Đánh giá hiện trạng nước thải nhà máy cán thép lưu xá công ty cổ phần gang thép thái nguyên

55 171 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:42

éI HC THI NGUYấN TRNG éI HC NễNG LM - - NGUYN THANH TNG Tờn ti: NH GI HIN TRNG NC THI NH MY CN THẫP LU X - CễNG TY C PHN GANG THẫP THI NGUYấN khóa luận tốt nghiệp đại học H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Khoa hc mụi trng Khoa : Mụi trng Khúa hc : 2009 - 2013 Thỏi Nguyờn, nm 2014 éI HC THI NGUYấN TRNG éI HC NễNG LM - - NGUYN THANH TNG Tờn ti: NH GI HIN TRNG NC THI NH MY CN THẫP LU X - CễNG TY C PHN GANG THẫP THI NGUYấN khóa luận tốt nghiệp đại học H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Khoa hc mụi trng Khoa : Mụi trng Khúa hc : 2009 - 2013 Ging viờn hng dn: Th.S Dng Th Thanh H Khoa Mụi trng - Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn Thỏi Nguyờn, nm 2014 i LI CM N hon thnh ti, ngoi s c gng l lc ca bn thõn tụi ó nhn c s quan tõm, giỳp quý bỏu ca quý thy giỏo, cụ giỏo nh trng, cựng bn bố xung quanh Tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti Th.S Dng Th Thanh H ngi ó ginh nhiu thi gian ch dn v giỳp tn tỡnh quỏ trỡnh tụi thc hin ti Tụi xin trõn thnh cm n cỏc thy giỏo, cụ giỏo khoa Ti nguyờn & Mụi trng; cựng cỏc thy cụ giỏo Trng i hc Nụng lõm Thỏi Nguyờn Nhng ngi ó truyn t tri thc v phng phỏp hc tp, tỡm hiu v nghiờn cu khoa hc sut thi gian tụi hc ti ni õy Tụi xin chõn thnh cm n Ban lónh o Nh mỏy Cỏn thộp Lu XỏCụng ty C phn Gang Thộp Thỏi Nguyờn ó to mi iu kin tt nht quỏ trỡnh tụi thc v cung cp s liu cho ti Tụi xin trõn thnh cm n ti gia ỡnh, bn bố luụn ng viờn, to iu kin v gúp ý tụi hon thnh lun tt nghip ny Tuy nhiờn quỏ trỡnh thc hin ti khụng th trỏnh c nhng thiu sút vỡ vy rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy cụ ti ca tụi c hon thin tt hn na Mt ln na tụi xin chõn thnh cm n ! Thỏi nguyờn, ngy thỏng nm 2014 Sinh viờn Nguyn Thanh Tựng ii MC LC Phn M U 1.1 Tớnh cp thit ca ti 1.2 Mc ớch ca ti 1.3 í ngha ca ti 1.4 Yờu cu ca ti Phn TNG QUAN TI LIU 2.1 Mt s khỏi nim v mụi trng, ụ nhim mụi trng, ụ nhim ngun nc, ỏnh giỏ cht lng nc 2.2 Mt s bn liờn quan n qun lý ti nguyờn nc 2.3 Tỡnh hỡnh ụ nhim nc trờn th gii v Vit Nam 2.3.1 Tỡnh hỡnh ụ nhim nc trờn th gii 2.3.2 Hin trng ti nguyờn nc Vit Nam 12 2.4 Hin trng mụi trng khu cụng nghip Vit Nam 13 2.5 Mt s cụng ngh x lý nc thi khu cụng nghip 15 Phn 3: I TNG NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 17 3.1 i tng, phm vi nghiờn cu 17 3.1.1 i tng nghiờn cu 17 3.1.2 Phm vi nghiờn cu 17 3.2 a im v thi gian nghiờn cu 17 3.3 Ni dung nghiờn cu 17 3.3.1 iu kin kinh t - xó hi phng Cam Giỏ, c im c bn ca Nh mỏy Cỏn thộp Lu Xỏ 17 3.3.2 Hin trng s dng nc, nc thi v quy trỡnh x lý nc thi ca Nh mỏy 17 3.3.3 ỏnh giỏ hin trng nc thi ca Nh mỏy Cỏn thộp Lu Xỏ 17 3.3.4 í kin ca ngi dõn v nh hng ca nc thi Nh mỏy n mụi trng 17 3.3.5 Mt s nh hng v gii phỏp khc phc, gim thiu ụ nhim mụi trng nc nc thi Nh mỏy gõy 17 3.4 Phng phỏp nghiờn cu 17 3.4.1 Phng phỏp iu tra, thu thp ti liu, s liu th cp 17 iii 3.4.2 Phng phỏp iu tra, kho sỏt thc a 18 3.4.3 Phng phỏp ly mu 18 3.4.4 Phng phỏp phõn tớch 18 3.4.4.1 Ch tiờu phõn tớch 18 3.4.4.2 Phng phỏp phõn tớch 18 3.4.5 Phng phỏp so sỏnh 19 3.5 Phng phỏp Tng hp vit bỏo 20 Phn 4: KT QU NGHIấN CU V THO LUN 21 4.1 iu kin t nhiờn - kinh t, xó hi phng Cam Giỏ v c im c bn ca nh mỏy cỏn thộp Lu Xỏ 21 4.1.1 iu kin t nhiờn phng Cam Giỏ 21 4.1.1.1 V trớ 21 4.1.1.2 a hỡnh 21 4.1.1.3 Khớ hu 21 4.1.2 iu kin kinh t - xó hi 22 4.1.2.1 Dõn s 22 4.1.2.2 Xó hi 23 4.1.2.3 C s h tng 23 4.1.2.4 Giỏo dc 23 4.1.2.5 Y t v chm súc sc khe 24 4.1.2.6 Vn húa, th thao v thụng tin 24 4.1.3 c im c bn ca nh mỏy cỏn thộp Lu Xỏ 25 4.1.3.1 Thụng tin chung: 25 4.1.2.2 C cu t chc lao ng ca xớ nghip: 26 4.1.3.2 Hin trng cụng ngh sn xut 28 4.2 Hin trng s dng nc, nc thi v quy trỡnh x lý nc thi ca nh mỏy 31 4.2.1 Hin trng s dng nc ca nh mỏy 31 4.2.2 Hin trng nc thi ca nh mỏy cỏn thộp Lu Xỏ 32 4.2.2.1 Ngun phỏt sinh 32 4.2.2.2 Lu lng v thnh phn nc thi 32 4.2.2.3 Ngun tip nhn nc thi 35 4.2.3 Quy trỡnh x lý nc thi ca nh mỏy 35 4.2.3.1 i vi nc thi sn xut 35 iv 4.2.3.2 i vi nc thi sinh hot 35 4.2.3.3 i vi nc ma chy trn 36 4.3 ỏnh giỏ hin trng nc thi ca nh mỏy cỏn thộp Lu Xỏ 36 4.3.1 Kt qu phõn tớch mu nc thi sinh hot 36 4.4 í kin ca ngi dõn v nh hng ca nc thi nh mỏy n mụi trng 40 4.5 Mt s nh hng v gii phỏp khc phc, gim thiu ụ nhim mụi trng nc nc thi nh mỏy gõy 41 Phn 5: KT LUN V NGH 42 5.1 Kt lun 42 5.2 ngh 42 TI LIU THAM KHO 44 v DANH MC CC Kí HIU CC CH VIT TT BVMT : Bo v Mụi trng BOD5 : Nhu cu ụxi húa ngy CCN : Cm cụng nghip TM : ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng KCN : Khu cụng nghip LHQ : Liờn Hp Quc N/CP : Ngh nh Chớnh ph Q : Quyt nh QCMT : Quy chun Mụi trng TCMT : Tiờu chun Mụi trng TCVN : Tiờu chun Vit Nam TN & MT : Ti nguyờn v Mụi trng WWF : World Wine Fund For Nature Qu bo v ng vt hoang dó vi DANH MC CC HèNH Hỡnh 4.1 Mụ hỡnh t chc lao ng 28 Hỡnh 4.2: S cụng ngh cỏn thộp 31 vii DANH MC CC BNG BIU Bng 2.1 Lng nc thi v ti lng BOD5 nc thi sinh hot t cỏc ngun khỏc ca M 11 Bng 3.1: V trớ, s lng v phng phỏp phõn tớch 18 Bng 3.2: Phng phỏp phõn tớch 19 Bng 3.3: Quy chun k thut quc gia v nc thi sinh hot 20 Bng 4.1: Tỡnh hỡnh dõn s phng Cam Giỏ 22 Hỡnh 4.1 Mụ hỡnh t chc lao ng 26 Bng 4.2 : C cu cỏn b cụng nhõn viờn xớ nghip 27 Bng 4.3: Nhu cu nguyờn, nhiờn vt liu ca nh mỏy 31 Bng 4.4: Lng nc tiờu th ca nh mỏy cỏn thộp Lu Xỏ 31 Bng 4.5: H s dũng chy theo c im mt ph 33 Bng 4.6: Kt qu phõn tớch mu nc thi sinh hot t I 36 Bng 4.7: Kt qu phõn tớch mu nc thi sinh hot t II 37 Bng 4.8: Kt qu phõn tớch mu nc thi sinh hot t III 38 Bng 4.9: Kt qu phõn tớch mu nc thi sinh hot t IV 39 Bng 4.10: Tng hp kt qu iu tra ý kin ngi dõn 40 Phn M U 1.1 Tớnh cp thit ca ti Cựng vi s phỏt trin kinh t v xó hi nhng nm gn õy, s tỏc ng ca ngi i vi mụi trng ngy cng gia tng v quy mụ cng nh cng Quỏ trỡnh phỏt trin xó hi luụn ng hnh vi s suy kit ngun ti nguyờn v suy thoỏi mụi trng Hot ng ca ngi, nht l hot ng sn xut cụng nghip ó li hu qu khụng th lng ht c i vi mụi trng Vỡ vy bo v mụi trng b ụ nhim bi cỏc loi cht thi nh nc thi, cht thi rn, khớ thi l mi quan tõm ca ton xó hi Ti nguyờn nc c bit n nh l th rt quan trng nhiu ngnh khoa hc v i sng 70% din tớch ca Trỏi t c nc che ph nhng ch 0,3% tng lng nc trờn Trỏi t nm cỏc ngun cú th khai thỏc dựng lm nc ung.nc v mụi trng nc úng vai trũ rt quan trng Nc la yu t tham gia vo quỏ trỡnh tỏi sinh th gii hu c Nhng phn ng lý húa hc din vi s tham gia bt buc ca nc Nc l dung mụi ca nhiu cht v úng vai trũ dn ng cho cỏc mui i vo c th Trong i sng thng ngy ca ngi, nc phc v cho mc ớch sinh hot Nc cú vai trũ c bit quan trng vi c th, ngi cú th nhn n c vi ngy, nhng khụng th nhn ung nc Nc chim khong 70% trng lng c th, 65-75% trng lng c, 50% trng lng m, 50% trng lng xng Trong sn xut, nc úng vai trũ quan trng tham gia vo quỏ trỡnh sn xut cỏc sn phm phc v cho nhu cu ngi - Sn xut nụng nghip (chn nuụi, trng trt ) nc l nhõn t quyt nh hng u " nht nc nhỡ phõn tam cn t ging " vỡ vy nu thiu nc, hoc ngun nc b ụ nhim thỡ cú kh nng gõy cỏc thm trm trng - Sn xut cụng nghip nc cng úng vai trũ quan trng nh: dựng nc ty nguyờn vt liu, nc tham gia cỏc quỏ trỡnh trao i nhit , tham gia cỏc phn ng ch to vt cht mi , v.v 32 4.2.2 Hin trng nc thi ca nh mỏy cỏn thộp Lu Xỏ 4.2.2.1 Ngun phỏt sinh * Nc thi dựng lm ngui mỏy cỏn, lm ngui lũ nung phụi * Nc thi t h thng tun hon nc * Nc thi v sinh cụng nghip nh lau sn, mỏy múc, thit b * Nc thi phỏt sinh t khu phũng, nh n v ti cỏc nh v sinh cho cụng nhõn phõn xng * Nc ma chy trn qua khu vc nh mỏy Tuy nhiờn, nc thi nh mỏy Cỏn thộp Lu Xỏ ch yu l nc lm ngui mỏy cỏn, giỏ cỏn v mt phn lm ngui sn phm sau cỏn Trong quỏ trỡnh lm ngui, mt lng nc ln s bay hi nhit cao v lng nc hao ht s c cp b sung Nhit ca nc lm ngui cú th lờn n 40C 4.2.2.2 Lu lng v thnh phn nc thi * Nc thi sn xut Hin nh mỏy khụng cú nc thi sn xut ngoi mụi trng Nm 2010 nh mỏy ó u t xõy dng thờm mt b tun hon cú dung tớch 1200m3 nh vy nh mỏy cú hai b cha, mt b 1200m3 v mt b 1000m3 ỏp ng y nc cho quỏ trỡnh sn xut v hng thỏng ch b xung bay hi hoc tht thoỏt quỏ trỡnh * Nc thi sinh hot Nc thi sinh hot ca cỏn b cụng nhõn viờn lm vic ti nh mỏy l nc thi sinh hot thụng thng ch yu cha cỏc cht l lng (TSS), cỏc hp cht hu c (BOD, COD), cỏc cht dinh dng (N, P) v cỏc vi sinh vt Lu lng nc thi sinh hot c tớnh toỏn da trờn nhu cu cp nc cho tng s cỏn b cụng nhõn viờn + Thnh phn, ti lng v nng cỏc cht ụ nhim nc thi sinh hot (cha x lý) Nc thi sinh hot cú hm lng hu c cao xõm nhp ngun tip nhn cú th gõy cỏc hu qu xu nh sau: 33 - Tng hm lng dinh dng nc, to iu kin phỏt trin mnh cho cỏc loi vi sinh vt nh nm, to nc k c cỏc vi sinh vt gõy bnh Vi ngun nc c s dng ti tiờu, vi sinh vt s c phỏt tỏn mt cỏch giỏn tip vo cng ng qua cỏc sn phm rau qu gõy cỏc bnh v ng tiờu hoỏ - Mt s trng hp nc thi giu Nit v Photpho cú th gõy nờn hin tng to n hoa (phỳ dng) lm nc cú mu xanh xm ỏy nhiu bựn xỏc to, qua thi gian di gõy bi lng nng n ỏy nc - Tng c vi cỏc cht nc thi - Nc thi sinh hot phõn hu (nht l iu kin ym khớ) gõy mựi khú chu (do to NH3 v H2S) gõy nh hng xu n m quan * Nc ma chy trn Nc ma chy trn qua khu vc nh mỏy s cun theo t, cỏt, du m, cn l lng, vy thộp v hũa tan mt s khớ ụ nhim khỏc nh SOx, NOx, CO2, Nu ngun nc ny khụng c qun lý tt s gõy nhng tỏc ng tiờu cc ti ngun nc mt, nc ngm v i sng thu sinh khu vc tip nhn Lu lng nc ma chy trn ln nht qua khu vc ca nh mỏy c xỏc nh theo cụng thc thc nghim sau: Q = 2,78 x 10-7 x x F x h (m3/s) - Tng din tớch mt bng ca nh mỏy l F = 46.848 m2 2,78 x 10-7- h s quy i n v : h s dũng chy, ph thuc vo c im mt ph, dc = 0,8 Bng 4.5: H s dũng chy theo c im mt ph Loi mt ph Mỏi nh, ng bờ tụng ng nha ng lỏt ỏ hc ng ri si Mt t san Bói c 0,80 - 0,90 0,60 - 0,70 0,45 - 0,50 0,30 - 0,35 0,20 - 0,30 0,10 - 0,15 (Ngun: tiờu chun xõy dng Vit Nam 51:2006) 34 H : Cng ma trung bỡnh ti trn ma tớnh toỏn, mm/h (h = 100 mm/h) Thay cỏc giỏ tr trờn vo cụng thc, xỏc nh c lu lng nc ma chy trn qua khu vc nh mỏy vo khong 1,04 m3/s Khi tri ma, nc ma chy trn trờn khu vc ca nh mỏy s cun theo bi t, cht cn bó, du m, vy kim loi vo h thng thoỏt nc v chy vo ngun tip nhn gõy tỏc ng khụng nh ti i sng thy sinh, v gõy ụ nhim ngun nc, tng kh nng bi lng Tuy nhiờn tỏc ng ny din khụng thng xuyờn v cú th khc phc c nu cú bin phỏp thu gom, lng cnhiu qu Ti lng cht ụ nhim nc ma: Vi nc ma chy trn, mc ụ nhim ch yu l t nc ma t u (tớnh t ma bt u hỡnh thnh dũng chy trờn b mt n 15-20 phỳt sau ú) Hm lng cht bn nc ma t u ti khu vc c c tớnh nh sau: Hm lng BOD5 khong 35 n 50 mg/l Hm lng cn l lng khong 1500 n 1800 mg/l Tỏc ng ca nc ma chy trn - Cht rn l lng (TSS): Khi nc cú hm lng cht rn ln lm cho nc b bin mu v lm gim kh nng ho tan oxy nc, gõy nh hng xu n ngun nc tip nhn, nh hng n h sinh thỏi ca ngun nc, gõy bi lng, tỏc ng giỏn tip n nhu cu s dng ngun nc cho cỏc mc ớch khỏc - Nhu cu oxy hoỏ hc, sinh hoỏ (BOD, COD): hai ch s ụ nhim ny lm gim lng oxy ho tan nc, nh hng n s sng ca cỏc loi sinh vt cú nc - Du m: Du m vo nc loang thnh mng mng v che ph b mt ca nc lm gim s tip xỳc ca b mt nc vi khụng khớ, gim kh nng ho tan oxy nc, cn tr quỏ trỡnh quang hp ca thc vt nc, gim kh nng thoỏt khớ Cỏcbonic v cỏc khớ c hi nc dn n cỏc sinh vt nc b cht v kh nng t lm sch ca ngun nc gim 35 - Vi sinh vt gõy bnh: Cỏc vi sinh vt gõy bnh cú nc thi theo dũng nc phỏt tỏn i xa, cỏc vi sinh ny l nguyờn nhõn gõy cỏc bnh v ng tiờu hoỏ nh t, l, thng hn Nghiờm trng hn dng thi ny cũn a vo ngun nc mt lng ỏng k cỏc kim loi nng S ụ nhim cc b cú th gõy cht cỏc sinh vt di nc, gim a dng sinh hc 4.2.2.3 Ngun tip nhn nc thi - Nc thi sn xut: Nc thi sn xut ca Nh mỏy c tun hon li cho sn xut 100 % Nờn khụng cú nc thi mụi trng - Nc ma chy trn: Nc ma chy trn s qua h thng cng rónh nh mỏy chy vo h thng rónh chung ca khu Lu Xỏ Gang thộp Thỏi Nguyờn sau ú chy vo sui Cam Giỏ - Nc thi sinh hot: c x lý ti cỏc b t hoi hin cú ca nh mỏy, qua h thng cng rónh khu Lu Xỏ gang thộp Thỏi Nguyờn chy vo sui Cam Giỏ 4.2.3 Quy trỡnh x lý nc thi ca nh mỏy 4.2.3.1 i vi nc thi sn xut - x lý nc thi phỏt sinh t quỏ trỡnh sn xut, i vi nc thi sau lm mỏt cỏc giỏ cỏn thụ v lũ nung, nh mỏy ó xõy dng h thng b lng Nc thi chy qua b lng vi th tớch khong 300m3 Ti õy, phn ln vy thộp s c lng trng lc xung ỏy b Tip tc bm sang b lng cú th tớch khong 200 m3 bng ng ng cú kớch thc ứ400mm Tip ú, nc bm tr li xi vy cỏn bng h thng ng ng thộp; Nh mỏy ó c cp giy phộp x thi vi lu lng x 4.800 m /ngy, tng ng vi 144.000 m3/thỏng Hin lng nc thi dựng cho sn xut ca nh mỏy ó c tun hon 100%, nh vy nh mỏy khụng cú nc thi sn xut ngoi mụi trng 4.2.3.2 i vi nc thi sinh hot Nh mỏy ó s dng cỏc b t hoi t cỏc cụng trỡnh v sinh, sau ú, s dng húa cht ClotaminB cho chy nh git thng xuyờn kh cỏc cht ụ nhim (Coliform) Cht lng nc x ngoi mụi trng t quy chun quy nh 36 - Nh mỏy ó c cp phộp x nc thi vo ngun nc cng nh cp giy phộp khai thỏc nc di t theo quy nh - Hng nm nh mỏy u thc hin vic quan trc ly mu nc thi sinh hot theo quy nh ca nh nc Vic quan trc thng c chia lm t v trung tõm quan trc v cụng ngh mụi trng thc hin 4.2.3.3 i vi nc ma chy trn gim thiu cỏc tỏc ng ca nc ma chy trn n khu vc, nh mỏy ó xõy dng cỏc h thng cng rónh thoỏt nc v thu hi nc ma chy trn H thng cng rónh ny c xõy dng bao quanh cỏc phõn xng v khu phũng i vi khu vc bói cha thộp ph liu ngoi tri nh mỏy ó xõy dng cng rónh xung quanh bói v cú np y v cú b lng nc ma chy trn trc vo ngun tip nhn Xõy dng h ga v song chn rỏc trc chy vo ngun nc Thng xuyờn no vột h thng cng rónh tng kh nng thoỏt nc trỏnh xy ngp ỳng khu vc nh mỏy, ng thi hn ch cỏc vi sinh vt gõy bnh phỏt sinh 4.3 ỏnh giỏ hin trng nc thi ca nh mỏy cỏn thộp Lu Xỏ 4.3.1 Kt qu phõn tớch mu nc thi sinh hot Bng 4.6: Kt qu phõn tớch mu nc thi sinh hot t I Kt qu QCVN14: Tờn TT n v NTSH2008/BTNM ch tiờu 1.20.2-3 (B) pH 6,3 5-9 BOD5 mg/l 50 COD mg/l 10,8 - TSS mg/l 18,8 100 mg/l [...]... 17 Phần 3 ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Hiện trạng nước thải của Nhà máy Cán thép Lưu Xá - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nước thải nhà máy cán thép Lưu Xá - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Nhà máy Cán thép Lưu Xá - Công ty Cổ phần. .. phần Gang thép Thái Nguyên - Thời gian nghiên cứu: Từ 1/8/2013 đến 31/12/2013 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Điều kiện kinh tế - xã hội phường Cam Giá, đặc điểm cơ bản của Nhà máy Cán thép Lưu Xá 3.3.2 Hiện trạng sử dụng nước, nước thải và quy trình xử lý nước thải của Nhà máy 3.3.3 Đánh giá hiện trạng nước thải của Nhà máy Cán thép Lưu Xá 3.3.4 Ý kiến của người dân về ảnh hưởng của nước thải Nhà máy. .. nghiệp: Cổ phần Số đăng ký kinh doanh: 4600400155 Do: Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày: 24/06/2009 - Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất và mua bán các sản phẩm thép cán nóng * Vị trí địa lý Nhà máy Cán thép Lưu Xá thuộc Công ty Gang cổ phần Thép Thái Nguyên được xây dựng ở một vùng đồi phía Nam thành phố Thái Nguyên - Phía Đông: Giáp nhà máy Nasteel Vina - Phía Nam: Giáp nhà máy Cán Thái. .. nước thải nhưng xử lý không đạt tiêu chuẩn xả thải Ô nhiễm nước do sản xuất công nghiệp là rất nặng Nhà máy cán thép Lưu Xá là một trong những đơn vị sản xuất chính, đa dạng sản phẩm của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên Ngày 29/11/1978 sản phẩm thép hình đầu tiên được sản xuất thành công đã khép kín dây chuyền sản xuất luyện kim liên hợp của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên từ quặng sắt, gang, ... quanh, đặc biệt là môi trường nước? Xuất phát nguyện vọng của bản thân và sự nhất trí của khoa Tài nguyên và Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiện trạng nước thải nhà máy cán thép Lưu Xá - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên dưới sự hướng dẫn của cô giáo Th.S Dương Thị Thanh Hà - giảng viên trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục đích của đề tài... sắt, gang, phôi thép, cán thép Trải qua hơn 35 năm tồn tại và hoạt động nhà máy cán thép Lưu Xá đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển, sự lớn mạnh của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên nói riêng và 3 sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của nước ta trong nhiều năm qua Nhưng trong sự hoạt động công nghiệp ấy Nhà máy cán thép Lưu Xá có hay không... 4.1.3 Đặc điểm cơ bản của nhà máy cán thép Lưu Xá 4.1.3.1 Thông tin chung: - Tên cơ sở: Nhà máy Cán Thép Lưu Xá Được thành lập từ tháng 10 năm 1971 và bắt đầu sản xuất từ năm 1978 - Địa chỉ: Tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Phương tiện liên lạc + Điện thoại: 0280 3832486 + Fax: 0280 3832486 - Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên Giấy chứng nhận đăng... dụng công nghệ): + Nước thải sinh hoạt: là nước thải từ các khu dân cư, khu vực hoạt động thương mại, khu vực công sở, trường học và các cơ sở tương tự khác, có chứa đựng các chất thải trong quá trình sống của con người + Nước thải công nghiệp (hay còn gọi là nước thải sản xuất): là nước thải từ các nhà máy đang hoạt động hoặc trong đó nước thải công nghiệp là chủ yếu Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công. .. tài liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, tài nguyên Thông qua báo cáo hằng năm tại UBND phường Cam Giá, báo cáo hiện trạng môi trường tại Nhà máy cán thép Lưu Xá - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 3.4.2 Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa - Phỏng vấn bằng phiếu điều tra : + Chọn ngẫu nhiên 30 hộ dân nằm xung quanh nhà máy + Điều tra bằng cách phỏng vấn trực tiếp, ghi lại thông... cơ điện 6 7 Phân xưởng cán 187 8 Phân xưởng cơ điện 131 (Nguồn: Báo cáo công tác kinh doanh nhà máy cán thép Lưu Xá năm 2013)[7] * Cơ sở hạ tầng Nhà máy có diện tích nhà xưởng: 31.019 m2 với chiều dài 446m, chiều rộng 132m được chia làm 4 gian nhà xưởng Nhà máy có kho nguyên liệu với diện tích 3960m2 có sức chứa 14.000 tấn phôi liệu Tổng số thiết bị nhà máy > 6000 tấn (thiết bị công nghệ > 45000 tấn)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng nước thải nhà máy cán thép lưu xá công ty cổ phần gang thép thái nguyên , Đánh giá hiện trạng nước thải nhà máy cán thép lưu xá công ty cổ phần gang thép thái nguyên , Đánh giá hiện trạng nước thải nhà máy cán thép lưu xá công ty cổ phần gang thép thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay