tái chế bền vững của chất thải rắn đô thị ở các nước đang phát triển

16 184 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:11

đề tài quan hệ dân số và phát triển kinh tế xã hội ở các nước đang phát triển×ứng dụng gis hỗ trợ công tác quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố pleiku gia lai×chất thải rắn đô thị×Từ khóaquản lí chất thải rắn đô thịchất thải rắn đô thịquản lý chất thải rắn đô thịhệ thống quản lý chất thải rắn đô thịthành phần chất thải rắn đô thịchất thải rắn đô thị và ủ phânbiện pháp quản lý chất thải rắn đô thị tái chế bền vững chất thải rắn đô thị nước phát triển Tóm tắt Nghiên cứu tập trung vào việc tái chế nước phát triển hình thức quản lý bền vững thành phố chất thải rắn (mswm) Hai mươi ba nghiên cứu trường hợp cung cấp hệ phục hồi giá thành phần chất thải rắn đô thị (MSW) để tổng hợp đánh giá Các hệ tỷ lệ trung bình MSW 0,77 kg / người / ngày, với tỷ lệ thu hồi 5-40% Các dòng thải 19 trường hợp nghiên cứu gồm 0-70% vật liệu tái chế 17-80% chất hữu Phân tích định tính tất 23 trường hợp nghiên cứu xác định rào cản hay khuyến khích tái chế, dẫn đến phát triển yếu tố ảnh hưởng đến việc tái chế MSW nước phát triển Các yếu tố phủ sách, tài phủ, đặc tính chất thải, thu gom rác thải phân biệt chủng tộc, giáo dục gia đình, kinh tế hộ gia đình, (quản lý chất thải rắn đô thị) quản lý mswm, giáo dục nhân mswm, kế hoạch mswm, địa phương thị trường tái chế vật chất, nguồn lực công nghệ người, quỹ đất mối quan hệ cần thiết có lợi rút yếu tố cho thấy chất hợp tác mswm bền vững Các chức mối quan hệ yếu tố ảnh hưởng lớn đến thành công mswm bền vững Một mối tương quan tồn tham gia bên liên quan ba khía cạnh phát triển bền vững: môi trường, xã hội kinh tế Các yếu tố ba chiều (thu gom rác thải phân biệt chủng tộc, kế hoạch mswm, thị trường tái chế vật liệu địa phương) người đòi hỏi hợp tác lớn với yếu tố khác 1.Giới thiệu Dân số giới tiếp tục tăng với dự gần 7,2 tỷ vào năm 2015 (UNEP, 2005a) đô thị hóa nhanh chóng kèm với xu hướng với ước tính khoảng hai phần ba dân số giới sống thành phố vào năm 2025 Trên thực tế, dân số đô thị nước phát triển tăng trưởng 150.000 người ngày (UNDESA, 2005) Mặc dù đô thị hóa tự không thiết phải vấn đề, phát triển bừa bãi kế hoạch dẫn đến nhiều vấn đề môi trường không gian công cộng bờ sông lấn, không khí ô nhiễm nước, phát sinh chất thải rắn (UNEP, 2001e) Chất thải rắn đô thị (MSW) dòng chất thải rắn phức tạp nhất, trái ngược với dòng chất thải đồng hoạt động công nghiệp nông nghiệp (Wang Nie, 2001) Một thành phố, chí tăng nhẹ thu nhập gây mô hình tiêu thụ người dân thay đổi (Medina, 1997), mà kết loại chất thải lượng mà đặt thách thức lớn cho đô thị để xử lý Ví dụ, nghiên cứu Ấn Độ cho thấy tăng 49% dân số 67% cho MSW thời gian (UNEP, 2001c) '' Khối lượng ngày tăng chất thải tạo không vấn đề chất thải xem nguồn tài nguyên quản lý "(UNEP, 2001e) Một số phương tiện công nghệ tồn để chuyển chất thải rắn thông thường dành cho bãi rác, như: đốt với sản xuất lượng, ủ chất thải hữu cơ, phục hồi tài liệu thông qua tái chế, tất có tiềm trở thành phương pháp bền vững cách để quản lý MSW qua bãi rác Tuy nhiên, với nguồn chất thải bao gồm 55% chất hữu cao nước phát triển, phân bón xem xét nhiều nơi giới (đặc biệt du lịch lĩnh vực nông nghiệp) phương pháp để giảm chất thải dành cho bãi rác Ngoài ra, đốt rác thu hồi lượng nguồn vốn đầu tư tốn cho hầu hết cộng đồng giới phát triển, gây nguy sức khỏe xã hội môi trường lạm dụng (ví dụ, đốt chất thải độc hại gây ô nhiễm không khí có hại), cho thấy cân lượng tích cực so với tài liệu chuyển qua tái chế (Oliveira Rosa, 2003) Các nghiên cứu báo cáo tài liệu tập trung vào việc tái chế phương tiện bền vững chuyển hướng phần tối đa MSW từ xử lý rác thải, với nhấn mạnh vào khu đô thị ven đô thị nông thôn nước phát triển, làm cho số so sánh để mswm nước phát triển Ở đây, mswm bền vững không dẫn đến chất lượng giảm sút sống nhờ hội bị bỏ qua kinh tế hiệu ứng bất lợi điều kiện xã hội, sức khỏe người môi trường (Mihelcicet al., 2003) Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: (1) hiểu biết công việc trước giới thứ ba tái chế thái độ hành vi; (2) định lượng MSW hệ, thành phần, phục hồi; (3) đánh giá mswm nước phát triển cách xác định rào cản khuyến khích tái chế phát sinh yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mswm bền vững; (4) xác định mối quan hệ yếu tố để hiểu chất hợp tác tái chế bền vững MSW kiểm tra mối tương quan với kích thước xã hội, môi trường, kinh tế phát triển bền vững 2 Vật liệu nghiên cứu 2.1 Tái chế thái độ hành vi 2.1.1 Các nước phát triển Một tương phản rõ ràng tồn nghiên cứu tái chế nước phát triển so với nước phát triển sở liệu lớn, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc Outlook Môi trường (UNEP) toàn cầu (GEO) Dữ liệu Portal Viện nghiên cứu giới Xu hướng Trái đất, đặc trưng cho MSW nước phát triển, có phát sinh chất thải tỷ lệ thu hồi, thành phần Các nước phát triển có nhiều công nghiệp hóa hoạt động tái chế nhiều loại bỏ khỏi đời sống hàng ngày công dân (ví dụ, chương trình tái chế lề đường phức tạp) Vì vậy, nghiên cứu tái chế chất thải nước phát triển tập trung vào ứng dụng kỹ thuật mô hình công cụ (Daskalopoulos et al, 1998; Barlishen Baetz, 1995); phân tích sách lệnh kiểm soát, xã hội-tâm lý kinh tế khuyến khích (Taylor, 2000); và, rộng rãi, ảnh hưởng tâm lý kinh tế-xã hội hành vi người nỗ lực nghiên cứu tâm lý bao gồm đánh giá thái độ việc tái chế nhận thức so với hành vi thực tế (Kelly et al, 2006; McCarty Shrum, 1994; Thapa, 1999; Werner Makela, 1998; thép năm 1996; Chan, 1998) yếu tố kinh tế xã hội tương quan với việc tái chế bao gồm mô hình tiêu thụ, giáo dục, giới tính, tuổi tác, thu nhập (Kishino et al, 1999; Hanyu et al, 2000; Domina Koch, 2002; Hornik et al, 1995; Owens et al, 2000; Johnson et al, 2004; thép, 1996) 2.1.2 Các quốc gia phát triển Nghiên cứu tái chế chất thải nước phát triển nơi trọng vào việc tìm hiểu động gián tiếp hành vi người (tức là, tập trung nghiên cứu tái chế nước phát triển), nhiều vào yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến thực tế tổ chức yếu tố liên quan đến mswm Các nghiên cứu thực mà tương tự hầu hết nghiên cứu tiến hành nước phát triển tập trung vào Mexico Trung Quốc Trong nghiên cứu tái sử dụng tái chế hành vi Mexico, Corral-Verdugo (1997) quan sát thấy lực dự đoán tốt hành vi thực tế, niềm tin cho thấy rõ nhận thức hành vi hành vi mong muốn Trong trường hợp tái chế, nhiều khả tái chế chất thải hoàn toàn hiểu biết cách thích hợp lý để làm điều trái ngược với đơn giản với mong muốn để tái chế Trong nghiên cứu hành vi tái chế Vũ Hán, thành phố lớn thứ năm Trung Quốc, Li (2003) thấy giới tính, tuổi tác, thu nhập hộ gia đình có ba yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt động tái chế Đặc biệt, phụ nữ lớn tuổi chịu trách nhiệm công việc gia đình gia đình có thu nhập thấp nhiều khả tái chế (Li, 2003) Trong khám phá mối quan hệ kiến thức môi trường hành động, yếu tố ảnh hưởng đến hành vi môi trường, cách thức để thúc đẩy thái độ hành vi môi trường, Harvie Jaques (2003) học người dân Trung Quốc có kiến thức vấn đề môi trường sẵn sàng để tham gia vào hoạt động tái chế công dân Mỹ (Harvie Jaques, 2003) Trong cần lưu ý loại nghiên cứu xảy nước phát triển với, quan trọng để đề cập đến Mexico Trung Quốc trải qua phát triển kinh tế xã hội mà điển hình nước giới thứ ba Ở Trung Quốc, vùng phát triển hơn, Hồng Kông thành phố ven biển khác, ảnh hưởng tích cực hoạt động khu vực nội địa phát triển Quỹ Tiền tệ Quốc tế phân loại Mexico đất nước phát triển, tổng sản phẩm nước định nghĩa nước phát triển (CIA, 2004), minh họa cho trình chuyển đổi kinh tế-xã hội xảy Mexico Kể từ Trung Quốc Mexico chuyển sang nước phát triển, đáng ngạc nhiên hai nước tiến hành nghiên cứu chủ đề gần giống với nghiên cứu nước phát triển Ngược lại, có nghiên cứu sâu rộng khía cạnh thực tế trực tiếp ảnh hưởng đến quan yếu tố liên quan đến mswm, chẳng hạn xác định vấn đề chất thải nguyên nhân, xác định số lượng đặc điểm chất thải, phân tích hoạt động lãng phí Ví dụ, khảo sát tiến hành Nairobi, Kenya đánh giá kiến thức thái độ yếu tố góp phần quản lý không phù hợp chất thải, giải pháp khả thi cho vấn đề công dân Trong số người hỏi, 93% báo cáo chất thải rắn vấn đề, 30% cho số tiền tái chế vấn đề, khoảng 40% đề nghị để thức hóa khuyến khích tái chế nhà công nghiệp nên đầu tư vào tái chế (Mwanthi et al., 1997) Phương pháp 3.1 chọn nghiên cứu trường hợp Hai tiêu chí sau tảng việc lựa chọn nghiên cứu trường hợp: (1) quốc gia có tình trạng kinh tế-xã hội '' phát triển "theo định Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tình trạng kinh tế '' phát triển" dựa tổng sản phẩm quốc gia nước (GDP), (2) có sẵn người đại diện liệu dân số quốc gia khu dân cư đô thị, ven đô thị lớn Một nguồn khác nhau, bao gồm báo nghiên cứu báo cáo tổ chức phủ quốc tế, cung cấp nghiên cứu mswm 31 quốc gia phát triển Hai số trường hợp nghiên cứu, Malta Singapore, thực tiêu chí đầu tiên, không bao gồm hình họ nhiều đặc điểm quốc gia phát triển Ví dụ, nước có tổng sản phẩm nước theo độ cao so với nước khác lựa chọn cho nghiên cứu Dựa tiêu chí thứ hai, nghiên cứu trường hợp Ghana, Nigeria, Pakistan, Tanzania, Vanuatu, Nam Phi không bao gồm cho nghiên cứu liệu không đầy đủ đại diện cho liệu quốc gia liệu trung tâm dân cư đô thị ven đô thị lớn Một số nghiên cứu trường hợp chứa liệu liệu quốc gia theo nguồn nó, người khác có liệu có phần dân số Nếu nghiên cứu trường hợp nước chứa liệu đặc tính chất thải cho 10% cao dân số nước, sau liệu từ nghiên cứu trường hợp đưa vào nghiên cứu Bảng cung cấp danh sách 12 nghiên cứu trường hợp lựa chọn thông tin sử dụng để xác định đưa vào nghiên cứu, nguồn (s) liệu Các loại dựa GDP phân loại IMF không phù hợp với nhau, lý này, nghiên cứu bao gồm nước đáp ứng hai tiêu chí Ngoài ra, loại liệu không thiết phải liên quan đến nguồn liệu; loạt kết hợp tồn Ví dụ, UNEP không quán cung cấp liệu quốc gia thực tế báo cáo mình, mà cung cấp liệu cho trung tâm dân cư lớn đặc biệt đại diện cho 10% cao dân số nước, đưa vào nghiên cứu Bảng -Xã hội kinh tế đứng, kiểu liệu, nguồn liệu cho 23 nghiên cứu trường hợp lựa chọn quản lý chất thải rắn thành phố giới phát triển a: Định nghĩa dựa đầu người tổng sản phẩm quốc nội (GDP): phát triển quốc gia (DC) có GDP bình quân đầu người> $ 10.000 USD; phát triển quốc gia (LDC) [...]... thuận các nhu cầu quản lý chất thải rắn đô thị bền vững hơn ở cả các nước phát triển và đang phát triển Chương 21 của Chương trình Nghị sự 21, Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển, vạch ra quản lý môi trường của chất thải rắn, trong đó bao gồm việc tối đa hóa việc tái sử dụng chất thải môi trường âm thanh và tái chế Nghiên cứu này về số lượng và chất lượng đã kiểm tra 23 dựng các nghiên cứu nước Các. .. thập các tài liệu có giá trị từ đường phố, bãi, và các bãi chôn lấp, có mặt ở 16 trong số 23 nước đang phát triển trong việc xem xét nghiên cứu trường hợp Troschinetz (2005) chi tiết hỗ trợ tài liệu của mỗi trong số 12 yếu tố ảnh hưởng đến tái chế bền vững của MSW bảng 5 Tóm tắt 12 yếu tố ảnh hưởng đến việc tái chế như một yếu tố của quản lý chất thải rắn đô thị bền vững ở các nước đang phát triển. .. nằm trong số 12 yếu tố ảnh hưởng đến tái chế bền vững ở các nước đang phát triển Có tổ chức chịu trách nhiệm về hoạt động của từng yếu tố Một dòng rắn đại diện cho các tổ chức hợp tác cần thiết cho một yếu tố được để góp phần tái chế bền vững, trong khi một đường đứt ám ảnh hưởng cao về tái chế bền vững của một yếu tố được khi tương tác thể chế Mũi tên thể hiện như thế nào các luồng thông tin từ một... quan hệ giữa các tổ chức cần thiết cho một yếu tố được để góp phần tái chế bền vững, trong khi một đường đứt ám ảnh hưởng cao về tái chế bền vững của một yếu tố được khi tương tác thể chế Nói cách khác, hợp tác thể chế thể hiện bởi đường nét rắn rất quan trọng cho mswm bền vững hơn thông qua tái chế, và các mối quan hệ được thể hiện bằng các đường đứt nét hơn nữa mswm bền vững thông qua tái chế, nhưng... / ngày, với tỷ lệ thu hồi khác nhau từ 5% đến 40% Các dòng thải của 19 của các trường hợp nghiên cứu gồm 0-70% vật liệu tái chế và 17-80% chất hữu cơ Nghiên cứu này đã xác định 12 yếu tố sau đây ảnh hưởng đến việc tái chế bền vững của mswm ở các nước đang phát triển: chính sách của chính phủ, tài chính của chính phủ, đặc tính chất thải, thu gom rác thải và phân biệt chủng tộc, giáo dục gia đình, kinh... nhiên, sự thống nhất giữa các kết quả nghiên cứu của họ và nghiên cứu này củng cố tầm quan trọng của 12 yếu tố ảnh hưởng tái chế, một cách tiếp cận bền vững để mswm, đến trong nghiên cứu này 4.7 Mối quan hệ giữa 12 yếu tố và tính bền vững 4.7.1 sự tham gia của các bên liên quan Trong khi xác định mỗi trong số 12 yếu tố ảnh hưởng tới việc tái chế ở các nước đang phát triển, các tài liệu đề cập đến nhiều... hoạch, và sau đó các quản trị viên được yêu cầu phải liên tục cập nhật nó và tìm đến nó để chỉ đạo các trách nhiệm của mình Hơn nữa, hình 3 không chỉ đề cập đến bản chất hợp tác cần thiết của mswm bền vững, mà còn làm thế nào mỗi ba chiều bền vững (xã hội, môi trường, kinh tế) phối các trách nhiệm của các tổ chức có liên quan với các yếu tố ảnh hưởng đến 12E tái chế ở các nước đang phát triển Các bài tập... đến tái chế bền vững của MSW Bảng 5 cung cấp các tiêu đề và mô tả của mỗi yếu tố xác định có ảnh hưởng đến việc tái chế bền vững của MSW, và mức độ mà các hành vi tố như một hàng rào chống tái chế trong việc phát triển mswm nước Tỷ lệ tóm tắt các nghiên cứu trường hợp một yếu tố đóng vai trò như một rào cản cho thấy mswm giáo dục nhân viên, thu gom rác thải và phân biệt chủng tộc, và tài chính của chính... và phân biệt chủng tộc, kế hoạch mswm, và thị trường tái chế vật liệu địa phương) là ba đòi hỏi sự hợp tác lớn nhất với các yếu tố khác Ngoài ra, nó đã được chứng minh làm thế nào mỗi ba khía cạnh của phát triển bền vững (xã hội, môi trường, kinh tế) phối các trách nhiệm của các tổ chức có liên quan với 12 yếu tố ảnh hưởng đến việc tái chế ở các nước đang phát triển ... mswm, địa phương tái chế thị trường -material, nguồn lực công nghệ và con người, và quỹ đất Bằng cách hiểu các mối quan hệ giữa các yếu tố 12, nghiên cứu này nhấn mạnh tính chất hợp tác của mswm bền vững Một sự tương quan giữa sự tham gia của các bên liên quan và tính bền vững tồn tại, được hỗ trợ bởi một thực tế là ba yếu tố duy nhất do cả ba chiều kích của tính bền vững (thu gom rác thải và phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: tái chế bền vững của chất thải rắn đô thị ở các nước đang phát triển, tái chế bền vững của chất thải rắn đô thị ở các nước đang phát triển, tái chế bền vững của chất thải rắn đô thị ở các nước đang phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay