Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nam hưng

120 628 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀI TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN HOÀI THU MÃ SINH VIÊN: A20761 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Vũ Thị Kim Lan Sinh viên thực tập : Nguyễn Hoài Thu Mã sinh viên : A20761 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báu để để em bước vào đời tự tin Để có điều đó, em xin cám ơn thầy cô giáo cách vững trường Đại học Thăng Long giảng dạy tận tình gia đình người bạn bên động viên, giúp đỡ em Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Ths Vũ Thị Kim Lan, người tận tình hướng dẫn bảo em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lời cảm ơn đến thầy cô giáo giảng dạy em năm học trường, kiến thức mà em nhận giảng đường đại học hành trang giúp em vững bước tương lai Em xin cảm ơn đến cô chú, anh chị phòng Kế toán toàn thể cán công nhân viên Công ty TNHH Lục Nam Hưng giúp đỡ dẫn em khó khăn trình thực tập nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Sau cùng, em xin kính chúc quý thầy cô trường Đại học Thăng Long toàn thể cô chú, anh chị Công ty thật dồi sức khỏe thành công sống LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Hoài Thu LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Việt Nam trình hội nhập kinh tế khu vực nhằm tạo tốc độ tăng trưởng phát triển cao Trong trình phát triển, ngành giớichung công nghiệp nhẹ nói riêng đóng vai trò quan trọng công nghiệp nói việc thúc đẩy kinh tế đất nước Tuy nhiên, với kinh tế thị trường cạnh tranh tác động mạnh mẽ đến tồn phát triển ngành công nghiệp nặng nói riêng hoạt động sản xuất nói chung Từ vấn đề đặt cho cấp quản lý doanh nghiệp cần có đánh giá định sản xuất đắn hợp lý nhằm đạt hiệu kinh tế mang doanh thu cao cho doanh nghiệp Trong giai đoạn này, doanh nghiệp muốn tồn phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã với giá bán hợp lý Cùng với chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm luôn coi mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Phấn đấu hạ giá thành nâng cao chất lượng nhân tố định nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nâng cao thu nhập người lao động Do hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vị trí vô quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất nói chung Công ty TNHH Lục Nam Hưng nói riêng Vì vậy, việc nghiên cứu khoản mục chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đòi hỏi thiết thực tế đặt Trên sở đó, thực khoản mục chi phí sản xuất tính giá thành cho hợp lý, đồng thời tìm biện pháp, đồng thời tìm biện pháp nhằm hạ giá thành Nhận thức tầm quan trọng này, em chọn đề tài để nghiên cứu là: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng” Kết cấu khóa luận tốt nghiệp gồm chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chƣơng 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Mục đích nghiên cứu: Từ sở tìm hiểu lý thuyết kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty TNHH Lục Nam Hưng, hoàn thiện kiến thức cho thân tìm mặt ưu điểm, hạn chế công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành Công ty Cuối đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng Đối tƣợng nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng Phạm vi nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế toán tài Công ty TNHH Lục Nam Hưng tháng 07 năm 2015 MỤC LỤC ƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH 1.1 nghiệp sản xuất Khái quát chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2 Giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.1.2.3 Chức giá thành sản phẩm 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1.4 phẩm Vai trò nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản 1.1.4.1 Vai trò kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.4.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm7 1.2 sản xuất Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp 1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.2.2 Phương pháp trình tự tập hợp chi phí sản xuất 1.2.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.2.2.2 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất 1.2.3 Kế toán chi phí sản xuất đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 10 1.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10 1.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 11 1.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 13 1.2.3.4 Kế toán khoản thiệt hại ngừng sản xuất 15 1.2.3.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 16 1.2.4 Kế toán chi phí sản xuất đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì 18 1.2.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18 1.2.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 19 1.2.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 19 1.2.4.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 19 1.2.5 Kiểm kê đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ .20 1.2.5.1 Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu 21 1.2.5.2 Phương pháp đánh giá theo sản lượng ước tính tương đương 21 1.2.5.3 Phương pháp đánh giá theo 50% chi phí chế biến .22 1.2.5.4 Phương pháp đánh giá theo chi phí định mức kế hoạch .22 1.2.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 23 1.2.6.1 Kỳ tính giá thành 23 1.2.6.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 23 1.2.6.3 Thẻ tính giá thành 27 1.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG 31 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Lục Nam Hƣng 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 31 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 31 2.1.2.1 Khái quát ngành nghề kinh doanh 31 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 32 2.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 32 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 35 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 37 2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 38 2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hƣng 39 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 39 2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất: 40 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất công ty TNHH Lục Nam Hưng 40 2.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 40 2.2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 47 2.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 57 2.2.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng 67 2.2.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 67 2.2.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 70 2.2.4.3 Tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng .70 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG 71 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hƣng 71 3.1.1 Những ưu điểm 71 3.1.1.1 Tổ chức máy kế toán 71 3.1.1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 71 3.1.2 Những vấn đề tồn nhược điểm cần khắc phục 72 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hƣng 72 Biểu 3.2 Bảng phân bổ tiền lương Tháng năm 2015 STT Ghi có TK 334 – Phải trả công nhân viên Ghi nợ Lƣơng Các khoản khác Cộng có TK 334 TK 622 77.400.000 9.500.000 86.900.000 TK 627 9.360.000 1.640.000 11.000.000 TK 334 Ngƣời ghi sổ TK 335 – Chi TK 338 – Phải trả phải nộp khác 3382 3383 483.000 4.347.000 46.000 3384 724.500 Cộng có TK 338 3386 241.500 5.796.000 69.000 23.000 529.000 11.529.000 1.932.000 362.250 241.500 2.535.750 2.535.750 Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) 76 9.269.000 414.000 Ngày 31 tháng 07 năm 2015 Kế toán trƣởng Tổng cộng Biểu 3.3 Sổ chi tiết TK 622 n vị: Công ty TNHH Lục Nam Hƣng ĐơBái Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Mẫu số S36-DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp (622) Tháng năm 2015 Chứng từ Ngày, tháng Ngày, ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải Tài khoản đối ứng Đơn vị tính: đồng Ghi Nợ Tài khoản 621 Chia Tổng số tiền Lƣơng BHXH BHYT KPCĐ BHTN Số dƣ đầu kỳ Lương công nhân trực tiếp sản xuất 334 31/07 BPBL07 31/07 Các khoản trích theo lương 3382 483.000 31/07 BPBL07 31/07 Các khoản trích theo lương 3383 4.347.000 31/07 BPBL07 31/07 Các khoản trích theo lương 3384 724.500 31/07 BPBL07 31/07 Các khoản trích theo lương 3386 241.500 31/07 BPBL07 31/07 Cộng phát sinh kỳ 31/07 PKT 31/07 Kết chuyển cuối kỳ 86.900.000 86.900.000 4.347.000 724.500 241.500 92.696.000 154 92.696.000 Số dư cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) 483.000 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 77 Ngày 31 tháng 07 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu 3.4 Sổ chi tiết TK 627 Mẫu số S36-DN Đơn vị: Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: Chi phí sản xuất chung (627) Tháng năm 2015 Chứng từ Ngày, tháng Ngày, ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải Tài khoản đối ứng Đơn vị tính: đồng Ghi Nợ Tài khoản 627 Chia Tổng số tiền 6271 6273 6274 6277 Số dƣ đầu kỳ 18/07 0094751 18/07 Chi phí dịch vụ mua 112 37.726.200 31/07 BTTL07 31/07 Lương công nhân trực tiếp sản xuất 334 11.000.000 11.000.000 529.000 31/07 BPBTL07 31/07 Trích theo lương 338 529.000 31/07 TDCCDC 31/07 Chi phí công cụ dụng cụ 242 4.061.520 31/07 TDTSCD 31/07 Chi phí khấu hao TSCĐ 214 79.160.558 31/07 111 1.575.160 PC102 31/07 Chi phí dịch vụ mua 78 37.726.200 4.061.520 79.160.558 1.575.160 Cộng phát sinh kỳ 31/07 PKT 31/07 Kết chuyển cuối kỳ 135.874.614 154 13.400.000 4.061.520 79.160.558 135.874.614 Số dư cuối kỳ Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 79 Ngày 31 tháng 07 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 39.301.360 Từ đó, giá thành đơn vị sản phẩm thay đổi sau: Giá thành đơn vị = 1.665.562.500 + 92.696.000 + 135.874.614 4500 = 420.918 đồng Kiến nghị 2: Hạch toán phế liệu thu hồi Hiện công ty không hạch toán phế liệu thu hồi sản phẩm sản xuất xưởng, phần lớn phế liệu có giá trị kinh tế, điều cho thấy việc quản lý phế liệu thu hồi công ty chưa chặt chẽ Định kỳ cuối tháng, phân xưởng thu gom phế liệu xuất bán Việc hạch toán phế liệu thu hồi giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản xuất sản phẩm Ví dụ: Trong tháng 07/2015, công nhân dọn kho bán phế liệu thu hồi tiền mặt trị giá 200.000.000 đồng Khi hạch toán số phế liệu thu hồi, kế toán ghi: Nợ TK 152 100.000.000 Có TK 154 100.000.000 Khi đó, tổng chi phí giảm đi: 1.885.985.938 – 100.000.000 = 1.785.985.938 đồng Giá thành sản phẩm thay đổi: 1.785.985.938 = 4500 396.886 đồng Các sổ chi tiết TK 154, sổ TK 154 thay đổi sau: 80 Biểu 3.5 Sổ chi tiết TK 154 Mẫu số S36-DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài n vị: Công ty TNHH Lục Nam Hƣng ĐơBái Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154) Tháng năm 2015 Ngày, Chứng từ tháng Số Ngày, ghi sổ hiệu tháng Diễn giải Tài khoản đối ứng Số dƣ đầu kỳ 31/07 PKT 31/07 Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp Chia Tổng số tiền 621 622 627 1.665.562.500 1.665.562.500 621 622 86.900.000 31/07 PKT 31/07 Kết chuyển chi phí sản xuất chung 627 133.523.438 31/07 PNK33 31/07 Nhập kho thành phẩm 155 1.885.985.938 Cộng phát sinh kỳ Ghi Có Tài khoản 154 Ghi Nợ Tài khoản 154 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp 31/07 PKT 31/07 Đơn vị tính: đồng x 86.900.000 133.523.438 1.885.985.938 1.665.562.500 86.900.000 133.523.438 31/07 PKT 31/07 Phế liệu thu hồi 152 100.000.000 31/07 PKT 31/07 Hoàn thành nhập kho 155 1.785.985.938 31/07 Số dư cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 81 Ngày 31 tháng 07 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu 3.6 Sổ TK 154 Địa chỉ: Công Ty TNHH Lục Nam Hƣng Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Mẫu số S36-DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài SỔ CÁI Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 Tháng năm 2015 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Nhật ký chung Diễn giải Ngày, tháng Trang Dòng Đơn vị tính: đồng Tài khoản đối ứng Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ 31/07 PKT 31/07 Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp 23 621 1.665.562.500 31/07 PKT 31/07 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp 23 622 86.900.000 31/07 PKT 31/07 Kết chuyển chi phí sản xuất chung 23 627 133.523.438 31/07 PKT 31/07 Phế liệu thu hồi 23 152 100.000.000 31/07 PNK33 31/07 Nhập kho thành phẩm 23 155 1.785.985.938 Tổng số phát sinh x Số dư cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) 1.885.985.938 1.885.985.938 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 82 Ngày 31 tháng 07 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kiến nghị 3: Về việc Công ty chưa tiến hành hạch toán chi phí khoản thiệt gừng sản xuất hại n Trong trình hoạt động kinh doanh thực tế Công ty có phát sinh khoản thiệt hại ngừng sản xuất Công ty lại chưa tiến hành tính toán thiệt hại Vì vậy, theo em Công ty nên tiến hành hạch toán chi phí thiệt hại để đảm bảo hiệu sản xuất cho chi phí phát sinh Công ty hạch toán khoản thiệt hại ngừng sản xuất số tác nhân như: hết nguyên vật liệu, hỏng mô tơ, máy móc… Đối với khoản chi phí ngừng sản xuất Theo dự kiến, kế toán sử dụng TK 335 “Chi phí phải trả” để theo dõi Còn khoản chi phí ngừng sản xuất bất thường kế toán theo dõi riêng TK 1381 “Chi tiết thiệt hại ngừng sản xuất” Cuối kỳ sau trừ phần thu thu hồi (nếu có bồi thường) giá trị thiệt hại thực tế tính vào giá vốn hàng bán, hay chi phí khác Ví dụ: Trong tháng 7, cố cháy nổ nên tiếp tục sản xuất Công ty dừng hoạt động sản xuất tháng để sửa chữa phân xưởng Do thiệt hại ngừng sản xuất khách quan không tìm nguyên nhân nên cuối kỳ công ty tính giá trị thiệt hại thực tế vào TK 811 – Chi phí khác Thiệt hại thực tế ước tính 1.700.000.000 đồng Kiến nghị 4: Việc quản lý thời gian chất lƣợng lao động chƣa chặt chẽ Công ty nên đánh dấu ngày nghỉ không lương nhân viên để tránh tình trạng gian lận dễ dàng kiểm soát số ngày lao động Đơn vị: Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Mẫu số: 01a - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày Bộ phận: Kế toán phân xƣởng BẢNG CHẤM CÔNG Tháng: 7/2015 Số ngày tháng STT Triệu Đình Hín Triệu Đức Ca Trần Thị Oanh Hoàng Văn Trình Hoàng Văn Đông Hoàng Thị Mùa Hà Minh Độ Cộng 1,0 1,0 N 1,0 N 1,0 1,0 5,0 N 1,0 1,0 1,0 1,0 N 1,0 5,0 1,0 N 1,0 1,0 N 1,0 1,0 5,0 N 1,0 1,0 N 1,0 N 1,0 4,0 83 1,0 1,0 N 1,0 1,0 1,0 N 5,0 … … … … … … … … … 26 N 1,0 1,0 N 1,0 1,0 N 4,0 27 1,0 1,0 N 1,0 1,0 N 1,0 5,0 28 1,0 N 1,0 N 1,0 N 1,0 4,0 29 1,0 1,0 N 1,0 N 1,0 1,0 5,0 30 N 1,0 N 1,0 N 1,0 N 3,0 31 Cộng N 21,0 1,0 20,0 N 20,0 1,0 20,0 1,0 20,0 N 20,0 1,0 22,0 4,0 143,0 Trong đó: Đi làm đủ 1,0 Nghỉ N Ngoài ra, bảng chấm công không phản ánh việc người lao động có làm đủ số quy định hay không Cho nên để khắc phục tình trạng này, kế toán phân xưởng nên thường xuyên giám sát, theo dõi việc chấm công xác Bên cạnh đó, để quản lý tình hình muộn sớm số làm việc thực tế người lao động, công ty nên sử dụng thêm thẻ chấm công để đánh giá ngày công lao động thuận tiện xác Dựa vào thẻ chấm công, công ty có thêm sách khen thưởng cán công nhân viên làm giờ, đủ số làm thêm có biện pháp chấn chỉnh cán công nhân viên làm không đủ thời gian quy định 84 KẾT LUẬN Là doanh nghiệp vừa nhỏ tiến vào thị trường công nghiệp Việt Nam từ g bước đầu kinh tế công nghiệp, công ty TNHH Lục Nam Hưng trải nhữn qua không khó khăn để khẳng định có vị ngày hôm Công ty không ngừng triển khai chiến lược nhằm tạo lợi cạnh tranh đáp ứng, khơi gợi nhu cầu khách hành, xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành từ miền tổ quốc Ngoài kiến thức em học nhà trường, trình thực tập Công ty TNHH Lục Nam Hưng, anh chị công ty với giúp đỡ cô giáo Ths.Vũ Thị Kim Lan giúp em tiếp xúc với nhiều kiến thức thực tế để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng” Mặc dù cố gắng, song em thiếu nhiều kinh nghiệm thời gian nên khóa luận tránh khỏi có sai sót Vì vậy, em mong nhận giúp đỡ, bảo thầy cô giáo cô anh chị phòng Kế toán công ty để em hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths.Vũ Thị Kim Lan thầy cô môn Kinh tế - khoa Quản lý trường đại học Thăng Long, anh chị ban lãnh đạo công ty TNHH Lục Nam Hưng giúp đỡ em nhiều để em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Hoài Thu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu Công ty TNHH Lục Nam Hưng Ths Vũ Thị Kim Lan, Slide giảng “Kế toán tài 1”, Trường Đại học Thăng Long PGS.TS Võ Văn Nhị – Kế toán tài – NXB Tài – 2010 Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TTBTC) – NXB Thống kê 2015 Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Một số luận văn khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nam hưng , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nam hưng , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nam hưng , Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Vũ Thị Kim Lan Sinh viên thực tập : Nguyễn Hoài Thu Mã sinh viên : A20761, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG 71

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay