VUOT QUA THU THACH CUOC SONG

3 192 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:53

om Vượt qua thử thách sống Những rắc rối ñến theo dạng ''bưu kiện'' khác tác ñộng chúng ñối với giống nhau: căng thẳng, hy vọng, chán nản n.c Cuộc sống tăng tốc tần suất rắc rối tăng cao ðiều quan trọng phải khám phá, tìm tòi thái ñộ phương pháp hiệu ñể vượt qua thách thức cách dễ dàng khó chịu nv Chấp nhận thử thách Một câu chuyện hay ñể minh họa cho thái ñộ lấy thử thách ñể rèn luyện khiến thân trở nên mạnh mẽ: Có người ñàn ông quan sát bướm ñang cố thoát khỏi kén mà chưa thể chui Người ñàn ông thấy tội nghiệp nên ww w Be e muốn giúp Anh ta cắt kén ñể giúp thoát dễ Và bướm khỏi kén với ñôi cánh nhỏ nhăn lại Thay bay theo năng, lại bò xung quanh cách bất lực chết sau thời gian ngắn Người ñàn ông rằng, bướm phải tự vật lộn ñể thoát khỏi kén ñôi cánh phát triển bình thường bay ñược Khi bị thử thách bị kiểm nghiệm, bướm nhiều loài vật khác tự thay ñổi thích ứng ðối với người vậy, thử thách hội cho ta trưởng thành Khi việc vừa xảy ra, bạn thường nói: Tôi gặp rắc rối chăng? Và bạn bắt ñầu căng thẳng, tâm trí bạn bắt ñầu chạy ñua với nhiều loại suy nghĩ Thực ra, “rắc rối” danh từ ñể gọi tên việc mà Nếu bạn thay cách gọi "rắc rối'' thành “bài học", "thử thách'' hay "cơ hội'' bạn cảm thấy nhẹ nhàng nhiều dễ dàng tìm giải pháp ñể giải Kỹ lui lại tán thưởng www.Beenvn.com - download sach mien phi om Tại ta thường tìm cách giải rắc rối ta, ta hỏi ý kiến bạn bè gần họ tìm cách giải mà ta không nhìn ra? Ta họ có khác? Thật họ không gần tình nên họ nhìn vấn ñề từ xa phối cảnh n.c Ta cần có khả ñứng lùi lại nhìn tình xảy góc ñộ từ xa Ví ñứng gần tranh, ta cảm nhận ñược vẻ ñẹp thực mà nhìn thấy mớ hỗn loạn màu sắc, ñứng lùi lại, ta có nhìn phối cảnh cảm nhận tranh rõ Tương tự thế, sống ta nên phát triển kỹ ñứng lùi lại quan sát tình ñể giải vấn ñề tốt nv từ xa bối cảnh chung Từ góc nhìn này, ta có tâm trạng sáng suốt Mười năm trước ñây, David Cooper Rider ñồng nghiệp ông Trường ðại học Lake Western ñã triển khai phương pháp giải rắc rối mang tên ww w Be e "Cần biết tán thưởng" David ñã xem xét loạt câu hỏi thường ñược ñưa có rắc rối: Sao không hiểu nhỉ? Tại ñiều không hoạt ñộng? Tôi làm ñây? Tôi phải ñợi ñến bao giờ? Tại lại chán thế? Khi tự chất vấn câu hỏi ñại loại thế, bạn cảm thấy nào? Có phải thêm lo, tức rối trí thêm? Cần biết tán thưởng cách nhìn vào tình ñó góc ñộ từ xa tích cực, dùng câu hỏi sáng tạo giúp ta ñánh giá cao thân, người khác khả tình Những câu hỏi ñó là: Tôi ñạt ñược ñiều gì? ðiều nên ñược thay ñổi theo cách nào? Làm biến trở nên thú vị cho tôi? Khi gặp rắc rối ñối diện thử thách sống thay hỏi: Tại sao? Làm cách nào? Thì bạn hỏi: Tôi ñã ñạt ñược ñiều gì? ðiều ñang có hiệu quả? ðặt câu hỏi có lợi cho ta ta cảm thấy ñiềm tĩnh hơn, tích cực ñối mặt với rắc rối Ta dùng lượng mang tính xây dựng phản ứng theo cách phá hoại với ta thay ñổi Những câu hỏi cho phép não trái ta dùng lượng tích cực ñể giải vấn ñề www.Beenvn.com - download sach mien phi om Còn ñặt câu hỏi tiêu cực làm ta có cảm giác stress căng thẳng ww w Be e nv n.c não ta không hoạt ñộng tốt, khả giải rắc rối ta bị giảm sút www.Beenvn.com - download sach mien phi
- Xem thêm -

Xem thêm: VUOT QUA THU THACH CUOC SONG, VUOT QUA THU THACH CUOC SONG, VUOT QUA THU THACH CUOC SONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay