Tuyển tập đề thi môn Khoa học Lịch sử Địa lý lớp 4 cả năm có đáp án

85 181 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:25

MÔN LỊCH SỬ LỚP BÀI – NƯỚC VĂN LANG Nhà nước nước ta có tên gì? a  Văn Lang b  Âu Lạc c  Việt Nam Vị vua nước ta là? a  An Dương Vương b  Vua Hùng Vương c  Ngô Quyền Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp a  Công cụ dùng để làm ruộng Giáo mác b  Công cụ dùng làm vũ khí Vòng trang sức c  Công cụ dùng làm trang sức Lưỡi cày đồng Nước Văn Lang tồn qua đời vua? a  15 đời vua b  17 đời vua c  18 đời vua ĐÁP ÁN Câu ý a b a-3; b-1; c2 c BÀI – NƯỚC ÂU LẠC Nước Âu lạc đời hoàn cảnh nào? a  Quân Tần xâm lược nước phương Nam b  Thục Phán lãnh đạo ngưới Âu Việt Lạc Việt đánh lui giặc ngoại xâm c  Cả hai ý rên Vị vua nước Âu lạc có tên gọi gì? a  An Dương Vương b  Vua Hùng Vương c  Ngô Quyền Thành tựu đặc sắc phong trào người dân Âu Lạc gì? a  Chế tạo loại nỏ bắn lần nhiều mũi tên b  Xây dựng thành Cổ Loa c  Cả hai ý Câu “Triệu Đà hoãn binh, cho trai làm rể An Dương Vương” gợi cho em nhớ đến câu chuyện a  Mị Châu - Trọng Thuỷ b  Sơn Tinh - Thuỷ Tinh c  Cây tre trăm đốt ĐÁP ÁN Câu ý c a c a BÀI – NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC Để cai trị nhân dân ta, triều đại phong kiến phương Bắc làm gì?  Bắt dân ta lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để nộp cho chúng  Đưa người Hán sang với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục Hán, học chữ Hán  Cả hai ý Trước thống trị triều đại phương Bắc, dân ta phản ứng sao?  Không chịu khuất phục, dậy đấu tranh  Chịu khuất phục, đem đồ cống nạp cho chúng  Chưa chịu khất phục, lo sợ lực chúng Chiến thắng vang dội nhân dân ta trước triều đại phương Bắc là:  Chiến thắng Hai Bà Trưng  Chiến thắng Bặch Đằng  Chiến thắng Lí Bí Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp a Khởi nghĩa Bà Triệu Năm 776 b Khởi nghĩa Mai Thúc Loan Năm 905 c Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ Năm 248 d Khởi Nghĩa Phùng Hưng Năm 722 ĐÁP ÁN Câu ý c a b a-3; b-4; c-2; d1 BÀI - KHỞI NGHĨ HAI BÀ TRƯNG (Năm 40) Nguyên nhân dẫn tới khởi nghĩa Hai Bà Trưng? a  Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán b  Chồng bà Trưng Trắc (Thi sách) bị Tô Địch giết hại c  Chứng tỏ cho nhân dân biết, phụ nữ đánh giặc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn vào năm nào? a  179 TCN b  Năm 40 c  Cuối năm 40 Kết khởi nghĩa? a  Thất bại b  Thắng lợi c  Thắng lợi hoàn toàn Sau năm (tính từ 179 TCN đến năm 40) nhân dân ta giành độc lập? a  40 năm b  179 năm c  279 năm ĐÁP ÁN Câu ý a b c c BÀI – CHIẾN THẮNG BACH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO Nguyên nhân quân Nam Hán xâm lược nước ta? a  Do Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu b  Do quân Nam Hán có âm mưu từ trước c  Cả hai ý Ai người lãnh đạo chống lại quân Nam Hán? a  Ngô Quyền b  Hai Bà Trưng c  Dương Đình Nghệ Ngô Quyền dùng kế để đánh giặc? a  Nhử giặc vào sâu đất liền công b  Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu Sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều lên nhử giặc vào bãi cọc c  Cả hai ý Ngô Quyền lên vua năm nào? a  938 b  939 c  Cuối năm 939 ĐÁP ÁN Câu ý c a b b BÀI – ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN Ngô Quyền trị đất nước năm? a  năm b  năm c  năm Em hiểu cụm từ “loạn 12 sứ quân”? a  Các lực địa phương dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng b  12 sứ thần nước đến tham kiến vua c  12 cánh quân xâm lược nước ta Đinh Bộ Lĩnh làm trước tình hình đất nước? a  Xây dựng lực lượng, liên kết sứ quân dem quân đánh sứ quân khác b  Mượn quân nước khác để đánh sứ quân c  Mượn quân triều đình để đánh sứ quân Đinh Bộ Lĩnh lên vua, đặt tên nước ta gì? a  Lạc Việt b  Đại Việt c  Đại Cồ Việt ĐÁP ÁN Câu ý b a a c BÀI – CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT ( Năm 981) Lê Hoàn lên vua hoàn cảnh nào? a  Đinh Liễn Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, nhà Tống xâm lược nước ta b  Lê Hoàn giết hại Đinh Tiên Hoàng để lên vua c  Lê Hoàn đánh bại 12 sứ quân để lên vua Quân ta đánh bại Quân Tống nơi nào? a  Đại La, Sông Hồng b  Lạng Sơn, Sông Bặch Đằng c  Hoa Lư, Sông Cầu Kết kháng chiến a  Thất bại b  Thắng lợi c  Thắng lợi hoàn toàn Lê Hoàn lên vua lấy tên gọi gì? a  Lê Đại Hành b  Lê Long Đĩnh c  Lê Thánh Tông ĐÁP ÁN Câu ý a b b a BÀI – NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Triều đại nhà lý năm nào? a  1005 b  1009 c  1010 Vì vua Lý Thái Tổ dời đô Đại La? a  Vì trung tâm đất nước, đất rộng không bị ngập lụt b  Vì vùng đất mà giặc không dám đặt chân đến c  Vì vùng đất giàu có, nhiều cải, vàng bạc Đến đời vua Lý Thánh Tông nước ta đổi tên tên gì? a  ĐạiLa b  Thăng Long c  Đại Việt Vua Lý Thái Tổ dời đô Đại La vào thời gian nào? a  1005 b  1009 c  1010 ĐÁP ÁN Câu ý b a c c BÀI – CHÙA THỜI LÝ Vì nhân dân ta tiếp thu đạo Phật? a  Vì đạo Phật dạy người biết yêu thương đồng loại, biết giúp đỡ nhau, không đối xử tàn ác với loài vật … b  Vì đạo Phật mang đến cho nhân dân ta nhiều vàng bạc c  Vì đạo Phật làm cho người trường sinh Dưới thời Lý đạo Phật truyền bá nào? a  Được truyền bá rộng rãi nước b  Chưa xuất c  Mới xuất nên truyền bá chưarộng rãi Theo hiểu biết, em cho biết đạo Phật có nguồn gốc từ nước nào? a  Trung Quốc b  Ấn Độ c  Cam-pu-chia Nối ý bên trái với ý bên trái cho phù hợp a Chùa Một Cột Thái Bình b Chùa Tây Phương Hà Nội c Chùa Keo Hà Tây ĐÁP ÁN Câu ý a a b a-2; b-3; c-1 BÀI 10 – CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ HAI ( 1907 – 1077) Nhà Tống xâm lược nước ta lần thứ hai nguyên nhân nào? a  Giải khó khăn nước b  Gây với nước láng giềng c  Cả hai ý Nhà Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào thời gian nào? a  Năm 1068 b  Năm 1075 c  Năm 981 Lý Thường Kiệt huy kháng chiến chống quân tống xâm lược lần thứ hai có khác với so với chiến lần thứ nhất? a  Đợi quân Tống sang xâm lược nước ta đánh trả b  Chia thành hai đạo quân thuỷ, đánh vào nơi tập trung quân lương nhà Tống rút nước c  Nhử giặc vào sâu trận địa mai phục tiêu diệt Kết kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai? a  Thất bại b  Thắng lợi c  Thắng lợi hoàn toàn ĐÁP ÁN Câu ý c a b b ÀI 11 – NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Nhà trần thành lập vào năm nào? a  Đầu năm 1226 b  Giữa năm 1226 c  Cuối năm 1226 Dưới thời Trần, đất nước chia làm lộ? a  10 lộ b  11 lộ c  12 lộ Vua Trần đặt chông lớn thềm cung điện để làm gì? a  Để dân đến đánh có điều cần xin, bi oan ức b  Để dân đến đánh có lễ hội c  Để tạo vẻ đẹp thêm cho cung điện Nhà Trần có việc làm để củng cố xây dựng đất nước? a  Xây dựng lực lượng quân đội, tăng gia sản xuất b  Đắp lại đê điều, mở rộng đồn điền c  Cả hai ý ĐÁP ÁN Câu ý a c a c BÀI 12 – NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ Nhân dân ta đắp đê để làm gì? a  Chống lũ lụt b  Chống hạn hán c  Chống nước mặn Nhà Trần lập “Hà đê sứ” để làm gì? a  Để chống lũ lụt b  Để chống hạn hán c  Để trông coi việc đắp đê bảo vệ đê Nhà Trần thu kết việc đắp đê? a  Nền kinh tế công nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no b  Nền kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no c  Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển, đời sống nhân dân ấm no Thời nhà Trần, việc đắp đê đâu? a  Từ đầu nguồn sông lớn đến cửa biển b  Từ đầu làng đến cuối làng c  Từ đầu nguồn suối lớn đến cửa sông ĐÁP ÁN Câu ý a c b a BÀI 13 – CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG-NGUYÊN Thời nhà Trần, quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần? a  lần b  lần c  lần Câu trả lời “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” ai? a  Trần Thủ Độ b  Trần Hưng Đạo c  Trần Quốc Toản Ai tác giả “Hịch tướng sĩ”? a  Trần Thủ Độ b  Trần Hưng Đạo c  Trần Quốc Toản Khi giặc Mông-Nguyên vào Thăng Long, vua nhà Trần dùng kế để đánh giặc? a  Rút khỏi kinh thành Thăng Long, để lại vườn không nhà trống b  Cho lính mai phục để tiêu diệt giặc c  Cho quân đánh trả giành thắng lợi ĐÁP ÁN Câu ý c a b a BÀI 14 – NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN Tình hình nước ta cuối thời Trần nào? a  Vua quan ăn chơi sa đoạ, nhân dân bị bóc lột tàn tệ b  Vua quan chăm lo cho dân, kinh tế phát triển c  Quân Minh xâm lược bóc lột nhân dân Hồ Quý Ly truất vua Trần vào năm nào? a  Năm 1248 b  Năm 1400 c  Năm 1406 Hồ Quý Ly thực cải cách coi tiến bộ? a  Những năm có nạn đói, nhà giàu phải bán thóc chữa bệnh cho dân b  Thay quan lại cao cấp nhà Trần người thực tài giỏi, quan phải thường xuyên thăm dân quy định lại số ruộng, nô tỳ cho quan lại, quý tộc c  Cả hai ý Do đâu nhà Hồ không chống quân Minh xâm lược? a  Do không đoàn kết toàn dân để kháng chiến mà dựa vào quân đội b  Do thiếu tiền, binh lính c  Do quân Minh mạnh ĐÁP ÁN Câu ý a b c a BÀI 15 – CHIẾN THẮNG CHI LĂNG Ai người lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn chống lại quân Minh? a  Hồ Quý Ly b  Lê Đại Hành c  Lê Lợi Vì Lê Lợi chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch? a  Vì ải Chi Lăng vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng um tùm thích hợp cho quân ta mai phục b  Vì ải Chi Lăng vùng núi rộng có nhiều vàng bạc, thích hợp cho quân ta tập trung dự trữ lương thực Tại không nên nhìn trực tiếp vào Mặt Trời? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… Nêu việc em nên làm để tránh tác hại ánh sáng gây mắt đọc sách, xem ti vi ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý a) S, b) Đ, c) S, d) Đ BÀI 50 – 51 – NÓNG, LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ Nhiệt độ thể người khỏe mạnh bao nhiêu? a 350C b 360C c 370C d 380C Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a Nhiệt độ nước sôi 1000C b Khi nhiệt độ cao thấp 370C dấu hiệu thể bị bệnh  c Nhiệt độ ngày trời nóng 1000C d Nước chất lỏng khác nở nóng lên co lại lạnh    Nêu số ví dụ vật nóng lên lạnh ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý c a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ BÀI 52 – VẬT DẪN NHIỆT VÀ VẬT CÁCH NHIỆT Cho vào cốc nước nóng thìa kim loại thìa nhựa, lúc sau em thấy thìa nóng hơn? a Thìa nhựa nóng b Thìa kim loại nóng c Cả hai thìa nóng d Cả hai thìa không nóng Tại mặc nhiều áo mỏng lại ấm áo dày( có độ dày tổng độ dày áo mỏng) ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… Vì trời rét, đặt tay vào vật đồng ta thấy lạnh so với đặt tay vào vật gỗ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý b BÀI 53 – CÁC NGUỒN NHIỆT Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a Khi đun sôi, nhiệt độ nước tăng lên  b Khi dùng nguồn nhiệt để sấy khô vật, nước vật bay nhanh làm cho vật mau khô  c Các nguồn nhiệt than, dầu vô tận, sử dụng thoải mái mà không cần phải tiết kiệm  Nêu rủi ro, nguy hiểm xảy sử dụng nguồn nhiệt sống ngày ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… Nêu ví dụ vật vừa nguồn sáng vừa nguồn nhiệt ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý a) Đ, b) Đ, c) S BÀI 54 – NHIỆT CẦN CHO SỰ SỐNG Điều xảy Trái Đất không Mặt Trời sưởi ấm? a Gió ngừng thổi, Trái Đất trở nên lạnh giá b Nước Trái Đất ngừng chảy đóng băng, mưa c Trái Đất trở thành hành tinh chết, sống d Tất ý Nêu vai trò nhiệt người, động vật thực vật ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… Kể tên số vật sống xứ lạnh ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý d BÀI 55 – 56 – ÔN TẬP : VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Âm truyền qua chất đây? a Chất lỏng b Chất rắn c Chất khí d Tất ý Nêu ví dụ vật tự phát sáng đồng thời nguồn nhiệt ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… Thành phần không khí quan trọng hoạt động hô hấp người : a Khí các-bô-níc b Khí ô-xi c Khí ni-tơ d Hơi nước ĐÁP ÁN Câu ý d b BÀI 57 – 58 - THỰC VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG – NHU CẦU NƯỚC CỦA THỰC VẬT Nêu điều kiện để sống phát triển bình thường? a Nước, chất khoáng b Không khí c Ánh sáng d Tất ý Điền từ : phát triển, khô hạn, ẩm, nước vào chỗ chấm cho phù hợp Các loại khác có nhu cầu ………… khác Có ưa ………, có chịu ………………… Cùng cây, giai đoạn ……………………… khác cần lượng nước khác Cây lúa cần nước vào giai đoạn nào? a Đẻ nhánh b Làm đòng c Chín d Mới cấy ĐÁP ÁN Câu ý d d BÀI 59 – 60 – NHU CẦU CHẤT KHOÁNG VÀ KHÔNG KHÍ CỦA THỰC VẬT Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp a Lúa, ngô, cà chua Cần nhiều ka-li b Cà rốt, khoai lang, cải củ Cần nhiều ni-tơ c Cây đay, gai Cần nhiều phốt -pho Trong trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí nào? a Khí các-bô-níc b Khí ni-tơ c Khí ô-xi d Tất ý Trong trình hô hấp, thực vật thải khí nào? a Khí các-bô-níc b Khí ni-tơ c Khí ô-xi d Tất ý ĐÁP ÁN Câu ý a->3, b->1, c>2 c a BÀI 61 – TRAO ĐỔI CHẤT Ở THỰC VẬT Điền từ : các-bô-níc, ô-xi, hô hấp, vào chỗ chấm cho phù hợp Cũng người động vật, thực vật cần khí …………… để hô hấp trì hoạt động sống Trong trình ……………, thực vật hấp thụ khí ……… thải khí ……………… Thực vật dùng lượng ánh sáng mặt trời để làm gì? a Trao đổi chất b Tổng hợp chất hữu từ chất vô c Hô hấp d Quang hợp Kể dấu hiệu bên trao đổi chất thực vật môi trường ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý b BÀI 62 – 63 - ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG? – ĐỘNG VẬT ĂN GÌ ĐỂ SỐNG? Động vật cần để sống? a Không khí, thức ăn b Nước uống c Ánh sáng d Tất ý Kể tên số động vật ăn tạp mà em biết ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… Trong vật đây, vật ăn thực vật? a Hổ b Báo c Chó sói d Hưu ĐÁP ÁN Câu ý d d BÀI 64 – TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT Trong trình sống, động hấp thụ vào thể gì? a Khí ô-xi b Nước c Các chất hữu có thức ăn d Tất ý Trong trình sống, động vật thải gì? a Khí các-bô-níc b Nước tiểu c Các chất thải d Tất ý Nêu dấu hiệu bên trao đổi chất động vật môi trường ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý d d BÀI 65 – QUAN HỆ THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN Để tạo thành chất dinh dưỡng, ngô dùng “thức ăn” gì? a Nước b Các chất khoáng c Khí các-bô-níc, ánh sáng d Tất ý Sinh vật có khả sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu từ chất vô cơ? a Con người b Động vật c Thực vật d Tất ý Kể tên số thức ăn ếch mà em biết? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý d c BÀI 66 – CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN Các chuỗi thức ăn tự nhiên thường đâu? a Từ động vật b Từ thực vật c Từ nước d Từ chất khoáng Nêu số ví dụ chuỗi thức ăn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… Điều xảy mắt xích chuỗi thức ăn bị đứt? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý b BÀI 67 – 68 – ÔN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT Lúa thức ăn động vật đây? a Cú mèo b Thỏ c Đại bàng d Vịt Chuột đồng thức ăn động vật đây? a Gà b Cú mèo c Rắn hổ mang d Đại bàng Nêu vai trò thực vật sống Trái Đất? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý d a BÀI 69 – 70 – ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a Trong trình quang hợp, thực vật thải khí các-bô-níc  b Trong trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí ô-xi  c Trong trình hô hấp, thực vật thải khí các-bô-níc  d Trong trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi  e Thực vật cần không khí để quang hợp hô hấp  Âm truyền qua chất đây? a Chất lỏng b Chất rắn c Chất khí d Tất ý Nhiệt độ thể người khỏe mạnh bao nhiêu? a 350C b 360C c 370C d 380C Nêu vai trò không khí nước đời sống ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… ĐÁP ÁN Câu ý a) S, b) S, c) Đ, d) Đ, e) d c Đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi môn Khoa học Lịch sử Địa lý lớp 4 cả năm có đáp án, Tuyển tập đề thi môn Khoa học Lịch sử Địa lý lớp 4 cả năm có đáp án, Tuyển tập đề thi môn Khoa học Lịch sử Địa lý lớp 4 cả năm có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay