Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã quyết thắng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

66 199 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ………….………… PHẠM MINH ĐỨC Tên đề tài : “Tìm hiểu nhận thức người dân môi trường điạ bàn xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khoá học : 2010 – 2014 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thanh Hải THÁI NGUYÊN - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ………….………… PHẠM MINH ĐỨC Tên đề tài : “Tìm hiểu nhận thức người dân môi trường điạ bàn xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khoá học : 2010 – 2014 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thanh Hải THÁI NGUYÊN - 2014 LỜI CẢM ƠN Thực phương châm “Học đôi với hành”, thực tập tốt nghiệp gia đoạn mà sinh viên sau giai đoạn học tập nghiên cứu trường có điều kiện củng cố vận dụng kiến thức học vào thực tế Đây giai đoạn thiếu sinh viên trường đại học nói chung Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Thanh Hải tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực tập khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, thầy giáo, cô giáo, cán khoa truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu trình học tập rèn luyện trường Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới cô, chú, anh, chị em gia đình, người thân, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ động viên em trình thực tập Trong trình thực tập làm chuyên đề, em cố gắng kinh nghiệm thiếu kiến thức hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp em không tránh thiếu sót Em mong thầy cô giáo bạn bè đóng góp ý kiến để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Phạm Minh Đức PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề “Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người thiên nhiên.” (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam) Môi trường có mối quan hệ mật thiết với sống người, nơi cung cấp cho không gian để sống, cung cấp nguồn tài nguyên quý giá như: đất, nước, không khí, khoáng sản,… phục vụ cho sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất nơi chứa đựng chất thải Tuy nhiên, Con người tác động nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không khả tự phân hủy Vì vậy, cần phải có biện pháp để bảo vệ cải tạo môi trường Bảo vệ môi trường bảo vệ sống Nhà nước ban hành hàng loạt văn pháp luật bảo vệ môi trường nhằm xử lý, răn đe tổ chức, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường công nghệ xử lý rác thải, phát minh khoa học đời nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường Nhưng việc góp phần bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức để người hiểu, biết, hành động Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ hành động đúng, hành động nhỏ góp phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên xã nằm hệ thống xã Thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố 5,5 km phía tây có diện tích 1.298,76ha, địa hình tương đối phẳng, thích hợp trồn chè, lúa ăn Trước tác động mạnh trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hoá, với gia tăng dân số, lao động tập trung, nhu cầu tài nguyên ngày tăng tạo nên áp lực làm suy giảm môi trường thiên nhiên như: môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm, suy thoái, diện tích rừng ngày bị thu hẹp Trước vấn đề cấp bách môi trường , thêm vào nhận thức hiểu biết người dân môi trường xã Quyết Thắng hạn chế Đây là mô ̣t các nguyên nhân chin ́ h dẫn đế n các hành đô ̣ng , tác động có hại đến môi trường số ng của chin ́ h người dân điạ bàn xã Xuất phát từ vấn đề đó, trí Ban giám hiệu nhà trường , Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên , hướng dẫn trực tiếp Thầy giáo TS Dư Ngo ̣c Thành, em tiến hành thực đề tài: “Tìm hiểu nhận thức người dân môi trường điạ bàn xã Quyết Thắng , Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu, yêu cầu ý nghĩa đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.1.1 Mục tiêu tổng quát Xác định mức độ nhận thức người dân môi trường, từ đề xuất giải pháp giáo dục phù hợp nhằm nâng cao nhận thức người dân môi trường ý thức bảo vệ môi trường sống địa bàn 1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá nhận thức người dân số vấn đề ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường - Đánh giá hiểu biết người dân Luật Môi trường Việt Nam - Đánh giá ý thức người dân công tác bảo vệ môi trường địa bàn xã Quyết Thắng 1.2.2 Yêu cầu - Phản ánh trạng môi trường nhận thức người dân - Đảm bảo tài liệu, số liệu đầy đủ khách quan - Đảm bảo kiến nghị, đề nghị đưa có tính khả thi, phù hợp với điều kiện địa phương 1.2.3 Ý nghĩa đề tài 1.2.3.1 Ý nghĩa học tập, nghiên cứu khoa học - Nâng cao kiến thức kỹ rút kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác sau - Vận dụng phát huy kiến thức học tập nghiên cứu rèn luyện kỹ tổng hợp phân tích số liệu - Là tài liệu phục vụ cho công tác quản lý môi trường cấp sở 1.2.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đánh giá nhận thức người dân địa bàn xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên môi trường Qua đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường - Ý nghĩa đề tài để Sở Tài nguyên Môi trường tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức người dân việc bảo vệ môi trường Phầ n TỔNG QUAN TÀ I LIỆU 2.1 Các khái niệm bản - Nhận thức: + 1.(danh từ) Quá trình kết phản ánh tái hiện thực vào tư duy, trình người nhận biết, hiểu biết giới khách quan kết trình + 2.(động từ) Nhận biết + Nhận thức trình biện chứng phản ánh giới khách quan ý thức người, nhờ người tư không ngừng tiến đến gần khách thể - “Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh ngươì, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, tồn tại, phát triển người sinh vật” - Thành phần môi trường yếu tố vật chất tạo thành môi trường đất , nước, không khí , âm thanh, ánh sáng, sinh vâ ̣t, ̣ sinh thái và các hin ̀ h thái vâ ̣t chấ t khác - Ô nhiễm môi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp vối tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến người, sinh vật - Hoạt động bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường sạch, phòng ngừa, hạn chế tác động xấu môi trường, ứng phó cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học - Phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu hệ mà không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến xã hội bảo vệ môi trường - Ô nhiễm môi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến người, sinh vật - Rác thải chất loại sinh hoạt, trình sản xuất hoạt động khác Có nhiều loại rác thải khác có nhiều cách phân loại - Sự cố môi trường tai biến rủi ro xảy trình hoạt động người biến đổi thất thường tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái biến đổi môi trường nghiêm trọng - Chất thải vật chất thể rắn, lỏng, khí thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác - Quản lý chất thải hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy, thải loại chất thải Phế liệu sản phẩm, vật liệu bị loại từ trình sản xuất tiêu dùng thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất - Quản lý môi trường "Quản lý môi trường tổng hợp biện pháp, luật pháp, sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia" - Thông tin môi trường bao gồm số liệu, liệu thành phần môi trường; trữ lượng, giá trị sinh thái, giá trị kinh tế nguồn tài nguyên thiên nhiên; tác động môi trường; chất thải; mức độ môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, thông tin môi trường khác 2.2 Cơ sơ khoa học 2.2.1 Cơ sở lý luận 2.2.2 Cơ sở pháp lý Một số văn pháp luật liên quán tới nghành quản lý môi trường hành Việt Nam Luật bảo vệ môi trường Chủ tịch nước ký, ban hành sô 29/2005/L-CTN, ngày 12/12/2005 Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Bảo vệ môi trường Nghị định 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Bảo vệ môi trường Nghị định 175/NĐ-CP ngày 18/10/1994 phủ hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường Nghị định 121/2004/NĐ-CP ngày 12/15/2004 phủ định xử phạt hành lĩnh vực bảo vệ môi trường TCVN 6696-2000 chất thải rắn – bãi chôn lấp hợp vệ sinh – yêu cầu chung bảo vệ môi trường Thông tư số 05/2008/TT-BTNM môi trường 8/12/2008 hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường Nghị định 21/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 80/2006NĐ-CP Luật số 57/2010/QH 12 Quốc hội : luật thuế bảo vệ môi trường Thông tư số 2433/TT-KMC ngày 3/10/1996 hướng dẫn thi hành nghị định 26/CP ngày 26/4/1996 quy định cử phạt hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCMT-BXD hướng dẫn quy định bảo vệ môi trường việc chọn địa điểm, xây dựng vận hành bãi chôn lấp chấp thải rắn Nghị định số 03/2010/ LQ/HQND định số 22/2010QĐ-UBND ngày 20/08/2010 ủy ban nhân dân tỉnh phía phân cấp nhiệm vụ bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 UBND tỉnh việc xử lý triệt dể sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT quy định lập thẩm định phê duyệt kiểm tra , xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản NGhị Định 35/NQ-CP năm 2013 vấn đề cấp bách lĩnh vự bảo vệ môi trường phủ ban hành 2.3 Cơ sở thực tiễn 2.3.1 Một số vấ n đề môi trường cầ n quan tâm Thế giới và Viê ̣t Nam 2.3.1.1 Một số vấ n đề về Môi trường cầ n quan tâm Thế giới Theo GS.TS Võ Quý Chúng ta phải đố i mă ̣t với nhiề u vấ n đề môi trường, cấ p bách nhấ t là: * Rừng – “lá phổ i của Trái đấ t” bi ̣phá hủy hoaṭ động của loài người: Rừng xanh thế giới che phủ khoảng mô ̣t phầ n ba diê ̣n tić h đấ t liề n Trái đất , chiế m khoảng 40 triê ̣u km2 Tuy nhiên, vùng rừng rậm tốt tươi đã bi ̣suy thoái nhanh chóng những năm gầ n Các hệ sinh thái rừng bao phủ khoảng 10% diê ̣n tić h Trái đấ t , khoảng 30% diê ̣n tić h đấ t liề n Tuy nhiên, vùng có rừng che phủ bị giảm khoảng 40% vòng 300 năm qua và theo đó mà các loài đô ̣ng thực vâ ̣t , thành phần quan trọng hệ sinh thái rừng , bị mát đáng kể Loài người làm thay đổi hệ sinh thái cách hết sứ c nhanh chóng khoảng 50 năm qua, nhanh bấ t kỳ thời kỳ nào trước Rừng còn đem la ̣i nhiề u lơ ̣i ić h khác cho chúng ta , đó viê ̣c đảm bảo ổn định chu trình oxy cacbon khí mặt đất rấ t quan tro ̣ng Cây xanh hấ p thu ̣ lươ ̣ng lớn CO thải khí O 2, rấ t cầ n thiế t cho cuô ̣c số ng Từ trước đế n , lươ ̣ng CO có khí ổn định nhờ quang hơ ̣p của xanh Tuy nhiên những năm gầ n , mô ̣t diên tić h lớn rừng bi ̣phá hủy , nhấ t là rừng râ ̣m nhiê ̣t đới , đó hàng năm có khoảng tỷ tân CO đươ ̣c thải thêm vào khí quyể n toàn thế giới , tương đương khoảng 20% lươ ̣ng khí CO2 thải sử dụng nhiên liệu hóa thạ ch (26 tỷ tấ n/năm) Điề u đó có nghiã là viê ̣c giảm bớt sử du ̣ng nhiên liê ̣u hóa tha ̣ch và khuyế n khić h bảo vê ̣ rừng và trồ ng rừng để giảm bớt tác đô ̣ng của biế n đổ i khí hậu quan trọng * Đa daṇ g sinh học giảm sút hàng ngày: Đa da ̣ng sinh ho ̣c đem la ̣i rấ t nhiề u lơ ̣i ić h cho người làm sa ̣ch không khí và dòng nước, giữ cho môi trường thiên nhiên lành , cung cấ p loại lương thực thực phẩm , thuố c chữa bê ̣nh , đa da ̣ng sinh ho ̣c góp phầ n ta ̣o lớp đấ t màu, tạo độ phì cho đất để phục vụ sản xuất sinh hoạt… Sụp đổ hệ sinh thái đa dạng sinh học gây nên nhiều khó khăn cuô ̣c số ng nhấ t Vì thế, viê ̣c bảo tồ n đa da ̣ng sinh ho ̣c là hế t sức quan trọng công xóa đói giảm nghèo mà theo đuổi sự phát triể n xã hô ̣i ở nước ta 51 cho phân loại rác quan trọng quan trọng Còn lại người (chiếm 8%) trả lời không quan trọng So sáng mức độ quan tâm nam nữ, ta thấy dù nam hay nữ đánh giá tầm quan trọng việc phân loại rác thải quan trọng quan trọng Chỉ phận nhỏ cho không quan trọng Cho nên việc tuyên truyền việc phân loại rác thải vô quan trọng Mức độ nhận thức người dân vậy, thực tế việc phân loại rác địa bàn chưa thực triệt để Vẫn gom rác vào thùng chứa rác mà chưa có phân loại loại rác thải Đây điều gây khó khăn cho phận thu gom rác thải Lãng phí nguồn rác thải tái sử dụng Hon khâu xử lý gặp nhiều khó khăn - Số liệu việc phân loại rác thải gia đình Bảng 4.14 Thành phần các loại rác thải hộ gia đình địa bàn xã Quyết Thắng Đơn vị: Kg Thành phần Nguồn Tổng (kg) Chất hữu Giấy nilon Các chất dễ phân hủy chai lọ khác Xóm Nước 0.8 0,8 3,6 Hai Xóm Thái 1,5 0,5 0,7 2,07 Sơn Sơn Tiến 1,7 1,2 3,9 (Nguồn: Điều tra thực địa) Nhận xét Qua bảng ta thấy lượng phân loại rác thải phận nhỏ người dân xóm Nước Hai 3,6kg/ngày Ước tính 2kg chất hữu 0,8kg giấy nilon, chai lọ Các chất khác 0,8kg Xóm Thái Sơn 1: 2,07kg/ngày Ước tính 1,4kg chất hữu 0,5kg giấy nolon, chai lọ Các chất khác 0,7kg Xóm 10: 3,9kg/ngày Ước tính 1,7kg chất hữu 1kg giấy nilon, chai lọ Các chất khác 1,2kg 52 Bảng 4.15: Đánh giá mức độ thu gom, xử lý rác ngƣời dân xã hiện Mức độ Nghề SL (%) Tổng Khó trả nghiệp Rất tốt Tốt Chƣa tốt lời SL 10 Nông Tỷ lệ nghiệp 12 17 (%) SL 10 Buôn bán, dịch Tỷ lệ 14 17 vụ (%) SL 1 Nghề tự Tỷ lệ 12 2 16 (%) SL 1 11 Học sinh, Tỷ lệ 16 2 20 sinh viên (%) Cán bộ, SL 10 công viên Tỷ lệ 12 17 chức nhà (%) nước Về hưu, SL 10 già yếu, Tỷ lệ không 12 17 (%) việc làm SL 45 10 60 Tổng Tỷ lệ 75 17 100 (%) (Nguồn: Kết khảo sát) Nhận xét: 53 - Sự hiểu biết người dân ngành nghề khác tầm quan trọng việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt: Địa bàn khu vực xã người dân địa phương có lượng sinh viên ngoại trú trường đại học lớn kéo theo hoạt động kinh doanh, giải trí, rác thải chủ yếu từ rác thải sinh hoạt Nơi tập trung nhiều tầng lớp trí thức cao, sinh viên, cán công chức Vì mà ý thức người dân việc xử lý thu gom rác thải cao mặt so với xã khác - Theo kết điều tra ta thấy: 75% hộ cho thu gom rác thải địa phương tốt 3% trả lời chưa tốt, 17% khó trả lời, 5% trả lời tốt Điều cho thấy đa số người dân quan tâm đến việc thu gom rác thải đánh giá tốt công việc thu gom rác thải địa bàn xã Tuy nhiên có 2% cho việc thu gom, xử lý chưa tốt - Thực tế cho thấy đa số người dân địa bàn thực thu gom rác thải theo hợp đồng với mức chi phí 5000đ/người/tháng Tuy nhiên lược lượng thu gom rác mỏng, điều kiện kỹ thuật chưa đảm bảo Nên số nơi tập trung nhiều khu dân cư cổng trường, chợ … rác thải chưa thu gom triệt để - Nguồn nhân lực thu gom rác thải đa số lực lượng tre độ tuổi từ 3035 Với mức lương 2.000.000đ/tháng chưa thực đảm bảo sống người lao động Kinh phí trả lương lấy từ kinh phí thu hộ gia đình xóm Mức thu áp dụng theo định 39/QĐ-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Rác thu gom chủ yếu theo tuyến đường Z115, đường Tố Hữu khu dân cư tập trung đông đúc, tập trung điểm trung chuyển rác cổng doanh trại X84, cổng trường đại học Công nghệ thông tin truyền thông, cạnh khu chợ đại học Nông lâm Sau công ty cổ phần môi trường công trình đô thị Thái Nguyên chịu trách nhiệm chuyển lượng rác đến bãi tập kết Đá Mài – Tân Cương Công đoạn thu gom xe đẩy tay đến điểm hẹn, sau tập kết lại Chờ xe ép rác đến vận chuyển Tuy nhiên việc bốc xếp chưa đồng kịp thời nên điểm hẹn rác không đạt yêu cầu Gây ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi thối, mỹ quan đô thị, gây cản trở giao thông 54 4.4.4 Nhận thức ngƣời dân Luật Bảo vệ môi trƣờng các văn liên quan Luật bảo vệ môi trường năm 2003 không phù hợp với biến đổi mạnh mẽ đất nước Do ngày 27 tháng 11 năm 2005 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quốc hội khóa X thông qua áp dụng từ đến Việt Nam ban hành quy định tội phạm môi trường Trên địa bàn chưa có tượng vi phạm môi trường nghiêm trọng bị xử phạt Điều nói lên nhận thức người dân văn liên quan đến môi trường cao Bảng 4.16: Nhận thức ngƣời dân luật môi trƣờng các văn liên quan theo nghề nghiệp Nghề ngiệp Mức độ Số lượng Không trả Tổng (%) Biết Không biết Số lượng 10 Tỷ lệ (%) 10 16 Buôn bán, Số lượng 10 dịch vụ Tỷ lệ (%) 10 17 Số lượng 10 Tỷ lệ (%) 10 17 Học sinh, Số lượng 10 0 10 sinh viên Tỷ lệ (%) 17 0 17 Cán bộ, công Số lượng 10 0 10 Tỷ lệ (%) 17 0 17 Số lượng 10 Tỷ lệ (%) 13 16 Số lượng 44 14 60 Tỷ lệ (%) 73 23 100 Nông nghiệp Nghề tự viên chức nhà nước Về hưu, già yếu, không việc làm Tổng ` lời (Nguồn: Kết khảo sát) 55 Nhận xét: Qua bảng ta thấy nhận thức người dân văn liên quan cao, số người trả lời “Biết” chiếm 73%, Chủ yếu cán công chức công chức hưu, hộ buôn bán sinh viên nắm luật môi trường Có tới 23% luật môi trường Do công tác tuyên truyền luật bảo vệ môi trường với người dân vô quan trọng Nó có tính giáo dục người dân Khi hỏi quyền chủ tịch ủy ban nhân dân xã ủy ban nhân dân huyện trách nhiệm giải đơn khiếu nại tố cáo quan chức Đa số người dân biết Điều chứng tỏ người dân hiểu biết luật môi trường - Tỷ lệ người hiểu biết chủ yếu năm tầng lớp trí thức, hộ buôn bán nghề tự - Hầu hết người dân nhân thức thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền giải đơn khiếu nại môi trường - Hầu hết người dân biết thực cam kết bảo vệ môi trường sở sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình, mức xử phạt vi phạm hành luật môi trường 4.5 Những hoạt động ngƣời dân công tác bảo vệ môi trƣờng sống, công tác tuyên truyền xã Quyết Thắng Trong công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng hiều biết môi trường, để nâng cao nhận thức người dân Có nhiều phương thức tuyên truyền khác Ở địa phương có phương thức tuyên truyền khác phù hợp với điều kiện địa phương Khi hỏi hoạt động lĩnh vực bảo vệ môi trường, đa số người dân tham gia tham gia tích cực hoạt động phát cỏ ven đường, phun thuốc diệt muỗi, khơi thông cống rãnh, vệ sinh công cộng 56 Bảng 4.17: Tìm hiểu các chƣơng trình bảo vệ môi trƣờng qua các nguồn Nguồn tìm hiểu Tổng chương trình bảo vệ môi Số lượng Tỷ lệ (%) trường Các phong trào tuyên truyền cổ động Bạn bè, người 0 xung quanh Sách, báo chí 0 Đài, ti vi 45 75 Đài phát địa phương Chính quyền sở 12 Tổng 60 100 (Nguồn: Kết khảo sát) Nhận xét: Hầu hết người dân thông tin môi trường nguồn thông tin này, người dân tiếp nhận qua đài, tivi Có đến 75% người dân tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng – đài, tivi Còn lại 25% tìm hiểu qua phương tiện khác Điều cho thấy phương tiện thông tin đại chúng có vai trò quan trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhân thức người dân Ngoài quyền địa phương có hoạt động tuyên truyền, treo băng rôn, phát tờ rơi, phun thuốc diệt muỗi Địa phương lồng ghép chương trình bảo vệ môi trường vào buổi họp khu phố để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường người dân Nhưng cchưa tập huấn hay tuyên truyền riêng đến người dân thiếu cán chuyên môn 4.6 Đánh giá chung đề xuất giải pháp 4.6.1 Đánh giá chung Năm 2012 có nhiều yếu tố tác động tới tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương Biến đổi khí hậu nên nhiệt độ cao trung bình nhiều năm, mưa lớn gây sạt lở, úng ngập thiệt hại tới sản xuất tài sản nhân dân; tình hình sâu bệnh trồng, dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm có 57 diễn biến phức tạp; giá thị trường biến động mạnh lạm phát kinh tế giới, sách kiềm chế lạm phát phủ, với nhiều chủ trương sách Đảng, nhà nước tỉnh, thành phố việc triển khai thực nghị số 26 trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Thái Nguyên đón nhận Huân chương độc lập hạng chào mừng ngày lễ kiện lớn đất nước Nguồn nước hộ gia đình địa bàn chủ yếu nước máy, nhiên nguồn nước chưa đạt tiêu chuẩn lượng clo dư thừa Trời mưa nước bị đục Một số hộ dùng giếng khoan có sử dụng thiết bị lọc thô sơ, hiệu không cao Rác thải xã chủ yếu rác thải sinh hoạt từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ Lượng rác thải ngày nhiều Lực lượng thu gom mỏng nên tình trạng thu gom, xử lý chưa kịp thời gây mùi khó chịu Trên địa bàn xã số xóm dân cư đông đúc rác thải phát sinh với khối lượng lớn, thành phần phức tạp không quan tâm xử lý đảm bảo tiêu chuẩn nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường Vì biện pháp nâng cao nhân thức cộng đồng công tác bảo vệ môi trường nói chung việc thu gom, xử lý rác thải làm nguồn nước nói riêng biện pháp cần làm tình hình xã Cùng với phát triển kinh tế xã hội, nhận thức bảo vệ môi trường người dân nâng cao mức độ bắt đầu ý đến vấn đề môi trường mà chưa có ý thức trách nhiệm cụ thể Rất nhiều người hiểu việc không phân loại rác thải trước xử lý gây ô nhiễm môi trường tốn nhiều thời gian kinh phí nhà nước chưa có hành động cụ thể để khắc phục Để cải thiệ vấn đề đòi hỏi phải có hiểu biết nguồn gốc tác hại rác thải, xác định rõ hướng tiên tiến để vận chuyển tiêu hủy rác Cần có hỗ trợ công nghệ xử lý rác tiến hành giải pháp Đặc biệt biện pháp phối hợp nhân dân quyền nhà nước việc bảo vệ môi trường 4.6.2 Đề xuất giải pháp 58 Xã hội hóa công tác quản lý chất thải đòi hỏi tham gia tích cực toàn thể nhân dân, mặt khác cần có định hướng, tổ chức giám sát thực cách chặt chẽ nhà nước Nội dung xã hội hóa công tác quản lý môi trường huy động mức cao tham gia xã hội vào công tác quản lý môi trường Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào thành nhóm tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, nộp đủ, thời hạn loại chi phí bảo vệ môi trường theo quy định Phải thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt nơi quy định để người dân thực đầy đủ trách nhiệm việc bảo vệ môi trường Chính quyền địa phương cần hỗ trợ cung cấp thông tin mở lớp tập huấn hướng dẫn cho người dân việc phân loại rác, quy trình công nghệ xử lý rác thải phù hợp với điều kiện khả thực tế cộng đồng Việc thay đổi thói quen hành vi người dân việc bảo vệ môi trường cần có thời gian, cần có hoạt động thường xuyên để tuyên truyền giáo dục người dân bảo vệ môi trường Việc thu hồi rác công việc cần thời gian, công sức, tiền của, đồng lòng cộng đồng Vì nhiệm vụ tuyên truyền thông qua loa đài, băng rôn, áp phích, tở rơi nhằm nâng cao nhận thức người dân môi trường để người đề hiểu quan trọng việc xả rác phân loại rác quy định, mang lại lợi ích Biến hành động cụ thể nhằm bảo vệ môi trường Thường xuyên tổ chức phong trào làm đường phố, lồng ghép hoạt động thường kỳ địa phương Để người dân tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, khu phố, ngõ xóm, nơi công cộng hoạt động tự quản bảo vệ môi trường người dân Tuyên truyền người dân tự giác “hưởng ứng trái đất” Chính quyền xã cần phối hợp với quan chuyên môn môi trường tổ chức xã hội, phổ biến thúc đẩy việc tuân thủ thi hành văn pháp luật vấn đề bảo vệ môi trường Thực tế cho thấy, lượng rác thải ngày nhiều, lực lượng thu gom rác chưa đáp ứng nhu cầu Vì vậy, cần tăng thêm lực lượng thu gom rác Vì rác thải để lâu được, bốc mùi gây ô nhiễm môi trường 59 Chính quyền địa phương nên thành lập tổ, lực lượng thu gom rác dân lập xã để giải rác thải nơi cư trú cho môi trường xanh, Quy hoạch tổng thể thu gom xử lý rác thải từ có định hướng đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội phải lồng ghép với nội dung bảo vệ môi trường, Cần có phối hợp chặt chẽ với cấp ngành từ tỉnh đến thành phố đến xã, tổ xóm quan nhà nước môi trường công tác quản lý thu gom vận chuyển xử lý rác thải Cần có kế hoạch dài hạn cho việc thu gom, vận chuyển xử lý rác thải Xác định mục tiêu, tiêu cụ thể đạt công tác bảo vệ môi trường nhiệm vụ, giải pháp thực tiễn Kêu gọi cộng đồng cần có ý thức bảo vệ môi trường để có khoảng không gian xanh, sạch, đẹp đảm bảo sức khỏe, thể hiệ nếp sống văn hóa, văn minh để rác chỗ Tạo chế khuyến khích hoạt động giảm thiểu rác thải tái chế chất thải rắn Tuy nhiên khuyến khích phải giám sát chặt chẽ Tăng cường hiệu lực việc tổ chức giám sát cưỡng chế Xã cần coi việc giải vấn đề rác thải vấn đề ưu tiên Nâng cao ý thức cộng đồng tai hại gây quản lý chất thải không quy cách Đưa chương trình giáo dục cộng đồng không nên dừng lại việc tuyên truyền, giáo dục người lớn mà dành cho học sinh từ bậc tiểu học trở lên Nêu gương, khuyến khích điển hình hoạt động bảo vệ môi trường Vận dụng điều Nghị định xử phạt 150 Thủ tướng Chính phủ hành vi gây ảnh hưởng xấu tới môi trường chung (Nghị định phủ 19/7/2010/NĐCP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt hành lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội) Xác lập chế khuyến khích, chế tài hành chính, hình thực cách công bằng, hợp lý đối tác thuộc nhà nước đối tác tư nhân tham gia hoạt động quản lý chất thải rắn 60 Đưa nội dung quản lý chất thải bảo vệ môi trường vào họat động khu dân cư, cộng đồng dân cư, phát huy vai trò tổ chức công tác bảo vệ môi trường Các sách tuyên truyền,giáo dục nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường, phát huy tối đa hiệu phương tiện thông tin đại chúng việc nâng cao nhận thức người dân công tác bảo vệ môi trường Mọi người chung tay bảo vệ môi trường sống cách phân loại xử lý rác thải sinh hoạt Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm diện tích bãi rác, tiết kiệm ngân sách bảo vệ sức khỏe Quá trình xử lý chất thải cách đạt yêu cầu phải đảm bảo bước sau: Chất thải Phân loại & thu gom Vận chuyển Xử lý 61 Ủ sinh học Chôn lấp Đốt Sơ đồ: Quá trình xử lý chất thải cách Biện pháp khác 62 Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận Qua tháng tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên rút số kết luận sau: Hình thức dẫn nước thải hộ gia đình có tới 91% loại cống thải có nắp đậy, 7% hộ gia đình sử dụng cống thải lộ thiên, lại 2% xả ao, vườn gây ô nhiễm mặt nước ô nhiễm môi trường Rác thải xã chủ yếu rác thải sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp Lượng rác thải phát sinh ngày xã ước tính khoảng 7348kg/ngày Có tới 73% hộ gia đình đổ rác theo hợp đồng, 25% hộ có hố rác riêng, 2% hộ đổ bãi rác chung Người dân địa bàn chưa hoàn toàn sử dụng nước máy địa bàn số nơi rộng lại thưa dân nên nước chưa đưa đến hộ dân Số hộ sử dụng nước máy chiếm 78%, lại 22% sử dụng giếng đào giếng khoan Tỷ lệ vệ sinh môi trường qua khảo sát, ta thấy người dân sử dụng nhà vệ sinh tự hoại, chiếm 92% Còn lại 8% nhà vệ sinh ngăn nhà vệ sinh đất Phần lớn hộ tham gia trả lời cho tìm hiểu thông tin môi trường qua phương tiện truyền thông đại chúng chủ yếu Công tác tuyên truyền giáo dục địa bàn xã thực quan tâm chưa đáng kể Các phong trảo tuyên truyền giáo dục vệ sinh môi trường, nguồn thông tin tiếp nhận chủ yếu đến từ tivi, đài phát Có 83% người dân tiếp nhận thông tin môi trường từ tivi, 8% người dân tiếp nhận qua quyền, 9% qua phương tiện khác Qua khảo sát ta thấy đa số người dân coi việc xử lý phân loại rác quan trọng quan trọng Mặc dù họ chưa thực ý tới vấn đề xử lý rác thải địa phương mà quan tâm đến việc làm cho gia đình rác rác sau đem bỏ xử lý quan tâm Đa số người dân hỏi cho phân loại rác quan trọng quan trọng 63 chiếm 92% Còn lại 8% cho không quan trọng Thực tế cho thấy, hiểu biết người dân cao hành động thực chưa tốt Về khái niệm môi trường, tỷ lệ người dân hiểu biết chiếm 60%, chủ yếu tầng lớp trí thức, 23% trả lời sai, 17% trả lời khái niệm ô nhiễm môi trường Có 66% trả lời đúng, 17% trả lời sai, lại 17% trả lời Qua khảo sát vấn, ta thấy trình độ học vấn nghề nghiệp đem lại hiểu biết môi trường khác Người dân học vấn cao hiểu biết nhận thức môi trường xác Có 80% người dân có trình độ học vấn trả lời nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, lại 20% trả lời chưa xác Còn lại số phận người dân khác vấn, gợi ý, phần họ hiểu biết chưa nhận thức hết nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường Nên quyền địa phương quan tâm đến vấn đề hon để người dân có nhận thức đầy đủ để bảo vệ môi trường sống ngày xanh – – đẹp 5.2 Kiến nghị Để công tác bảo vệ môi trường địa bàn xã thực cách có hiệu quả, xin mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: Đề nghị UBND xã Quyết Thắng nên đầu tư thêm kinh phí mua sắm thêm trang thiết bị thùng chứa rác đặt nơi công cộng, nên có cống thoát nước thải riêng hai bên đường dân sinh tránh tình trạng cống thải nước sinh hoạt hộ dân dùng chung với hệ thống thoát nước mưa, đổ sông, suối làm ô nhiễm môi trường nước Nâng cao lực quản lý cấp quyền địa phương, tổ chức đoàn thể như: Hội người cao tuồi, Hội Phụ nữ, Đoàn niên đoàn viên niên … phát huy vai trò tổ chức vấn đề bảo vệ môi trường Tại xóm có dịch vụ thu gom rác cần vận động 100% số hộ tham gia phân loại rác giao rác cho xe gom rác, 64 Tại xóm chưa có dịch vụ thu gom rác: đề nghị UBND xã Quyết Thắng phối hợp với ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận dụng mô hình tự xử lý rác cách hộ gia đình, hạn chế tối đa vứt rác bừa bãi Chính quyền địa phương nên quan tâm trọng đến vấn đề môi trường nhiều hình thức, có việc tổ chức chương trình để vận động người dân tham gia là: dọn vệ sinh khu phố, tổ chức trồng xanh nơi công cộng, tuyên truyền hưởng ứng “Giờ trái đất” Tổ chức buổi học môi trường để người dân phản ánh tình trạng môi trường xã để xã có hướng giải kịp thời Thành lập hợp tác xã thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, có chế ưu đãi vốn, kinh phí cho hoạt động giám sát đạo Ủy ban nhân dân xã Phân loại rác thải nguồn phương pháp có ý nghĩa lớn mặt kinh tế bảo vệ môi trường Thường xuyên tổ chức tuyên truyền chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường nói chung quản lý chất thải nói riêng, đặc biệt phân loại rác thải sinh hoạt nguồn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo hiệ trạng môi trường Việt Nam 2010,2010 [2] Bộ Tài nguyên Môi trường, “chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2010 định hướng 2020”, 2005 – 2006 [3] Phạm Văn Đó, Xử lý rác thải công nghệ vi sinh – giải pháp tối ưu cho môi trường, 2007 [4] Nguyễn Đình Hương, Giáo trình kinh tế chất thải, NXB Giáo dục, 2003 [5] Nguyễn Thị Tuyết Mai, Dự án 3R – cần đồng lòng hưởng ứng người dân, Hà Nội, 2007 [6] Lê Huỳnh Mai, Nguyễn Mai Phong, Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, kinh nghiệm quốc tế đề xuất với Việt Nam, tạp chí tài nguyên môi trường, số 05 kỳ tháng năm 2009, trang 12, 2009 65 [7] Nguyễn Xuân Nguyên, Công nghệ xử lý rác thải rác thải rắn, NXB khoa học kỹ thuật Hà nội, 2004 [8] Trần Hiếu Nhuệ CS, quản lý chất thải rắn tập 1, NXB xây dựng Hà Nội,, 2001 [9] Tổng cục môi trường, tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị Việt Nam, 2010 [10] Hoàng Thái Sơn, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ học “Thực trạng kiến thức thái độ thực hành Vệ sinh môi trường người dân huyện Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên” [11] UBND xã Quyết Thắng, Báo cáo kết hoạt động năm 2011 2012, 2011, 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã quyết thắng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên , Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã quyết thắng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên , Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã quyết thắng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay