Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần thông quảng ninh

87 639 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH Giáo viên hướng dẫn : Lê Thanh Nhàn Sinh viên thực : Lê Bảo Ngọc Mã sinh viên : A20855 Chuyên ngành : Tài Chính HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn giảng viên, thạc sĩ Lê Thanh Nhàn hướng dẫn nhiệt tình bảo, giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Kinh tế - Quản lý ban lãnh đạo nhà trường đại học Thăng Long tạo điều kiện tốt, anh chị công ty cổ phần thông Quảng Ninh tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thiện khóa luận Do nhiều hạn chế mặt kiến thức, thời gian kinh nghiệm thực tiễn nên không tránh khỏi nhiều thiếu sót Em mong nhận bảo góp ý quý thầy cô đề khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lê Bảo Ngọc Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Sinh viên Lê Bảo Ngọc DANH MỤC VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Tên đầy đủ BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh CĐKT Cân đối kế toán NVNH Nguồn vốn ngắn hạn NVDH Nguồn vốn dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu TTS Tổng tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần thông Quảng Ninh 20 Quá trình hình thành phát triển công ty thông Quảng Ninh 20 Cơ cấu tổ chức máy công ty 21 Chức đặc điểm hoạt động kinh doanh 23 2.2 Phân tích tình hình tài công ty cổ phần than Quảng Ninh .24 Tình hình tài sản – nguồn vốn doanh nghiệp 24 Kết kinh doanh doanh nghiệp 36 Tình hình lưu chuyển tiền tệ 41 Tình hình tài công ty thông qua nhóm tiêu 45 Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHÍNH DOANH NGHIỆP TÀI 1.1 Những vấn đề bản phân tích tài doanh nghiệp Khái niệm tài doanh nghiệp Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp .2 Vai trò phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Các thông tin sử dụng phân tích tài doanh nghiệp Các thông tin bên doanh nghiệp Các thông tin bên doanh nghiệp .3 1.3 Các phương pháp phân tích tài doanh nghiệp Phương pháp phân tích tỷ lệ Phương pháp so sánh Phương pháp phân tích Dupont Phương pháp thay liên hoàn .6 Phương pháp đồ thị 1.4 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp Tình hình tài sản – nguồn vốn Kết kinh doanh doanh nghiệp 10 Tình hình lưu chuyển tiền tệ 12 Các tiêu tài doanh nghiệp 12 1.5 Các nhân tố ảnh hướng đến phân tích tài doanh nghiệp .18 Nhân tố chủ quan 18 Nhân tố khách quan 19 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI THÔNG QUẢNG NINH CHÍNH TẠI CÔNG TY 20 2.3 Đánh giá thực trạng tình hình tài công ty cổ phần thông Quảng Ninh 53 Những thành tựu công ty 53 Hạn chế nguyên nhân 54 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH 56 3.1 Đánh giá chung môi trường công ty 56 Môi trường kinh tế 56 Môi trường công nghệ .56 Môi trường tự nhiên 56 Môi trường luật pháp .57 Môi trường quốc tế 57 3.2 Định hướng phát triển công ty cổ phần thông Quảng Ninh 57 3.3 Một số giải pháp nâng cao lực tài công ty cổ phần thông Quảng Ninh 58 Tăng cường quản lý khoản phải thu 58 Tăng cường quản lý hàng tồn kho 59 Nâng cao khả toán .60 Cân tỷ lệ vốn chủ sở hữu nợ vay công ty 61 Quản lý dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 61 Một số giải pháp khác .62 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Tổng doanh thu, chi phí lợi nhuận sau thuế 11 Bảng 2.1 Quá trình hình thành công ty cổ phần thông Quảng Ninh 21 Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản Công ty cổ phần thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 27 Bảng 2.3 Tài sản ngắn hạn khác 28 Bảng 2.4 Cơ cấu nguồn vốn công ty cổ phần thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 .33 Bảng 2.5.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 .38 Bảng 2.6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 .43 Bảng 2.7 Mức độ độc lập tài công ty cổ phần thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 45 Bảng 2.8 Khả toán công ty cổ phần thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 46 Bảng 2.9 Chỉ tiêu phản ánh khả hoạt động công ty thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 .48 Bảng 2.10 Các tiêu đánh giá khả sinh lời công ty thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 .50 Bảng 2.11 Các tiêu ROA, ROE phương pháp Dupont 52 Bảng 2.12 Tỷ suất sinh lời tài sản công ty cổ phần thông Quảng Ninh 52 Biểu đồ 2.1 Biến động tài sản công ty cổ phần thông Quảng Ninh giai đoạn 20122014 .25 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu nguồn vốn công ty cổ phần than Quảng Ninh giai đoạn 20122014 .30 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ khả toán công ty cổ phần thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 .47 Biểu đồ 2.4 Khả sinh lời công ty thông Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 51 Sơ đồ 1.1 Mô hình phân tích tài Dupont Sơ đồ 1.2 Mô hình chiến lược quản lý vốn doanh nghiệp 10 Sơ đồ 2.1 Mô hình cấu tổ chức máy công ty .22 Sơ đồ 2.2 Mô hình tài trợ vốn công ty giai đoạn 2011-2013 .35 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời buổi phát triển kinh tế nay, doanh nghiệp phải đối mắt với hàng loạt vấn đề mang tính thách thức: để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả? Làm để doanh nghiệp tránh hoạt động rủi ro? Giải pháp cho vấn đề nguồn vốn nợ vay? Để giải vấn đề này, doanh nghiệp cần phải có hoạt động phân tích tình hình tài chính xác kịp thời Việc phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp quan, tổ chức liên quan thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp xác định cách đầy đủ, đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố, từ giúp cho doanh nghiệp định hướng tốt mục tiêu phát triển tương lai Xác định tầm quan trọng đó, công ty cổ phần thông Quảng Ninh coi trọng thực phân tích tài doanh nghiệp năm, hành động mang tính chiến lược có ý nghĩa lâu dài công ty Em xin phép chọn đề tài “Phân tích tình hình tài công ty thông Quảng Ninh” để nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp Mong phân tích thân ý kiến giải pháp đóng góp phần cho lựa chọn cho hướng công ty năm tới Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài bao gồm hai nội dung chính: tổng hợp lý thuyết phân tích tài doanh nghiệp; nghiên cứu thực tế tình hình tài công ty cổ phần thông Quảng Ninh từ đưa biện pháp cải thiện tình hình tài công ty năm Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: phân tích tình hình tài công ty Phạm vi nghiên cứu: công ty cổ phần thông Quảng Ninh giai đoạn ba năm 2012, 2013 2014 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng để thực khóa luận: phương pháp thu thập số liệu qua báo cáo tài chính, phương pháp phân tích số liệu theo chiều ngang, chiều dọc; phân tích tỷ số để so sánh, phân tích, tổng hợp biến động tài qua năm Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục sơ đồ, bảng biểu, khóa luận gồm chương: Thang Long University Library Năm 2013: ∆ROAROS = (5,1% – 6,16%)*2,58 = -2,73% ∆ROAhssd = (2,37 – 2,58)*5,1% = -1,07% Theo phân tích, năm 2013 giảm ROA đến từ nguyên nhân giảm ROS mà số làm ROA giảm đến 2,73% hiệu suất sử dụng tài sản làm ROA giảm 1,07% Năm 2014 ∆ROAROS = (4,1% – 5,1%)*2,37 = -2,37% ∆ROAhssd = (2,31 – 2,37)*4,1% = -0,25% Tương tự, năm 2014 lần nguyên nhân gây nên giảm ROA lại ROS, chứng minh qua số liệu ROS giảm 2,37% hiệu suất sử dụng tài sản giảm 0,25% Như vậy, giải pháp cho việc tăng ROA công ty trọng vào tăng giá trị ROS Sự biến động ROE bao gồm nhân tố: ROS, hiệu suất sử dụng tổng tài sản (2) hệ số tài sản so với VCSH (3) Tích số hai nhân tố ROS hiệu suất sử dụng tổng tài sản ROA ta sử dụng ROA hệ số tài sản so với VCSH để xem xét biến động ROE Từ năm 2012 đến năm 2013, hai nhận tố ROA giảm 3,79% hệ số tài sản so với VCSH tăng 0,28 lần, dẫn đến sổ ROE giảm từ 35,11% xuống 30% Trong giai đoạn này, mức tồng tài sản công ty tăng mạnh, nhiều so với mức tăng VCSH Năm 2014, ROA công ty giảm 2,63% hiệu suất sử dụng tổng tài sản tăng 0,73 lần làm ROE tăng lên 30,44% từ thấy ảnh hưởng hiệu suất sử dụng tổng tài sản năm 2014 chiếm phần lớn việc ảnh hưởng đến số ROE Nếu muốn tăng giá trị ROE, công ty nên trọng vào việc quản lý tổng tài sản tăng lợi nhuận sau thuế 2.3 Đánh giá thực trạng tình hình tài công ty cổ phần thông Quảng Ninh Những thành tựu công ty Công ty cổ phần thông Quảng Ninh công ty đầu ngành khai thác sản xuất thông Việt Nam, với thị phần chiếm 70% nước xuất tới 98% tổng sản lượng sản phẩm sản xuất Các thị trường Hàn Quốc, Mỹ công ty tập trung khai thác tiềm bên cạnh bạn hàng Nhật, Ấn Độ,… Công ty giữ vững hoạt động ổn định, có xu hướng phát triển tương đối tốt tình hình kinh tế bất ổn nay, cho thấy lực hoạt động công ty bền vững Hiện tại, công ty tăng cường vay nợ để xây dựng sở chế biến số nhằm gia tăng tốc độ chế biến sản phẩm phục vụ khách hàng 53 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng liên tiếp ba năm, bên cạnh giá vốn hàng bán không, phản ánh chất lượng sản phẩm công ty mức tốt, từ xây dựng uy tín khách hàng Giá trị hàng tồn kho công ty tăng trưởng nguyên vật liệu trở nên khan hiếm, điều chứng tỏ doanh nghiệp có uy tín lớn sở cung cấp nguyên vật liệu sản xuất Quy mô hoạt động doanh nghiệp thật ổn định thể qua chi phí bán hàng bán hàng giảm chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều Việc quản lý chi phí giúp doanh nghiệp tăng đáng kể hiệu hoạt động kinh doanh, giảm lãng phí Điều ý nghĩa mà tình hình thị trường khó khăn Công ty chiếm dụng tốt vốn nhà cung cấp, khoản vốn lãi công ty đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thông Quảng Ninh thoải mái toán chậm 30 ngày mà không cần bảo lãnh toán ngân hàng Công ty thực sách quản lý vốn thận trọng lo lắng rủi ro toán Tuy nhiên, mục tiêu công ty năm tới chuyển dịch dần cấu sang sách mạo hiểm nhằm gia tăng lợi nhuận Các tiêu khả sinh lời công ty lớn so với toàn ngành ngành hóa chất ngành có tiêu top đứng đầu ngành có khả sinh lời cao Cổ phần công ty 100% nắm giữ toàn thể đội ngũ nhân viên công ty Do vậy, cá nhân hoạt động cách nhiệt tình, chuyên nghiệp có tính trách nhiệm cao Bên cạnh đó,ban lãnh đạo liên tục có hoạt động trao thưởng nhằm cổ vũ tinh thần công việc người Hạn chế nguyên nhân Trong hạn chế công ty, có vấn đề xảy nguyên nhân khách quan mà công ty hoạt động lĩnh vực gặp phải, cạnh tranh từ công ty đối thủ, thay đổi sách chế độ từ phía nhà nước, hay thay đổi nhu cầu khách hàng, ảnh hưởng từ khủng hoàng kinh tế toàn cầu… Bên cạnh đó, công ty chưa thực trọng việc cải thiện tình hình tài chính, máy nhân chưa đồng bộ, cộng thêm việc nguồn nhân lực công ty chưa đủ vấn đề cần giải Các mặt bất cập mang đến cho công ty hạn chế nan giải cần thay đổi năm tới: Các khoản phải thu công ty năm mức cao Đây tín hiệu không tốt, hợp đồng công ty có giá trị lớn, công ty để khách hàng chiếm dụng khoản vốn thời gian dài, công ty hội sử dụng khoản vốn để thực hoạt động đầu tư sinh lời khác Lượng hàng tồn kho công ty lớn Biết công ty tăng cường hàng tồn kho để chiếm lĩnh thị phần, nhiên hàng tồn kho có tính khoản thấp, gây rủi ro toán Tỷ trọng nợ vốn chủ sở hữu trở nên không cân Tỷ lệ nợ phải trả trở nên cao, chiếm gần 70% tổng nguồn vốn công ty Công ty mức phụ thuộc vào nguồn vốn từ bên khiến khả tự chủ thấp Không vậy, hàng năm công ty phải trả khoản lãi vay lớn Các tiêu khả toán công ty giảm Nguyên nhân công ty ngày gia tăng khoản phải thu, hàng tồn kho trữ tiền mặt Khả toán tức thời thấp công ty có lượng tiền mặt thấp năm Tốc độ gia tăng giá vốn hàng bán cao tốc độ gia tăng doanh thu Vài năm trở lại đây, nạn chắt phá rừng với khai thác lậu khiến nhựa thông tăng giá nhiều Việc chênh lệch tốc độ tăng trưởng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận công ty Hiệu suất sử dụng tổng tài sản công ty giảm chứng tỏ công ty sử dụng tài sản chưa hiệu Thời gian quay vòng khoản phải thu lớn, chứng tỏ khả thu hồi vốn công ty mức thấp Nguyên nhân số khách hàng công ty gặp khó khăn tài khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2013, doanh nghiệp tạo điều kiện cho công ty toán chậm mà lãi Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh công ty ba năm âm Với công ty chuyên sản xuất tiêu thụ sản phẩm hóa chất công ty thông Quảng Ninh hoạt động kinh doanh hoạt động mang lại nguồn tiền lớn Việc số liệu âm cho thấy việc kiểm soát dòng tiền từ hoạt động kinh doanh công ty không ổn định, không đem lợi nhuận cho công ty 55 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH 3.1 Đánh giá chung môi trường công ty Môi trường kinh tế Toàn cầu hoá thực tế, quốc gia cấu trúc lại kinh tế, tổ chức lại thị trường nước ta đứng xu chung đó, phải hội nhập kinh tế quốc tế để mở rộng thị trường, tranh thủ vốn công nghệ thông qua đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, tăng việc làm, tăng trưởng kinh tế, học tập kinh nghiệm quản lý với khu vực giới vững bước tiến tới kinh tế tri thức Nắm bắt điều đó, công ty cổ phần thông Quảng Ninh dần tiến bước vào kinh tế giới Trong năm gần đây, công ty có chiến lược phát triển mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế, đặc biệt nước Nhật, Mỹ, Hàn Quốc Điển hình với thị trường Mỹ, năm 2012 công ty xuất 40 nhựa thông, đầu việc hợp tác với cường quốc lĩnh vực nhựa sản phẩm từ thông Tuy nhiên, với thị trường mục tiêu hướng nước ngoài, công ty phải chịu nhiều rủi ro từ biến động thị trường giới, công ty cần có biện pháp đắn phù hợp để phòng ngừa rủi ro xảy đến Môi trường công nghệ Nhờ phát minh cải tiến kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị đại áp dụng nhiều hơn, hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất được cải thiện đáng kể, đặc biệt với số doanh nghiệp có vốn cố định lớn điều thể rõ nét Phải nói công nghệ khoa học phát triển với tốc độ chóng mặt, biết tận dụng hội, nhanh nhạy thích nghi áp dụng công nghệ tiên tiến người có sức mạnh lớn, số lại bị tụt hậu trở thành người theo sau Công ty thông Quảng Ninh doanh nghiệp đầu việc đổi dây chuyền máy móc sản xuất Công ty áp dụng thành tựu khoa học công nghệ kỹ thuật, tiện lợi cho trình sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng cao tiết kiệm thời gian chi phí thuê nhiều nhân công kết sản xuất mức cao Môi trường tự nhiên Tự nhiên điều kiện đầu tiên, thường xuyên tất yếu trình sản xuất Điều kiện tự nhiên như: đất đai, sông ngòi, khí hậu … tạo điều kiện thuận lợi khó khăn cho trình sản xuất, ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty Có thể nói, yếu tố môi trường yếu tố quan trọng bậc công ty thông Quảng Ninh Ví dụ với năm thời tiết bất ổn, gặp nạn cháy rừng, sản lượng đầu vào công ty gặp phải rủi ro lớn, làm giảm doanh thu Tuy nhiên với việc chiếm 70% thị phần khai thác nhựa thông Việt Nam nguồn hàng công ty mức dồi dào, đủ để cung cấp cho tất đối tác Môi trường luật pháp Đây môi trường xem nhẹ công ty, đặc biệt công ty xuất sang nước phải quan tâm đến luật pháp nước sở Môi trường pháp luật bao gồm: luật pháp, sách chế Bất thay đổi sách hay chế độ nhà nước có ảnh hướng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành khai thác xuất Công ty cổ phần thông Quảng Ninh tuân thủ chấp hành loại pháp lý từ phía nhà nước Điều giúp cho công ty nhà nước đánh giá cao, góp phần tạo điều kiện vay vốn từ nhà nước để phục vụ cho mục đích kinh doanh mở rộng sản xuất Môi trường quốc tế Việt Nam thức gia nhập WTO yếu tố ảnh hưởng lâu dài tới hoạt động kinh doanh Công ty Việc thông thoáng sách nhà đầu tư nước hội nhập tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu sản phẩm nội địa tới bạn bè khắp năm châu Từ nhập WTO, công ty dễ dàng việc tiếp cận thị trường tiềm giới Việt Nam nước có số lượng nhưa thông khai thác lớn, đạt 40000 năm, nhiều nước quan tâm đến Công ty thông Quảng Ninh xuất 98% sản lượng thông sang nước quốc tế, môi trường quốc tế nhân tố định tới thành bại doanh nghiệp Công ty có chuẩn bị kỹ lưỡng lực quản lý, điều hành, chiến lược kinh doanh, bước củng cố tiềm lực tài để chủ động nắm bắt thời vận hành phù hợp với tình hình 3.2 Định hướng phát triển công ty cổ phần thông Quảng Ninh Các tiêu kế hoạch Công ty cổ phần thông Quảng Ninh phấn đấu để đạt tốc độ tăng trưởng 20%/năm Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ 10%/năm Thu nhập bình quân người lao động từ 15 đến 20 triệu đồng tháng 57 Kế hoạch đầu tư Trong năm tới, công ty dự tính có thêm sở sản xuất chế biến nhựa thông mới, nâng mức sản lượng cung cấp sản phẩm nhựa thông lên gấp đôi mức Đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, thức đẩy việc tự động hóa sản xuất kế hoạch xem xét Các công tác khác Các phận marketing đầu tư nhiều vốn hoạt động đa dạng nhằm thu hút khách hàng mới, chủ yếu khách hàng nước Việt Nam nước có nguồn cung nhựa thông lớn Công ty xây dựng văn phòng kinh doanh đặt Hàn Quốc Mỹ, hoạt động song song với văn phòng có sẵn Nhật số nước Đông Nam Á Ban quản trị giao trách nhiệm nhiều cho cấp để họ tự quản lý có ý thức với công việc mình; thực biện pháp nhằm cải tổ tinh chế máy quản lý công ty theo hướng đơn giản đảm bảo yêu cầu công việc; tiếp tục tuyển thêm nguồn nhân lực lao động sở tinh chế 3.3 Một số giải pháp nâng cao lực tài công ty cổ phần thông Quảng Ninh Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần thông Quảng Ninh gặt hái thành công đáng ghi nhận nhiên nhiều điểm hạn chế Sau thời gian thực tập tìm hiểu tình hình tài công ty, tác giả xin đưa số giải pháp mang tính cá nhân nhằm khắc phục hạn chế đồng thời nâng cao hiệu kinh doanh công ty Tăng cường quản lý khoản phải thu 3.3.1.1 Cơ sở giải pháp Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn cấu tài sản ngắn hạn, gây khó khăn cho công ty việc quay vòng vốn vào chu kỳ sản xuất kinh doanh mới, làm giảm hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Do bị chiếm dụng vốn lớn nên công ty thiếu vốn phải vay để bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh Do vậy, mục tiêu giải pháp phải thu hồi vốn cách nhanh chóng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ giảm chi phí sử dụng vốn gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 3.3.1.2 Biện pháp thực Qua bảng 3.1 khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn khoản phải thu ngắn hạn Do vậy, ta tập trung vào giải khoản phải thu khách hàng, cụ thể tăng tốc độ thu hồi vốn cách áp dụng tỷ lệ chiết khấu toán hợp lý, việc khuyến khích khách hàng nhanh chóng thực khoản nợ Nội dung phương án sau: Thời gian thu tiền trung bính công ty năm khoảng 30 ngày Do đó, công ty áp dụng thời gian thiết khấu 30 ngày thay đổi phần trăm chiết khấu + Nếu khách hàng trả tiền hưởng chiết khấu toán 5% + Nếu khách hàng trả tiền vòng 10 – 15 ngày hưởng chiết khấu toán 2,5% + Nếu khách hàng trả tiền vòng 15 – 30 ngày sau hưởng chiết khấu toán 1% + Nếu khách hàng trả tiền vòng sau 30 – 45 ngày hưởng chiết khấu toán 0% + Nếu khách hàng trả tiền từ 45 – 60 ngày bị phạt thêm 1% + Nếu khách hàng trả tiền từ tháng thứ đến tháng thứ bị phạt thêm 2% + Nếu khách hàng trả tiền từ tháng thứ đến tháng thứ bị phát thêm 3,5% + Nếu khách hàng trả tiền từ tháng thứ trở bị phạt thêm 5% Lưu ý, tỷ lệ chiết khấu toán thay đổi với khách hàng lớn, tiềm bạn hàng uy tín công ty nhằm gia tăng uy tín lòng tin khách hàng Nên tìm hiểu kỹ khả toán khách hàng, hợp đồng ký kết phải nêu đầy đủ thời hạn toán, mức lãi suất mà khách hàng phải chịu không toán hạn Tăng cường quản lý hàng tồn kho 3.3.2.1 Cơ sở giải pháp Bên cạnh hạn chế khoản phải thu vấn đề hàng tồn kho cao làm công ty gặp nhiều khó khăn việc lưu động vốn Hàng tồn kho có giá trị khoản thấp, chiếm dụng lượng vốn lớn công ty Nguyên nhân giá nguyên vật liệu sản xuất mức cao nên công ty tăng mức dự trữ nhằm chiếm lĩnh thị trường Tuy nhiên, lượng hàng bán sản phẩm lại số bạn hàng lớn gặp khó khăn mặt tài ảnh hưởng suy giảm kinh tế giới Vì thế, giải pháp cho hạn chế tăng cường việc quản lý sử dụng hàng tồn kho, kiểm soát định mức dự trữ nguyên liệu, vật liệu cần thiết vừa đủ đáp ứng cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh vừa tránh rủi ro đặc biệt đạt chi phí dự trữ thấp 59 3.3.2 Biện pháp thực Biện pháp quan trọng công ty nên thực mức dự trữ nguyên vật liệu hợp lý, vừa đủ Hiện nay, khoản tiền công ty tiết kiệm từ việc mua giảm giá việc thu mua nguyên vật liệu với số lượng lớn không đủ để bù đắp mức thiệt hại hao hụt, chi phí lưu kho chậm trễ trình tiêu thụ sản phẩm Một số mô hình quản lý nên xem xét bao gồm JIT, EOQ, POQ… Bên cạnh đó, công ty nên trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho để tránh rủi ro xảy trình lưu trữ hàng tồn kho, sản xuất sản phẩm điều kiện khách quan thiên tai hỏa hoạn Một biện pháp khác góp phần đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm, giảm số lượng hàng tồn kho tăng tỷ lệ chiết khấu thương mại Hiện nay, công ty áp dụng mức chiết khấu 2% đơn hàng có giá trị 50.000.000 đồng Vì vậy, giải pháp kiến nghị thêm mức chiết khấu 3% 5% cho đơn hàng có giá trị 100.000.000 đồng 200.000.000 Việc khuyến khích khách hàng đặt mua đơn hàng với giá trị lớn, đồng thời lại tăng uy tín công ty mắt đối tác Nâng cao khả toán 3.3.3.1 Cơ sở giải pháp Các số toán công ty, đặc biệt số khả toán nhanh toán tức thời thấp Điều cho thấy công ty có khoản nợ vay ngắn hạn lớn đồng thời lượng tiền mặt tài sản ngắn hạn ỏi 3.3.3.2 Biện pháp thực Các biện pháp nhằm nâng cao khả toán có nhiều, nhiên dựa vào tình hình công ty, giải pháp hữu hiệu tăng lượng tiền mặt công ty, giảm khoản nợ vay ngắn hạn Cụ thể: Xác định mức tiền mặt hợp lý để đảm bảo cho khoản toán tức thời công ty giúp công ty năm bắt hội kinh doanh, đối phó với tình bất ngờ hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm Dựa vào tình hình sản xuất đặc điểm hoạt động công ty để dự đoán luồng tiền phát sinh trả lãi nợ vay ngắn hạn, trả tiền cho công nhân viên, … Ổn định khoản nợ vay ngắn hạn mức cho phép, toán khoản nộp ngân sách nhà nước thuế khoản phải nộp nhà nước khác Điều thể doanh nghiệp thực tốt nghĩa vụ nhà nước, tạo uy tín với quan cấp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trình hoạt động Cân tỷ lệ vốn chủ sở hữu nợ vay công ty 3.3.4.1 Cơ sở giải pháp Qua phân tích, ta thấy tỷ suất tự tài trợ của công ty thấp, đồng thời có xu hướng giảm qua năm Do đó, công ty tự đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất mà phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn đến từ bên Điều phản ánh ổn định mặt tài công ty tương lai gần Vốn chủ sở hữu nguồn vốn có chi phí thấp, ổn định công ty cần phải trọng bổ sung, gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu, cân khoản nợ vay vốn chủ sở hữu để có sách huy động sử dụng vốn phù hợp, tránh tình trạng rủi ro toán, giúp công ty hoạt động ổn định hơn, tăng tính cạnh tranh thị trường kinh doanh đầy thách thức 3.3.4.2 Biện pháp thực Nhìn chung, biện pháp hữu hiệu giảm tỷ trọng nợ ngắn hạn cấu nợ phải trả tổng nguồn vốn, tỷ trọng nợ ngắn hạn công ty chiếm mức cao Trong năm gần đây, công ty dần thay đổi từ mô hình quản lý vốn thận trọng sang mô hình quản lý vốn mạo hiểm, điều mang nhiều áp lực rủi ro toán Biện pháp thứ hai tăng giá trị vốn đầu tư chủ sở hữu cách phát hành cổ phiếu nội Kể từ chuyển dịch loại hình công ty từ nhà nước sang tư nhân, công ty có hai lần phát hành cổ phiếu nội Việc phát hành cổ phiếu mang lại nhiều ích lợi, góp phần tăng vốn chủ sở hữu, giúp tăng cường vốn mở rộng sản xuất, nhiên công ty làm ăn tốt, lợi tức từ cổ phiếu mang lại nguồn thu lớn cho cổ đông Việc phát hành cổ phiếu làm giảm lợi nhuận cổ đông này, biện pháp khó thực Quản lý dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 3.3.5.1 Cơ sở giải pháp Có thấy giai đoạn hoạt động 2012-2014, công ty có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt mức âm Đối với công ty lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, hoạt động phải hoạt động mang lại nhiều tiền nhiên công ty lại không quản lý khiến dòng tiền âm, đặc biệt năm 2014 dòng tiền giảm cách rõ rệt Một nguyên nhân bất khả kháng hạn chế lượng hàng khan khiến giá vốn hàng bán cao Công ty cố gắng cải thiện cấu tổ chức, cải tổ quản lý để giảm lượng tiền chi trả cho người lao động, nhiên khoản cần luu ý tiền chi cho hoạt động kinh doanh lại cao 61 3.3.5 Biện pháp thực Có hai giải pháp giải vấn đề Giải pháp giải pháp công ty áp dụng, tăng khoản hàng tồn kho Việc giúp công ty không cần phải mua thêm hàng giá hàng cao Tuy nhiên năm liên tiếp giá đầu vào nhựa thông tăng mạnh, mà công ty dự trữ nhiều đến mức năm không cần nhập thêm nguyên vật liệu sản xuất Do giải pháp chưa mang lại nhiều hiệu Biện pháp thứ hai quản lý khoản tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Khoản gồm nhiều khoản không rõ ràng tiền lại công nhân viên, tiền liên hoan công ty hay khoản bôi trơn hoạt động với đối tác doanh nghiệp Các khoản quản lý cách chặt chẽ sít hơn, làm giảm đáng kể dòng tiền góp phần tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Một số giải pháp khác 3.3.6.1 Giải pháp nguồn nhân lực Thường xuyên kiểm tra, đánh giá nguồn nhân lực nhằm có kế hoạch chuyển vị trí phù hợp với lực sở trường nhân viên Đối với cán thuộc phận hành chính, kinh doanh cần đào tạo nâng cao mặt chuyên môn, tăng cường khả ngoại ngữ công ty chủ yếu thực kinh doanh với đối tác nước Đối với công nhân tổ sản xuất, tăng cường đào tạo tay nghề nhằm gia tăng suất hoạt động công ty Hiện nay, công ty trả lương theo phương pháp sản phẩm, tức trả lương dựa theo thành phẩm đạt công nhân Công ty nên có giải thưởng, công bố mức khen thưởng công nhân vượt tiêu để người lao động có thêm động lực tham gia sản xuất đồng thời lọc số lao động không đáp ứng yêu cầu công việc 3.3.6.2 Giải pháp tăng doanh thu Tạo dựng chiến lược hợp lý nâng cao hiệu cạnh tranh thị trường, đồng thời thường xuyên cập nhật kịp thời xu hướng kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu công ty thông qua phương tiện truyền thông đại chúng Internet từ giúp đỡ bạn hàng Bộ phận marketing cần hoạt động hiệu nhằm thu hút thêm đối tác nhằm tăng doanh số bán hàng công ty Công ty tiếp tục giữ vững việc giám sát khâu kiểm tra chất lượng hàng hóa Hiện công ty thực tốt việc này, hàng hóa bị trả lại không trình sản xuất không thất thoát sản phẩm 82 3.3.6.3 Kiến nghị cấp nhà nước Mỗi công ty muốn phát triển đạt thành công thiếu hỗ trợ tích cực từ phía ban ngành nhà nước Các sách tài nhà nước tạo điều kiện hoạt động cách hiệu suất Xuất phát từ suy nghĩ đó, công ty nên có kiến nghị quan nhà nước ổn định kinh tế, kiểm soát tình trạng lạm phát; có sách thuế ưu đãi doanh nghiệp thực nghĩa vụ thuế đầy đủ hẹn; tạo điều kiện cho công ty nhằm tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh doanh 63 KẾT LUẬN Với kinh tế ngày phát triển nay, phân tích tài việc làm quan trọng công tác quản lý tài doanh nghiệp Bằng việc phân tích số tài cách kịp thời xác, doanh nghiệp đưa giải pháp đắn cho hoạt động tương lai, lợi việc cạnh tranh với đối thủ thị trường nước Qua việc phân tích tình hình tài công ty cổ phần thông Quảng Ninh, thấy bên cạnh thành tựu đạt được, công ty nhiều điểm hạn chế cần khắc phục Công ty cổ phân thông Quảng Ninh doanh nghiệp lớn, tạo uy tín tốt với phía nhà cung cấp khách hàng Với đặc thù doanh nghiệp hoạt động ngành hóa chất, công ty làm tốt việc tạo lợi nhuận, minh chứng tiêu lợi nhuận công ty cao so với toàn ngành Bên cạnh đó, cấu tài sản nguồn vốn có biến động, nhiên tồn bất cập khả toán, tỷ lệ nợ vay,… vấn đề mà nhiều năm công ty chưa có giải pháp triệt để Vì thế, công ty phải không ngừng hoàn thiện sách phương hướng hoạt động để bắt kịp với giai đoạn kinh tế thời gian tới, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường có biện pháp nhanh chóng để phù hợp với biến động thị trường Trong khuôn khổ khóa luận tốt nghiệp, thời gian có hạn giới hạn kiến thức thân, em phân tích tình hình tài tổng quan công ty, đưa số giải pháp mang tính cá nhân, tham khảo chưa có tính thực tiễn cao Em mong nhận lời góp ý, bổ sung phê bình thầy, cô để em lần hoàn chỉnh luận này, đúc rút kinh nghiệm cho tương lai Một lần nữa, em xin cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy trường Đại học Thăng Long, đặc biệt cô Lê Thanh Nhàn – cô giáo tận tình giúp đỡ em suốt thời gian học tập thời gian thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 Sinh viện thực Lê Bảo Ngọc 85 PHỤ LỤC Bảng cân đối kế toán công ty cổ phần thông Quảng Ninh năm 2012, 2013, 2014 Báo cáo kết quả kinh doanh công ty cổ phần thông Quảng Ninh năm 2012, 2013, 2014 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần thông Quảng Ninh năm 2012, 2013, 2014 TS Nguyễn Hoản, Th.s Hoàng Đình Hương, Th.s Tạ Thị Bẩy, Giáo trình tài doanh nghiệp, Trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội – Khoa kinh tế tài nguyên môi trường, Hà Nội, Năm 2011 PGS TS Nguyễn Năng Phúc, Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, năm 2011 Wikipedia Bách khoa toàn thư mở, https://vi.wikipedia.org/ Thư viện học liệu mở Việt Nam, http://voer.edu.vn/ Diễn đàn Quản trị Việt Nam, http://quantri.vn/ 65 [...]... động nhằm đối phó với các tình huống xảy ra 19 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THÔNG QUẢNG NINH 2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần thông Quảng Ninh Quá trình hình thành và phát triển công ty thông Quảng Ninh 2.1.1.1 Giới thiệu chung về công ty thông Quảng Ninh TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH TRỤ SỞ CHÍNH: PHƯỜNG YÊN THANH, QUẬN UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM VỐN ĐIỀU... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOA NH NGHIỆP CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THÔNG QUẢNG NINH CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THÔNG QUẢNG NINH CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp Khái niệm tài chính doanh nghiệp Tài chính là phạm trù... không chính xác, không phù hợp thì kết quả mà phân tích tài chính đem lại chỉ là hình thức, không có ý nghĩa gì Vì vậy, có thể nói thông tin sử dụng trong phân tích tài chính là nền tảng của phân tích tài chính Từ những thông tin bên trong trực tiếp phản ánh tài chính doanh nghiệp đến những thông tin bên ngoài liên quan đến môi trường hoạt động của doanh nghiệp, người phân tích có thể thấy được tình hình. .. vốn của doanh nghiệp; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp; Lập và thực hiện kế hoạch tài chính Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu đặc trưng tài chính thông qua một hệ thống các phương pháp, công cụ, kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin, vừa đánh giá toàn diện,... rộng rãi và phổ biến nhất trong bất kỳ một hoạt động phân tích nào của doanh nghiệp Trong phân tích tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, nó được sử dụng rất đa dạng và linh hoạt Phương pháp phân tích Dupont Trong phân tích tài chính, người ta thường vận dụng mô hình Dupont để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu mà người ta có... cách khác, cán bộ phân tích là người làm cho các con số “biết nói” Chính tầm quan trọng và sự phức tạp của phân tích tài chính đòi hỏi cán bộ phân tích phải có trình độ chuyên môn cao 1.5.1.3 Nhận thức về phân tích tài chính của doanh nghiệp Khái niệm về phân tích tài chính ở nước ta còn rất sơ sài, chưa bao quát Vì vậy mà nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phân tích tài chính của chủ doanh... tùng hương và dầu thông Mục tiêu của công ty là trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn với công nghệ tiên tiến có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp hóa chất thông trong khu vực cũng như thế giới 2.1.1.2 Lịch sử hình thành công ty thông Quảng Ninh Bảng 2.1 Quá trình hình thành công ty cổ phần thông Quảng Ninh Năm 1979 Thành lập với công nghệ và thiết bị của Đức công suất thiết kế 5000 tấn/ năm Tuy nhiên... tình hình tài chính của doanh nghiệp là phân tích các nhóm hệ số tài chính Dựa vào mục tiêu phân tích, các nhóm hệ số tài chính được chia làm các loại sau: Nhóm hệ số khả năng sinh lời, nhóm hệ số khả năng thanh toán, nhóm hệ số đánh giá hiệu quả hoạt động, nhóm hệ số nợ và nhóm hệ số phân tích đầu tư Các bước để phân tích một chỉ tiêu tài chính được tuân theo trình tự như sau: Xác định công thức chính. .. xét tình hình hoạt động của một doanh nghiệp hay công ty, các ngân hàng (hay tổ chức tín dụng) sẽ phải quan tâm nhiều đến các yếu tố tài chính và phi tài chính Các yếu tố tài chính là các yếu tố có thể thu được thông qua báo cáo tài chính ( doanh thu, lợi nhuận, các khoản phải thu, phải trả…) do doanh nghiệp cung cấp Các yếu tố này sẽ cung cấp cho nhà phân tích những thông tin cụ thể nhất về tình hình. .. để phân tích các chỉ tiêu tài chính →Xác định số liệu chính xác từ các báo cáo tài chính để thay vào công thức →Giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu vừa tính toán →Đánh giá, só sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp →Rút ra kết luận về tình hình tài chính của doanh nghiệp →Đưa ra các đề xuất, kiến nghị để khắc phục hoặc nâng cao các chỉ tiêu tài chính 1.4.4.1 Các chỉ tiêu về mức độ độc lập tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần thông quảng ninh , Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần thông quảng ninh , Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần thông quảng ninh , Một số các giải pháp khác 62, Các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp, Tổng quan về Công ty Cổ phần thông Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay