Tranh chấp Môi trường, nguyên tắc giải quyết

27 136 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:57

giải quyết tranh chấp môi trườngnguyen tac giai quyet tranh chap bien dongnguyen tac giai quyet tranh chap tren bien dongnguyen tac giai quyet tranh chap o bien dongcác phương thức giải quyết tranh chấp môi trườngcác nguyên tắc giải quyết tranh chấp của wtonguyên tắc giải quyết tranh chấp của wto MÔN LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH BVMT CHUYÊN ĐỀ CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM GVHD : TS Trần Anh Tuấn Nhóm HV : Chu Văn Trang BỐ CỤC BÁO CÁO I KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG II NỘI DUNG TRANH CHẤP VỀ MÔI TRƯỜNG Ở VN III CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM IV NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CHÍNH SÁCH GiẢI QUYẾT TCMT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC V KẾT LUẬN Tranh chấp, xung đột lĩnh vực bảo vệ môi trường Việt Nam lên tượng xúc xã hội Tại Việt Nam, chất lượng môi trường có biến đổi theo chiều hướng bất lợi sống người bên cạnh vấn nạn ô nhiễm môi trường, suy giảm tầng ôzôn, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học… xuất ngày nhiều xung đột, tranh chấp môi trường, điển hình vụ tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại người tài sản hành vi làm ô nhiễm môi trường gây nên I KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm Vấn đề tranh chấp môi trường dần trở thành vấn đề nóng nhiều tầng lớp quan tâm Nên khái niệm “Tranh chấp môi trường” hiểu theo nhiều nghĩa khác bối cảnh cách tiếp cận khác nhau: - Theo Từ điển Luật Black, tranh chấp “một loại xung đột tranh cãi, xung đột dẫn đến kiện tụng - Brown Marriot định nghĩa tranh chấp “một loại hay kiểu xung đột biểu lộ nội dung khác biệt, bị thuộc quyền tài phán” - Còn theo Crowfoot Wondolleck “tranh chấp” khác biệt hữu, trái ngược nhóm lớn xã hội giá trị, hành vi họ hướng tới môi trường tự” - Ở Việt Nam, khái niệm tranh chấp môi trường PGS.TS Vũ Cao Đàm Đ/N “Tranh chấp môi trường” xung đột cá nhân, tổ chức, nhóm có quyền lợi liên quan đến việc phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cố môi trường, 1.2 phân loại tranh chấp môi trường Có thể phân loại tranh chấp môi trường theo nhiều tiêu chí khác Trên sở phân chia đối tượng tranh chấp, Bingham, tranh chấp theo dạng sau: Tranh chấp sử dụng đất Tranh chấp quản lý tài nguyên thiên nhiên sử dụng đất công Tranh chấp nguồn nước Tranh chấp lượng Tranh chấp chất lượng không khí Tranh chấp việc thải chất độc không khí 1.3 Những dấu hiệu đặc trưng tranh chấp MT TCMT xung đột mà lợi ích tư lợi ích công thường gắn chặt với TCMT thường xảy với quy mô lớn liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, chí đến nhiều quốc gia Vị bên tranh chấp MT không công TCMT nảy sinh từ chưa có xâm hại thực tế đến quyền lợi ích hợp pháp môi trường Giá trị thiệt hại tranh chấp môi trường lớn khó xác định 1.4 Các nguyên nhân gây tranh chấp MT Sự nhận thức không đầy đủ tài nguyên Sự tồn giá trị khác lợi ích Thiếu tham gia đóng góp công cộng bên liên quan Cơ chế sách bảo vệ môi trường yếu II NỘI DUNG TRANH CHẤP VỀ MÔI TRƯỜNG Ở VN 2.1 Nội dung tranh chấp môi trường gồm: a) Tranh chấp quyền, trách nhiệm bảo vệ môi trường khai thác, sử dụng thành phần môi trường; b) Tranh chấp xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái, cố môi trường; c) Tranh chấp trách nhiệm xử lý, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại ô nhiễm, suy thoái, cố môi trường 2.2 Các bên tranh chấp môi trường gồm: a) Tổ chức, cá nhân sử dụng thành phần môi trường có tranh chấp với nhau; b) Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thành phần môi trường tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cải tạo, phục hồi khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, bồi thường thiệt hại môi trường 3.2 Những nguyên tắc giải Tranh chấp môi trường Nguyên tắc không quyền can thiệp Nguyên tắc phòng ngừa Nguyên tắc phối hợp, hợp tác Nguyên tắc gây ô nhiễm phải trả giá Nguyên tắc tham vấn chuyên gia 3.3 Các phương thức giải tranh chấp môi trường Việt Nam Thương lượng Hòa giải Giải tranh chấp quan có thẩm quyền 3.4 Một số quy định pháp lí giải tranh chấp môi trường Việt Nam Hệ thống văn luật: Luật dân sự, luật môi trường, luật TNN, luật rừng, luật đất đai… Các nghị định phủ liên quan Các thông tư quan ngang có liên quan 3.5 Hệ thống quan giải tranh chấp môi trường Việt Nam Chính phủ: trực tiếp đạo, hướng dẫn giải tranh chấp môi trường quy mô toàn quốc Bộ TNMT, Bộ KH - CN, Bộ NNPTNT, Bộ Công an (Cục Cảnh sát môi trường) quan tra bảo vệ môi trường thuộc Bộ TNMT, tra, Kiểm tra bảo vệ MT cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp: tra, kiểm tra việc bảo vệ môi trường quan hành chính, đơn vị nghiệp, doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân… 3.6 Quy trình xử lý giải TCMT Việt Nam IV NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CHÍNH SÁCH GiẢI QUYẾT TCMT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 4.1 Những hạn chế: công tác tư pháp môi trường: nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, có khó khăn: - Tranh chấp môi trường ngày gia tăng + Tiêu biểu tranh chấp người dân Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam + tranh chấp người dân Đồng Nai Công ty Sonadezi Long Thành Đồng Nai vào tháng 8/2011 Công ty xả thải không qua xử lý + tranh chấp người dân Hải Dương Công ty Tung Kuang đặt huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào tháng 4/2011 Công ty xả thải có hóa chất độc hại Chrome 6, mangan, sắt - Nhận thức cấp ủy đảng, quyền, đoàn thể người dân bảo vệ môi trường chưa đầy đủ, chưa chuyển thành ý thức hành động cụ thể: + Các cấp ủy đảng, quyền chưa nhận thức đầy đủ, mức tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trường nghiệp phát triển bền vững đất nước + Còn tồn khoảng cách lớn nhận thức hành động, cam kết thực + Đặc biệt, đạo, điều hành, tư tưởng “ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế, xem nhẹ yêu cầu bảo vệ môi trường” phổ biến nhiều cấp ủy đảng quyền cấp + Ý thức bảo vệ môi trường chưa thành thói quen, nếp sống nhân dân, thói quen xấu gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Hệ thống pháp luật khiếu kiện môi trường công tác thực thi sách pháp luật lĩnh vực môi trường nhiều bất cập: * Trước đây, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 1993: chưa có quy định cụ thể giải tranh chấp môi trường Vì chế giải tranh chấp môi trường chưa hình thành cách rõ ràng quan tòa án chưa thực tham gia vào trình giải tranh chấp môi trường Song đòi hỏi thực tế đời sống, hoạt động giải tranh chấp áp dụng số địa phương * Luật BVMT 2005: có quy định giám định thiệt hại suy giảm chức năng, tính hữu ích môi trường, theo “Căn giám định thiệt hại hồ sơ đòi bồi thường thiệt hại, thông tin, số liệu, chứng khác liên quan đến bồi thường thiệt hại đối tượng gây thiệt hại” Quy định cho hỗ trợ tích cực cho việc thực quyền đòi bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường gây nên - Tuy nhiên, việc giải TCMT nhiều khó khăn, phần lớn ô nhiễm, thiệt hại môi trường người dân phát hiện, vụ tranh chấp môi trường công nhận xem xét giải người dân gây sức ép buộc quyền phải vào - Việt Nam dùng chế hành để giải tranh chấp môi trường - Nhìn chung thiếu lực xác định thiệt hại ô nhiễm, phương thức tốt thực tế tự thỏa thuận (thương lượng, hòa giải) - Tuy nhiên, nay, chưa có quy định rõ ràng phương thức thương lượng sách khuyến khích áp dụng phương thức - Cơ chế đảm bảo kết phương thức thương lượng chưa đảm bảo dẫn đến kết bên không hào hứng tham gia thương lượng - Mô hình khung pháp lý cho giải tranh chấp Tòa án chưa xây dựng * Luật bảo vệ môi trường 2014: Đã có quy định củ thể việc xác định hành vi vi phạm môi trường, tra, kiểm tra xử lý vi phạm bảo vệ môi trường, mô hình khung pháp lý cho giải tranh chấp Tòa án 4.2 Giải pháp - Để khắc phục hạn chế, bất cập TCMT nay, cần nâng cao lực đánh giá tác động ô nhiễm xác định thiệt hại ô nhiễm gây - Bên cạnh cần hoàn thiện chế sách phát luật tranh chấp môi trường, nhanh chóng thành lập tòa án môi trường cấp tỉnh - UBND tỉnh nghiên cứu phương án thành lập Ban Môi trường để tiếp nhận phản ánh ô nhiễm, trả lời đơn thư khiếu kiện tư vấn giải tranh chấp môi trường cho người dân - Minh bạch hóa thẩm quyền hành chính, dân tư pháp việc giải tranh chấp môi trường việc làm cần thiết - cần tăng cường minh bạch công tác tiếp nhận, giải khiếu kiện môi trường - Cần quy định cụ thể vai trò bên liên quan, có cấp quyền sở nhằm tạo ràng buộc pháp lý hối thúc đơn vị vào thực vụ khiếu kiện môi trường IV KẾT LUẬN - Vấn đề giải tranh chấp môi trường nhiều khuyết điểm, hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường chưa xử lý nghiêm minh, chưa đủ sức răn đe, cảnh báo - Những xung đột, tranh chấp quyền lợi ích lĩnh vực môi trường chưa giải thỏa đáng thiếu khung pháp lý thủ tục giải quyết; thiếu quy định chế tài xử phạt, quy định mức bồi thường thiệt hại không hợp lý - Bởi cần nhanh chóng hoàn thiện trình điều chỉnh pháp luật môi trường; giải cách hài hòa, đồng mối liên hệ chất phổ biến phát triển kinh tế, chế độ pháp lý, hợp tác quốc tế vấn đề xã hội; XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
- Xem thêm -

Xem thêm: Tranh chấp Môi trường, nguyên tắc giải quyết, Tranh chấp Môi trường, nguyên tắc giải quyết, Tranh chấp Môi trường, nguyên tắc giải quyết, II. NỘI DUNG TRANH CHẤP VỀ MÔI TRƯỜNG Ở VN, III. CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TCMT Ở VN, IV. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CHÍNH SÁCH GiẢI QUYẾT TCMT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay