốn có chất liệu sống nhà văn phải gắn bó với đời sống nhân dân, đồng cảm với tâm tư, tình cảm ước mơ nhân dân Sự đồng cảm nguồn cảm hứng lớn cho sáng tạo nghệ thuật” Kiểu diễn đạt đoạn văn là? A Diễn dịch B Song hành C Quy nạp D Móc xích 43 Dòng yêu cầu nghị luận tượng đời sống? A Nước chiếm 70% trọng lượng thể người B Nước hợp chất có công thức hóa học H20 C Sử dụng hợp lý nguồn nước D Còn trời nước non 44 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Tác phẩm Tắt đèn ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người nông dân Việt Nam chế độ thực dân phong kiến” A Cũng B Của C Dưới chế độ D Thực dân phong kiến 45 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Qua thơ văn yêu nước giai đoạn làm bật lên hình ảnh người chiến sĩ đấu tranh độc lập, tự dân tộc” A Qua B làm C D 46 Trong “Người lái đò Sông Đà”, song Đà không ví như…? A Giai nhân B Tình nhân C Dải lụa D Cố nhân 47 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Trời rét mà ăn mặc thật phong thanh” A B mà C thật D phong 48 Biện pháp tu từ sử dụng câu văn sau: “Giữa đoàn quân nhạc, rộn lên bốn mươi sáo trúc” (Thép Mới, Cây tre) A.Hóan dụ B Ẩn dụ C Đảo trật tự từ D.Gồm A,C 49 Ai nhà văn tiêu biểu văn học Việt Nam giai đoạn 30-45 thể lọai truyện ngắn trào phúng? A.Hồ CHí Minh b,Vũ Trọng Phụng C.Tú Mỡ D.Nguyễn Công Hoan 50 Tìm lỗi sai mặt từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, logic….trong câu sau: “Đó yếu điểm mà cậu cần khắc phục ngay” A B yếu điểm C mà D cần Tổ chuyên môn CTV - Ban Quản trị Group Luyện thi Đại học Quốc gia 2016 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính, Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính, Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay