NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP

61 214 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 04:10

Phát hành Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Nội dung GIỚI THIỆU CHUNG TOÀN CẢNH 2.1 Người Sử Dụng 2.2 Kiểm Soát Quyền Quản Trị BẮT ĐẦU 3.1 Hồ Sơ 3.2 Đăng Ký 3.3 Kích Họat Thiết Bị Bảo Mật Đăng Nhập 3.4 Cài Đặt Ban Đầu CÁC TÍNH NĂNG SỬ DỤNG 4.1 Tài Khoản 4.1.1 Tóm Lược Tài khoản 4.1.2 Mở Một Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Mới 4.1.3 Cập Nhật Chỉ Thị Tiền Gửi Đáo Hạn 4.1.4 Lịch Sử Giao Dịch Tải Về 4.1.5 Bản Sao Kê Giá Trị Thực 4.2 Thanh Toán Hóa Đơn 4.2.1 Thanh Toán Một Hóa Đơn 4.2.2 Thanh Toán Nhiều Hóa Đơn 4.2.3 Thêm Đơn Vị Thụ Hưởng Thanh Toán 4.2.4 Quản Lý Danh Sách Các Thụ Hưởng Thanh Toán 4.2.5 Liệt Kê Thanh Toán 4.2.6 Thanh Toán Sau 4.3 Thanh Toán Tự Động 4.3.1 Thực Hiện Thanh Toán Tự Động 4.3.2 Quản Lý Thanh Toán Tự Động 4.3.3 Tạo Mẫu Thanh Toán Tự Động Quản Lý Mẫu Thanh Toán Tự Động 4.3.4 4.4 Chuyển Khoản 4.4.1 Thực Hiện Chuyển Khoản 4.4.2 Tài Khoản Thụ Hưởng Định Trước 4.4.3 Liệt Kê Giao Dịch Chuyển Khoản Sau 4.4.4 4.5 Tỷ Giá Và Lãi Suất 4.5.1 Xem Lãi Suất 4.5.2 Quy Đổi Tiền Tệ 4.6 Dịch Vụ Khác 4.6.1 Dừng Giao Dịch Séc 4.6.2 Phát Hành Sổ Séc 4.6.3 Đổi Mật Khẩu 4.6.4 Đổi Câu Hỏi Và Câu Trả Lời Bảo Mật 4.7 Bản Sao Kê / Giấy Báo 4.7.1 Bản Sao Kê Điện Tử 4.7.2 Yêu Cầu Bản Sao Kê Trong Quá Khứ 4.8 Truy Cập Và Bảo Mật 4.8.1 Nhật Ký Sử Dụng 4.8.2 Tạo Người Sử Dụng 4.8.3 Quản lý Người Sử Dụng 4.8.4 Ma Trận Ủy Quyền + Thiết Lập Và Thay Đổi Quản Lý Tài Khoản 4.8.4.1 Ma Trận Ủy Quyền 4.8.4.2 Thiết Lập Và Thay Đổi Quản Lý Tài Khoản 4.9 Ủy Quyền: Lênh Chờ Ủy Quyền 4.10 Hộp Thư 4.10.1 Đọc Tin Nhắn 4.10.2 Gửi Tin Nhắn 4.10.3 Tường Trình Mất / Thất Lạc Thẻ Tín Dụng 4.10.4 Liện Hệ 4.11 Dịch Vụ Thanh Toán Quốc Tế 4.11.1 Thông Tin Tài Khoản 4.11.2 Thư Tín Dụng Nhập Khẩu 4.11.3 Định Dạng Mẫu 4.11.4 Chỉ Thị Liên Quan Đến Bộ Chứng Từ Nhập Khẩu 4.11.5 Chuyển Nhượng Tín Dụng Thư Xuất Khẩu 4.11.6 Tiện Ích Tín Dụng 4.11.7 Phê Duyệt 4.12 Đăng Xuất BẢO MẬT Mệt mỏi phải xếp hàng tải với tất thủ tục giấy tờ, thời điểm để ngả lưng tận hưởng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tốt cung cấp Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Toàn Cảnh 2.1 Người Sử Dụng Trong dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp, có hai lọai người sử dụng Người sử dụng (được Doanh nghiệp định) Người sử dụng phụ (có thể tạo trực tuyến người sử dụng chính) Mỗi tài khoản Doanh nghiệp cho phép tối đa 20 người sử dụng (bao gồm tối đa nguời sử dụng chính) Bảng minh họa khác dịch vụ truy cập dành cho người sử dụng người sử dụng phụ Dịch vụ Người sử dụng Người sử dụng phụ Quyền Quản Trị Tạo / Ủy Quyền Người Sử Dụng Phụ Mới Chỉ Định / Sửa Đổi / Ủy Quyền Quản Lý Tài khoản (bao gồm hạn mức Ủy quyền cho nhóm chữ ký, tài khoản) Sửa Đổi / Sửa Đổi Ủy Quyền hồ sơ người sử dụng hành Xem Nhật Ký Sử Dụng tất người sử dụng 9 9 X 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 X X X Quyền Phi Quản Trị Xem Số Dư Tài khoản Liệt Kê Giao Dịch Thanh Toán / Ủy Quyền Thanh Toán Hóa Đơn Thực Hiện / Ủy Quyền Các Giao Dịch Chuyển Khoản Thực Hiện / Ủy Quyền Các Giao Dịch Thanh Toán Tự Động Tỷ Giá Và Lãi Suất Dịch Vụ Khác (Dừng giao dịch Séc yêu cầu sổ Séc) Bản Sao Kê Giấy Báo Xem Nhật Ký Sử Dụng (của thân) Xem Hồ Sơ (của thân bao gồm Hạn Mức Giao Dịch, Nhóm Chữ Ký, vv…) Dịch vụ Thương Mại Trực Tuyến 9- Được phép, X – Không phép 2.2 Kiểm Soát Quyền Quản Trị Ít người sử dụng yêu cầu thực Quyền quản trị (liệt kê trên) tài khoản Doanh nghiệp • Quản Trị Đơn: Chỉ yêu cầu người sử dụng duyệt thực thay đổi Quyền Quản Trị • Quản Trị Kép: Yêu cầu hai người sử dụng duyệt thực thay đổi Quyền Quản Trị Người sử dụng lại phải ký duyệt lệnh ủy quyền cho thay đổi thực Người sử dụng Một Đơn Đăng Ký Ngân Hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp Quyển hướng dẫn tải từ trang web Ngân hàng HSBC Việt Nam lấy từ Trụ Sở Ngân hàng HSBC 3.2 Đăng Ký Œ Œ Người sử dụng vào trang web www.hsbc.com.vn Chọn Ngân hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp Đăng ký Œ Nhập vào Mã số Ngân hàng trực tuyến số PIN, sau nhấp vào Tiếp Œ Chọn Tên Đăng Nhập nhấp vào Tiếp tục Œ Chọn Mật để nhập vào, Xác nhận mật sau chọn Tiếp Œ Tiếp theo, Chọn Có trang Thiết Lập Lại Mật Khẩu Trực Tuyến Œ Chọn hai Câu hỏi bảo mật từ danh sách sẵn có nhập vào hai Câu trả lời bảo mật mang tính cá nhân Chọn Tiếp Œ Chọn Tiếp trang Xác nhận Œ Œ Đọc Điều Khoản Điều Kiện trang kế tiếp.Chọn Đồng ý để tiếp tục Chọn Đóng để kết thúc 10 Œ Nhập Chuỗi mã số Thiết bị bảo mật (tìm thấy mặt sau thiết bị), Mã bảo mật (được tạo Thiết bị bảo mật cách ấn vào nút màu xám nhạt thiết bị, mã số bảo mật tồn vòng 20 giây), sau chọn Tiếp Nhấn nút để tạo mã bảo mật Ở lần đăng nhập sau (sau kích hoạt Thiết Bị Bảo Mật), Quý Khách cần: Œ Nhập Tên Đăng Nhập chọn Tiếp 47 4.10.4 Liên Hệ Trong trường hợp Quý khách có thắc mắc liên quan đến việc sử dụng Ngân Hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp HSBC, đừng ngần ngại liên hệ với qua điện thoại thư điện tử Thông tin liên lạc tìm thấy mục Liên hệ 48 4.11 4.11.1 Dịch Vụ Thanh Toán Quốc Tế Thông Tin Tài Khoản ♦ Chức cho phép Quý khách xem tất giao dịch liên quan đến tài khoản xuất tài khoản nhập đăng ký Ngân hàng HSBC ♦ Để xem thông tin tài khoản, vui lòng truy cập Dịch vụ toán quốc tế > Thông tin tài khoản ♦ Để xem thông tin giao dịch liên quan đến tài khoản nhập khẩu/xuất khẩu, Quý khách chọn tài khoản nhập khẩu/xuất tiêu đề Các tài khoản, chọn thông tin cần xem tiêu đề Các hạng mục Chọn Tiếp tục 49 ♦ Tại trang “Thông tin tóm tắt”, Quý khách chọn đường dẫn đến giao dịch để xem thông tin chi tiết Ngoài có chức Sàng lọc nhanh giúp Quý khách dễ dàng tìm giao dịch cần xem, chức Tải giúp Quý khách tải thông tin với định dạng excel Ví dụ: Quý khách cần xem thông tin chứng từ nhập toán, trang “Thông tin tóm tắt chứng từ nhập toán”, Quý khách chọn Số chứng từ 50 Tại trang “Chi tiết chứng từ nhập toán”, Quý khách xem thông tin, chọn đường dẫn Lịch sử chứng từ, Lịch sử lãi suất chứng từ để xem chi tiết Chọn Thông tin tóm tắt chứng từ để quay lại 4.11.2 Thư Tín Dụng Nhập Khẩu ♦ Chức cho phép Quý khách soạn thảo đơn mở thư tín dụng nhập khẩu, đơn tu chỉnh thư tín dụng nhập khẩu, gửi đến Ngân hàng HSBC để phát hành ♦ Để sử dụng chức này, vui lòng truy cập Dịch vụ toán quốc tế > Thư tín dụng Nhập ♦ Tại trang “Thư tín dụng nhập khẩu”, Quý khách chọn Tài khoản nhập khẩu, chọn tên mẫu thư tín dụng Danh sách mẫu (trong trường hợp Quý khách lưu mẫu thư tín dụng – vui lòng xem chi tiết mục Định dạng mẫu), chọn Thao tác (bao gồm: tạo đơn mở thư tín dụng, tạo đơn tu chỉnh thư tín dụng, thay đổi đơn mở thư tín dụng, thay đổi đơn tu chỉnh thư tín dụng), chọn Tiếp tục 51 ♦ Tạo đơn mở Thư tín dụng nhập khẩu: Quý khách điền thông tin vào mục bao gồm: Các bên, Chi tiết thư tín dụng, Các chứng từ yêu cầu, Hàng hóa, Các điều kiện bổ sung, Chỉ thị cho ngân hàng cách nhấp chuột vào tên hạng mục Tại số điểm thông tin Thông tin người mở thư tín dụng, Thông tin người thụ hưởng, Điều khoản toán, Các chứng từ yêu cầu…, Quý khách chọn thông tin sẵn có trường hợp Quý khách lưu định dạng mẫu Ngoài ra, quý khách lưu mẫu thư tín dụng cuối mục phần Lưu mẫu Sau hoàn tất thông tin, Quý khách chọn Xuất trình để gửi đơn mở thư tín dụng đến Ngân hàng HSBC, để chờ Người sử dụng thứ hai phê duyệt trước gửi đến Ngân hàng 52 ♦ Tạo đơn tu chỉnh Thư tín dụng: Tại trang “Danh sách Thư tín dụng phát hành gửi đến Ngân hàng Ngân hàng xử lý”, Quý khách vui lòng chọn thư tín dụng cần tu chỉnh cách nhấp chuột vào số tham chiếu bên mục Số Thư tín dụng Tại trang “Chi tiết Thư tín dụng nhập khẩu”, Quý khách chọn chức Tạo tu chỉnh Thư tín dụng, điền thông tin cần tu chỉnh chọn Xuất trình 53 ♦ Chức “Thay đổi đơn mở Thư tín dụng” “Thay đổi đơn tu chỉnh Thư tín dụng” cho phép Quý khách thay đổi nội dung soạn thảo sau lưu dạng chưa hoàn tất chờ phê duyệt 4.11.3 Định Dạng Mẫu ♦ Chức giúp Quý khách soạn thảo lưu thành mẫu mục thông tin để sử dụng tạo đơn mở thư tín dụng nhập khẩu, bao gồm: Người mở Thư tín dụng, Người thụ hưởng, Mẫu Thư tín dụng, Danh sách mô tả hàng hóa theo định dạng, Điều khoản toán, Điều khoản hóa đơn, Điều khoản vận tải, Điều khoản phiếu đóng gói, Điều khoản chứng từ khác ♦ Để sử dụng chức này, vui lòng truy cập Dịch vụ toán quốc tế > Định dạng mẫu Sau chọn loại thông tin cần tạo mẫu ( ví dụ: điều khoản hóa đơn), chọn Tiếp tục Trang “Danh sách điều khoản hóa đơn” liệt kê mẫu hóa đơn lưu Để tạo mới, Quý khách chọn Tạo Điền thông tin chọn Lưu 4.11.4 54 Chỉ Thị Liên Quan Đến Bộ Chứng Từ Nhập Khẩu ♦ Chức giúp Quý khách đưa thị chấp nhận, toán, từ chối chứng từ nhập đến Ngân hàng HSBC để xử lý ♦ Để sử dụng chức này, vui lòng truy cập Dịch vụ toán quốc tế > Chỉ thị liên quan đến chứng từ nhập Chọn tài khoản nhập khẩu, chọn Tiếp tục 55 ♦ Tại trang “Tóm tắt chứng từ nhập chở thị”, Quý khách vui lòng chứng từ cần đưa thị cách nhấp chuột vào số tham chiếu bên mục Số chứng từ Tại trang “Tạo thị liên quan đến chứng từ nhập khẩu”, Quý khách vui lòng đưa thị bao gồm Chấp nhận/Từ chối bất hợp lệ, Chỉ thị toán, Các thị tiếp theo, Các thị đặc biệt Sau chọn Xuất trình 56 4.11.5 Chuyển Nhượng Tín Dụng Thư Xuất Khẩu ♦ Chức cho phép Quý khách chuyển nhượng (một phần hay toàn bộ) thư tín dụng xuất Ngân hàng HSBC thông báo ♦ Để sử dụng chức này, vui lòng truy cập Dịch vụ toán quốc tế > Chuyển nhượng tín dụng thư xuất Chọn tài khoản xuất khẩu, chọn Tiếp tục ♦ Trang “Thông tin tóm tắt Thư tín dụng xuất khẩu” liệt kê Thư tín dụng xuất chuyển nhượng Quý khách vui lòng chọn Số tham chiếu Thư tín dụng cần chuyển nhượng bên mục Số thư tín dụng 57 Tại trang “Chuyển nhượng Thư tín dụng xuất khẩu”, Quý khách chọn ba hình thức chuyển nhượng: chuyển nhượng toàn phần Thư tín dụng, chuyển nhượng phần có thay hóa đơn, chuyển nhượng phần không thay hóa đơn Điền thông tin cần thiết, sau chọn Xuất trình 4.11.6 Tiện Ích Tín Dụng ♦ Chức cho phép Quý khách xem chi tiết hạn mức tín dụng nhập hạn mức tín dụng xuất đăng ký Ngân hàng HSBC ♦ Để sử dụng chức này, vui lòng truy cập Dịch vụ toán quốc tế > Tiện ích tín dụng ♦ Trang Tiện ích thương mại liệt kê giá trị hạn mức tín dụng đăng ký, giá trị hạn mức sử dụng, phần giá trị hạn mức sử dụng Để xem chi tiết giao dịch bên hạn mức tín dụng, vui lòng nhấp chuột vào đường dẫn hạn mức (ví dụ: Import line) 58 Tại trang “Tra cứu tiện ích theo hạn mức”, để xem chi tiết giao dịch, Quý khách nhấp chuột vào Số tham chiếu giao dịch Hoặc nhấp vào Tiện ích tín dụng để quay lại 4.11.7 Phê Duyệt ♦ Chức cho phép Quý khách phê duyệt giao dịch toán quốc tế tạo (bởi Người sử dụng khác), gửi đến Ngân hàng HSBC để thực ♦ Để sử dụng chức này, vui lòng truy cập Dịch vụ toán quốc tế > Phê duyệt Chọn đường dẫn tài khoản có giao dịch cần phê duyệt, Chọn tất 59 Tại trang “Tóm tắt giao dịch chờ phê duyệt”, Quý khách nhấp chuột vào Ngày tạo để xem chi tiết giao dịch Tại cuối trang “Chi tiết giao dịch”, Quý khách chọn Phê duyệt Hoặc chọn Thông tin tóm tắt giao dịch cần phê duyệt để quay lại Chọn Thay đổi để sửa chửa nội dung giao dịch 60 4.12 Đăng Xuất Để thoát khỏi dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp, vui lòng nhấn vào Đăng xuất danh mục bên trái hình Quý khách chuyển đến trang chủ Ngân hàng HSBC Việt Nam 61 Bảo Mật ™ HSBCVN bảo đảm: ⇒ Chức tự động đăng xuất: Nếu Quý khách để tài khoản đăng nhập mà không hoạt động 10 phút liên tục, cửa sổ thông báo vòng 60 giây để hỏi Quý khách có muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ không Nếu không nhận câu trả lời, máy tính tự động đăng xuất khỏi Ngân Hàng Trực Tuyến Vui lòng đăng nhập trở lại Quý khách muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ ⇒ Thiết bị bảo mật: Đối với phần lớn hoạt động Ngân Hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp HSBC, Quý khách yêu cầu sử dụng Thiết bị bảo mật để xác nhận (Thiết bị bảo mật nằm bên Gói giới thiệu Ngân Hàng HSBC gửi đến địa Quý khách Trong trường hợp Quý khách không nhận thiết bị bảo mật hay thiết bị bảo mật bị thất lạc, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng Ngân hàng HSBC để nhận thiết bị khác) ⇒ Quản lý tài khoản: Với việc giới thiệu hệ thống quản lý bảo mật yêu cầu ký duyệt Ủy quyền nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp vào tài khoản Doanh nghiệp, HSBC cung cấp cho Quý khách hàng Doanh Nghiệp tin cậy tuyệt đối ⇒ HSBC không hỏi thông tin bảo mật Quý khách thư tay hay điện tử Quý khách vui lòng tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân nhận thư ™ Lời khuyên dành cho khách hàng: ⇒ Ghi nhớ giữ bí mật mật khẩu: Quý khách nên chọn mật dễ nhớ thật khó đoán Mật Quý khách phải bao gồm chữ chữ số, dài từ 6-30 ký tự Mật sử dụng Ngân Hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp nên mật không sử dụng cho dịch vụ khác ⇒ Không để tài khoản Ngân Hàng Trực Tuyến trang thái đăng nhập với Thiết bị bảo mật mà không ý ⇒ Sử dụng tường lửa, cập nhật bảo mật mạng internet (chống vi rút) thường xuyên: để bảo vệ tránh khỏi việc rò rỉ thông tin đăng nhập, luôn sử dụng tường lửa cho máy tính hệ thống mạng cập nhật phần mềm chống vi rút thường xuyên ⇒ Không để trình duyệt ghi nhớ chi tiết đăng nhập Quý khách ⇒ Thay đổi mật thường xuyên ⇒ Không tiết lộ mật cho ⇒ Không viết giấy/ đánh máy mật ⇒ Không sử dụng Ngân Hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp nơi công cộng nơi đông đúc
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP, NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP, NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay