Tài liệu tập huấn dạy học khuyết tật trẻ phổ tự kỷ Sở GDĐT Quảng Ninh Bài 1 2

44 650 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:09

BI DNG TP HUN GIO VIấN CP TIU HC V GIO DC HềA NHP TR RI LON PH T K GIO DC HềA NHP HC SINH RI LON PH T K CP TIU HC TS.Nguyn N Tõm An ThS Hong Th L Quyờn BI DNG TP HUN GIO VIấN CP TIU HC V GIO DC HềA NHP TR RI LON PH T K BI 1: C IM HC SINH RI LON PH T K CP TIU HC TS Nguyn N Tõm An ThS Hong Th L Quyờn Thỏng 11 nm 2016 NI DUNG c im HS RLPTK cp tiu hc Phng phỏp phỏt trin k nng giao tip cho HS RLPTK Phng phỏp phỏt trin k nng xó hi cho HS RLPTK Qun lớ hnh vi HS RLPTK hc hũa nhp Nhng khú khn in hỡnh ca HS RLPTK hc hũa nhp v bin phỏp khc phc iu chnh dy hc hũa nhp cho HS RLPTK Thit k bi ging, chun b dựng v thc hnh dy hc hũa nhp cho HS RLPTK C IM CA HS RLPTK CP TIU HC Khỏi nim t k Nguyờn nhõn dn n t k c im ca HS RLPTK cp tiu hc 1.1 Khỏi nim t k T k l mt dng khuyt tt phỏt trin tn ti sut cuc i, thng xut hin nm u i T k l ri lon thn kinh gõy nh hng n chc nng hot ng ca nóo b T k cú th xy bt c cỏ nhõn no khụng phõn bit gii tớnh, chng tc hoc iu kin kinh t - xó hi c im ca t k l nhng khim khuyt v tng tỏc xó hi, giao tip ngụn ng v phi ngụn ng v cú hnh vi, s thớch, hot ng mang tớnh hn hp, lp i lp li (Chuyờn trang t k ca Liờn hp quc, 2008) 1.1 Khỏi nim t k T k chc nng cao (High funtioning Autism HFA): IQ 85 Cn c vo nng lc Asperger trớ tu (IQ) chia lm hai loi (theo Simmon Baron Cohen) T k chc nng thp (Lowfuntioning Autism HFA): IQ < 85 T l tr mc RLPTK cụng b mi nht - T l c phỏt hin RLPTK cao hn AIDS, tiu ng v ung th tr cú cng li (Autism Speaks) T l chung c bỏo cỏo trờn th gii l 1-2% Ti Australia 0.74% tr di tui (Bent, Barbaro & Dissanayake (2015) Ti M 1.4% (Trung tõm kim soỏt bnh, 2014) Ti Anh 1.6% (Baron-Cohen, 2009) Ti Hn Quc 2.6% (Kim, 2011) Ti VN (Thỏi Nguyờn, H Ni, Thỏi Bỡnh): 0.41% Xut hin ng u cỏc nhúm sc tc, chng tc v iu kin kinh t xó hi Ngi son: TS.Nguyn N Tõm An MT S QUAN NIM V T K Quan nim: S tht: T k cú t l 1/150 tr T k l mt s sinh, õy l mt t l ln so ri lon phỏt vi cỏc dng khuyt tt khỏc T k trin rt cú khp mi ni trờn th gii, him gp cỏc gia ỡnh thuc mi chng tc, dõn tc v thnh phn xó hi MT S QUAN NIM V T K Quan nim: Ch cú trai mi b t k. S tht: Mc dự trai hay b t k hn gỏi ln, nhiờn cú nhiu gỏi ó c chn oỏn t k v b nh hng bi nhiu triu chng ca t k MT S QUAN NIM V T K Quan nim: Khi ln tui tt c ngi t k u phi vo bnh vin sng S tht: Hu ht nhng ngi t k sng ti nh vi gia ỡnh hoc nh ca nhúm ngi t k h ln tui Ch cú mt b phn nh ngi t k cn vo bnh vin sng Nhng ngi phi vo bnh vin thng cú khuyt tt trớ tu hoc khuyt tt v th cht hoc thn kinh nghiờm trng i kốm vi t k * c im trớ nh - Kh nng ghi nh mỏy múc thng phỏt trin mnh, nhiu em khụng cú kh nng ghi nh cú ý ngha - Thng phỏt trin trớ nh trc quan - hỡnh tng hn trớ nh ngụn ng - logic - Kh nng gi nh, tỏi hin l mt khú khn in hỡnh HS RLPTK, thụng tin m cỏc em gi nh thng chp vỏ, ri rc * c im t - Cú trớ tu t mc rt thp n mc cao - T hỡnh nh phỏt trin mc cao v tr thnh nũng ct ca t duy: - T lụgic thng gp khú khn - Cỏc thao tỏc t cú nhiu hn ch * c im tng tng - Hn ch v kh nng tng tng nh hng n kh nng thc hin: Trũ chi gi v/úng vai Sỏng to v, nn, xp Gii toỏn cú li Tp lm c hiu tỏc phm hc 1.3.2 c im ngụn ng - Quỏ trỡnh x lớ thụng tin thng chm chp, thng cú mt khong thi gian b trỡ hoón gia lỳc thụng tin c a v lỳc tr phn ng li - Gp khú khn ú núi quỏ nhanh, quỏ chm hoc dựng quỏ nhiu t nht l dựng nhng t l, phc - Vn t ca tr thng nghốo nn, cu trỳc ng phỏp thng b sai l mt nhng nguyờn nhõn dn n vic gp khú khn hiu nhng cõu núi phc tp, cha ng nhiu thụng tin - Tr thng hiu hn nu nhng gỡ c núi cú kốm theo hỡnh nh minh ho hoc tr cú th liờn tng ti mt hỡnh nh quen thuc no ú 1.3.2 c im ngụn ng - Phát triển ngôn ngữ nói thờng chậm bình thờng - Th ng bắt đầu việc lặp lại từ ngời khác nói - Trớc tiên, trẻ nói thứ mà minh muốn, thông thờng danh từ vật cụ thể, liên hệ với hình ảnh - Trẻ gặp khó khăn với từ mà thân không tạo nghĩa nh liên từ thì, trạng từ: trong, trên, dới, trớc 1.3.2 c im ngụn ng - Một số trẻ trì kiểu ngôn ngữ kì quặc lớn lên tiếp tục sống ngời trởng thành - Một số, phát triển ngôn ngữ gần nh bình thờng, nhiên, có vấn đề định nh nói, bị động việc sử dụng ngôn ngữ - Một số nói mức vừa phải nhng lại không sử dụng lối diễn đạt thông dụng, sử dụng lối diễn đạt theo kiểu cổ qúa văn phạm, cầu kì - số trờng hợp, phát triển ngôn ngữ thoái lui, ban đầu có nói nhng sau giảm dần hẳn 35 1.3.3 c im v giao tip xó hi Lờ dờng nh không quan tâm tới trẻ khác Chạy khỏi ngời khác Dờng nh thích thú với đồ vật với ngời Thớch chi với ngời lớn nhóm bạn trang lứa Không thấy thích thú việc thể Không thích bị sờ mó bị ôm giữ Thấy khó đánh giá ngời bạn thực Hiếm biểu lộ cảm xúc 36 1.3.3 c im v giao tip xó hi Thấy khó xen vào hội thoại nhóm Có xu hớng bị thu hút hoạt động Không quan tâm tới nỗi buồn ngời khác Không quan tâm tới lời nói ngời khác hội thoại Không thích trò chơi mang tính thi ua Đến gần ngời khác Không nhận thức đợc tầm quan trọng diện mạo bên cá nhân 37 1.3.4 c im hnh vi Các dạng hành vi thờng gặp trẻ Tự kỉ - Hành vi định hình - Hành vi tự kích thích - Hành vi tự xâm hại - Hành vi xâm hại - Hành vi chống đối - Hành vi tăng động ù lì 38 1.3.4 c im hnh vi Mt s gi thuyt v nguyờn nhõn ca hnh vi cú TTK Gõy chỳ ý Trn chy t c mt cỏi gỡ ú rt c th Phn hi giỏc quan 39 Nhng khú khn in hỡnh ca HS RLPTK lp hũa nhp v bin phỏp khc phc Nhng khú khn in hỡnh Khụng thớch chi hoc khụng bit chi vi bn khỏc; khụng quan tõm v khụng cú cỏch ng x phự hp vi cỏc mi quan h xung quanh (thy cụ, bn bố) Khú khn vic hiu khỏi nim thi gian, khụng gian thc hin hot ng Thớch lm vic t v ch thớch mt s cụng vic quen thuc Nhng khú khn in hỡnh Tớnh t chc vic thc hin nhim v hc kộm Khú khn vic xỏc nh trỡnh t cụng vic Cm thy khụng thoi mỏi, lo lng hoc gin d khụng bit th t cỏc s vic Cm thy khụng thoi mỏi, lo lng hoc gin d khụng bit phi lm gỡ v lm nh th no hoc c giao nhim v mi Nhng khú khn in hỡnh Khú khn vic th hin ý kin ca bn thõn bng giao tip cú li v giao tip khụng li Khú khn vic thc hin ni qui ti lp hc Cú th cú hnh vi bt thng lm nh hng n bn thõn v hot ng ca lp Kh nng tip thu cỏc kin thc, k nng hc ng khú khn c bit l nhng kin thc, k nng ũi hi kh nng ngụn ng v t tru tng Bin phỏp khc phc S dng vt hoc hot ng m tr a thớch lm phn thng Gii thớch rừ vic thc hin nhim v (im bt u v kt thỳc) Xõy dng lch biu bng hỡnh nh mt cỏch rừ rng Cho tr hot ng nhiu ch tr cú hng thỳ S dng qui trỡnh nht quỏn nhng khụng nờn trỡ quỏ lõu Bin phỏp khc phc Dnh thi gian v khụng gian hp lớ tr hot ng theo nhu cu v hng thỳ Khi yờu cu tr thc hin nhim v, hóy s dng cỏch th hin tớch cc Nờn t chc cho tr hot ng liờn tc khụng thi gian trng S dng cỏc phng tin trc quan (hỡnh nh) giao tip v hng dn tr thc hin nhim v ng viờn khen thng kp thi [...]... nguyờn nhõn t cỏc chm súc, giỏo dc con ca cha m - Trong s cỏc nguyờn nhõn, thỡ hng nghiờn cu vn Gen v di truyn c chỳ ý hn c 1. 2 Nguyờn nhõn gõy nờn t k Trung tam Khỏnh Tõm 25 1. 3 c im ca HS RLPTK 1. 3 .1 c im hot ng nhn thc Cỏc du hiu phỏt trin nhn thc ca hc sinh tiu hc: 1) 2) 3) Gim dn tớnh khụng ch ng, tng dn tớnh cú ch ng Gim dn tớnh trc quan c th, tng dn tớnh tru tng khỏi quỏt Gim dn tớnh sinh... 1. 3 .2 c im ngụn ng - Phát triển ngôn ngữ nói thờng chậm hơn bình thờng - Th ng bắt đầu bằng việc lặp lại những từ ngời khác nói - Trớc tiên, trẻ sẽ nói về những thứ mà minh muốn, thông thờng đó là các danh từ chỉ các sự vật cụ thể, có thể liên hệ với hình ảnh - Trẻ có thể gặp khó khăn với những từ mà bản thân nó không tạo ra nghĩa nh các liên từ thì, là các trạng từ: trong, trên, dới, trớc 1. 3 .2. .. c gng thu hiu nhng iu dn n cn n v bc phỏt ca con 10 Hóy yờu thng con vụ iu kin (Theo Ellen Notbohm) Chn oỏn, ỏnh giỏ t k ỏnh giỏ chuyờn sõu: KN chi, KN giao tip xó hi, IQ, cm giỏc vn ng, hnh vi thớch ng xõy dng chng trỡnh can thip chuyờn sõu cho lnh vc u tiờn Tho lun: lm vic theo nhúm 5 hc viờn, s dng bng sng lc MCHAT 23 kim tra nguy c t k mt tr 1. 2 Nguyờn nhõn gõy nờn t k - Cha cú nghiờn cu no... khn - Cỏc thao tỏc t duy cú nhiu hn ch * c im tng tng - Hn ch v kh nng tng tng nh hng n kh nng thc hin: Trũ chi gi v/úng vai Sỏng to khi v, nn, xp khi Gii toỏn cú li vn Tp lm vn c hiu tỏc phm vn hc 1. 3 .2 c im ngụn ng - Quỏ trỡnh x lớ thụng tin thng chm chp, thng cú mt khong thi gian b trỡ hoón gia lỳc thụng tin c a ra v lỳc tr phn ng li - Gp khú khn khi ai ú núi quỏ nhanh, quỏ chm hoc dựng quỏ nhiu... cú th cha c t k Tr t k cú th b d ng vi thc n hoc khi tip xỳc vi cỏc cht c hi, mt s cú th b suy dinh dng iu tr nhng vn ny cú th lm cho tr khe mnh hn, nhng s khụng th cha c t k MI IU TR T K MUN BN BIT 1 2 3 Trc ht con l mt a tr Con b ri lon phn cm nhn t giỏc quan Xin hóy phõn bit gia iu con khụng lm (do con la chn) v iu con khụng th lm (do con khụng cú kh nng) 4 Con t duy c th, ngha l con din dch ngụn... diễn đạt theo kiểu cổ hoặc qúa văn phạm, cầu kì - ở một số trờng hợp, sự phát triển ngôn ngữ có thể thoái lui, ban đầu có nói nhng sau đó giảm dần và có thể mất hẳn 35 1. 3.3 c im v giao tip xó hi Lờ đi hoặc dờng nh không quan tâm tới trẻ khác Chạy khỏi ngời khác Dờng nh thích thú với đồ vật hơn với ngời Thớch chi với ngời lớn hơn nhóm bạn cùng trang lứa Không thấy thích thú trong việc thể hiện... bỡnh thng khi b ng chm, c ụm, chi cỏc trũ chi cú va chm hoc c bỏc s khỏm bnh MT S QUAN NIM V T K Quan nim: Ngi t k thng rt thụng minh, cú ti nng c bit S tht: Khong 75% ngi t k cú ch s IQ di trung bỡnh [14 ], tc l i kốm vi khuyt tt trớ tu S cũn li cú ch s IQ t trung bỡnh tr lờn Rt him ngi t k cú kh nng toỏn hc hoc ti nng õm nhc siờu phm MT S QUAN NIM V T K Quan nim: T k l do cỏch nuụi dy lnh lo, xa cỏch... vật cụ thể, có thể liên hệ với hình ảnh - Trẻ có thể gặp khó khăn với những từ mà bản thân nó không tạo ra nghĩa nh các liên từ thì, là các trạng từ: trong, trên, dới, trớc 1. 3 .2 c im ngụn ng - Một số trẻ có thể duy trì kiểu ngôn ngữ kì quặc này khi đã lớn lên và tiếp tục nó trong cuộc sống của một ngời trởng thành - Một số, có thể phát triển ngôn ngữ gần nh bình thờng, tuy nhiên, vẫn có những vấn đề... nhỡn vo mt nhng ngi i din, ci v th hin rt nhiu nhng giao tip khụng li khỏc MT S QUAN NIM V T K Quan nim: Nguyờn nhõn ca t k l do tiờm vcxin. S tht: Nhng triu chng ca t k thng xut hin trong khong nm th 2 hoc 3, vo thi im m tr ang phi tiờm chng rt nhiu S xut hin ca nhng triu chng y trựng hp vi thi im tiờm vc-xin ó dn n hng lot gi thuyt cho rng vc-xin gõy ra t k Tuy nhiờn, sau nhiu nghiờn cu khoa hc nghiờm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tập huấn dạy học khuyết tật trẻ phổ tự kỷ Sở GDĐT Quảng Ninh Bài 1 2, Tài liệu tập huấn dạy học khuyết tật trẻ phổ tự kỷ Sở GDĐT Quảng Ninh Bài 1 2, Tài liệu tập huấn dạy học khuyết tật trẻ phổ tự kỷ Sở GDĐT Quảng Ninh Bài 1 2, ĐẶC ĐIỂM CỦA HS RLPTK CẤP TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay