Tiet 45 46 HPCUA MOT TANG GIA (dụ giờ)

9 162 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:57

Ngy dy Tiết 45 Lp dy 11B1 11B2 11B3 11B4 HS vng mt Hạnh phúc tang gia ( Trích: Số đỏ) - Vũ Trọng Phụng- Mục tiêu học a Kiến thức: - Thấy đợc chất lố lăng, đồi bại xã hội thợng lu thành thị trớc Cách mạng - Hiểu đợc nét đặc sắc nghệ thuật trào phúng Vũ Trọng Phụng b Kĩ năng: - Đọc - hiểu văn tự đợc viết theo bút pháp trào phúng - Phân tích nhân vật tác phẩm tự c Thái độ: - Lên án lối sống đồi bại, bất nhân; Giáo dục lối sống lành mạnh, đạo đức, nhân cách ngời - Tích hợp giáo dục bảo vệ môi tròng: giáo dục cho học sinh ý thức xây dựng môi trờng sống lành mạnh, có tình có nghĩa, giữ gìn phát huy truyền thống đạo đức dân tộc Chuẩn bị giáo viên học sinh a Chuẩn bị giáo viên: SGK, soạn, máy chiếu( nu cú) b Chuẩn bị học sinh: Vở soạn, ghi,soạn nhà theo phần hớng dẫn học sgk Tiến trình dạyhọc: a Kiểm tra cũ: Kiểm tra chuẩn bị học sinh b Bài mới: Hoạt động GV HS Ni dung chớnh * Hoạt động 1(15p): c- hiu tiu I Đọc hiểu tiếu dẫn 1.Tỏc gi: V Trng Phng (1912dn HS đọc tiểu dẫn tóm tắt nội dung 1939) - Năm sinh, năm - Tiểu dẫn SGK trình bày nội - Quê quán dung nào? - Cuộc đời nghiệp (Chiu hỡnh nh chõn dung ca - Các tác phẩm tiêu biểu VTP) 2.Tỏc phm s - Em hiểu nhan đề : Số đỏ có nghĩa - Xut x : ng ln u trờn H Ni gì? ( chiu slize 5) bỏo 1936 Gv chiu (slize 6) s tóm tắt tác - Tóm tắt tác phẩm sơ đồ 150 phẩm Chiu slize Hoạt động (28p): c - hiu bn Gv HD HS cỏch c bn: c vi gng ma mai, chut chỏt, hi hc ? on trớch cú th chia lm my phn?Ni dung ca tng phn? - Em có suy nghĩ nhan đề đoạn trích: Hạnh phúc tang gia? Hs suy ngh tr li Gv chun kin thc bng mỏy chiu *HD HS tỡm hiu bn ? S kin c c t cht cú ý ngha gỡ? GV chiu hỡnh nh minh ca c c t v chun kin thc bng mỏy chiu Tho lun nhúm(5p): Chia lm nh Nhúm 1: Thỏi ca ụng phỏn mc sng, c c Hng c T Đoạn trích - Thuộc chơng 15 tiểu thuyết Số đỏ - Nhan đề : Do nhà biên soạn sách đặt II Đọc hiểu văn Đọc v chia b cc - B cc: phn - P1 (ucho Tuyt vy): Những niềm vui khác thành viên gia đình cụ cố Hồng - P2 (cũn li) Cnh ỏm ma gng mu ý nghĩa nhan đề đoạn trích - Hnh phỳc: Trng thỏi tõm lớ th hin s hoan h, vui mng, sung sng ca ngi t c iu m mỡnh mong c - Tang gia: Ni au thng, mt mỏt ca ngi gia ỡnh mt i ngi thõn rut tht -Nhan hnh phỳc mt tang gia cha ng mõu thun tro phỳng, phn ỏnh mt s tht tn nhn: Hnh phỳc mt gia ỡnh vụ phỳc; phn ỏnh sõu cay nghch lý o iờn o lm ngi, phn ỏnh rt ỳng s tht ma mai, hi hc v tn nhn ca XH thnh th Vit Nam trc cỏch mng thỏng Tỏm Tìm hiểu bn 3.1 Nhng chõn dung bim a Nim vui chung ca i gia ỡnh vụ phỳc * Cỏi cht ca c c t - Mang li nim vui ln cho c i gia ỡnh: T di chỳc ó ti lỳc c thc hin ch khụng cũn l lý thuyt vin vụng na! => lm bc l cỏc mõu thun trũa phỳng v lm m nột hng lot cỏc chõn dung hi hc b Nhng nim hnh phỳc riờng ca mi thnh viờn i gia ỡnh vụ phỳc - Phỏn mc sng: l ngi u tiờn 151 cht? c li t cỏi cht ca c c T, l - Ngi u tiờn gia ỡnh c thng chỏu r b mc sng Ngay sau cỏi c Hụng c li phi k n l ai? cht ca c T hn ó c b v (c Hng) ghộ vo tai s chia thờm cho - c chia thờm tin nh ụi sng my nghỡn bc vỡ cú cụng vic lm y lm cho Phỏn cú tõm trng nh cho c c cht bng chớnh s vic b th no? mc sng (Cú c cỏi li y, hn sung sng h hờ t ho vỡ khụng ng rng ụi sng trờn u hn li cú giỏ tr to th) - Qua nim sung sng y ca Phỏn mc sng em cú suy ngh gỡ v t cỏch ca hn? Nhúm 2: Thỏi ca v chng Vn Minh, ễng Typn v tim may u hoỏ c T cht? Nhúm 3: Thỏi ca cụ Tuyt, Cu Tỳ Tõn c T cht? Nhúm 4: Cỏi cht ca c T cũn em li nim vui cho nhng ngoi gia ỡnh ?ụng Vn Minh cú b mt nh th no lỳc tang gia? - Thái độ Cô Tuyết c c t cht l gỡ? - Trong ỏm tang, Tuyt ó bc l gng mt nh th no? Vỡ sao? ? Cu Tỳ Tõn sng iờn lờn vỡ iu gỡ? Nhn xột v ngi Tỳ Tõn? K vụ o c, quỏi thai - Cố Hồng: Mới 50 tuổi mơ ứơc đợc gọi cụ Cố, + Nhm nghin mt tng tng (mặc áo xô gai, lụ khụ, ho khạc, mếu máo din trũgi nua m yu) + Kiờu hónh c ngi ta khen l nh i phỳc, nh cú hiu -> i din cho loi ngi ngu dt hỏo danh xó hi - Vợ chồng Văn Minh: Hạnh phúc chúc th đợc thực + Đợc dịp lăng xe mốt y phục tỏo bo ->k c hi cho hn qung cỏo hng, kim tin - Cô Tuyết: + Đợc dịp lng xờ nhng y phc tỏo bo nht (mặc y phục ngây thơ) để chứng tỏ cha đánh chữ Trinh + Mang vẻ mặt buồn nhng buồn ông mà không thấy bạn trai -> C hi chng din, phi by s h hng ca k cha ỏnh mt ch trinh - Cậu Tú Tân: + Sung sớng đến phát điên đợc dịp dựng cỏi mỏy nh v trổ tài chụp ảnh -> K bt hiu, k c hi cú hng Cái chết cụ Tổ mong đợi - Tác giả muốn nói với bạn đọc tất đám cháu đại bất hiếu Hạnh 152 phúc ngời tang gia không giống nhng chất ngời lại giống Đó suy đồi đạo lý, tha hoá nhân cách ngời c Nim hnh phỳc cũn lan sang nhng ngi ngoi gia ỡnh - Cái chết cụ Tổ đem lại - Binh lính thất nghiệp đợc thuê giữ trật niềm vui hạnh phúc cho tự cho đám tang( Min đơ, Min Toa ) ? Tại họ lại hạnh phúc - Xã hội trởng giả, bạn bè cụ cố Hồng: cụ Tổ chết? Có dịp phô trơng đủ thứ huân, huy chơng, kiểu quần áo, đầu tóc, râu ria HS tr li - Bạn bè cô Tuyết, bà Phó Đoan: Có dịp GV a mt s hỡnh nh minh ho GV chun xỏc kin thc bng mỏy tụ tập để khoe khoang, hẹ hò nhau, chim chuột nhau, bình phẩm nhau, chê bai chiu -Xuõn túc : t c, tr nờn danh giỏ vỡ nh hn m c c t ln ựng cht.Ngay lp tc c gia nh c Hng cho ún nhit lit, tin cy -> Hn ang l k cú ti tr thnh ngi cú cụng - Hng ph: sung sng vỡ c xem mt ỏm ma to cha tng cú thông qua cách miêu tả thái độ thành viên gia đình cụ cố Hồng c c t cht? HS hot ng cỏ nhõn, tr li GV nhn xột, chun kin thc bng mỏy chiu Tỏc gi dng lờn mt bc tranh v mt xó hi thc dõn thu nh vi tt c s i bi, xung dc ca o lý v nhõn cỏch ngi, ú l li t cỏo ca tỏc - Tác giả muốn nói với bạn đọc gi i vi xó hi õu hoỏ rm thông qua cách miêu tả thái độ thành viên gia đình cụ cố Hồng? c Cng c- Luyện tập (1p): H thng ni dung tit hc d.Hớng dẫn học sinh tự học nhà(1p): - Đọc, nắm vững đoạn trích - Tìm đọc tác phẩm - Nắm nội dung vừa phân tích - Giờ sau học tiếp -153 Ngy dy Tit 46 Lp dy 11B1 11B2 11B3 11B4 HS vng mt Hạnh phúc tang gia (tiếp) ( Trích: Số đỏ) Vũ Trọng Phụng Mục tiêu học a Kiến thức: - Thấy đợc chất lố lăng, đồi bại xã hội thợng lu thành thị trớc Cách mạng - Hiểu đợc nét đặc sắc nghệ thuật trào phúng Vũ Trọng Phụng b Kĩ năng: - Đọc - hiểu văn tự đợc viết theo bút pháp trào phúng - Phân tích nhân vật tác phẩm tự c Thái độ: - Lên án lối sống đồi bại, bất nhân; Giáo dục lối sống lành mạnh, đạo đức, nhân cách ngời - Tích hợp giáo dục bảo vệ môi tròng: giáo dục cho học sinh ý thức xây dựng môi trờng sống lành mạnh, có tình có nghĩa, giữ gìn phát huy truyền thống đạo đức dân tộc Chuẩn bị giáo viên học sinh a Chuẩn bị giáo viên: SGK, soạn, máy chiếu(nu cú) b Chuẩn bị học sinh: Vở soạn, ghi,soạn nhà theo phần hớng dẫn học sgk Tiến trình dạyhọc: a Kiểm tra cũ: (3p) Kiểm tra chuẩn bị học sinh b Bài mới: Hoạt động GV HS Ni dung chớnh * Hoạt động 1(5p): khỏi quỏt ni I Đọc hiểu tiếu dẫn II Đọc hiểu văn dung tit 1 Đọc GV chiu hỡnh nh cỏc nhõn vt HS khỏi quỏt li ni dung ý nghĩa nhan đề đoạn trích *Hot ng 2(30p): HD HS tỡm Tìm hiểu bn hiu bn (tip) 3.1 Nhng chõn dung bim a Nim vui chung ca i gia ỡnh vụ phỳc b Nhng nim hnh phỳc riờng ca mi thnh viờn i gia ỡnh vụ - Cái chết cụ Tổ đem lại phỳc niềm vui hạnh phúc cho 154 ? Tại họ lại hạnh phúc c Nim hnh phỳc cũn lan sang cụ Tổ chết? nhng ngi ngoi gia ỡnh - Binh lính thất nghiệp đợc thuê giữ trật tự cho đám tang( Min đơ, Min Toa ) HS tr li GV a mt s hỡnh nh minh ho - Xã hội trởng giả, bạn bè cụ cố Hồng: GV chun xỏc kin thc bng mỏy Có dịp phô trơng đủ thứ huân, huy chơng, kiểu quần áo, đầu tóc, râu ria chiu - Bạn bè cô Tuyết, bà Phó Đoan: Có dịp tụ tập để khoe khoang, hẹ hò nhau, chim chuột nhau, bình phẩm nhau, chê bai -Xuõn túc : t c, tr nờn danh giỏ vỡ nh hn m c c t ln ựng cht.Ngay lp tc c gia nh c Hng cho ún nhit lit, tin cy -> Hn ang l k cú ti tr thnh ngi cú cụng - Hng ph: sung sng vỡ c xem mt ỏm ma to cha tng cú - Tác giả muốn nói với bạn đọc thông qua cách miêu tả thái độ thành viên gia đình cụ cố Hồng? - Đám tang cụ Tổ đợc t chc theo cỏch nào? ?Cnh a ỏm c tỏc gi miờu t nh th no? - HS tr li - Gv chun kin thc bng mỏy chiu ? ip khỳcỏm c i cú ý ngha Tỏc gi dng lờn mt bc tranh v mt xó hi thc dõn thu nh vi tt c s i bi, xung dc ca o lý v nhõn cỏch ngi, ú l li t cỏo ca tỏc gi i vi xó hi õu hoỏ rm 3.2 Cnh ỏm tang gng mu *Cỏch t chc: - Theo li h ln : Ta, Tu, Tõy vi kiu bỏt cng, ln quay i lng, hng trm cõu i , vũng hoa, lc bc xong, bỳ dớch, ti t chp nh Tht l mt ỏm ma to tỏt -> S khoe khoang l bch, kch cm, thúi ua ũi li sng minh rm *Cnh a ỏm: Tỏc gi t t xa ti gn, ri t c th mt s gng mt vi nhng c ch, li núi tht tiờu biu - i qua bn ph - i n õu huyờn nỏo n ú - ip khỳc ỏm c i cú ý ngha hi hc c bit Miờu t cỏi ỏm c i, 155 gỡ? ? Em cú nhn xột gỡ v cnh a ỏm? - Nhận xét thái độ ngời đám tang? ? H s dng nhng t ng nh th no? nh mun phi bay tt c s gi di, bp bm, vụ o c ca cỏi xó hi thng lu ang hónh tin, vụ o c -> õy l ỏm rc, ỏm hi ch khụng phi ỏm ma,ai cng tng bng vui v, nỏo nhit *Nhng ngi i a ỏm: - Ngi i a ụng, c bit ton mc kiu qun ỏo tang tõn thi tim may u Húa thu hỳt mi ngi dõn xem - H i a ỏm khụng mt ting khúc, ni tic thng, trỏi li h ton trũ trũ chuyn vi bỡnh phm, chờ bai ln nhau, tỡnh t, chim chut, hn hũ bng cỏi v mt bun ru ỳng kiu i a ỏm - S dng nhng t ng khụng cú húa: Cỏi thng y bc tỡnh b m, Gm cỏi ngc m quỏ i mt, -> tỏi hin chõn dung ỏm ụng bỏt nhỏo, ton nhng ngi gi di, xo trỏ, vụ húa, vụ tỡnh *Cnh h huyt: - Cậu Tú Tân: lum thum chic ỏo thng, cuống quýt thực công việc nhà đạo diễn Bạn cậu thi nhảy lên nhng mộ ảnh khỏi giống -> Kheo khoang, tr ti khin ỏm tang tr thnh mt v tung khụng hn khụng kộm Gv dn dt: Kt thỳc cnh ỏm ma gng mu, ta khụng th b qua cnh h huyt, du l rt ngn õy chớnh l mn hi kch cui cựng kt thỳc chng truyn Tỏc gi khụng miờu t bao quỏt nh phn u na m tỏc gi i miờu t c th nhng chõn dung ? Khi h huyt, Cu Tỳ Tõn hin lờn nh th no? Cu ó cú nhng hnh ng gỡ? ? Xuõn túc , c c Hng v ụng - Xuân tóc đỏ : cầm mũ nghiêm trang Phỏn mc sng ó cú thỏi v cách giả tạo hnh ng gỡ h huyt? - Cụ cố Hồng: ho khạc, mếu máo ngất -> Rt ỳng quy cỏch ca mt ngi hiu, luụn t cho mi ngi thy mỡnh ó gi yu - ễng Phỏn mc sng: khúc to: - Suy nghĩ em chi tiết Ht Ht Ht! Khúc to n ni ngt i cuối đoạn trích (Ông may m cú Xuõn y phán mọc sừng khóc muốn lặng may có Xuân đỡ khỏi ngã Xuân Tóc Đỏ muốn bỏ quách 156 thấy ông Phán dúi vào tay giấy bạc năm đồng gấp t)? Tích hợp: (?)Từ niềm hạnh phúc tất ngời cụ Cố tổ cảnh đám ma gơng mẫu em có nhận xét nh xã hội thợng lu thành thị đơng thời? Thái độ nhà văn xã hội sao? Gv liên hệ với xã hội ngày nay, từ giáo dục học sinh xây dựng moi trờng sống lành mạnh, giữ gìn phát huy giá trị văn hoá, chuẩn mực đạo đức dân tộc * Hoạt động 2(3p): Tổng kt HD hc sinh rỳt nhng nột c sc v ngh thut v í ngha bn - Nhận xét tiếng khóc ông Phán mọc sừng? hình ảnh: Đám đi? chi tiết miêu tả : ngời chết nằm mỉm cời sung sớng ? ỏm tang din nh mt tn i hi kch Nú núi lờn tt c s l lng vụ o c ca cỏi xó hi thng lu ngy trc Cỏi xó hi m tỏc gi gi l Chú u, khn nn Túm li: ỏm tang din nh mt tn i hi kch Mt ỏm ma gng mu cho s gi di, hỏo danh ca mt gia ỡnh giu sang m bt hiu - Lờn ỏn, t cỏo, vch trn v khinh b c cỏi xó hi thng lu thnh th trc cỏch mng, y ry iu xu xa, gi di, bp bm, vụ liờm s ỏng ghờ tm - Phê phán xã hội tác giả kín đáo gửi gắm ớc mơ môi trờng xã hội lành mạnh, giá trị văn hoá, chuẩn mực đạo đức đợc tôn trọng III Tng kt: c sc ngh thut - To tỡnh tro phỳng c bn ri m rng nhng tỡnh khỏc - Ti nng miờu t: Ht! Ht! Ht! ting khúc l i, c tỡnh rn nhm che mt mi ngi -> s úng kch gi di - ip khỳc ỏm c i: Khng nh mi ngi n õy khụng phi i a tang, khụng phi chia bun vi gia ch, khụng thng xút, khụng cm thụng m ch yu l khoe mó, phụ trng,cú dp gp g Tt c u th , vụ tõm - Ngoi cũn cũn nhng nột c sc - Phỏt hin nhng chi tit i lp gay gt no? cựng tn ti mt ngi, s vt, s vic : tang gia >< hnh phỳc , v b ngoi >< bn cht bờn ca cỏc nhõn vt - Xõy dng mt lot chõn dung bim ho xut sc Th phỏp cng iu, núi 157 S phúng i: C c Hng hỳt mt ngc, núi ma, c s dng mt chp 60 iu thuc phin , gt 1872 cỏch linh hot cõu: bit ri, kh lm, núi mói - Miờu t bin hoỏ, linh hot v sc so n tng chi tit, núi trỳng nột riờng ca tng nhõn vt í ngha bn: on trớch l mt bi hi kch, phi by bn cht nh nhng, i bi ca mt gia ỡnh ng thi phn ỏnh b mt tht ca xó hi thng lu thnh th trc Cỏch mng thỏng Tỏm c.Cng c- luyn tp(2p): - Hng dn HS h thng ton b ni dung bi hc d.Hớng dẫn học sinh tự học nhà(2p): - Đọc, nắm vững đoạn trích - Tìm đọc tác phẩm - Nắm nội dung vừa phân tích - Tham khảo dạng đề liên quan đến đoạn trích - Gi sau hc PCNN bỏo ********************************************** 158
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 45 46 HPCUA MOT TANG GIA (dụ giờ), Tiet 45 46 HPCUA MOT TANG GIA (dụ giờ), Tiet 45 46 HPCUA MOT TANG GIA (dụ giờ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay