giao trinh an toan vscn (1)

30 193 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:25

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP Mã số môn học: MH 08 Thời gian môn học: 30 giờ; (Lý thuyết 18 giờ; Thực hành 12 giờ) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: - Vị trí: + Môn học bố trí sau học sinh học xong môn học chung, trước môn học/mô đun đào tạo chuyên môn nghề - Tính chất: + Là môn học lý thuyết sở bắt buộc nhằm trang bị cho học viên biết cách thực an toàn sản xuất, tổ chức sản xuất sở vừa nhỏ II MỤC TIÊU MÔN HỌC: - Nắm kiến thức an toàn lao động - Nắm biện pháp phòng chống cháy nổ, sét, bão lụt, giật điện, an toàn liệu - Vệ sinh thiết bị, máy móc tiêu chuẩn - Bình tĩnh, tự tin thao tác thiết bị điện, điện tử - Cẩn thận tiếp xúc với công việc có độ nguy hiểm cao III NỘI DUNG MÔN HỌC: Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Số TT I Tên chương mục Bảo hộ lao động Khái niệm chung Nội dung BHLĐ và những quan điểm BHLĐ Hệ thống pháp luật và những quy định về BHLĐ Quản lý nhà nước về BHLĐ Tổng số Thời gian Thực Lý hành thuyết Bài tập 1 1 1 Kiểm tra* (LT TH ) II Vệ sinh lao động sản xuất 1 1 0 2 III Kỹ thuật an toàn và băng bó vết thương Các nguyên nhân gây chấn thương Các biện pháp và kỹ thuật an toàn bản Sơ cấp cứu bị chấn thương Kỹ thuật băng bó vết thương 1 1 1 Kỹ thuật an toàn điện thiết bị mạng Tác hại của dòng điện Các dạng tai nạn điện Kỹ thuật an toàn điện Các thiết bị mạng và đặc điểm Cấp cứu người bị điện giật 1 1 0 1 30 18 10 Khái niệm về vệ sinh lao động Điều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại lao động Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người lao động Cấp cứu bị nhiễm độc, bỏng V Cộng 1 Bài mở đầu: Bảo hộ lao động Mục tiêu: - Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động - Biết sách bảo hộ lao động Khái niệm chung Bảo hộ lao động tổng hợp tất hoạt động mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động Bảo hộ lao động môn khoa học an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ (tức mặt an toàn vệ sinh môi trường lao động) Cụ thể, bảo hộ lao động nghiên cứu nguyên nhân tìm giải pháp phòng ngừa: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, yếu tố gây độc hại lao động, cố cháy nổ sản xuất; đồng thời tìm giải pháp đảo bảo sức khỏe an toàn tính mạng cho người lao động 1.1 Mục đích ý nghĩa, tính chất công tác Bảo hộ lao động (BHLĐ) 1.1.1 Mục đích Loại trừ yếu tố nguy hiểm có hại phát sinh trình sản xuất Cải thiện điều kiện lao động tạo điều kiện an toàn lao động Phòng tránh tai nạn lao động, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng cho người lao động Phòng tránh thiệt hại người cải sở vật chất Góp phần bảo vệ phát triển lực lượng sản xuất, tăng suất lao động 1.1.2 Ý nghĩa Công tác bảo hộ lao động mang lại lợi ích kinh tế, trị, xã hội có ý nghĩa nhânđạo lớn lao Lao động động lực tiến loài người, BHLĐ nhiệm vụ quan trọng thiếu dự án, thiết kế, điều hành triển khai sản xuất BHLĐ sách lớn Đảng Nhà nước,là nhiệm vụ quan trọng thiếu dự án,thiết kế,điều hành triển khai sản xuất BHLĐ mang lại lợi ích kinh tế,chính trị xã hội Lao động cải vật chất,làm cho xã hội tồn phát triển Bất chế độ xã hội nào,lao động người yếu tố định Xây dựng quốc gia giàu có,tự do,dân chủ nhờ người lao động Trí thức mở mang nhờ lao động(lao động trí óc) lao động động lực tiến loài người 1.1.3 Tính chất Ba tính chất liên quan mật thiết hỗ trợ lẫn nhau: Tính pháp lý Tính KHKT Tính quần chúng Bảo hộ lao động mang tính chất pháp lý Những quy định nội dung BHLĐ thể chế hoá luật pháp Nhà nước Mọi người, sở kinh tế phải có trách nhiệm tham gia thực Bảo hộ lao động mang tính khoa học kỹ thuật Mọi hoạt động BHLĐ nhằm loại trừ yếu tố nguy hiểm, có hại, phòng chống tai nạn, bệnh nghề nghiệp xuất phát từ sở KHKT Các hoạt động điều tra khảo sát,phân tích điều kiện lao động Đánh giá ảnh hưởng yếu tố độc hại đến người để đề giải pháp chống ô nhiễm, giải pháp đảm bảo điều kiện an toàn hoạt động khoa học kỹ thuật Hiện nay, việc tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác bảo hộ lao động ngày phổ biến Trong trình kiểm tra mối hàn tia gamma,nếu không hiểu biết tính chất tác dụng tia phóng xạ có biện pháp phòng tránh có hiệu Nghiên cứu biện pháp an toàn sử dụng cần trục, có hiểu biết học, sức bền vật liệu mà nhiều vấn đề khác cân cần cẩu,tầm với,điều khiển điện,tốc độ nâng chuyển, Muốn biến điều kiện lao động cực nhọc thành điều kiện lao động thoải mái, muốn loại trừ vĩnh viễn tai nạn lao động sản xuất, phải giải nhiều vấn đề tổng hợp phức tạp, phải hiểu biết kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật thông gió, khí hóa, tự động hóa mà cần phải có kiến thức tâm lý lao động,thẩm mỹ công nghiệp,xã hội học lao động Vì công tác bảo hộ lao động mang tính chất khoa học kỹ thuật tổng hợp Bảo hộ lao động mang tính chất quần chúng BHLĐ hoạt động hướng sở sản xuất người, trước hết người trực tiếp lao động Đối tượng BHLĐ tất người, từ người sử dụng lao động đến người lao động, chủ thể tham gia công tác BHLĐ để bảo vệ bảo vệ người khác BHLĐ liên quan tới quần chúng lao động, bảo vệ quyền lợi hạnh phúc cho người, nhà, cho toàn xã hội 1.2 Nội dung công tác bảo hộ lao động Công tác bảo hộ lao động bao gồm nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật an toàn; Vệ sinh an toàn; Các sách, chế độ bảo hộ lao động - Kỹ thuật an toàn Kỹ thuật an toàn hệ thống biện pháp phương tiện tổ chức kỹ thuật nhằm phòng ngừa tác động yếu tố nguy hiểm sản xuất người lao động Để đạt mục đích phòng ngừa tác động yếu tố nguy hiểm sản xuất người lao động, trình hoạt động sản xuất phải thực đồng biện pháp tổ chức, kỹ thuật, sử dụng thiết bị an toàn thao tác làm việc an toàn thích ứng Tất biện pháp quy định cụ thể quy phạm, tiêu chuẩn, văn khác lĩnh vực an toàn Nội dung kỹ thuật an toàn chủ yếu gồm vấn đề sau: Xác định vùng nguy hiểm; Xác định biện pháp quản lý, tổ chức thao tác làm việc đảm bảo an toàn; Sử dụng thiết bị an toàn thích ứng: Thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị bảo hộ cá nhân - Vệ sinh lao động Vệ sinh lao động hệ thống biện pháp phương tiện tổ chức kỹ thuật nhằm phòng ngừa tác động yếu tố có hại sản xuất người lao động Để ngăn ngừa tác động yếu tố có hại, trước hết phải nghiên cứu phát sinh tác động yếu tố có hại thể người, sở xác định tiêu chuẩn giới hạn cho phép yếu tố môi trường lao động, xây dựng biện pháp vệ sinh lao động Nội dung vệ sinh lao động bao gồm: - Xác định khoảng cách vệ sinh - Xác định yếu tố có hại cho sức khỏe• Giáo dục ý thức kiến thức vệ sinh lao động, theo dõi quản lý sức khỏe - Biện pháp vệ sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường - Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh: Kỹ thuật thông gió, thoát nhiệt, kỹ thuật chống bụi, chống ồn, chống rung động, kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật chống xạ, phóng xạ, điện từ trường Trong trình sản xuất phải thường xuyên theo dõi phát sinh yếu tố có hại, thực biện pháp bổ sung làm giảm yếu tố có hại, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho phép - Chính sách, chế độ bảo hộ lao động Các sách, chế độ bảo hộ lao động chủ yếu bao gồm: Các biện pháp kinh tế xã hội, tổ chức quản lý chế quản lý công tác bảo hộ lao động Các sách, chế độ bảo hộ lao động nhằm bảo đảm thúc đẩy việc thực biện pháp kỹ thuật an toàn, biện pháp vệ sinh lao động chế độ trách nhiệm cán quản lý, tổ chức máy làm công tác bảo hộ lao động, chế độ tuyên truyền huấn luyện, chế độ tra, kiểm tra, chế độ khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao đông Những nội dung công tác bảo hộ lao động nêu lớn, bao gồm nhiều công việc thuộc nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, hiểu nội dung công tác bảo hộ lao động giúp cho người quản lý đề cao trách nhiệm có biện pháp tổ chức thực công tác bảo hộ lao động đạt kết tốt 1.3 Nội dung khoa học kỹ thuật Những nội dung nghiên cứu khoa học BHLĐ bao gồm: a) Khoa học vệ sinh lao động b) Cơ sở kỹ thuật an toàn c) Khoa học phương tiện bảo vệ người lao động d) Nhân thể học Ergonomia với an toàn sức khoẻ lao động 1.4 Nội dung pháp luật BHLĐ Bộ Luật LĐ pháp lệnh, điều lệ quy định BHLĐ Nhà nước Việt nam , chương Điều 13 Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm Giải việc làm, bảo đảm cho người có khả lao động có hội có việc làm trách nhiệm Nhà nước, doanh nghiệp toàn xã hội Điều 14 1- Nhà nước định tiêu tạo việc làm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hàng năm, tạo điều kiện cần thiết, hỗtrợ tài chính, cho vay vốn giảm, miễn thuế áp dụng biện pháp khuyến khích khác để người có khả lao động tự giải việc làm, để tổ chức, đơn vị cá nhân thuộc thành phần kinh tế phát triển nhiều nghề nhằm tạo việc làm cho nhiều người lao động 2- Nhà nước có sách ưu đãi giải việc làm để thu hút sử dụng lao động người dân tộc thiểu số 3- Nhà nước có sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân nước nước ngoài, bao gồm người Việt Nam định cư nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, để giải việc làm cho người lao động Điều 15 1- Chính phủ lập chương trình quốc gia việc làm, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, di dân phát triển vùng kinh tế gắn với chương trình giải việc làm; lập quỹ quốc gia vềviệc làm từ ngân sách Nhà nước nguồn khác, phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm Hàng năm Chính phủ trình Quốc hội định chương trình quỹ quốc gia việc làm 2- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập chương trình quỹ giải việc làm địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp định 3- Các quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tham gia thực chương trình quỹ giải việc làm Điều 16 1- Người lao động có quyền làm việc cho người sử dụng lao động nơi mà pháp luật không cấm Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc đăng ký tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc tuỳ theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp sức khoẻ 2- Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp thông qua tổ chức dịch vụ việc làm để tuyển chọn lao động, có quyền tăng giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật Điều 17 1- Trong trường hợp thay đổi cấu công nghệ mà người lao động làm việc thường xuyên doanh nghiệp từ năm trở lên bị việc làm, người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào chỗ làm việc mới; giải việc làm mới, phải cho người lao động việc phải trả trợ cấp việc làm, năm làm việc trả tháng lương, thấp hai tháng lương 2- Khi cần cho nhiều người việc theo khoản Điều này, người sử dụng lao động phải công bố danh sách, vào nhu cầu doanh nghiệp thâm niên làm việc doanh nghiệp, tay nghề, hoàn cảnh gia đình yếu tố khác người để cho việc, sau trao đổi, trí với Ban chấp hành công đoàn cơsở doanh nghiệp theo thủ tục quy định khoản Điều 38 Bộ luật Việc cho việc tiến hành sau báo cho quan lao động địa phương biết 3- Các doanh nghiệp phải lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm theo quy định Chính phủ để kịp thời trợ cấp cho người lao động doanh nghiệp bị việc làm 4- Chính phủ có sách biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn sản xuất kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia giải việc làm, tạo điều kiện đểngười lao động tìm việc làm tự tạo việc làm; hỗtrợ tài cho địa phương ngành có nhiều người thiếu việc làm việc làm thay đổi cấu công nghệ Điều 18 1- Tổ chức dịch vụ việc làm thành lập theo quy định pháp luật có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, cung ứng giúp tuyển lao động, thu thập cung ứng thông tin vềthị trường lao động Việc đưa người lao động Việt Nam làm việc nước tiến hành sau có giấy phép quan Nhà nước có thẩm quyền 2- Tổ chức dịch vụ việc làm thu lệ phí, Nhà nước xét giảm, miễn thuế tổchức dạy nghề theo quy định Chương III Bộ luật 3- Bộ Lao động - Thương binh Xã hội thống quản lý Nhà nước tổ chức dịch vụ việc làm nước Điều 19 Cấm hành vi dụ dỗ, hứa hẹn quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động lợi dụng dịch vụviệc làm để thực hành vi trái pháp luật Nội dung bảo hộ lao động và những quan điểm bảo hộ lao động Nội dung chủ yếu bảo hộ lao động an toàn lao động, vệ sinh lao động Bởi vậy, nhiều trường hợp người ta dùng cụm từ "an toàn vệ sinh lao động" để công tác Bảo hộ lao động Trong trường hợp nói đến Bảo hộ lao động, hiểu bao gồm an toàn lao động, vệ sinh lao động vấn đề sách người lao động như: vấn đề lao động nghỉ ngơi, vấn đề lao động nữ, vấn đề bồi dưỡng độc hại Bảo hộ lao động gồm phần: • Pháp luật bảo hộ lao động • Vệ sinh lao động • Kỹ thuật an toàn (tiếng Anh • Kỹ thuật phòng chống cháy nổ Hệ thống pháp luật và những quy định về bảo hộ lao động Trong năm qua, để đáp ứng yêu cầu công đổi nghiệp công nghiệp hóa- đại hóa đất nước, công tác xây dựng pháp luật nói chung pháp luật bao ho lao dong nói riêng cấp ngành quan tâm Vì đến Nhà nước ta có hệ thống văn pháp luật, chế độ sách bảo hộ lao động tương đối đầy đủ Hệ thống luật pháp, chế độ sách bảo hộ lao động liên quan đến bảo hộ lao động bao gồm: 1- Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành năm 1992 (đã sửa đổi bổ sung theo Nghị số: 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10) - Điều 56 hiến pháp quy định: Nhà nước ban hành sách, chế độ bảo hộ lao động, quan ao bao ho lao động Nhà nước quy định thời gian lao động, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi chế độ bảo hiểm xã hội viên chức Nhà nước người làm công ăn lương; khuyến khích phát triển hình thức bảo hiểm xã hội khác người lao động - Các điều 39, 61, 63 quy định nội dung khác bảo hộ lao động 2- Bộ Luật lao động luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn - vệ sinh lao động Bộ Luật lao động Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thông qua ngày 23/6/1994 có hiệu lực từ ngày 01/01/1995 quy định quyền nghĩa vụ người lao động người sử dụng lao động, tiêu chuẩn lao động, sử dụng giay bao ho nguyên tắc sử dụng quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất Vì vậy, Bộ luật lao động có vị trí quan trọng đời sống xã hội hệ thống pháp luật quốc gia Trong Luật lao động chương liên quan đến an toàn vệ sinh lao động: - Chương VII : Quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi - Chương IX : Quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động - Chương X : Những quy định riêng lao động nữ - Chương XI : Những quy định riêng lao động chưa thành niên số lao động khác - Chương XII : Những quy định bảo hiểm xã hội - Chương XVI : Những quy định tra Nhà nước lao động, xử phạt vi phạm pháp luật lao động 3- Một số luật, có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động a- Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, ban hành năm 1989 - Quy định trách nhiệm người sử dụng lao động phải chăm lo, bảo vệ tăng cường sức khỏe cho người lao động, quy định sử dụng gang tay bao ho tham gia lao động - Phải tạo điều kiện cho người lao động điều dưỡng, nghỉ ngơi, phục hồi chức lao động - Phải thực tiêu chuẩn vệ sinh lao động, phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động - Nghiêm cấm việc làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, tránh làm ô nhiễm đất, nước không khí b- Luật bảo vệ môi trường, ban hành năm 2005 - Luật quy định hoạt động bảo vệ môi trường; sách, biện pháp nguồn lực để bảo vệ môi trường, quyền nghĩa vụ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ môi trường - Luật áp dụng quan Nhà nước, tổ chức hộ gia đình, cá nhân nước; người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước có hoạt động lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác với quy định luật áp dụng theo điều ước quốc tế c- Luật công đoàn ban hành năm 1990 Trong luật công đoàn quy định trách nhiệm quyền hạn công đoàn công tác bảo hộ lao động, từ việc phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động đến trách nhiệm tuyên truyền giáo dục công tác bảo hộ lao động cho người lao động, kiểm tra việc chấp hành luật pháp bảo hộ lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động 4- Hệ thống văn quy định phủ, ngành chức hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động, hệ thống quy định an toàn lao động theo nghề công tác Cùng với nghị định Chính phủ, thông tư, định bộ, ngành chức năng, hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động, quy trình an toàn bao gồm: Tiêu chuẩn, quy phạm cấp Nhà nước, Tiêu chuẩn, quy phạm cấp ngành; Nội quy, quy định đơn vị sản xuất ban hành nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động Ban hành quản lý thống hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động, tiêu chuẩn vệ sinh lao động máy móc, thiết bị nơi làm việc tác nhân có liên quan đến điều kiện lao động, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách loại phương tiện bảo vệ cá nhân · Ban hành quản lý thống hệ thống tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.: tiêu chuẩn sức khỏe nghề, công việc · Ban hành quản lý thống quy phạm an toàn, quy phạm vệ sinh lao động · Quy định quyền nghĩa vụ người lao động sử dụng lao động · Nội dung huấn luyện, đào tạo an toàn-vệ sinh lao động · Thanh tra kiểm tra an toàn-vệ sinh lao động · Điều tra, thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp · Thông tin an toàn-vệ sinh lao động · Xử lý vi phạm an toàn vệ sinh lao động · Hợp tác quốc tế lĩnh vực an toàn-vệ sinh lao động Trách nhiệm quan quản lý nhà nước công tác BHLĐ Bộ Lao động thương binh xã hội có trách nhiệm:  Xây dựng, trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành văn pháp luật, sách chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động  xây dựng, ban hành quản lý thống hệ thống quy phạm nhà nước an toàn lao động, tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động  Hướng dẫn đạo cấp, ngành thực an toàn lao động  Thanh tra an toàn lao động, tổ chức thông tin huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động  Hợp tác với nước tổ chức quốc tế lĩnh vực an toàn lao động Bộ Y tế có trách nhiệm:  Xây dựng, ban hành quản lý thống hệ thống quy phạm vệ sinh lao động, tiêu chuẩn sức khỏe nghề, công việc  Hướng dẫn đọa ngành, cấp thực vệ sinh lao động  Thanh tra vệ sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe điều trị bệnh nghề nghiệp  Hợp tác vớ nước tổ chức quốc tế lĩnh vực vệ sinh lao động Bộ Khoa học công nghệ Môi trường có trách nhiệm:  Quản lý thống việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động  Ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy cách loại phương tiện bảo vệ cá nhân lao động  Phối hợp với Bộ Lao động thương binh Xã hội xạy dựng, ban hành quản lý thống hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật nhà nước an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ giáo dục Đào tạo có trách nhiệm đạo việc đưa nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động vào chương trình giảng dạy cac trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề Các Bộ, Ngành liên quan có trách nhiệm:  Ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động cấp ngành sau có thỏa thuận văn Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế  Hướng dẫn kiểm tra đơn vị sở thuộc Bộ, Ngành việc thực chế độ, sách bảo hộ lao động Ủy Ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:  Thực quản lý Nhà nước vệ an toàn lao động, vệ sinh lao động phạm vi địa phương quản lý  Phổ biến, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc ngành, cấp, sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc tất thành phần kinh tế ( Kể sở sản xuất Trung ương, sở liên doanh, tư doanh người nước quản lý) đóng địa bàn địa phương thực luật lệ, chế độ bảo hộ lao động, tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động Nhà nước  Xây dựng chương trình bảo hộ lao động, đưa vào kế hoạch phát trie63nkinh tế xã hội dự toán ngân sách địa phương, xây dựng, trình Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành chủ trương  Thanh tra việc thực luật lệ, chế độ bảo hộ lao động, tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động nhà nước quy định địa phương đơn vị doanh nghiệp đóng địa bàn  Thẩm tra, xem xét giải pháp an toàn lao động luận chứng kinh tế kỹ thuật, đề án thiết kế dự án xây dựng cải tạo, mở rông sở sản xuất kinh doanh đơn vị, cá nhân trước trình Ủy ban nhân dân định  Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán làm công tác tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động địa phương  Điều tra vụ tai nạn lao động chết người vụ tai nạn lao động có nhiều người bị thương vong  Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực quy định BHLĐ địa phương Thiết bị cấu phòng ngừa Là cấu đềphòng cố thiết bị có liên quan tới điều kiện lao động an toàn công nhân Sư cố hỏng hóc thiết bị nguyên nhân kỹ thuật khác (như tải, phận chuyển động vị trí giới hạn, nhiệt, tốc độ chuyển động hay cường độ dòng điện vượt giới hạn quy định, ) Nhiệm vụ cấu phòng ngừa tự động ngắt máy, thiết bị, bộphận máy có thông sốnào vượt ngưỡng giới hạn cho phép Không máy móc thiết bị coi hoàn thiện đưa vào sử dụng thiết bị phòng ngừa thích hợp Cơ cấu phòng ngừa chia ba loại theo khả phục hồi trở lại làm việc: • Các hệ thống có thểtự phục hồi khả làm việc thông số kiểm tra trở lại mức quy định (như ly hợp ma sát, ly hợp vấu, lòxo, rele nhiệt, van an toàn kiểu đối trọng kiểu lòxo, ) VD: Các loại ly hợp an toàn có tác dụng cắt chuyển động xích truyền động, trục quay máy tải, lại tự động đóng chuyển động xích tải trọng trở mức bình thường Ly hợp an toàn có ưu điểm chốt cắt then cắt tải, chúng không bị phá hỏng mà bịtrượt • Các hệ thống phục hồi khả làm việc cách thay cầu chì, chốt cắt, then cắt, Các phận thường khâu yếu hệthống • Các hệ thống phục hồi khả làm việc tay: rele đóng/ngắt điện, cầu dao điện, Các cấu điều khiển phanh hãm • Cơ cấu điều khiển Gồm nút mở/đóng máy, hệ thống tay gạt, vôlăng điều khiển, vv cần phải tin cậy, dễ thao tác tầm tay, dễ phân biệt • Đối với núm quay có đường kinh nhỏ (nhỏ 20[mm]): moment lớn không nên 1,5[N.m] • Các tay quay cần quay nhanh: tải trọng đặt không nên 20[N] • Các tay gạt hộp tốc độ: lực yêu cầu không nên 120[N] • Các nút bấm "điều khiển": nên sơn màu dễ phân biệt • Nút bấm "mở máy" nên sơn màu đen xanh, làm thụt vào thân hộp khoảng 3[mm]; trái lại, nút bấm "ngừng máy" nên sơn màu đỏ làm thò khoảng (3-5)[mm] • Phanh hãm Là phận dùng hãm nhanh phận chuyển động máy để ngăn chặn kịp thời trường hợp hỏng hóc tai nạn Yêu cầu: • phải gọn, nhẹ, nhanh nhạy, không bị trượt, không bị kẹt, • không bị rạn nứt, • không tự động đóng mở điều khiển • Khoá liên động Là cấu tự động loại trừ khả gây nguy hiểm cho thiết bị người sử dụng lý thao tác không nguyên tắc an toàn Khoá liên động loại điện, khí, thuỷ lực, điện-cơ kết hợp tế bào quang-điện VD: máy hàn chưa đóng cửa che chắn, quạt làm mát chưa hoạt động máy chưa làm việc • Điều khiển từ xa Có tác dụng đưa người lao động khỏi vùng nguy hiểm đồng thời giảm nhẹ điều kiện lao động nặng nhọc (như điều khiển đóng/mở điều chỉnh van công nghiệp hoá chất, điều khiển sản xuất từ phòng điều khiển trung tâm nhà máy điện, Tín hiệu an toàn Là thiết bị phát tín hiệu báo trước nguy hư hỏng máy, hay có trục trặc vận hành máy xảy ra, để công nhân kịp đề phòng kịp thời xử lý Tín hiệu ánh sáng (màu sắc) hay âm • Tín hiệu ánh sáng (bằng màu sắc, thường dùng giao thông): đèn đỏ, xanh, vàng Màu đỏ có điện nguy hiểm hay mức điện áp cao nguy hiểm; xanh an toàn; • Tín hiệu âm Thường sử dụng còi, chuông Dùng cho xe nâng hạ qua lại, phương tiện vận tải, báo động cố, Biển báo phòng ngừa Là bảng báo hiệu cho người lao động biết nơi nguy hiểm để cẩn thận qua lại hay cấm qua lại Có ba loại: • Bảng biển báo hiệu: "Nguy hiểm chết người", "STOP", • Bảng biển cấm: "Khu vực cao áp, cấm đến gần", "Cấm đóng điện, sửa chữa!", "Cấm hút thuốc lá", • Bảng hướng dẫn: "Khu làm việc", "Khu cách ly", Phương tiện bảo vệ cá nhân Là vật dụng dành cho công nhân nhằm bảo vệ thể khỏi bị tác động yếu tố nguy hiểm Hình 3.1 Trang bị bảo hộ cá nhân Được phân theo nhóm chính: • Trang bị bảo vệ mắt: kính bảo hộ suốt, kinh màu, kính hàn, • Trang bị BV quan hô hấp: trang, mặt nạ phòng độc, mặt nạ có phin lọc, Trang bị bảo vệ thính giác: nút tai chống ồn, chụp tai chống ồn, • Trang bị bảo vệ đầu: loại mũ mềm/cứng, mũ vải/nhựa/sắt, mũ cho công nhân hầm lò, mũ chống mưa/nắng, mũ chống cháy, chống va chạm mạnh, • Trang bị bảo vệ tay: găng tay loại • Trang bị bảo vệ chân: dày, dép, ủng loại • Trang bị bảo vệ thân: áo quần bảo hộ loại thường/chống nóng/chống cháy, Kiểm nghiệm, dự phòng thiết bị Mục đích đánh giá chất lượng thiết bị bảo hộ tính năng, độ bền, vàđộ tin cậy để định đưa vào sử dụng Kiểm nghiệm độ bền, độ tin cậy máy, thiết bị, công trình, phận chúng trước đưa vào sử dụng Kiểm nghiệm dự phòng tiến hành định kỳ, sau kỳ hạn sửa chữa, bảo dưỡng VD: • Thử nghiệm độ tin cậy phanh hãm • Thử nghiệm độ bền, độ khít thiết bị áp lực, đường ống, van an toàn, • Thử nghiệm độ cách điện dụng cụ kỹ thuật điện phương tiện bảo vệ cá nhân • Hình 3.2 An toàn vận chuyển nội xí nghiệp phân xưởng Sơ cấp cứu bị chấn thương 3.1 Nguyên tắc chung sơ cấp cứu Khi trường xảy tai nạn, gọi đến cấp cứu, trước tiên phải kiểm tra trường xung quanh nạn nhân Các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn có nguy gây tai nạn cần loại bỏ phải tránh để vừa cứu nạn nhân, vừa bảo vệ thân Khi cấp cứu nên gọi thêm người đến hỗ trợ có tổn thương không tự thân xử trí có mình, trường hợp người đến cấp cứu nhân viên y tế Đưa nạn nhân chỗ an toàn, thoáng, cao để thực cứu chữa sơ ban đầu có hiệu Nguyên tắc đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát xe đổ cần có tối thiểu hai người, kéo nạn nhân từ phía sau, luồn tay vào nách nạn nhân để kéo, lưu ý giữ cổ thẳng bảo vệ cột sống lưng 3.2 Các bước sơ cấp cứu Xử trí ban đầu thực phút, tiến hành xử trí sau phát thương tổn nhắc lại đánh giá lúc bệnh nhân không ổn định Các bước xử trí ban đầu ABCDE bao gồm: Airway (A): Đường thở Trong xử trí đường thở, trước hết cần nhận biết bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc hay không? Nếu có tắc nghẽn cần thực động tác sau : + Nghiêng người ghé sát miệng nạn nhân để nghe xem thở không + Mở miệng kiểm tra xem có đờm rãi, dị vật phải móc lấy Nếu nạn nhân khó thở, cần phải kiểm tra xem có phải lưỡi tụt đè vào, tiến hành kéo lưỡi + Nâng cằm, đẩy hàm giữ cho đường thở thông thẳng trục + Thông khí đường miệng đường mũi Breathing (B) : Hô hấp Đánh giá rối loạn hô hấp dựa vào tần số thở, gắng sức hô hấp, xem ngực có vết thương không, đặc biệt trường hợp xử trí chỗ chờ đợi nhân viên y tế đến, khi: + Nạn nhân có ngừng thở, tím tái Trường hợp có ngừng thở đe dọa ngừng thở phải tiến hành hô hấp nhân tạo miệng – miệng miệng - mũi + Tổn thương ngực hở rộng, đặt miếng gạc lớn lấy quần áo đặt lên vết thương băng kín, mục đích cầm máu hạn chế khí tràn vào khoang ngực làm cho nạn nhân khó thở Tuyệt đối không lấy bỏ dị vật cắm ngực, nguy gây chảy máu ạt làm nạn nhân tử vong nhanh chóng chảy máu từ mạch lớn Circulation (C) : Tuần hoàn Trong đánh giá xử trí tuần hoàn, kiểm tra tiếp tục đường thở hô hấp Đối với tuần hoàn, cần xác định shock (sốc) kiểm soát chảy máu Đánh giá tuần hoàn dựa vào : + Mạch ngoại vi cổ tay, vùng cổ hay bẹn: khó bắt không bắt + Bệnh nhân có dấu hiệu lơ mơ, da nhợt, vã mồ hôi, dấu hiệu shock máu Chúng ta kiểm soát chảy máu bên ngoài, chảy máu bên thiết phải có can thiệp phẫu thuật kiểm soát + Biện pháp cầm máu băng ép ép chặt vào chỗ chảy máu quần áo có băng gạc vô khuẩn tốt, giữ nguyên nhân viên y tế đến, tuyệt đối không bỏ tay giữ ép bỏ gạc giữ để thay gạc làm cho máu chảy mạnh khó cầm + Nâng cao chi chảy máu so với mức tim giữ nguyên, nâng cao chi có tác dụng làm cho máu dồn tim, não + Chỉ đặt garo chi cắt cụt tiếp tục chảy máu + Trường hợp nạn nhân có ngừng tim, cần tiến hành hồi sức tim phổi ép tim lồng ngực Tiến hành người tốt nhất, vừa hô hấp vừa ép tim lồng ngực Disability (D) : Thần kinh Cần đánh giá nhanh tổn thương hệ thần kinh qua cách đánh giá nhanh sau: + A – Awake – tỉnh: nạn nhân tỉnh giao tiếp bình thường + V – Verbal response: đáp ứng lời hỏi + P – Painful response: đáp ứng kích thích đau, áp dụng mà hỏi không thấy trả lời + U – Unresponsive: không đáp ứng hỏi kích thích đau, nạn nhân hôn mê sâu tiên lượng xấu, nên vận chuyển sớm đến sở y tế để chăm sóc Trong trường hợp tai nạn thương tích, có tới 50% nạn nhân chết chỗ tổn thương nặng, khoảng 30% chết vài sau biến chứng không xử trí cách kịp thời, lại 20% chết sau vài ngày nhiễm khuẩn, biến chứng Các trường hợp tổn thương nặng, nhân viên y tế có phương tiện cấp cứu cứu Tuy nhiên biết nguyên tắc cấp cứu ban đầu làm cách, kịp thời làm ổn định nạn nhân chờ đợi nhân viên y tế tới ứng cứu, góp phần cứu sống nạn nhân, hạn chế biến chứng Các bước cấp cứu ABCDE quan trọng, phải làm nhanh thứ tự, đặc biệt bước ABC Trường hợp chấn thương sọ não kín, nạn nhân không tỉnh theo mức độ đánh giá trên, từ mức độ V có biểu tổn thương Ngoài bệnh nhân tỉnh sau lúc mê, có thay đổi mức độ thường có tiếp tục chảy máu hộp sọ Nếu trường hợp nạn nhân có tổn thương đầu hay rách da, vỡ xương, chí thấy chảy dịch (nước não tủy), phòi tổ chức não nên dùng gạc quần áo băng lên trên, tuyệt đối không bôi thuốc men gì, không rút dị vật cắm Exposure (E): Bộc lộ toàn thân Một nguyên tắc khám đánh giá sơ tổn thương cấp cứu ban đầu phải cởi bỏ toàn áo quần bệnh nhân để kiểm tra tổn thương khác để xử trí Nếu bệnh nhân nghi ngờ có tổn thương cột sống cổ thắt lưng, nên lưu ý bất động trình kiểm tra Khi bộc lộ lưu ý làm hạ thân nhiệt mùa đông nên phải làm nhanh sau che phủ cho nạn nhân Lưu ý kiểm tra xem có máu chảy từ miệng sáo Ở phụ nữ cần lưu ý xem có thai hay không Ngoài xem nạn nhân có nôn máu, máu có tổn thương đường tiêu hóa Bệnh nhân cần bất động ván cứng cứng hạn chế di lệch gây biến chứng có tổn thương cột sống Kỹ thuật băng bó vết thương Mục đích: Băng thường dùng cấp cứu ngoại khoa nhằm mục đích: Cầm máu: Băng ép vết thương phần mềm có chảy máu Bảo vệ, che chở vết thương tránh cọ xát va chạm Chống nhiễm khuẩn thứ phát, thấm hút dịch, máu mủ Phối hợp với nẹp để cố định xương gãy tạm thời Nguyên tắc: Sát khuẩn vết thương VÔ KHUẨN triệt để vật liệu, tay cấp cứu viên, dụng cụ Thấm hút dịch 24 giờ, che kín vết thương ngăn ngừa nhiễm khuẩn Cuộn băng lăn sát thể từ trái sang phải không để rơi băng Băng từ lên để hở đầu chi cho tiện theo dõi Băng vừa chặt, vòng sau đè lên 1/2 - 2/3 vòng trước Băng nhẹ nhàng, nhanh chóng, không làm đau đớn tổn thương thêm tổ chức Nút buộc băng tránh đè lên vết thương, đầu xương, mặt chân tay, chỗ bị tì đè, chỗ dễ cọ xát Tháo băng cũ, tay kìm chuyển dùng KÉO CẤT DỌC BĂNG ÐỂ THÁO BỎ NHANH Các loại băng: - Băng cuộn Băng cuộn loại băng thường dùng để giữ vật liệu băng chỗ thường áp dụng băng ép để chặn đứng chảy máu, hạn chế cử động, cố định trường hợp gãy xương Băng cuộn làm vải, vải thô, vải thưa, len hay vải thun Băng thun loại băng tốt dùng để băng nén ép cầm máu, giữ vật liệu băng chỗ không bị xê dịch nhờ tính chất co giãn Băng cuộn có nhiều loại nhiều cỡ, tùy theo vị trí tổn thương thể mà dùng loại băng thích hợp + Băng gạc mịn: Thích hợp với thể trẻ em + Băng vải: Dùng để băng ép cố định nâng đỡ + Băng thun: Là loại tốt để băng ép + Băng Esmarch: Bằng cao su dùng phòng mổ phẫu thuật cắt đoạn chi Một cuộn băng gồm có phần: + Ðuôi băng: phần chưa cuộn lại + Ðầu băng: phần lõi + Thân băng: phần cuộn chặt - Kích thước trung bình cuộn băng dùng cho người lớn + Băng ngón tay: 2,5cm x 2m + Băng cẳng tay, bàn tay: 5cm x 3m + Băng cánh tay: 5-6cm x 6m + Chân: 7-8cm x 7m + Thân người: 10-15cm x 10m Băng dính: Dùng trường hợp thuận tiện tác dụng ép chặt Băng tam giác: Loại băng đơn giản nhanh chóng băng cuộn, thích hợp cho trường hợp cấp cứu Thường dùng để nâng đỡ che chở chi hay giữ yên vật liệu băng bó ÐẦU Ở TAY VÀ Ở CHÂN kiểu băng - Băng vòng khóa Ðể bắt đầu kiểu băng vòng - Băng xoáy ốc - Khởi đầu băng vòng khóa - Lăn tròn cuộn băng phận cần băng từ trái sang phải - Ðường sau chếch lên song song với đường băng trước Ðường sau chồng lên đường trước 1/2 1/3 bề rộng cuộn băng - Kết thúc với vòng tròn cố định Dùng để băng chỗ dài thể cánh tay, ngón tay, nửa người - Băng chữ nhân - Giống băng xoáy ốc vòng gấp lại - Bắt đầu mối băng vòng tròn quanh phần thể cần băng bó - Quấn vòng xoáy - Ngón tay trái đè lên chỗ định gấp giữ chặt vòng băng - Nới dài cuộn băng khoảng 15cm - Tay phải lật băng kéo xuống gấp lại - - Sau quấn chặt chỗ băng, kết thúc với vòng tròn cố định - Ðể ý phần lật khoảng cách nhau, không để chỗ gấp vết thương hay chỗ xương lồi Thường áp dụng băng chỗ thon không cẳng tay, cẳng chân - Băng số - Bắt đầu băng vòng khóa - Các đường băng sau băng chéo thay đổi hướng lên xuống lần vòng băng - Vòng sau chồng lên vòng trước 1/2 2/3 làm thành hình số - Kết thúc vòng băng cố định - Băng dải Băng dải gồm có băng chữ T băng nhiều dải Băng chữ T Làm vải rộng cỡ 8cm Dải dọc dài từ 75-90cm Dải ngang dài từ 90-120cm - Băng chữ T dải dọc dùng để băng tầng sinh môn hay phận sinh dục nữ - Băng chữ T dải dọc (15cm xẻ đôi) dùng để băng nâng đỡ tinh hoàn Băng nhiều dải Gồm có dải xếp chồng lên 1/2 khổ - Bề rộng dải 10-15cm - Bề dài từ 90-120cm - Ở GIỮA MAY miếng vải dài khoảng 25cm làm thân băng Băng nhiều dải để băng ngực bụng - Băng ngực có thêm dải nhỏ kéo qua vai đến trước ngực để giữ băng - Băng bụng có thêm dải nhỏ để giữ băng Chú ý: + Băng bụng băng từ lên + Băng mổ lấy con, băng từ xuống để giúp tử cung trở lại vị trí cũ + Ghim kim cố định ngực hay bụng, phải ghim ngang theo nếp GẤP CỦA DA Cách cố định băng trước kết thúc - Cố định ghim kim an toàn - Cố định móc sắt - Cố định keo - Băng vải cố định cách buộc nút, cắt đôi bề rộng băng, bề dài khoảng 15cm Thắt chéo lại vòng qua chi buộc nút an toàn Chương 3: Kỹ thuật an toàn liệu điện Mục tiêu: - Nắm vững nguyên tắc an toàn liệu liệu - Phục hồi liệu bị - Nắm vững nguyên tắc an toàn điện - Sơ cứu bị điện giật - Rèn luyện tính khéo léo, cẩn thận - Ý thức, trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng Tác hại của dòng điện 1.1 Khái niệm dòng điện Dòng điện dòng chuyển dời có hướng điện tích 1.2 Các tác hại dòng điện gây Khi tiếp xúc với dụng cụ, thiết bị điện, bị nguy hiểm điện giật Điện giật mức độ nhẹ gây hoảng sợ, mức độ nặng gây chết người Nhiều vụ TN chết người thương tâm xảy Người chết người không hiểu biết hiểu biết điện mà người đào tạo làm sai quy tắc Con người bị nguy hiểm bởi: - Tia hồ quang điện; - Dòng điện truyền qua ngưòi chạm vào mạch điện - Phóng điện từ phận mang điện qua không khí vào thể người (nếu người đến gần phận mang điện áp cao) Tác hại: * Tia hồ quang điện: gây thương tích da: bỏng, cháy, có phá hoại phần mềm, gân xương * Dòng điện truyền qua thể người gây tác động: - Nhiệt: đốt cháy thể: mạch máu, dây thần kinh, tim, não > Phá huỷ - Điện phân: phân huỷ chất lỏng thể (máu) > phá vỡ thành phần máu mô - Sinh học: gây co giật bắp đặc biệt tim , phổi > ngừng hoạt động quan hô hấp tuần hoàn Nếu dòng điện truyền qua não: phá huỷ trực tiếp hệ thần kinh trung ương Các dạng tai nạn điện Tai nạn điện phân thành hai dạng: · Chấn thương điện, và: · Điện giật a) Các chấn thương điện Chấn thương điện phá huỷ cục mô thể dòng điện hồ quang điện o Bỏng điện: bỏng gây nên dòng điện qua thể người tác động hồ quang điện, phần bột kim loại nóng bắn vào gây bỏng o Co giật cơ: có dòng điện qua người, bị co giật o Viêm mắt tác dụng tia cực tím b) Điện giật · Điện giật chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 80% tai nạn điện 85% số vụ tai nạn điện chết người điện giật · Dòng điện qua thể gây kích thích mô kèm theo co giật mức độ khác nhau: o Cơ bị co giật không bị ngạt o Cơ bị co giật, người bị ngất trì hô hấp tuần hoàn o Người bị ngất, hoạt động tim hệ hô hấp bị rối loạn o Chết lâm sàng (không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động) Kỹ thuật an toàn điện 3.1 Các thiết bị bảo hộ sử dụng an toàn điện - Găng tay cao su cách điện hạ áp - Ủng cách điện - Thảm cách điện hạ áp - Sào cách điện 35kv rút dài - Bút thử điện cao áp - Guốc trèo cột điện - Dây tiếp địa di động pha 3.2 Các bước chuẩn bị trước thao tác với dòng điện Các thiết bị mạng và đặc điểm ITStudent.net – Trong loạt TCP/IP, có khái niệm cách khai báo địa IP, cấu trúc địa IP Subnetmask cần phải định nghĩa Vì cần phải nói tới TCP/IP giới thiệu thiết bị mạng này, thiết bị mạng đầu mối liên lạc cho địa IP trao đổi thông tin từ nơi tới nơi khác Các thiết bị mạng Thiết bị chuyển mạch (Layer Switch), Thiết bị định tuyến (Router), Multilayer Switch Thiết bị bảo mật Firewall, phần trung gian thiếu xây dựng mô hình mạng Có nhiều loại thiết bị làm công việc trung gian để kết nối máy tính lại với cụ thể Hub hay Switch cho phép máy tính mạng cục gọi LAN (Local Area Network) liên lạc trao đổi thông tin Hoặc thiết bị khác Router hay Multilayer Switch cho phép máy tính từ VÙNG khác kết nối làm việc với nhau, làm việc mạng rộng hay gọi mạng diện rộng, tên chuyên môn WAN (Wide Area Network) Một thiết bị trung gian đặc biệt giới thiệu biết thiết bị bảo mật hay gọi Firewall, thiết bị công việc làm trung gian cho phép mạng khác VÙNG liên lạc với hau, có khả khác kiểm soát vào toàn hệ thống mạng Một số thông tin sơ lược thiết bị với vài hình ảnh minh họa, ký hiệu tương ứng chúng sơ đồ mạng giúp dễ hình dung thiết bị mạng Thiết bị chuyển mạch (Layer Switch) Switch thiết bị mạng làm việc lớp data link mô hình OSI Trong hệ thống mạng, cổng switch thường dùng để kết nối với thiết bị phục vu người dùng lại với máy tính, máy in … Thiết bị định tuyến (Router) Router thiết bị dùng để kết nối nhiều mạng (Networks) lại với Về mặt kỹ thuật, router làm việc tầng Network mô hình OSI Nhiệm vụ Router xây dựng bảng định tuyến (Routing table) trì bảng định tuyến (Cập nhật bảng định tuyến có thay đổi Networks) Router dùng bảng định tuyến để chuyển gói tin nơi cần đến Multilayer Switch Multilayer Switch thiết bị mạng làm việc tầng Data link Network mô hình OSI Khác với Switch, Multilayer Switch có khả làm việc Router Thiết bị bảo mật Firewall Firewall phần mềm hay phần cứng dùng để bảo vệ tài nguyên bên vùng mạng nội Firewall thường đặt vị trí giao tiếp với vùng mạng khác (gateway) Có nhiều thiết bị, phần mềm, phần cứng Firewall hãng khác Cisco, Checkpoint… Cấp cứu người bị điện giật · Khi có người bị điện giật phải nhanh chóng cắt cầu dao điện nơi gần để cô lập nguồn điện chạy qua thể nạn nhân, dùng gỗ khô gạt dây điện khỏi người bị điện giật · Tiếp theo đứng bàn, ván gỗ khô loại vật liệu cách điện (nhựa, cao su ) nắm lấy quần áo người bị điện giật (không chạm vào người) kéo nạn nhân khỏi nguồn điện · Trường hợp tai nạn điện xảy nước người xử lý phải đứng cao, tìm cách cách ly với nước nước chất dẫn điện xử lý theo bước Sơ cứu điện giật Điện giật gây ngưng tim, ngưng thở, làm nạn nhân tử vong đột ngột Cấp cứu nạn nhân chỗ phút quan trọng nên xem thời gian vàng · Tách nạn nhân khỏi nguồn điện · Làm hô hấp nhân tạo · Xoa bóp tim lồng ngực Khi phát nạn nhân bị điện giật, cần nhanh chóng tách nạn nhân khỏi nguồn điện Xác định xem nạn nhân có bị ngưng tim, ngưng thở để cấp cứu kịp thời Bảo vệ vết bỏng cho gọi xe cấp cứu Khi nạn nhân bị ngưng thở (quan sát thấy lồng ngực nạn nhân không phập phồng), phải tiến hành hô hấp nhân tạo chỗ nạn nhân tự thở được, xác định nạn nhân chắn chết dừng lại [...]... tế Thanh tra Nhà nước về an toàn-vệ sinh lao động  Thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động và các chế độ BHLĐ  Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm về tiêu chuẩn an toàn-vệ sinh lao động  Thanh tra xem xét duyệt các luận chứng kinh tề kỹ thuật, các đề án thiết kế về mặt an toàn vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo cơ sở để sản xuất kinh doanh, sử... hiệu an toàn Là các thiết bị phát tín hiệu báo trước nguy cơ hư hỏng máy, hay có sự trục trặc trong vận hành máy sắp xảy ra, để công nhân kịp đề phòng và kịp thời xử lý Tín hiệu có thể là ánh sáng (màu sắc) hay âm thanh • Tín hiệu ánh sáng (bằng màu sắc, như thường dùng trong giao thông): đèn đỏ, xanh, vàng Màu đỏ là có điện nguy hiểm hay mức điện áp cao nguy hiểm; xanh là an toàn; • Tín hiệu âm thanh... đóng điện, đang sửa chữa!", "Cấm hút thuốc lá", • Bảng hướng dẫn: "Khu làm việc", "Khu cách ly", Phương tiện bảo vệ cá nhân Là những vật dụng dành cho công nhân nhằm bảo vệ cơ thể khỏi bị tác động của các yếu tố nguy hiểm Hình 3.1 Trang bị bảo hộ cá nhân Được phân theo các nhóm chính: • Trang bị bảo vệ mắt: kính bảo hộ trong suốt, kinh màu, kính hàn, • Trang bị BV cơ quan hô hấp: khẩu trang, mặt nạ... dễ phân biệt • Nút bấm "mở máy" nên sơn màu đen hoặc xanh, và làm thụt vào thân hộp khoảng 3[mm]; trái lại, nút bấm "ngừng máy" nên sơn màu đỏ và làm thò ra khoảng (3-5)[mm] • Phanh hãm Là bộ phận dùng hãm nhanh những bộ phận đang chuyển động của máy để có thể ngăn chặn kịp thời những trường hợp hỏng hóc hoặc tai nạn Yêu cầu: • phải gọn, nhẹ, nhanh nhạy, không bị trượt, không bị kẹt, • không bị rạn... tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động  Đăng ký, cấp phép sử dụng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ y tế quy định  Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động vi phạm pháp luật về an toàn-vệ sinh lao động  Xử lý các vi phạm về an toàn-vệ sinh lao động theo thẩm quyền... khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa • Thiết bị an toàn riêng biệt cho một số loại thiết bị, công việc • Biện pháp phòng cháy chữa cháy: • Biện pháp tuyên truyển,giáo dục, huấn luyện • Biện pháp kỹ thuật • Biện pháp hành chính-pháp luật 2 Các biện pháp và kỹ thuật an toàn cơ bản Biện pháp dự phòng tính đến yếu tố con người • Thao tác lao động, nâng hạ và mang vác vật nặng đúng nguyên tắc an toàn,... khẩu trang, mặt nạ phòng độc, mặt nạ có phin lọc, Trang bị bảo vệ thính giác: nút tai chống ồn, chụp tai chống ồn, • Trang bị bảo vệ đầu: các loại mũ mềm/cứng, mũ vải/nhựa/sắt, mũ cho công nhân hầm lò, mũ chống mưa/nắng, mũ chống cháy, chống va chạm mạnh, • Trang bị bảo vệ tay: găng tay các loại • Trang bị bảo vệ chân: dày, dép, ủng các loại • Trang bị bảo vệ thân: áo quần bảo hộ loại thường/chống... ngực hay ở bụng, phải ghim ngang theo nếp GẤP CỦA DA Cách cố định băng trước khi kết thúc - Cố định bằng ghim kim an toàn - Cố định bằng móc sắt - Cố định bằng keo - Băng vải cố định bằng cách buộc nút, cắt đôi bề rộng băng, bề dài khoảng 15cm Thắt chéo lại rồi vòng qua chi và buộc nút an toàn Chương 3: Kỹ thuật an toàn dữ liệu và điện Mục tiêu: - Nắm vững các nguyên tắc an toàn dữ liệu dữ liệu - Phục... kiểm tra đã trở lại mức quy định (như ly hợp ma sát, ly hợp vấu, lòxo, rele nhiệt, van an toàn kiểu đối trọng hoặc kiểu lòxo, ) VD: Các loại ly hợp an toàn có tác dụng cắt chuyển động của xích truyền động, trục quay khi máy quá tải, rồi lại tự động đóng chuyển động của xích khi tải trọng trở về mức bình thường Ly hợp an toàn có ưu điểm hơn các chốt cắt và then cắt quá tải, vì chúng không bị phá hỏng... nghiệm dự phòng được tiến hành định kỳ, hoặc sau những kỳ hạn sửa chữa, bảo dưỡng VD: • Thử nghiệm độ tin cậy của phanh hãm • Thử nghiệm độ bền, độ khít của thiết bị áp lực, đường ống, van an toàn, • Thử nghiệm độ cách điện của các dụng cụ kỹ thuật điện và phương tiện bảo vệ cá nhân • Hình 3.2 An toàn vận chuyển nội bộ trong xí nghiệp và phân xưởng 3 Sơ cấp cứu khi bị chấn thương 3.1 Nguyên tắc chung
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh an toan vscn (1), giao trinh an toan vscn (1), giao trinh an toan vscn (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay