Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh thăng long

149 647 1
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - CHI NHÁNH THĂNG LONG SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VIỆT DŨNG MÃ SINH VIÊN : A20930 NGÀNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 2016 : BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - CHI NHÁNH THĂNG LONG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS.NGUYỄN THỊ THÚY SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VIỆT DŨNG MÃ SINH VIÊN : A20930 NGÀNH : NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp bậc đại học này, trước tiên em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy, cô bảo tận tình hướng dẫn em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Kinh tế - Quản lý, trường Đại học Thăng Long với tri thức tâm huyết để truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long tạo điều kiện cho em thực tập ngân hàng Em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị phòng Khách hàng Doanh nghiệp VPBank Thăng Long giúp đỡ em trình thu thập số liệu Cuối em xin kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp Kính chúc anh, chị Ban giám đốc VPBank Thăng Long phòng Khách hàng Doanh nghiệp VPBank Thăng Long dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lê Việt Dũng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (ký ghi rõ họ tên) Lê Việt Dũng MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Vai trò 1.1.3.1 Đối với kinh tế 1.1.3.2 Đối với ngân hàng thương mại 1.2 Tổng quan rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp 1.2.3 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng doanh nghiệp 1.2.3.1 Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phía doanh nghiệp 1.2.3.2 Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phía ngân hàng 1.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng doanh nghiệp 1.2.4.1 Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp 1.2.4.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng thương mại 1.2.4.3 Nguyên nhân khách quan 1.2.5 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng doanh nghiệp 10 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại .13 1.3.1 Khái niệm 13 1.3.2 Vai trò quản trị rui ro tín dụng doanh nghiệp 13 1.3.2.1 Vai trò doanh nghiệp 13 1.3.2.2 Vai trò ngân hàng thương mại 13 1.3.2.3 Vai trò kinh tế 14 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 14 1.3.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp 14 1.3.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp 16 1.3.3.3 Giám sát rủi ro tín dụng doanh nghiệp 21 1.3.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng doanh nghiệp 22 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 23 1.3.4.1 Các nhân tố khách quan 23 1.3.4.2 Các nhân tố chủ quan 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - CHI NHÁNH THĂNG LONG .29 2.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long 29 2.1.2 Sơ đồ tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 31 2.2 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long 33 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 33 2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 36 2.2.3 Hoạt động kinh doanh khác 38 2.2.4 Kết kinh doanh 40 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long 44 2.3.1 Quy mô tín dụng 44 2.3.2 Cơ cấu tín dụng 46 2.3.3 Nợ hạn 49 2.3.4 Nợ xấu 50 2.3.5 Dự phòng rủi ro 52 2.4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2012 – 2014 53 2.4.1 Thực trạng nhận dạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Thăng Long 53 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiêp Ngân hàng Thương 2.4.2Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Thăng Long mại hần Việt Nam Cổ p 2.4.3 56 Thực trạng giám sát rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Thăng Long 61 2.4.3.1 Nhóm phương thức nhằm né tránh rủi ro 61 2.4.3.2 Nhóm phương thức ngăn ngừa rủi ro 62 2.4.3.3 Nhóm phương thức giảm thiểu tổn thất rủi ro 63 2.4.3.4 Nhóm phương thức chuyển giao đa dạng hóa rủi ro 64 2.4.4.Thực trạng tài trợ rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Thăng Long 64 2.4.4.1 Nhóm biện pháp tự tài trợ rủi ro tín dụng doanh nghiệp 64 2.4.4.2 Nhóm biện pháp chuyển giao rủi ro 65 2.5.Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2012 – 2014 65 2.5.1 Ưu điểm 67 2.5.2 Hạn chế 69 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 70 2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan 70 2.5.3.2 Nguyên nhân chủ quan 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP CÁI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - CHI NHÁNH THĂNG LONG 73 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long 73 3.1.1 .Định hướng phát triển chung toàn hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 73 3.1.2.Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long 74 3.2 Định hướng phát triển công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 74 3.2.1 Phát triển hoạt động tín dụng chiều rộng lẫn chiều sâu 74 môi trường kinh doanh Vì thế, để hạn chế phát sinh nợ hạn nợ xấu, động lý chặt chẽ doanh nghiệp sau cho vay Khi phát có hàng cần phải quản g dấu hiệu rủi rongân xảy ra, ngân hàng cần phải có biện pháp xử lý, thu hồi nợ để tránhnhữn rủi ro tín dụng Việc kiểm soát doanh nghiệp sau cho vay dựa vào báo cáo doanh nghiệp cung cấp, ngân hàng cần tiếp tục trì kiểm tra thực tế sở doanh nghiệp Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra thực tế cần phải tiến hành nghiêm chỉnh, kỹ lưỡng hơn, đối chiếu, xác thực kết kiểm tra thực tế với số liệu giấy tờ doanh nghiệp cung cấp Ngoài ra, ngân hàng nên thực kiểm tra bất ngờ, không báo trước sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để tránh tình trạng doanh nghiệp cố tình bố trí, dàn xếp che giấu yếu Với tính chất ngân hàng bán lẻ, số lượng khoản vay lớn nên khó để cán tín dụng thẩm định bao quát tất khoản vay Giải pháp đề xuất thành lập phận kiểm soát sau vay, tách biệt với phận tiếp thị, thẩm định để tăng tính chuyên môn hóa dễ dàng kiểm soát doanh nghiệp Ngoài ra, tạo kiểm tra chéo phận để tránh bỏ sót nguy rủi ro doanh nghiệp rủi ro đạo đức CBTD 3.3.4 Tài trợ rủi ro 3.3.4.1 Sử dụng công cụ tài phái sinh Hiện nay, giải pháp tối ưu thường NHTM Việt Nam nói chung VPBank Thăng Long nói riêng sử dụng nợ xấu gia tăng bán nợ cho VAMC nhận trái phiếu đặc biệt Điều dẫn đến thực tế tất yếu mà nợ xấu hệ thống ngân hàng tăng tình trạng ngân hàng phải “xếp hàng” bán nợ cho VAMC xảy ra, gây chậm trễ cho công tác xử lý nợ xấu Để giải thực tế này, NHTM Việt Nam có VPBank nên nghiên cứu, phát triển áp dụng biện pháp sử dụng công cụ tài phái sinh chứng khoán hóa nợ xấu Từ đưa xuống thực chi nhánh Chứng khoán nợ xấu thực theo phương pháp sau: − Phương pháp 1: chuyển phần nợ gốc doanh nghiệp thành trái phiếu trung hạn Phương pháp nên áp dụng với doanh nghiệp có lịch sử quản trị kinh doanh tốt − Phương pháp 2: chuyển nợ hạn, nợ xấu doanh nghiệp thành vốn cổ phần chuyển vị VPBank Thăng Long từ chủ nợ thành cổ đông lớn doanh nghiệp, nắm đa số cổ phần nhận thấy sau tái cấu trúc doanh nghiệp có khả tồn phát triển 79 − Phương pháp 3: VPBank Thăng Long với VPBank sử dụng công ty công ty quản lý mua bán nợ (VPBank AMC), công ty chứng khoán (VPBS) để tham gia chủ động vào tiến trình chứng khoán hóa nợ xấu bán thị trường chứng khoán Việt Nam (Nguồn: Chu Quỳnh, Giải pháp cho nợ xấu VPBank, kinhdoanhnet.vn, http://kinhdoanhnet.vn/can-biet/giai-phap-nao-cho-no-xau-cua-vpbank_t114c44n3452, 09/06/2014) 3.3.4.2 Trích lập quỹ dự phòng rủi ro Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng giúp ngân hàng bù đắp tổn thất hoạt động tín dụng, đồng thời trì mức vốn tự có, tránh biến động lớn ảnh hưởng đến tính khoản ngân hàng Ngân hàng cần phải tuyệt đối tuân thủ quy định phân loại nợ trích lập dự phòng theo quy định văn hợp số 22/VBHN-NHNN, ban hành 04/06/2014 Ngân hàng Nhà nước Tránh tình trạng, nhằm làm đẹp báo cáo tài chính, ngân hàng cố tình phân loại khoản tín dụng sai nhóm nợ để giảm chi phí trích lập dự phòng rủi ro Điều nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính khoản ngân hàng khoản tín dụng xảy rủi ro vốn 3.3.4.3 Gia hạn nợ Khi đến hạn mà doanh nghiệp chưa có khả trả nợ ngân hàng xem xét nguyên nhân dẫn đến phát sinh nợ doanh nghiệp, trường hợp nguyên nhân mà ngân hàng đánh giá khách quan hợp lý, ngân hàng xem xét gia hạn nợ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho khách hàng có thời gian thu xếp trả nợ 3.3.4.4 Thực miễn giảm lãi Một số doanh nghiệp sau vay đầu từ vào hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu không đủ khả trả nợ, lãi ngân hàng Tuy nhiên, doanh nghiệp có thiện chí trả nợ, trường hợp thấy hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng tạo điều kiện cách cho phép doanh nghiệp hưởng mức lãi suất thấp hơn, với mong muốn thu lại phần gốc khoản nợ 3.3.4.5 Bán nợ Đối với khoản nợ không thu hồi có tài sản đảm bảo, ngân hàng không tự xử lý được, ngân hàng chuyển giao toàn khoản nợ tài sản cho công ty mua bán nợ 3.3.5 Nâng cao lực đội ngũ cán tín dụng Đội ngũ cán tín dụng ngân hàng người trực tiếp thực thi sách, quy định ban lãnh đạo ban hành Để sách thực 80 quả, giải vấn đề tồn trước hết phải nâng cao lực gũ CBTD cảhiệu nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp Đề làm việc đội n cần trọng : − Về lực chuyên môn: không dừng lại việc yêu cầu CBTD thường xuyên tự nghiên cứu, học tập, nắm vững thực quy định hành mà cần phải tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn kiểm tra định kỳ đội ngũ CBTD − Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: không đơn yêu cầu CBTD phải tuân theo quy định nghề nghiệp CBTD mà cần phải xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm cá nhân Các vị trí cao phải chịu trách nhiệm lớn để rủi ro tín dụng xảy Đồng thời, ngân hàng cần phải xây dựng sách thưởng, phạt công minh bạch cán tham gia vào quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp Nếu đạt tiêu số lượng chất lượng cho vay, không để xảy rủi ro cho ngân hàng, CBTD thưởng theo quy định liên tiếp đạt tiêu xem xét đề bạt lên cấp quản lý Ngược lại, để xảy rủi ro, CBTD phải chịu trách nhiệm giới hạn phạm vi Bên cạnh đó, ngân hàng yêu cầu CBTD để xảy rủi ro phải có trách nhiệm giải quyết, xử lý rủi ro gây trước tiếp cận thêm khách hàng nghỉ việc Chính sách tạo áp lực lên CBTD giúp hạn chế rủi ro đạo đức nghề nghiệp KẾT LUẬN Với đề tài khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Thăng Long, tác giả tiến hành nghiên cứu để kết đạt hạn chế cần khắc phục VPBank Thăng Long công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp giai đoạn 2012 – 2014 Nội dung khóa luận trình bày rõ nguyên nhân chủ quan khách quan thành tựu đạt được, hạn chế tổn để VPBank Thăng Long tiếp tục phát huy mạnh mẽ thành tựu đạt Đồng thời, có định hướng chủ động khắc phục hạn chế tồn thời gian hoạt động tới Trong phạm vi nội dung khóa luận, tác giả đưa số biện pháp khắc phục cho hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp VPBank Thăng Long Hi vọng rằng, biện pháp đưa sau nghiên cứu giúp VPBank Thăng Long khắc phục hạn chế tồn để cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tương lai Do nhiều hạn chế kiến thức 81 chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp, nên khóa luận tốt nghiệp nhiều thiếu sót Tác giả mong nhận thêm bổ sung, góp ý từ phía thầy cô giáo Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp này, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình anh chị thuộc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long trình thu thập số liệu Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy, giảng viên Khoa Kinh tế - Quản lý, trường Đại học Thăng Long hướng dẫn tận tình trọng trình thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Lê Việt Dũng 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO izlive, Những ngân hàng bị Vinashin “quật ngã”, viettimes.vn, B http://viettimes.vn/kinh- doanh/tai-chinh/nhung-ngan-hang-bi-vinashin-quat-nga20042.html, 30/09/2015 Chu Quỳnh, Giải pháp cho nợ xấu VPBank, kinhdoanhnet.vn, http://kinhdoanhnet.vn/can-biet/giai-phap-nao-cho-no-xau-cuavpbank_t114c44n3452, 09/06/2014 Cung Thị Minh Đức (2012), Hoàn thiện công tác quản trị rỉ ro doanh nghiệptại chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thông Hà Thành, Đại học Thăng Long, Hà Nội Đại học KTQD (2012), Lý luận chung cho vay rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, voer.edu.vn, http://voer.edu.vn/m/ly-luan-chung-ve-cho- vay-varui-ro-trong-hoat-dong-cho-vay-cua-ngan-hang-thuong-mai/99355491 Đặng Thị Thanh Mai (2015), Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Đại học Thăng Long, Hà Nội Hạnh Nguyễn, Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam: Tăng sức mạnh "bó đũa", vietnamplus.vn, http://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-nho-va-vua-viet-nam-tang-sucmanh-bodua/260411.vnp, 18/05/2014 Hoàng Điệp, Điều tra bổ sung vụ thất thoát 600 tỷ Agribank Chi nhánh 7, tuoitre.vn, http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150925/dieu-tra-bo-sung-vu-that-thoat600-ty-taiagribank-chi-nhanh-7/974995.html, 25/09/2015 Mai Phương (2013), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Liên Việt, Học viện Ngân Hàng, Hà Nội Mai Văn Bạn (2011), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Đại học Thăng Long, Nhà xuất Tài Chính 10 Ngân hàng Nhà nước (2014), Văn hợp số 22/VBHN-NHNN, ngày 04/06/2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 11 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long (2012), Báo cáo tài 2012, Hà Nội 12 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long (2013), Báo cáo tài 2013, Hà Nội 13 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long (2014), Báo cáo tài 2014, Hà Nội 14 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long (2014), Báo cáo thường niên 2014, Hà Nội 83 15 Nguyễn Thanh Cường, Đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng việc cho vay doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết thị trường chứng khoản Việt Nam, documents.típ, http://documents.tips/documents/do-luongrui-ro- tin-dung-bang-mo-hinh-diem-so-z-tai-lieu.html, 28/09/2015 16 Nhóm tác giả lớp Cao đẳng KT2, Vai trò doanh nghiệp, yume.vn, http://yume.vn/nguoikhongtinhyeu/article/vai-tro-cua-doanh-nhgiep35C604F6.htm, 27/03/2010 17 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng, số 47/2010/QH12, Hà Nội 18 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2014),Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH12, Hà Nội 19 Phạm Thị Bảo Oanh (2015), Bài giảng môn Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, Đại học Thăng Long, Hà Nội 20 Thông Tấn Xã Việt Nam, Bắt đại gia cafe rác lừa ngân hàng, vietnamnet.vn, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/250743/bat-dai-gia-cafe-rac-lua-7-nganhang.html, 16/07/2015 21 Tô Ngọc Hưng (2015), Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số quốc gia học cho việt nam, langkinhkinhte.com, http://langkinhkinhte.com/category/item/401-kinhnghiem- xu-ly-no-xau-cua-mot-so-quoc-gia-va-nhung-bai-hoc-cho-viet-nam, 21/04/2015 22 Trung Ninh, Hơn 67,8 nghìn doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động năm 2014, thoibaotaichinhvietnam.vn, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-1227/hon-678-nghin-doanh-nghiep-pha-san-ngung-hoat-dong-trong-nam-2014-16580.aspx, 28/12/2014 23 Ủy ban Basel giám sát Ngân hàng (2014), Hiệp ước quốc tế vốn Basel II, Thụy Sĩ 24 Wiki Ub.com.vn, Vụ án Minh Phụng EPCO học, bam.vn, http://bam.vn/threads/vu-an-minh-phung-epco-va-bai-hoc.12898/, 10/09/2013 84 PHỤ LỤC áo cáo kết kinh doanh Công ty TNHH CL 2005 – 2006 B Chỉ tiêu Năm 2014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đơn vị: 1000 đồng Năm 2013 34.264.214.874 105.022.082.813 56.685.451 - Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ 34.207.529.423 105.022.082.813 Giá vốn hàng bán 29.447.069.970 90.138.628.299 Lợi nhuận gộp từ bán hàng cung cấp dịch vụ 4.760.459.453 14.883.454.514 Doanh thu từ hoạt động tài (498.676.967) (1.881.581.296) Chi phí tài - - Chi phí bán hàng 1.870.641.617 4.871.178.033 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.154.090.796 6.665.673.224 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 237.050.073 1.465.021.961 (503) - - - (503) - 237.049.570 1.465.021.961 66.373.880 410.206.149 Các khoản giảm trừ doanh thu 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN 15 Chi phí thuế TNDN 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 170.675.690 85 1.54.815.812 Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH CL 2005 – 2006 Đơn vị: 1000 đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 23.208.052.081 30.470.339.374 2.183.031.322 205.264.505 - - 11.516.251.668 20.260.368.262 9.230.217.885 9.990.961.275 V Tài sản ngắn hạn khác 278.551.206 13.745.332 B Tài sản dài hạn 706.721.218 562.064.839 I Tài sản cố định 574.806.703 562.064.839 Tài sản cố định hữu hình 574.806.703 562.064.839 Tài sản cố định vô hình - - II Tài sản dài hạn khác 131.914.515 - - - 23.914.773.299 31.032.404.213 A NỢ PHẢI TRẢ 20.557.043.398 24.931.241.581 I Nợ ngắn hạn 20.557.043.398 24.931.241.581 Vay ngắn hạn 4.165.500.000 6.616.118.700 15.975.956.344 17.082.697.976 Người mua trả tiền trước 53.054.237 1.185.906.026 Thuế khoản phải nôp nhà nước 52.777.879 46.518.879 - - 14.606.607 - 295.148.331 - TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho III Tài sản xây dựng dở dang TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Phải trả người bán Phải trả người lao động Phải trả đơn vị nội khác Các khoản phải trả, phải nộp khác 86 Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 3.357.729.901 6.101.162.632 I Vốn chủ sở hữu 3.357.729.901 6.101.162.632 Vốn đầu tư chủ sở hữu 3.000.000.000 4.500.000.000 - - 357.729.901 1.601.162.632 23.914.773.299 31.032.404.213 Chênh lệch tỉ giá hối đoái Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 87 Bảng chấm điểm tín dụng doanh nghiệp ngành thương mại dịch vụ VPBank Phân loại số tài doanh nghiệp Điểm Quy mô lớn 100 80 60 Quy mô trung bình 40 20 100 80 60 40 Quy mô nhỏ 20 100 80 60 40 20 Chỉ tiêu khoản Khả toán ngắn hạn 8% 2,1 1,6 1,1 0,8 5 năm >2 năm >1 năm Mới bổ nhiệm Bão hòa Suy thoái Triển vọng ngành Thuận lợi Ổn định Phát triển không phát triển Vị cạnh tranh Cao, chiếm ưu Bình thường, phát triển Bình thường, suy giảm Thấp, sụt giảm Rất thấp Số lượng đối thủ cạnh tranh Độc quyền Ít Ít, số lương tăng Nhiều Nhiều, số lượng tăng Giấy xác nhận thực tập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long 90
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh thăng long , Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh thăng long , Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh thăng long , GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS.NGUYỄN THỊ THÚY SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VIỆT DŨNG, CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CÁI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - CHI NHÁNH THĂNG LONG 73, Kết cấu khóa luận, Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, (4) Dấu hiệu liên quan đến tài chính kế toán, Dự phòng rủi ro tín dụng doanh nghiệp:, Mô hình xếp hạng tín dụng:, KẾT LUẬN CHƯƠNG I, R = max {0, (A - C)} x r Trong đó:, KẾT LUẬN CHƯƠNG 2, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay