(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

172 136 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:41

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC KỲ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƢA NIÊM YẾT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế trị HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC KỲ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƢA NIÊM YẾT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62 31 01 02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM QUỐC TRUNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Ngọc Kỳ MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TR NH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các công trình nước 1.2 Các công trình nước 1.3 Đánh giá khái quát công trình liên quan vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA THỊ TRƢỜNG 14 20 22 CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƢA NIÊM YẾT 2.1 Khái quát thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết 2.2 Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết 2.4 Kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết số nước giới Chƣơng 3: THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC 22 46 53 63 76 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƢA NIÊM YẾT HÀ NỘI 3.1 Quá trình hình thành phát triển thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết Hà Nội 3.2 Thực trạng thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết Hà Nội giai đoạn 2009-2015 3.3 Đánh giá thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết Hà Nội Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG 76 88 108 120 CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƢA NIÊM YẾT HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 4.1 Mục tiêu định hướng phát triển thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết Hà Nội 4.2 Những giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết Hà Nội 4.3 Kiến nghị KẾT LUẬN DANH MỤC CÔNG TR NH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 126 144 148 150 151 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Phân biệt thị trường OTC Sàn Giao dịch chứng khoán 35 Bảng 2.2: Phân biệt thị trường OTC sàn giao dịch chứng khoán tự 36 Bảng 3.1: Cơ cấu mẫu phiếu điều tra 83 Bảng 3.2: Danh sách 10 công ty tham gia UPCoM 88 Bảng 3.3: Khối lượng giao dịch năm 2014-2015 101 DANH MỤC ĐỒ THỊ Trang Đồ thị 3.1: Thuận lợi cho trình hình thành, phát triển thị trường UPCoM 85 Hà Nội Đồ thị 3.2: Hạn chế thị trường UPCoM Hà Nội 86 Đồ thị 3.3: Những khó khăn TTCK UPCoM Hà Nội 87 Đồ thị 3.4: Hiện trạng thị trường UPCoM Hà Nội 87 Đồ thị 3.5: Sự lựa chọn thị trường chứng khoán nhà đầu tư 90 Đồ thị 3.6: Lý nhà đầu tư không chọn thị trường UPCoM Hà Nội 91 Đồ thị 3.7: Giá trị giao dịch bình quân UPCoM (2010-2014) 97 Đồ thị 3.8: Khối lượng giao dịch bình quân phiên UPCoM (2010-2014) 97 Đồ thị 3.9: Khối lượng giao dịch bình quân phiên UPCoM (2010-2014) 98 Đồ thị 3.10: Biến động số khối lượng UPCoM năm 2010 98 Đồ thị 3.11: Biến động số khối lượng UPCoM năm 2011 99 Đồ thị 3.12: Biến động số khối lượng năm 2013 99 Đồ thị 3.13: Biến động số khối lượng năm 2013-2014 100 Đồ thị 3.14: Đánh giá chất lượng hệ thống thông tin UPCoM 106 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CK CP CPH CTCK CTCP CTĐC CTNY ĐKGD ĐKLK DN DNNN : : : : : : : : : : : Chứng khoán Cổ phiếu Cổ phần hóa Công ty chứng khoán Công ty cổ phần Công ty đại chúng Công ty niêm yết Đăng ký giao dịch Đăng ký lưu ký Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước GD GDCK GDP GTGD IPO KDCK KLGD KT - XH KTTT NHTM NHTMCP NY OTC (Over the Counter) SGDCK TTCK TTGDCK TTLKCK TTTC TTV UBCKNN UPCoM (Unlisted Public Companies Market ) XHCN : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Giao dịch Giao dịch chứng khoán Tổng sản phẩm kinh tế quốc dân Giá trị giao dịch Phát hành cổ phiếu công chúng lần đầu Kinh doanh chứng khoán Khối lượng giao dịch Kinh tế - Xã hội Kinh tế thị trường Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Niêm yết Thị trường chứng khoán phi tập trung Sở Giao dịch chứng khoán Thị trường chứng khoán Trung tâm Giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký chứng khoán Thị trường tài Thị trường vốn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết Xã hội chủ nghĩa : MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới, vai trò thị trường chứng khoán phi tập trung khởi đầu tạo lập hình mẫu (NASDAQ) Mỹ Hiệp hội nhà giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ thiết lập quản trị vào năm thập niên 70 kỷ 20, theo hình mẫu nhân rộng nhiều quốc gia giới, JASDAQ (Nhật Bản), KOSDAQ (Hàn Quốc) hay sau xây dựng theo nhiều cấp độ Pink Sheet; Green Sheet; Bulletin Board Cho dù theo hình mẫu nào, tổ chức quản lý (quản lý nhà nước, hay mô hình tự quản) vai trò thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) khẳng định thị trường huy động phân bổ nguồn vốn trung dài hạn quan trọng doanh nghiệp Việc tạm dừng số thị trường chứng khoán số nước sau khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008-2009, cho thấy vai trò quan trọng thị trường OTC hệ thống tài giới Theo nhiều nhà nghiên cứu quốc tế tài phát triển nhanh chóng mặt quy mô, độ phức tạp thị trường OTC dẫn đến tích tụ nguy mặt hệ thống hệ thống tài toàn cầu, nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài toàn cầu năm 2009 Điều minh chứng tốc độ tăng trưởng chóng mặt thị trường OTC năm trước khủng hoảng tài Nếu năm 1998, thị trường OTC giới tăng trưởng đạt 72.000 tỷ đô la Mỹ đến năm 2008 số lên đến 684.000 tỷ đô la Mỹ [45], GDP Mỹ tăng từ 11.513 tỷ đô la Mỹ năm 1998 lên 14.833 tỷ đô la Mỹ năm 2008 [52] Chính vậy, cần thiết phải có thị trường OTC tổ chức hợp lý, hoạt động ổn định với quy định nghiêm ngặt để quản lý thị trường OTC sở tôn trọng quy luật kinh tế thị trường Mặc dù đóng vai trò quan trọng có sức tăng trưởng lớn vậy, đến năm 2000, Việt Nam đưa vào vận hành thị trường chứng khoán (TTCK) thức dành cho công ty niêm yết quy mô lớn Sàn giao dịch chứng khoán (SGDCK) thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 SGDCK Hà Nội, đến năm 2009 đưa vào hoạt động thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM - Unlisted public companies Market) Thị trường UPCoM Việt Nam thành lập theo Quyết định số 3567/QĐ-BTC ngày 08/11/2007 Bộ Tài vào hoạt động thức ngày 24/6/2009 SGDCK Hà Nội Đây dấu mốc quan trọng TTCK Việt Nam Sự đời thị trường UPCoM thể nỗ lực Chính phủ, Bộ Tài Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) việc thực mục tiêu đưa thị trường tự vào khuôn khổ quản lý Nhà nước thông qua việc điều chỉnh phân đoạn tương đối thị trường tự do, thị trường dành cho chứng khoán (CK) Công ty đại chúng (CTĐC) chưa niêm yết Thị trường UPCoM xây dựng với ý tưởng xuyên suốt tạo lập thị trường "tập dượt" cho doanh nghiệp (DN) quy mô nhỏ, chưa đủ điều kiện niêm yết chưa sẵn sàng lên niêm yết, phát huy vai trò trung tâm trung gian tài CTCK đóng vai trò "bà đỡ" cho hoạt động giao dịch tạo lập thị trường CK tổ chức giao dịch thông qua SGDCK tổ chức Việt Nam tổ chức TTCK toán, bù trừ thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) Thực tiễn vận hành 06 (sáu) năm qua thị trường UPCoM cho thấy bước đầu tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu cho khoảng 250 DN quy mô vừa nhỏ với tổng mức vốn hóa thị trường khoảng 54.000 tỉ đồng Hoạt động thị trường UPCoM góp phần thu hẹp thị trường chứng khoán tự do, đưa vào quỹ đạo quản lý nhà nước theo hướng minh bạch công khai, góp phần ổn định thị trường vốn nói riêng thị trường tài (TTTC) nói chung Tuy nhiên, phát triển tăng trưởng thị trường UPCoM chưa kỳ vọng, quy mô thị trường khiêm tốn, số lượng cổ phiếu niêm yết nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa chưa tham gia thị trường, tính khoản thị trường kém; cấu trúc hoạt động phương thức giao dịch chưa hợp lý, số lượng nhà đầu tư tham gia chưa nhiều Sự phát triển thị trường UPCoM ảnh hưởng tiêu cực tới TTCK nói chung, tới DN niêm yết tới nhà đầu tư nói riêng Không thể phủ nhận nỗ lực cấp quản lý vận hành thị trường UPCoM thời gian qua, song cần nhìn nhận thẳng thắn mô hình thị trường chưa phù hợp, hàng hóa chưa phong phú, quy định quản lý nhiều bất cập , Điều đặt vấn đề lý luận cần lý giải rõ, từ có định hướng giải pháp phát triển thị trường tương lai Vì vậy, nhiều vấn đề đặt tổ chức thị trường UPCoM, như: 1) Cấu trúc tổ chức thị trường thực hợp lý chưa, đặc biệt bối cảnh nay, xu hướng hợp SGDCK giới dẫn đến thay đổi chất hoạt động thị trường OTC; 2) Các quan hệ giao dịch thị trường thực theo nguyên tắc nào; 3) Làm để mở rộng quy mô, tăng khả khoản, thu hút tạo điều kiện cho CTĐC chưa niêm yết tham gia thị trường, CTCK thể khẳng định vai trò nhà tạo lập thị trường thời gian tới; 4) Việc gắn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) với đưa vào giao dịch thị trường tập trung để minh bạch hóa công khai; 5) Vấn đề mở cửa thị trường (nới lỏng sở hữu nước ngoài) gắn với hội nhập toàn cầu hóa, đặc biệt Việt Nam tham gia đầy đủ hiệp ước, điều ước quốc tế đa phương song phương Qua nghiên cứu, cho thấy, đến nay, chưa có chuyên khảo nghiên cứu cách đầy đủ, có hệ thống thị trường UPCoM Hà Nội Điều đặt vấn đề lý luận cần lý giải rõ, từ có định hướng giải pháp phát triển thị trường tương lai Để góp phần vào luận giải cho vấn đề này, với kiến thức lý luận thực tiễn tích lũy được, mạnh dạn lựa chọn nội dung nghiên cứu: "Thị trường chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết Hà Nội" làm luận án Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án M c tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận thực tiễn thị trường UPCoM - Phân tích, đánh giá thực trạng thị trường UPCoM Hà Nội thời gian qua - Một số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển thị trường UPCoM Hà Nội Nhiệm v nghiên cứu - Luận giải rõ sở lý luận thị trường UPCoM 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Ban Chấp hành Trung ương (2011), Nghị Hội nghị trung ương lần thứ ba, Nghị hội nghị trung ương Ban Chấp hành Trung ương (2012), Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp Nhà nước Vũ Bằng (2010), Xây dựng lộ trình tổng thể phát triển hoàn thiện thị trư ng chứng khoán đến 2010, Đề tài nghiên cứu, Ủy ban Chứng khoán Tạ Thanh Bình (2008), Hoàn thiện pháp luật giao dịch chứng khoán thị trư ng giao dịch tập trung, Luận án Tiến sĩ Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Hà Nội Bộ Chính trị (2000), Nghị số 15-NQ/TW ngày 15/12/2000 Bộ Chính trị phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội th i kỳ 2001-2010 Bộ Chính trị (2011), Kết luận số 02-KL/TW ngày 16/3/2011 Bộ Chính trị tình hình kinh tế xã hội năm 2011 Bộ Chính trị (2012), Nghị số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 Bộ Chính trị phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội th i kỳ 2011-2020 Bộ Công an - Học viện Cảnh sát nhân dân (2003), Hoạt động Thị trư ng chứng khoán Việt Nam vấn đề đặt với công tác công an, Đề tài khoa học cấp Bộ, mã số TC-2001-T32-066 Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Giáo trình Kinh tế trị Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2012), “Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC)”, Tạp chí Đầu tư chứng khoán,(24), tr.53 11 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2014), “Hướng phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung Việt Nam”, Tạp chí Đầu tư chứng khoán,(69), tr.75 152 12 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2014), “Đánh giá bình luận thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua định hướng phát triển thời gian tới”, Tạp chí Đầu tư chứng khoán (71), tr70-79 13 Bộ Tài (2012), Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài hướng dẫn công bố thông tin thị trư ng chứng khoán 14 Bộ Tài (2013), Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 Bộ Tài ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 15 Trần Thị Minh Châu (2002), Những điều kiện kinh tế - xã hội để hình thành phát triển thị trư ng chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 16 Chính phủ (2004), Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 Chính phủ quy định số chế tài ngân sách đặc thù Thủ đô Hà Nội 17 Chính phủ (2005), Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 Chính phủ quy định chi tiết số điều Pháp lệnh Thủ đô 18 Chính phủ (2011), Nghị số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 Chính phủ giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội 19 Chính phủ (2011), Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 20 Chính phủ (2013), Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2013, quy định chế tài xử phạt CTĐC 21 Chính phủ (2013), Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 22 Chính phủ (2014), Nghị số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 Chính phủ số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước doanh nghiệp 23 Chính phủ (2015), Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Chính phủ 153 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán 24 Chính phủ (2015), Nghị định số /2015/NĐ-CP ngày 20/8/2015 Chính phủ quy định số chế tài ngân sách đặc thù Thủ đô Hà Nội 25 Cục Thống kê Hà Nội (2008), Kết Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp thành phố Hà Nội năm 2007 26 Cục Thống kê Hà Nội (2012), Niên giám Thống kê Hà Nội năm 2011 27 Trần Văn Dũng (2008), “Mô hình tổ chức hoạt động TTGDCK Hà Nội giai đoạn sau 2008”, http://vietstock.vn/PrintView.aspx?ArticleID=8654, cập nhật ngày 15 tháng 10 năm 2008 28 Đảng thành phố Hà Nội (2010), Nghị Đại hội đại biểu đảng thành phố Hà Nội lần thứ XV(nhiệm kỳ 2010-2015), ngày 28/10/2010 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Nguyễn Thị Liên Hoa (2014), “Pháp luật điều chỉnh TTCK phi tập trung đề xuất cho Việt Nam”, Tạp chí Tài (6/2014), tr 22-27 33 Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (2006), “Sàn chứng khoán Hà Nội: Thuận lợi cho giao dịch chứng khoán phi tập trung”, Th i báo Kinh tế Việt Nam, (132), tr.28-33 34 Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (2010), “10 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt nam định hướng chiến lược giai đoạn 2010 – 2020”, Th i báo Kinh tế Việt Nam, (202), tr.20-25 35 Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (2015), “Tổng quan TTCK Việt Nam: 15 năm hình thành phát triển”, Th i báo Kinh tế Việt Nam, (237), tr.17-22 36 Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (2015), “Những sách định hình nên 154 TTCK Việt Nam”, Th i báo Kinh tế Việt Nam, (93), tr.13-17 37 Trần Đăng Khâm (2012), “Thị trường OTC Việt Nam”, Tạp chí thông tin dự báo kinh tế xã hội, (18), tr.11-16 38 Hoàng Thị Bích Loan (2007), “Thị trường chứng khoán Việt Nam - Những vấn đề tồn số giải pháp”, Tạp chí ngân hàng, (1), tr.65-68 39 Lê Thị Mai Linh (2003), Giải pháp xây dựng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo mô hình thị trư ng OTC, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 40 C.Mác Ph.Ăngghen (1993), Toàn tập, Tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật 41 C.Mác Ph.Ăngghen (1993), Toàn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 C.Mác Ph.Ăngghen (1993), Toàn tập, Tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Nguyễn Thị Mỹ (2012), Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài Công ty niêm yết Thị trư ng chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 44 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), “Tiếp sức cho thị trường chứng khoán Việt Nam”, Th i báo Ngân hàng, (83), tr.10-16 45 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), “Thực trạng thi trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2008-2013”, Th i báo Ngân hàng, (57), tr.18-23 46 Ngân hàng Trung ương châu u (2009), Báo cáo thư ng niên năm 2008 47 Nguyễn Thị Kim Nhã (2009), “Ảnh hưởng khủng hoảng tài giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Thương mại, (3+4+5), tr.(12-16, 15-19, 10-12) 48 Lê Thị Tú Oanh (2012), Hoàn thiện hệ thống báo cáo thư ng niên Công ty cổ phần niêm yết Thị trư ng chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 49 Trần Quang Phú (2008), “Quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý nhà nước thị trường chứng khoán Việt Nam”, Thông tin vấn đề kinh tế trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, (17), tr.15-20 50 Nguyễn Quang (2016), “UPCoM - Chọn chất hay lượng”, http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFICGH/UPCoM:chon_luong_hay _chat.html, cập nhật ngày 17 tháng năm 2016 155 51 Võ Văn Quang (2008), Giải pháp hình thành pháp triển TTCK phi tập trung (OTC) Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 52 Quỹ tiền tệ quốc tế-IMF (2009), Báo cáo thư ng niên năm 2008 53 Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (2009-2014), Báo cáo thư ng niên SGDCK Hà Nội năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 54 Nguyễn Huỳnh Thanh (2002), Thị trư ng chứng khoán hướng xây dựng thị trư ng chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 55 Thành ủy Hà Nội (2011), Chương trình số 03-CTr/TU ngày 09/9/2011 Thành ủy Hà Nội “Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh bền vững” 56 Thành ủy Hà Nội (2013), Báo cáo số 176-BC/TU ngày 28/8/2013 Thành ủy Hà Nội việc sơ kết năm thực Nghị Trung ương (khóa X) tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XNCN (2008-2013) 57 Phạm Thị Giang Thu (2002), Xây dựng hoàn thiện khung pháp luật thị trư ng chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật, Hà Nội 58 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 163/2003/QĐ-TTg ngày 05/08/2003 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thị trư ng chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 59 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển thị trư ng vốn Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020” 60 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” 61 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển thị trư ng chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” 156 62 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” 63 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 02/3/2012 Thủ tướng Chính phủ việc thúc đẩy hoạt động tăng cư ng quản lý thị trư ng chứng khoán 64 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18/4/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược tài đến năm 2020” 65 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” 66 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 06/12/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc thị trư ng chứng khoán doanh nghiệp bảo hiểm” 67 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng phát triển thị trư ng chứng khoán phái sinh Việt Nam 68 Thủ tướng Chính phủ (2014), Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh tái cấu doanh nghiệp Nhà nước 69 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết TTCK 70 Nguyễn Thị Cẩm Thúy (2013), Hoàn thiện phân tích tình hình tài Công ty chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 71 Trần Ngọc Thơ (2005), “Thị trường chứng khoán công cụ phái sinh”, Tạp chí Phát triển kinh tế (179), tr.9 72 Nguyễn Vũ Quang Trung (2010), Giải pháp hoàn thiện mô hình phương thức giao dịch cho UPCoM Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Ủy ban, Hà Nội 157 73 Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Xây dựng UPCoM lên thành thị trư ng OTC thực Việt Nam, Đề tài cấp Trường, Khoa học Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh 74 Ủy ban Chứng khoán nhà nước (2003), Giải pháp xây dựng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo mô hình thị trư ng OTC, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội chủ trì đề tài 75 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2013), Quyết định số 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013 UBCKNN ban hành hướng dẫn việc chuyển quyền sở hữu giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết 76 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (2005), Quyết định số 8111/QĐ-UB ngày 13/12/2005 UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đề cương, nội dung đề án “Phát triển thị trư ng vốn, thị trư ng chứng khoán Hà Nội” 77 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (2006), Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 02/6/2006 UBND thành phố Hà Nội việc triển khai đề án “Phát triển thị trư ng vốn, thị trư ng chứng khoán Hà Nội” 78 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2011), Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 13/12/2011 UBND thành phố Hà Nội triển khai thực “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” 79 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2011), T trình số 81/TTr-UBND ngày 27/12/2011 UBND thành phố Hà Nội việc phê duyệt kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 80 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2012), T trình số 28/TTr-UBND ngày 19/4/2012 UBND thành phố Hà Nội việc điều chỉnh T trình số 81/TTr-UBND việc phê duyệt kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 81 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (2013), Đề án “Phát triển thị trư ng vốn, Thị trư ng chứng khoán Hà Nội”; “Xây dựng Hà Nội thành trung tâm 158 Tài – Ngân hàng hàng đầu khu vực phí Bắc có vai trò quan trọng nước”; “Một số giải pháp chủ yếu đảm bảo an ninh tiền tệ, ngân hàng, thị trư ng chứng khoán địa bàn thành phố Hà Nội” 82 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2000), Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PLUBTVQH10 Ủy ban Thư ng vụ Quốc hội 83 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005 84 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2010), Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010 85 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2012), Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 21/11/2012 86 Nguyễn Thị Ánh Vân (2000), Hướng tới thị trư ng chứng khoán thành công Việt Nam, Trường Đại học Luật, Hà Nội 87 Viện Chiến lược Khoa học - Bộ Công an (2010), Vi phạm pháp luật Thị trư ng chứng khoán Việt Nam giải pháp phòng ngừa lực lượng Cảnh sát nhân dân, Đề tài khoa học cấp Bộ, mã số BX-2008-T32-28 88 Viện Khoa học tài - Học viện Tài (2004), Đánh giá khả tham gia thị trư ng chứng khoán doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 89 Ake Boubakari (2010), “The Role of stock market development in economic growth: evidence from some Euronext countries”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012518, Accessed on December 19, 2010 90 Babooo, M Nowbutsing (2009), Stock market development and economic growth: The Case Of Mauritius”, New York, NY: Penguin Press 159 91 BoubakariAke, Rachelle WouonoOgnaligui (2010), Financial stock market and economic growth in developing countries: The Case of Douala Stock Exchange in Cameroon - International Jounal of Business and Management, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press 92 Danial Mminele (2013), OTC derivatives reform - lessons from the financial market regulatory reform process, New York, NY: Public Affairs 93 Farma (1965), Theory of efficient market Boston, MA: Pearson/Addison Wesley 94 George Akerlof, Michael Spence Joseph Stiglitz (1970), Theory of Asymmetric Information, Washington, DC: Federal Reserve Board 95 Guglielmo Maria Caporale, Peter G A howells and alaa M Soliman (2004), Stock market development and economic growth: The causal Linkage, New York, NY: Penguin Press 96 James K Jackson Rena S Miller (2013), “Comparing G-20 Reform of the Derivatives Over-the-Counter Markets”, https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42961.pdf, Accessed on February 19, 2013 97 Levine and Zervos (1998), Stock markets: A Spur to economic growth, Washington, DC: Congressional Research Service 98 Marc Faber (2014), “Opportunities and potentials for investing to Vietnamese stock market is still No.1”, http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449&context =ilj, Accessed on August 28, 2014 99 Mike Patton (2015), “Is US stock market overvalued or undervalued?”, http://Forbes.com, Accessed on December 15, 2015 100 Oshani Perera (2012), OTC - market reforms - the role of the central counterparts, NJ: Princeton University Press 101 Peter S Rose (1992), Monetary and Capital Markets: Financial system in the global economy New York, NY: Oxford University Press 102 Randall K Filer, Jan Hanousek and Nauro F Campos (1999), Do Stock Markets Promote Economic Growth? Baltimore, MD: Johns Hopkins 160 University Press 103 Rijksuniversiteit Groningen (2006), The study of privatization and the development of the stock market - The experience of Vietnam, CQ Researcher 104 Roger Aitken (2015), “Five reasons to invest in Japanese Stock right now, Forbes.com”, http://www.uiowa.edu/ifdebook/issues/financial_crisis/index.shtml, Accessed on December 15, 2015 105 Salvatore Capasso (2006), The development of the stock market and economic growth, Washington, DC: Congressional Research Service 106 Tejvan Pettinger, (2015), “How does stock market effect the economy”, http://www.ft.com/indepth/capitalism-future, Accessed on December 12, 2015 107 Yongseok Shin (2013), Financial Markets: An Engine for Economic Growth, New York, NY: Public Affairs 161 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Xin chào ông/bà ! Chúng tiến hành khảo sát thông tin thị trường chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết Hà Nội phục vụ cho Luận án Tiến sỹ Rất mong nhận ý kiến đóng góp khách quan ông/bà vào câu hỏi Phiếu trưng cầu ý kiến Những thông tin ông/bà cung cấp nhằm đáp ứng mục đích nghiên cứu khoa học (ông/bà điền tên vào phiếu này) Xin trân trọng cảm ơn ông/bà ! Từ viết tắt Phiếu trưng cầu ý kiến: TTCK: Thị trường chứng khoán ******* Câu 1: Ông/bà vui lòng cho biết kết đạt TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết thời gian qua ? (đánh dấu X vào ô phù hợp)  TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết bước đầu hình thành, phát triển  Hình thức sản phẩm TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết phần đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư  Bước đầu doanh nghiệp vừa nhỏ huy động vốn trực tiếp xây dựng thương hiệu thị trường  Tạo đồng cho thị trường tài  Góp phần dẫn vốn cho đầu tư phát triển doanh nghiệp  Khác (xin ghi rõ)………………………………………………… 162 Câu 2: Ông/bà vui lòng cho biết vai trò TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết ? (khoanh tròn vào ô hàng ngang) Phân phối lại nguồn vốn kinh tế Đáp ứng nhu cầu giao dịch nhà đầu tư Là tập dượt để công ty đại chúng làm quen với TTCK niêm yết nhà nước quản lý Mức độ quan trọng Quan Bình Ít quan trọng thường trọng 3 3 3 3 Là bước độ để công ty chứng khoán hội nhập, cạnh tranh với công ty chứng khoán nước Mở rộng hình thức đầu tư huy động vốn công ty đại chúng Đa dạng hóa quan hệ giao dịch Tạo điều kiện Nhà nước quản lý hoàn thiện TTCK Việt Nam Gắn kết hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ Câu 3: Ông/bà cho biết điều kiện thuận lợi để hình thành, phát triển TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết ? (đánh dấu X vào ô phù hợp)  Nền kinh tế phát triển theo hướng kinh tế thị trường  Sự ổn định điều kiện trị- xã hội  Môi trường pháp lý minh bạch  Sự phát triển đồng loại thị trường vốn thị trường tài  Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Đảng, Chính phủ tạo nguồn cung hàng hóa cho thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niên yết  Có nhiều chủ thể đầu tư tham gia TTCK 163  Có quan tâm công ty nhà đầu tư  Môi trường giao dịch công khai, minh bạch  Khác (xin ghi rõ) …………………………………… Câu 4: Những khó khăn việc phát triển TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết Việt Nam theo quan điểm ông/bà ? (đánh dấu X vào ô phù hợp)  Năng lực quản lý quan nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu  Tiềm ẩn nhiều rủi ro nên khó thu hút nhà đầu tư  Các dịch vụ thị trường chưa phù hợp với yêu cầu  Tính minh bạch công bố thông tin thấp  Chưa thực có gắn kết chặt chẽ thị trường tiền tệ (thị trường vốn ngắn hạn) thị trường chứng khoán (thị trường vốn trung dài hạn)  Khác (xin ghi rõ)……………………………………………… Câu 5: Nếu tham gia giao dịch TTCK, ông/bà lựa chọn:  TTCK niêm yết  Trả lời từ câu  TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết  Trả lời từ câu Câu 6: Vì ông/bà không lựa chọn tham gia TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết? (đánh dấu X vào ô phù hợp với ông/bà)  Vì TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết nhiều hạn chế  Vì tham gia TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết khiến ông/bà cảm thấy không yên tâm  Vì TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết đem lại lợi nhuận không cao  Vì ông/bà không hiểu rõ chế vận hành TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết  Vì lý khác (xin ghi rõ) …………………………………… Câu 7: Theo ông/bà điểm sau hạn chế TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết ? (đánh dấu X vào ô phù hợp với ông/bà)  Quy mô thị trường nhỏ bé, manh mún  Sản phẩm cung ứng thị trường chưa đa dạng 164  Hệ thống pháp luật thiếu chưa đồng  Khả cạnh tranh công ty chứng khoán chưa tốt  Nhà đầu tư thiếu thông tin giao dịch  Nhà đầu tư thiếu địa điểm giao dịch  Giá thị trường không rõ ràng  Tình trạng vi phạm pháp luật thị trường (như phát hành cổ phiếu giả, mua bán thông tin, thao túng giá, lừa đảo,…) phổ biến  Tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư Câu 8: Nguyên nhân hạn chế TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết ? (đánh dấu X vào ô phù hợp với ông/bà)  TTCK Việt Nam bước đầu hình thành  Đa phần công ty cổ phần doanh nghiệp vừa nhỏ, chưa đủ điều kiện tham gia huy động vốn trực tiếp TTCK  Sự thiếu hiểu biết thông tin công ty nhà đầu tư TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết  Hệ thống văn pháp luật TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết chưa hoàn thiện  Cách thức vận hành TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết chưa hợp lý  Việc phát hành giao dịch chứng khoán TTCK chưa thỏa mãn yêu cầu đa dạng nhà đầu tư  Việc tổ chức, quản lý, vận hành thị trường hạn chế  Khác (xin ghi rõ) ……………………………………………… Câu 9: Theo ông/bà, giải pháp giúp nâng cao hiệu TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết ? (đánh dấu X vào ô phù hợp với ông/bà)  Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn cho hoạt động TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết  Xây dựng hệ thống thông tin nhằm tuyên truyền vai trò TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết 165  Hoàn thiện hệ thống sách pháp luật điều phối hoạt động TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết  Công khai thông tin TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết  Nâng cao lực đơn vị, tổ chức tham gia TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết  Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán tạo lập TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết  Nâng cao chất lượng dịch vụ  Phối hợp quan chức nhằm thúc đẩy hình thành phát triển TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết  Đa dạng hóa loại hình, mặt hàng kinh doanh TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết Câu 10: Xin ông/bà vui lòng cho biết số thông tin thân: Tuổi:………… (vui lòng ghi rõ số tuổi ông/bà) Giới tính: Nam Nữ Tình trạng hôn nhân Đã lập gia đình Chưa lập gia đình Vị trí công tác: Lãnh đạo, quản lý Nhân viên Trình độ học vấn:… (vui lòng ghi rõ bậc học ông/bà tốt nghiệp) Ông/bà tham gia hoạt động lĩnh vực TTCK ? năm (vui lòng ghi rõ số năm tham gia) Ông/bà có tham gia TTCK công ty đại chúng chưa niêm yết không? Có Xin trân trọng cảm ơn ông/bà ! Không
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay