Chuyên đề tốt nghiệp phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trời địa bàn quận cầu giấy

68 176 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 00:00

Lời mở đầuTrong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, các thành phần kinh tế, các hỡnh thức kinh doanh, cỏc mặt hàng trở nờn đa dạng và phong phú. Khi đời sống của người dân ngày càng cải thiện thỡ nhu cầu tiờu dựng hàng hoỏ ngày càng tăng. Do đó các hoạt động mua, bán các hỡnh thức tổ chức thương mại diễn ra tấp nập hơn và ngày càng mở rộng.Là một loại hỡnh tổ chức thương mại hỗn hợp, chợ ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của nền sản xuất xó hội. Tớnh chất và trỡnh độ xó hội hoỏ nền sản xuất ngày càng cao, sự phân công lao động xó hội ngày càng sõu sắc thỡ nhu cầu trao đổi hàng hoá ngày càng lớn và chợ với tư cách là nơi trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa người sản xuất với người sản xuất, giữa người sản xuất với người tiêu dùng ngày càng phát triển. Thụng qua bộ mặt và tỡnh hỡnh sinh hoạt chợ cú thể đánh giá được trỡnh độ phát triển kinh tế, văn hoá, xó hội và đời sống dân cư của một vùng, địa phương.Tuy nhiên, trên thực tế hệ thống chợ nước ta hiện nay cũn tồn tại nhiều yếu kộm như cơ sở vật chất nhỡn chung cũn nghốo nàn, lạc hậu, việc đầu tư xây dựng chợ mới chỉ do Nhà nước làm, chưa thực hiện xó hội hoỏ trong cụng tỏc đầu tư xây dựng chợ theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều chợ chưa đáp ứng được yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại. Công tác quản lý chợ cũn nhiều hạn chế và yếu kộm, đội ngũ cán bộ quản lý cũn nhiều người chưa qua đào tạo và hạn chế về năng lực chuyên môn... Trên cở sở đó ta thấy được sự cần thiết phải phát triển mạng lưới chợ theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.Một trong những biện pháp nhằm tạo ra sự phát triển đột biến mạng lưới chợ là chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ, cho phộp cỏc tổ chức, cỏ nhõn tham gia đầu tư, xây dựng, kinh doanh chợ. UBND quận Cầu Giấy đó lên kế hoạch và đề án để thực hiện việc chuyển đổi này. Tuy nhiên, việc triển khai có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, mới chỉ dừng lại ở giai đoạn thí điểm bước đầu. Vỡ thế đũi hỏi chỳng ta cần nhanh chúng cú những biện phỏp để tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khớch cỏc thành phần kinh tế, cỏc tổ chức, cỏ nhõn đầu tư, kinh doanh chợ, từ đó làm cho việc chuyển đổi được triển khai nhanh chóng trong thực tế. Xuất phát từ thực tiến đó, em xin chọn đề tài Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ trờn địa bàn quận Cầu Giấy trong giai đoạn hiện nay làm đề tài nghiên cứu cho mỡnh.Mục đích của đề tài: Hệ thống các cơ sở lý luận về chợ và cỏc mụ hỡnh tổ chức quản lý chợ ở nước ta. Trên cơ sở phân tích thực trạng về phát triển và quản lý chợ trờn địa bàn quận Cầu Giấy, đưa ra phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm nhanh chóng chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ trờn địa bàn quận trong giai đoạn hiện nay.Bố cục của đề tài bao gồm 3 chương:Chương I: Một số vấn đề lý luận về chợ và mụ hỡnh tổ chức quản lý chợ.Chương II: Thực trạng phát triển và tổ chức quản lý chợ trờn đại bàn quận Cầu Giấy hiện nay.Chương III: Phương hướng và biện pháp nhằm chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý trờn đại bàn quận Cầu Giấy trong giai đoạn hiện nay.Với trỡnh độ cũn hạn chế, đề tài hoàn thành có thể cũn nhiều thiếu sút nhất định, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của cỏc thầy cụ giỏo và toàn thể cỏc bạn để đề tài của em được hoàn chỉnh hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Mai Văn Bưu cùng các cô, chú trong phũng Kinh tế Kế hoạch quận Cầu Giấy đó tận tỡnh giỳp đỡ em hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Lời mở đầu Trong kinh tế thị trường nước ta nay, thành phần kinh tế, hỡnh thức kinh doanh, cỏc mặt hàng trở nờn đa dạng phong phú Khi đời sống người dân ngày cải thiện thỡ nhu cầu tiờu dựng hàng hoỏ ngày tăng Do hoạt động mua, bán hỡnh thức tổ chức thương mại diễn tấp nập ngày mở rộng Là loại hỡnh tổ chức thương mại hỗn hợp, chợ đời phát triển với phát triển sản xuất xó hội Tớnh chất trỡnh độ xó hội hoỏ sản xuất ngày cao, phân công lao động xó hội ngày sõu sắc thỡ nhu cầu trao đổi hàng hoá ngày lớn chợ với tư cách nơi trao đổi hàng hoá, dịch vụ người sản xuất với người sản xuất, người sản xuất với người tiêu dùng ngày phát triển Thụng qua mặt tỡnh hỡnh sinh hoạt chợ cú thể đánh giá trỡnh độ phát triển kinh tế, văn hoá, xó hội đời sống dân cư vùng, địa phương Tuy nhiên, thực tế hệ thống chợ nước ta cũn tồn nhiều yếu kộm sở vật chất nhỡn chung cũn nghốo nàn, lạc hậu, việc đầu tư xây dựng chợ Nhà nước làm, chưa thực xó hội hoỏ cụng tỏc đầu tư xây dựng chợ theo phương châm "Nhà nước nhân dân làm", nhiều chợ chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại Công tác quản lý chợ cũn nhiều hạn chế yếu kộm, đội ngũ cán quản lý cũn nhiều người chưa qua đào tạo hạn chế lực chuyên môn Trên cở sở ta thấy cần thiết phải phát triển mạng lưới chợ theo hướng nâng cao chất lượng hiệu hoạt động Một biện pháp nhằm tạo phát triển đột biến mạng lưới chợ chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ, cho phộp cỏc tổ chức, cỏ nhõn tham gia đầu tư, xây dựng, kinh doanh chợ UBND quận Cầu Giấy lên kế hoạch đề án để thực việc chuyển đổi Tuy nhiên, việc triển khai có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, dừng lại giai đoạn thí điểm bước đầu Vỡ đũi hỏi chỳng ta cần nhanh chúng cú biện phỏp để tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khớch cỏc thành phần kinh tế, cỏc tổ chức, cỏ nhõn đầu tư, kinh doanh chợ, từ làm cho việc chuyển đổi triển khai nhanh chóng thực tế Xuất phát từ thực tiến đó, em xin chọn đề tài "Phương hướng biện pháp chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ trờn địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn nay" làm đề tài nghiên cứu cho mỡnh Mục đích đề tài: Hệ thống sở lý luận chợ cỏc mụ hỡnh tổ chức quản lý chợ nước ta Trên sở phân tích thực trạng phát triển quản lý chợ trờn địa bàn quận Cầu Giấy, đưa phương hướng, giải pháp kiến nghị nhằm nhanh chóng chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ trờn địa bàn quận giai đoạn Bố cục đề tài bao gồm chương: - Chương I: Một số vấn đề lý luận chợ mụ hỡnh tổ chức quản lý chợ - Chương II: Thực trạng phát triển tổ chức quản lý chợ trờn đại bàn quận Cầu Giấy - Chương III: Phương hướng biện pháp nhằm chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý trờn đại bàn quận Cầu Giấy giai đoạn Với trỡnh độ cũn hạn chế, đề tài hoàn thành cũn nhiều thiếu sút định, em mong đóng góp ý kiến cỏc thầy cụ giỏo toàn thể cỏc bạn để đề tài em hoàn chỉnh Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Mai Văn Bưu cô, phũng Kinh tế - Kế hoạch quận Cầu Giấy tận tỡnh giỳp đỡ em hoàn thành đề tài nghiên cứu Chương I Một số vấn đề lý luận chợ mụ hỡnh tổ chức quản lý chợ I Chợ vai trũ chợ kinh tế xó hội nước ta Khỏi niệm, đặc trưng chợ 1.1 Khỏi niệm: Trờn thực tế tuỳ theo lĩnh vực nghiờn cứu mà cú nhiều khỏi niệm khỏc chợ: - Theo định nghĩa cỏc từ điển tiếng Việt lưu hành: "Chợ nơi cụng cộng để đụng người đến mua bỏn vào ngày buổi định"(1); "Chợ nơi tụ họp người mua người bỏn để trao đổi hàng hoỏ, thực phẩm hàng ngày theo buổi phiờn định (chợ phiờn) - Theo Thụng tư số 15/TM-CSTTTN ngày 16/10/1996 Bộ Thương Mại hướng dẫn tổ chức quản lý chợ "Chợ mạng lưới thương nghiệp hỡnh thành phỏt triển cựng với phỏt triển kinh tế xó hội" - Theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 Chớnh Phủ phỏt triển quản lý chợ "Chợ loại hỡnh kinh doanh thương mại hỡnh thành phỏt triển mang tớnh truyền thống, tổ chức địa điểm theo quy hoạch, đỏp ứng nhu cầu mua bỏn, trao đổi hàng hoỏ nhu cầu tiờu dựng khu vực dõn cư" (1) Phạm vi chợ: khu vực quy hoạch dành cho hoạt động chợ, bao gồm diện tích để bố trí điểm kinh doanh, khu vực dịch vụ (như: bói để xe, kho hàng, khu ăn uống, vui chơi giải trí dịch vụ khác) đường bao quanh chợ (1) Theo Đại Từ điển tiếng Việt - NXB Từ điển Bách Khoa - 2003 (tr.138) (2) Theo Đại Từ điển tiếng Việt - NXB Văn hoá Thông tin - 2004 (tr.155) (2) Chợ đầu mối: chợ cú vai trũ chủ yếu thu hỳt, tập trung lượng hàng hoá lớn từ nguồn sản xuất, kinh doanh khu vực kinh tế ngành hàng để tiếp tục phân phối tới chợ kênh lưu thông khác (2) Điểm kinh doanh chợ: bao gồm quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt, cửa hàng bố trí cố định phạm vi chợ theo thiết kế xõy dựng chợ, cú diện tớch quy chuẩn tối thiểu m2/điểm Từ điểm hội tụ chung nhiều định nghĩa, ta cú thể rỳt kết luận: Chợ loại hỡnh kinh doanh thương mại hỡnh thành phỏt triển mang tớnh truyền thống, tổ chức địa điểm cụng cộng, tập trung đụng người mua bỏn, trao đổi hàng hoỏ, dịch vụ với nhau, hỡnh thành yờu cầu sản xuất, lưu thụng đời sống tiờu dựng xó hội hoạt động theo cỏc chu kỳ thời gian định 1.2 Đặc trưng chợ: Chợ cú đặc trưng sau: - Chợ nơi (địa điểm) cụng cộng để mua bỏn, trao đổi hàng hoỏ, dịch vụ dõn cư, đú cú nhu cầu cú thể đến mua, bỏn trao đổi hàng hoỏ, dịch vụ với - Chợ hỡnh thành yờu cầu khỏch quan sản xuất trao đổi hàng hoỏ, dịch vụ dõn cư, chợ cú thể hỡnh thành cỏch tự phỏt quỏ trỡnh nhận thức tự giỏc người Vỡ trờn thực tế cú nhiều chợ hỡnh thành từ việc quy hoạch, xõy dựng, tổ chức, quản lý chặt chẽ cỏc cấp chớnh quyền cỏc ngành quản lý kinh tế kỹ thuật Nhưng có nhiều chợ hỡnh thành cỏch tự phỏt nhu cầu sản xuất trao đổi hàng hoỏ dõn cư, chưa quy hoạch, xây dựng, tổ chức, quản lý chặt chẽ - Cỏc hoạt động mua, bỏn, trao đổi hàng hoỏ, dịch vụ chợ thường diễn theo quy luật chu kỳ thời gian (ngày, giờ, phiên) định Chu kỳ họp chợ hỡnh thành nhu cầu trao đổi hàng hoỏ, dịch vụ tập quỏn vựng, địa phương quy định 1.3 So sỏnh chợ với siờu thị: Theo từ điển Kinh tế thị trường: "Siờu thị cửa hàng tự phục vụ bày bỏn nhiều mặt hàng đỏp ứng tiờu dựng hàng ngày người tiờu dựng thực phẩm, đồ uống, dụng cụ gia đỡnh cỏc loại vật dụng cần thiết khỏc" Như vậy, nột đặc trưng siờu thị khỏc với chợ là: - Siờu thị cửa hàng bỏn lẻ - Siờu thị ỏp dụng phương thức tự phục vụ - Giá siêu thị niêm yết công khai - Siờu thị thường chỳ trọng nghệ thuật trưng bày hàng hoỏ - Siờu thị ỏp dụng cỏc hỡnh thức quản lý, bỏn hàng toỏn tiến khoa học, cụng nghệ (tin học, điện tử, khoa học xó hội bỏn hàng…) Phân loại chợ mạng lưới chợ nước ta Hiện nước ta tồn nhiều loại chợ khác nhau, dựa theo tiêu thức khác ta cú cỏch phõn loại sau: 2.1 Theo địa giới hành chính: Có hai loại chợ tồn theo tiêu thức chợ đô thị chợ nông thôn 2.1.1 Chợ đô thị: Là loại chợ tổ chức, tụ họp thành phố, thị xó, thị trấn Do đây, đời sống trỡnh độ văn hoá có phần cao nông thôn, chợ thành phố có tốc độ đại hoá nhanh hơn, văn minh thương mại chợ trọng, sở vật chất ngày tăng cường, bổ sung hoàn chỉnh Phương tiện phục vụ mua bán, hệ thống phương tiện truyền thông dịch vụ chợ thường tốt chợ khu vực nông thôn 2.1.2 Chợ nụng thụn: Là chợ thường tổ chức trung tâm xó, trung tõm cụm xó Hỡnh thức mua bỏn chợ đơn giản, dân dó (cú nơi, số vùng núi, người dân tộc thiểu số cũn hoạt động trao đổi vật chợ), quầy, sạp có quy mô nhỏ lẻ, manh mún Nhưng chợ nông thôn thể đậm đà sắc truyền thống đặc trưng địa phương, vùng lónh thổ khỏc 2.2 Theo tớnh chất mua bỏn: Dựa theo tiờu thức này, ta cú thể phõn chia thành hai loại chợ bỏn buụn bỏn lẻ 2.2.1 Chợ bỏn buụn: Là cỏc chợ lớn, chợ trung tõm, chợ cú vị trớ cửa ngừ thành phố, thị xó, thị trấn, cú phạm vi hoạt động rộng, tập trung vói khối lượng hàng hoá lớn Hoạt động mua bán chủ yếu thu gom phân luồng hàng hoá nơi Các chợ thường nơi cung cấp hàng hoá cho trung tâm bán lẻ, chợ bán lẻ khu vực, nhiều chợ cũn nơi thu gom hàng cho xuất Các chợ có doanh số bán buôn chiếm tỷ trọng cao (trên 60%), đồng thời có lẻ tỷ trọng nhỏ 2.2.2 Chợ bỏn lẻ: Là chợ thuộc phạm vi xó, phường (liên xó, liờn phường), cụm dân cư, hàng hoá qua chợ chủ yếu để bán lẻ, phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng 2.3 Theo đặc điểm mặt hàng kinh doanh: Cú chợ tổng hợp chợ chuyờn doanh 2.3.1 Chợ tổng hợp: Là chợ kinh doanh nhiều loại hàng hoá thuộc nhiều ngành hàng khác Trong chợ tồn nhiều loại mặt hàng như: hàng tiêu dùng (quần áo, giày dép, mặt hàng lương thực thực phẩm, hàng gia dụng…), công cụ lao động nông nghiệp (cuốc, xẻng, liềm búa…), trồng, vật nuôi…, chợ đáp ứng toàn nhu cầu khách hàng Hỡnh thức chợ tổng hợp thể khỏi quỏt đặc trưng chợ truyền thống, nước ta loại hỡnh chiếm ưu số lượng thời gian hỡnh thành phỏt triển 2.3.2 Chợ chuyờn doanh: Là loại chợ chuyên kinh doanh mặt hàng yếu, mặt hàng thường chiếm doanh số 60% đồng thời có bán số mặt hàng khác, loại hàng có doanh số 40% tổng doanh thu Hỡnh thức chợ tồn nước ta chợ vải, chợ hoa tươi, chợ vật liệu xây dựng, chợ rau quả, chợ giống trồng… 2.4 Theo số lượng hộ kinh doanh, vị trí mặt chợ: Dựa theo cách phân loại Điều Nghị định số 02/2003/NĐ-CP Chính phủ phát triển quản lý chợ thỡ chợ chia thành loại: chợ loại 1, chợ loại chợ loại 2.4.1 Chợ loại chợ phải đảm bảo tiêu chuẩn sau: - Là chợ cú trờn 400 điểm kinh doanh, đầu tư xây dựng kiên cố, đại theo quy hoạch; - Được đặt vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng tỉnh, thành phố chợ đầu mối ngành hàng, khu vực kinh tế tổ chức họp thường xuyên; - Cú mặt phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ tổ chức đầy đủ dịch vụ chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm dịch vụ khác 2.4.2 Chợ loại chợ thoả cỏc tiờu chuẩn sau: - Là chợ có 200 diểm kinh doanh, đầu tư xây dựng kiên cố bán kiên cố theo quy hoạch; - Được đặt trung tâm giao lưu kinh tế khu vực tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên; - Có mặt phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ tổ chức dịch vụ tối thiểu chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường 2.4.3 Chợ loại chợ thoả cỏc tiờu chuẩn sau: - Là chợ có 200 điểm kinh doanh chợ chưa đầu tư xây dựng kiên cố bán kiên cố; - Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bỏn hàng hoỏ nhõn dõn xó, phường địa bàn phụ cận 2.5 Theo tớnh chất quy mụ xõy dựng: Theo tiêu chí này, chợ chia thành chợ kiên cố, chợ bỏn kiờn cố chợ tạm: 2.5.1 Chợ kiờn cố: Là chợ xây dựng hoàn chỉnh với đủ yếu tố công trỡnh kiến trỳc, cú độ bền sử dụng cao (thời gian sử dụng 10 năm) Chợ kiên cố thường chợ loại có diện tích đất 10.000 m2 chợ loại có diện tích đất từ 6000-9000 m2 Các chợ kiên cố lớn thường nằm tỉnh, thành phố lớn, huyện lỵ, trị trấn có thời gian tồn lâu đời, thời kỳ dài trung tâm mua bán vùng rộng lớn 2.5.2 Chợ bỏn kiờn cố: Là chợ chưa xây dựng hoàn chỉnh Bên cạnh hạng mục xây dựng kiên cố (tầng lầu, cửa hàng, sạp hàng) cũn cú hạng mục xõy dựng tạm lán, mái che, quầy bán hàng…, độ bền sử dụng không cao (dưới 10 năm) thiếu tiện nghi Chợ bán kiên cố thường chợ loại 3, có điện tích đất 3000-50000 m2 Chợ chủ yếu phõn bổ cỏc huyện nhỏ, khu vực thị trấn xa xụi, chợ liờn xó, liờn làng, cỏc khu vực thành phố lớn 2.5.3 Chợ tạm: Là chợ mà quầy, sạp bán hàng lều quán làm có tính chất tạm thời, không ổn định, cần thiết dỡ bỏ nhanh chóng tốn Loại chợ thường hay tồn vùng quê, xó, cỏc thụn, cú chợ dựng lên để phục vụ thời gian định (như tết, lễ hội…) Vai trũ chợ kinh tế - xó hội nước ta Trong năm qua, mạng lưới chợ nước ta đóng vai trũ quan trọng phỏt triển kinh tế - xó hội đặc biệt từ thập niên 80 năm đầu thập niên 90 Đây giai đoạn mà mạng lưới siêu thị trung tâm thương mại chưa hỡnh thành phỏt triển, chợ nơi tiêu thụ hàng hóa chủ yếu doanh nghiệp sản xuất nơi mua sắm chủ yếu người dân Tuy nhiên, chợ giữ vai trũ quan trọng thể trờn cỏc mặt sau: 3.1 Về mặt kinh tế Chợ phận quan trọng cấu thành mạng lưới thương nghiệp xó hội : - Đối với vùng nông thôn: Chợ vừa nơi tiêu thụ nông sản hàng hoá, tập trung thu gom sản phẩm, hàng hoá phân tán, nhỏ lẻ để cung ứng cho thị trường tiêu thụ lớn nước, vừa nơi cung ứng hàng công nghiệp tiêu dùng cho nông dân số loại vật tư cho sản xuất nông nghiệp nông thôn - Ở khu vực thành thị: Chợ nơi cung cấp hàng hoá tiêu dùng, lương thực thực phẩm chủ yếu cho khu vực dân cư Tuy nhiên xuất khỏ nhiều hỡnh thức thương mại cạnh tranh trực tiếp với chợ, vỡ bờn cạnh việc mở rộng hay tăng thêm số lượng chợ đầu tư nâng cấp chất lượng hoạt động chợ đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ chợ Hoạt động chợ làm tăng ý thức kinh tế hàng hoỏ người dân, rừ nột miền nỳi, vựng cao từ thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần tích cực vào công xoá đói giảm nghèo nông thôn, miền núi Trong phiên chợ, buổi chợ hội người dân giao lưu trao đổi, mua bán, lưu thông hàng hoá mỡnh, cập nhật thụng tin, ý thức xó hội, nú làm tăng khả phản ứng người dân với thị trường, với thời tự mỡnh cú thể ý thức công việc làm ăn buôn bán mỡnh công đổi Chợ nguồn thu quan trọng Ngân sách Nhà nước Mặc dù Nhà nước chưa nâng cấp đủ hệ thống chợ nước ta, chưa đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển, chợ nước đem lại cho Ngân sách Nhà nước khoảng 300.000 triệu đồng năm (chưa kể nguồn thu từ thuế trực tiếp) Sự hỡnh thành chợ kộo theo hỡnh thành phỏt triển cỏc ngành nghề sản xuất Đây tiền đề hội tụ dũng người từ miền đất nước tập trung để làm ăn, buôn bán Chính quỏ trỡnh làm xuất cỏc trung tõm thương mại không số trở thành đô thị sầm uất 3.2 Về giải việc làm Chợ nước ta giải số lượng lớn việc làm cho người lao động Hiện toàn quốc có 2,3 triệu người lao động buôn bán chợ số người tăng thêm tới 10%/năm Nếu người trực tiếp buôn bán có thêm đến người giúp việc (phụ việc bán hàng, tổ chức nguồn hàng để đưa chợ, đưa hàng tới mối tiêu thụ theo yêu cầu khách…) thỡ số người lao động có việc chợ gấp đôi, gấp ba lần số lượng người buôn bán chợ, chợ giải số lượng lớn công việc cho người lao động hoạt động 3.3 Về việc giữ gỡn sắc văn hoá dân tộc Cú thể núi, chợ mặt kinh tế - xó hội địa phương nơi phản ánh trỡnh độ phát triển kinh tế - xó hội, phong tục tập quỏn vựng dõn cư Tính văn hoá chợ thể rừ miền nỳi, vựng cao, vựng sõu, vựng xa - Đối với người dân: Đồng bào đến chợ mục tiờu mua bỏn cũn lấy chợ làm nơi giao tiếp, gặp gỡ, thăm hỏi người thân, trao đổi công việc, kể việc dựng vợ gả chồng cho Chợ cũn nơi hũ hẹn lứa đôi, vỡ người dân miền núi thường gọi "chơi chợ" thay cho từ chợ mua sắm người xuôi thường gọi Các phiên chợ thường tồn từ lâu đời, sắc văn hoá vô đặc trưng dân tộc nước ta - Đối với quyền: miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa chợ địa điểm hội tụ đông người Tại chợ có đại diện lứa tuổi, tất thôn dân tộc Vỡ thế, từ lõu, Chớnh quyền địa phương biết lấy chợ nơi phổ biến chủ trương, đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước, nơi tuyên truyền cảnh giác đấu tranh với phần tử xuyên Xe mỏy Dịch Vọng Hợp Nhất Trần Duy Hưng 0,5 0,25 0,4 Nguồn: Phũng Kinh tế - Kế hoạch quận Cầu Giấy Ngoài mức lương trên, BQl chợ cũn thu theo quy định 400 đồng/hộ kinh doanh/ngày gọi lệ phí trật tự kinh doanh để chi cho công việc quản lý hàng ngày chợ Có thể nói, mức lương quy định BQL chợ thấp, không tạo động lực cho BQL phát huy hết khả mỡnh Đồng thời, với mức lương không đảm bảo sống hàng ngày BQL , điều dễ nảy sinh tiêu cực Thứ sỏu, dân số học địa bàn tăng nhanh di chuyển đến không đồng (dân cư nơi khác đến chủ yếu tập trung vào khu đô thị mới) Trong đó, khu đô thị phê duyệt quy hoạch có quy hoạch bố trí chợ siêu thị đến xây dựng lại thiếu đồng bôk, quy hoạch chợ không phù hợp với quy hoạch đô thị Do không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhân dân, tư phát sinh nhiều chợ tạm, chợ cóc Hiện địa bàn Quận cũn 11 tụ điểm chợ xanh, chợ tam, chợ cóc nằm rải rỏc cỏc ngừ xúm, khu dõn cư phường Cụ thể: Phường Tên tụ điểm Chợ ngừ 68 Quan Hoa Chợ khu văn công Chợ Nhà Xanh Chợ trước cổng Công Dịch Vọng ty xây dựng số Chợ xúm Hậu Yờn Hoà Nghĩa Đô Chợ đầu cầu Yên Hoà Chợ xúm Chựa Chợ K800 Chợ Bỏi Ân Hỡnh thức hoạt động Từ 5h đến 12h ngừ khu dõn cư Từ 5h đến 12h ngừ khu dõn cư Cả ngày trờn lũng đường Cả ngày trờn lũng đường, ngừ xúm Cả ngảy đường ngừ xúm Cả ngày trờn lũng đường Cả ngày trờn lũng đường Cả ngày trờn vỉa hố Cả ngày trờn vỉa hố Số hộ kinh doanh 70 60 136 52 48 37 46 113 111 Mai Dịch Nghĩa Tõn Chợ hoa trước khu Từ 4h đến 6h sáng Tổng cục trị Chợ sân vận động lũng đường Từ 5h đến 12h vỉa hè, Nghĩa Tân lũng đường 60 141 Nguồn: Phũng Kinh tế - Kế hoạch quận Cầu Giấy Đến chợ tự phát hỡnh thành thỡ lại thiếu phối hợp BQL chợ với cỏc quan chức phường, quận việc giải toả chợ tự phát Sự diện tụ điểm chợ cóc, chợ tạm khiến cho chợ quy hoạch chịu không ảnh hưởng Thực trạng đũi hỏi thời gian tới cần phải cú phối hợp kiờn cỏc quan chức để giải toả chợ tạm, chợ cóc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xó hội văn minh đô thị địa bàn Thứ bảy, vấn đề an ninh trật tự, an toàn PCCC, vệ sinh môi trường chưa thật đảm bảo Tỡnh trạng chợ dơ bẩn, nhếch nhác cũn, nhiều quầy sạp bố trí không ngăn nắp, gọn gàng Một nguyên nhân quan trọng trỡnh độ máy BQL cũn yếu kộm, thiếu lực, chợ vào hoạt động thỡ mỏy BQL cũn ớt, chưa hoàn chỉnh, thiếu kinh nghiệm dẫn đến lúng túng triển khai thực công tác Do không đảm bảo tính văn minh thương mại chợ Một nguyên nhân kinh phí hoạt động BQL NSNN cấp cũn thấp, chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm BQL chợ Thứ tỏm, hạn chế dịch vụ chợ Hiện nay, việc tổ chức, kinh doanh, phát triển dịch vụ hỗ trợ chợ đảm bảo mức tối thiểu trông giữ xe, vệ sinh, bảo vệ đêm Hầu hết chợ cũn chưa có dịch vụ kho bảo quản hàng hoá, bốc xếp hàng hoá, dịch vụ đo lường, kiểm tra chất lượng hàng hoá… Thậm chí nhiều chợ cũn chưa có dịch vụ trông giữ xe (chợ Quan Hoa, chợ Nhà Xanh), làm cho người mua mang xe vào chợ, từ tạo điều kiện cho phát sinh hộ kinh doanh lấn chiếm xuống đường, lối vào chợ, gây ách tắc, an ninh trật tự Chương III Phương hướng biện pháp nhằm chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý trờn đại bàn quận Cầu Giấy giai đoạn I Mục đích, yêu cầu chuyển đổi mô hỡnh Mục đích: - Thiết lập mụ hỡnh tổ chức quản lý chợ thống đảm bảo gọn nhe, hiệu quả, huy động thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh, khai thỏc quản lý chợ, bước xó hội hoỏ hoạt động chợ - Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khớch cỏc thành phần kinh tế, cỏc tổ chức, cỏ nhõn đầu tư kinh doanh khai thác chợ, xây dựng quận Cầu Giấy văn minh thương mại góp phần với thủ đô trung tâm thương mại văn minh nước Yờu cầu: - Chợ phải tổ chức kinh tế thương mại - dịch vụ, địa điểm kinh doanh dịch vụ tổ chức theo quy hoạch, nhằm đáp ứng nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hoá dịch vụ tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ theo quy định pháp luật - Việc chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ phải đảm bảo hoạt động bỡnh thương tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chợ phục vụ ngày tốt nhu cầu đời sống, sinh hoạt người dân địa phương II Phương hướng chuyển đổi mô hỡnh Đối với chợ thuộc Quận quản lý Từng bước chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý BQL chợ sang mụ hỡnh tổ chức doanh nghiệp hoạt động theo Luật, thông qua hỡnh thức đấu thầu, chủ yếu mụ hỡnh tổ chức: cụng ty cổ phần kinh doanh khai thỏc quản lý chợ Cú cỏc hỡnh thức sau: 1.1 Công tư cổ phần kinh doanh khai thác quản lý chợ ỏp dụng hai hỡnh thức sau: - Hỡnh thức thứ nhất: Cụng ty cổ phần Nhà nước chiếm cổ phần chi phối (áp dụng chợ trung tâm, đặc biệt UBND Thành phố định) - Hỡnh thức thứ hai: Cụng ty cổ phần Nhà nước không giữ cổ phần chi phối Nhà nước không tham gia cổ phần (áp dụng hầu hết chợ cũn lại) Phương thức chuyển đổi: Thụng qua hỡnh thức đấu thầu huy động thành phần kinh tế, tư thương góp vốn đấu tư tham gia công ty công ty cổ phần Nếu công ty cổ phần có tham gia Nhà nước thỡ phần vốn gúp Nhà nước giá trị sử dụng đất giá trị tài sản Nhà nước đầu tư xây dựng chợ thực hai hỡnh thức: • Chuyển giao phần vốn Nhà nước (giá trị sử dụng đất giá trị tài sản Nhà nước đầu tư xây dựng chợ) cho doanh nghiệp Nhà nước hỡnh thức bổ sung vốn cho doanh nghiệp để doanh nghiệp tham gia cổ phần • Chuyển giao phần vốn Nhà nước (giá trị sử dụng đất giá trị tài sản Nhà nước đầu tư xây dựng chợ) cho UBND Quận quản lý tham gia cổ phần UBND Quận cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần, quản lý phần vốn góp Nhà nước 1.2 HTX kinh doanh khai thỏc v quản lý chợ - Đối với chợ xây dựng vốn thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng, nểu đủ điều kiện thỡ cho phộp chuyển đổi thành lập HTX kinh doanh khai thác quản lý chợ - Phương thức chuyển đổi: Thông qua vốn góp thành phần kinh tế, cá nhân chuyển đổi thành cổ phần xó viờn tham gia HTX kết nạp thờm xó viờn cú nhu cầu, Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất thu thuế sử dụng đất, thuế kinh doanh theo pháp luật 1.3 Công ty tư nhõn kinh doanh khai thỏc quản lý chợ - Đối với chợ có điều kiện cho phép chuyển đổi thành lập công ty tư nhân kinh doanh khai thác quản lý chợ - Phương thức chuyển đổi: Thông qua đấu thầu cho thuê Trỡnh tự nội dung tiến hành việc chuyển đổi mô hỡnh tổ chức trờn: - Để thực phương thức chuyển đổi trên: Khuyến khích, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng kinh doanh chơ (ưu tiên thành phần kinh tế, cá nhân góp vốn kinh doanh chợ), Quận xây dựng đề án, báo cáo UBND Thành phố xem xét định - Trong quỏ trỡnh triển khai phải thực theo quy định Nhà nước Thành phố như: Luật doanh nghiệp, Luật HTXvà vận dụng định số 2063/QĐ-UB ngày 08/04/2004 UBND thành phố Hà Nội việc ban hành quy trỡnh xếp chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước 1.4 Ban quản lý chợ - Đối với chợ chưa có điều kiện chuyển đổi thỡ thành lập Ban quản lý chợ hoạt động theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 Chính phủ phát triển quản lý chợ - Mụ hỡnh tổ chức: + BQL chợ trực tiếp quản lý chợ lớn trung tõm + Thành lập tổ quản lý chợ (trực thuộc BQL chợ) trực tiếp quản lý chợ cũn lại Đối với chợ thuộc phường quản lý Bao gồm chợ phường xây dựng theo quy hoạch vốn phường đầu tư huy động thành phần kinh tế, hộ kinh doanh Cú cỏc hỡnh thức sau: 2.1 Thành lập HTX kinh doanh, khai thỏc quản lý chợ - Đối với chợ xây dựng vốn thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng, Nhà nước cấp quyền sử dụng đất Nếu đủ điều kiện thỡ cho phộp chuyển đổi thành lập HTX kinh doanh khai thác quản lý chợ - Phương thức chuyển đổi: Thông qua vốn góp thành phần kinh tế, cá nhân chuyển đổi thành vốn cổ phần tham gia HTX kết nạp xó viờn theo hỡnh thức huy động vốn có nhu cầu Nhà nước cho thuê quyền sử dụng ffất thu thuế sử dụng đất, thuế kinh doanh theo quy định pháp luật - Đối với chợ UBND phường đầu tư: Thực hỡnh thức đấu thầu, ưu tiên thành phần kinh tế HTX 2.2 Thành lập cụng ty kinh doanh khai thỏc quản lý chợ - Đối với chợ UBND phường đầu tư: Thực hỡnh thức đấu thầu, thành lập công ty cổ phần công ty tư nhân - Đối với chợ xây dựng vốn thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng, Nhà nước cấp quyền sử dụng đất Nếu đủ điều kiện thỡ cho phộp thành lập cụng ty cổ phần Đối với chợ thành lập 3.1 Đối với chợ UBND quận đề nghị UBND thành phố cho phép đầu tư xây mới, huy động vốn đầu tư thành phần kinh tế để xây dựng Việc xây dựng phải đảm bảo quy hoạch, theo thiết kế theo tiến độ triển khai thực dự án Thành phố phê duyệt 3.2 Đối với chợ thuộc Quận quản lý: thành lập công ty cổ phần công ty tư nhân hoạt động theo Luật doanh nghiệp III Một số biện pháp nhằm chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ trờn đại bàn quận Cầu Giấy giai đoạn Để khắc phục tồn mô hỡnh tổ chức quản lý chợ trờn điạn bàn Quận thỡ việc chuyển đổi mô hỡnh BQL sang mụ hỡnh doanh nghiệp kinh doanh khai thỏc quản lý chợ cần thiết Thực Nghịe định số 02/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/01/2003 phát triển quản lý chợ; định số 63/QĐ-UB ngày 29/04/2005 Đề án số 1718/UB-SNV ngày 04/05/2005 UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy xõy dựng đề án chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ trờn địa bàn quận Cầu Giấy nhiên, để thực việc chuyển đổi cần có phối hợp nhiều quan chức quản lý Nhà nước lĩnh vực khác nên phức tạp thận trọng bước Cần phải thực đồng giải pháp sau: Nhà nước cần ban hành chế sách ưu đói để huy động thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng kinh doanh chợ 1.1 Về đầu tư: - Hoạt động kinh doanh chợ phải hưởng ưu đói định, ưu đói theo quy định Luật khuyến khích đầu tư nước (đó sửa đổi), tức tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng chợ thỡ Nhà nước, địa phương nên hỗ trợ nhiều hỡnh thức như: hỗ trợ đất đai, thủ tục làm thuận tiện, nhanh chóng, khuyến khích ngân hàng cho họ vay vốn, cho vay vố ưu đói từ cỏc nguồn giải ngõn, viện trợ… - Hiện tại, dành tỷ lệ thích đáng từ nguồn thu chợ (ngoài thuế) để thực tái đầu tư, trước hết sửa chữa, nâng cấp chợ hư hỏng nghiêm trọng, chợ không đảm bảo hoạt động kinh doanh 1.2 Về tài chớnh, tớn dụng: - Việc đầu tư kinh doanh khai thác chợ không đơn vấn đề kinh tế mà cũn vấn đề xó hội, liờn quan tới an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường an toàn PCCC Do đó, để khuyến khích doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư xây dựng chợ, Nhà nước cần có sách hỗ trợ lói suất ỏp dụng chớnh sỏch cho vay kớch cầu dự án đầu tư xây dựng chợ - Kinh doanh khai thác chợ kinh doanh loại hỡnh nào, cỏc tổ chức, cỏ nhõn phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Thuy nhiên, đói với hoạt động kinh doanh chợ Nhà nước nên có áp dụng ưu đói riờng quy định mứa thuế thấp so với loại hỡnh kinh doanh khỏc miễn thuế cho doanh nghiệp vài năm đầu hoạt động - Giao quyền tự chủ tài cho đơn vị tự cân đối, tự hạch toán thu, chi, tự chịu trách nhiệm tài chính, gắn kết hoạt động quản lý theo pháp luật Khi doanh nghiệp kinh doanh khai thác quản lý chợ tự tỡm phương án kinh doanh tốt để vừa thu lợi nhuận tối đa vừa trỡ hoạt động kinh doanh chợ, vỡ có kênh lưu thông káhc cạnh tranh với chợ cửa hàng bán lẻ, siêu thị Đồng thời, chợ địa bàn cạnh trnah với - Tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh chợ đảm bảo chống thất thu công hộ kinh doanh chợ Việc thu thuế không chặt chẽ hộ kinh doanh ngoỡa chợ làm cho giỏ cựng mặt hàng chợ cao chợ, hoạt động kinh doanh chợ không hiệu Những bất lợi trước mắt không khuyến khích tổ chức, cá nhân tiến hành đầu tư, xây dựng chợ UBND thành phố Hà Nội cần nhanh chóng ban hành quy chế đầu thầu kinh doanh khai thác quản lý chợ trờn địa bàn toàn thành phố Hà Nội Việc chuyển đổi mô hỡnh tổ chức BQL chợ sang mụ hỡnh tổ chức doanh nghiệp kinh doanh khai thỏc quản lý chợ phải thực thông qua hỡnh thức giao tổ chức đấu thầu để chọn doanh nghiệp có lực Tuy nhiên, thành phố Hà Nội chưa có văn quy định quy chế đấu thầu chợ Đó cú số chợ trờn địa bàn chuyển sang mô hỡnh cỏc HTX quản lý thông qua đấu thầu mà quan quản lý có thẩm theo phân cấp quản lý giao cho HTX quản lý Mục đích chủ yếu nhằm thí điểm để tổng kết rỳt kinh nghiệm Vỡ vậy, quận, huyện nhanh chóng triển khai việc chuyển đổi mô hỡnh Nhà nước cần nhanh chóng ban hành quy chế đấu thầu chợ, có quy định đối tượng tham gia dự thầu, phương thức đấu thầu sao, quy tỡnh thủ tục đấu thầu nào… Việc ban hành quy chế đấu thầu tạo khung pháp lý cho đối tưọng tham gia đấu thầu chợ Chẳng hạn thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế đấu thầu quy định rừ cỏ nhõn cỏc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước không tham gia dự thầu Trong thời gian trước mắt, cần tiếp tục cải tổ lại máy BQL chợ, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chợ cho cỏc cỏn cụng nhõn viờn BQL Để khắc phục tỡnh trạng đa số cán quản lý chợ biên chế Nhà nước điều động từ ngành khác, nghiệp vụ chuyên ngành, chủ yếu quản lý theo kinh nghiệm Mặt khác, thiếu cán quản lý có trỡnh độ, nhiều chợ cũn cú quỏ ớt cỏn Do vậy, cần mở cỏc lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý chợ cho số cỏn cú đào tạo thêm cán chuyên ngành công tác quản lý chợ lõu dài cho cỏc địa phương, phối hợp với trường thuộc Bộ Thương mại tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên quản lý chợ Ngoài cỏc cỏn quản lý cấp cao cấp tỉnh, thành phố, cán Sở, Bộ, Nhành liên quan cần thiết có thêm lớp bồi dưỡng nâng cao trỡnh độ, chuyến tập huấn, phải thực tế chợ tiêu biểu, đảm bảo kết hợp lý thuyết thực tế, giỳp cho họ ban hành chớnh sỏch cỏch chớnh xỏc, sỏt thực hiệu Nghĩa vụ phải gắn liền với cỏc lợi ớch, vỡ cần thiết phải cú cỏc sách đói ngộ, chớnh sỏch lao động hợp lý đội ngũ cán quản lý chợ Chúng ta cần thiết có sách thi đua khen thưởng làm động lực cho quan đơn vị phấn đấu Có thế, lực lượng cán chợ an tâm cống hiến, nhiệt tỡnh để hoàn thành công việc Chính quyền địa phương cấp càn phối hợp chặt chẽ với quan chức để kiên giải toả tụ điểm chợ tạm, chợ xanh, chợ cóc lấn chiếm lũng lề đường xung quanh chợ thức Việc thu thuế hộ kinh doanh tụ điểm khó khăn Vỡ coi đối thủ cạnh tranh với chợ thức Để nhanh chóng chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ, thu hỳt cỏc thành phõn kinh tế tham gia đầu tư xây dựng chợ thỡ việc giải toả cỏc tụ điểm chợ tự phát việc làm cấp thiết Để giải toả chợ tự phát cần thực biện pháp sau: - Thực đồng toàn địa bàn Quận thường xuyên, liên tục việc giải toả chợ tự phát nhằm tránh tỡnh trạng giải toả chỗ thỡ cỏc hộ kinh doanh lại chuyển sang chỗ khỏc - Ngăn chặn kịp thời tụ điểm tụ điểm kinh doanh tự phát phát sinh - Đối với chợ tự phát ăn theo chợ thức, kiên giải toả Giải toả hộ kinh doanh lưu động, hộ kinh doanh lấn chiếm lũng, lề đường - Đối với chợ tự phát hỡnh thành từ nơi có nhu cầu chợ (các khu dân cư tập trung, khu đô thị mới…) chưa có chợ thức, việc giải toả chợ tự phát phải đồng thời với việc xây dựng chợ mói nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt dân cư Trong trỡnh chờ xõy dựng xhợ mới, cần trỡ cỏc chợ tự phỏt thời gian định tổ chức xếp lại, tăng cường công tác quản lý khụng cho chợ phỏt sinh thờm - Áp dụng chế quản lý thông qua đăng ký kinh doanh cà quy định hành để giải toả chợ tự phát Các hộ kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khụng cú thỡ quan chức xử lý theo quy định hành - Thực nghiêm túc quy định an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phũng chỏy, chữa chỏy để điều chỉnh hoạt động kinh doanh hộ tiểu thương Những hộ không đảm bảo nhữn quy định bị xử lý Xử lý cỏc vi phạm người mua hàng dừng xe mua hàng lề đường gây cản trở giao thông - Thực công tác tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh tự phát việc giải toả chợ tự phát Chính quyền địa phương phối hợp với quan, đoàn thể, chi Đảng, Đoàn niên người có uy tín khu vực để tuyên truyền, vận động hộ chấm dứt mua bán lấn chiếm lũng, lề đường Việc chuyển đổi mô hỡnh tổ chức BQL chợ thành lập Cụng ty cổ phần, HTX Cụng ty tư nhân kinh doanh khai thác quản lý chợ phải tiến hành khẩn trương thận trọng thận trong, bước vững chắc, phải tổ chức thí điểm, rút kinh nghiệm nhân rộng Trong qua trỡnh tổ chức thực phải xỏc định rừ trỏch nhiệm cỏc phũng, ban chức 5.1 Phũng Kinh tế - Kế hoạch: - Tham mưu trỡnh UBND Quận xõy dựng đề án, kế hoạch chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ trờn địa bàn, báo cáo Sở Thương mại, Sở Nội vụ, Sở tài thẩm định trỡnh UBND thành phố phờ duyệt - Theo dừi, tổng hợp bỏo cỏo UBND quận, UBND thành phố tiến độ, kết thực kế hoạch 5.2 Phũng Tổ chức chớnh quyền: - Lựa chọn chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ - Hướng dẫn tổ chức máy, biên chế, chế độ sách cán bộ, công nhân viên làm việc BQL chợ, công ty cổ phần, HTX 5.3 Phũng tài chớnh: - Hướng dẫn nôi dung, trỡnh tự thực cổ phần hóa chợ định giá quyền sử dụng đất, tài sản Nhà nước tham gia cổ phần hoá, bảo toàn phát triển vốn Nhà nước tham gia cổ phần hoá - Hướng dẫn huyển giao vốn Nhà nước cho doanh nghiệp, tham gia công ty cổ phần hướng dẫn việc cử cán Nhà nước tham gia hội đồng quản trị công ty cổ phần (nếu chuyển gia vốn Nhà nước cho UBND quận tham gia cổ phần) để quản lý phần vốn Nhà nước cổ tức hàng năm - Hướng dẫn hỡnh thức quản lý vốn Nhà nước công ty cổ phần phân phối lợi tức Nhà nước - Hướng dẫn chế độ tài thu - chi - vốn góp doanh nghiệp Nhà nước tham gia cổ phần hcợ chế độ đặc thù hộ kinh doanh chợ thực chuyển đổi mô hỡnh - Hướng dẫn việc thu - chi - nộp ngân sách BQL chợ theo quy định (đối với nơi cũn tồn BQL) 5.4 Phũng Tài nguyờn mụi trường: Hướng dẫn thủ tục thuê đất thành phần kinh tế tham gia quản lý chợ 5.5 Phũng Văn hoá thông tin: Phối hợp với UBND phường tổ chức tuyên truyền chủ trương Thành phố đến nhân dân chủ trương xó hội hoỏ cụng tỏc kinh doanh khai thỏc quản lý chợ 5.6 UBND phường: - Phổ biến tuyên truyền chủ trương Thành phố đến nhân dân địa phương chủ trương xó hội hoỏ cụng tỏc kinh doanh khai thỏc quản lý chợ; vận động cỏc thành phần kinh tế tham gia - Xây dựng đề án chuyển đổi mô hỡnh quản lý chợ phường quản lý báo cáo UBND quận định Quy định rừ mối quan hệ phõn cấp quản lý chợ: 6.1 Về mối quan hệ: - Quan hệ UBND quận với cỏc tổ chức kinh doanh khai thỏc quản lý chợ trờn địa bàn quan hệ Nhà nước (thực chức quản lý Nhà nước lĩnh vực chợ) với đơn vị kinh tế (tổ chức kinh doanh khai thác quản lý chơ) Các bên có nghĩa vụ thực theo pháp luật bỡnh đẳng trước pháp luật - Tổ chức kinh doanh khai thỏc cú quản lý chợ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan có thẩm quyền quy định, chịu quản lý Nhà nước quyền địa phương thực quy định Nhà nước - Tất chợ hoạt động địa bàn chịu hướng dẫn nghiệp vụ lĩnh vực kinh doanh thương mại Sở Thương mại Sở, Ngành Thành phố theo quy định pháp luật 6.2 Về phõn cấp quản lý: - Quận quản lý cỏc chợ loại 1, loại chợ đầu mối địa bàn quận - Phường quản lý chợ loại địa bàn phường Kết luận kiến nghị Chợ loại hỡnh thương mại có từ lâu đời nước ta, nắm thị phần chủ yếu kênh phân phối hàng hoá toàn xó hội, nú nơi giao lưu buôn bán số địa phương nước ta Trên đại bàn quận Cầu Giấy hàng hoá đên với người tiêu dùng thông qua hệ thống chợ chiếm tới 50%, cũn lại qua cỏc kờnh phõn phối khỏc Do đó, cần phải phát triển mạng lưới chợ nước ta nói chung địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng việc làm cần thiết, tiến tới bước xó hội hoỏ hoạt động chợ Để thực mục tiêu việc chuyển đổi mô hỡnh tổ chức quản lý chợ quan trọng, tạo tiền đề cho thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư, xây dựng, kinh doanh quản lý chợ Tuy nhiờn, chỳng ta khụng nờn quỏ vội vàng triển khai thực hiện, mà phải làm cỏch tuần tự, phự hợp, thớ điểm số, tổng kết rút kinh nghiệm sau nhân rộng triển khai toàn Quận Tuỳ thuộc vào đặc điểm, tớnh chất quy mụ loại chợ mà lựa chọn mụ hỡnh tổ chức quản lý thớch hợp, khụng nờn rập khuụn cỏch mỏy múc Nếu khụng chỳng ta khụng trỏnh khỏi thất bại Căn vào tỡnh hỡnh thực tế phỏt triển mạng lưới chợ quận Cầu Giấy nay, em xin cú số kiến nghị sau: Kiến nghị với Nhà nước Một là, việc đầu tư, xây dựng, kinh doanh, khai thác chợ không đơn vấn đề kinh tế mà cũn mang tớnh chất xó hội, nú cũn mẻ nước ta.Do đó, Nhà nước nên có sách ưu đói cho cỏc tổ chức, cỏ nhõn kinh doanh chợ như: - Nhà nước cho doanh nghiệp vay vốn với lói suất ưu đói để đầu tư, xây dựng chợ - Áp dụng mức thuế Thu nhập doanh nghiệp thấp so với mức hành áp dụng cho loại hỡnh kinh doanh khỏc hay miễn thuế thời gian định cho doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh chợ Hai là, Nhà nước cần có sách đói ngộ, chế độ lương cán quản lý chợ sách lương, sách thi đua khen thưởng… để tạo động lực cỏn quản lý chợ vỡ mức lương cán quản lý chợ quỏ thấp, đồng thời chế độ đói ngộ Kiến nghị địa bàn Quận Kiến nghị đưa nhằm điều chỉnh hoạt động xảy trực tiếp hàng ngày chợ Từ hạn chế quỏ trỡnh hoạt động chợ nay, chợ ngồi đợi hướng giải từ cấp ban hành, thỡ quỏ lõu, thiếu chủ động có hạn chế định, không phù hợp với tỡnh hỡnh thực tế loại chợ khỏc nhau: - Mỗi chợ nên thành lập tổ kiểm tra hoạt động vi phạm hộ kinh doanh, cho phép tổ kiểm tra có quyền xử phạt hành chính, tạm dừng hoạt động kinh doanh sạp hàng vi phạm (ví dụ, vi phạm phũng chỏy chữa chỏy, vi phạm hành vi thương mai…) - Mỗi chợ cần thiết phải có dịch vụ cân đo, kiểm tra chất lượng , trực tiếp địa điểm này, phải có cán quản lý chợ đứng để thực công việc khỏch hàng cú yờu cầu Dựa trờn kết thực tế, cú phát sai sót đáng kể ngưũi bỏn hàng, họ cú thể yờu cầu người mua đưa đến chỗ người bán vi phạm, người quản lý lập biờn bản, xử lý hành vi gian lận hỡnh thức theo Nội quy, quy định chợ Công việc tạo nên liên tưởng khách hàng đến với chợ, tạo người bán tuân thủ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thương mại chợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trời địa bàn quận cầu giấy, Chuyên đề tốt nghiệp phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trời địa bàn quận cầu giấy, Chuyên đề tốt nghiệp phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trời địa bàn quận cầu giấy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay