Chuyên đề tốt nghiệp một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của tổng công ty thương mại hà nội

48 139 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:45

MỤC LỤCLời mở đầu1Phần I: Tổng quan về Tổng công ty Thương mại Hà Nội 21. Quá trình hình thành và phát triển22. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội33. Vốn điều lệ của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 44. Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận trong tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 4Phần II: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 6I. Phân tích môi trường61. Phân tích môi trường bên ngoài61.1. Môi trường quốc tế61.2. Môi trường trong nước72. Phân tích môi trường ngành92.1. Các đặc tính chung của ngành thương mại dịch vụ Việt Nam từ năm 2001 200592.2. Các lực lượng cạnh tranh trong ngành93. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp133.1. Nguồn lực vật chất133.2. Nguồn nhân lực143.3. Thương hiệu153.4. Văn hoá Tổng Công ty 163.5. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2003 2005 18II. Phân tích môi trường kinh doanh của Tổng công ty theo phương pháp SWOT20III. Đánh giá chương trình chiến lược giai đoạn 2003 2005211. Chương trình xuất nhập khẩu 212. Chương trình tạo nguồn hàng223. Chương trình thị trường trong nước23Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập chiến lược Tổng Công ty Thương mại Hà Nội từ nay đến năm 201024I. Chiến lược phát triển công ty đến năm 2010241. Định hướng phát triển242. Quan điểm phát triển243. Mục tiêu phát triển đến năm 2010254. Đề xuất các chương trình phát triển trọng điểm đối với Tổng công ty 264.1. Chương trình phát triển nguồn nhân lực 264.2. Chương trình xúc tiến thương mại274.3. Chương trình tái quy hoạch, đầu tư nâng cấp và phát triển mới hạ tầng thương mại294.4. Chương trình tạo nguồn hàng294.5. Chương trình xây dựng thương hiệu mạnh304.6. Chương trình xây dựng văn hoá Hapro31II. Một số đề xuất và kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 311.Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại312. Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác dự báo thị trường và mạng lưới thông tin323. Tạo môi trường pháp lý huy động vốn đầu tư32Kết luận 34Tài liệu tham khảoPhụ lục Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường mở cửa hội nhập vào kinh tế khu vực giới, hầu hết tất quốc gia phải thừa nhận hoạt động phải có cạnh tranh Công ty qua thời gian ngắn mà phát triển mạnh hay phá sản, việc không ngừng đổi nâng cao khả thích ứng với biến động môi trường trở thành nguyên tắc hàng đầu kinh doanh Để làm điều doanh nghiệp phải xác định rõ muốn đâu? phải nào? Những khó khăn, thách thức phải vượt qua? Và quan trọng làm để thành viên doanh nghiệp đồng tâm, trí, nỗ lực thành công chung doanh nghiệp Điều trước hết phụ thuộc vào công tác xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh đắn đảm bảo cho tồn tại, phát triển bền vững, lâu dài theo mục tiêu dài hạn doanh nghiệp Với ý nghĩa thực tiễn sau tháng thực tập Tổng công ty Thương mại Hà Nội, giúp đỡ tận tình Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Khuê em chọn đề tài: "Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh Tổng công ty Thương mại Hà Nội từ đến 2010" Luận văn bố cục làm phần: Phần I: Tổng quan Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) Phần II: Tình hình thực chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập chiến lược tổng công ty thương mại Hà Nội từ đến 2010 Đào Lê Cường - Lớp 7A13 Luận văn tốt nghiệp PHẦN I TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Quá trình hình thành phát triển Tổng Công ty Thương mại Hà Nội doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- công ty con, hình thành dựa sở tổ chức lại Công ty Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập Nam Hà Nội (HAPRO) công ty công ty TNHH thành viên, công ty cổ phần công ty liên doanh liên kết Tên giao dịch quốc tế: HANOI TRADE CORPORATION Tên viết tắt : HAPRO Tên tiếng Việt : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Trụ sở đặt tại: Số 38-40 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Số điện thoại: 84-4-8267984 Fax:84-4-8267983 Email: hap@fpt.vn haprosaigon@hn.vnn.vn Lịch sử hình thành phát triển Tổng Công ty: Ngày 14/08/1991 thành lập “Ban đại diện phía Nam” (là tiền thân Công ty SX-DV XNK Nam Hà Nội-HAPROSIMEX SAIGON) thuộc liên hiệp SX-DV XNK thủ công mỹ nghệ Hà Nội Trong điều kiện vốn, sở vật chất số cán chưa có thị trường Tháng năm 1992 Ban đại diện đổi tên thành "Chi nhánh SX- DV XNK thủ công nghiệp" trực thuộc liên hiệp SX-DV XNK thủ công mỹ nghệ Hà Nội, với tên giao dịch Haprosimex Sài Gòn, có trụ sở 14 Lý Lý Chiến Thắng, Quận - TP Hồ Chí Minh Tháng 1/1999 thành lập công ty SX -DV XNK Nam Hà Nội với tên giao dịch Haprosimex Sài Gòn Trên sở sát nhập xí nghiệp phụ tùng xe đạp - xe máy Lê Ngọc Hân Hà Nội với chi nhánh SX-DV XNK tiểu thủ công nghiệp, trực thuộc liên hiệp SX- DV XNK thủ công mỹ nghệ Hà Nội Ngày 12/12/2002 UBND thành phố Hà Nội định số 6908/QĐUB sát nhập Công ty dịch vụ ăn uống Bốn mùa đổi thành Công ty SX-DV XNK Nam Hà Nội trực thuộc Sở Thương mại Hà Nội với tên giao dịch Haprosimex Sài Gòn Để triển khai dự án xây dựng xí nghiệp liên hiệp chế biến thực phẩm Hà Nội, UBDN thành phố Hà Nội định số 1757/QĐ-UB ngày 20/3/2002 Đào Lê Cường - Lớp 7A13 Luận văn tốt nghiệp sát nhập Xí nghiệp giống trồng Toàn Thắng thuộc Công ty giống trồng Hà Nội vào Công ty SX-DV XNK Nam Hà Nội Theo định số 129/2004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ Và số 125/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng năm 2004 UBDN thành phố Hà Nội, thành lập TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ –Công ty Công ty SXDV XNK Nam Hà Nội làm công ty mẹ Kể từ ngày đầu thành lập nay, HAPRO phát huy thuận lợi mình, không ngừng phát triển khẳng định uy tín, vị trí tên tuổi lĩnh vực xuất khẩu, kinh doanh hàng nông sản , thủ công mỹ nghệ… toàn quốc giới Năm 1991 HAPRO chưa có thị trường đến năm 2005: -Đã giao dịch với 70 nước vùng lãnh thổ -Đã trực tiếp khảo sát thị trường 30 nước -Đã xuất sang 60 quốc gia vùng lãnh thổ -Đã giao dịch với 20.000 khách hàng quốc tế -Đã làm ăn với 1.000 khách hàng quốc tế Chức năng, nhiệm vụ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Nhận bảo toàn phát triển số vốn Nhà nước giao - Đề kế hoạch tổ chức thực chiến lược hoạt động Công ty giai đoạn phù hợp với chiến lược chung Thành phố - Đầu tư, tổ chức quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động thương mại Thành phố Hà Nội, tỉnh, thành phố nước nước nhằm phát triển Tổng Công ty - Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán nhân viên tổng Công ty Thương mại Hà Nội -Tổ chức Quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nước nước ngoài; tổ chức hỗ trợ triển lãm - Tổ chức kinh doanh lĩnh vực mặt hàng mà Công ty thành viên không vươn tới số kinh doanh xuất nhập mặt hàng chủ Đào Lê Cường - Lớp 7A13 Luận văn tốt nghiệp đạo kinh tế như: gạo, cà phê, hải sản, thủ công mỹ nghệ, dệt may, giầy dép, khí Nhập số mặt hàng cần thiết phục vụ cho sản xuất tiêu dùng; kinh doanh tài chính, hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện - Các hoạt động kinh doanh khác Vốn điều lệ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) (258 tỷ - Vốn chủ sở hữu) - Vốn Nhà nước thực có sổ sách kế toán hạch toán tập trung công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Vốn điều lệ Công ty TNHH Nhà nước thành viên mà Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội làm chủ sở hữu - Vốn Nhà nước mà Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội nắm giữ Công ty cổ phần, Công ty liên doanh, liên kết với nước đầu tư nước Chức năng, nhiệm vụ phận tổ chức máy Quản lý Tổng Công ty Thương mại Hà Nội * Sơ đồ tổ chức * Chức phòng ban (Xem phục lục 1) Đào Lê Cường - Lớp 7A13 Phòng Tổ chức - Cán Văn phòng Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) Phòng Đầu tư P kế hoạch - tổng hợp P kế toán - tài Văn phòng Tổng Công ty Đào Lê Cường - Lớp 7A13 Chi nhán Tổng công ty TP.HCM T.Tâm xuất phía Bắc T.T NK vật tư - thiết bị T.T Du lịch lữ hành Hapro TT TM-DV Bốn mùa T.T KD hàng tiêu dùng T.T Nghiên cứu phát triển Các Công ty (TNHH Một thành viên, cổ phần, liên doanh liên kết) XN liên hiệp CPTP Hà Nội Ban QL khu CNTP Hapro T.T XK NS - Tp phía nam Các đơn vị trực thuộc Cty cổ phần gốm chợ gốm sứ Bát Tràng XN sắt mỹ nghệ xuất Xí nghiệp dịch vụ kho vận XN gốm Chu đâu Xí nghiệp Toàn Thắng Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc T.T XK TCMN phía nam Luận văn tốt nghiệp Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Luận văn tốt nghiệp PHẦN II THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI (HAPRO) I PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Phân tích môi trường bên 1.1 Môi trường quốc tế * Thời Trên phạm vi toàn cầu, tác dụng khoa học công nghệ, quan hệ kinh tế giới biến động sâu sắc Toàn cầu hoá với hệ gắn liền liên kết, đan xen phân công lại lao động phạm vi toàn cầu diễn nhanh chóng Nhiều hội kinh doanh lớn xuất nhập khẩu, đầu tư tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh phạm vi quốc gia Khu vực giới mở nhiều hội cho Tổng Công ty * Thách thức: Các tập đoàn nước giỏi quản lý tiếp thị, mạnh tài thương hiệu, giàu kinh nghiệm kinh doanh quốc tế như: Parkson, WalMart-Bigc, Cash Carry Việt Nam-Metro … bắt đầu ạt vào Việt Nam tạo sức ép cạnh tranh lớn, đe doạ tồn phát triển doanh nghiệp phân phối sản xuất Việt Nam có Tổng công ty Điều khó khăn Việt Nam mở cửa thị trường sau gia nhập WTO với hoàn cảnh phức tạp nhiều so với thành viên cũ chí với thành viên gia nhập như: Trung Quốc, Campuchia… Điều buộc Tổng công ty phải cạnh tranh điều kiện không nhận nhiều hỗ trợ Chính phủ * Trên thị trường giới nay, xu hướng tự hoá thương mại trào lưu phổ biến rào cản thương mại nước giàu (là thị trường nhập chủ yếu nước phát triển Việt Nam) dựng nên nhiều hình thức ngày tinh vi áp đặt thuế chống phá giá, nâng cao tiêu chuẩn hàng hoá nhập khẩu… rào cản xuất gây khó khăn cho xuất Tổng công ty giai đoạn tới Luận văn tốt nghiệp * Trong lĩnh vực xuất khẩu, nhiều nhóm mặt hàng xuất Tổng công ty nông sản, nguyên liệu thô… chịu cạnh tranh gay gát nước xuất mặt hàng tương tự như: Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia… 1.2 Môi trường nước 1.2.1 Môi trường kinh tế * Thời mở rộng phát triển thị trường Việt Nam Việt Nam qua 20 năm đổi mới, kinh tế đất nước ngày khởi sắc tốc độ phát triển kinh tế nhanh (trung bình khoảng 7,5% năm gần đây) thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, quy mô dân số đông, thị trường tương đối "sơ khai" so với giới, cộng với xuất phát triển mạnh xu hướng tiêu dùng (coi trọng thương hiệu, mức chi tiêu lớn, gia tăng sinh hoạt ăn uống bên ngoài, sử dụng nhiều dịch vụ…) biến Việt Nam thành thị trường hấp dẫn có nhiều hội kinh doanh Việc phủ đẩy nhanh lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường thông qua hiệp định thương mại song phương, đa phương, liên kết kinh tế khu vực đặc biệt chuẩn bị gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, hội kinh doanh thị trường Việt Nam ngày nhiều lớn Thêm vào hội cho phát triển đẩy mạnh xuất * Thách thức (khó khăn) Bên cạnh hội, Tổng công ty phải đối mặt với thách thức lớn Tình hình kinh tế xã hội giới diễn biến phức tạp, kinh tế nước gặp nhiều khó khăn như: hạn hán, dịch sars Đông Nam Á năm 2003 dịch cụm gia cầm xảy hầu hết tỉnh thành phố năm 2004 2005 ảnh hưởng xấu tới giá hàng hoá hàng hoá thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, theo sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác tăng khiến số tiêu dùng tăng Đã ảnh hưởng đến giá đầu vào sản phẩm kinh doanh nội địa xuất Tổng công ty 1.2.2 Nhóm nhân tố pháp luật quản lý Nhà nước Các chủ trương, sách Đảng Nhà nước việc phát triển ngành thương mại nói chung thương mại thủ đô nói riêng tạo điều kiện thuận Luận văn tốt nghiệp lợi cho doanh nghiệp hoạt động ngành thương mại Việc đề án số 30 31 - 32 ĐA/TƯ số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao hiệu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh cải cách hành chính, chương trình 11/CT -UB UBND thành phố "Nâng cao hiệu đầu tư, phát triển số ngành dịch vụ, chủ động hộinhập kinh tế quốc tế" sách chương trình việc nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý Nhà nước thương mại tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng làm động lực cho thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt ngành thương mại dịch vụ 1.2.3 Các nhân tố văn hoá - xã hội Để thành đạt kinh doanh, doanh nghiệp không hướng nỗ lực vào thị trường mục tiêu mà phải biết khai thác tất yếu tố môi trường kinh doanh, có yếu tố môi trường văn hoáxã hội Văn hoá môi trường tổng hợp, bao gồm: kiến thức, lòng tin, nghệ thuật, pháp luật đạo đức, phong tục thói quen đựơc người chấp nhận Vì văn hoá ảnh hưởng đến suy nghĩ hành vi cá nhân, hành vi người tiêu dùng Về sắc thái văn hoá, vừa chịu ảnh hưởng truyền thống lại vừa chịu ảnh hưởng môi trường, lãnh thổ, khu vực Sắc thái văn hoá in đậm lên dấu ấn người tiêu dùng, ứng xử người tiêu dùng có vấn đề quan niệm thái độ hàng hoá mà họ cần mua Do vậy, để mở rộng thị trường nước, khu vực giới Tổng Công ty cần phải hiểu rõ vấn đề văn hoá xã hội miền, nước khu vực 1.2.4 Các yếu tố kỹ thuật - công nghệ Ngày nay, yếu tố công nghệ có ý nghĩa vô quan trọng phát triển quốc gia, doanh nghiệp, công nghệ có tác động định đến hai yếu tố tạo nên khả cạnh tranh doanh nghiệp: chất lượng chi phí cá biệt sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho thị trường Song để thay đổi công nghệ dễ Nó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải đảm bảo nhiều yếu tố như: trình độ lao động phải phù hợp, đủ lực tổ chức… Với Tổng Công ty năm gần nhờ quan tâm Chính phủ UBND thành phố Hà Nội tầm nhìn đội ngũ nhà quản lý Luận văn tốt nghiệp Tổng Công ty mà Tổng Công ty mạnh dạn áp dụng nhiều tiến khoa học vào sản xuất - kinh doanh đặc biệt công nghệ thông tin, dẫn đến tăng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, làm cho Tổng Công ty ngày phát triển Từ nâng cao đời sống cho cán công nhân viên Tổng công ty Tuy nhiên phần không nhỏ lao động Tổng công ty lao động phổ thông, trình độ thấp, làm hạn chế khả nắm bắt công nghệ đại, vấn đề mà hoạch định chiến lược kinh doanh Tổng công ty cần phải ý Phân tích môi trường ngành 2.1 Các đặc tính chung ngành thương mại – dịch vụ Việt Nam từ 2001 – 2005 Trong năm vừa qua chịu ảnh hưởng yếu tố bất lợi dịch Sars, dịch cúm gia cầm…Song kinh tế Việt Nam nói chung ngành thương mại nói riêng đạt thành tựu định Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành thương mại thời gian qua cao đạt 16,3%/năm, giai đoạn tăng trưởng Ngành dịch vụ – thương mại chiếm tỷ trọng lớn ngày tăng kinh tế (chiếm 38% GDP năm 2005) Điều thu hút tham gia mạnh mẽ doanh nghiệp lĩnh vực thương mại Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp tham gia lĩnh vực thương mại tạo nên cạnh tranh ngành lớn Do vậy, đòi hỏi Tổng công ty phải xây dựng cho chiến lược đắn hợp lý 2.2 Các lực lượng cạnh tranh ngành 2.2.1.Đối thủ cạnh tranh Trong ngành nay, số doanh nghiệp tham gia nhiều song chia ba nhóm doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Nhà nước (Tổng công ty thương mại Sài Gòn, Tổng công ty thương mại Hà Nội , Công ty xuất nhập Intimex…) doanh nghiệp hoạt động thương mại theo hình thức kinh doanh tư nhân hộ gia đình; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (Công ty TNHH Cash Carry Việt Nam- Metro, Bigc …) Luận văn tốt nghiệp Số lượng đối thủ cạnh tranh ngành nhiều xây dựng chiến lược Tổng công ty cần lựa chọn, phân loại đối thủ cạnh tranh để phát triển Do Tổng công ty thương mại Hà Nội doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại Nên phân tích đối thủ cạnh tranh, Tổng công ty chia kê theo lĩnh vực Trong thời gian vừa qua, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tổng công ty là: * Trong lĩnh vực sản xuất thành phần chế biến chất lượng cao từ thịt, thuỷ hải sản, rau, cá quả…thì có công ty đồ hộp Hạ Long, sở chế biến tư nhân…Đối với đồ uống có cồn: Rượu nếp Hapro, Vodka, Vang nho, vang Hibisceus có nhiều đối thủ như: Công ty rượu Hà Nội , vang Thăng Long, vang Đà Lạt, công ty rượu vang Pháp số công ty nhập rượu từ nước ngoài…và loại đồ uống không cồn như: chè xanh loại, chè đắng, nước tinh khiết, loại nước hoa quả, có Tổng công ty chè công ty nước giải khát… *Trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, giải khát, du lịch, hoạt động nhà hàng… Tổng công ty có nhiều đối thủ cạnh tranh Là doanh nghiệp có vốn Nhà nước nên thời gian vừa qua đối thủ cạnh tranh Tổng công ty xác định chủ yếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Đặc biệt công ty TNHH Cash Carry Việt Nam - Metro, Bigc có hệ thống kinh doanh thương mại miền Bắc miền Nam Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước hoạt động lĩnh vực thương mại điểm mạnh họ có khả lớn vốn, đa dạng loại mặt hàng giá thấp Họ có công nghệ kỹ quản lý theo tác phong công nghiệp Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước hoạt động thị trường Việt Nam, chiến lược cạnh tranh lúc đầu chủ yếu giá để thu thút khách hàng Tuy nhiên, họ có số điểm yếu họ gặp phải số khó khăn lúc đầu thâm nhập vào thị trường Việt Nam, sách nước ta gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh họ; thương hiệu 10 Luận văn tốt nghiệp Hoạt động quản lý kinh doanh ngành thương mại không đơn dựa vào kinh nghiệm cần phải nắm phương hướng vận động phát triển thị trường nước Muốn tham gia thâm nhập phát triển thị trường doanh nghiệp cần phải nghiên cứu, dự báo khuynh hướng phát triển thị trường Tuy nhiên, công tác dự báo nhiều thời gian doanh nghiệp doanh nghiệp đủ lực để thực Do doanh nghiệp cần hỗ trợ Nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ thông tin thị trường mà doanh nghiệp tham gia Trong công tác dự báo thị trường hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước nên tập trung dự báo số thị trường trọng điểm, doanh nghiệp thương mại Trong kinh tế thị trường, việc cung cấp thông tin kinh tế thương mại đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa định doanh nghiệp thương mại Hiện công tác cung cấp thông tin thị trường có: Trung tâm thông tin thương mại (thuộc Bộ thương mại) Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam…Tuy nhiên, tổ chức cần phải nối kết lại thành mạng lưới hoàn chỉnh thông qua mạng Internet Có vậy, doanh nghiệp hoạt động thương mại dễ dàng cập nhập thông tin nhanh xác Tạo môi trường pháp lý huy động vốn đầu tư Một khó khăn, trở ngại lớn ảnh hưởng tới phát triển ngành thương mại, thủ đô Hà Nội tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp thương mại vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho phát triển thương mại Mặt khác, vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh thường xuyên thiếu Do đó, huy động nguồn vốn ngành thương mại vừa có tính chất xúc, vừa điều kiện để thực phát triển ngành Vì vậy, Nhà nước cần phải tạo môi trường pháp lý thông thoáng để doanh nghiệp huy động vốn từ tất nguồn (nguồn ngân sách, vốn đầu tư nước, vốn đầu tư nước ngoài, nguồn vốn ODA viện trợ tổ chức quốc tế, nguồn vốn tổ chức tín dụng, nguồn vốn doanh nghiệp dân cư…cho ngành Vốn huy động nhằm đầu tư vào việc cải tạo xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm xúc tiến thương mại, chợ, siêu thị, liên hiệp khu công nghiệp chế biến thành phẩm, kho thông dụng đầu mối, 34 Luận văn tốt nghiệp cửa hàng miễn thuế…Muốn vậy, Hà Nội cần cải thiện môi trường cho nhà đầu tư như: - Tăng cường ổn định sách, mở rộng khu vực lĩnh vực đầu tư - Khuyến khích thông qua công ty đa quốc gia để thu hút đầu tư nước - Huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân cư công ty thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu Tạo điều kiện cho thị trường vốn phát triển, đặc biệt thị trường chứng khoán 35 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp vấn đề quan trọng tình hình kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, định thành công doanh nghiệp thương trường Vì vậy, đề chiến lược kinh doanh hợp lý yếu tố vô quan trọng tạo nên sức mạnh tổng thể doanh nghiệp Với Luận văn tốt nghiệp: "Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh Tổng công ty Thương mại Hà Nội từ tới năm 2010" Hy vọng nâng cao kiến thức đóng góp số ý kiến nhằm nâng cao chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Theo em để đề chiến lược kinh doanh hợp lý cho công ty, cần phải hiểu nhiều khía cạnh lý luận chiến lược kinh doanh; môi trường kinh doanh; thực tế mạnh, điểm yếu công ty… Vì phần giải pháp em mạnh dạn đưa số đề xuất nhỏ với mong muốn nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp Những giải pháp chủ yếu dựa vào kiến thức học, qua quan sát thực tế… Hoàn thiện chiến lược kinh doanh đề tài hấp dẫn cần thiết với loại hình doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh đắn cho công ty vô quan trọng Đây đề tài khó, đòi hỏi hiểu biết sâu rộng lý thuyết kinh nghiệm thực tế Vì vậy, dù cố gắng với điều kiện thân sinh viên chưa có đầy đủ kiến thức vận dụng kiến thức vào thực tế nên chắn luận văn em nhiều thiếu sót mong nhận đựơc ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn Em xin chân thành cảm ơn! 36 Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Chiến lược kinh doanh - Trường ĐH QLKD Hà Nội Báo cáo tình hình hoạt động chương trình phát triển giai đoạn 2003 2005 Tổng công ty Thương mại Hà Nội Sách tham khảo - Phân tích hoạt động kinh doanh - Phạm Văn Dược, Đăng Thị Kim Cương Sách tham khảo - Phân tích tài doanh nghiệp - Josettepeyrard Sách tham khảo - Quan hệ kinh tế quốc tế - Võ Thanh Thu Sách tham khảo - Việt Nam tiến trình gia nhập WTO - ĐH Quốc gia Hà Nội Sách tham khảo - Chiến lược kinh doanh: Phương pháp cạnh tranh giành chiến thắng- Đào Mạnh Thắng Sách tham khảo - Xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh - Võ Thanh Thư Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Thương mại- TS Nguyễn Vĩnh Thanh 10 Xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh - NXB Lao động Xã hội 37 Luận văn tốt nghiệp PHỤC LỤC CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN 4.1- Hội đồng quản trị: (gồm thành viên: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chủ nhiệm Ban kiểm soát Tổng công ty) - Nhận quản lý sử dụng có hiệu vốn, đất đai, tài nguyên nguồn lực khác uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đầu tư cho Tổng Công ty.Kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty mà Tổng công ty đầu tư toàn vốn điều lệ việc thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật hành Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Điều lệ Điều lệ sửa đổi Tổng công ty Quyết định dự án đầu tư vượt mức phân cấp cho Hội đồng quản trị phương án huy động vốn dẫn đến thay đổi sở hữu Tổng công ty Bổ sung, thay thế, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty 4.2- Ban kiểm soát Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, xác trung thực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài việc chấp hành Điều lệ Công ty mẹ, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, định Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thực nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao, báo cáo chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 4.3- Ban điều hành 4.3.1- Tổng giám đốc Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, UBND thành phố, Hội đồng quản trị hoạt động điều hành Tổng Công ty.Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán Phụ trách công tác định hướng phát triển công tác tài 4.3.2- Các Phó tổng giám đốc: Giúp việc Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc lĩnh vực phân công 4.4- Phòng tổ chức cán bộ: 38 Luận văn tốt nghiệp Phòng tổ chức cán thực chức tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng Công ty công tác tổ chức, cán bộ; công tác lao động; công tác đào tạo; công tác tiền lương, tiền thưởng; giải chế độ sách cho người lao động; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tra, kiểm tra, bảo vệ trị nội 4.5-Văn phòng tổng Công ty: Tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty thực quản lý lĩnh vực công tác hành quản trị, bảo vệ trật tự an ninh Tổng Công ty, công tác vệ sinh an toàn lao động phòng chống bão lụt, PCCC, công tác tiết kiệm chống lãng phí 4.6- Phòng kế toán tài Tham mưu Lãnh đạo Tổng Công ty thực quản lý lĩnh vực công tác tài chính, kế toán, tín dụng, kiểm tra kiểm soát nội bộ, sử dụng bảo toàn phát triển vốn phục vụ tốt nhu cầu sản xuất - kinh doanh có hiệu công tỵ mẹ.Tổ chức hướng dẫn kiểm tra đơn vị thành viên thực sách chế độ tài Quản lý phần vốn Nhà nước Công ty mẹ đầu tư vào Công ty Công ty liên kết 4.7- Phòng kế hoạch tổng hợp Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển ngành Thương mại theo định hướng phát triển kinh tế xã hội Thành phố Bộ Thương mại Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm, ngành, nghề kinh doanh Công ty mẹ, đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ Công ty Xây dựng phương án phối hợp kinh doanh Công ty mẹ với Công ty Công ty với 4.8- Phòng đầu tư Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng Công ty lĩnh vực đầu tư xây dựng quản lý đầu tư xây dựng Làm đầu mối thông tin: thu thập, hướng dẫn văn pháp quy nhà nước Thành phố Hà Nội lĩnh vực đầu tư xây dựng quản lý đầu tư xây dựng 4.9- Trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) 39 Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng chiến lược giải pháp hữu ích, áp dụng tiến kỹ thuật công nghệ mới… vào phát triển toàn diện Tổng Công ty Quản lý thực nghiệp vụ hệ thống chất lượng chất lượng sản phẩm, quảng cáo xúc tiến thương mại 4.10- Trung tâm xuất phía bắc Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng chiến lược kinh doanh xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ; gốm sứ; thêu ren; may mặc; nông sản thô sơ chế; thực phẩm chế biến; đồ uống cho khu vực phía Bắc đảm bảo việc kinh doanh có hiệu phát triển bền vững.Tổ chức tốt việc khai thác thị trường, nguồn hàng để xuất nhập uỷ thác nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Trung tâm uy tín Tổng Công ty 4.11- Trung tâm nhập vật tư - thiết bị Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty tổ chức thực thị trường nhập theo định hướng phát triển kinh doanh Tổng Công ty mở rộng ngành hàng phù hợp với nhu cầu đảm bảo phát triển vững có hiệu bảo toàn vốn 4.12- Trung tâm kinh doanh hàng tiêu dùng Xây dựng thị trường bán buôn cho sản phẩm mang thương hiệu "HAPRO" bao gồm sản phẩm Công ty thành viên Tổng Công ty sản xuất sản phẩm khai thác tạo điều kiện mở rộng phát triển sản xuất 4.13- Trung tâm du lịch lữ hành HAPRO Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty trực tiếp thực việc kinh doanh du lịch Quốc tế, nội địa dịch vụ du lịch như: khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, vé máy bay visa, hộ chiếu…Là cầu nối Phòng, Trung tâm, Chi nhánh, Xí nghiệp đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty với sở sản xuất, Xí nghiệp làng nghề truyền thống để quảng bá thương hiệu sản phẩm Hapro, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất nhập phát triển 4.14- Trung tâm thương mại dịch vụ bốn mùa Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty lĩnh vực ngành nghề ăn uống, dịch vụ sản xuất chế biến kem giải khát đảm bảo trì phát triển mặt hàng 40 Luận văn tốt nghiệp truyền thống người tiêu dùng tín nhiệm Sử dụng sở vật chất sẵn có tổ chức kinh doanh tiêu thụ trưng bày giới thiệu sản phẩm mang thương hiệu Hapro 4.15- Trung tâm xuất Thủ công mỹ nghệ phía nam Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng Công ty trực tiếp thực chiến lược phát triển mở rộng thị trường xuất hàng TCMN cách bền vững đảm bảo độ tăng trưởng hàng năm 4.16- Trung tâm xuất nông sản thực phẩm phía nam Tham mưu cho Tổng giám đốc Tổng Công ty chiến lược kinh doanh xuất nhập mặt hàng nông sản, thực phẩm khu vực phía nam.Trực tiếp thực việc kinh doanh xuất nhập mặt hàng nông sản, thực phẩm (chủ yếu mặt hàng phía Nam) 4.17- Chi nhánh Tổng Công ty TP Hồ Chí Minh Xuất nhập thủ công mỹ nghệ, công nghệ phẩm, nông sản, thực phẩm; máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật hàng tiêu dùng.Kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến hàng hoá dịch vụ khác Tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội chợ triển lãm thương mại nước nhằm phát triển nâng cao hiệu Vị thương mại Thủ đô Sản xuất kinh doanh hàng sắt mỹ nghệ, dịch vụ kho vận, kinh doanh bất động sản 4.18- Xí nghiệp liên hiệp chế biến thực phẩm Hà Nội: Tổ chức quy hoạch xây dựng vùng cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, chế biến mặt hàng thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, loại rau, củ, quả, đồ ăn liền với công nghiệp tiên tiến, thiết bị dây chuyền đại đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Xây dựng nhãn hiệu độc quyền "HARPO" cho sản phẩm chế biến xí nghiệp; đăng ký chất lượng sản phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật chất lượng sản phẩm xuất xưởng Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức bố trí hợp lý lao động, đào tạo cán bộ, công nhân có đủ khả đáp ứng yêu cầu công việc giao nhằm đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh.Tìm 41 Luận văn tốt nghiệp hiểu nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng để nghiên cứu phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày cao đa dạng thị trường nước.Đảm bảo tốt yêu cầu vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động sức khoẻ cho người lao động 4.19- Xí nghiệp Toàn Thắng Kinh doanh nhà, bất động sản.Dịch vụ tư vấn, môi giới nhà đất Xây dựng dân dụng công nghiệp Kinh doanh khai thác hạ tầng.Sản xuất, dịch vụ cảnh.Tư vấn, giám sát, thiết kế công trình dân dụng 4.20-Xí nghiệp gốm Chu Đậu (tại Chu Đậu, Hải Dương) Khôi phục, tổ chức sản xuất mặt hàng gốm sứ truyền thống Chu Đậu tiêu thụ thị trường nước xuất khẩu; Xây dựng nhà trưng bày phù hợp với làng nghề.Sản xuất mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ cao cấp nhằm khôi phục làng nghề gốm cổ Chu Đậu, tạo nhiều mẫu mã cố có giá trị để quảng bá thị trường nước quốc tế.Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị xúc tiến thương mại, kết hợp với Hapro - Tour đơn vị thương mại - du lịch bạn, tổ chức Tuor du lịch làng nghề, phối hợp sản xuất với du lịch văn hoá gốm.Xây dựng thương hiệu "Gốm Chu Đậu", đăng ký chất lượng chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm 4.21- Xí nghiệp sắt mỹ nghệ xuất Thực công tác dịch vụ kho hàng Tổ chức sản xuất mặt hàng Sắt mỹ nghệ tre mỹ nghệ Xây dựng củng cố phát triển thị trường nước mặt hàng Sắt, Tre mỹ nghệ Thi công, lắp ráp, xây dựng nhà xưởng.Tổ chức sản xuất bao bì phục vụ cho yêu cầu xuất Tổng Công ty 4.22- Xí nghiệp dịch vụ kho hàng +Giai đoạn 1: Thực tốt chức kho hàng, làm nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản hàng hoá, tổ chức công tác kiểm hoá, tái chế, đóng gói, đóng hàng lên Container phục vụ kế hoạch giao hàng xuất toàn Tổng Công ty, kinh doanh làm dịch vụ kho hàng cho đơn vị khác 42 Luận văn tốt nghiệp + Giai đoạn 2: Nghiên cứu nhu cầu xuất thị trường Tổng Công ty để tiến hành tổ chức sản xuất số mặt hàng thủ công mỹ nghệ mà thị trường Tổng Công ty có nhu cầu xuất + Giai đoạn 3: Nghiên cứu thị trường dịch vụ vận tải hàng hoá, từ công tác dịch vụ kho hàng kết hợp làm dịch vụ vận tải hàng hoá miền đất nước Ngoài thực nhiệm vụ khác mà Tổng Công ty giao 4.23- Ban quản lý khu công nghiệp thực phẩm HARPO: Ban QLKCN thay mặt Tổng Công ty Thương mại Hà Nội chịu trách nhiệm thực quản lý, kinh doanh, khai thác, bảo trì đất đai, tài sản, tài nguyên môi trường, công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thực phẩm Hapro (bao gồm khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm, khu di dân đô thị) vừa phát huy hiệu quảvừa bảo đảm bền vững 43 Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON (CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI) a Các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập 100% vốn Nhà nước: (23 đơn vị) Công ty Thực phẩm Hà Nội Địa chỉ: 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 31, 263 tỷ đồng Công ty Bách hoá Hà Nội Địa chỉ: 45 Hàng Bồ - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 13,534 tỷ đồng Công ty Bách hoá Nam Bộ Địa chỉ: Lê Duẩn - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 3,194 tỷ đồng Công ty Thương mại Hà Nội Địa chỉ: B 21 Nam Thành Công - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 18,686 tỷ đồng Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi Địa chỉ: 12 Trang Thi - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 10,098 tỷ đồng Công ty Thương mại dịch vụ Thời trang Địa chỉ: 13 Đinh Lễ- Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 9,220 tỷ đồng Công ty Xăng dầu chất đốt Địa chỉ: 438 Trần Khát Chân - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 5,866 tỷ đồng Công ty Vật liệu xây dựng Địa chỉ:44 Hàng Bồ - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 3,531 tỷ đồng Công ty Vật liệu xây dựng 44 Luận văn tốt nghiệp Địa chỉ: 23 Hàng Bồ - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 3,311 tỷ đồng 10 Công ty Thuỷ Tạ Địa chỉ: Lê Thái Tổ - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 5,711 tỷ đồng 11 Công ty Đông Á Địa chỉ: Đại Cồ Việt- Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 4,664 tỷ đồng 12 Công ty Cửu Long Địa chỉ: 253 Phố Vọng - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 2,095 tỷ đồng 13 Công ty Thương mại khách sạn Đống Đa Địa chỉ: 10 Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 4,193 tỷ đồng 14 Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Đông Anh Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 0,969 tỷ đồng 15 Công ty Thương mại Thanh Trì Địa chỉ: 142 Phố Huế - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 2,960 tỷ đồng 16 Công ty TM-XNK Hà Nội Địa chỉ: 142 Phố Huế - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 5,162 tỷ đồng 17 Công ty Phát triển XNK đầu tư (Viexim) Địa chỉ: 34 Lý Nam Đế - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 6,530 tỷ đồng 18 Công ty Dịch vụ- XNK thương mại (Haneco) Địa chỉ: 284 Bà Triệu - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 4,340 tỷ đồng 19 Công ty Thương mại XNK Tổng hợp Hà Nội Địa chỉ: 102 Thái Thịnh - Hà Nội 45 Luận văn tốt nghiệp Vốn chủ sở hữu: 5,60 tỷ đồng 20 Công ty XNK hàng tiêu dùng thủ công mỹ nghệ Hà Nội Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 4,146 tỷ đồng 21 Công ty Thương mại bao bì Hà Nội Địa chỉ: 201 Khâm Thiên - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 6,234 tỷ đồng 22 Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp (Servico) Địa chỉ: 12 Ngõ 84 Ngọc Khánh - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 16,252 tỷ đồng 23 Công ty nhập đầu tư Hà Nội Địa chỉ: 41 Ngô Quyền - Hà Nội Vốn chủ sở hữu: 44,498 tỷ đồng b- Các Công ty cổ phần Công ty Simex Địa chỉ: 497 Điện Biên phủ - Quận Thành phố Hồ Chí Minh Vốn điều lệ:12,800 tỷ đồng vốn Nhà nước: 7,841 tỷ đồng Công ty Sứ Bát Tràng Địa chỉ: Thôn Bát Tràng - Xã Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Vốn điều lệ: 1,900 tỷ đồng vốn Nhà nước 1,225 tỷ đồng - Công ty liên kết Công ty Thăng Long Địa chỉ:181 Lạc Long Quân Nghĩa Đô - Ba Đình - Hà Nội Vốn điều lệ: 11,600 tỷ đồng vốn Nhà nước 4,640 tỷ đồng Các Công ty pháp nhân kinh doanh tt theo Luật doanh nghiệp Nhà nước Luật khác 46 Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I: Tổng quan Tổng công ty Thương mại Hà Nội Quá trình hình thành phát triển .2 Chức năng, nhiệm vụ Tổng công ty Thương mại Hà Nội 3 Vốn điều lệ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 4 Chức năng, nhiệm vụ phận tổ chức máy quản lý Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Phần II: Thực trạng chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Thương mại Hà Nội I Phân tích môi trường Phân tích môi trường bên 1.1 Môi trường quốc tế 1.2 Môi trường nước Phân tích môi trường ngành 2.1 Các đặc tính chung ngành thương mại - dịch vụ Việt Nam từ năm 2001 - 2005 2.2 Các lực lượng cạnh tranh ngành Phân tích môi trường nội doanh nghiệp .13 3.1 Nguồn lực vật chất .13 3.2 Nguồn nhân lực 14 3.3 Thương hiệu 15 3.4 Văn hoá Tổng Công ty 16 3.5 Phân tích kết hoạt động kinh doanh năm 2003 - 2005 18 II Phân tích môi trường kinh doanh Tổng công ty theo phương pháp SWOT 20 III Đánh giá chương trình chiến lược giai đoạn 2003 - 2005 .21 Chương trình xuất nhập 21 Chương trình tạo nguồn hàng 22 Chương trình thị trường nước 23 47 Luận văn tốt nghiệp Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập chiến lược Tổng Công ty Thương mại Hà Nội từ đến năm 2010 24 I Chiến lược phát triển công ty đến năm 2010 24 Định hướng phát triển .24 Quan điểm phát triển .24 Mục tiêu phát triển đến năm 2010 25 Đề xuất chương trình phát triển trọng điểm Tổng công ty 26 4.1 Chương trình phát triển nguồn nhân lực .26 4.2 Chương trình xúc tiến thương mại .27 4.3 Chương trình tái quy hoạch, đầu tư nâng cấp phát triển hạ tầng thương mại 29 4.4 Chương trình tạo nguồn hàng .29 4.5 Chương trình xây dựng thương hiệu mạnh 30 4.6 Chương trình xây dựng văn hoá Hapro 31 II Một số đề xuất kiến nghị quan quản lý Nhà nước .31 1.Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại 31 Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp công tác dự báo thị trường mạng lưới thông tin .32 Tạo môi trường pháp lý huy động vốn đầu tư 32 Kết luận .34 Tài liệu tham khảo Phụ lục 48
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của tổng công ty thương mại hà nội, Chuyên đề tốt nghiệp một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của tổng công ty thương mại hà nội, Chuyên đề tốt nghiệp một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của tổng công ty thương mại hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay