5 sai lam lon cua sinh vien moi ra truong

2 154 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 07:59

5 sai lầm lớn sinh viên trường Theo VnEconomy (30/06/07) Theo số chuyên gia tuyển dụng uy tín Mỹ, sai lầm lớn phổ biến mà sinh viên trường thường mắc phải Nhờ cha mẹ gây ảnh hưởng với nhà tuyển dụng Nếu cha mẹ bạn thường xuyên can thiệp vào khía cạnh đời sống bạn lúc bạn tìm việc làm lúc họ dừng can thiệp lại Ivey, chuyên gia tuyển dụng nói: “Nhà tuyển dụng đánh giá bạn chưa trưởng thành không chuyên nghiệp bạn nhờ đến giúp đỡ cha mẹ.” Sai lầm sử dụng Internet Một số sinh viên bày tỏ thái độ công việc, công ty hay nhân vật mà họ không ưa blog mạng xã hội ảo MySpace Điều nguy hiểm nhà tuyển dụng sử dụng Google để tìm kiếm thông tin bạn Tốt bạn nên chắn thông tin mạng có liên quan đến bạn đừng xúc phạm đến Không biết cách tìm việc thông qua người quen Giám đốc công ty tuyển dụng uy tín nói: “Nhiều khi, bạn không nghĩ tới kết mà mối quan hệ bạn đem lại Nếu bạn ngồi xuống viết danh sách người mà bạn biết, bạn nhận mạng lưới quan hệ xã hội bạn thật rộng lớn Và người mạng lưới lại có mạng lưới riêng họ.” Do vậy, bạn nên để người biết bạn tìm việc công việc mà bạn mong muốn Sau đó, bạn nên sử dụng thông tin tuyển dụng mà mạng lưới quan hệ bạn cung cấp Không biết nói “Cảm ơn.” Viết email ngắn để cảm ơn người giúp đỡ việc khó khăn Thế nhưng, nhiều sinh viên tốt nghiệp chưa làm điều Trả lời điện thoại chưa cách Một số nhà tuyển dụng cho biết, nhiều sinh viên tốt nghiệp chí sử dụng tiếng lóng nói chuyện với họ Nếu nhà tuyển dụng gọi điện cho bạn bạn nơi mà việc nói chuyện qua điện thoại gặp khó khăn, chẳng hạn bạn đường hay sân vận động, tốt bạn nên xin lỗi hẹn gọi lại họ vài phút sau để có thời gian tới địa điểm thích hợp Ngoài ra, bạn nên có thái độ bình tĩnh, lịch sử dụng ngôn từ người trưởng thành trò chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 sai lam lon cua sinh vien moi ra truong, 5 sai lam lon cua sinh vien moi ra truong, 5 sai lam lon cua sinh vien moi ra truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay