PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON

16 359 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:30

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN ĐỊA ĐIỂM 1.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn Vùng 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm 1.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM 1.2.1 Phương pháp dùng trọng số đơn giản 1.2.2 Phương pháp toạ độ trung tâm CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON BVDIF VÀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM 2.1 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON BVDIF 2.1.1 Giới thiệu sơ lược dự án trường mầm non BVDIF 2.1.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm thực dự án trường mầm non BVDIF 2.1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Vùng 2.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Địa điểm 2.1.3 Quyết định lựa chọn địa điểm 11 KẾT LUẬN 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông LỜI NÓI ĐẦU Quyết định địa điểm kinh doanh vị trí cho dự án định quan trọng có tính chiến lược Hoạt động đặc biệt quan trọng doanh nghiệp, việc bố trí địa điểm kinh doanh vị trí cho dự án hợp lý mặt kinh tế − xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sau góp phần nâng cao hiệu trình sản xuất − kinh doanh doanh nghiệp Địa điểm có tác dụng lâu dài đến hoạt động lợi ích doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng lâu dài đến cư dân xung quanh Địa điểm nhân tố ảnh hưởng lớn đến định phí biến phí sản phẩm dự án, tiện lợi hoạt động giao dịch doanh nghiệp Rất khó khăn tốn định lựa chọn địa điểm sai, có học đắt cho doanh nghiệp định sai lầm lựa chọn địa điểm thực dự án Kết doanh nghiệp để lãng phí lớn không chi phí vận chuyển mà di dời tất phận công trình, phận gắn liền với đất, di dời hết toàn cán công nhân viên với dự án đó, chí ảnh hưởng đến việc người đời sống, việc làm dân cư vùng Xuất phát từ lý đó, xin trao đổi số vấn đề định lựa chọn địa điểm cần đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn vùng địa điểm để áp dụng cho việc thực lựa chọn địa điểm cho dự án “Trường mầm non BVDIF” mà quan dự kiến đầu tư SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN ĐỊA ĐIỂM 1.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn vùng Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến định xác định địa điểm doanh nghiệp Tuy nhiên, vai trò tầm quan trọng nhân tố không giống Khi xây dựng phương án xác định địa điểm doanh nghiệp tập trung phân tích, đánh giá nhân tó quan trọng Trên sở phân tích, đánh giá dó để xác định, lựa chọn vùng địa điểm thích hợp để phân bố doanh nghiệp 1.1.1.1 Thị trường tiêu thụ Trong điều kiện phát triển nay, thị trường tiêu thụ trở thành nhân tố quan trọng tác động đến định địa điểm doanh nghiệp Các doanh nghiệp thường coi việc bố trí gần nơi tiêu thụ phận chiến lược cạnh tranh Điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng doanh nghiệp hoạt động lĩnh lực dịch vụ, doanh nghiệp gần thị trường có lợi cạnh tranh Để xác định địa điểm đặt doanh nghiệp, cần thu thập, phân tích, xử lý thông tin thị trường như: Dung lượng thị trường; cấu tính chất nhu cầu; xu hướng phát triển thị trường; tính chất tình hình cạnh tranh; đặc điểm sản phẩm loại hình kinh doanh 1.1.1.2 Nguồn nguyên liệu Nguyên liệu có ảnh hưởng lớn đến định địa điểm doanh nghiệp như: − Chủng loại, số lượng qui mô nguồn nguyên liệu Đối với nhiều loại hình sản xuất kinh doanh, việc phân bố doanh nghiệp gần nguồn nguyên liệu đòi hoi tất yếu tinh chất ngành Chẳng hạn, ngành khai khoáng chịu ràng buôc chặt chẽ vào địa điểm qui mô nguồn nguyên liệu sẵn có − Chất lượng đặc điểm nguyên liệu sử dụng trình sản xuất kinh doanh Một số doanh nghiệp để hoạt động có hiệu cần phải đặt gần vùng nguồn nguyên liệu; số khác yêu cầu phương tiện, khối lượng vận chuyển tính chất cồng kềnh, dễ vở, khó vận chuyển, khó bảo quản nguyên liệu, đòi hỏi doanh nghiệp phải đặt gần nguồn nguyên liệu như: doanh nghiệp chế biến nông sản, sản xuất xi măng, 1.1.1.3 Nhân tố lao động Thường doanh nghiệp đặt đâu sử dụng nguồn lao động chủ yếu đặc điểm nguồn lao động khả đáp ứng số lượng, chất lượng lao động, trình độ chuyên môn, tay nghề ảnh hưởng trực tiếp tới suất lao động kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sau Nguồn lao động dồi dào, đào tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ tay nghề cao yếu tố thu hút ý doanh nghiệp Có nhiều SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông ngành cần lao động phổ thông phải phân bố gần nguồn lao động khu dân cư; có ngành cần lao động có tay nghề cao, đòi hỏi gần thành phố lớn, gần trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học Chi phí lao động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng định địa điểm doanh nghiệp Chi phí lao động rẻ hấp dẫn doanh nghiệp, doanh nghiệp thường muốn đặt doanh nghiệp nơi có chi phí lao động thấp Tuy nhiên, phân tích ảnh hưởng chi phí lao động cần phải đôi với mức suất lao động trung bình vùng Thái độ lao động thời gian, với vấn đề nghỉ việc di chuyển lao động tác động lớn đến việc chọn vùng địa điểm phân bố doanh nghiệp Ở vùng, dân cư có thái độ khác lao động, dựa tảng văn hoá khác Việc chọn phương án xác định địa điểm doanh nghiệp cần phân tích đầy đủ, thận trọng khác biệt văn hoá cộng đồng dân cư vùng 1.1.1.4 Cơ sở hạ tầng kinh tế Hiện sử hạ tầng coi nhân tố quan trọng xác định địa điểm doanh nghiệp Trình độ tình hình phát triển sở hạ tầng kinh tế có sức thu hút tạo nên trở ngại to lớn cho định đặt doanh nghiệp vùng Nhân tố sở hạ tầng kinh tế có ảnh hưởng lớn đến khả nắm bắt thông tin kinh doanh, tạo điều kiện cho phản ứng sản xuất nhanh, nhạy, kịp thời với thay đổi thị trường Hệ thống giao thông góp phần giảm chi phí vận chuyển, giảm giá thành giá bán sản phẩm, tạo điều kiện nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.1.5 Điều kiện môi trường văn hoá xã hội Văn hoá xem nhân tố có tác động lớn đến định địa điểm doanh nghiệp Do phân tích, đánh giá yếu tố văn hoá xã hội đòi hỏi cần thiết thiếu trình xây dựng phương án xác định địa điểm doanh nghiệp Những yếu tố cộng đồng dân cư, tập quán tiêu dùng, cách sống thái độ lao động ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động doanh nghiệp Những yếu tố lại chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hoá truyền thống dân tộc, vùng Ngoài ra, cần phải tính tới hàng loạt nhân tố xã hội khác như: sách phát triển kinh tế−xã hội vùng; sư phát triển ngành bổ trợ vùng; qui mô cộng đồng dân cư vùng tình hình xã hội; tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán; 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm Sau đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn vùng, vấn đề quan trọng khác tiến hành đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm doanh SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông nghiệp Nếu nhân tố chọn vùng đánh giá phạm vi rộng lớn nhân tố địa điểm lại cụ thể, chi tiết Những nhân tố chủ yếu cần cân nhắc: − Diện tích mặt tính chất đất đai địa điểm doanh nghiệp; − Tính thuận lợi vị trí đặt doanh nghiệp khả tiếp xúc với thị trường, với khách hàng, điều kiện khả nối liền giao thông nội với giao thông cộng đồng; − Nguồn điện , nước; − Nơi bỏ chất thải; − Khả mở rộng tương lai; − Tình hình an ninh, phòng, chữa cháy, dịch vụ y tế, hành chính; − Chi phí đất đai công trình công cộng có; − Những qui định quyền địa phương lệ phí dịch vụ vùng, đóng góp cho địa phương, 1.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM Để định lựa chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp dùng nhiều phương pháp khác nhau, phương pháp bao gồm phân tích định tính định lượng Trong việc định lựa chọn phương án định vị doanh nghiệp có nhiều yếu tố mang tính tổng hợp khó xác định Việc lựa chọn cần cân nhắc dựa nhiều yếu tố định tính tổng hợp Tuy nhiên, yếu tố lựa chọn định địa điểm doanh nghiệp tạo điều kiện giảm thiểu chi phí vận hành sản xuất tiêu thụ Những chi phí định lượng được, phần lớn kỹ thuật phương pháp giới thiệu sau dùng để tính toán lượng hoá số tiêu kinh tế chủ yếu tiêu chi phí phương án xác định định điểm doanh nghiệp Trên sở lựa chọn phương án định vị có tổng chi phí nhỏ 1.2.1 Phương pháp dùng trọng số đơn giản Một phương pháp xác định địa điểm doanh nghiệp lựa chọn tốt tính đến đầy đủ hai khía cạnh phân tích mặt định lượng định tính Trong trường hợp cụ thể ưu tiên định lượng định tính tuỳ thuộc vào mục tiêu tổng quát doanh nghiệp Phương pháp dùng trọng số giản đơn vừa cho phép đánh giá phương án định tính, vừa có khả so sánh phương án định lượng Phương pháp cho phép kết hợp đánh giá định tính chuyên gia với lượng hóa số tiêu Tuy nhiên, phương pháp dùng trọng số giản đơn có phần nghiêng định tính nhiều Tiến trình thực phương pháp bao gồm bước sau: − Xác định nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến địa điểm doanh nghiệp; SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông − Cho trọng số nhân tố vào mức độ quan trọng nó; − Cho điểm nhân tố theo địa điểm bố trí doanh nghiệp; − Nhân số điểm với trọng số nhân tố; − Tính tổng số điểm cho địa điểm; − Lựa chọn địa điểm có tổng số điểm cao 1.2.2 Phương pháp toạ độ trung tâm Phương pháp chủ yếu dùng để lựa chọn địa điểm đặt doanh nghiệp trung tâm kho hàng trung tâm có nhiệm vụ cung cấp hàng hoá cho địa điểm tiêu thụ khác Mục tiêu tìm vị trí cho tổng quãng đường vận chuyển lượng hàng hoá đến địa điểm tiêu thụ nhỏ Phương pháp toạ độ trung tâm coi chi phí tỷ lệ thuận với khối lượng hàng hoá khoảng cách vận chuyển Phương pháp càn dùng đồ có tỷ lệ xích định Bản đồ đặt vào hệ toạ độ hai chiều để xác định vị trí trung tâm Mỗi điểm tương ứng với toạ độ có hoành độ x tung độ y Công thức tính toán sau: SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON BVDIF VÀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM 2.1 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON BVDIF 2.1.1 Giới thiệu sơ lược dự án trường mầm non BVDIF 2.1.1.1 Tên dự án Đầu tư xây dựng: “Trường Mầm non BVDIF – Mỹ Xuân A2” 2.1.1.2 Quy mô xây dựng Dự án Trường mầm non khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 thiết kế với quy mô 16 nhóm lớp, phục vụ tối đa khoảng 500 trẻ; Diện tích đất dự kiến thuê: 4.000 m2 ; Tổng vốn đầu tư dự kiến: 30 tỷ đồng; Vòng đời dự án : 35 năm năm 2016 2.1.1.3 Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng theo hình thức Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu góp vốn đầu tư với tổ chức kinh tế khác thành lập công ty để thực dự án 2.1.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm thực dự án trường mầm non BVDIF 2.1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Vùng Quỹ Đầu tư phát triển dự kiến lựa chọn vùng thực dự án Xã Mỹ Xuân – Huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu * Yếu tố nhu cầu thị trường Ước tính trung bình toàn xã Mỹ Xuân có khoảng 2.400 trẻ em độ tuổi mầm non Số liệu thống kê UBND xã Mỹ Xuân đến tháng 08 năm 2015 toàn xã có khoảng: - Trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi: 863 trẻ - Trẻ từ đến tuổi: 409 trẻ - Trẻ từ đến tuổi: 522 trẻ - Trẻ từ đến tuổi: 554 trẻ SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông Tuy nhiên, Xã đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, với trường mầm non nhóm trẻ mẫu giáo có trường mầm non công lập trường mầm non tư thục Đa phần trường mầm non với quy mô nhỏ nhóm trẻ với sở vật chất chật hẹp, tạm bợ chưa đáp ứng nhu cầu ngày tăng bậc giáo dục mầm non mà khu công nghiệp địa bàn có xu hướng mở rộng quy mô, thu hút ngày đông lực lượng lao động đến sinh sống làm việc địa phương * Yếu tố nguồn nguyên liệu Vì dự án đầu tư giáo dục, yếu tốt nguồn nguyên liệu ảnh hưởng không đáng kể ta bỏ qua yếu tố nguồn nguyên liệu * Yếu tố nguồn lao động Xã Mỹ Xuân có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.968,7 ha, có khoảng 3.864 hộ gia đình sinh sống, bao gồm 3.505 hộ thường trú 359 hộ tạm trú Với 20.670 nhân khẩu, 10.554 nhân Nam 10.116 nhân nữ Tổng số lao động: 13.848 (Trong đó: Nam: 6.785; Nữ: 7.063) Qua số liệu ta thấy nguồn lao động xã Mỹ Xuân dồi đủ đáp ứng điều kiện cho dự án hoạt động * Yếu tố sở hạ tầng kinh tế Xã Mỹ Xuân cửa ngõ tỉnh Bà Rịa – Vũn Tàu có hệ thống giao thông thuận lợi (đường bộ, đường sông) để phát triển kinh tế nhiều thành phần Trong toàn xã có 03 khu công nghiệp lớn dự án khác giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp Mỹ Xuân A khu công nghiệp Mỹ Xuân A hoàn thành tương đối hoàn chỉnh, thu hút nhiều nhà đầu tư nước Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực, địa bàn xã có 10 trường học, 01 trạm y tế trung tâm văn hóc với nhà thi đấu đa năng, sân chơi cho thiếu nhi xã Toàn xã có 7/9 ấp công nhận ấp văn hoá lại 02 ấp phấn đấu để đạt danh hiệu ấp văn hoá Nhìn chung sở hạ tầng kinh tế - xã hội Xã Mỹ Xuân hoàn thiện phù hợp với đặt địa điểm thực dự án trường mầm non 2.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm Quỹ Đầu tư qua khảo sát tìm kiếm hai vị trí để thực dự án trường mầm non Vị trí thứ nhất: Khu nhà công nhân chuyên gia KCN Mỹ Xuân A2 Vị trí thứ hai: Khu tái định cư 44 xã Mỹ Xuân – huyện Tân Thành SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông * Về Nhu Cầu: - Vị trí thứ nằm KCN Mỹ Xuân A2, KCN Mỹ Xuân A2 thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu Bình Dương Hiện khu công nghiệp có khoảng 25 nhà đầu tư chủ yếu lĩnh vực khí chế tạo, điện tử, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, giày da, may mặc….giải việc làm cho 10.000 lao động người Việt Nam khoảng 300 chuyên gia người nước Trong đó, có khoảng công ty với quy mô 1.000 lao động Theo khảo sát sơ Formosa BVDIF, công ty đa số lao động nữ chiếm khoảng 70-90%, số lượng trẻ em độ tuổi mầm non cần đến trường công ty ước tính trung bình khoảng 200 trẻ/công ty Như qua ước tính sơ bộ, riêng khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 số trẻ mầm non cần đến trường lên tới 1.000 trẻ Việc gửi trẻ KCN giúp cán CNV công ty an tâm lao động sản xuất, công ty KCN Mỹ Xuân A2 quan tâm vấn đề trường mầm non KCN khảo sát, công ty hứa cam kết hỗ trợ học phí cho em nhân viên họ gửi trường - Vị trí thứ hai: nằm khu tái định cư 44ha, dân cư thưa thớt, số hộ lắp đầy khu dân cư khoảng 20%, dự kiến năm khu tái định cư lắp đầy >80% Cho nên nhu cầu gửi trẻ vị trí thứ dừng lại mức độ tiềm * Về sở hạ tầng: - Vị trí thứ nhất: + Giao thông Bao quanh khu đất trục đường tráng nhựa hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường từ – 12m thuận tiện cho giao thông lại, đưa đón trẻ… + Cấp điện Bên KCN trạm biến áp 63 MVA, hòa vào lưới điện quốc gia, giá điện áp dụng giá ưu đãi cho khu công nghiệp + Cấp nước KCN Mỹ Xuân A2 có nhà máy cấp nước với công suất 18.000 m /ngày, hệ thống đường ống quy hoạch nên dễ dàng đấu nối vào dự án + Thoát nước Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân A2 với công suất 15.000 m3/ngày kịp thời xử lý nước thải dự án SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông - Vị trí thứ hai: + Giao thông Bao quanh khu đất trục đường tráng nhựa hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường từ – 12m thuận tiện cho giao thông lại, đưa đón trẻ… + Cấp điện Sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia + Cấp nước Sử dụng hệ thống cấp nước công ty cấp nước Phú Mỹ + Thoát nước Đã hoàn thiện đấu nối với đường ống thoát nước Xã * Những Ưu đãi phủ: - Vị trí thứ nhất: + Chính phủ ban hành thị số 09/CT-TTg thủ tướng phủ ngày 22 tháng 05 năm 2015 việc đẩy mạnh thực giải pháp giải vấn đề trường lớp mầm non khu công nghiệp, khu chế xuất nêu rõ cần khuyến khích cá nhân tổ chức phát triển sở giáo dục mầm non khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày tăng giáo dục mầm non khu vực có nhiều khu công nghiệp, giải tỏa bớt áp lực cho trường mầm non công lập, hạn chế bớt tình trạng thiếu trường, lớp mầm non, nhiều trường hợp phụ huynh phải gửi trẻ nhóm, lớp mầm non tư thục chưa cấp phép không bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng gây nguy an toàn cho trẻ + Được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập DN theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP 59/2014/NĐ-CP sách khuyến khích đầu tư xã hội hoá hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, giáo dục: Dự án áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% suốt thời gian hoạt động Dự án miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm kể từ có thu nhập chịu thuế giảm 50% thuế TNDN năm - Vị trí thứ hai: Được hưởng ưu đãi thuế theo dự án đầu tư lĩnh vực ưu đãi đầu tư khu vực khó khăn theo Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông Dự án áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% suốt thời gian hoạt động Dự án miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm kể từ có thu nhập chịu thuế giảm 50% thuế TNDN năm * Về giá thuê đất - Vị trí thứ nhất: Giá thuê đất năm Đơn giá ĐVT 2.250.000.000 VNĐ/35 năm 1800 1125 675 VNĐ/m2/tháng VNĐ/m2/tháng VNĐ/m2/tháng 95.040.000 VNĐ/năm Đơn giá ĐVT Giá thuê đất khu TĐC 44 2.800.000.000 VNĐ/m2/35 năm Diện tích cần thuê 4.000 m2 Giá thuê đất KCN Mỹ Xuân A2 tạm tính (trả tiền lần) Chi phí quản lý Phần xây dựng Phần đất thuê Chi phí quản lý năm (Đã bao gồm VAT) - Vị trí thứ hai: * Khả mở rộng tương lai - Vị trí thứ nhất: Khả mở rộng thêm tương lai khoảng 4000 m2 đáp ứng nhu cầu thêm khoảng 400 – 500 trẻ - Vi trí thứ hai: khả mở rộng Quỹ đất hết SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất SV: Nguyễn Lê Minh Trí GVHD: TS Vũ Văn Đông Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông Bảng 2.1: Thang điểm trọng số yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa điểm Các Yếu Tố Nhu cầu Nguồn nhân lực Điều kiện hạ tầng Những ưu đãi phủ Mặt bằng, giá đất Khả mở rông tương lai Tổng Trọng số 30% 5% 15% 15% 25% 10% Vị Trí Vị Trí Tổng điểm Vị trí Tổng điểm Vị trí 90 70 90 90 70 50 70 70 85 90 90 27 3,5 13,5 13,5 20 82,5 21 3,5 12,75 13,5 22,5 73,25 2.1.3 Quyết định lựa chọn vị trí Qua bảng điểm phân tích trọng số Quỹ đầu tư định lựa chọn địa điểm thực dự án trường mầm non vị trí 1: KCN Mỹ Xuân A2 SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang 14 Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông KẾT LUẬN Quyết định lựa chọn địa điểm có ý nghĩa quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp lựa chọn địa điểm tốt, phù hợp sẽ: Tạo lợi cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp xúc với khách hàng, nâng cao khả thu hút khách hàng, thâm nhập chiếm lĩnh thị trường Tạo nguồn lực mũi nhọn cho doanh nghiệp Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi Cuối cùng, định lựa chọn địa điểm công việc phức tạp có ý nghĩa dài hạn, sai lầm khó sửa chữa, khắc phục, khắc phục tốn Bởi vậy, việc định lựa chọn địa điểm nhiệm vụ quan trọng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài doanh nghiệp.Chính vậy, phải chọn địa điểm thực dự án cho hội tụ "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" Hi vọng với định lựa chọn vị trí dự án trường mầm non KCN Mỹ Xuân A2 đem lại nhiều hiệu mặt kinh tế - xã hội cho Quỹ SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang Tiểu luận Môn học Quản trị Sản Xuất GVHD: TS Vũ Văn Đông TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Vũ Văn Đông (2016), Bài giảng Quản trị sản xuất Phạm Xuân Giang (2010), Lập thẩm định Quản trị dự án đầu tư, Nhà xuất Tài Trương Đoàn Thể (2007), Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp, Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân Đồng Thị Thanh Phương (2007), Quản trị sản xuất dịch vụ, Nhà xuất Thống Kê SV: Nguyễn Lê Minh Trí Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON, 1 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON BVDIF 6, CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, 2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay