Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hoàng mai – hà nội

158 195 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã ngành: 60340102 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI – HÀ NỘI HỌC VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN ANH TUẤN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH KIỆM Hà Nội, Tháng 11 năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu tài liệu trung thực Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố công trình Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Trần Anh Tuấn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng ngành kinh tế trọng điểm, mạch máu toàn kinh tế Trong NHTM, hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng Ở Việt Nam, tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng NHTM chiếm khoảng 70% đến 90% tổng thu nhập ngân hàng Nhưng hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, loại rủi ro mà NHTM phải đặc biệt quan tâm, rủi ro tín dụng nguyên nhân cản trở phát triển, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, làm suy giảm lực tài khả cạnh tranh ngân hàng Trong số trường hợp, rủi ro tín dụng dẫn đến phá sản ngân hàng, NHTM loại bỏ hoàn toàn RRTD mà hạn chế mức độ định Hệ thống quản trị RRTD ngân hàng thực sứ mệnh đảm bảo cho ngân hàng kiểm soát rủi ro mức độ hợp lý chấp nhận phù hợp với quy mô chất kinh doanh tín dụng ngân hàng để đạt lợi nhuận cao Trong năm gần đây, tác động mạnh từ khủng hoảng kinh tế giới, kinh tế Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách Ở ngân hàng, tình hình khoản căng thẳng, lợi nhuận giảm sút, nợ xấu tăng cao, rủi ro tín dụng ngày phức tạp nguyên nhân, hình thức phạm vi tác động Ngoài ra, ngân hàng việc tập trung nhiều vào hoạt động tín dụng khả quản trị rủi ro tín dụng chưa cao, chưa có sách tín dụng khoa học, chất lượng nguồn nhân lực yếu kém, hoạt động tín dụng phải chịu nhiều chi phối, điều chỉnh hệ thống luật pháp nhiều chồng chéo, không rõ ràng, mà rủi ro tín dụng mức cao Vì việc tìm giải pháp để hạn chế, phòng ngừa rủi ro tíndụng thực cần thiết tồn phát triển ngân hàng Qua thời kỳ lại rút học cho mình, bổ sung thêm vào kho tàng kiến thức vốn phong phú rủi ro tín dụng Xuất phát từ lý theo quy định Viện Đại học mở, tác giả chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai – Hà Nội” để nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong năm trở lại đây, có nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, như: (1) Hoàng Minh Hà (2012), Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Hà Nội” (2) Bùi văn Đại (2013), Luận văn“Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long” (3) Đào Thị Huệ Chi (2013), Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Á châu – Chi nhánh Hà Nôi” (4) Trần Duy Tân (2014), Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ninh” (5) Nguyễn Đại Dương (2015), Luận văn “Một số biện pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 (6) Trần Thị Việt Thạch (2016) Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngoài ra, tài liệu Ủy ban Basel giám sát ngân hàng, như: Basel Basel Đây tài liệu NHTM nước giới tìm hiểu, triển khai hoạt động quản trị rủi ro tín dụng; số văn Ngân hàng nhà nước, Agribank có hiệu lực theo thời gian trình bày luận văn Các đề tài nêu tập trung nghiên cứu tình hình quản trị rủi ro tín dụng NHTM cổ phần, chưa có đề tài nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Hoàng Mai, Chi nhánh có đặc thù ngân hàng có 100% vốn nhà nước, giải pháp đề tài nêu quản trị rủi ro tín dụng có điểm chưa phù hợp với thực tế hoạt động tín dụng Chi nhánh Hoàng Mai, tác giả đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủ ro tín dụng Chi nhánh Hoàng Mai, sở nhằm đề xuất số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Hoàng Mai phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động tín dụng đơn vị Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Hoàng Mai Trên sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho Chi nhánh Hoàng Mai Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng NHTM nói chung Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai nói riêng - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Là nghiên cứu hoạt động tín dụng ngân hàng, xác định rủi ro đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng để đưa giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Hoàng Mai Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phương pháp truyền thống, bao gồm: - Phương pháp thu thập tài liệu: tài liệu thu thập giáo trình, báo, báo cáo Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - chi nhánh Hoàng Mai - Phương pháp phân tích: phân tích tài liệu thu thập được, phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - chi nhánh Hoàng Mai - Phương pháp thống kê: Để đánh giá tương quan biến số - Phương pháp đánh giá: Để rút thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế từ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Hoàng Mai Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng các ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại Theo Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thì: Tín dụng ngân hàng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để thoả thuận cấp tín dụng cho khách hàng với nguyên tắc có hoàn trả (cả gốc lãi) nghiệp vụ cho vay chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh Ngân hàng nghiệp vụ khác theo quy định NHNN Cùng với phát triển sản xuất hàng hoá, tín dụng ngày phát triển nội dụng lẫn hình thức Các quan hệ tín dụng ngày mở rộng hơn, ban đầu quan hệ cá nhân với nhau, sau cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức, quan hệ với nhà nước cao tín dụng quốc tế Trong trình phát triển lâu dài quan hệ tín dụng hình thành phảt triển qua hình thức sau: - Tín dụng nặng lãi: Tín dụng nặng lãi hình thành xuất phân chia giai cấp dẫn đến kẻ giàu, người nghèo Đặc điểm bật tín dụng lãi suất cho vay cao Chính vậy, tiền vay sử dụng vào mục đích tiêu dùng cấp bách, hoàn toàn không mang mục đích sản xuất nên làm giảm sức sản xuất xã hội Nhưng đánh giá cách công tín dụng nặng lãi lại góp phần quan trọng làm tan rã kinh tế tự nhiên, mở rộng quan hệ hàng hoá tiền tệ, tạo tiền đề cho chủ nghĩa tư đời quy định, quy trình, tình tín dụng theo chủ đề tín dụng nhằm bối dưỡng cho cán hiểu rõ, hiểu sâu quy định cách thức thực quy định có liên quan đến khâu trình cấp tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng, biên soạn cập nhật giáp trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập chế khen thưởng đề bạt Tăng cường công tác đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi tiêu chuấn cán đồng thời phải có sách thu hút người có lực vào làm việc, bố trí sử dụng cán hợp lý, riêng cán tín dụng cần xây dựng quy chế thưởng phạt rõ ràng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm Hiện thực tế cho thấy cường độ làm việc cán tín dụng thời gian qua căng thẳng, phải làm thêm , ngày nghỉ phổ biến Dần đến hạn chế hoạt động tiếp xúc với khách hàng, kiểm tra kiểm soát khoản cho vay Nhằm đảm bảo an toàn tín dụng, đủ nhân lực để đón bắt hội kinh doanh mới, việc tăng cường lực lượng số lượng chất lượng giúp đảm bảo nhịp độ tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để hạn chế rủi ro cho vay, đến lúc cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao hơn, có thái độ rõ ràng cán ngân hàng: Về lực công tác: yêu cầu cán ngân hàng, đặc biệt cán có liên quan đến công tác cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững thực quy định hành mà phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng Về phấm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tự tu dưỡng phấm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc Cán cương vị cao, phải gương mẫu việc thực quy chế cho vay; quy định bảo đảm tiền vay; quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng văn có liên quan khác Cần quan tâm nhiều đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tạo điều kiện thuận lợi cho cán công tác, đồng thời phải vào kết công tác họ để có đãi ngộ, đối xử công bằng: Đối với cán có thành tích xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đề bạt lên đảm nhiệm vị trí cao Đối với cán có sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật Có vậy, kỷ cương hoạt động tín dụng uy tín ngân hàng ngày nâng cao mà chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kế Chọn cán có lực làm cán nguồn, tập trung đào tạo có sách đãi ngộ thích hợp để đảm bảo khung nhân ổn định bên cạnh nhân Sáu là: Giải pháp công nghệ Công nghệ thông tin ứng dụng lĩnh vực Ngân hàng làm tăng tính hiệu toàn hệ thống, giúp lưu trữ thông tin đầy đủ xác, tiết kiệm thời gian góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, khuyến khích khách hàng mở rộng quan hệ tín dụng Chi nhánh Mở rộng ứng dụng tiện ích sở công nghệ đại nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng bao gồm: truy vấn thông tin tài khoản Internet, qua tin nhắn điện thoại, tiến tới giao dịch vay vốn, mở L/c trực tuyến Đầu tư theo chiều sâu vào trang thiết bị như: hệ thống mạng nội bộ, phần mềm tin học, đặc biệt phần mềm xử lý hỗ trợ cho công tác thẩm định, thẩm định dự án, theo dõi nhắc nợ tự động, báo cáo theo dõi dư nợ theo ngành kinh tế, dư nợ có tài sản bảo đảm, theo dõi doanh thu hàng tháng khách hàng cán tín dụng thực thủ công Song song với việc đầu tư công nghệ đòi hỏi Ngân hàng phải thường xuyên tập huấn cho cán tín dụng để có khả sử dụng công nghệ Ngân hang Bên cạnh đó, Chi nhánh phải trọng đầu tư trang thiết bị công nghệ phải thực bước, không nên đầu tư dàn trải, lẽ cần phải có thời gian thích ứng, thay đổi phù hợp với phát triển Chi nhánh Bảy là: Chấp hành quy định pháp luật an toàn hoạt động ngân hàng, cấu lại nợ, phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Thông tư số 09/2014/TT-NHNN Thông tư số 36/2014/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước - Thực biện pháp kiểm soát nợ xấu phát sinh mới, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao lực đánh giá, thẩm định tín dụng quản trị rủi ro; thường xuyên rà soát, đánh giá theo dõi, kiểm tra khách hàng vay, khoản tín dụng tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp; rà soát, đánh giá lại khoản nợ cấu lại kiên chuyển sang nợ xấu đủ điều kiện; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy mô, cấu nguồn vốn lực quản trị rủi ro; kiểm soát hạn chế rủi ro tập trung tín dụng; nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội … - Tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, liệt giải pháp xử lý nợ xấu đôn đốc thu hồi nợ, bán, xử lý nợ, tài sản bảo đảm, khởi kiện khách hàng vay, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro…; có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho khách hàng khắc phục khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục hỗ trợ vốn, giảm lãi suất khoản cho vay cũ, miễn, giảm lãi, cấu lại nợ theo quy định pháp luật - Phối hợp tốt với quan pháp luật, thi hành án để xử lý dứt điểm khoản nợ tồn đọng lâu ngày khoản tín dụng Tòa án, Viện Kiểm sát thụ lý - Phối hợp tốt với cấp, ngành để xử lý khoản nợ gặp khó khăn việc trả nợ ngân hàng, đặc biệt khoản nợ xấu … 3.3 Kiến nghị 3.3.1.Kiến nghị với Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam Hoàn thiện sách tín dụng, xây dựng chế tín dụng phù hợp: Hoạt động kinh doanh Ngân hàng doanh nghiệp khác muốn tồn phát triển cần phải liên tục tìm kiếm thị trường đẩy mạnh phát triển thị trường mà chưa hoạt động hiệu Do xây dựng chế, sách cần phải có quan điểm kinh doanh phục vụ rõ ràng không coi trọng mặt xem nhẹ mặt Do cán làm chế phải tôn trọng quan điểm này, để xác định mục tiêu hay nội dung sách chế phải nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cách tốt Đối với khách hàng nói chung khách hàng tín dụng: chế tín dụng Ngân hàng phải phù họp với mục đích sử dụng khách hàng với lãi suất kỳ hạn họp lý, thủ tục đơn giản thuận tiện thu hút nhiều khách hàng đảm bảo lợi ích Ngân hàng Đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng: phạm vi, giới hạn tín dụng phải phù hợp với thực lực thân Ngân hàng đảm bảo tính cạnh tranh thị trường với nguyên tắc hiệu an toàn Ngân hàng phải xác định chiến lược phát triển tín dụng tùy thuộc thị trường mục tiêu, khả năng, mạnh Ngân hàng Từ xây dựng sách tín dụng khoa học, phù hợp qui luật kinh tế thị trường, quy trình cụ thể, chi tiết để hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng theo hướng tăng trưởng bền vững, phát huy lợi so sánh, hiệu quả, rủi ro Đưa sách cho vay khách hàng có quan hệ thân tín, quy trình cấp tín dụng thận trọng Để đảm bảo đưa hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam phát triển theo định hướng, đạt mục tiêu an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững kiểm soát rủi ro tiến dần đến thông lệ quốc tế, sách tín dụng Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam cần phải hoàn thiện nội dung sau đây: Cơ chế phân cấp uỷ quyền: Việc phân cấp, uỷ quyền phê duyệt tín dụng thực theo nguyên tắc: Tuân thủ quy định pháp luật chế độ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam hoạt động tín dụng, đảm bảo an toàn, chất lượng hiệu Xác định quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cấp điều hành hoạt động tín dụng, tuân thủ quy trình xét duyệt tín dụng từ khâu xét duyệt tín dụng đến khâu kiếm soát Phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động, quy mô, điều kiện, khả đặc điểm đơn vị, phù họp với lực người phân cấp, uỷ quyền lực kiểm soát rủi ro đơn vị phân cấp Tăng cường công cụ hữu hiệu giám sát tình hình thực sách tín dụng chi nhánh thông qua hình thức sau: tăng cường kiếm tra, giám sát, kiểm tra chéo chi nhánh, ban hành chế tài nghiêm minh, phù hợp đảm bảo chi nhánh nghiêm túc thực Về hoàn thiện quy trình cấp tín dụng Quy trình cấp tín dụng hợp lý nhân tố định đến chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro cho Ngân hàng Để nâng cao hiệu quả, thời gian tới Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam nên hoàn thiện quy trình cho vay theo hướng sau: Xây dựng quy trình cấp tín dụng theo lĩnh vực, ngành nghề cụ thế, kêt hợp cung cấp sản phấm dịch vụ - tín dụng trọn gói bao gồm cung ứng tín dụng dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh ngoại tệ, toán quốc tế Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam cần xây dựng sách định giá tiền vay linh hoạt đảm bảo mức lãi suất cho vay cạnh tranh để thu hút khách hàng kết hợp với sách tiền gửi phí khácmột cách hợp lý đảm bảo khai thác doanh nghiệp cách toàn diện Đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập tín dụng doanh nghiệp Đây lĩnh vực ngày phát triển Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế, vậy, Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam nên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập Đối với tín dụng cá nhân: tiếp tục hoàn thiện đánh giá hiệu chế cho vay mua nhà ở, cho vay mua ô tô, tín dụng tiêu dùng Việc mở rộng sản phâm phải triển khai cụ thể hoá bước, gắn liền với kiểm soát, đánh giá tiện ích chất lượng Tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng Hiện nay, tiêu chí tỷ trọng tiêu đánh giá khách hàng tất doanh nghiệp chưa phân biệt theo nhóm khách hàng Để hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng hiệu tất doanh nghiệp, cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hướng sau đây: Chuẩn hóa tiêu nhóm khách hàng: Nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước xây dựng bảng điểm cần ý tiêu tài chính; Lưu chuyến tiền tệ; Quản lý: Kinh nghiệm kinh doanh kinh nghiệm ngành, tính khả thi phương án kinh doanh; Tình hình nợ vay Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam ngân hàng khác, Mức độ giao dịch Các yếu tố bên ngoài: Triển vọng ngành, vị cạnh tranh doanh nghiệp, hình ảnh doanh nghiệp thị trường Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ', trọng vào tiêu đánh giá chủ sở hữu doanh nghiệp, khả quản lý trình quan hệ với ngân hàng lại quan trọng báo cáo tài doanh nghiệp không thực đáng tin cậy, không phản ánh thực tế hoạt động doanh nghiệp Nhóm khách hàng cá nhân: cần đưa hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân áp dụng rộng rãi với khách hàng cá nhân không áp dụng khách hàng vay tín chấp tiêu dùng (chủ yếu thẻ visa) Kiểm soát chặt chẽ thông tin đầu vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội Thông tin đầu vào phải thông tin chuẩn, đáng tin cậy kết xếp hạng mớichính xác Tăng cường hiệu hoạt động công ty mua bán nợ xử lý tài sản Ngân hàng - Ban hành chế cho vay khách hàng có nợ bán cho VAMC, có khả phục hồi sản xuất trả nợ ngân hàng; sửa đổi, bổ sung chế miễn giảm lãi suất linh hoạt với đối tượng cụ thể, khuyến khích khách hàng bảo đảm tiền vay trả gốc phần lãi; sửa đổi bổ sung quy định bảo đảm tài sản để khắc phục hạn chế, tồn bảo đảm; giao tiêu thu nợ cụ thể, phân công cán phụ trách trực dõi chi nhánh, dà soát nắm bắt thực trạng giải pháp phương án thu hồi nợ… - Phối hợp với VAMC xử lý tài sản đảm bảo; mở rộng phạm vi ủy quyền tạo tính chủ động cho Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam, tháo gỡ vướng mắc có liên quan - Kiểm điểm xem xét trách nhiệm người đứng đầu Chi nhánh áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc đơn vị thực tiêu thu hồi nợ XLRR thấp so với kế hoạch không liệt triển khai biện pháp hỗ trợ sau XLRR - Kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác XLRR tổ chức thực giải pháp thu hồi nợ chi nhánh đạo chi nhánh thực công tác tự kiểm tra phát chỉnh sửa kịp thời sai sót theo kết tự kiểm tra, theo kiến nghị đoàn kiểm tra, tra, kiểm toán… Khi Ngân hàng gặp phải khoản tín dụng nhiều rủi ro kết hợp nhiều lợi nhuận, Ngân hàng hạn chế rủi ro cách chuyển rủi ro cho chủ có khả chịu đựng rủi ro (như công ty bảo hiểm) cách mua bảo hiếm, chung lưng gánh rủi ro, hay bán rủi ro Trong hoạt động tín dụng, Ngân hàng có số khách hàng vay mang nhiều rủi ro, từ chối Ngân hàng khách hàng, cần thực hiện: + Mua bảo hiểm cho vay + Cho vay đồng tài trợ, cho vay hợp vốn + Bán rủi ro: khoản cho vay lớn rủi ro cao Ngân hàng nên bán cho Ngân hàng lớn khác hay Công ty bảo hiểm để hưởng hoa hồng Về sở hạ tầng công nghệ thông tin AGRIBANK cần xây dựng tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội ngân hàng, thỏa mãn yêu cầu phát triển giao dịch kinh doanh ngày đa dạng, yêu cầu quản lý rủi ro, quản lý khoản, có khả kết nối với ngân hàng khác Phát triển dịch vụ NH đại sở đảm bảo phòng chống rủi ro, bảo mật hoạt động an toàn cần nâng cao chất lượng phần mềm sử dụng hoạt động ngân hàng, hỗ trợ phần mềm chi nhánh theo hướng đồng bộ, phù hợp với đặc thù ngân hàng nhằm khai thác tốt liệu qúa trình tác nghiệp 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro tín dụng các ngân hàng Trước mắt, thực hoàn thiện hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng CIC NHNN, bao gồm: thông tin tín dụng phải bao hàm tất thông tinvề tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải có phân tích thông tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM chất lượng thông tin cung cấp, thời gian cung cấp bảo mật thông tin Củng cố đội ngũ cán bộ, đại hóa tự động hoá tất công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phấm thông tin để NHTM dễ dàng thu thập khai thác triệt để thông tin Tiến tới thành lập tổ chức xếp hạng doanh nghiệp thông qua việc đánh giá tình hình kinh doanh, tài doanh nghiệp tính điểm xếp hạng Như vậy, NHTM có sở để đánh giá khách hàng doanh nghiệp Để xếp hạng doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính, công khai thông tin với quan quản lý.Tạo lập kênh thông tin liên thông quan chức Thuế, Hải quan, Tòa án, Công an, ngành với NHNN để nắm bắt thông tin cá nhân, tổ chức Trên sở đó, NHNN có cảnh báo, lưu ý NHTM qua trung tâm CIC Hoàn thiện môi trường pháp lỷ cho hoạt động tín dụng quản lý tín dụng Cải cách văn luật pháp hoạt động tín dụng: Để tránh chồng chéo tạo thuận lợi cho cán ngân hàng xem xét khoản tín dụng NHNN cần sớm có văn pháp quy cho hoạt động tín dụng sở văn có bổ sung quy định phù họp với tình hình phát triến Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng bản: Việc quy định văn pháp luật trách nhiệm Hội đồng Quản trị Ban điều hành NHTM việc đảm bảo quản lý RRTD có tác dụng nâng cao ý thức họ việc phải luôn gắn liền mục tiêu phát triến kinh doanh với đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng thông qua chiến lược quản lý rủi ro NHNN cần có quy định, hướng dẫn rõ ràng tổ chức máy kiếm tra, kiểm toán nội NHTM, trách nhiệm kiểm toán viên nội NHNN tiếp tục thực cấu lại hệ thống NHTM, kiên xử lý ngân hàng yếu kém, chấn chỉnh hoạt động quản trị , điều hành kinh doanh NHTM Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý tổ chức, hoạt động NHTM xác định rõ trách nhiệm Hội đồng quản trị Ban điều hành NHTM việc phải trì chế kiểm soát nội hiệu Kết luận chương Trên sở định hướng triển khai quản trị RRTD Chi nhánh Hoàng Mai xác định điều kiện để triển khai quản trị RRTD theo Basel Học viên đề xuất giải pháp có tính hệ thống từ việc tổ chức máy quản trị RRTD đến sách, quy trình quản trị RRTD đồng thời đề xuất kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam nhằm tạo môi trường kinh doanh hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ Chi nhánh Hoàng Mai trình thực quản trị RRTD khả thi KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng vấn đề không nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành NHTM, đặc việt bối cảnh kinh tế Việt Nam trình hội nhập Trên sở vận dụng phương pháp nguyên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau Tìm hiểu lý luận rủi ro tín dụng, luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động Chi nhánh Hoàng Mai, sâu phân tích, lý giải thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Hoàng Mai qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn công tác nhằm giảm hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Hoàng Mai Trên sở đánh giá thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Hoàng Mai luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường nhằm hạn chế nâng cao công tác hạn chế rủi ro tín dụng Luận văn đưa số kiến nghị với NHNN Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam Trong trình thực tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo Tác giả xin chân thành cảm ơn Khoa sau Đại học - Viện Đại học Mở Hà Nội, cảm ơn thầy cô tạo điều kiện giúp đỡ để tác giả hoàn thành chương trình học tập, hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn GS.TS Nguyễn Đình Kiệm tận tình hướng dẫn để tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trương Quốc Cường – TS Đào Minh Phúc – TS Nguyễn Đức Thắng (2010), giáo trình Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại lý luận thực tiễn, Nhà xuất Chính trị Quốc gia PGS.TS Phạm Thị Cúc, Th.S Nguyễn Văn Kiên (2008) giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê PGS.TS Đinh Xuân Hạng ThS Nguyễn Văn Lộc giảng viên Học viện Tài (2012), Giáo trình Quản trị tín dụng NHTM, Nhà xuất Tài Thạc sĩ Lê Văn Hinh, TS Đào Minh Phúc (2012) Hệ thống kiểm soát nội gắn với quản trị rủi ro ngân hàng thương mại giai đoạn nay, Tạp chí Ngân hàng số 24 tháng 12/2012 trang 31-35 PGS.TS Đinh Xuân Hạng ThS Nguyễn Văn Lộc (2012) Giáo trình Quản trị tín dụng NHTM Nhà xuất Tài Lê Thanh Tùng (2014), “Hệ thống xếp hạng tín dụng nội ứng dụng QTRR theo Basel 2, Tạp chí thị trường Tài Tiền tệ số 15-năm 2014 trang 18-21 Agribank (2012-2015) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank (2012-2015) Báo cáo thường niên Agribank (2010), Điều lệ tổ chức hoạt động Agribank 10 Thạc sĩ Lê Văn Hinh, TS Đào Minh Phúc (2012) Hệ thống kiểm soát nội gắn với quản trị rủi ro ngân hàng thương mại giai đoạn Tạp chí Ngân hàng số 14-tháng 12/2012 11 Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Nhi (2014), Xây dựng mô hình lớp phòng vệ cấu trúc quản trị rủi ro NHTM Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng tháng 8/2014 12 Một số văn pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng: - Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 Nghị định Chính phủ quy định thành lập, tổ chức hoạt động Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam ; - Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có , mức trích sử dụng dự phòng RRTD hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” ; - Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định “ giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” ; - Quyết định số 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014 Hội đồng thành viên Agribank ban hành Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Agribank để thực phân loại nợ, trích lập dự phòng hệ thống IPCAS theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014; văn sửa đổi bổ sung 13 Các luận công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài: (1) Hoàng Minh Hà (2012), Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Hà Nội” (2) Bùi văn Đại (2013), Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long” (3) Đào Thị Huệ Chi (2013), Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Á châu – Chi nhánh Hà Nôi” (4) Trần Duy Tân (2014), Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ninh” (5) Trần Thị Việt Thạch (2016) Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hoàng mai – hà nội, Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hoàng mai – hà nội, Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hoàng mai – hà nội, CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI, Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh Hoàng Mai, Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Hoàng Mai, Bảng 2.11: Chính sách tín dụng áp dụng theo các mức độ rủi ro, Bảng 2.13 Bảng tổng hợp xếp hạng khách hàng của Chi nhánh Hoàng Mai (Theo dư nợ), MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay