giáo trình bảo dưỡng hệ thống thủy lực

111 283 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:58

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠOBẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THỦY LỰCMã số môn học: MĐ 17Thời gian mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành: 37 giờ; Ktra: 5 giờ)I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:Vị trí: + Mô đun bảo dưỡng hệ thống thủy lực bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn lý thuyết cơ sở. + Mô đun giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực nghề nghiệp của người học, làm cơ sở để người học tự nghiên cứu, tiếp thu được những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến và nâng cao được trình độ chuyên môn nghề nghiệp của mình.+ Mô đun này có thể được bố trí dạy song song với các mô đun MĐ15, MĐ16. Tính chất:là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:Về kiến thức:+ Biết vận hành, bảo dưỡng hệ thống thủy lực trên các loại máy thi công công trình xây dựng nền. + Vận dụng được các kiến thức của môn học để làm cơ sở cho việc học tập các môn học chuyên môn khác. Về kỹ năng:+ Đọc và phân tích được các bản vẽ cấu tạo hệ thống thủy lực trên các loại máy thi công công trình xây dựng nền.+ Có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu để tiếp thu được những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến và nâng cao được trình độ chuyên môn nghề nghiệp của mình.Về thái độ: Vận dụng được những kiến thức về đặc tính kỹ thuật và tầm quan trọng của các bộ phận để nâng cao ý thức trong việc bảo quản, sử dụng xe máy.III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:Số TTTên các bài trong mô đunThời gianTổng sốLý thuyếtThực hànhKiểm tra1Khái niệm và các quy luật về truyền động bằng thủy lực22 2Nhận dạng các chi tiết trong hệ thống thủy lực189723Bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy xúc14410 4Bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy lu1421025Bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy ủi 121101Tổng cộng6018375 Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành2. Nội dung chi tiết:Bài 1. Khái niệm và các quy luật về truyền động bằng thủy lựcThời gian: 2 giờ (LT: 2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ)Mục tiêu: Phát biểu đúng các khái niệm, yêu cầu và các thông số của truyền động thủy lực;Vẽ và trình bày được nguyên lý làm việc chung của hệ thống thủy lực;Giải thích được các quy luật truyền động bằng thủy lực;Bố trí vị trí làm việc hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.Nội dung: 1. Khái niệm, yêu cầu và các thông số của hệ thống thủy lực 1.1 Khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình bảo dưỡng hệ thống thủy lực, giáo trình bảo dưỡng hệ thống thủy lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay