CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER

18 173 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 05:01

CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Bởi: Nguyễn Việt Dũng 2.1 Một số công nghệ ảo hoá máy chủ 2.1.1 Công nghệ ảo hoá Virtuozzo Containers Parallels a Giới thiệu chung Virtuozzo Containers hãng Parallels giải pháp ảo hóa khai thác đầy đủ lực hạ tầng công nghệ thông tin cách gia tăng việc tận dụng tài nguyên dư thừa máy chủ hữu gấp – lần so với công nghệ khác Trong bối cảnh mà ngân sách đầu tư cho công nghệ thông tin ngày eo hẹp việc khai thác hạ tầng có mức độ cao đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí không khâu bảo hưỡng lượng mà phần vốn tái đầu tư cho việc mua sắm máy chủ Parallels Virtuozzo Containers cung cấp lớp ảo hóa chịu trách nhiệm phân bổ tài nguyên hệ thống cho tất máy ảo – gọi container Lớp ảo hóa tiêu tốn khoảng 2% lực xử lý từ giúp tăng tỷ lệ máy ảo máy chủ vật lý, hiệu máy chủ gần không đổi so với chạy độc lập 1/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Hình 2.1: Kiến trúc ảo hoá Virtuozzo Containers b Tổng quan Parallels Virtuozzo Containers • Một số đặc tính • Phân vùng thông minh: Mỗi máy ảo chứa liên kết ánh xạ đến phiên hệ điều hành • Quản lý tài nguyên linh hoạt: việc phân bổ tài nguyên hệ thống thực thi tự động quản trị viên • Quản lý tập trung: tiến trình vận hành, bảo trì, nâng cấp thực cách tập trung thông qua công cụ quản lý • Di trú trực tiếp (Linux Only): di chuyển linh hoạt containers máy chủ vật lý • Công cụ quản lý • Parallels Virtuozzo Containers: Cung cấp công cụ quản lý hướng tới yếu tố: dễ sử dụng, quản lý tập trung đa chức • Parallels Virtual Automation: Tiền thân Parallels Infrastructure Manager cho phép quản trị viên quản lý hầu hết ứng dụng ảo hóa bao gồm Parallels Virtuozzo Containers (Windows and Linux), Parallels Server Bare Metal (standard and advanced editions), Parallels Server for Mac and Parallels Server for Mac Bare Metal Edition thông qua giao diện web • Parallels Management Console thành phần tự động cài đặt chung với Parallels Virtuozzo Containers Với PMC, quản trị viên thực tác vụ: • Tạo container cài đặt hệ điều hành • Cấu hình chỉnh sửa thông số container 2/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER • Quản lý OS Application template • Giám sát, phát khắc phục nhanh cố xảy Hình 2.2: Thống kê tình hình sử dụng tài nguyên máy ảo hệ thống (Cửa sổ Parallels Management Console) 2.1.2 Công nghệ ảo hoá XenServer Citrix a Giới thiệu chung Citrix XenServer môt tảng quản lý máy chủ ảo hóa hoàn chỉnh, xây dựng trên tảng Xen Hypervisor mạnh mẽ Công nghệ Xen chuyên gia ngành thừa nhận rộng rãi phần mềm ảo hóa nhanh an toàn XenDesktop thiết kế để quản lý máy chủ ảo Windows Linux cách hiệu cung cấp giải pháp hợp máy chủ với chi phí hợp lí đảm bảo tính liên tục hoạt động kinh doanh 3/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Hình 2.3: Cửa sổ làm việc XenServer b Tổng quan XenServer • Một số đặc tính • Chuyển đổi Hợp Nhất Chuyển đổi máy chủ vật lý thành máy ảo sử dụng XenConvert tạo máy chủ áo từ trình điều khiển trung tâm XenCenter Thiết lập hình mẫu máy chủ ảo hóa, giúp việc tạo máy chủ ảo trở nên dễ dàng thuật tiện Giải số lượng máy chủ vật lý cách chuyển đổi sang máy chủ ảo hóa • Vận hành Quản lý Thực thi tác vụ trung tâm liệu cách tự động sử dụng tính phiên miễn phí XenServer môi trường vận hành trực tiếp XenConvert, XenMotion XenCenter cung cấp đầy đủ tính cần thiết giúp doanh nghiệp quản lý trung tâm liệu ảo hóa • Lợi ích: 4/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Là giải pháo ảo hóa máy chủ thực thụ, XenServer giúp doanh nghiệp đạt lợi ích kinh tế từ đám mây thông qua việc tự động hóa trung tâm liệu, tăng cường hiệu giám sát quản lý, với độ tin cậy cao đảm bảo tính liên tục kinh doanh, khả tân dụng điện toán đám mây giải pháp mở rộng sở hạ tầng doanh nghiệp XenServer giúp doanh nghiệp: • • • • Tự động hóa trung tâm liệu hợp lý hóa quy trình vận hành Thích nghi với yêu cầu ngày cao hiệu quản lý CNTT Giảm thời gian chết kế hoạch Tăng sức mạnh cho hệ thống điện toán đám mây doanh nghiệp • Sự khác biệt Citrix XenServer • Giá trị ảo hóa tốt – Cung cấp hỗ trợ miễn phí sức mạnh công nghệ từ nhà cung cấp giải pháp ảo hóa máy chủ hàng đầu,công nghệ Xen Hypervisor giúp chuyển đối chi phí hợp máy chủ doanh nghiệp thành vốn đầu tư thiết bị, không gian, hệ thống lượng làm mát • Tính đẳng cấp doanh nghiệp – Quản lý tập trung chuyển đổi máy chủ ảo trực tiếp giúp doanh nghiệp quản lý môi trường cách dễ dàng thông minh tối ưu hóa nguồn lực giảm thời gian chết kế hoạch • Dễ dàng thiết lập Quản trị – XenServer cài đặt vận hành vòng 10 phút có kiến trúc quản lý giao diện điều khiển độc đáo, giúp doanh nghiệp quản lý tập trung hàng trăm máy chủ ảo với MB dung lượng lưu trữ 2.1.3.Công nghệ ảo hoá Hyper – V Microsoft a Giới thiệu chung Hyper-V công nghệ ảo hóa Server hệ Microsoft thành phần quan trọng hệ điều hành Windows Server 2008 Hyper-V công nghệ ảo hóa hệ dựa hypervisor, khai thác phần cứng Server 64-bit hệ Người dùng (chủ yếu doanh nghiệp) không cần phải mua thêm phần mềm để khai thác tính ảo hoá bới tính sẵn có Windows Server 2008 Với Hyper-V, Microsoft cung cấp tảng ảo hóa mạnh linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ảo hóa cấp độ cho môi trường doanh nghiệp Hyper-V có phiên Windows Server 2008 64 bit là: 5/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Standard (một máy ảo), Enterprise (4 máy ảo) DataCenter (không giới hạn số lượng máy ảo) Tuy nhiên hỗ trợ hệ điều hành khách 32-bit 64-bit Đây điểm bật Hyper-V b Tổng quan Hyper - V • Một số đặc tính: • Hyper-V gồm thành phần chính: hypervisor, ngăn ảo hóa mô hình I/O (nhập/xuất) ảo hóa Hypervisor lớp phần mềm nhỏ diện xử lý (BXL) theo công nghệ Intel-V hay AMD-V, có vai trò tạo "partition" (phần vùng) mà thực thể ảo chạy • Một partition đơn vị cách ly mặt luận lý chứa hệ điều hành làm việc Luôn có partition gốc chứa Windows Server 2008 ngăn ảo hóa, có quyền truy cập trực tiếp thiết bị phần cứng Partition gốc sinh partition (được gọi máy ảo) để chạy hệ điều hành máy khách Một partition sinh tiếp partition • Máy ảo quyền truy cập đến xử lý vật lý, mà “nhìn thấy” xử lý hypervisor cấp cho Máy ảo sử dụng thiết bị ảo, yêu cầu đến thiết bị ảo chuyển qua VMBus đến thiết bị partition cha Thông tin hồi đáp chuyển qua VMBus Nếu thiết bị partition cha thiết bị ảo, chuyển tiếp gặp thiết bị thực partition gốc Toàn tiến trình suốt HĐH khách • Hyper-V tích hợp sẵn HĐH Windows Server, hypervisor móc trực tiếp đến luồng xử lý BXL, nhờ việc vận hành máy ảo hiệu so với kiến trúc ảo hoá trước 6/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Hình 2.4: Kiến trúc Hyper - V • Các lợi ích sử dụng Hyper – V • Độ tin cậy: Hyper-V cung cấp độ tin cậy tốt khả mở rộng lớn cho ảo hóa sở hạ tầng Hypervisor không phụ thuộc vào trình điều khiển thiết bị hãng thứ ba Nó thúc đẩy phần lớn trình điều khiển thiết bị xây dựng cho Windows Hyper-V có sẵn Server Core Điểm bật bạn quản lý dịch vụ Server Core giao diện dòng lệnh (CLI) quản lý từ xa công cụ MMC công cụ Remote Server Administration Tools tích hợp sẵn Windows Vista Windows Server 2008 • Máy chủ ảo hóa mạnh: Ảo hóa cho phép khả sử dụng, quản lý tài nguyên, ứng dụng hiệu máy chủ Các máy chủ ảo hóa có khả làm công việc với linh hoạt cao, tận dụng khả phần cứng tối đa, mà xung đột với máy chủ ảo hóa khác Hyper-V kiểm soát chặt chẽ nguồn tài nguyên phần cứng có sẵn cho máy ảo Ví dụ: Máy ảo cô lập tiếp xúc giới hạn với máy ảo khác mạng máy tính • Bảo mật: An ninh bảo mật thách thức giải pháp máy chủ Các máy chủ ảo hóa tiếp xúc với chức máy chủ khác hệ thống Ví dụ triển khai nhiều chức máy chủ máy tính, máy chủ ảo hóa đảm nhận chức năng, máy chủ ảo hóa bị quyền kiểm soát, đảm bao kẻ công khó thể 7/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER • • • • • • tiếp xúc với máy ảo hóa khác máy chủ vật lý Ảo hóa cung cấp hội để tăng cường an ninh cho tất tảng máy chủ Hiệu suất: Hyper-V giải khối lượng công việc đòi hỏi nhiều giải pháp ảo hóa trước cung cấp khả phát triển hệ thống Hiệu suất bao gồm: Tốc độ cải tiến thông qua kiến trúc ảo hóa cốt lõi hypervisor Hỗ trợ đa luồng tăng đến bốn vi xử lý mảy chủ ảo hóa Tăng cường hỗ trợ 64-bit, cho phép máy chủ ảo hóa chạy hệ điều hành bit-64 truy cập số lượng lớn nhớ (lên đến 64 GB VM), cho phép sử lý khối lượng công việc chuyên sâu cao Kiến trúc hypervisor cho phép chia cắt lớp thực thi trình điều khiển, làm việc chặt chẽ với ảo hóa kiến trúc phần cứng Nâng cao hiệu suất phần cứng Chia sẻ, tối ưu hóa truyền liệu phần cứng vật lý máy ảo 2.2 Cấu trúc Vmware Esx Server Máy chủ Esx sử dụng cấu trúc VMM– Hypervisor, nghĩa máy chủ Esx tạo lớp ảo hóa hypervisor để điều khiển trình chia sẻ sử dụng tài nguyên máy ảo Nhờ cấu trúc xử lý linh hoạt nên máy ảo tận dụng tối đa hiệu suất phần cứng quản lý dễ dàng Trong mô hình máy ảo thông qua hệ điều hành chủ để truy cập phần cứng Mọi vấn đề liên lạc máy ảo với phần cứng thực qua lớp ảo hóa Hypervisor máy chủ Esx tạo Vì tốc độ làm việc máy ảo nhanh đạt hiệu cao Hình 2.5: Cấu trúc ESX Server 8/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Esx Server tạo thành từ hai thành phần ; • Hạt nhân máy chủ ESX hay gọi vmkernel, vmkerlnel quản lý phân phối việc truy cập tới tài nguyên phần cứng máy chủ, nhờ vmkernel cho phép cài hệ điều hành lên máy ảo quản lý nhớ cho máy ảo, phân phối chu kì xử lý, trì thiết bị chuyển mạch kết nối mạng • Hệ điều hành điều khiển (t) hay gọi COS Hình 2.6: Sơ đồ tương tác ESX Server 2.2.1 Hệ điều hành điều khiển (Console Operating System) Hệ điều hành điều khiển (COS)được sử dụng để khởi động hệ thống chuẩn bị trình làm việc phần cứng cho vmkernel Khi hệ điều hành điều khiển tải lên hoạt động chương trình khởi động cho vmkernel, có nghĩa chuẩn bị tất tài nguyên cần thiết cho hoạt động vmkernel Khi COS tải xong Esx vmkernel bắt đầu hoạt động khởi động hệ thống đảm nhận vai trò hệ điều hành Lúc vmkernel tải lại COS số thành phần phụ gọi “người giúp đỡ công việc (helper works)” hoạt động chế độ đặc quyền.Lúc hệ điều hành điều khiển có số nhiệm vụ khác quan trọng ảnh hưởng tới hoạt động máy ảo • User interaction with ESX : Đây giao diện tương tác người dùng với Esx Server Cos có trách nhiệm trình bày nhiều phương pháp khác 9/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER • • • • • • • để thực giao tiếp máy chủ Esx với hệ thống Nó cho phép người sử dụng tương tác với máy chủ sử dụng dịch vụ Giao diện truy cập trực tiếp(Direct console access) Truy cập Telnet ssh Giao diện Web (Web interface) Truyền liệu (FTP) Proc file system : Hệ thống tập tin proc sử dụng COS vmkernel để cung cấp số liệu thời gian thực thay đổi cấu hình Authentication : Có tiến trình cos đòi hỏi cung cấp chứng thực để có chế cho phép ngăn chặn truy cập vào hệ thống Running Support Applications: Có số ứng dụng chạy COS cung cấp hỗ trợ mở rộng môi trường máy chủ nhà cung cấp phần cứng có số phương pháp đề phát vấn đề vế phần cứng chúng phát sinh.trong số trường hợp khuyến cáo người dùng backup hệ thống lên cos để cos backup file hệ thống quan trọng 2.2.2 Vmkernel (lõi điều khiển chính) Khi hệ điều hành nạp ,các vmkernel bắt đầu khởi động khởi động hệ thống Nó chịu trách nhiệm quản lý phân phối tài nguyên Các COS nạp lại máy ảo quản lý cấu hình Các COS thực quy tắc tương tự cho nguồn tài nguyên phân bổ cho người dùng hệ thống Vmkernel thực nhiều chức chức quản lý tương tác phần cứng máy ảo phần cứng Server vật lý.nó hoạt động người đứng điều phối tài nguyên cho máy ảo cần thiết 2.2.3 The ESX Boot Process (Qúa trình khởi động máy chủ ESX) Là trình khởi động máy chủ Esx Bằng việc quan sát trình khởi động hệ thống máy chủ Esx này, thấy COS vmkernel tương tác với lúc vmkernel nắm quyền quản lý tài nguyên hệ thống Cần phải nắm rõ trình để hiểu COS phần tách biệt với vmkernel Ngoài máy chủ khởi động số dịch vụ ứng dụng hoạt động kiến thức am tường trình giúp ích nhiều trình tìm kiếm , phát xử lý cố Có nhiều bước trình khởi động hệ thống sau số trình quan trọng 2.2.3.1 Lilo (Bộ nạp khởi động ứng dụng) Còn gọi linux loader nạp khởi động ứng dụng.giống ntloader windows khởi động hệ thống đọc từ ổ cứng dựa thông tin có file etc/lilo.config hệ thống bắt đầu khởi tạo trình khởi động Esx mặc 10/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER định lilo tải khởi động vmkernel file chứa thông tin cấu hình cos khởi động thông tin chứa lượng nhớ để phân bổ cho thiết bị cấu hình để cos sử dụng Nếu bình thường lilo cài master boot record mặc định tải hệ điều hành mà phân vùng đánh dấu tích cực lên để khởi động.trong trường hợp có nhiều hệ điều hành có nhiều lựa chọn để khởi động lifo khởi tạo dấu nháy báo hiệu cho người dùng lựa chọn hệ điều hành để khởi động, Sau lilo nạp thành công cos tải lên đa số trình khởi động nằm cos 2.2.3.2 Init Quá trình mà Cos thực init Quá trình đọc file etc/inittab tập tin xác định runlevel mà hệ thống thực thi Runlevel xác định dịch vụ khởi động thứ tự khởi động chúng Các giá trị runlevel biến đổi linux so sánh tùy chọn có sẵn window safe mode command prompt Hệ thống Esx mặc định runlevel 2.2.4 Phần cứng ảo (HardwareVirtualization) ESX có trách nhiệm cung cấp phần cứng ảo cho máy ảo.khi máy ảo yêu cầu truy suất hay truy cập tài nguyên vmkernel chịu trách nhiệm thiết lập đồ ảo tương tác yêu cầu máy ảo với phần cứng vật lý để xử lý Một số tài nguyên ổ cứng , card mạng có nhiều lựa chọn ,vì am hiểu phần cứng giúp xây dựng hệ thống tương thích để hoạt động cách hoàn hảo 11/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Hình 2.7: Sơ đồ phân phối card mạng 2.2.5 Tính Của ESX Server 2.2.5.1 Virtual Machine File System (VMFS) Đây hệ thống tập tin hiệu suất cao cho phép nhiều hệ thống truy cập vào hệ thống tập tin thời điểm Nó công nghệ hỗ trợ cho VMotion High Availability VMFS cho phép thêm xóa máy chủ Esx mà không làm ảnh hưởng đến máy chủ khác 12/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động VMFS 2.2.5.2 Virtual symmetric multi-processing (Virtual SMP) Virtual SMP cho phép Vmware ESX Server tận dụng đến bốn vi xử lý vật lý hệ thống lúc Cân tải tác vụ vi xử lý 2.2.5.3 Vmware High Availability (VMHA) Đây tiện ích hoàn hảo thiết kế cho hệ thống máy chủ ESX Vmware Infrastructure Mục đích công nghệ di chuyển máy ảo từ máy chủ ESX sang máy chủ ESX khác sảy cố hỏng hóc máy chủ vật lý hay kết nối mạng Giúp máy ảo máy ESX vật lý bị hỏng chuyển qua máy ESX khác phục hồi tình trạng mà không nhiều thời gian chết nên không ảnh hưởng đến tiến trình làm việc Đây tính mạnh hệ thống thiết bị phần cứng bị rủi ro hư hỏng,và vấn đề trục trặc khó đoán trước Vì 13/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER để đảm bảo an toàn liệu máy chủ ứng dụng hoạt động trực tuyến bị cố giải pháp cấu hình cho hệ thống hoạt động tính High Availability Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động Vmware High Availability • Yêu cầu Vmware High Availability • Công nghệ High Availability hỗ trợ cho số phần Phần mềm ảo hóa Vmware cung cấp Vmware Infrastructure Vmware ESX Server • Để cấu hình tính phải có hai hệ thống máy chủ sử dụng ảo hóa • Phải có thiết bị lưu trữ mạng SAN để kết nối hai hệ thống • Yêu cầu phải có tương thích hoạt động hệ thống máy chủ − Ưu điểm High Availability • Cung cấp độ an toàn cao cho máy ảo, nhờ máy ảo hoạt động đươc di chuyển sang hệ thống máy chủ • Không phân loại hệ điều hành, hệ điều hành cài máy ảo chuyển đồi • Cấu hình dễ dàng triển khai nhanh chóng 14/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER • Có thể kết hợp với công nghệ khác phân phối tài nguyên nguyên (Distributed Resource Scheduler) VMonitor để máy ảo di chuyển sang hệ thống khác mà không gây kết nối người dùng • Có thể cấu hình độ ưu tiên khởi động lại chuyển qua máy chủ ESX Server • Hạn chế • Các CPU máy chủ phải tương thích với • Các máy ảo nằm hệ thống máy chủ gặp trục trặc cần phải khởi động lại • Không đảm bảo an toàn cho ứng dụng máy tự động khởi động lại sau chuyển qua máy chủ 2.2.5.4 VMotion Storage Vmotion Vmonitor cho phép di chuyển máy ảo từ máy chủ Esx sang máy chủ Esx khác mà không gây đứt kết nối với người dùng Storage Vmonitor giống Vmonitor cho phép di chuyển lưu trữ máy ảo thiết bị lưu trữ mạng Hình 2.10: Mô hình hoạt động VMmonitor Khi máy chủ Esx bị cố máy ảo di chuyển đến máy chủ Esx hoạt động bình thường khác để hoạt động trở lại 2.2.5.5 Vmware Consolidated Backup (VCB) Vmware Consolidated Backup phần mềm tiện ích Vmware cài hệ điều hành.Nó cho phép hệ thống kết nối hệ thống lưu trữ SAN bên với hệ thống tập tin máy chủ 15/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Hình 2.11: Mô hình hoạt động Vmware Consolidated Backup • Bước : VCB thực ghi lại cấu hình liệu máy ảo ổ đĩa • Bước :VCB đưa tập tin lưu dự phòng lên máy chủ máy ảo có chức nhiệm vụ lưu trữ • Bước :Máy chủ máy ảo có nhiệm vụ lưu trữ lưu tập tin dự phòng ổ đĩa băng từ để thuận tiện cho việc lưu lần phục hồi có lỗi 2.2.5.6 Vcenter Update Manager Quản lý nâng cấp(Update Manager) tính kèm với Virtual Center ESX Server Có thể thực nâng cấp ESX Server, nâng cấp hệ điều hành Windows Linux máy ảo để vá lỗi cho hệ thống Để thực nâng cấp ESX Server Có thể dùng kết hợp với công nghệ Vmonitor để thực update mà không ảnh hưởng đến kết nối với người dùng 2.2.5.7 Phân phối tài nguyên theo lịch trình (Distributed resource scheduler( DRS) DRS hệ thống lập lịch trình tài nguyên cân tải máy chủ ESX Khi tài nguyên máy chủ Esx trở nên thiếu thốn đáp ứng cho nhu cầu hoạt động máy ảo hệ thống phân phối tìm máy chủ Esx khác nhiều tài nguyên đáp ứng chuyển máy ảo sang công nghệ Vmonitor đề không bị ngắt kết nối với người dùng Và tuần hoàn hệ thống tận dụng tối đa suất hoạt động 16/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Hình 2.12: Mô hình hoạt động DRS 2.2.5.8 Quản lý phân phối điện (Distributed Power Manager (DPM)) Quản lý phân phối điện phần hệ thống quản lý phân phối tài nguyên Nếu thấy máy chủ nhiều tài nguyên chưa sử dụng sẻ dồn máy ảo máy chủ để máy chủ không máy ảo hoạt động trình quàn lý phân phối điện tắt máy chủ để tiết kiệm điện 2.2.5.9 Vmware vShere Data Recovery Khôi phục liệu (Data Recovery)Một tính máy chủ Esx Backup dự phòng tránh backup phần backup nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ 17/18 CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER Hình 2.13: Mô hình hoạt động Vmware vsphere data recovery 2.2.5.10 Virtual Center (VC) Vmware vSphere Client Vmware vSphere Client Virtual Center tính tiên tiến máy chủ Esx Nó cung cấp nhiều công cụ quản lý từ xa máy chủ Esx Hình 2.14: Mô hình VirtualCenter Manager 18/18
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER, CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER, CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ VỚI VMWARE ESX SERVER

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay