Giáo án lao động lớp 7

31 216 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:46

Bài giảng, kế hoạch lên lớp giảng dạy môn học lao động cho các em học sinh lớp 7 được sưu tầm bởi các giáo viên đang giảng dạy. Giúp các thầy cô giảng dạy đạt chất lượng, các trò có những thời gian hoạt động sau những giờ học căng thẳng, góp phần tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trường học. Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Tuần Ngày soạn:1/9/2012 Ngày thực hiện: 7/9/2012 Lao động vệ sinh lớp học I Mục tiêu - Học sinh thấy đợc lao động ý thức trách nhiệm ngời - Giữ gìn vệ sinh vệ sinh lớp học vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung - Có ý thức bảo vệ môi trờng sạch, giữ gìn sức khoẻ thẩm mỹ II Chuẩn bị Phân công chuẩn bị dụng cụ -Tổ 1: Mang chổi, xô hót rác -Tổ 2: Mang chổi cán dài, dẻ lau -Tổ 3và 4: Cuốc, dụng cụ làm cỏ -Mỗi tổ mang hoa Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (15h) Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ : Quét lớp Tổ : Quét trần nhà, hiên, quét vôi xoá chỗ bẩn lau bàn ghế, cửa Tổ : Nhặt cỏ xát tờng sau lớp học Tổ : Xới bồn hoa trồng lại hoa Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động, đổ rác nơi quy định Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần Ngày soạn: Ngày thực hiện: Làm cỏ sau lớp học I Mục tiêu Làm cỏ phía sau lớp học đổ rác quy định Mang đủ dụng cụ thời gian Tinh thần hăng hái, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trờng II Chuẩn bị Học sinh mang liềm, cuốc, dễ, rổ Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động Thời gian (15h) Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ : Cắt cỏ bồn hoa hót đổ rác nơi quy định Tổ 2,3,4 : Cắt cỏ phía sau lớp học gom rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang cắt cỏ gom thành đống nhỏ, cỏ to nhổ gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần Ngày soạn: Ngày thực hiện: Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ 1,2,3: mang chổi, dễ quét sân trờng xô hót rác Tổ 4: mang chổi cán dài để quét mạng nhện, xô đựng nứơc, dẻ lau để lau cửa lớp học Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động Giáo án lao động Năm học 2012-2013 III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ 1,2,3 : Vệ sinh toàn sân trờng hót đổ rác nơi quy định Tổ : Quét mạng nhện lau cửa lớp học Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh tổ1,2,3 dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định Học sinh tổ quét mạng nhện lớp lau cửa sổ, cửa vào nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Tuần Ngày soạn: Ngày thực hiện: Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động *II Chuẩn bị Tổ 1và lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 10 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Làm cỏ sau lớp học I Mục tiêu Làm cỏ phía sau lớp học đổ rác quy định Mang đủ dụng cụ thời gian Tinh thần hăng hái, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trờng II Chuẩn bị Học sinh mang liềm, cuốc, dễ, rổ Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động Thời gian (15h) Địa điểm : Sau lớp học Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ 1, 2, 3,4 : Cắt cỏ phía sau lớp học gom cỏ rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang cắt cỏ gom thành đống nhỏ, cỏ to nhổ gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 12 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Địa điểm : Toàn sân trờng Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 14 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Địa điểm : Toàn sân trờng Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 16 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Làm cỏ sau lớp học I Mục tiêu Làm cỏ phía sau lớp học đổ rác quy định Mang đủ dụng cụ thời gian Tinh thần hăng hái, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trờng II Chuẩn bị Học sinh mang liềm, cuốc, dễ, rổ Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động Thời gian (15h) Địa điểm : Sau lớp học Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ 1,2, 3, : Cắt cỏ phía sau lớp học gom cỏ rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang cắt cỏ gom thành đống nhỏ, cỏ to nhổ gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 18 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Địa điểm : Toàn sân trờng Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 20 Ngày soạn: Ngay thực hiện: Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Địa điểm : Toàn sân trờng Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 22 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Lao động vệ sinh lớp học I Mục tiêu - Học sinh thấy đợc lao động ý thức trách nhiệm ngời - Giữ gìn vệ sinh vệ sinh lớp học vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung - Có ý thức bảo vệ môi trờng sạch, giữ gìn sức khoẻ thẩm mỹ II Chuẩn bị Phân công chuẩn bị dụng cụ -Tổ 1: Mang chổi, xô hót rác -Tổ 2: Mang chổi cán dài, dẻ lau -Tổ 3và 4: Cuốc, dụng cụ làm cỏ -Mỗi tổ mang hoa Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (15h) 10 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 11 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ : Quét lớp Tổ : Quét trần nhà, hiên, quét vôi xoá chỗ bẩn lau bàn ghế, cửa Tổ : Nhặt cỏ xát tờng sau lớp học Tổ : Xới bồn hoa trồng lại hoa Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động, đổ rác nơi quy định Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động 12 Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ 17 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Tuần Ngày soạn: 30/8/2010 Ngày thực hiện: 6/9/2010 Làm cỏ sau lớp học I Mục tiêu Làm cỏ phía sau lớp học đổ rác quy định Mang đủ dụng cụ thời gian Tinh thần hăng hái, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trờng II Chuẩn bị Học sinh mang liềm, cuốc, dễ, rổ Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động Thời gian (15h) Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ : Cắt cỏ bồn hoa hót đổ rác nơi quy định Tổ 2,3,4 : Cắt cỏ phía sau lớp học gom rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang cắt cỏ gom thành đống nhỏ, cỏ to nhổ gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần Ngày soạn: 13/9/2010 Ngày thực hiện: 20/9/2010 18 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ 1,2,3: mang chổi, dễ quét sân trờng xô hót rác Tổ 4: mang chổi cán dài để quét mạng nhện, xô đựng nứơc, dẻ lau để lau cửa lớp học Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ 1,2,3 : Vệ sinh toàn sân trờng hót đổ rác nơi quy định Tổ : Quét mạng nhện lau cửa lớp học Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh tổ1,2,3 dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định Học sinh tổ quét mạng nhện lớp lau cửa sổ, cửa vào nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ 19 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Tuần Ngày soạn: 27/9/2010 Ngày thực hiện: 4/10/2010 Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động *II Chuẩn bị Tổ 1và lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động 20 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần Ngày soạn: Ngày thực hiện: Làm cỏ sau lớp học I Mục tiêu Làm cỏ phía sau lớp học đổ rác quy định Mang đủ dụng cụ thời gian Tinh thần hăng hái, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trờng II Chuẩn bị Học sinh mang liềm, cuốc, dễ, rổ Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động 11 Thời gian (15h) 12 Địa điểm : Sau lớp học 13 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 14 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ 1, 2, 3,4 : Cắt cỏ phía sau lớp học gom cỏ rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang cắt cỏ gom thành đống nhỏ, cỏ to nhổ gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động 15 Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động 21 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 11 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Địa điểm : Toàn sân trờng Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 13 Ngày soạn: Ngày thực Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học 22 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Địa điểm : Toàn sân trờng Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 15 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Làm cỏ sau lớp học I Mục tiêu Làm cỏ phía sau lớp học đổ rác quy định Mang đủ dụng cụ thời gian Tinh thần hăng hái, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trờng II Chuẩn bị Học sinh mang liềm, cuốc, dễ, rổ Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động 16 Thời gian (15h) 17 Địa điểm : Sau lớp học 18 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ 23 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 19 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ 1,2, 3, : Cắt cỏ phía sau lớp học gom cỏ rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang cắt cỏ gom thành đống nhỏ, cỏ to nhổ gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động 20 Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 17 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 10 Thời gian (16h30) 11 Địa điểm : Toàn sân trờng 12 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động 24 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 19 Ngày soạn: Ngay thực hiện: Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động Thời gian (16h30) Địa điểm : Toàn sân trờng Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động 25 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 21 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Lao động vệ sinh lớp học I Mục tiêu - Học sinh thấy đợc lao động ý thức trách nhiệm ngời - Giữ gìn vệ sinh vệ sinh lớp học vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung - Có ý thức bảo vệ môi trờng sạch, giữ gìn sức khoẻ thẩm mỹ II Chuẩn bị Phân công chuẩn bị dụng cụ -Tổ 1: Mang chổi, xô hót rác -Tổ 2: Mang chổi cán dài, dẻ lau -Tổ 3và 4: Cuốc, dụng cụ làm cỏ -Mỗi tổ mang hoa Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 13 Thời gian (15h) 14 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 15 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ : Quét lớp Tổ : Quét trần nhà, hiên, quét vôi xoá chỗ bẩn lau bàn ghế, cửa Tổ : Nhặt cỏ xát tờng sau lớp học Tổ : Xới bồn hoa trồng lại hoa Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động, đổ rác nơi quy định Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động 16 Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 23 Ngày soạn: Ngày thực hiện: Làm cỏ sau lớp học I Mục tiêu Làm cỏ phía sau lớp học đổ rác quy định 26 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Mang đủ dụng cụ thời gian Tinh thần hăng hái, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trờng II Chuẩn bị Học sinh mang liềm, cuốc, dễ, rổ Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động 21 Thời gian (15h) 22 Địa điểm : Sau lớp học 23 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 24 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ 1,2, 3, : Cắt cỏ phía sau lớp học gom cỏ rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang cắt cỏ gom thành đống nhỏ, cỏ to nhổ gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động 25 Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 25 Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 13 Thời gian (16h30) 14 Địa điểm : Toàn sân trờng 15 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động 27 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 27 Làm cỏ sau lớp học I Mục tiêu Làm cỏ phía sau lớp học đổ rác quy định Mang đủ dụng cụ thời gian Tinh thần hăng hái, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trờng II Chuẩn bị Học sinh mang liềm, cuốc, dễ, rổ Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động 16 Thời gian (15h) 17 Địa điểm : Sau lớp học 18 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 19 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động 28 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Tổ 1, 2, 3,4 : Cắt cỏ phía sau lớp học gom cỏ rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang cắt cỏ gom thành đống nhỏ, cỏ to nhổ gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động 20 Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 29 Vệ sinh sân trờng I Mục tiêu Quét dọn sân trờng, đổ rác quy định Làm cỏ sân, quét mạng nhện lớp học Mang đủ dụng cụ thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ lao động: mang chổi dễ, xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 16 Thời gian (16h30) 17 Địa điểm : Toàn sân trờng 18 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Vệ sinh toàn sân trờng, cổng trờng hót đổ rác nơi quy định Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động 29 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang quét theo chiều gió, gom rác thành đống nhỏ theo khoảng cách 5m đống, học sinh hót đổ rác nơi quy định học sinh nhặt rác bồn hoa gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động Nghiệm thu công việc Lớp phó lao động báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ Tuần 31 Làm cỏ sau lớp học I Mục tiêu Làm cỏ phía sau lớp học đổ rác quy định Mang đủ dụng cụ thời gian Tinh thần hăng hái, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trờng II Chuẩn bị Học sinh mang liềm, cuốc, dễ, rổ Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động 26 Thời gian (15h) 27 Địa điểm : Sau lớp học 28 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 29 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động phân công lao động Tổ 1,2, 3, : Cắt cỏ phía sau lớp học gom cỏ rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu tổ trởng nhận việc phân công thành viên tổ lao động 30 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Yêu cầu học sinh dàn hàng ngang cắt cỏ gom thành đống nhỏ, cỏ to nhổ gốc Chú ý đảm bảo yêu cầu lao động an toàn lao động Gv cán lớp theo dõi hớng dẫn nhắc nhở động viên học sinh lao động 30 Nghiệm thu công việc Các tổ trởng báo cáo sau hoàn thành công việc Gv nghiệm thu công việc theo yêu cầu Hs thu dọn rửa dụng cụ lao động, vệ sinh cá nhân Gv nhận xét tinh thần chuẩn bị, ý thức trách nhiệm lao động, an toàn lao động Động viên tổ, cá nhân tích cực làm tốt, nhắc nhở tổ, cá nhân cha tốt cho học sinh nghỉ 31 [...]... toàn lao động *II Chuẩn bị Tổ 1và 2 lao động: mang chổi dễ, 2 xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 4 Thời gian (16h30) 5 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 3 Phân công lao động 20 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Gv phổ biến yêu cầu lao động và phân công lao động Vệ... Mang chổi cán dài, dẻ lau -Tổ 3và 4: Cuốc, dụng cụ làm cỏ -Mỗi tổ mang 4 cây hoa Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 9 Thời gian (15h) 10 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ 16 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 11 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động và phân công lao động Tổ 1... thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ 3 và 4 lao động: mang chổi dễ, 2 xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 4 Thời gian (16h30) 5 Địa điểm : Toàn bộ sân trờng 6 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 4 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động. .. trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ 3 và 4 lao động: mang chổi dễ, 2 xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 4 Thời gian (16h30) 5 Địa điểm : Toàn bộ sân trờng 6 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 4 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động và phân công lao động Vệ sinh... ngoài lớp học 22 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Mang đủ dụng cụ đúng thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ 1 và 2 lao động: mang chổi dễ, 2 xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 3 Thời gian (16h30) 4 Địa điểm : Toàn bộ sân trờng 6 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động. .. dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 13 Thời gian (16h30) 14 Địa điểm : Toàn bộ sân trờng 15 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động 27 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 4 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động và phân công lao động Vệ sinh toàn bộ sân trờng, cổng trờng và hót đổ rác đúng nơi quy định Giáo viên... ngoài lớp học Mang đủ dụng cụ đúng thời gian Rèn ý thức lao động bảo vệ môi trờng, an toàn lao động II Chuẩn bị Tổ 3 và 4 lao động: mang chổi dễ, 2 xô hót rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 7 Thời gian (16h30) 8 Địa điểm : Toàn bộ sân trờng 9 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động. .. mang dụng cụ III Hoạt động lao động 16 Thời gian (15h) 17 Địa điểm : Sau lớp học 18 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 19 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động và phân công lao động 28 Giáo án lao động Năm học 2012-2013 Tổ 1, 2, 3,4 : Cắt cỏ phía sau lớp học gom cỏ rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu các tổ trởng... rác Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ dụng cụ lao động III Hoạt động lao động 16 Thời gian (16h30) 17 Địa điểm : Toàn bộ sân trờng 18 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 4 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động và phân công lao động Vệ sinh toàn bộ sân trờng, cổng trờng và hót đổ rác đúng nơi quy định Giáo. .. liềm, cuốc, 2 dễ, 2 rổ Lớp phó lao động phân công mang dụng cụ III Hoạt động lao động 26 Thời gian (15h) 27 Địa điểm : Sau lớp học 28 Kiểm tra sĩ số dụng cụ lao động Học sinh tập hợp theo tổ Lớp phó lao động kiểm tra báo cáo sĩ số dụng cụ lao động 29 Phân công lao động Gv phổ biến yêu cầu lao động và phân công lao động Tổ 1,2, 3, 4 : Cắt cỏ phía sau lớp học gom cỏ rác thành đống nhỏ Giáo viên yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lao động lớp 7, Giáo án lao động lớp 7, Giáo án lao động lớp 7

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay