Bản tin thời sự truyền hình địa phương (khảo sát trên đài phát thanh truyền hình nghệ an, hà tĩnh, quảng bình từ tháng 10 2014 đến tháng 4 2015)

143 263 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -*** - NGUYỄN THỊ THÚY HẮNG BẢN TIN THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG ( KHẢO SÁT TRÊN ĐÀI PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH NGHỆ AN, HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH TỪ THÁNG 10/2014 ĐẾN 4/2015) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: BÁO CHÍ HỌC Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG BẢN TIN THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG ( KHẢO SÁT TRÊN ĐÀI PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH NGHỆ AN, HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH TỪ THÁNG 10/2014 ĐẾN 4/2015) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60.32.01.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết, luân văn tự nghiên cứu hướng dẫn trực tiếp cán hướng dẫn PGS.TS Đinh Văn Hường Các số liệu, kết nêu Luận văn Bản tin Thời truyền hình địa phương (Khảo sát đài Phát truyền hình Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình từ tháng 10/2014 đến 4/2015) chưa công bố công trình khoa học khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thúy Hằng LỜI CẢM ƠN Trong trình triển khai thực đề tài nghiên cứu: Bản tin Thời truyền hình địa phương ( khảo sát đài Phát truyền hình Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình từ tháng 10/2014 đến 4/2015 ), xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đinh Văn Hường, Trưởng ban Chính trị Công tác học sinh sinh viênĐHQGHN, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện để tiếp cận tài liệu, tìm hiểu nghiên cứu đề tài Tôi xin tỏ lòng biết ơn đến giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn giảng dạy, giúp đỡ, chỉnh sửa, góp ý đề cương để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình sở ban ngành, đồng chí lãnh đạo đồng nghiệp Đài PT- TH Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, tạo điều kiện để tiếp cận tư liệu, thực khảo sát vấn số nội dung Trong điều kiện hạn chế thời gian, địa bàn nghiên cứu rộng, chắn luận văn không tránh khỏi sơ suất Tác giả mong nhận đóng góp Hội đồng, thầy cô giáo bạn bè đồng nghiệp để công trình nghiên cứu hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thúy Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn 10 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG 11 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 11 1.2 Vị trí, vai trò Thời truyền hình tổng thể chương trình truyền hình đài địa phương 16 1.3 Yêu cầu chung Bản tin thời truyền hình địa phương 19 Tiểu kết chương 35 Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG 37 2.1 Khái quát đài PT-TH địa phương khảo sát 37 2.2 Khái quát tin Thời truyền hình số đài địa phương diện khảo sát 40 2.3 Thực trạng chất lượng chương trình thời truyền hình đài PT-TH địa phương 43 2.4 Nguyên nhân học kinh nghiệm 83 Tiểu kết chương 92 Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI BẢN TIN THỜI SỰ 93 TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG 93 3.1 Đổi Thời truyền hình địa phương yêu cầu tất yếu bối cảnh truyền thông đại 93 3.2 Các nhóm giải pháp cho tin Thời truyền hình địa phương 95 3.3 Một số kiến nghị đề xuất 112 Tiểu kết chương 114 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHXNCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa KHXH&NV : Khoa học xã hội Nhân văn ĐHQGHN : Đại học Quốc Gia Hà Nội PGS.TS : Phó giáo sư Tiến sỹ PS : Phóng PT-TH : Phát - truyền hình THVN : Truyền hình Việt Nam VTV : Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 : Thời trị Tổng hợp- Đài truyền hình Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê thể loại sử dụng Bản tin Thời Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 51 Bảng 2.2 Tờ mi chương trình Thời Hà Tĩnh tối ngày 7/2/2015 55 Bảng 2.3: Tờ mi tin Thời Quảng Bình 61 Bảng 2.4: Tờ mi tin Thời Hà Tĩnh 61 Bảng 2.5: Thống kê thời lượng Thời Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 65 Bảng 2.6: Bản tin Thời Hà Tĩnh tối thứ 3, ngày 14/4/2015 70 Bảng 2.7 Thống kê tỷ lệ thông tin lĩnh vực 71 Bảng 2.8: Thống kê tỷ lệ địa phương xuất thời Hà Tĩnh 72 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Những người làm truyền hình thường nói với rằng: họ sợ điều khiển ti vi Câu nói đầy hàm ý cạnh tranh khốc liệt phương tiện truyền thông bối cảnh đại Riêng địa hạt truyền hình, truyền hình Trung ương với truyền hình địa phương, kênh truyền hình cạnh tranh nóng bỏng hết Đài PT- TH Hà Tĩnh đài PT- TH Nghệ An, Quảng Bình, quan Báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương sách Đảng, pháp luật nhà nước, diễn đàn nhân dân, góp phần thực mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội Tỉnh đề Trong đó, chương trình Thời xem kênh chủ công thực nhiệm vụ trị Chương trình thời đài PT-TH địa phương xem trang tờ báo hình Lợi cạnh tranh tin tức cập nhật liên tục, ngắn gọn, súc tích Chưa có thống kê đầy đủ, chương trình Thời sóng truyền hình Việt Nam nói chung đài địa phương nói riêng chiếm tỷ suất người xem lớn Trước hết, kênh thông tin địa phương với thông tin gần gũi thiết thực với công chúng địa phương Trong năm 2014, bắt kịp xu phát triển chung chuẩn bị bước nội dung cho mục tiêu số hóa, phát sóng vệ tinh, đài truyền hình địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sản xuất thêm nhiều tin Thời Đài PT- TH Nghệ An có tin/1 ngày; đài PT- TH Hà Tĩnh có tin/ ngày, đài Quảng Bình có tin/ ngày Ngoài có số tin tiếng Anh tin Thời quốc tế, thể thao Chương trình Thời không tăng dung lượng, tần suất mà đổi mạnh mẽ nội dung, hình thức thể Tuy nhiên, đánh giá cách khách quan, chương trình Thời truyền hình đài truyền hình địa phương nói chung chưa tận dụng lợi cạnh tranh Những hạn chế thấy rõ chương trình chưa thực phong phú, hấp dẫn mặt đề tài, tính thời chưa cao, lượng tin vụn vặt chiếm tỷ lệ lớn Thậm chí, người ta dùng cụm từ “phát vá hình” dành cho tin Thời truyền hình địa phương Tệ nữa, tình trạng lễ tân hóa tin Thời cách đáng lo ngại, phải liên tục theo sát hoạt động lãnh đạo tỉnh Nhiều tin Thời quốc tế, Thể thao phần nhiều đài địa phương chưa thể tự sản xuất Trong đó, người làm báo địa phương chưa tiệm cận với xu hướng phát triển truyền thông đại, thiếu tư làm báo chuyên nghiệp, thiếu phương tiện tác nghiệp sản xuất chương trình đại Những điều này, khiến tin thời truyền hình địa phương dần ưu trội, đánh sắc, dần công chúng, đem lên “bàn cân” so sánh với tin Thời đài truyền hình Trung ương Trước cạnh tranh liệt loại hình truyền thông trước yêu cầu ngày khắt khe công chúng, hoạt động sáng tạo truyền hình nói chung, sáng tạo thể Bản tin Thời truyền hình nói riêng thường xuyên phải đối diện với áp lực đổi Mặt khác, theo định hướng phát triển địa phương, đến cuối năm 2018, tất đài PT-TH địa phương phải hoàn thành mục tiêu số hóa phát sóng vệ tinh Khi đó, đài địa phương bước vào bối cảnh cạnh tranh mới, gay gắt liệt với vô số kênh thông tin khác Bản tin Thời không gói gọn với lượng khán giả nhỏ hẹp tỉnh, mà lan tỏa nước chí quốc tế Độ phủ sóng theo vươn xa so với Cùng với đó, bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày rầm rộ, công nghệ phát triển vũ bão, công chúng nuông chiều với vô số hội tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác Không cảnh “độc quyền” nhà đài địa phương trước đây, phát công chúng phải xem Bối cảnh truyền thông đại, cung cấp cho công chúng chủ động lựa chọn thông tin, vậy, họ trở nên thiếu kiên nhẫn để xem tin tức nhạt nhẽo, dông dài, thiếu thông tin Bản tin Thời truyền hình địa phương đối diện với nhiều thách thức, vừa phải hài hòa với việc hòa nhập đón đầu xu cạnh tranh, vừa phải trì sắc kênh truyền hình địa phương Một giải pháp phải tiếp tục hoàn thiện mặt lý luận, xác định lý luận sở cho hoạt động sáng tạo Có PHỤ LỤC Phụ lục 1a TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI Đề tài nghiên cứu khoa học “Bản tin Thời truyền hình địa phương” PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁN GIẢ XEM TRUYỀN HÌNH Nhằm đánh giá chất lượng Bản tin thời 19h45 phát sóng Đài Truyền hình Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nắm bắt nhu cầu khán giả, từ đế xuất giải pháp nâng cao chất lượng chương trình, nhóm nghiên cứu khoa học tiến hành khảo sát nghiên cứu để thực đề tài “Bản tin Thời truyền hình địa phương” Rất mong quý khán giả trả lời cho câu hỏi Xin trân trọng cảm ơn! ( Ghi chú: Đánh dấu x vào ô vuông ghi ý kiến vào dòng để trống) I Thông tin người trả lời phiếu khảo sát Nghề nghiệp: Độ tuổi: Dưới tuổi 25  Từ 25 đến 55 tuổi  Trên 55 tuổi  Trình độ học vấn: Trung học sở  Trung học phổ thông  Cao đẳng, đại học  Trên đại học  II Nội dung Câu 1: Quý vị có thường xuyên theo dõi chương trình thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình ? Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Hiếm  Câu 2: Quý vị quan tâm đến nhóm thông tin Bản tin thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình - Thông tin trị  - Thông tin kinh tế  - Thông tin văn hoá - xã hội  - Thông tin khoa học  - Thông tin an ninh quốc phòng  - Thông tin khác…………………………………… Câu 3: Quý vị đánh nội dung Bản tin thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình - Tốt  Khá  Trung bình  Yếu  Câu 4: Nếu quý vị đánh giá chương trình thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình có nội dung tốt nhờ yếu tố nào? - Tin tức phong phú  - Đưa tin nhanh, kịp thời  - Tin tức bao quát vấn đề lớn địa phương  - Nội dung thiết thực, đề cập vấn đề người dân quan tâm  - Cách đưa tin ấn tượng, hấp dẫn  - Các yếu tố khác (xin ghi cụ thể)………………… Câu 5: Nếu quý vị cho chương trình thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình có nội dung chưa tốt, xin cho biết lý gì? - Nhiều tin hội nghị  - Ít nội dung đề cập đến vấn đề thiết thực  - Tin tức không phong phú  - Cách đưa thông tin không hấp dẫn  - Ít tin thiếu cập nhật  - Các lý khác (xin ghi cụ thể)…………… Câu : Xin quý vị đánh giá hình thức Bản tin thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình - Tốt  Khá  Trung bình  Yếu  Câu 7: Quý vị cho thời lượng Bản tin Thời truyền hình 19h45 Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình nên có thời lượng nào? - Thời lượng 30 phút  - Thời lượng 25 phút   - Thời lượng 20 phút Câu 8: Quý vị cho ý biết ý kiến Bản tin thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình khía cạnh sau: - Kết cấu chương trình: Hợp lý  Không hợp lý  Trung bình  Kém   Trung bình  Kém  - Chất lượng hình ảnh: Tốt  Khá - Chất lượng âm thanh: Tốt  Khá Câu 9: Quý vị cho ý kiến người dẫn Bản tin thời truyền hình Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình Ngoại hình: Ưa nhìn  Khả dẫn dắt: Bình thường  Tốt  Khá  Khả làm chủ tình huống: Tốt  Biểu cảm: Truyền cảm  Không ưa nhìn  Trung bình  Bình thường  Bình thường  Không tốt  Vô cảm Những ý kiến khác (xin ghi cụ thể)…………  Phụ lục 1b: TỔNG HỢP PHIẾU Ý KIẾN KHẢO SÁT KHÁN GIẢ Tổng số phiếu phát ra: 360 phiếu Tổng số phiếu thu về: 325 phiếu Tổng số người tham gia trả lời: 325 phiếu Thời gian khảo sát: Từ tháng 12/2014 đến 3/2015 Địa bàn khảo sát: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình Thành phố Hà Tĩnh huyện Lộc Hà, Hương Khê ( Hà Tĩnh); Thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc ( Nghệ An); Quảng Bình: thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Minh Hóa ( Quảng Bình) Thông tin người trả lời Độ tuổi Trình độ học vấn Số phiếu Tỷ lệ (%) - Dưới 25 tuổi 74 15,64 - Từ 25 đến 55 131 41,76 - Trên 55 120 36,59 - THCS 45 21,65 - THPT 81 24,7 - CĐ, ĐH 185 58,2 - Trên ĐH 14 4,26 Câu 1: Quý vị có thường xuyên theo dõi chương trình thời truyền hình Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Thường xuyên 205 71,4 Thỉnh thoảng 91 27,13 Hiếm 29 1,52 Câu 2: Quý vị quan tâm đến nhóm thông tin chương trình thời truyền hình Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Chính trị 112 34,4 Kinh tế 88 27,0 Văn hoá - xã hội 81 24,9 Khoa học 11 3,3 An ninh quốc phòng 26 8,0 Thông tin khác 17 5,2 Câu 3: Quý vị đánh nội dung Bản tin thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Tốt 97 29,8 Khá 103 31,6 Trung bình 78 24,0 Yếu 47 11,4 Câu 4: Nếu quý vị đánh giá chương trình thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình có nội dung tốt nhờ yếu tố nào? Nội dung trả lời Số phiếu tỷ lệ (%) Tin tức phong phú 47 14,5 Đưa tin nhanh, kịp thời 91 28,0 Tin tức bao quát vấn đề địa phương 99 32,0 Nội dung thiết thực, đề cập vấn đề người dân quan tâm 36 30,4 Cách đưa tin ấn tượng, hấp dẫn 52 16,0 Câu 5: Nếu quý vị cho chương trình thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình có nội dung chưa tốt, xin cho biết lý gì? Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Nhiều tin hội nghị 242 74,5 Tin tức không phong phú 76 23,3 Cách đưa tin không hấp dẫn 0,2 Tin tức thiếu cập nhật 0 Lý khác 0 Câu 6: Xin quý vị đánh giá hình thức chương trình thời truyền hình Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Tốt 67 20,6 Khá 102 31,8 Trung bình 141 43,3 Yếu 15 4,6 Câu 7: Quý vị cho thời lượng Bản tin Thời truyền hình 19h45 Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình nên có thời lượng nào? Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Thời lượng 30 phút 168 51,1 Thời lượng 25 phút 123 37,6 Thời lượng 20 phút 34 11,3 Câu 8: Quý vị cho ý biết ý kiến Bản tin thời truyền hình Đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình khía cạnh sau: * Kết cấu: Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Hợp lý 264 81,2 Không hợp lý 61 18,8 * Chất lượng âm Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Tốt 102 31,3 Khá 129 39,6 Trung bình 94 28,9 * Chất lượng hình ảnh Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Tốt 98 30,1 Khá 123 37,8 Trung bình 104 32,1 Câu 9: Quý vị cho ý kiến người dẫn Bản tin thời truyền hình Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình * Ngoại hình Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Ưa nhìn 166 51,1 Bình thường 97 29,8 Không ưa nhìn 62 19,1 Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Hoàn thành tốt 37 11,4 Hoàn thành 36 11,2 Hoàn thành trung bình 251 78,4 * Khả dẫn dắt * Biểu cảm Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Truyền cảm 0,8 Bình thường 29 8,9 Vô cảm 289 89,2 * Khả làm chủ tình Nội dung trả lời Số phiếu Tỷ lệ (%) Tốt 156 47,56 Bình thường 153 46,65 Yếu 19 5,79 Phụ lục 2a CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN PHÓNG VIÊN THỜI SỰ ĐÀI PT-TH NGHỆ AN, HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH Thông tin người trả lời Họ tên: Chức vụ: Trình độ học vấn: Cao Đẳng  Đại học  Trên đại hoc  Câu hỏi dành cho phóng viên Anh(chị) đánh Bản tin thời đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình? Tốt  Khá  Trung bình  yếu  Trong tác nghiệp anh(chị) chủ động đề xuất đề tài hay chờ phân công? Thường xuyên  Thi thoảng  chờ phân cụng  Trong tác nghiệp anh(chị) chủ động có lưu ý viết tin đời sống xã hội? Có lưu ý  Không lưu ý, thực tin phân công  Không coi nhẹ, phát đưa tin  Những khó khăn mà anh( chị) gặp trình tác nghiệp? Thiếu phương tiện lại  Thiếu thiết bị máy móc  Thiếu hợp tác đơn vị, địa phương  Sự phối hợp thiếu chặt chẽ quay phim biên tập  Theo anh (chị) nguyên nhân ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tin bài? Biên tập chưa tốt  Thiếu phối hợp KTV  Giọng đọc PTV  Để đổi Bản tin Thời truyền hình đài PT-TH địa phương, anh(chị) có đề xuất gì? …………………………………………………………………… Phụ lục 2b: PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA NHÀ BÁO Số phiếu phát ra: 55 Số phiếu thu về: 50 Số người trả lời: 50 Thông tin người trả lời Chức vụ Trình độ học vấn Số phiếu Tỷ lệ (%) - Trưởng phòng 8,0 - Phó trưởng phòng 10,0 - Phóng viên 41 82,0 - CĐ, ĐH 41 82,0 - Trên ĐH 18,0 Anh(chị) đánh Bản tin thời đài PT-TH Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình? Nội dung Số phiếu Tỷ lệ( %) Tốt 14,0 Khá 16 31,0 Trung bình 22 45,0 Yếu 8,0 Trong tác nghiệp anh(chị) chủ động đề xuất đề tài hay chờ phân công? Nội dung Số phiếu Tỷ lệ( %) Thường xuyên 8,0 Thi thoảng 18,0 Chờ phân công 37 74,0 Trong tác nghiệp anh(chị) chủ động có lưu ý viết tin đời sống xã hội? Nội dung Số phiếu Tỷ lệ( %) Có lưu ý 11 8,0 Không lưu ý, thực tin phân công 33 71,6 Không coi nhẹ, phát đưa tin 0,1 Những khó khăn mà anh( chị) gặp trình tác nghiệp? Nội dung Số phiếu Tỷ lệ( %) Thiếu phương tiện lại 13 26,0 Thiếu hợp tác đơn vị, địa phương 12,0 Sự phối hợp thiếu chặt chẽ quay phim biên tập 21 42,0 5.Theo anh (chị) nguyên nhân ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tin bài? Nội dung Số phiếu Tỷ lệ( %) Biên tập chưa tốt 12 24,0 Thiếu phối hợp KTV 14 28,0 Giọng đọc PTV 24 48,0 Phụ lục 3a: BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SỐ Người vấn: Nguyễn Thị Thúy Hằng Địa điểm: Phòng Thời sự, Đài PT-TH Hà Tĩnh Người vấn: Nhà báo Phan Trung Thành Chức vụ: Phó Giám đốc- Phó tổng biên tập Đài PT-TH Hà Tĩnh Giới tính: Nam Trình độ học vấn: Đại học Cơ quan công tác: Đài PT-TH Hà Tĩnh Hỏi: Xin ông cho biết, đài PT-TH Hà Tĩnh chuẩn bị thiết bị, kỹ thuật để đưa sóng truyền hình lên vệ tinh vào cuối năm 2015 Nhà báo Phan Trung Thành: Những năm gần đây, đài tiếp tục đầu tư để bước số hóa kỹ thuật sản xuất chương trình, hệ thống máy dựng phi tuyến lắp đặt, nhiều phần mềm kỹ thuật dựng hình, kỹ xảo ứng dụng Hệ thống sever lưu trữ đầu tư đưa vào khai thác, tín hiệu đường truyền từ đài tỉnh đến huyện, thị qua mạng Intenet sử dụng để phóng viên gửi tin, Đài tỉnh kịp thời Cùng với đó, thông tin từ Hà Tĩnh đến đài Quốc gia, đài khu vực truyền nhanh chóng Nhờ đó, chương trình PT - TH cập nhật thông tin, tăng thời lượng phát sóng, thông tin Hà Tĩnh đến với miền đất nước tình hình thiên tai, lũ lụt kiện lớn tổ chức Hà Tĩnh… giúp tăng hiệu công tác tuyên truyền BIÊN BẢN PHỎNG VẤN Người vấn: Nguyễn Thị Thúy Hằng Địa điểm: Phòng Thời sự, Đài PT-TH Hà Tĩnh Người vấn: Nhà báo Trần Văn Long Chức vụ: Phó trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH Hà Tĩnh Giới tính: Nam Trình độ học vấn: Thạc sỹ Báo chí Cơ quan công tác: Đài PT-TH Hà Tĩnh Hỏi: Ông đánh ý thức hình thành phong cách, giọng điệu riêng phóng viên Thời Hà Tĩnh Nhà báo Trần Văn Long: Hiện nay, bước đầu phóng viên phòng Thời đáp ứng yêu cầu công việc, xuất gương mặt chuyên sâu số lĩnh vực nông thôn mới, tài ngân hàng trị Một số phóng viên xác định cho phong cách, giọng điệu riêng, để tăng tính hấp dẫn chương trình Thời Sự Tuy nhiên, điều chưa phổ biến Hầu hết giọng điệu, phong cách thể phóng viên chung chung, thiếu sắc sảo khai thác đề tài BIÊN BẢN PHỎNG VẤN Người vấn: Nguyễn Thị Thúy Hằng Địa điểm: Phòng Văn Nghệ, Đài PT-TH Hà Tĩnh Người vấn: Nhà báo Trần Phương Hoa Chức vụ: Trưởng phòng Văn Nghệ, Đài PT-TH Hà Tĩnh Giới tính: Nữ Trình độ học vấn: Đại học Cơ quan công tác: Đài PT-TH Hà Tĩnh Hỏi: Chị nhận xét đội ngũ Phát viên Đài PTTH Hà Tĩnh Nhà báo Trần Phương Hoa: Phát viên Đài truyền hình Hà Tĩnh trẻ, thiếu nhiều phẩm chất người dẫn chương trình Dẫn chương trình Thời gương mặt hay trình độ non nớt khó thuyết phục khán giả Khả biểu cảm điều thiếu người dẫn chương trình Thời Hỏi: Theo kinh nghiệm thân, bà cho Phát viên cần phải làm để hoàn thiện thân? Nhà báo Trần Phương Hoa: Theo tôi, họ cần phải trau dồi không ngừng học hỏi để hoàn thiện hơn, kiến thức dành cho phát viên vô quan trọng Ngoài việc trau dồi giọng đọc, cần bổ túc kiến thức, hiểu biết tất lĩnh vực Có vậy, phát viên tự tin dẫn dắt Bản tin Thời sự, vốn có số lượng công chúng nhiều, cho khó tính BIÊN BẢN PHỎNG VẤN Người vấn: Nguyễn Thị Thúy Hằng Địa điểm: Phòng Thời sự, Đài PT-TH Quảng Bình Người vấn: Nhà báo Hoàng Thị Thúy Hồng Chức vụ: Phó trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH Quảng Bình Giới tính: Nữ Trình độ học vấn: Đại học Cơ quan công tác: Đài PT-TH Quảng Bình Hỏi: Theo chị, phóng viên Thời cần có phẩm chất để sức cao tính chiến đấu chương trình Thời Nhà báo Hoàng Thị Thúy Hồng: Theo tôi, phóng viên Thời cần phải có phẩm chất phát vấn đề “phóng viên thời phải rèn luyện khả “phát vấn đề”, nghĩa phải tìm thấy mối liên hệ kiện cụ thể với tượng phổ quát mà công chúng quan tâm Sự phân biệt rõ tài người làm Thời khả nhìn vấn đề Hỏi: Trong trình thực tác phẩm phản ánh mặt trái xã hội, phóng viên Thời truyền hình Quảng Bình thường gặp khó khăn gì? Vì sao? Nhà báo Hoàng Thị Thúy Hồng: Theo tôi, khó khăn phóng viên nhiều, tựu chung phương tiện tác nghiệp Hiện giờ, Đài chưa có thiết bị công nghệ đại nên việc ghi hình để thực phóng điều tra khó khăn, nên thực phóng điều tra máy ghi hình cồng kềnh, nên bất tiện, khó quay hình ảnh đắt giá vấn nhân vật liên quan Bên cạnh đó, bất hợp tác quyền địa phương cung cấp thông tin Phản ánh mặt trái vấn đề nhạy cảm, tác động mạnh mẽ đến dự luận xã hội nên số địa phương địa bàn e dè việc cung cấp thông tin cho phóng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản tin thời sự truyền hình địa phương (khảo sát trên đài phát thanh truyền hình nghệ an, hà tĩnh, quảng bình từ tháng 10 2014 đến tháng 4 2015), Bản tin thời sự truyền hình địa phương (khảo sát trên đài phát thanh truyền hình nghệ an, hà tĩnh, quảng bình từ tháng 10 2014 đến tháng 4 2015), Bản tin thời sự truyền hình địa phương (khảo sát trên đài phát thanh truyền hình nghệ an, hà tĩnh, quảng bình từ tháng 10 2014 đến tháng 4 2015)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay