Chuyên đề tốt nghiệp xây dựng chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí hà nội

76 172 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:53

MỤC LỤCLời giới thiệu1Chương I: Tình hình phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội giai đoạn 1996 20053I. Khái quát chung về Công ty cơ khí Hà Nội31. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty31.1. Thông tin chung về Công ty31.2. Các giai đoạn phát triển42. Chức năng nhiệm vụ của công ty63. Cơ cấu tổ chức, chức năng các bộ phận trong công ty73.1. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc73.2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị phòng ban trong công ty.103.3. Chức năng nhiệm vụ của các xưởng, phân xưởng sản xuất.124. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh125. Thị phần của công ty13II. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 19962005131. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty131.1. Về doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh131.2. Về lợi nhuận qua các năm142. Kết quả sản xuất sản phẩm chủ yếu163. Đóng góp cho ngân sách Nhà nước174. Kết quả sử dụng lao động của công ty18III. Tình hình phát triển thị trường của Công ty trong giai đoạn 19962005191. Thị trường tiêu thụ của công ty191.1. Thị trường trong nước191.2. Thị trường ngoài nước212. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu213. Đánh giá tình hình phát triển thị trường của Công ty cơ khí Hà Nội trong giai đoạn 19962005233.1 Những thành tựu đã đạt được233.2. Hạn chế và nguyên nhân243.2.1. Hạn chế243.2.2. Nguyên nhân25IV. Xem xét các tác động tới khả năng sản xuất và cạnh tranh của công ty trong giai đoạn 19962005261. Trình độ công nghệ262. Nguồn vốn sử dụng trong công ty273. Nguồn nhân lực284. Đánh giá khả năng của Công ty cơ khí Hà Nội giai đoạn 19962005304.1. Điểm mạnh304.2. Điểm yếu30Chương II: Xây dựng chiến lược phát triển thị trường củacông ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội trong giai đoạn 2006 201532I. Phân tích tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước cơ hội và thách thức đối với công ty trong giai đoạn 2006 2015321. Tình hình kinh tế, chính trị xã hội322. Cơ hội và thách thức đối với công ty Cơ khí Hà Nội332.1. Cơ hội332.2. Thách thức34II. Phân tích môi trường ngành tác động tới việc phát triển thị trường của công ty Cơ khí Hà Nội351. Áp lực từ phía khách hàng352. Áp lực từ phía đối thủ cạnh tranh hiện tại363. Áp lực từ sản phẩm thay thế394. Áp lực từ nhà cung cấp395. Áp lực từ phía đối thủ tiềm ẩn39III. Xây dựng lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm của công ty cơ khí Hà Nội401. Xác định phương pháp cạnh tranh chủ yếu402. Tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty.41IV. Chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội giai đoạn 2006 2015421. Chiến lược chung của công ty trong giai đoạn 2006 2015421.1. Mục tiêu của chiến lược421.2.Phương hướng thực hiện chiến lược phát triển của công ty Cơ khí Hà Nội442. Nội dung chiến lược phát triển thị trường 2006 2015442.1. Lựa chọn thị trường căn cứ vào sơ đồ SWOT442.2. Mục tiêu của chiến lược phát triển thị trường482.2.1. Thị trường trong nước482.2.2. Thị trường nước ngoài482.3. Nội dung chiến lược thị trường giai đoạn 2006 2015492.3.1. Nghiên cứu và tiếp cận thị trường492.3.2. Phân đoạn thị trường492.3.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu492.3.4. Thâm nhập và mở rộng thị trường50Chương III: Những giải pháp thực hiện chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH Nhà nướcmột thành viên cơ khí Hà Nội giai đoạn 2006 201551I. Nâng cao chất lượng của công tác nghiên cứu và dự báo thị trường511. Thành lập bộ phận chức năng Marketing512. Đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo523. Trang bị hệ thống máy tính cho công ty phục vụ công tác phân tích thị trường.524. Có chế độ khen thưởng hợp lý đối với cán bộ nghiên cứu dự báo thị trường.535. Tuyển dụng những đội ngũ cán bộ Marketing chuyên nghiệp53II. Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín trên thị trường541. Nâng cao chất lượng sản phẩm542. Đa dạng hóa sản phẩm543. Xây dựng và duy trì thương hiệu sản phẩm và thương hiệu của công ty55III. Xây dựng hoàn thiện các kênh phân phối561. Kênh phân phối trực tiếp.572. Kênh phân phối gián tiếp57IV. Tăng cường cải tiến kỹ thuật áp dụng những công nghệ mới trong sản xuất581. Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật toàn công ty.582. Chọn công nghệ thích hợp593. Áp dụng những công nghệ mới tiên tiến.60V. Tăng cường xúc tiến thương mại611. Chủ động trong việc tiếp thị sản phẩm612. Tiến hành thực hiện quảng cáo cho sản phẩm613. Chuyên môn hóa bộ phận tiếp thị62VI. Thay đổi tư duy quản trị sát với thực tế631. Lãnh đạo cấp cao632. Lãnh đạo cấp trung gian643. Lãnh đạo cấp cơ sở64VII. Đầu tư nhiều vào nguồn nhân lực651. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn652. Khảo sát và kiểm tra thường xuyên.663.Tăng cường chi phí cho bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với đội ngũ nhân lực66Kết luận67 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI GIỚI THIỆU Trước kinh tế kế hoạch hoá tập trung doanh nghiệp hoạt động theo tiêu, kế hoạch Nhà nước đặt hiệu sản xuất kinh doanh chưa cao Mặt khác sản xuất không đáp ứng nhu cầu nên việc phát triển thị trường không doanh nghiệp quan tâm trọng Nhiệm vụ doanh nghiệp lúc hoàn thành tiêu kế hoạch đặt Ngày kinh tế thị trường quyền tự chủ kinh doanh trao cho doanh nghiệp, doanh nghiệp điều kiện để phát huy sức sáng tạo, lực để thoả mãn tốt nhu cầu người tiêu dùng Hơn kinh tế Việt Nam xu hội nhập toàn cầu, gia nhập khu vực mậu dịch tự (AFTA), diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương (APEC), tiến trình gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) Vì môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt, khốc liệt, ngành, doanh nghiệp phải tìm cho hướng phù hợp với yêu cầu thực tế thích nghi với biến đổi thị trường Yêu cầu đặt cho doanh nghiệp, công ty phải tự hoàn thiện để đạt hiệu cao đồng thời làm chủ trình sản xuất kinh doanh Chiến lược kinh doanh công cụ biến mục tiêu, dự định doanh nghiệp trở thành thực, điều chỉnh hướng doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh đầy biến động Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội thực thể kinh tế hoạt động môi trường kinh doanh Việc tách khỏi môi trường kinh doanh Để chủ động kinh doanh, chủ động sản xuất, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, dự đoán chớp thời kinh doanh thị trường thoáng chốc đủ làm thay đổi số phận vị công ty chiến lược phát triển thị trường Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phần hỗ trợ tích cực cho công ty thực mục tiêu kinh doanh Nhận thấy tầm quan trọng thị trường công ty, đặc biệt thị trường đầu cho sản phẩm Tôi triển khai xây dựng đề tài: "Xây dựng chiến lược phát triển thị trường Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội giai đoạn 2005-2015" Bằng cách vận dụng kiến thức học ghế nhà trường, kết hợp với kiến thức thu thập thực tế hy vọng giúp phần việc xây dựng chiến lược kinh doanh thực chiến lược thị trường Công ty khí Nội Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu GVC Nguyễn Ngọc Điệp hướng dẫn trình xây dựng đề tài, chú, anh chị phòng Tổ chức Công ty khí Nội tạo điều kiện giúp việc tìm tài liệu, ý kiến đóng góp quý báu phục vụ cho đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Đề tài xây dựng gồm ba phần chia làm ba chương với nội dung sau: Chương I: Tinh hình phát triển thị trường Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội giai đoạn 1996-2005 Chương II: Xây dựng chiến lược phát triển thị trường Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội giai đoạn 2006-2015 Chương III: Những giải pháp thực chiến lược phát triển thị trường Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội giai đoạn 2006-2015 Mọi viết thường thiếu sót định Để hoàn thiện viết xin chân thành mong nhận ý kiến đóng góp cho viết Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KHÍ NỘI GIAI ĐOẠN 1996-2005 I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY KHÍ NỘI Lịch sử hình thành phát triển Công ty Trước đấu tranh dành hoà bình độc lập cho đất nước, nhiệm vụ trị quan trọng xây dựng kinh tế vững làm hậu phương lớn cho chiến chống Mỹ miền Nam, ngày 26/11/1955, TW Đảng Chính phủ định xây dựngnghiệp khí đại làm nòng cốt cho phát triển kinh tế tiền đề xây dựng ngày công nghiệp chế tạo máy sau Đó hình thành Công ty khí Nội ngày 1.1 Thông tin chung Công ty Tên công ty: Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội Tên giao dịch: HAMECO Tên tiếng Anh: Hanoi Mechanical Company Hình thức pháp lý: TNHH Nhà nước thành viên Ngành nghề kinh doanh: Công nghiệp sản xuất máy cắt gọt kim loại, chế tạo thiết kế, chế tạo lắp đặt máy móc thiết bị lẻ, dây chuyền đồng dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực công nghiệp, chế tạo thiết bị nâng hạ, sản phẩm đúc, rèn, thép cán, xuất nhập kinh doanh thiết bị Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Nội Tài khoản tiền Việt Nam số: 710A00006 - NH Công thương Đống Đa Nội Tài khoản ngoại tệ số: 362111307222 - NH Ngoại thương Việt Nam Điện thoại: (84) 48584461 - 5854354 - 5854475 Fax: 04.8464150 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Email: hameco@.Hà Nội.vnn.vn Website: www.hameco.com.vn Giấy phép kinh doanh số: 0104000154 cấp ngày 20/10/2004 Vốn chủ sở hữu: 37.059.815.000 đồng Vốn lưu động: 8.552.000.000 đồng Mặt hàng chủ yếu: Các loại hàng máy công cụ, máy công nghiệp Các hoạt động liên doanh, liên kết: Trong nước: nguyên liệu thường nhập từ công ty gang thép Thái Nguyên, vòng bi từ công ty phụ tùng Nội,… Ngoài nước: công ty Nhật Bản, Đức, Séc, Lan… 1.2 Các giai đoạn phát triểncông ty chế tạo máy công cụ lớn Việt Nam, Công ty khí Nội - Tên giao dịch HAMECO Công ty đời theo Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước số 270-QĐ/TCNCDT ngày 25/5/1993 số 1152/QĐ/TCNCSĐT ngày 30/10/1995 Bộ Công nghiệp nặng - Giai đoạn 1955-1958: Đây giai đoạn xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng nhà máy để vào hoạt động thức - Giai đoạn 1958-1975: Nhà máy bắt đầu vào hoạt động với nhiều khó khăn thách thức, giai đoạn nhà máy với nước vừa sản xuất vừa chiến đấu Sản xuất máy công cụ truyền thống, đồng thời sản xuất mặt hàng phục vụ cho chiến đấu loại pháo, xích xe tăng, máy bơm xăng - Giai đoạn 1976-1986: Đây giai đoạn nhà máy khí Nội hoà khí chung nước hào hứng hoạt động sản xuất Đến đầu năm 1980 nhà máy đổi tên thành Nhà máy chế tạo công cụ số Với thành tích đạt nhà máy tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương phong tặng đơn vị anh hùng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Giai đoạn 1986-1995: Nhà máy gặp không khó khăn, lúc tưởng chừng không vượt qua Nhưng nhà máy vượt qua khó khăn tồn phát triển nay, khẳng định vị trí hàng đầu ngành khí Việt Nam nói chung ngành chế tạo máy công cụ nói riêng Điều chứng minh bước đắn ban lãnh đạo nhà máy - Giai đoạn 1996 - 2005: Được quan tâm đạo Bộ Công nghiệp Tổng công ty máy thiết bị công nghiêp Nhiều mặt hàng giá trị phục vụ kinh tế quốc dân chấp nhận đứng vững thị trường với số lượng ngày lớn, tạo tăng trưởng rõ rệt: giá trị tổng sản lượng bình quân tăng 24,45%, doanh thu tăng 39%, với đà tăng trưởng cộng với hiệu sản xuất kinh doanh từ 1996 trở lại ngày cao góp phần ổn định đời sống công nhân nhà máy, thu nhập bình quân tăng dần hàng năm, đến năm 2005 thu nhập bình quân đạt 1.500.000 VND/người/tháng Ngày 13/9/2004 theo QĐ số 89/2004/QĐ-BCN Quyết định Bộ trưởng Bộ Công nghiệp việc chuyển công ty khí Nội thành Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội Công ty đổi tên thành "Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội" - Hiện nay, HAMECO thực dự án nâng cấp thiết bị đầu tư phát triển, đổi thiết bị để nâng cao khả sản xuất mở rộng thị trường, đặc biệt lĩnh vực sản xuất máy công cụ, thiết bị toàn nhà máy đường, xi măng, trạm bơm cỡ lớn Nhìn tương lai Công ty khí Nội đứng trước vận hội thách thức lớn việc Việt Nam trở thành thành viên hiệp hội Đông Nam Á tham gia khu vực mậu dịch tự (AFTA), tham gia diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương (APTEC) tiến trình gia nhập tổ chức thương mại Thế giới (WTO), hoạt động mở thị trường rộng lớn để công ty tiếp cận phát triển Trong tình hình đó, công ty khí Nội đặt cho chương trình sản xuất lớn là: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp * Sản xuất máy công cụ phổ thông chất lượng cao với tỷ lệ máy móc công nghiệp hoá ngày lớn * Sản xuất thiết bị toàn bộ, đấu thầu thực dự án đầu tư cung cáp thiết bị hình thức BOT (xây dựng vận hành kinh doanh chuyển giao) hay BT (xây dựng chuyển giao) * Sản xuất phụ tùng máy móc công nghiệp, sản xuất thiết bị lẻ * Sản xuất thép xây dựng kim khí tiêu dùng * Sản xuất sản phẩm đúc, cung cấp cho nhu cầu nội kinh tế quốc dân xuất Thực thành công năm chương trình tạo sức mạnh cạnh tranh nước tạo lực để ngành khí chế tạo máy nói chung Công ty khí Nội nói riêng vươn thị trường quốc tế thông qua đường xuất nhập máy móc Muốn công ty khí Nội phải đầu tư dài hạn khoa học công nghệ, đào tạo đội ngũ lực, cải tiến đổi trình sản xuất, xây dựng hệ thống tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển Cần phải chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, đặc biệt giai đoạn 2006-2015, cần tạo dựng chiến lược phát triển thị trường để nâng cao uy tín công ty thị trường nước quốc tế Cần hướng việc sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường Đồng thời lường trước rủi ro kinh doanh xảy Chức nhiệm vụ công ty Công ty khí Nội đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập nhiệmvũ sản phẩm khí phục vụ cho nhu cầu phát triển ngành kinh tế quốc dân góp phần vào nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Nhiệm vụ công ty chuyên cung cấp cho đất nước sản phẩm máy công cụ như: máy tiện, máy bào, máy khoan… Trước công ty sản xuất theo kế hoạch, tiêu nhà nước đặt ra, nhà nước cung cấp vật tư bao tiêu toàn sản phẩm Việc phát triển thị Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trường không công ty trọng quan tâm nhiều Hiện chuyển sang TNHH nên để đảm bảo cho sản phẩm chấp nhận thị trường Công ty chủ động tìm kiếm thị trường, mở rộng quan hệ với bạn hàng nước, thực đa dạng hoá sản phẩm Do nhiệmvụ công ty mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Ngành nghề kinh doanh công ty máy cắt gọt kim loại dùng công nghiệp, sản phẩm đúc, rèn thép cán phụ tùng thay thế, thiết kế chế tạo, lắp đặt máy thiết bị đơn lẻ dây chuyền thiết bị đồng dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực công nghiệp, xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư thiết bị sản xuất TLOE định hình mạ mầu, mạ kẽm Thực tế sản phẩm máy công cụ mà công ty sản xuất số lượng ngày giảm (năm 1986 3000 năm 2005 200 chiếc), chủ yếu sản phẩm theo đơn hàng, hợp đồng lớn ký kết, việc sâu nghiên cứu tìm hiểu thị trường để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã phong phú đa dạng yêu cầu cấp thiết khách quan nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường nước Mặc dù công ty đa dạng hoá sản phẩm nhiệm vụ chủ yếu công ty sản xuất máy móc thiết bị kinh doanh việc tạo sản phẩm chất lượng cao cạnh tranh thị trường vấn đề sống công ty Chiến lược phát triển thị trường giai đoạn 2005-2015 giúp cho công ty chủ động cạnh tranh thị trường cấu tổ chức, chức phận công ty 3.1 cấu, chức năng, nhiệm vụ ban giám đốc Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng 1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty khí Nội Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc P Tổ chức nhân P Kế toán - TK-TC Phó Tổng giám đốc phụ trách chất lượng sản phẩm máy công cụ phụ tùng Trợ lý giúp việc Trợ lý đúc: Ô Nguyễn Đức Minh Trợ lý tư vấn đầu tư: Ô Đinh Viết Thanh Trợ lý kỹ thuật: Ô Nguyễn Văn Hiếu Phó Tổng giám đốc phụ trách chất lượng tiến độ sản phẩm đúc P Quản lý sản xuất TT Xây dựng P Bán hàng & KDXNK XN Chếtạo MCC&PT P Quản trị P Quản lý CLSP XN Chế tạo Thiết bị toàn Phòng Bảo vệ P Cung ứng Vật tư XN khí xác Phòng Y tế Tổng kho XN Lắp đặt SCTB TT Thiết kế - TĐH XN Đúc Ban Quản lý dự án Văn phòng Công ty Trường THCNCTM Tr Mầm non Hoa Sen Nguồn: Báo cáo phòng Tổ chức nhân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty: Là người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch hàng năm công ty, điều hành hoạt động Công ty, hoạch định sách công ty, thiết lập chương trình tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, đối ngoại, báo cáo kết kinh doanh toàn công ty, phân công bố trí, xếp máy lãnh đạo - Phó Tổng giám đốc phụ trách chất lượng tiến độ sản phẩm đúc: Trực tiếp phụ trách phòng; phòng bán hàng kinh doanh XNK, phòng quản lý sản xuất, Xí nghiệp chế tạo MCC PT, XN chế tạo thiết bị toàn bộ, XN khí xác, XN lắp đặt SCTB, XN đúc Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc hoạt động phòng xí nghiệp trên, kết hoạt động kinh doanh, tiến độ sản xuất chất lượng sản phẩm, kế hoạch giao hàng trách nhiệm đôn đốc kiểm tra thường xuyên chất lượng sản phẩm, thực tiến độ sản xuất giao hàng - Phó Tổng giám đốc phụ trách chất lượng sản phẩm máy công cụ phụ tùng: Trực tiếp phụ trách phòng; phòng tổ chức nhân sự, phòng kế toán - tài - thống kê, ban quản lý dự án, văn phòng công ty, trường THCNCTM, trường mầm non Hoa Sen, Trung tâm xây dựng bản, Phòng Quản trị đời sống, Phòng Bảo vệ, phòng Y tế Chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc kết hoạt động phòng ban trách nhiệm kiểm tra thường xuyên đôn đốc việc thực kế hoạch nhân sự, tài chính, dự án, công tác xây dựng bản, đời sống CBCNV, an ninh, sức khoẻ CBCNV công ty thực uỷ quyền Tổng Giám đốc cần thiết -Trợ lý giúp việc cho Tổng giám đốc bao gồm: trợ lý đúc nhiệmvụ tư vấn, triển khai nghiên cứu sản phẩm đúc để đưa ý kiến giúp cho tổng giám đốc thực công việc chuyên môn, trợ lý tư vấn đầu tư, thực nghiên cứu đưa phương án đầu tư lợi giúp cho tổng giám đốc lựa chọn định đắn, hiệu Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cao việc đầu tư công ty.Trợ lý kỹ thuật, nghiên cứu quy trình kỹ thuật, công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật đưa phương án, giải pháp thực khắc phục kỹ thuật giúp tổng giám đốc nắm bắt định cho phương án kỹ thuật hiệu Trợ lý khoa học công nghệ (KHCN), tự giúp tổng giám đốc định lựa chọn, sử dụng công nghệ hợp lý, tư vấn cho tổng giám độc phương thức chuyển giao, vận hành, áp dụng khoá học công nghệ tiên tiến công ty Yêu cầu trợ lý giúp việc trách nhiệm cao, chuyên môn sâu lĩnh vực đảm nhiệm, lực diễn giải mô tả… 3.2 Chức nhiệm vụ chủ yếu đơn vị phòng ban công ty - Văn phòng công ty: nhiệmvụ tập hợp, lưu trữ, quản lý, chuyển thông tin, văn pháp lý hành công ty, truyền đạt ý kiến, thị ban giám đốc xuông cá nhân đơn vị Chủ trì tổ chức, điều hành, thực hội nghị - Phòng tổ chức nhân (TCNS): nơi đưa dự tảo tổ chức nhân việc bổ nhiệm, bãi nhiệm điều động tuyển dung, nội quy, quy chế ld tiền lương chế độ, sách khác công nhân viên công ty Hay giúp ban giám đốc việc định quy chế, tiền lương, giải vấn đề xã hội khác -Phòng kế hoạch, thống kê, tài (KT-TK-TC) nhiệmvụ lạp kế hoạch tài hàng năm Thực nghĩa vụ Nhà nước việc khai báo, nộp thuế, thực giao dịch toán hạn khoản vay, thu hồi vốn Kịp thời báo cáo với Tổng giám đốc việc hay động sử dụng vốn, khai thác nguồn vốn, ghi chép phản ánh hoạt động tài - Ban quản lý dự án: (Ban QLDA) nhiệmvụ nghiên cứu chiến lược phát triển ngành Đảng Nhà nước định hướng định hướng phát triển công ty cho phù hợp với chế thị trường Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trội so với đối thủ cạnh tranh thành công Công ty Để làm điều cải tiến kỹ thuật áp dụng công nghệ sản xuất giúp cho công ty mở rộng sản xuất tăng quy mô tiêu thụ sản phẩm Do công ty khí Nội cần phải tiến hành công việc sau: Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật toàn công ty Cải tiến kỹ thuật không công việc riêng phận nghiên cứu phát triển mà cần phát động phong trào lớn mạnh công ty Bộ phận sản xuất nơi phát từ khắc phục khó khăn sản xuất gặp phải Còn phận tiêu thụ sản phẩm lại cho biết ý kiến phản hồi từ phía khách hàng phần chưa sản phẩm Công việc thiết kế tìm tòi điểm kỹ thuật phận chuyên môn Cần phối hợp thống phận, trao đổi thông tin để hoàn thiện sản phẩm hoàn thiện sản xuất theo yêu cầu mong muốn khách hàng Công ty cần chương trình cụ thể để khuyến khích cán công nhân viên toàn công ty tham gia cải tiến kỹ thuật sách khen thưởng hợp lý kịp thời cho cải tiến kỹ thuật làm tăng suất lao động, giảm chi phí sản xuất Cải tiến kỹ thuật nhằm phát huy hết tiềm sáng tạo người Nếu thúc đẩy trở thành phong trào lớn mạnh thường xuyên hỗ trợ tạo dựng nếp văn hóa totó đẹp công ty củng cố lòng tin yêu cán công nhân viên công ty, làm việc hăng say cho mục tiêu công ty Một thành phần xây dựng nên thương hiệu công ty lớn Chọn công nghệ thích hợp Đối với ngành, lĩnh vực sản xuất công nghệ tương ứng Ngành khí đặc biệt lĩnh vực sản xuất công ty Công ty khí Nội cần khảo sát kiểm tra để loại bỏ công nghệ sản xuất lỗi thời, áp dụng công nghệ thích hợp cho Ngày lĩnh vực sản xuất sản phẩm khí, sản phẩm điện Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chiếm lĩnh thị trường loại máy tiện vạn CNC, máy bào, máy phay chứa phần điện tử Việc chọn lựa công nghệ cần phải suy tính kỹ ảnh hưởng lâu dài đến trình sản xuất công ty Những cán nhiệm vụ lựa chọn công nghệ cần chuyên môn lĩnh vực Công ty thuê tư vấn công nghệ trước lựa chọn công nghệ Lựa chọn công nghệ thích hợp thúc đẩy việc tăng sản xuất sản phẩm tạo công nghệ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khách hàng Lựa chọn công nghệ thích hợp cắt đứt điểm yếu giai đoạn trước tạo điều kiện để tăng suất phù hợp với quy trình quản lý công ty tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 : 2000 Áp dụng công nghệ tiên tiến Song song với việc cải thiện kỹ thuật bước then chốt lựa chọn công nghệ định lựa chọn áp dụng công nghệ tiên tiến Cần ý; ngày hệ thống thông tin liên lạc thông suất toàn cầu, công tác vận chuyển dễ dàng giới thị trường chung nên xóa bỏ quan niệm "cũ người ta" tránh trường hợp xảy lĩnh vực sản xuất khác gặp phải nhập công nghệ không thích ứng thị trường quốc tế Vì mục tiêu tăng giá trị xuất công ty năm 2006 - 2015, công ty cần đầu tư cho công nghệ tiên tiến Điều chứng minh hành công áp dụng công nghệ tiên tiến nước trước như: Nhật Bản, Trung Quốc Công nghệ tiên tiến đánh dấu bước ngoặt cho thay đổi sản xuất kinh doanh công ty, tác động lâu dài đến trình sản xuất kinh doanh Hiệntại công ty khí áp dụng công nghệ, máy móc lạc hậu Liên Xô cũ để lại Điều trước mắt phải làm loại bỏ,thanh lý toàn những nghệ cũ lạc hậu Chuyển giao (mua), đầu tư cho công nghệ hoàn thành mục tiêu phát triển Chuyên đề thực tập tốt nghiệp giai đoạn 2006 - 2015 thử thách Tài huy động từ ngân sách Nhà nước, vay vốn ngân hàng, trích từ quỹ Nếu cần thiết chuyển đổi mô hình quản lý để tăng thêm nguồn vốn từ TNHH chuyên thành cổ phần hóa huy động tối da nguồn vốn trách nhiệm đồng vốn cao Công nghệ tiên tiến giới có, việc cần tìm hiểu kỹ thông tin công nghệ vào điều kiện sản xuất cụ thể công ty hướng phát triển lâu dài để định công suất, quy mô công nghệ Nhân lực cần đào tạo để thích ứng với công nghệ Để phát triển bền vững lâu dài Công ty cần phải đầu tư triển khai thực việc áp dụng công nghệ đại Sự từ chối áp dụng công nghệ đồng hành với việc nhường đường cách dễ dàng cho đối thủ cạnh tranh vượt V TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Vấn đề cần đề cập tới nhận thức công ty quảng cáo Với công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội việc tiến hành quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng hạn chế,công ty thực sản phẩm: tạp chí khí, website, báo; qua số hội chợ hàng công nghiệp; hội chợ triển lãm Công ty cần phải nhận thức đắn tác dụng quảng cáo: Muốn kinh doanh lớn, mở rộng thị trường thiếu hỗ trợ quảng cáo, vấn đề quảng cáo đâu hiệu cao Do công ty cần thực hiện: Chủ động việc tiếp thị sản phẩm Công ty cần phân công lại phận tiếp thị, tạo điều kiện để chuyên môn hóa theo thị trường nhóm sản phẩm, đảm bảo khả đa nhiệm trường hợp cần thiết Tận dụng hội kinh doanh để trì giá bán mức cao Tiếp thị phải phân loại, phân đoạn thị trường, ưu tiên đâu, tránh mảng phân tán, nhiều rủi ro tài pháp lý Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Công ty cần chủ động việc tiếp thị với nhà thầu nước chủ đầu tư cho dự án xi măng, dự án mía đường dự án thủy điện Việt Nam Các cán tiếp thị kiêm nhiệm cần chuyên môn việc lập hồ sơ chào giá, giao hàng chứng từ liên quan đến toán hợp đồng thị trường đảm nhận Cần tìm hiểu dự án từ ý tưởng hình thành Tiến hành thực quảng cáo cho sản phẩm Công ty nên tiến hành quảng cáo riêng biệt cho loại sản phẩm cụ thể Thông điệp quảng cáo công ty cần phải rõ ràng, quảng cáo cho sản phẩm công nghiệp cần giới thiệu chi tiết, cụ thể, tính kỹ thuật từ thuyết phục chứng minh cho khách hàng tính vượt trội giá cả, chất lượng công dụng sản phẩm Để thực điều công ty cần thiết kế thông điệp quảng cáo, nói rõ chủng loại sản phẩm, lợi vượt trội chúng gì, cụ thể công ty cần phải tính riêng biệt sản phẩm mà sản phẩm loại thị trường chất lượng, giá yếu tố công nghệ hàm chứa đặc biệt cảm nhận thương hiệu sản phẩm Ngoài thông điệp quảng cáo công ty thông báo cho khách hàng biết độ bền sản phẩm, dịch vụ kèm theo Quảng cáo cần ý không nên dừng lại việc thông báo cách đơn thông tin chung sản phẩm, dễ gây cảm giác nhầm lẫn cho khách hàng nghĩ sản phẩm tương tự sản phẩm khác thị trường Công ty cần phân tích rõ mục tiêu quảng cáo mình, để giới thiệu sản phẩm, để nhắc nhở khách hàng sản phẩm công ty, để gợi nhu cầu tiềm ẩn… Việc tính toán chi phí cho quảng cáo cần xem xét mức độ hiệu quả,sẽ trích % doanh thu hợp lý Chi phí quảng cáo tính thẳng vào chi phí giá thành sản phẩm Điều định công ty nên chọn hình thức quảng cáo hợp lý tập trung nhiều vào thời điểm nào, cho loại sản phẩm cụ thể Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngoài việc quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng đài truyền hình, đài tiếng nói Việt Nam, Website việc tham gia hội thảo giới thiệu sản phẩm với tổ chức xúc tiến thương mại hàng Việt Nam chất lượng cao, ngành liên quan hình thức quảng cáo hữu hiệu Công ty soạn thư điện tử, thư gửi tới khách hàng để giới thiệu sản phẩm mời gọi ký kết hợp đồng cung cấp cấp sản phẩm Tham gia hàng nước nước Tận dụng quảng cáo sản phẩm biển quảng cáo đại lý, Catologue giới thiệu sản phẩm Chuyên môn hóa phận tiếp thị Cần đội ngũ tiếp thị lực kinh nghiệm, giỏi chuyên môn am hiểu thị trường sản phẩm khí kỹ phân tích đánh giá thị trường, khả giao tiếp tốt, sức thuyết phục nghệ thuật trao đổi, đàm phán với khách hàng Chuyên môn hóa đội ngũ tiếp thị, chuyên môn hóa theo thị trường theo dòng sản phẩm.Cần tuyển chọn làm công tác tiếp thị phân công đảm nhiệm khu vực, phân đoạn thị trường loại sản phẩm công ty Chuyên môn hóa phận tiếp thị kết hợp với quy trình bán hàng đồng tạo cho dòng sản phẩm chảy thông suất từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, tiếp thị sản phẩm bơm đầu cho sản phẩm Do chuyên môn hóa cao thị trường tiêu thụ công ty mở rộng VI THAY ĐỔI TƯ DUY QUẢN TRỊ SÁT VỚI THỰC TẾ Tư quản trị yếu tố nội tạng ẩn sâu cấp lãnh đạo thể chiến lược, kế hoạch kinh doanh hành động thực chiến lược cấp lãnh đạo công ty Sự thành công công ty phần lớn định tốc độ tư cao cấp lãnh đạo.Các định nhanh chóng, kịp thời xác giúp cho công ty bỏ nỡ hội kinh doanh, sản xuất tiến độ hướng phát triển Không công ty khí Nội mắc phải tư quản trị cố hữu chưa thay đổi sản xuất phải lãi, phải phát triển sản xuất, phải mở rộng thị trường, phải Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tăng doanh thu, phải nâng cao thu nhập bình quân đầu người điều là hợp lý nhiên hiệu, thực hành động chưa sát thực tế với hiệu Còn nương nhờ vào hậu thuẫn Nhà nước, triển khai chưa triệt để Muốn thực thị trường công ty phát triển từ thúc đẩy trình sản xuất kéo theo gia tăng quy mô sản xuất, lớn mạnh mặt công ty cần phải thay đổi tư quản trị cấp sau: Lãnh đạo cấp cao Đối với lãnh đạo cấp cao công ty cần xác định rõ phương hướng phát triển công ty năm tới Và hình dung quy mô sản xuất, thị phần, cấu tổ chức mô hình kinh doanh năm tới Tốc độ thay đổi thị trường diễn mạnh mẽ tốc độ tư quản trị công ty phải trước bước cần bám sát với thị trường để từ định đắn cho phương án sản xuất kinh doanh Hạn chế việc chờ thành công hay thất bại đối thủ khác để từ tìm kinh nghiệm cho Phải linh hoạt sáng tạo, phải đề chiến lược, đường hướng riêng cho công ty mình.Phân tích đánh giá thấu đáo triệt để nội lực bên tiềm lực bên từ phối kết hợp chặt chẽ thực phương án sản xuất kinh doanh hiệu Là ban đạo công ty, cán cấp cao phải xây dựng cho phong cách làm việc gương cho toàn cán công nhân viên công ty Lãnh đạo cấp trung gian Các cán lãnh đạo cấp trung gian không chờ đợi định cấp triển khai chậm trễ công việc tình trạng chung công ty Cần thay đổi tư theo hướng chủ động thực triển khai công việc hoạch định rõ phân công nhiệm vụ chủ động sáng tạo công việc, điều hành sản xuất công tác phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Lãnh đạo cấp trung gian đóng vai trò người Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thừa hành chủ trương, sách phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực công ty, lãnh đạo cấp cao đề Một tượng phổ biến công ty lãnh đạo cấp trung gian chưa hoạt động hiệu phần tư quản trị.Để khai thông nó, lãnh đạo cấp trung gian cần biết phải thực công việc gì, quyền lợi trách nhiệm gắn Cần tích cực nỗ lực công việc, làm việc chủ động độc lập sáng tạo theo chiến lược chung công ty Thamgia tích cực tư vấn cho lãnh đạo cấp cao, thực điều hành công việc cụ thể cấp Lãnh đạo cấp sở Công ty khí Nội cần biện pháp cụ thể triển khai cho lãnh đạo cấp sở thay việc đôn đốc công việc công nhân việc động viên tinh thần hăng say làm việc công nhân Thống định cấp để truyền đạt cho công nhân Bộ công ty Cần chủ động công việc đơn vị với lãnh đạo cấp trực tiếp ý kiến đóng góp kịp thời khó khăn công tác triển khai thực công việc, chịu khó chăm thực công việc sức truyền đạt mô tốt Công ty cần thống tư quản trị thông suất từ lãnh đạo cao cấp đến lãnh đạo sở để triển khai công việc đồng tạo sức mạnh tư tưởng công việc Ăn khớp với diễn biến thay đổi thị trường đồng thời bám sát thay đổi để làm chủ diễn biến Đây giải pháp hữu hiệu để phát triển thị trường công ty theo chiều sâu Đáp ứng yêu cầu khách hàng tốt hơn, không tầng công ty mà thống tư tưởng toàn công ty VII ĐẦU TƯ NHIỀU VÀO NGUỒN NHÂN LỰC Nguồn nhân lực tài sản sinh tài sản công ty Do công ty cần phải trọng đầu tư cho loại tài sản cách hợp lý tạo động lực mạnh để thúc đẩy phát triển công ty Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn Cần xác định lĩnh vực chuyên môn phận để hướng đào tạo hiệu đội ngũ cán công nhân viên - Đối với công nhân sản xuất: Là lực lượng chiếm tỷ trọng lớn công ty, cần thực tuyển dụng, lựa chọn người biết việc từ ban đầu, thời gian đào tạo lại đối tượng ngắn chi phí Cần tập trung vào tay nghề, chuyên môn chế tạo, lắp đặt vận hành sửa chữa theo hướng chuyên môn bước công việc tạo quy trình làm việc đồng Chú trọng vào chất lượng công nhân sản xuất Đầu tư tay nghề bên cạnh việc phân công hợp lý công việc trả thù lao xứng đáng kết hợp với động viên khuyến khích kịp thời - Đối với cán lãnh đạo; Đặc biệt cán hoạt động lĩnh vực thị trường, kinh doanh, xuất nhập khảo sát phân tích thị trường Công ty cần lựa chọn kỹ lưỡng khâu tuyển dụng, gửi đào tạo trường đại học danh tiếng, trung tâm đào tạo cán kinh tế, tập trung đào tạo lực, kỹ chuyên môn, khả nhạy cảm với thị trường, phản ứng linh hoạt với thị trường thay đổi, tốc độ phân tích nhanh xác để từ tìm kiếm nhiều hội kinh doanh cho công ty khả kiểm soát khả thúc đẩy phát triển thị trường - Đối với nhân viên hành chính: tập trung vào công tác huấn luyện tác phong nhanh nhẹn, xử lý nhanh tình huống, thông tin thông suốt tinh thần làm việc Khảo sát kiểm tra thường xuyên Công ty cần phải đợt khảo sát kiểm tra trình độ tay nghề lực chuyên môn đội ngũ cán công nhân viên công ty để từ loại bỏ thành phần thiếu tích cực không đáp ứng điều kiện, đòi hỏi công việc đào tạo, bồi dưỡng thiếu Chỉnh sửa theo kế hoạch đầu tư cho nguồn nhân Khắc phục khiếm khuyết mắc phải Mỗi lần khảo sát, kiểm tra công ty đội ngũ nhân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp viên đầy đủ trình độ kỹ tay nghề tinh thần trách nhiệm công ty góp phần thúc đẩy trình phát triển lâu dài công ty trước hết giai đoạn 2006 - 2015 3.Tăng cường chi phí cho bồi dưỡng kiến thức, kỹ đội ngũ nhân lực Khuyến khích đội ngũ cán công nhân viên tự bồi bổ kiến thức, kỹ cho thân để đáp ứng yêu cầu công việc cách tốt Tổ chức phong trào thi đua thực tốt công việc toàn công ty, góp phần thúc đẩy công nhân nâng cao tay nghề, tinh thần sáng tạo Chi phí cho bồi dưỡng kiến thức, kỹ trích từ doanh thu, công ty cần tăng cường đầu tư cho nhiều nguồn nhân lực tái sản xuất sản xuất cho đội ngũ nhân viên Tạo không khí, môi trường làm việc thân thiện, khả làm việc hết mình, tạo hội thăng tiến, người công ty Muốn thực lớn mạnh phát triển mở rộng thị trường công ty đội ngũ nhân lực giỏi chuyên môn lòng nhiệt tình, tính tự giác kỷ luật cao, làm việc độc lập sáng tạo, đồng tâm hiệp lực mục tiêu lâu dài công ty Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Ngày xu hội nhập kinh tế quốc tế, giới trở thành thị trường chung rộng lớn, xuất nhiều tổ chức thương mại hóa tự Điều làm cho môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt khốc liệt Thị trường mở tạo nhiều hội thách thức doanh nghiệp Để tồn phát triển đòi hỏi công ty phải tìm cho hướng đúng, thích ứng với thay đổi môi trường Thế giới ngày đại người nảy sinh nhiều nhu cầu mới, thành công công ty không tách biệt khỏi việc đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi người tiêu dùng Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội cần phải xác định hướng cho giai đoạn năm tới 2010 - 2015, tạo lợi chủ động cho riêng mình, giành thắng lợi trước đối thủ kinh doanh nhờ trước bước công tác phát triển mở rộng thị trường Phát triển thị trường gốc tạo phát triển sản xuất xét khía cạnh kinh tế thị trường Nhận thức vai trò quan trọng việc phát triển thị trường tiêu thụ tương lai giai đoạn 2006 - 2015 tới Trong viết kiến thức học kỹ phân tích riêng mình, xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội giai đoạn 2006 - 2015 viết ý nghĩa thiết thực đóng góp cho phát triển công ty thời gian tới Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình GVC Nguyễn Ngọc Điệp chú, bác anh chị tai phòng Tổ chức cán Công ty TNHH Nhà nước mộ thành viên khí Nội giúp đỡ hoàn thành Chuyên đề Tôi xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006 Sinh viên Trần Đức Thắng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO I Sách 1.1 Quản trị chiến lược kinh tế toàn cầu -TS Phạm Thị Thu Hương NXB.CTQG.2001 1.2 Chiến lược doanh nghiệp - Raymond Alaim, NXB trẻ, 2000 1.3 Chiến lược kinh doanh, phương án, phương án sản xuất - PTS.Trần Hoàng Lâm, NXB Thống kê 1994 1.4 Để trở thành CEO-JEFFREY J.FOX, NXB Thống kê 2004 1.5 Giáo trình: Quản trị chiến lược - PGS.TS Lê Văn Tâm, NXB Thống kê 2000 1.6 Giáo trình: Quản trị doanh nghiệp - PGS TS Lê Văn Tâm, TS Ngô Thị Kim Thanh, NXB Lao động - xã hội 2004 1.7 Giáo trình: Kinh tế tổ chức sản xuất doanh nghiệp - PGS.TS Phạm Hữu Huy, NXB Giáo dục 1998 1.8 Giáo trình: Quản trị sản xuất tác nghiệp - TS Trương Đoàn Thể, NXB Lao động - xã hội, 2004 II Tạp chí báo cáo 2.1 Tạp chí: "Công nghiệp" số 14/2003 2.2 Tạp chí "cơ khí Việt Nam" số 55.12/2001 2.3 Tạp chí "Công nghiệp" số 5/2002 2.4 Báo cáo lịch sử phát triển Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội 2005 2.5 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh giai đoạn 1996 - 2005 Công ty TNHH Nhà nước thành viên khí Nội 2.6 Văn kiện Đại hội VI, VII, VIII, IX Đảng Cộng sản Việt Nam 2.7 Luận văn tốt nghiệp 2005 - SV Đinh Thị Minh Huyền - kế hoạch 43 Trường ĐHKTQD III Website http://www.hameco.com.Việt Nam Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC [...]... ngoi nhp, doanh thu ca cụng ty vn tng u Th t, sn phm ca cụng ty ó c ngi tiờu dựng bit n qua hi ch hng cụng nghip cht lng cao, v trc ú na Sn phm ca cụng ty c chng nhn t tiờu chun UKAS, ISO 9001:2000 3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 3.2.1 Hn ch Bờn cnh nhng thnh t m cụng ty t c, cụng ty cũn gp phi nhiu khú khn, c bit trong vic chim lnh v m rng th trng - Th trng tiờu th sn phm ca cụng ty cũn mt cõn i Th trng trong... 30.570 12,22 nhun (%) (Ngun: S liu Cụng ty c khớ H Ni) 1.1 V doanh thu v chi phớ sn xut kinh doanh Trong giai on qua doanh thu ca Cụng ty ó liờn tc tng, c bit l nhng nm 2003, 2004 v 2005 Qua bng s liu ta thy doanh thu ca Cụng ty nm 2003 l 105.308 triu ng, nm 2004 l 168.506 triu ng v nm 2005 l 250.000 triu ng, so vi cỏc cụng ty trong ngnh, mc t doanh thu ca Cụng ty c khớ H Ni luụn dn u Mc tng doanh thu... khỏ mnh Cụng ty bt nhp cha kp khin cho cỏc mc chi phớ khỏc tng ó kộo theo tng chi phớ tng lờn Li nhun thp nht l nm 1996 l do Cụng ty va mi chuyn i mụ hỡnh qun lý, mt khỏc do c cu li b mỏy qun lý, s tip nhn v bt nhp vi tỡnh hỡnh mi cha c kp thi Nm 2005 cú mc li nhun cao nht l do: b mỏy qun lý cụng ty ó cú kinh nghim, chuyờn nghip hn trong qun lý v iu hnh cụng ty, c cu lao ng hp lý, Cụng ty ỏp dng h thng... thc tp tt nghip sỏch Nh nc l ln nht (12.500 triu ng) do cụng ty lm n cú hiu qu, thp nht l nm 1996 (1.120 triu ng) do cụng ty ang c cu li v cú s bin ng ca th trng lm tng chi phớ Mcdự cú nhiu bin ng phc tp trong giai on va qua m cụng ty vn vt qua c ú l nhng thnh tớch ỏng ghi nhn 4 Kt qu s dng lao ng ca cụng ty Nhõn t con ngi luụn c cụng ty coi trng vỡ con ngi va l ng lc va l mc tiờu ca s phỏt trin Vi... liờn kt cht ch v c th hin rừ trong s kinh doanh ca cụng ty Tt c nhng yu t ú ó to nờn nn tng phỏt trin ca cụng ty trong thi gian qua 4 Lnh vc sn xut kinh doanh Cụng ty c thnh lp vi ch trng ban u l chuyờn sn xut mỏy cụng c nh: mỏy tin, mỏy bo, mỏy khoan, mỏy mi phc v cho nn cụng nghip trong nc cng nh hin nay cụng ty ó chuyn i sn xut v kinh doanh cụng ty ó m nhn sn xut v cung cp cỏc loi mỏy ct, gt kim loi,... cụng ty IV XEM XẫT CC TC NG TI KH NNG SN XUT V CNH TRANH CA CễNG TY TRONG GIAI ON 1996-2005 1 Trỡnh cụng ngh Mc dự so vi cỏc cụng ty c khớ trong nc, trỡnh cụng ngh ca cụng ty l hin i Song do xu th chung ca ngnh c khớ nc ta hin nay, trỡnh mỏy múc thit b vn cũn lc hu hn so vi cỏc nc trong khu vc thit b vn cũn lc hu hn so vi cỏc nc trong khu vc v trờn th gii Xột tỡnh hỡnh mỏy múc thit b cụng ty ó... T18CNV, mỏy tin s chuyờn dựng CNC, cỏc ph tựng i theo mỏy Nhng sn phm ny phc v cho chớnh ngnh c khớ, cụng nghip dõn dng, cụng nghip xõy dng vi c tớnh ca nhúm sn phm ny, cỏc khỏch cú nhu cu ln phc v cho sn xut trong khi ú trờn th trng hin ti cha cú i th xng tm vi cụng ty do ú õy cng l mt li th ca cụng ty Tuy nhiờn khi hi nhp thỡ cụng ty s gp nhng i th to ln hn ú l nhng cụng ty c khớ ln ca cỏc nc ... hoch ó t ra, hn ch trng hp mc tiờu k hoch v sn lng thỡ hon thnh cũn cht lng sn phm thỡ gim i III TèNH HèNH PHT TRIN TH TRNG CA CễNG TY TRONG GIAI ON 1996-2005 1 Th trng tiờu th ca cụng ty 1.1 Th trng trong nc Th trng trong nc c xỏc nh l th trng chớnh ca cụng ty Hin nay, cụng ty ó cú mt ti c ba vựng min, sn phm ó bit n trờn cỏc lnh vc nh: xõy dng thy in, thit b cung cp cho nh mỏy sn xut Chuyờn thc tp tt... do ú ó tit kim c chi phớ vn chuyn cho Cụng ty Mt khỏc khỏch hng cng thy an tõm v cht lng v dch v v tin giao hng, tuy nhiờn li hn ch trong vic bao ph v m rng th trng; rt nhiu th trng mun tiờu dựng sn phm ca cụng ty nhng do hn ch v khụng gian nờn h ó chn nh cung cp ti ch hoc chn ni cung cp gn nht Th trng min Trung, min Nam, l th trng cũn mc tim nng ca cụng ty, hỡnh thc phõn phi ch yu theo n t hng (thit... Vi mi nhúm sn phm trng im, cụng ty u tỡm v ký c tho thun hp tỏc chuyn giao cụng ngh vi cỏc i tỏc cú uy tớn cao trờn th trng quc t nh GE, Loesche, Tos v Kovosvit, Hasbin õy l iu kin quan trng cụng ty nhanh chúng lm ch cụng ngh tiờn tin, ng thi m bo c cht lng theo tiờu chun quc t, tng bc lm ch th trng trong nc v m rng xut khu 2 Th trng tiờu th cỏc sn phm ch yu Cụng ty TNHH Nh nc mt thnh viờn c khớ H
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp xây dựng chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí hà nội, Chuyên đề tốt nghiệp xây dựng chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí hà nội, Chuyên đề tốt nghiệp xây dựng chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay