Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 7

38 227 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 08:17

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7Ngoài hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng. hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rèn luyện thể chất, mở rộng, nâng cao hiểu biết cho các em... Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 Tuần Ngày soạn : 25/8/2012 Ngày dạy: 1/9/2012 Hoạt động: thảo luận nội qui nhiệm vụ năm học I/ Mục tiêu : Giúp HS hiểu - Nội qui , nhiệm vụ năm học ý nghĩa - Tự giác thực , nhắc nhở thực tốt nội qui học II/ Chuẩn bị hoạt động 1/ Phơng tiện : - Văn nội qui nhiệm vụ năm học - Một số câu hỏi nội qui , ý nghĩa nội qui ,nhiệm vụ năm học , việc chấp hành nội qui trờng lớp năm qua : Câu 1: Bạn cho biết nội dung nội qui nhà trờng ? Câu 2: Việc tự giác thực nội qui nhà trờng , lớp đợc thực nh ? Câu : Theo bạn điều xảy nhà trờng nội qui ? Câu : Theo bạn việc thực nọi qui nhà trờng lớp ta năm học vừa qua ntn? Câu 5: Trong nam học theo bạn phải thực tốt nhiệm vụ gì? Câu : Theo bạn cá nhân lớp phải làm để thực tốt nhiệm vụ năm học - Một số tiết mục văn nghệ 2/ Về tổ chức : GVCN : + Phổ biến yêu cầu ,nội dung kế hoạch hoạt động + Yêu cầu HS nghiên cứu nội qui trờng việc thực nội qui cảu thân , tập thể năm học vừa qua + Giúp cán lớp xây dựng câu hỏi thảo luận đáp án - Lớp thảo luận thống nội , chơng trình hìng thức hoật động , phân công cụ thể - Tổ trang trí Giáo án HDNG lên lớp lớp - Năm học 2012-2013 Mỗi tổ chuẩn bị số tiết mục văn nghệ III/ Tiến hành hoật động : - Hát tập thể hát: Vui tới trờng - Ngời điều khiển tuyên bố lý ,giới thiệu đại biểu , chơng trình hoạt động - Sau nêu câu hỏi cho lớp thảo luận - Dựa vào đáp án ngời điều khiển tổng két lại vấnđề đợc thảo luận - Xen kẽ tiết mục văn nghệ IV/ Kết thúc hoạt động - Ngời điều khiển động viên lớp tự giác phấn đấu thực tốt nội qui nhiệm vụ năm học V/ Rút kinh nghiệm : Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 Tuần Ngày soạn : 8/9/2012 Ngày dạy: 15/9/2012 Hoạt động : thi tìm hiểu truyền thống nhà trờng I/ Mục tiêu : Giúp HS - Củng cố khắc sâu nhận thức truyền thống tốt đẹp trờng lớp , gơng dạy tốt thầy cô giáovà gơng học tốt HS - Phấn khởi tự hào phát huy truyền thống tốt đẹp trờng lớp việc phấn đấu học tập tudỡng tốt năm học II/ Chuẩn bị 1/ Về phơng tiện hoạt động: - Các mẩu truyện danh nhân địa danh mà nhà trờng mang tên , gơng thầy cô giáo dạy tốt ,các bạn học tốt ,về thành tích bật trờng, lớp - Các hát thầy cô trờng lớp bạn bè - Các câu hỏi câu đố truyền thống nhà trờng ,lớp : + Thành tích cao trờng ta năm học qua gì? + Năm học vừa qua lớp ta có HSG, HS tiên tiến ? + Có HS trờng ta đạt giải HSG cấp huyện , cấp tỉnh kỳ thi HSG môn ? 2/ Về tổ chức: - GVCN nêu yêu cầu nội dung hình thức hoạt động cho lớp, đồng thời hớng dẫn HS tìm hiểu chọn phơng tiện hoạt động - Lớp thảo luận để thống yêu cầu nội dung chơng trình hình thức hoạt động phân công chuẩn bị công việc cụ thể : +Lựa chọn đội hình thi đấu Có thể lựa chọn hai phơng án sau +Mỗi tổ cử HS dự thi ,các tổ viên lại cổ động vien cho tổ Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 Cả lớp cử đội ( đội gồm ngời ) , Các thành viên lại chia làm nhóm cổ động viên cho đội chơi + Cử ngời dẫn chơng trình hoạt động + Cử BGK th ký + Phân công trang trí , mời đại biểu III/ Tiến hành hoạt động - Hát tập thể hát truyền thống nhà trờng - Ngời dẫn chơng trình tuyên bố lý giới thiệu đại biểu , nêu chơng trình hoạt động , mời đội thi đấu BGK lên làm việc - Các đội thi đấu nói lời tâm - BGK nêu thể lệ thi ,cách chấm điểm , qui định thời gian chuẩn bị để trả lời thang điểm cho loại câu hỏi - Thực thi : a) Thi hiểu biết truyền thống nhà trờng Ngời dẫn chơng trình lần lợt nêu yêu cầu câu hỏi thi Các đội báo tín hiệu trả lời Tổ trả lời cha tổ khác có quyền trả lời Nếu đội có tín hiệu trả lời viết ý kiến trả lời giấy Ngời dẫn chơng trình đọc ý kiến đội cho lớp nghe BGK cho điểm tổ công khai lên bảng.Nếu đội trả lời ngời dẫn chơng trình nêu đáp án b) Thi đố vui văn nghệ ( dành cho cổ động viên ) Ngời dẫn chơng trình nêu câu đố vui yêu cầu văn nghệ sau mời cổ động viên xung phong trả lời Nếu không trả lời đợc ngời dẫn chơngtrình nêu đáp án IV/ Kết thúc hoạt động - Trởng BGK công bố kết thi giũa đội - Mời GVCN lên tuyên dơng khen thởng đội có kết cao - Nhận xét chung tinh thần ,ý thức kết tham gia hoạt động giũa tổ , thành viên lớp V/ Rút kinh nghiệm Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 Tuần Ngày soạn : Ngày dạy: Hoạt động : lễ giao ớc thi đua tiết học tốt I/ Mục tiêu : Giúp HS - Hiểu tiết học tốt yêu cầu mà em phải thực tiết học - Xác định thái độ học tập đắn rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật , tính chăm sáng tạo học tập Biết đấu tranh phê phán biểu sai trái học tập - Rèn luyện kỹ học , làm ,ghi chép , phát biểu ý kiến học II/ Chuẩn bị 1)Về phơng tiện học tập - Các tổ họp thống nội dung đăng ký thi đua thực tiết học tốt theo tiêu : + Chuẩn bị tốt học , làm nhà + Giữ kỷ luật trật tự gìơ học + Số điểm tốt đạt đợc + Phát biểu ý kiến học - Chuẩn bị câu hỏi để lớp trao đổi , có đáp án kèm theo III/ Tiến trình hoật động 1)Mở đầu - Hát tập thể hát : Lớp - Tuyên bố lý , giới thiệu đại biểu ,công bố chơng trình làm việc Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 1) Thảo luận - Thế tiết học tốt ? - Tác dụng tiết học tốt ? - Để có tiết học tốt ngời HS cần phải làm ? Sau lớp trao đổi , GV tổng kết ý kiến rút yêu cầu mà HS cần phải thực tiết học 2) Đăng ký thi đua - Đai diện tổ lên đọc đăng ký thi đua tổ ,Cán lớp ghi tiêu thi đua tổ lên bảng để lớp theo dõi - Khi tổ đăng ký thi đua xong , lớp trao đổi thêm tiêu thi đua biện pháp thực - Hát tập thể cá nhân , kể chuyện gơng học tập xen kẽ phàn thảo luận V/ Kết thúc hoạt động - Đại diện cán lớp nhận xét kết chuẩn bị công việc đợc phân công cá nhân , nhóm , tổ - GV nhận xét tinh thần , trách nhiệm chất lợng tham gia hoạt động tổ V/ Rút kinh nghiệm Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 Tuần Ngày soạn : Ngày dạy: Hoạt động : hội vui học tập I/ Mục tiêu : Giúp HS - Ôn tập , củng cố môn học - Xây dựng thái độ phấn đấu vơn lên học giỏi say me học tập - Rèn t nhanh nhạy kỹ phát trả lời câu hỏi II/ Chuẩn bị : 1) Về phơng tiện - Cán môn gặp thầy cô giáo để chuẩn bị câu hỏi đáp án - Chuẩn bị cờ để đội dùng làm phơng tiện trả lời - Một số tiết mục văn nghệ 2) Về tổ chức - Ban tổ chức gồm 3ngời : lớp phó phụ trách học tập soạn thảo câu hỏi , ngời dẫn chơng trình , ngời làm th ký - Mỗi thầy cô giáo tham gia BGK III/ Tiến hành hoạt động 1) Mở đầu - Hát tập thể - Tuyên bố lý , giới thiệu đại biểu , chủ đè nội dung hoạt động 2) Hội vui học tập Phần 1: Ai nhanh giỏi Giáo án HDNG lên lớp lớp - Năm học 2012-2013 Ngời dẫn chơng trình đọc câu hỏi giơ tay trớc đợc quyền trả lời ,nếu trả lời không đến lợt bạn khác - BGK nhận xét phần trả lời đánh giá kết ( vỗ tay ) Phần : Đội nhanh ,giỏi - Mỗi tổ cử nhóm dự thi gồm 3ngời - Cách thi : Ngời dẫn chơng trình nêu câu hỏi , đội có tín hiệu trả lời trớc đợc quyền trả lời Nếu trả lời sai đội khác đợc quyền trả lời tiếp - Th ký ghi kết thi đội lên bảng - Công bố kết thi đội - văn nghệ xen kẽ IV/ Kết thúc hoạt động Ban tổ chức nhận xét kết tham gia , ý thức chuẩn bị cá nhân đội Cám ơn tham gia thầy cô giáo V/ Rút kinh nghiệm Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 Tuần Ngày soạn : Ngày dạy: Hoạt động : lễ đăng kí thi đua hoa điểm tốt dâng cô I/ Mục tiêu: GIúp HS - Hiểu đợc công lao thầy cô giáo HS - Có ý trí tâm thi đua tu dỡng học tập tốt ,tiếp thu dạy dỗ thầy cô - Rèn luyện kỹ trao đổi ý kiến kỹ học cũ học tập II/ Chuẩn bị hoạt động 1) Về phơng tiện - Câu hỏi đáp án cho phần tìm hiểu công lao thầy cô - T liệu tranh ảnh , truyện kể vè công lao hầy cô HS - ảnh Bác lọ hoa khăn bàn 2)Về tổ chức - Các tổ viết đăng kí thi đua tuần học tốt theo tiêun đề Hoa điểm tốt dâng thầy cô - Nội dung đăng kí theo 2chỉ tiêu đánh giá : + Kỉ luật trật tự học + Số điểm tốt đạt đợc tổ - Ban thi đua đè tiêu đánh giá thi đua tổ + Mỗi điểm 9; 10 đợc tính hoa + Mỗi điểm ; đợc tính 1bông hoa + Điểm ;6 khong tính Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 + Mỗi điểm dới trung bình bị trừ 1bông hoa + Kết thúc tuần thi đua vào số hoa đtạ đợc tổ để đánh giá thi đua - GV cán lớp chuẩn bị câu hỏi để sử dụng buôitrao đổi tìm hiểu công ơn thầy cô giáo - cccó thể phân công ngời điều khiẻn buổi lễ phát động thi đuachung , ngời điểu khiển phần thảo luận , ngời điều khiển phần vui chơi - Mời thầy cô giáo môn đến dự III/ Tiến hành hoạt động 1) Khởi động - Hát tập thể : Bụi phấn - Ngời dẫn chơng trình tuyên bố lý giới thiệu đại biểu 2) Trao đổi công ơn thầy cô giáothông qua số câu hỏi - Bạn có biết để có tiết dạy tốt thầy cô giáo phải chuẩn bị nh không ? - Thầy cô giáo mong đợi HS ? - Bạn làm việc đẻ giúp thầy cô giáo dạy tốt ? - Đối với bạn HS phạm lỗi, thầy cô giáo phải sử phạt Bạn có đồng tình với thầy cô giáo không ? ? - Để để đáp công ơn thầy cô giáo HS cần thực điều ? Sau trao đổi xong ngời dẫn chơng trình bổ xung tổng kết lại ý tình cảm tận tâm hết lòng thầy cô giáo 3) Đăng kí thi đua tuần học tốt - NGời dẫn chơng trình nêu mục đích , yêu cầu nội dung thi đua cchs đánh giá thi đua tuần học tốt - Đại diện tổ lên đọc đăng kí thi đua tổ Cán lớp ghi tiêu đăng kí thiđua tổ lên bảng - Xen kẽ văn nghệ tổ 10 Giáo án HDNG lên lớp lớp - Làm bồn hoa cảnh - Trồng xanh sân trờng,vờn trờng, cổng trờng - Chăm sóc trồng, chăm sóc bồn hoa cảnh - Trang trí lớp Năm học 2012-2013 2) Hình thức - Thảo luận, xây dựng nội dung, kế hoạch thực III/ Chuẩn bị họat động 1) Phơng tiện - Bản dự thảo nội dung, dự thảo kế hoạch - Các câu hỏi để thảo luận 2) Tổ chức GVCN nêu vấn đề yêu cầu lớp suy nghĩ sẵn sàng tham gia bàn bạc thảo luận để xây dựng nội dung kế hoạch thực Trờng xanh, đẹp - Hội ý với cán lớp, chi đội trởng tổ trởng để phân công chuẩn bị công việc cụ thể : + Dự thảo nội dung kế hoạch thực trờng xanh, đẹp + Một số câu hỏi thảo luận: Bạn hiểu trờng xanh, đẹp? Xây dựng trờng xanh, sạch, đẹp có ý nghĩa tác dụng nh nào? Theo bạn lớp ta lên làm bồn hoa cảnh đâu? Trồng loại cây, loại hoa bồn hoa hợp ? Theo bạn kế hoạch thực lớp có khó khăn thuận lợi gì? - Cử ngời dẫn chơng trình, cử ngời ghi biên bản, cử ngời dẫn chơng trình văn nghệ IV/ Tiến hành hoạt động 1) Khởi động - Hát tập thể : Mái trờng mến yêu - Ngời dẫn chơng trình nêu lí do, hình thức hoạt động 2) Thảo luận - Ngời điều khiển lần lợt nêu câu hỏi thảo luận 24 Giáo án HDNG lên lớp lớp - Năm học 2012-2013 Mỗi câu hỏi nêu phải đợc trao đổi bổ xung cho đủ ý Ngời điều khiển tổng kết th kí ghi lại - Kết thảo luận nội dung, kế hoạch thực Trờng xanh, sạch, đẹp mà lớp xây dựng lên , đợc biểu trí 3) Văn nghệ - Ngời điều khiển chơng trình văn nghệ giới thiệu số tiết mục văn nghệ lớp V/ Kết thúc hoạt động - Nhận xét kết hoạt động - GVCN phát biểu ý kiến VI/ Rút kinh nghiệm Tuần 26 Ngày soạn : Ngày dạy: Hoạt động 1: thi tìm hiểu đoàn I/ Mục tiêu :Giúp HS - Nhận thức đợc ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3 Những mốc lịch sử củaĐoàn, gơng doàn viên tiêu biểu - Tự hào yêu mến tổ chức Đoàn - Học tập rèn luyện tinh thần tiên phong Đoàn II/ Nội dung hình thức hoạt động 1) Nội dung - Lịch sử ngày thành lập Đoàn 26/3 - Các mốc truyền thống vể vang Đoàn - Các gơng sáng đoàn viên tiêu biểu 25 Giáo án HDNG lên lớp lớp - Năm học 2012-2013 Những thơ, hát Đoàn 2) Các hình thức hoạt động - Thi tìm hiểu truyền thống Đoàn đội III/ chuẩn bị hoạt động 1) Phơng tiện - Các t liệu su tầm đợc truyền thống củ1 Đoàn - Các câu hỏi đáp án 2) Về tổ chức: GVCN - Nêu nội dung yêu cầu hoạt động , hớng dẫn HS su tầm tài liệu - Hội ý với cán lớp tổ trởng đẻ thống chuẩn bị phân cong công việc cụ thể nh: + Mỗi tổ cử đội gồm đến HS ( đội thi chọn cho tên thích hợp ) + Chuẩn bị câu hỏi, câu đố,tranh ảnh đáp án VD : Nhìn tranh đoán việc, nhìn ảnh đoán ngời, câu hỏi nh : Đoàn thành lập từ ? Lúc Đoàn mang tên gì? Từ ngày thành lập Đoàn lần đổi tên ? Bạn kể ngời đoàn viên cộng sản đoàn ta? Bạn đặt câu hỏi cho nội dung sau:Ngày 26/3/1931 ; Đoàn niên cộng sản Đông Dơng ; - Cử ngời dẫn chơng trình, cử BGK, phân công trang trí , chuẩn bị tiết mục văn nghệ , dự kiến mời đại biểu IV/ Tiến hành hoạt động 1) Khởi động - Hát tập thể bài: Cùng ta lên - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu BGK - Các đội tự giới thiệu 2) Cuộc thi - Ngời dẫn chơng trình lần lợt nêu câu hỏi, câu đố tranh ảnh cho đội thi Thời gian suy nghĩ 10 giây, đội có tín hiệu đợc trả lời trớc 26 Giáo án HDNG lên lớp lớp - Năm học 2012-2013 Nếu có đội trả lời không không trả lời đợc cổ động viên nhà có quyền trả lời sau đến lợt cổ động viên đội khác Điểm cổ động viên đợc công vào điểm đội nhà - Sau câu trả lời ngời dẫn chơng trình xin ý kiến BGK Điểm đợc công khai viết lên bảng cho đội - Trong trình thi có xen kẽ tiết mục văn nghệ V/ Kết thúc hoạt động - Công bố kết thi - Nhận xét tinh thần thái độ hoạt động tổ , cá nhân VI/ Rút kinh nghiệm Tuần 28 Ngày soạn : Ngày dạy: Hoạt động 3: x ây dựng kế hoạch tham gia hội trại 26/3 I / Mục tiêu: Giúp HS - Hiểu ý nghĩa hội trại ,tăng thêm tinh thần trách nhiệm tham gia hội trại - Hứng thú hoạt động hội trại - Tích cực thảo luận, bàn bạc chuẩn bị hội trại II/ Nội dung hình thức hoạt động 27 Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 1) Nội dung - Các công cụ dựng trại , hình thức dựng trại , địa điểm dựng trại , hoạt động dựng trại , kế hoạch chuẩn bị 2) Hình thức hoạt động - Thảo luận theo lớp III/ Chuẩn bị 1) Phơng tiện hoạt động - Bản thông báo nhà trờng tổ chức hội trại - Các nhiệm vụ nhà trờng giao cho lớp - Các câu hỏi để thảo luận, bàn bạc VD: Lớp ta nên đặt tên cho trịa gì? Cần phải coa dụng cụ để dựng trại ? Nội dung hoạt động trại lớp tavà kế hoạch tiến hành nh ? 2) Về tổ chức - GVCN nêu vấn đề cho lớp địng hớng thảo luận - Giao cho chi đội trởng lớp trởng chuẩn bị điểu khiển lớp thảo luận - Giao cho cán văn nghệ chuẩn bị tiết mục văn nghệ - Cử th kí ghi biên IV/ Tiến hành hoạt động 1) Khởi động - Hát tập thể : Mơ ớc ngày mai - Nêu lí giới thiệu chơng trình thảo luận lớp 2) Thảo luận - Ngời dẫn chơng trình lần lợt nêu vấn đề( ttên trại , dụng cụ dựng trại, nội dung hoạt động, địa điểm dựng trại, ) hớng dẫn lớp thảo luận bàn bạc - Mỗi vấn đề thảo luận có lấy biểu - Th kí lớp ghi biên 3) Phân công thực :Ngời dẫn chơng trình - Phân công công viẹc cụ thể cho cá nhân, tổ nhóm chuẩn bị - Tổng kết lại thông qua biên lấy biểu 28 Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 4) Văn nghệ : Ngời phj trách văn nghệ điều khiển lớpthực số tiết mục văn nghệ trò chơi V/ Kết thúc hoạt động - Ngời điều khiển nhận xét kết hoạt động - GVCN phát biểu ý kiến Tuần 30 Ngày soạn : Ngày dạy: Hoạt động 4: rèn luyện theo gớng sáng đoàn viên I/ Mục tiêu : Giúp HS 29 Giáo án HDNG lên lớp lớp - Năm học 2012-2013 Hiểu rõ phẩm chất,năng lực tốt đẹp gơng sáng đoàn viên tiêu biểu đấu tranh cách mạng, lao động sản xuất học tập rèn luyện mà em phải noi theo - Cảm phục yêu mếncá c gơng sáng đoàn viên - Biết xây dựng kế hoạch học tập rèn luyện theo gơng sáng đoàn viên II/ Nội dung hình thức hoạt động 1) Nội dung - Tên tuổi gơng sáng đoàn viên tiêu biểu - Các phẩm chất, lực họ thực tiễn - Kế hoạch học tập rèn luyện theo gơng sáng đoàn viên 2) Hìng thức hoạt động : Trao đổi, thảo luận, xây dựng kế hoạch rèn luyện III/ Chuẩn bị hoạt động 1) Phơng tiện - Các gơng sáng đoàn viên - Các câu hỏi thảo luận - Bản kế hoạch rèn luyện cá nhân , tổ 2) Về tổ chức - GVCN nêu mục đích, nội dung thảo luận, hớng dẫn HS tìm hiểu gơng sáng đoàn viên sách báo sống xung quanh địa phơng , trờng - Hội ý cán lớp, với tổ trởng để phân công chuẩn bị - Chuẩn bị câu hỏi thảo luận : VD : + Bạn nêu 1gơng sáng đoàn viên mà bạn cần phải noi theo? + Bạn học tập đợc ngời đoàn viên đó? + Kế hoạch rèn luyện bạn nh ? - Cử ngời dẫn chơng trình - Mỗi tổ chuẩn bị 1kế hoạch tổ theo gơng sáng đoàn viên - Mỗi cá nhân HS chuẩn bị kế hoạch cá nhân rèn luyện học tập theo g ơng sáng đoàn viên - Cử ngời dẫn chơng trình văn nghệ , cử ngời trang trí IV/ Tiến hành hoạt động 30 Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 1) Khởi động - Hát tập thể bài: Tiến lên đoàn viên ( Nhạc lời : Phạm Tuyên ) - Ngời dẫn chơng trình tuyên bố lí do, giới thiệu chơng trình hoạt động 2)Thảo luận xây dựng kế hoạch - Ngời dẫn chơng trình lần lợt nêu câu hỏi thảo luận - Cá nhân phát biểu ý kiến trình bày kế hoạch rèn luyện theo gơng sáng đoàn viên - Các tổ trình bày kế hoạch rèn luyện cuả tổtheo gơng sáng đoàn viên - Ngời dẫn chơng trình tóm tắt kế hoạch rèn luyện lớp 2) Văn nghệ: Ngời dẫn chơng trình văn nghệ giới thiệu số tiết mục văn nghệ chuẩn bị V/ Kết thúc hoạt động - Ngời điều khiển nhậ xét kết hoạt động , tinh thần thái độ thành vien lớp - GVCN phát biểu ý kiến VI/ Rút kinh nghiệm Tuần 32 Ngày soạn : Ngày dạy: Hoạt động 1: di sản , di tích lịch sửvới thiếu nhi 31 Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 I / Mục tiêu: Giúp HS - Có hiểu biết di sản, di tích lịch sử địa phơng đất nớc ,biết xác định trách nhiệm ngời HS việc bảo vệ di sản, di tíchl lịch sử - Biết tôn trọng có thái độ tích cực việc góp phần bảo vệ di sản, di tích lịch sử địa phơng , đất nớc II/ Nội dung hình thức hoạt động 1) Nội dung - Hiểu biết di sản, di tích lịch sử - Hiểu phải bảo vệ phát huy di sản, di tích lịch sử 2) Hình thức hoạt động - Thi trình bày kết su tầm tài liệu viết di sản, di tích lịch sử - Văn nghệ III/ Chuẩn bị hoạt động 1) Phơng tiện - Các t liệu, tranh ảnh, viết thơ, ca dao tục ngữvề di sản, di tích lịch sử địa phơng đất nớc - Một số câu hỏi phục vụ cho thi 2) Về tổ chức - GVCN nêu yêu cầu nội dung hoạt động định hớng cách tổ chức hoạt động - Hớng dẫn HScách su tầm xếp t liệu thu thập đợc, trình bày giấy khổ to thành album bao gồm tất t liệu mà su tầm đợc - GVCN xây dựng số câu hỏi thi tìm hiểu theo chủ đề hoạt động ( phối hợp với GV môn) - Cùng với HS xây dựng thi - Cử ngời dẫn chơng trình, cử BGK thi III/ Tiến hành hoạt động Giới thiệu kết su tầm tổ : 32 Giáo án HDNG lên lớp lớp - Năm học 2012-2013 Từng tổ trình bày kết su tầm 3phút Khi trình bày nên nói theo thứ tự, tên di sản, di tích lịch sử, địa điểm , ý nghĩa di sản *Thi tìm hiểu - Lớp cử đội, đội từ đến 10 ngời phân công bạn làm đội trởng - Sau hiệu lệnh ngời dẫn chơng trình , đội trởng đội lên bốc thăm câu hỏi Từng đội chuẩn bị trả lời,đọc to câu hỏi rõ ràng Nếu đọi trả lời cha cha đủ, BGK mời HS dới trình bày ý kiến Saunđó BGK công bố kết đội phát thởng V/ Kết thúc hoạt động - Nhận xét vầ tinh thần, thái độ tham gia HS - Rút kinh nghiệm khâu chuẩn bị, cách điều khiển cán lớp cách tham gia HS VI/ Rút kinh nghiệm Tuần 32 33 Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 Ngày soạn : Ngày dạy: Hoạt động 2: tình đoàn kết hữu nghị I/ Mục tiêu : Giúp HS - Hiểu đợc tình đoàn kết hữu nghị dân tộc giới tạo nên sức mạnh,sẽ trì phát triển đợc hào bình hành tinh từ nhạn thức đợc trách nhiệm môĩ ngời phải vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị - TÔn trọng tình đoàn kết hữu nghị, có tình cảm có ý thức sẵn sàng hợp tác với tinh thần hiểu biết lẫn - rèn luyện kĩ giao tiếp, xây dựng mối quan hệ thân thiện tinh thần tôn trọng hiểu biết lẫn II/ Nội dung hình thức hoạt động 1) Nội dung : Hiểu đợc - Đoàn kết hữu nghị ? - Tình đoàn kết hữu nghị trì phát triển hoà bình nh ? - Vì phải có tình đoàn kết hữu nghị - Làm để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ? 2) Hình thức hoạt động - Hái hoa dân chủ, thảo luận văn nghệ III/ Chuẩn bị hoạt động 1) Phơng tiện - Tranh ảnh, hát, thơ, câu chuyện ca ngợi tình đoàn két hữu nghị Một số câu hỏi dành cho hái hoa đân chủ 2) Tổ chức - GVCN phối hợp với GV văn ,GDCD để soạn số câu hỏi chuẩn bị cho hoạt động - Cử BGK, ngời dẫn chơng trình, cử tổ trang tí lớp IV/ Tién hành hoạt động 34 Giáo án HDNG lên lớp lớp - Năm học 2012-2013 Lớp kê bàn hình chữ U, có hoa trang trí đẹp mắt với nhng hoa câu hỏi đủ màu sắc - NGời dẫn chơng trình nêu câu hỏi thảo luận mời GVCN điều khiển hoạt động với BGK - NGời dẫn chơng trình mời lần lợt đại diện tổ lên hái hoa, hoa câu hỏi cần thảo luận - VD: + Em hiểu tình doàn kết hữu nghị ? + Nếu ngời có ý thức đoàn kết hữu nghị hợp tác có tác dụng nh cho gia đình, cho cộng đồng, cho dân tộc ? + Càn phải làm để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ? + Thử phác thảo mmột kế hoạch tổ việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ? - Toàn lớp trao đổi, thảo luận, bổ sung cau hỏi, câu trả lời tổ Xen kẽ hái hoa dân chủ - Sau GV tổng kết đa thông tin cần thiết hoạt động V/ Kết thúc hoạt động - Nhận xét ý thức chuẩn bị HS tinh thần tham gia hoạt động - Rút kĩ tốt cho lần tổ chức hoạt động VI/ Rút kinh nghiệm 35 Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 Tuần 34 Ngày soạn : Ngày dạy: Hoạt động 2: hội vui học tập I/ Mục tiêu : Giúp HS - Ôn luyện kiến thức môn học, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm học, đồng thời la dịp để em trao đổi king nghiệm học tập tốt - Rèn luyện kĩ hoạt động tậ thể cá nhân nh trình bày trớc tập thể, xử lí tình hoạt động, điều khiển tập thể hoạt động - Có thái độ tích cực hứng thú với hoạt động hội vui học tập II/ Nội dung hình thức hoạt động 1) Nội dung - Kiến thức môn học, môn mà lớp nhận thấy cha chắn phải cố gắng - Phơng pháp học tập cách ôn tập cho kì thi cuối năm 2) Hình thức hoạt dộng : Thi trả lời nhanh , văn nghệ III/ Chuẩn bị hoạt động 1) Các phơng tiện hoạt dộng - Phiếu câu hỏi môn học khác 2) Tổ chức : a- GVCN - Giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán lớp tổ chức hoạt động trao dổi với em nhằm thống chọn môn học mà lớp yếu để xây dựng hệ thống câu hỏi phục vụ cho Hội vui học tập - Liên hệ với GV môn chọn đề nghị họ hợp tác cung cấp số câu hỏi cụ thể - Định kì cho nội dung ôn tạp môn học b HS 36 Giáo án HDNG lên lớp lớp - Năm học 2012-2013 Cán lớp họp bàn kế hoạch thực hiện, phân công việc cho tổ, giao nhiệm vụ cho cán môn học chuẩn bị đáp án trả lời , xây dựng chơng trình hội vui học tập - Từng tổ họp phân công chuẩn bị cho thành viên cử ngời tham gia vào đội thi - Cử BGK, ngời dẫn chơng trình, mời GV môn , phân công trang trí IV/ Tiến hành hoạt động - Bàn ghế đợc kê theo hình chữ U, phía trớc bàn BGK , bên cạnh bàn đội dự thi - Ngời dẫn chơng trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu mời BGK lên làm việc Hoạt động thi trả lời nhanh - Ngời dẫn chơng trình mời đội thi ngồi vào vị trí BGK nêuyêu cầu, nội dung thi cách thức thi nh sau: + Yêu cầu: Mỗi câu hỏi đợc trả lời phút, trình bày phải nói to rõ ràng + Nội dung thi: Là câu hỏi ôn tạp dịnh hớng chuẩn bị + Cách thức thi : Ngời dẫn chơng trình rút câu hỏi đặt bàn BGK, đọc to dể đội suy nghĩ phút Khi có hiệu lệnh đội giơ tay trớc đội đợc trình bày ý kiến Nếu trả lời không mạch lạc rõ ràng kéo dài thời gian quy địnhthì ngời dẫn chơng trình mời đội khác trả lời thay Điểm số ghi cho đội trả lơi Nếu đội thi không trả lời đợc ngời dẫn chơng trình mời khán giả lớp trả lời Trong trình thi ngời dẫn chơng trình lên linh hoạt diều chỉnh đẻ thi diễn vui vẻ hấp dẫn BGK theo dõi ghi điểm đánh giá Kết thúc thi, BGK công bố điểm cho dội tuyen dơng đội thắng V/ Kết thúc hoạt dộng - Nhận xét tinh thần tham gia lớp thông báo kết đạt đợc sau hội vui học tập - Nhắc nhở động viên học tập tốt để có đợc kì thi cuối năm dạt kết cao VI/ Rút kinh nghiệm 37 Giáo án HDNG lên lớp lớp Năm học 2012-2013 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 7, Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 7, Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay