ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP

54 363 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:49

Phạm Đình Tuấn ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN TRONG CUỘC SỐNG Bí thiếu niên thành công Phạm Đình Tuấn www.sachdaythanhcong.com Phạm Đình Tuấn ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN TRONG CUỘC SỐNG Bí thiếu niên thành công Phạm Đình Tuấn (Phiên thức phi thƣơng mại) www.sachdaythanhcong.com Phạm Đình Tuấn Trƣớc nhất, xin cảm ơn chúc mừng bạn tải sách máy, điều cho thấy: bạn mong mỏi, khao khát ngày đạt thành tích học tập sống Dù xuất phát điểm bạn nhƣ hết, bạn dành thời gian đọc xong sách vòng ngày Khi giải phóng hoàn toàn sức mạnh bị chôn vùi ngƣời bạn… Nhắc nhở trƣớc bạn xem tiếp:  Quyền lợi: Bạn chia sẻ ebook với tất ngƣời; tải lên diễn đàn, blog…  Cảnh báo: Bạn không đƣợc phép thay đổi, thêm hay bớt nội dung sách chƣa có cho phép tác giả Không sử dụng sách vào mục đích kiếm tiền bất chính: in, bán cách bất Và muốn đóng góp ý kiến xin liên lạc với qua email dinhtuan@sachdaythanhcong.com Rất vui đƣợc chia sẻ hiểu biết để giúp bạn ngày thành công hạnh phúc hơn! LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn Nguyễn Đăng Trung Hạnh Lê Đức Thành nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ trình hoàn thành sách www.sachdaythanhcong.com Phạm Đình Tuấn MỤC LỤC Phần 1: CÀI ĐẶT LẠI TƢ DUY Phần 2: TRANG BỊ NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG CUỘC SỐNG 12 Phần 3: NHỮNG PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ 24 Phần 4: NHỮNG BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG KHÁC 38 Phần 5: CÁCH THỨC TẠO ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ VƢƠN ĐẾN THÀNH CÔNG 44 www.sachdaythanhcong.com Phạm Đình Tuấn Phần 1: CÀI ĐẶT LẠI TƢ DUY Điểm thú vị xuyên suốt sách là: BẠN THỰC SỰ CÓ THỂ TẠO RA NHỮNG THÀNH QUẢ TO LỚN TRONG CUỘC SỐNG CHỈ KHI BẠN BIẾT ĐÁNH THỨC CÁC TIỀM NĂNG ĐANG BỊ CHE KHUẤT TRONG NGƢỜI Nếu có đọc “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” bạn biết thiên tài ngƣời sử dụng khoảng 5-6% họ biết cách vận dụng lúc bán cầu não để đạt đƣợc điều mong muốn ngƣời thƣờng sử dụng chƣa đến 1% não Giờ tự… LÀM CHỦ VẬN MỆNH CỦA CHÍNH MÌNH Tôi muốn bạn thực giải phóng lời nói ngƣời đời BẠN hay điều mà nghe thấy Hãy giải phóng trí tuệ bạn khỏi xiềng xích thứ có sẵn hay cũ kỹ để đọc tiếp điều lạ sách Dƣới có liệt kê cách nghĩ ngƣời thành công (dù ngành nghề hay học tập) ngƣời thất bại-tầm thƣờng Tƣ ngƣời thất bại -tầm thƣờng Tƣ ngƣời thành công Tìm đủ lý viện cớ để rũ bỏ trách nhiệm đổ lỗi cho ngƣời khác gặp vấn đề khó khăn Chỉ hoàn thành bổn phận “Không kêu ép buộc đừng mong làm” Chịu trách nhiệm cho xảy với mình, dám thay đổi để thứ tốt Bất kỳ điều ảnh hƣởng đến thành công tƣơng lai làm chúng dù không khen tặng hay ủng hộ www.sachdaythanhcong.com Phạm Đình Tuấn Sợ sai lầm thất bại Dám lao vào thứ thách khó khăn chấp nhận thất bại nhƣ sai lầm, cách để học hỏi bƣớc đƣờng thành công Mở lối riêng, làm công việc mà nghĩ giúp thành công tƣơng lai, có chuẩn bị trƣớc tình xảy Là ngƣời tự tin trƣớc sóng gió Tính toán kỹ lƣỡng hành động không ngừng Xem khó khăn thử thách “sự tầm thƣờng” đánh bại Hào hứng trƣớc điều lạ không ngừng học hỏi để mở rộng hiểu biết Khi cần thiết sẵn sàng dấn thân khởi Chạy theo đám đông, vui thú hồn nhiên tận hƣởng sống, “để mai tính” Chờ cho việc xảy phản ứng thụ động: “Tôi đâu dám cầm đèn chạy trƣớc ô tô” Tìm kiếm thoải mái làm theo lề lối cũ, ghét thay đổi Nếu bạn bị tiêm nhiễm ngƣời thất bại tầm thƣờng thời khắc để bạn “lột xác” trở thành ngƣời hơn, thông minh hơn, nghị lực đam mê Bạn biết Jack London chứ? Ông tác giả tiểu thuyết “Tiếng gọi nơi hoang dã”, trƣớc ông sống nghề trộm cắp đến ngày bị tống vào tù làm khổ sai 30 ngày Tƣởng đời Jack hết tù, biết làm công việc hèn hạ nhƣng nhờ có hội đọc đƣợc sách “Robinson hoang đảo” ông đắm chìm trí tƣởng tƣợng mê mẫn sách Từ ông định từ bỏ ngƣời lầm lạc mà cống hiến cho văn học Nhờ cố gắng, miệt mài học tập luyện tập, cuối ông trở thành ngƣời thành công với tài viết văn nƣớc Mỹ Trong sống nhiều ngƣời nhƣ Jack London bạn ạ! Qua câu chuyện ta thấy sống nhƣng ta có quyền LỰA CHỌN: để mặc cho số phận định đoạt theo đƣờng mà mong muốn www.sachdaythanhcong.com Phạm Đình Tuấn Một lần nữa, mong bạn xem lại “Tƣ ngƣời thành công” để thật ngấm sâu vào trí não trở thành phần bạn Phải nhà nghèo học giỏi, nhà giàu học dở? Câu trả lời tùy! Thƣờng muốn sinh gia đình giàu có để có lợi lớn việc vào đời Tiếp đây, bạn hiểu đƣợc hoàn cảnh kinh tế chƣa hẳn ảnh hƣởng lớn đến thành công tƣơng lai Bill Gates (tỷ phú giàu thứ giới ngƣời sáng lập Microsoft) nhà giàu nhƣng học cách sống phụ thuộc vào gia đình (tự lập), ông giỏi môn toán am hiểu máy tính Đối với ông học trình không ngừng nghỉ dù trở thành tỷ phú Chắc bạn thƣờng thấy tivi, số chƣơng trình truyền hình phát sóng đoạn phim nói nhiều bạn học sinh nghèo vƣợt khó Nhiều em nhà nghèo xác xơ, thƣờng đồng mò cua bắt ốc phụ cha mẹ kiếm tiền, chí có em cha mẹ ly thân phải tự lực cánh sinh nhiên thành tích học tập đáng nể Nghèo khó có mặt lợi ích Thƣờng ngƣời nghèo phải lo lắng đủ điều nên họ thƣờng có ý chí, nghị lực phấn đấu vƣơn lên không ngừng để cải thiện đời sống Nếu bạn đọc tiểu sử ngƣời thành công giới bạn thấy phần lớn họ xuất thân từ “con nhà nghèo” nhƣ : Steve Jobs (ngƣời sáng lập Apple), Soichiro Honda, Warren Buffett (ngƣời giàu thứ giới), Liệu số IQ cao giúp bạn đạt đƣợc thành tựu lớn lao sau này? Trong sách “Những kẻ xuất chúng” Malcolm Gladwell có đề cập đến Chris Langan, ngƣời có số thông minh thuộc hạng cao giới 200 điểm (Albert Einstein có 165 điểm) nhƣng ông chƣa có công trình để đời cho nhân loại, không giàu có nhƣ tiếng www.sachdaythanhcong.com Phạm Đình Tuấn Ngốc nghếch trở thành thiên tài? Thomas Edison: Tôi đứa trẻ “dốt”, “lười” “hư”! (Tham khảo thêm http://vi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison ) Bạn biết Thomas Edison chứ? Nhà bác học chế tạo bóng đèn điện! Một số phát khác ông nhƣ: máy chiếu phim, máy quay đĩa, máy ghi âm…đã tạo bƣớc đột phá tiền đề cho thiết bị sau để phát triển Tuy nhiên, trƣớc Edison bị cho học sinh “có vấn đề” từ lớp ông làm toán đơn giản bị nhà trƣờng đuổi học Trong thƣ ông giữ lại có ghi: “ trò T Edison, trai ông, trò dốt, lười hư Tốt nên cho trò chăn lợn thấy trò có học sau không nên trò trống ” Đó mà hiệu trƣởng trƣờng cấp I viết cho cha Edison Thế nhƣng “Mẹ tạo Bà tin tưởng chắn cảm thấy có điều để sống, để làm cho thất vọng.” Chính nhờ công dạy dỗ mẹ, nỗ lực phấn đấu thân giúp Edison trở thành nhà bác học tiếng thời đại Câu nói tiếng ông: “Thiên tài bao gồm 1% tài bẩm sinh 99% luyện”  Ngƣời khác cỏ thể đánh giá sai lực bạn đấy! Đừng tự ti vào khả bạn nhé! Trƣớc tìm đáp án cho câu hỏi “điều mang đến thành công?” muốn bạn phải hiểu rõ câu hỏi dƣới đây:  Vì bạn lại muốn ngƣời?  Động lực bạn gì? Chỉ bạn biết rõ mục đích cách rõ ràng, bạn đạt đƣợc điều muốn Chẳng lẽ đơn giản bạn muốn đạt thành tích cao học tập, đƣợc ngƣời ngƣỡng mộ, đƣợc cha mẹ khen ngợi? Riêng thấy điều thật tầm thường Bạn sinh không để học www.sachdaythanhcong.com Phạm Đình Tuấn giỏi mà để tạo đột phá cho nhân loại hay mang đến cho ngƣời khác thật nhiều giá trị (lợi ích) Điều quan trọng ngƣời thành công! Trên đƣờng vƣơn tới thành công, bạn gặp khó khăn, cạm bẫy, thất bại, chặng đƣờng chông chênh khó Điều giải thích nhiều ngƣời khao khát muốn tỏa sáng nhƣng lại không làm đƣợc 10 ngƣời mong muốn thành công có đến ngƣời bỏ Để số hai ngƣời kia, bạn phải có niềm đam mê tâm theo đuổi mục tiêu đến dù chuyện xảy Vậy yếu tố mang lại cho bạn nguồn động lực đó? Chính MƠ ƢỚC Mơ ƣớc sứ mệnh Giả sử muốn trở thành phi công (chẳng lẽ bạn muốn bay bầu trời cho vui!) lúc bạn tự đặt cho sứ mệnh bảo vệ vùng trời Tổ quốc mang đến an toàn cho ngƣời khác Giờ tự trao cho sứ mệnh! Bạn sinh để làm gì? - Giúp đỡ ngƣời khác có sống tốt thông qua việc giảng dạy hƣớng dẫn ngƣời khác điều lạ, phƣơng pháp hiệu Nghiên cứu phƣơng thuốc chữa bệnh rẻ hiệu để cứu ngƣời Tạo sản phẩm công nghệ giúp việc đại hóa đất nƣớc Sáng chế ăn ngon phục vụ cho ngƣời Khám phá mặt trăng, hỏa, vũ trụ Xây dựng công trình tầm vóc giới Sáng tạo tác phẩm văn học đặc sắc Tạo phim tuyệt vời Mang tiếng hát đến ngƣời, thắp lên họ niềm hi vọng khao khát thành công … Nhiều lúc ham muốn trở thành nhà thiên văn học nhà vật lý để nghiên cứu vũ trụ sau xem xong phim khoa học không gian Muốn trở kỹ sƣ thiết kế công trình tiêu biểu sau xem phim đƣợc dịch từ kênh “Discovery” hay “National Geographic” www.sachdaythanhcong.com Phạm Đình Tuấn trình xây dựng toàn nhà, cầu đƣờng Muốn trở thành nhà nghiên cứu để tìm phƣơng thuốc chữa bệnh cho ngƣời sau xem qua phim tài liệu nói kỳ diệu y học Nói chung muốn trở thành nhiều! Niềm đam mê tự nhiên mà đến! Bạn phải tìm kiếm Tôi chân thành hy vọng thay xem phim truyền hình, bạn xem phim khoa giáo VTV2, THVL số kênh khác, vào lúc đêm khuya (11h đêm) thƣờng hay chiếu Tôi tin bạn học đƣợc “cả khối” kiến thức hữu ích Niềm đam mê thực hình thành bạn tiếp xúc với lĩnh vực thƣờng xuyên chủ động mở rộng kiến thức chúng! Sẽ có cách bạn nghĩ “Tôi có thể!” Với niềm tin mạnh mẽ hƣớng mục tiêu mong ƣớc, việc “không biết phƣơng pháp”, “thiếu ngƣời giúp đỡ”, “không có thời gian”, “không có hội” hay lí cản chân bạn lại đƣợc tin việc bạn tìm cách thức giải cho vấn đề điều có thể, quan trọng bạn đủ nghị lực để theo đuổi đến hay không Chắc bạn có lý đủ mạnh để biến ƣớc mơ thành thực phải không? Nếu chƣa tiếp tục đọc tạm thời đừng nghĩ ngợi Sau đọc xong sách nghĩ bạn tìm đáp án! Một ngƣời biết mơ ƣớc tức ngƣời biết đâu nhƣng nhƣ chƣa đủ! Giờ đây, bạn cần biết đƣợc cách thức “đi đến nơi mong muốn” phần lại sách cung cấp nhiều phƣơng pháp giúp bạn thực điều Tôi mong bạn đọc sách cách CHỦ ĐỘNG: đọc đọc lại nhiều lần, tìm ý hay gạch chân mở rộng hiểu biết đến mức tối đa cách “search google”- tìm kiếm google LINH HOẠT: Kết hợp thật nhiều phƣơng pháp ứng dụng vào sống, đừng nghĩ cần áp dụng vài cách mang lại hiệu nhƣ mong muốn Tôi khuyến khích bạn SÁNG TẠO từ www.sachdaythanhcong.com 10 Phạm Đình Tuấn chìa khóa để có sống khỏe Chìa khóa thứ nhất: cách thở Bạn phải biết cách thở theo nhịp nhƣ để tiếp nhiên liệu cho não hoạt động cách tốt (nếu giải thích với bạn phải thở cách dài dòng khó hiểu nói ý giúp bạn dễ nhớ nhanh chóng áp dụng mang lại hiệu cho sống) Bạn thở theo tỷ lệ 1/2/2 tức bạn hít vào giây, nín thở giây thở giây Hãy làm 10 lần nhƣ buổi sáng, chiều (tìm nơi có nhiều xanh) tối (tìm nơi thoáng khí, không lại gần xanh buổi tối thực vật thải khí CO2, bạn mà hít vào nhiều có chuyện!!!) Việc hít vào lúc thở giúp bạn thải tất độc tố tích lũy quan Chìa khóa thứ hai: uống nước ăn thức ăn mọng nước Bạn uống thật nhiều nƣớc nhƣng không uống ạt lần thay vào uống ngụm nhỏ vào nhiều lúc khác ngày Khi uống nƣớc, thể bạn thực trình khử hidro giúp giải phóng oxi lên não Các loại thức ăn mọng nƣớc nhƣ trái tƣơi, rau xanh nƣớc ép nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất nhƣ nƣớc hiệu Vậy sử dụng chúng nhƣ nào? Hãy ăn trái uống nƣớc ép trƣớc bữa ăn 15-20 phút chí lúc đói cồn cào toàn chất dinh dƣỡng từ trái đƣợc ruột non hấp thụ cách hoàn toàn Trong bạn dùng chúng sau bữa ăn vitamin khoáng chất bị giữ lại bao tử bị phân hủy hết trƣớc xuống ruột Và buổi sáng ăn trái tốt Chìa khóa thứ ba: kết hợp thực phẩm cách Nếu khuyên bạn không nên ăn thịt bò với khoai tây, bánh mì với thịt-chả, sữa với ngũ cốc, cơm với cá bạn nghĩ sao? Ăn uống theo kiểu truyền thống nhƣ tự đầu độc mình! Tinh bột (gạo, bánh mì, khoai tây,…) cần môi trƣờng tiêu hóa giàu kiềm, chủ yếu đƣợc cung cấp nƣớc bọt; thực phẩm chứa protein (sữa, thịt, cá, trứng, loại đậu) cần môi trƣờng axit để tiêu hóa, chúng có dịch vị Nhƣ bạn biết axit mà tác dụng với kiềm (bazơ) muối Mà cơm, thịt,…lẫn lộn với khó tiêu hóa đƣợc, điều làm vi khuẩn sinh sôi, hệ tiêu hóa bạn trở nên rối loạn dẫn đến nhiều điều tệ hại khác Giờ bạn thích buổi buffet hay bữa tiệc thịnh www.sachdaythanhcong.com 40 Phạm Đình Tuấn soạn không? Nếu ăn nhiều, ngon thỏa mãn nhu cầu vị giác mà làm giảm tuổi thọ bạn có dám tiếp tục không? Tuy nhiên chắn bạn phải thƣờng xuyên ăn kết hợp tinh bột chất đạm (protein) với bữa ăn thƣờng ngày Vậy có cách khác giúp hệ tiêu hóa bạn hoạt động tốt không? Cách thức đơn giản giải vấn đề LUÔN LUÔN ĂN KÈM VỚI RAU Nhiều ngƣời ăn rau nhƣng tin bạn có khả kiểm soát não mình, thấy cần thiết bắt buộc phải làm (nếu không ăn rau bạn chết sớm) dù bạn tâm làm đƣợc Tôi hi vọng có hành động sáng suốt sống Tôi không muốn bạn thiếu hiểu biết dinh dƣỡng mà chết sớm (rất uổng bạn ngƣời am hiểu nhiều điều trừ sức khỏe)! Một phát thú vị đƣợc nhiều nhà khoa học khắp giới thực nhiều nơi khác là: ăn sống lâu Ngƣời ta tìm hiểu chế độ dinh dƣỡng môi trƣờng họ họ sống thấy ngƣời ăn loại thức ăn đơn giản (có ăn nấy), sống gần sông suối hoạt động nhiều Ở nơi có lƣợng nƣớc lớn chảy xuống lƣợng ion âm tỏa nhiều -ion âm có nhiều tác dụng giúp kéo dài tuổi thọ ngƣời- nhà sản xuất máy lạnh thêm tính vào sản phẩm Điều cuối muốn gửi gắm đến bạn “Phòng bệnh chữa bệnh” Nếu chi 1đ cho việc làm vệ sinh cá nhân tiết kiệm 9đ tiền viện phí thuốc Vì thế:  Trƣớc ăn vệ sinh xong phải rửa tay (chắc bạn nghe nhiều)  Thƣờng xuyên làm vệ sinh bàn phím vi tính Theo nghiên cứu cho thấy lƣợng vi khuẩn gây bệnh bàn phím nhiều gấp lần bồn cầu  Luôn mang theo loại thuốc chữa bệnh thông thƣờng nhƣ nhức đầu (panadol), khó tiêu (Motilium-M), cảm cúm (Decolgen), tiêu chảy (Smecta),…Khi có chịu chứng bị bệnh bạn uống thuốc vào, bệnh bị ngăn chặn tức khắc không gây hậu nghiêm trọng Bạn lƣờng trƣớc đƣợc ngƣời khác mắc bệnh vào lúc chuẩn bị sẵn sàng, riêng đem loại thuốc ngƣời www.sachdaythanhcong.com 41 Phạm Đình Tuấn  Vào mùa khô, vi khuẩn thƣờng sinh sôi nảy nở nhiều bệnh tật dễ lây lan Thời tiết khô ẩm mang nhiều bụi không khí nên mắt ta hay bị ngứa, lấy tay (tay bạn có khả chứa nhiều vi khuẩn) dụi mắt vi khuẩn lại chui vào Cách tốt rửa mắt xà phòng muốn đề phòng mua sẵn chai thuốc nhỏ mắt ngày nhỏ lần Bí Quyết Quản Lý Tiền Bạc Nếu bạn không am hiểu kiến thức tiền, “bạn giúp gia đình hóa nghèo nhanh chóng!” Bạn có ngạc nhiên không nói nhƣ vậy? Nhƣng điều lại thật! Bạn muốn gia đình (hoặc gia đình tƣơng lai bạn) giả trƣớc hết bạn phải biết vài nguyên tắc dƣới đây: Nguyên tắc 1: Chỉ dùng tiền bạn kiếm để mua đồ muốn Khi xem số phim, bạn thấy số ngƣời ăn mặc sang trọng, xe đời mới, tiêu tiền nhƣ nƣớc…và lòng bạn ao ƣớc đƣợc nhƣ họ Phim ảnh đánh lừa bạn nhiều điều! Thật phần lớn triệu phú tỷ phú giới “ki bo” Họ không “móc ví” vào điều mà họ lý cảm thấy vô bổ Hãy tập thói quen dùng tiền muốn mua đồ nhƣ: đồ chơi, quần áo, giày dép,…Đây cách mà bậc phụ huynh thành công giáo dục họ Cha mẹ không cho tiền mua hàng hóa đơn muốn có tiền chơi phải tự mà kiếm lấy Điều giúp cho nhận thức đƣợc tiền bạc khó kiếm phải biết trân trọng đồng tiền Vì lợi ích tƣơng lai bạn HÃY dùng tiền vào việc khôn ngoan! Nguyên tắc 2: Tiết kiệm Những doanh nhân thành đạt ngƣời hiểu rõ điều - Nếu bạn làm 10đ mà tiêu hết 10đ bạn số Thật lòng mà nói nguyên tắc khó thực Ngay trƣớc dù hiểu rõ phƣơng pháp tiết kiệm nhƣng làm www.sachdaythanhcong.com 42 Phạm Đình Tuấn đƣợc! Chỉ đặt mục tiêu nhƣ mua sách, xây dựng trang web lúc tiêu tiền lại bắt đầu dành dụm Tất ngƣời thực làm việc BUỘC ta vào tình PHẢI làm Do bạn phải hiểu đặt mục tiêu giúp bạn tiết kiệm tiền giúp bạn dùng tiền cách khôn khéo (nhƣ đầu tƣ vào tri thức: sách, tham dự khóa học) Tôi có cách dễ thực việc tiết kiệm tiền nhờ ngƣời khác giữ hộ (tất nhiên ngƣời bạn thật tin tƣởng) nói với họ việc cấp bách đƣa tiền cho Nói chung phải cho lƣợng tiền mặt ngƣời bạn mức đủ dùng www.sachdaythanhcong.com 43 Phạm Đình Tuấn Phần 5: CÁCH THỨC TẠO ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ VƢƠN ĐẾN THÀNH CÔNG Chúng ta hiểu muốn thành công trƣớc hết ta phải tạo thành quả, muốn có thành phải có hành động, muốn có hành động ta cần gì? Đó ĐỘNG LỰC! Động lực đƣợc tạo nhờ có mục tiêu chiến lƣợc rõ ràng Do bạn Vạch lộ trình thành công Mong ƣớc cá nhân Bạn muốn sống đâu (Phú Mỹ Hƣng, biệt thự, hộ cao cấp, hộ ven biển…)? Bạn muốn chạy xe nào? Bạn muốn sở hữu (tivi 3D, máy tính Apple, tủ lạnh plasma, đầu đĩa nghe nhạc thời thƣợng…)? [Tôi không khuyến khích xài đồ sang trọng đắt tiền nhƣng tạo giá trị to lớn cho nhiều ngƣời bạn có quyền tận hƣởng nhiều thứ tốt đẹp.] www.sachdaythanhcong.com 44 Phạm Đình Tuấn Đóng góp cho cộng đồng tôn giáo Bạn có thích làm từ thiện không (xây nhà tình nghĩa tình thƣơng cho ngƣời nghèo; tạo dựng nơi cung cấp tiện ích công cộng nhƣ: thƣ viện, nhà ăn, trung tâm hỗ trợ ngƣời già tàn tật,…; nhận nuôi trẻ mồ côi; cứu trợ nạn nhân thiên tai;…)? Gia đình bạn bè Bạn muốn điều tốt đẹp cho ngƣời thân (dành nhiều thời gian trò chuyện, vui chơi với gia đình; tự sửa chữa, dọn dẹp đồ vật nhà để cha mẹ đỡ vất vả; tặng quà giá trị tinh thần vật chất cho ngƣời thân;…)? Sức khỏe phát triển thân Thân hình mơ bạn nhƣ (hãy tìm hình tƣợng mà bạn mong muốn giống vậy)? Có sức khỏe nhƣ (hãy tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến sức khỏe bạn nhé)? Học thêm môn (đàn piano, bóng rổ, tài chính,…)? www.sachdaythanhcong.com 45 Phạm Đình Tuấn Những phƣơng pháp giúp bạn có động lực thực điều muốn Nếu bạn cảm thấy chán nản mệt mỏi lúc bạn dễ bỏ thành công trƣớc mắt nhƣng lại Vậy có cách để giúp bạn có lại động lực không? Tất nhiên Có Phƣơng pháp muốn giới thiệu với bạn là:  bƣớc lấy lại động lực: Giả sử bạn khao khát đƣợc học sinh giỏi Hình dung đến điều mà bạn mong ƣớc Hình dung kiểm tra đẹp với điểm 10 xinh xắn Neo cảm xúc Búng tay hô to: “Yeah! Mình làm đƣợc!” với nụ cƣời Nghĩ đến điều mà làm bạn sợ hãi Hãy nghĩ bạn không hoàn thành công việc bạn bị:    Mọi ngƣời chê cƣời Thua thiệt bạn bè Không đạt đƣợc điều muốn  Xem lại mục tiêu viết Viết giấy mục tiêu bạn dán chỗ bạn dễ nhìn thấy nhƣ phòng ngủ (giúp ta có động lực vƣợt qua buồn ngủ để tiếp tục học tập làm việc), cạnh tivi (nhắc nhở không miệt mài xem truyền hình), bàn học (làm ta không quên phải thực để đạt điều mong muốn), destop hình vi tính (cảnh báo không nên chơi game hay lƣớt web nhiều)  Thay đổi trạng thái thể www.sachdaythanhcong.com 46 Phạm Đình Tuấn Đứng dậy, vòng hít thở theo nguyên tắc hƣớng dẫn có dấu hiệu mệt mỏi làm nhiều tập Sau sử dụng ngôn từ có tính hành động mạnh mẽ (buộc phải, định phải) tự khích lệ thân (nói điều tích cực với thân)  Thông báo rộng rãi đến ngƣời mục tiêu Cách làm bạn thoái lui! Khi mục tiêu bạn nhƣ đạt đƣợc 10 điểm Toán, điểm Văn, điểm Anh văn lại ngƣời khác biết đƣợc lúc bạn có động lực làm đƣợc điều nói, không bạn mặt Và bạn không ngại gửi email đến với lời cam kết thực điều mong muốn Tôi gửi lại thƣ khích lệ tinh thần tƣ vấn cho bạn  Hành động vòng 36 tiếng Ngay liệt kê công việc phải thực vòng 36 tiếng mà phải tuần Nhớ ghi thời hạn hoàn thành mục tiêu phải đo lƣờng đƣợc ví dụ nhƣ: học thuộc lòng ½ đề cƣơng môn Văn đến ngày 25/4 không ghi “Hoàn thành môn Văn tuần này” Nếu không ghi thời hạn hoàn thành mục tiêu đo lƣờng đƣợc bạn liên tục trì hoãn thân tiến tới việc hành động Bây ghi bảng kế hoạch thực công việc vòng 36 tiếng tới Chẳng hạn nhƣ: Làm đề ôn toán HK vòng phút nữa, sáng học thuộc lòng thơ, tối hôm sau ôn môn Địa… (Nếu bạn học lớp 12 bạn tham khảo http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200932/20090805143947.aspx để tiếp thêm nguồn động lực cho mình.) Thành công đến cho ngƣời có ƣớc mơ rõ ràng, động lực mạnh mẽ, chiến lƣợc đắn dám HÀNH ĐỘNG www.sachdaythanhcong.com 47 Phạm Đình Tuấn Dù bạn có mơ ƣớc to lớn vĩ đại nhƣ nhƣng không làm việc nhỏ bạn tạo bƣớc đột phá lớn Tôi hiểu chặng đƣờng tìm kiếm thành công, bạn phải đối mặt với thất bại ê chề nhƣng có cách phản ứng đóng vai trò định vào kết ta tạo Khi đến “ngƣỡng cửa đời”-thời điểm đen tối nhất- bạn có lựa chọn: tiếp tục bỏ (và đa phần ngƣời thƣờng bỏ cuộc) Thực tế không đảm bảo bạn thành công tuyệt đối tiếp tục tiến lên nhƣng bỏ chuyện coi nhƣ chấm dứt, cố gắng bạn phí hoài công sức tạo điều vô giá trị Hãy thử nghĩ xem Thomas Edison bỏ vào lần thử nghiệm thứ 9.999 làm có bóng đèn điện nhƣ Cuối cùng, học tập trình suốt đời giới hạn mức độ đó! Tôi tin tất ngƣời thông minh sáng suốt để nhận thành công đến ta biết không ngừng học hỏi Lời tâm cuối sách Nếu bạn bị cha mẹ ép học thêm nhiều họ SỢ bạn tự bƣớc đƣợc Bạn phải đứng chịu trách nhiệm cho thân mình, chứng tỏ với họ bạn có khả không tự đứng lên sau vấp ngã mà bƣớc chạy thật nhanh Cách thuyết phục tốt là: tạo thành Hãy cho họ thấy bạn có khả tự học tự giác: đạt đƣợc thành tích học tập, lối sống Đối mặt với điều lạ hẳn bạn bỡ ngỡ Tuy nhiên điều làm bạn khó hiểu chịu khó đọc đọc lại chúng nhiều lần, tìm hiểu Internet, hỏi ngƣời am hiểu lĩnh vực tin bạn ngƣời làm chủ kiến thức nhƣ số phận Tôi hy vọng thông qua câu chuyện có thật sách, phƣơng pháp giúp bạn ngày thành công học tập sống Phạm Đình Tuấn Hãy ghé thăm trang web bạn nhé! ~ Tuyệt vời dành cho bạn ~ www.sachdaythanhcong.com 48 Phạm Đình Tuấn GIỚI THIỆU SÁCH Cho dù bạn ai, đâu, học trƣờng nào, hƣớng tới mục tiêu học tập sống, xin chắn với bạn điều rằng, bạn tìm đƣợc câu trả lời sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! – sách chứa đựng bí giúp tác giả Adam Khoo lập nên kỳ tích Bạn hiểu kỳ tích biết cậu bé Adam từ thứ hạng 156/160 học sinh trƣờng tệ Singapore, vƣơn lên trở thành học sinh giỏi lớp, giỏi trƣờng, tiếp tục thi đậu vào trƣờng tuyển cuối trở thành diễn giả tài năng, doanh nhân thành đạt triệu phú thành công vào năm 26 tuổi Việc có bí riêng nó! Vậy bạn có tự hỏi rằng… - Đâu bí học sinh giỏi toàn diện? - Đâu bí để phát huy tối đa tài tiềm ẩn bên bạn? Hãy dành cho thân bạn ngày để đọc sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! khám phá phƣơng pháp học siêu đẳng – bí mà Adam hàng ngàn học sinh toàn giới áp dụng để thành công vƣợt bậc! Bạn thành công bạn biết cách: - Áp dụng công cụ học não nhƣ Sơ Đồ Tƣ Duy (Mind Mapping®) - Phát triển trí nhớ siêu việt để ghi nhớ kiện, số cách dễ dàng - Thành thạo việc quản lý thời gian xác định mục tiêu - Phát huy tối đa khả tiềm ẩn bên bạn để đạt thành tích cao - Áp dụng phƣơng pháp thi cử hiệu để “chiến đấu” “chiến thắng” kỳ thi quan trọng Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! trở thành sách bán chạy toàn quốc sau hai tháng phát hành www.sachdaythanhcong.com 49 Phạm Đình Tuấn Nếu bạn nuôi mơ ƣớc tự tạo dựng gia sản hàng triệu đô đến lúc bạn học cách biến giấc mơ thành thực! Bạn không cần có kinh doanh trƣờng Đại học Harvard, không cần đến vận may nhiều vốn để làm giàu với khát khao mạnh mẽ, tƣ triệu đô chiến lƣợc kiếm tiền đắn, trở thành triệu phú "Bí tay trắng thành triệu phú" với cách tiếp cận thiết thực, toàn diện hiệu quả, hƣớng dẫn bạn cách thức kiếm tiền, quản lý tiền bạc, Đây sách thiếu doanh nhân, nhà quản lý, chuyên gia, nhân viên văn phòng có khát vọng vƣơn tới đỉnh điểm tự tài Đầu tƣ vào sách này, bạn khám phá đƣợc phƣơng pháp làm giàu phong phú tác giả Adam Khoo - triệu phú tay trắng làm nên trẻ Singapore Trong suốt 15 năm qua, Adam Khoo giúp cho hàng trăm ngàn ngƣời đạt đƣợc thành công vƣợt bậc sống kinh doanh, điểm khởi đầu họ từ đâu Bạn học đƣợc chiến lƣợc làm giàu đƣợc thử nghiệm chứng minh hiệu nhƣ: - Bảy bƣớc dẫn đến mức độ dƣ dả tài - Chín thói quen quản lý tiền bạc nhƣ - Ngƣời giàu quản lý tiền bạc nhƣ - Làm gia tăng nguồn thu nhập mà không cần phải nghỉ việc - Làm gây dựng việc kinh doanh xoay vòng vốn nhanh nhà - Làm quản lý tiền bạc cắt giảm chi tiêu khoảng 20 - 35% - Làm đạt mức lợi nhuận 12,08% từ thị trƣờng chứng khoán với mức rủi ro cực thấp - Làm tạo nhiều nguồn thu nhập qua kinh doanh, đầu tƣ tài sản trí tuệ - Cách thức thiết kế đƣờng làm giàu bạn www.sachdaythanhcong.com 50 Phạm Đình Tuấn Bạn nuôi khát khao cháy bỏng muốn xây dựng doanh nghiệp thành công riêng mình? Bạn muốn tự tay tạo nguồn tài dồi dào, tự bảo đảm suốt đời mà doanh nghiệp bạn mang lại? Trong sách "Bí gây dựng nghiệp bạc tỷ" này, Adam Khoo tiết lộ bí giúp anh xây dựng nghiệp hàng triệu đô từ tay trắng Điều tuyệt vời bạn không cần phải sở hữu thật nhiều tiền để đầu tƣ, không cần có cấp cao siêu nhiều năm kinh nghiệm Dù bạn bắt đầu khởi nghiệp doanh nhân trải sách mang đến cho bạn ý tƣởng chiến lƣợc ƣu việt, mạnh mẽ để nâng cao doanh thu lợi nhuận bạn theo cấp số nhân Sau đọc xong sách này, bạn hiểu rõ: - Tại 90% doanh nghiệp thất bại làm mà 10% lại thành công - Cách nghĩ thói quen doanh nhân thành công - Cách phát triển ý tƣởng triệu đô để vƣợt xa đối thủ cạnh tranh - Từng bƣớc xây dựng hệ thống kinh doanh hiệu mà không cần bạn phải có mặt - Làm để mở doanh nghiệp với vốn biến thành nghiệp hàng triệu đô vòng 18 tháng - Cách xây dựng thƣơng hiệu vững mạnh khẳng định vị trí dẫn đầu bạn thị trƣờng - Những chiến lƣợc tiếp thị hiệu giúp bạn bỏ xa đối thủ cạnh tranh - Cách gây dựng đội ngũ nhân viên đối tác vô địch - Cách làm chủ nghệ thuật khơi dòng tiền Làm để kiếm đƣợc hàng triệu đô với vài ngàn đô ban đầu www.sachdaythanhcong.com 51 Phạm Đình Tuấn Bạn có thật khao khát gặt hái đƣợc thành tích vƣợt trội sống? Bạn mong muốn trở thành ngƣời giao tiếp giỏi, nhà lãnh đạo uy tín, doanh nhân tỷ phú, học sinh xuất sắc, bậc kỳ tài hay ngƣời bán hàng vƣợt tiêu? Đó điều mà bạn làm đƣợc đọc áp dụng theo sách này, bạn sở hữu tiềm trí tuệ cần thiết để đạt đƣợc điều bạn muốn Sở dĩ nhiều ngƣời không thành công sống họ cách đánh thức điều khiển sức mạnh tiềm ẩn thân họ Trong sách này, bạn học đƣợc cách chịu trách nhiệm sống thiết kế đƣờng đến thành công cho Bạn học đƣợc cách mô mô thức cách nghĩ cách làm giúp cho nhiều ngƣời trở nên thành công rực rỡ phƣơng diện, để đến lƣợt mình, bạn có thành công tƣơng tự, Từ học sinh vƣơn lên thành triệu phú trẻ Singapore tuổi 26, tác giả Adam Khoo chia sẻ với bạn phƣơng pháp hiệu thực tiễn mà anh áp dụng thành công Đó phƣơng pháp giúp hàng chục ngàn học sinh sinh viên, chuyên gia, chủ doanh nghiệp nhân viên đạt đƣợc mục tiêu tài chính, có đƣợc mối quan hệ tốt đẹp, sức khỏe tuyệt vời phát triển cá nhân bậc Đọc sách "Làm chủ tƣ duy, thay đổi vận mệnh", bạn nắm đƣợc nghệ thuật: - Áp dụng Công thức thành công tuyệt đỉnh đƣợc chứng minh hiệu để đạt đƣợc điều bạn mong muốn sống - Xác định loại bỏ niềm tin hạn chế kìm hãm bạn - Kích hoạt tiềm trí tuệ khơi gợi niềm đam mê bạn - Thiết kế vận mệnh làm chủ sống nhƣ bạn mong muốn - Giành lại quyền kiểm soát việc diễn đời bạn - Loại bỏ thói quen tiêu cực hình thành thói quen tích cực - Chủ động điều khiển cảm xúc để đạt hiệu làm việc tối đa - Có đƣợc trạng thái tự tin tuyệt đối tràn đầy tâm tức - Chuyển bại thành thắng www.sachdaythanhcong.com 52 Phạm Đình Tuấn Bạn bậc cha mẹ mong muốn điều tốt cho mình? Bạn “vò đầu bứt tóc” với đứa lớn ƣơng ngạnh? Bạn tự hỏi đâu phƣơng pháp nuôi dạy hiệu nhất? Bạn tìm thấy lời giải đáp cho tất vấn đề thƣờng gặp bậc làm cha làm mẹ Quyển sách Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi với bí giúp bạn làm trỗi dậy tài bạn, đƣợc viết riêng cho BẠN đấy! Bạn không đơn độc chút nào, bạn hay tình sau: - Bạn đau lòng chứng kiến đứa vốn học giỏi trƣờng dƣng hết hứng thú học tập - Bạn trăn trở cách vô vọng không hiểu chuyện xảy với đứa suốt ngày trốn biệt phòng bỏ hàng “nấu cháo” điện thoại thứ ngôn ngữ mà bạn hiểu đƣợc - Bạn phát hoảng lên cảm thấy dƣờng nhƣ có tiếng nói chung với đứa tỏ lầm lỳ, chí suốt ngày mặt sƣng mày sỉa trở nên xa lạ cha mẹ - Bạn đau đầu thấy đứa vừa nhà lao vào máy vi tính chơi game đến tận tối mịt bỏ tai lời khuyên ngon hay cứng rắn bạn Quyển sách Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi mang đến cho bạn lời giải đáp xác đáng cho vấn đề gốc rễ sâu xa mối quan hệ cha mẹ Khi đọc sách này, bạn biết đƣợc: - Bốn dạng cha mẹ gì? Và bạn thấy ngạc nhiên việc nuôi dạy bạn trở thành chiến không ngừng nghỉ Dĩ nhiên sau đó, bạn biết đƣợc cách để… lập lại hòa bình nhƣ ý muốn - Lý khiến bọn trẻ nghiện game đến thế? Và bạn phải làm để giúp chúng thoát khỏi giới ảo game trở với thực tại? - Làm để bạn hiểu đƣợc vấn đề THẬT SỰ trƣớc giang tay giúp đỡ? - điều mong muốn từ cha mẹ www.sachdaythanhcong.com 53 Phạm Đình Tuấn - mục tiêu lớn mà khao khát đạt đƣợc sống Và nhiều nữa… Chúng tin bạn tìm đƣợc phƣơng pháp nuôi dạy hiệu sách này! www.sachdaythanhcong.com 54
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay