ôn tập các nguyên lý trong khoa học môi trường

5 193 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:56

nguyên lý kinh tế học môi trường×đề cương ôn tập môn khoa học môi trường×các chức năng quản lý trong khoa học quản lý×các nguyên lý khoa học môi trường×Từ khóacác nguyên lý trong triết họcnguyên lý kinh tế học môi trườngcác chức năng quản lý trong khoa học quản lýcác phương pháp quản lý trong khoa học quản lý ôn tập môn nguyên lý thống kê các nguyên lý nhiệt động họcôn tập tổng hợp lý thuyết sinh họcôn tập môn nguyên lý thống kêôn tập chủ nghĩa xã hội khoa học ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP KHMT 2015 – QUẢNG TRỊ Trình bày vắn tắt nội dung nguyên lý phòng ngừa liên hệ với công tác bảo vệ môi trường Việt Nam Theo anh (chị), thuyết tiến hóa Charles Darwin tồn “lỗ hổng” cần phải bổ túc? Nêu vắn tắt nguyên lý nhiệt động lực học Hãy cho biết số ứng dụng nguyên lý Khoa học môi trường Phân biệt quản lý cung, quản lý cầu nguồn tài nguyên cho ví dụ minh họa hai phương thức quản lý Trình bày nguyên lý “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “Người hưởng lợi phải trả tiền” liên hệ thực tế việc áp dụng nguyên lý Việt Nam Hướng dẫn soạn đáp án Các nội dung nguyên lý phòng ngừa liên hệ với công tác bảo vệ môi trường Việt Nam - Phát biểu nguyên lý: Việc có khả ảnh hưởng xấu đến môi trường chưa có đủ chứng khoa học ta phải áp dụng biện pháp phòng ngừa - Về khoa học: giúp ngăn ngừa ảnh hưởng xấu phát minh mới, sản phẩm mới, hành động mới, v.v Giúp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kiểm soát ô nhiễm môi trường - Về kinh tế: biện pháp phòng ngừa có chi phí thấp biện pháp khắc phục - Về xã hội: liên quan tới sức khoẻ tồn an toàn người Các biện pháp phòng ngừa liên quan đến công tác BVMT VN - Là nguyên tắc Luật BVMT: Phòng ngừa coi phương châm hoạt động bảo vệ môi trường - Tăng cường lực tổ chức, thể chế, sách + Cho ví dụ - Các giải pháp khoa học công nghệ + Cho ví dụ - Nâng cao nhận thức cộng đồng phát triển nguồn nhân lực + Cho ví dụ - Tăng cường hợp tác quốc tế + Cho ví dụ Các ý kiến hợp lý khác Những “lỗ hổng” cần phải bổ túc thuyết tiến hóa Charles Darwin - Quy luật tạo sinh Louis Pasteur: Các nguyên tố hóa học tự thân hình thành nên mầm sống (protein) cho dù đơn giản - Mắt xích tiến hóa từ vô đến hữu cơ: để hình thành loại protein đơn giản có cấu trúc không gian chiều cần thời gian gấp 100 tỷ lần tuổi vũ trụ - Sự tiến hóa tế bào nhân sơ lên nhân thật (phức tạp nhiều so với nhân sơ) bị bỏ trống hoàn toàn tiến hóa - Sự xuất đột ngột hầu hết ngành động vật (hơn 100 ngành) kỷ Cambri - Thiếu nối kết trung gian: 100 triệu mẫu hoá thạch, có vài chục mẫu sinh vật trung gian - Các thách đố động lực tiến hóa: sinh vật Hallucigenia kỷ Cambri, chết bí ẩn sinh vật, sinh vật màu sắc sặc sỡ hay phát sáng, … - Các khúc mắt nguồn gốc loài người cấu tạo thể DNA - Huyền nhiệm sống: cấu trúc thiết kế tinh xảo xác tuyệt đối sinh vật Phân biệt quản lý cung, quản lý cầu nguồn tài nguyên cho ví dụ minh họa hai phương thức quản lý - Quản lý cung phương thức quản lý truyền thống tập trung nâng cao khả cung cấp để thỏa mãn nhu cầu ngày cao - Quản lý cung gây nhiều tác động tiêu cực lên kinh tế - môi trường – xã hội - Quản lý nhu cầu phương thức quản lý giúp giảm nhu cầu cách tiết kiệm sử dụng hiệu loại tài nguyên hay hàng hoá - Quản lý nhu cầu hướng quản lý hướng đến PTBV, khuyến khích áp dụng - Tiết kiệm liên quan đến nhận thức thói quen sử dụng dạng tài nguyên, ví dụ không sử dụng bồn tắm, tắt điện ngoài, - Sử dụng hiệu liên quan đến công nghệ kỹ thuật để sử dụng lượng tài nguyên đảm bảo chức năng, kết hay hiệu suất - Cho ví dụ quản lý cung - Cho ví dụ quản lý cầu Nguyên lý nhiệt động lực học & số ứng dụng nguyên lý ngành Khoa học môi trường - Nguyên lý thứ NĐLH vận dụng định luật bảo toàn chuyển hoá lượng vào tượng nhiệt - Phát biểu: Độ biến thiên nội hệ tổng công nhiệt lượng mà hệ nhận được: ΔU = A + Q - Nguyên lý thứ khẳng định: Không có máy sinh công liên tục mà không nhận thêm lượng từ bên sinh công lớn lượng truyền cho - Nguyên lý thứ hai NĐLH cho biết chiều mà trình tự xảy tự xảy - Phát biểu 1: Nhiệt tự truyền từ vật sang vật nóng  chiều truyền tự nhiên nhiệt từ vật nóng sang lạnh - Phát biểu 2: Động nhiệt chuyển hoá tất nhiệt lượng nhận thành công học  cho biêt chiều tiến hóa lượng:  động  nhiệt Liên hệ đến môi trường - Ứng dụng nguyên lý phổ biến  biết tác nhân gây ô nhiễm  biết chọn động nhiên liệu phù hợp - Các động nhiệt gây ô nhiễm môi trường: ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn; “ô nhiễm nhiệt”,… - Chất làm lạnh thoát từ máy làm lạnh phá huỷ tầng ôzôn, gây hiệu ứng nhà kính - Nồng độ chất ô nhiễm khí xả phụ thuộc vào loại động chế độ vận hành - Nồng độ chất ô nhiễm khí xả phụ thuộc vào loại động cơ, nhiên liệu chế độ vận hành - Những tạp chất chất phụ gia nhiên liệu có ảnh hưởng đến thành phần chất ô nhiễm sản phẩm cháy - Các ý kiến hợp lý khác Nguyên lý “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “Người hưởng lợi phải trả tiền” liên hệ thực tế việc áp dụng nguyên lý VN Các nội dung nguyên lý - Tác động đến lợi ích kinh tế chủ thể  tác động đến hành vi vào môi trường theo hướng có lợi cho môi trường - Tạo nguồn kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường, giúp bảo vệ/phục hồi môi trường thông qua khoản thu từ cộng đồng - Người sử dụng hay hưởng lợi từ việc sử dụng hàng hóa dịch vụ phải chịu chi phí chi cho việc cung cấp chúng - Coi dịch vụ môi trường hàng hóa; ta nhận lợi ích từ hàng hóa  phải trả tiền để tiêu dùng - Là tảng việc giúp đánh giá giá trị dịch vụ môi trường cách xác Liên hệ thực tế hình thức trả tiền VN - Thuế BVMT: loại thuế gián thu, đánh vào sản phẩm, hàng hóa sử dụng gây tác động xấu đến môi trường - Phí BVMT: khoản thu dành cho hoạt động BVMT tính lượng phát thải chất ô nhiễm chi phí xử lý ô nhiễm Bao gồm: - Phí VSMT khoản thu để chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải địa phương - Phí BVMT nước thải: thực từ năm 2003 nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải - Phí BVMT chất thải rắn: thực từ 2007 chất thải rắn thông thường nguy hại - Phí BVMT khai thác khoáng sản kim loại phi kim loại Liên hệ thực tế chi trả dịch vụ MT rừng VN - Nêu nội dung dịch vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng - Nêu nhóm đối tượng trả dịch vụ môi trường rừng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP QLTNMT 2015 – HÀ TĨNH Nguyên lý “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” liên hệ thực tế Việt Nam Nguyên lý “Người hưởng lợi phải trả tiền” liên hệ thực tế Việt Nam REDD REDD+ (giảm phát thải từ việc phá rừng suy thoái rừng) dựa vào cộng đồng Phân biệt quản lý cung cầu nguồn tài nguyên Cho ví dụ minh họa quản lý nhu cầu Quản lý dựa vào cộng đồng đồng quản lý tài nguyên môi trường Các trở ngại công tác quản lý NN TN MT VN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP KHMT 2015 - HUẾ Trình bày nguyên lý tương đương lượng – khối lượng ứng dụng nguyên lý ngành KHMT Phân biệt số thị (chỉ tiêu)? Hãy nêu ví dụ ứng dụng số thị để đánh giá phát triển bền vững Việt Nam Nêu vắn tắt nội dung nguyên lý đánh đổi phát triển bền vững Theo anh (chị), thuyết tiến hóa Charles Darwin tồn “lỗ hổng” cần phải bổ túc? Trình bày vắn tắt nội dung nguyên lý phòng ngừa liên hệ với công tác bảo vệ môi trường Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập các nguyên lý trong khoa học môi trường, ôn tập các nguyên lý trong khoa học môi trường, ôn tập các nguyên lý trong khoa học môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay