Chuyên đề tốt nghiệp phân tích thực trạng xuất khẩu rau quả và hệ thống chính sách tác động tíi xuất khẩu rau quả của việt nam

69 162 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:40

LỜI MỞ ĐẦUVíi ưu thế về điều kiện sinh thái và lao động, Việt Nam có tiềm năng lín về sản xuất các loại rau quả mà thị trường thế giíi có nhu cầu như chuối, vải, dứa, xoài nhón, chụm chụm… và một số loại rau vụ Đông có giá trị kinh tế cao như dưa chuột, khoai tây, cà chua, ngô rau… Những năm trưíc đây, khi cũn thị trường Liên Xô và các nưíc trong khối SEV, năm cao nhất Việt Nam đó xuất khẩu được khối lượng rau quả tươi và rau quả chế biến trị giá 30 triệu Rúp chuyển nhượng. Từ khi đất nưíc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, do thị trường truyền thống bị thu hẹp, thị trường míi cũn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa ổn định, hơn nữa chất lượng, số lượng, mẫu mó, giá cả sản phẩm đạt được cũn rất thấp. Nếu so sánh kim ngạch xuất khẩu các loại rau quả của Việt Nam víi mốt số nưíc Châu Á có tiềm năng vế sản xuất các loại rau quả như nưíc ta thỡ kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam cũn rất thấp. Điều đó chứng tá tiềm năng lín về xuất khẩu rau quả chưa được khai thác.Bưíc đầu tỡm hiểu nguyờn nhõn hạn chế khả năng xuất khẩu rau quả cho thấy ngoài lý do biến động thị trường xuất khẩu truyền thống thỡ một nguyờn nhõn quan trọng khác là chưa có những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy xuất khẩu rau quả. Một thời gian dài, ở tầm vĩ mô, chúng ta cũn coi nhẹ sản phẩm rau quả, chưa đánh giá đúng mức lợi thế so sánh của nó trong lĩnh vực xuất khẩu.Cho nên, việc nghiên cứu những giải pháp và đề xuất các chính sách tác động thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thời gian tíi là rất cấp thiết góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu rau quả nên em đó quyết định chọn đề tài:Một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm rau quả ở Việt NamĐề tài này sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu một số sản phẩm rau quả ở Việt Nam từ nay tíi năm 2010, trong đó tập trung vào một số loại quả như chuối, dứa, vải và rau vụ Đông.Đề tài gồm 3 chương, được trỡnh bày như sau:Chương I: Vai trũ của cơ chế chính sách của Nhà nưíc đối víi việc thúc đẩy xuất khẩu rau quảChương II: Phân tích thực trạng xuất khẩu rau quả và hệ thống chính sách tác động tíi xuất khẩu rau quả của Việt Nam.Chương III: Một số định hưíng và hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu một số sản phẩm rau quả của Việt Nam từ nay đến năm 2010Do thời gian cú hạn cựng víi kiến thức và sự hiểu biết của em về lĩnh vực xuất nhập khẩu rộng lín và phức tạp cũn hạn chế, do vậy đề tài này không thể tránh khái những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự dạy dỗ và chỉ bảo của các thầy cô giáo.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hưíng dẫn: Hoàng Minh Đường cùng các thầy cô giáo trong khoa Thương Mại và các cô chú cán bộ Vụ xuất nhập khẩu Bộ Thương Mại đó tận tỡnh giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài này. Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Víi ưu điều kiện sinh thái lao động, Việt Nam có tiềm lín sản xuất loại rau mà thị trường giíi có nhu cầu chuối, vải, dứa, xoài nhón, chụm chụm… số loại rau vụ Đông có giá trị kinh tế cao dưa chuột, khoai tây, cà chua, ngô rau… Những năm trưíc đây, cũn thị trường Liên Xô nưíc khối SEV, năm cao Việt Nam xuất khối lượng rau tươi rau chế biến trị giá 30 triệu Rúp chuyển nhượng Từ đất nưíc chuyển đổi chế quản lý kinh tế, thị trường truyền thống bị thu hẹp, thị trường míi cũn giai đoạn thử nghiệm, chưa ổn định, chất lượng, số lượng, mẫu mó, giá sản phẩm đạt cũn thấp Nếu so sánh kim ngạch xuất loại rau Việt Nam víi mốt số nưíc Châu Á có tiềm vế sản xuất loại rau nưíc ta thỡ kim ngạch xuất rau Việt Nam cũn thấp Điều chứng tá tiềm lín xuất rau chưa khai thác Bưíc đầu tỡm hiểu nguyờn nhõn hạn chế khả xuất rau cho thấy lý biến động thị trường xuất truyền thống thỡ nguyờn nhõn quan trọng khác chưa có giải pháp hữu hiệu thúc đẩy xuất rau Một thời gian dài, tầm vĩ mô, cũn coi nhẹ sản phẩm rau quả, chưa đánh giá mức lợi so sánh lĩnh vực xuất Cho nên, việc nghiên cứu giải pháp đề xuất sách tác động thúc đẩy hoạt động xuất thời gian tíi cấp thiết góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất rau nên em định chọn đề tài: Một số ý kiến hoàn thiện sách thúc đẩy xuất sản phẩm rau Việt Nam Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất sách giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất số sản phẩm rau Việt Nam từ tíi năm 2010, tập trung vào số loại chuối, dứa, vải rau vụ Đông Đề tài gồm chương, trỡnh bày sau: Chương I: Vai trũ chế sách Nhà nưíc đối víi việc thúc đẩy xuất rau Chuyên đề tốt nghiệp Chương II: Phân tích thực trạng xuất rau hệ thống sách tác động tíi xuất rau Việt Nam Chương III: Một số định hưíng hoàn thiện sách thúc đẩy xuất số sản phẩm rau Việt Nam từ đến năm 2010 Do thời gian cú hạn cựng víi kiến thức hiểu biết em lĩnh vực xuất nhập rộng lín phức tạp cũn hạn chế, đề tài tránh khái khiếm khuyết Em mong nhận dạy dỗ bảo thầy cô giáo Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hưíng dẫn: Hoàng Minh Đường thầy cô giáo khoa Thương Mại cô cán Vụ xuất nhập - Bộ Thương Mại tận tỡnh giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I VAI TRề CỦA CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯÍC ĐỐI VÍI VIỆC THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU RAU QUẢ I/ Xuất rau hỡnh thức xuất rau Việt Nam Xuất trực tiếp Xuất trực tiếp việc xuất loại hàng hoá rau dịch vụ doanh nghiệp Tổng cụng ty doanh nghiệp địa phương nưíc sản xuất, tíi khách hàng nưíc thông qua đơn vị thành viên Tổng công ty Về nguyên tắc: Xuất trực tiếp làm tăng thêm rui ro kinh doanh, song lại có ưu điểm bật: - Giảm bít chi phí trung gian tăng lợi nhuận doanh nghiệp - Có thể liên hệ trực tiếp đặn víi khách hàng thị trường, biết nhu cầu người tiêu dùng thị trường, biết nhu cầu người tiêu dùng tiến độ tiêu thụ hàng hoá thị trường giíi, sở điều chỉnh khả cung ứng sản phẩm điều kiện bán hàng cần thiết Xuất uỷ thác Đây hinh thức kinh doanh, đơn vị xuất đóng vai trũ người trung gian thay cho đơn vị sản xuất, tiến hành ký kết hợp đồng ngoại thường thu tục cần thiết khác, để xuất hàng hóa người khác sản xuất, thông qua thu số tiền định dưíi hỡnh thức phí uỷ thác xuất Hỡnh thức bao gồm bưíc: * Ký hợp đồng xuất uỷ thác víi đơn vị nưíc Ký hợp đồng xuất khẩu, giao hoàng toán tiền víi bên nưíc * Nhận phí uỷ thác xuất từ đơn vị nưíc Ưu điểm hỡnh thức mức độ rủi ro thấp, đặc biệt không cần bá vốn kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đồng thời thu khoản lợi nhuận đáng kể hoạt động xuất uỷ thác Không chịu trách nhiệm việc tranh chấp khiếu nại chất lượng hàng hoá uỷ thác Xuất theo Nghị định thư Chuyên đề tốt nghiệp Đây hỡnh thức xuất hàng hoá ( thường để trả nợ nưíc ngoài) ký kết hợp đồng theo nghị định hai phủ Hỡnh thức cho phộp doanh nghiệp tiết kiệm khoản chi phí việc nghiên cứu thị trường, tỡm kiếm bạn hàng, xúc tiến thương mại thường rủi ro toán thương mại Trờn thực tế, hỡnh thức tồn thời kú chế tập trung bao cấp, thị trường xuất rau chủ yếu Liên Xô cũ số nưíc xó hội chủ nghĩa khu vực Đông Âu Hỡnh thức xuất hàng húa theo Nghị định thư Chính phủ giao nhiệm vụ cho số doanh nghiệp Nhà nưíc đảm nhiệm, Hỡnh thức chấm dứt từ năm 1995, đến kinh tế nưíc ta thực vận động theo chế thị trường Xuất chỗ Đây hỡnh thức kinh doanh míi phát triển có xu hưíng phát triển rộng rói nú cú ưu điểm sau: - Đặc điểm loại hỡnh xuất hàng hoá khụng vượt qua biên giíi quốc gia mà khách hàng mua hàng hoá Do vậy, nhà xuất không cần đích thân nưíc để đàm phán trực tiếp víi người mua mà người mua lại đến trực tiếp đàm phán víi người xuất - Mặt khác, doanh nghiệp không cần phải tiến hành thủ tục như: thủ tục tục hải quan, mua bảo hiểm hàng hóa, thuê phương tiện vận tải vận chuyển Do giảm số chi phí lín Trong thời kú kinh tế ta mở cửa hội nhập víi kinh tế giíi, đầu tư nưíc kinh tế du lịch ngày phát triển, khách du lịch dân di cư tạm thời ngày tăng nhanh Các doanh nghiệp xuất rau liên hệ trực tiếp víi hoạt động cung cấp dịch vụ bán hàng để thu ngoại tệ Ngoài doanh nghiệp sử dụng số khách du lịch làm nhân tố quảng cáo khuyến trương sản phẩm doanh nghiệp - Sản xuất nưíc phát triển mở rộng hỡnh thức đầu tư, xuất loạt khu chế xuất đời, cần sử dụng rau quả, việc đáp ứng nhu cầu cho tổ chức hỡnh thức xuất cú hiệu nhiều doanh nghiệp ý sử dụng Việc toán tiền theo phương thức nhanh chóng, đồng nội tệ, ngoại tệ hai bên tự thoả thuận hợp đồng thương mại Chuyên đề tốt nghiệp II/ Kinh nghiệm số nưíc thành công lĩnh vực xuất rau Qua nghiên cứu kinh nghiệm nưíc thành công lĩnh vực xuất rau Malaysia, Inđônêsia, Thái Lan… cho thấy phủ quan tâm tíi việc phát triển ngành rau có lĩnh vực xuất rau Sự quan tâm thể thông qua chủ trương phát triển vùng rau tập trung hay nói cách khác xúc tiến việc sản xuất rau quy mô lín Và sau đó, đơn vị sản xuất rau quy mô lín hỡnh thàn tư nhân Chính tư nhân tự nguyện đầu tư công nghệ, phương tiện chế biến tiếp thị cho chủ trang trại nhá nhằm tạo hàng hoá Kinh nghiệm Malaysia Trong cố gắng xúc tiến phát triển nhanh chóng công nghiệp, Chính phủ đưa khuyến khích mặt tài đầy sức hấp dẫn, hay khuyến khích đầu tư, khuyến khích thuế nhằm hỗ trợ người sản xuất Malaysia cũn khuyến khích sản xuất lín loại cõy ăn Các loại cân nhắc, lựa chọn sở nhu cầu tiêu thụ nưíc, bao gồm loại rau có nhu cầu tiêu thụ nưíc Đồng thời, vụ chức trực thuộc Bộ Nông Nghiệp cũn thực dịch vụ tư vấn cho sản xuất, tư vấn tiếp thị cho nhà quản lý Các vườn ăn tổ chức theo nhóm trợ giúp dưíi hỡnh thức tín dụng, cung ứng yếu tố đầu vào điều kiện tiếp thị Ở Malaysia cũn cú hội đồng ngành ăn thành lập nhằm mục đích xúc tiến liên kết khu vực nhà nưíc tư nhân Mạng lưíi Hội đồng gồm đại diện Bộ, cục, công ty, trường đại học đơn vị tư nhân có liên quan tíi sụ phát triển ngành ăn Malaysia cũn thực khuyến khích việc trồng cõy ăn hàng hoá Phù hợp víi mục tiêu sách nông nghiệp quốc gia, phủ Malaysia hàng năm đưa khuyến khích tài tiền tệ nhằm khuyến khích việc trồng, chế biến, xuất loại ăn phổ biến Malaysia quy mô công ty ( bao gồm hợp tác xó nụng nghiệp, nụng hội, cụng ty cổ phần….) muốn tham gia vào việc trồng ăn để bán có quyền hưởng khuyến khích thuế ( ví dụ: đơn vị míi tham gia kinh doanh khuyến khích miễn giảm thuế năm kể từ bắt đầu thực Chuyên đề tốt nghiệp Các dự án nông nghiệp chấp thuận, nghĩa dự án Bộ Tài thông qua, chi phí ban đầu khấu trừ trường hợp: khai hoang, trồng míi, xây dựng đường xá, cầu cống nông thôn, xây dựng công trỡnh thuỷ lợi phục vụ tưíi tiêu Các dự án cũn cú quyền hưởng thuế đặc biệt Chính phủ quy định đối víi loại cây, khoảng thời gian diện tích tối thiểu hưởng Để thúc đẩy xuất khẩu, Chính phủ có khuyến khích trợ giúp xuất khẩu, trợ giúp phí tổn xúc tiến việc xuất khẩu, trợ giúp nhà xuất thâm nhập vào thị trường míi, trợ giúp việc xây dựng kho chứa, bảo quản rau quả, Đối víi lĩnh vực chế biến rau trồng trọt chế biến ăn quy mô lín, công ty míi đời hưởng năm giảm thuế Vấn đề Bộ Thương mại công nghiệp họp bàn xác định sở tiêu chuẩn giá trị tài sản chung ( bao gồm đất đai), số công nhân cố định thời gian dài tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - kỹ thuật đất nưíc Các nhà xuất sản phẩm trái cõy chế biến (như nhà xuất khẩu, công ty chế biến, công ty thương mại) hưởng sách khuyến khích trợ cấp xuất khẩu, cấp tín dụng xuất khẩu, chuẩn bị cho nhà xuất khoản tín dụng víi lói suất cú thể giúp cho họ cạnh tranh hữu hiệu thị trường quốc tế Chính phủ miễn thuế nhập máy móc thiết bị phục vụ cho công nghiệp chế biến xuất Kinh nghiệm phát triển ngành đồ hộp Đài Loan Trong giai đoạn đầu công nghiệp hoá Đài Loan, nông nghiệp cũn chiếm tỷ trọng đáng kể thu nhập quốc dân Cung víi nông nghiệp công nghiệp chế biến thực phẩm có vai trũ quan trọng xuất thu ngoại tệ, hoạt động cần thiết cho trỡnh cụng nghiệp hoá Do vậy, Chính phủ cú kế hoạch phát triển ngành thực phẩm dự trữ đóng hộp có tác động thúc đẩy lĩnh vực phát triển Vào khoảng cuối năm 50, xuất chủ yếu ngành chế biến thực phẩm Đài Loan dứa hộp, víi trị giá xuất chiếm tíi 90% toàn ngành Để đảm bảo uy tín dứa hộp Đài Loan tránh tỡnh trạng hỗn loạn sản xuất xuất khẩu, Chính phủ Đài Loan đặt nhiều tiêu chuẩn sở đóng hộp dứa hộp cho Chuyên đề tốt nghiệp xuất Cho đến có 20 nhà máy đồ hộp dứa tháa điều kiện để tham gia xuất Trưíc đây, Đài Loan dứa thường trồng xen vườn cay ăn thứ trồng phụ Do vậy, chất lượng hay bị sâu bệnh, Được hỗ trợ tổ chức nông nghiệp Chính phủ, việc trồng chuyên canh dứa víi chăm sóc cẩn thận thực Thêm vào đó, Chính phủ có khoản trợ giá cho nông trường dứa lín, có phần thưởng cho dứa chất lượng cao nhiều hoạt động khuyến khích khác Để khắc phục tỡnh trạng nhà máy đóng hộp cạnh tranh việc mua nguyên liệu, kết có số xanh lọt vào hộp dẫn đến chất lượng thấp sản phẩm độ hộp, nhà máy giao hạn ngạch sản xuất dựa ưíc tính thu hoạch số xuất nhà máy đóng hộp đó, có nhà máy có sở cung cấp nguyờn liệu Chính phủ mỡnh míi cú thể tham gia vào hoạt động xuất Vào thời ký khan dứa dịp vụ hỡnh thành trung gian đầu người nông dân nhà sản xuất độ hộp Đối phó víi tỡnh hỡnh này, cụng ty lín thường lập hệ thống thu mua riêng mỡnh Cụng ty dứa Đài Loan thành lập "Văn phũng nụng trại trung tõm" Văn phũng cú nhiệm vụ theo dừi báo cáo tỡnh hỡnh màng Hệ thống thu mua từ nụng dõn thành lập vùng trồng dứa Hệ thống chứng minh tính hiệu việc thu mua nguyên liệu Các nhà trung gian vỡ mục tiờu kiếm lời thường mua dứa cũn xanh khụng tháa yờu cầu đóng hộp gây ảnh hưởng tíi chất lượng Chính phủ cú tác động đến việc hỡnh thành hợp đồng chung thu mua nguyên liệu nhà máy đóng hộp xuất phân phối nguyên liệu cho nhà máy dưíi tổ chức "Hiệp hội ngành đồ hộp dứa" Tổ chức hoạt động nguyên tắc không lợi nhuận mà chủ yếu đóng góp cho cụng nghiệp thực phẩm, Chính phủ công ty kinh doanh dứa trọng đến công tác nghiên cứu khoa học đồ hộp thực phẩm, hoa đồ dự trữ Các kết nghiên cứu phổ biến cho nhà sản xuất, công chúng qua tạp chí trỡnh diễn thực nghiệm Chuyên đề tốt nghiệp Để quản lý chất lượng dứa hộp, phủ ban hành lệnh nâng tiêu chuẩn nhà máy đồ hộp dứa Theo đó, tất nhà máy đồ hộp phải thoả hệ tiờu chuẩn quy định míi tham gia xuất Kinh nghiệm thành cụng ngành đồ hộp dứa cho thấy phủ có vai trũ quan trọng phát triển cụng nghiệp Bờn cạnh việc cú tính chiến lược nhà sản xuất, quyền lực Chính phủ giúp gây dựng nên luật lệ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cần thiết xuất nhiều biện pháp khác giúp nhà sản xuất hưíng Sự hỗ trợ phủ cũn thể đầu tư phủ cho nghiên cứu giúp gây dựng tảng cho ưu cạnh tranh lâu dài Kinh nghiệm thành cụng xuất rau Thái Lan Thái Lan nưíc có tiềm sản xuất rau tương đương víi nưíc ta, song kim ngach xuất rau Thái Lan vượt xa so víi nưíc ta Kim ngạch xuất ta 23,6% kim ngạch xuất sản phẩm dứa Thái Lan Một nguyên nhân dẫn tíi thành công lĩnh vực xuất rau Thái Lan : Ngoài yếu tố thuận lợi thị trường tiêu thụ (thị trường xuất rau Thái Lan là: EU, Hà Lan, Tây Đức, Đông Âu), Thái Lan nỗ lực việc phát triển ngành công nghiệp rau Thái Lan trọng đầu tư trang thiết bị dây chuyền công nghệ chế biến tiên tiến, đảm bảo điều kiện vận tải kỹ thuật đóng gói đại đặc biệt tháa yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật EU, Mỹ, Nhật đặt thị trường phát triển Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG TÍI XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM I/ Thực trạng sản xuất, chế biến, xuất rau Việt Nam quan hoạch định sách xuất rau Việt Nam 1.Tỡnh hỡnh sản xuất rau Trong năm qua, đặc biệt từ có Nghị hội nghị lần thứ V- BCH Trung ương Đảng khóa VII (năm 1993) thực chuyển đổi cấu trồng, phát triển mạnh rau, hoa quả, sản xuất cú nhiều chuyển biến tich cực, diện tích, suất, sản lượng rau ngày gia tăng 1.1 Tỡnh hỡnh sản xuất quả: Theo số liệu Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, năm gần đây, bỡnh quõn hàng năm nưíc ta sản xuất khoảng triệu loại, chiếm khoảng 7,3% giá trị sản lượng nông nghiệp khoảng 8,5% giá trị sản lượng trồng trọt Năm 2002, sản lượng sản xuất loại 3,2 triệu tấn; năm 2003 3,8 triệu tấn; năm 2003 4,5 triệu Bưíc sang năm 2005, sản lượng nưíc đạt 4,8 triệu (chủ yếu chuối, cam dứa, xoài), tăng 10.6% so víi năm 2004 Mức sản xuất bỡnh quõn đầu người nưíc 63 kg,vùng đồng sông Cửu Long có sản lượng chiếm 60% sản lượng nưíc, có mức sản xuất bỡnh quõn đầu người gấp lần mức sản xuất bỡnh quõn đầu người nưíc Diện tích trồng ăn tăng nhanh Năm 1996, nưíc có 292 ngàn Từ năm 2001 đến năm 2003, diện tích trồng ăn nưíc đạt 496 ngàn ha, diện tích trồng ăn tăng liên tục, là: 346,4; 426,1; 447,0 (ngàn ha) Đến năm 2004, diện tích trồng ăn nưíc đạt 496 ngàn ha, tăng 11% so víi năm 2003 Tốc độ tăng bỡnh quõn hàng năm diện tích đạt 6,2% Diện tích ăn trồng phân bố vùng nưíc có vùng đồng sông Cửu Long vùng trồng ăn lín nhất, diện tích trồng chiếm gần 60% diện tích trồng ăn nưíc Cây ăn trồng dưíi hai hỡnh thức: trồng phõn tán vườn nông hộ, ưíc tính bỡnh quõn nụng hộ trồng khoảng 50m Hỡnh thức thứ hai cõy Chuyên đề tốt nghiệp ăn trồng tập trung thành vùng, nhằm mục đích sản xuất hàng hóa Hiện nưíc có 26 vùng trồng ăn quả, vùng có cấu diện tích, sản lượng, loại khác Quy mô vườn nông hộ vườn tập trung phụ thuộc vào đặc điểm đất đai vùng Vùng đồng sông Hồng khoảng 0,05 ha/hộ; miền Nam, trung du miền núi thường lín hơn, khoảng 0,2-0,3 ha/hộ Dựa vào đặc điểm sinh thái loại tính thích ứng vùng sinh thái khác nhau, có loại trồng khắp nưíc ( chuối, dứa, mít, đu đủ, na, táo, hồng xiêm…) Có loại đặc sản trồng số địa phương míi cho suất, chất lượng sản lượng cao vải, bưởi, nho, long… Đến nay, nưíc hỡnh thành vựng chuyờn sản xuất cõy ăn như: - Chuối: Vùng đồng sông Hồng, vùng đồng sông Cửu Long, vùng phù sa sông Thao (Vĩnh Phú) -Cam, quýt, bưởi: Vùng sông Tiền, sông Hậu; vùng Quú Hợp, Nghĩa Đàn (Nghệ An); vùng Hàm Yên - Bắc Quang (Bắc Thái); vùng Đoan Hùng (Vĩnh Phú) -Dứa: Minh Hải, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An Tây sông Hậu, Đồng Giao ( Ninh Bỡnh) - Xoài: Cam Ranh (Khánh Hoà), Tiền Giang, Hậu Giang, Cửu Long - Vải: Thanh Hà (Hải Hưng), Đông Triều (Quảng Ninh), Luc Ngạn ( Hà Bắc) - Chôm chôm: Đồng Nai, ven sông Tiền, sông Hậu - Nho, long: Tiền Giang, Long An, Phan Thiết, Phan Rang Năng suất bỡnh quõn loại nưíc 15,6% tấn/ha, vùng đồng sông Hồng vùng đồng sông Cửu Long vùng có suất cao Năng suất bỡnh quõn đồng sông Hồng 20,6 tấn/ha, vùng đồng sông Cửu Long 23,7 tấn/ha Năng suất ăn phụ thuộc cấu vườn trỡnh độ thâm canh vườn tập trung, vùng nông nghiệp Nhỡn chung, trỡnh độ thâm canh (bón phân, tưíi tiêu) cũn thấp, mặt khác chưa lựa chọn giống cho suất cao nhập giống ngoại Do vậy, suất ta cũn thấp so víi suất giíi Chuyên đề tốt nghiệp hoạt động đàm phán ký kết tháa thuận song phương đa phương, định hưíng cho doanh nghiệp phát triển thị trường Bộ thương mại có hệ thống vụ sách thị trường nưíc, quan Bộ có thống thương vụ, đại diện thương mại nưíc ta đặt nưíc Đây đầu mối quan trọng tổ chức thu thập thông tin thường xuyên, cung cấp thông tin cách nhanh phận có chức nghiên cứu, trung tâm thông tin, tổ chức thông tin thị trường (các vụ thị trường nưíc, trung tâm thông tin, việc nghiên cứu), cung cấp thông tin cho doanh nghiệp người sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp mở văn phũng đại diện nưíc nhằm củng cố phát triển thị trường nưíc Tuy nhiên, để phát triển thị trường xuất không công việc riêng Bộ thương mại, mà đũi hái phải cú phối hợp chặt chẽ ngành điạ phương doanh nghiệp tham gia Về phía doanh nghiệp cần chủ động, tích cực tỡm kiếm thị trường, nguồn hàng, vận dụng kinh nghiệm tổng kết qua nhiều năm lĩnh vực xuất rau Trong điều kiện kinh phí có hạn, nên tổ chức đoàn công tác tiếp thị, tổ chức tham quan, khảo sát, tham gia hội thảo, hội chợ để học tập kinh nghiệm tiên tiến nưíc ngoài, giíi thiệu sản phẩm rau quả, đặc biệt Tổng công ty rau Việt Nam, nhiệm vụ phũng thụng tin kinh tế thị trường cần thiết Tổ chức phải thường xuyên thu thập thông tin rau nhiều kênh rau giíi Sau thông tin xử lý, cung cấp cho lónh đạo đơn vị, cho quan có liên quan sử dụng vào việc điều hành sản xuất-kinh doanh, hoạch định sách kịp thời Để đảm bảo an toàn hoạt động xuất khẩu, đũi hái tầm vĩ mụ, cần phát triển quan hệ hợp tác lõu dài cấp trung ương, cấp tỉnh hai nưíc, thực ký kết hiệp định thương mại, đảm bảo trỡ quan hệ thương mại lâu dài, tạo ổn định cho sản xuất-kinh doanh xuất khẩu, tránh tỡnh trạng bị động thời gian qua Ngoài ra, để có thị trường xuất ổn định, cần tăng cường hợp tác, liên doanh kêu gọi đầu tư nưíc Đây giải pháp mà nhiều địa phương có tiềm xuất rau áp dung thành công Hiện nay, cú trờn chục đơn vị 100% vốn nưíc ngoài, liên doanh bắt đầu hoạt động xây dựng chục dự án phần lín 100% vốn nưíc cấp giấy phép, chủ yếu phía Nam Chuyên đề tốt nghiệp Giải pháp thị trương đặt nhằm xây dựng hệ thống thị trường xuất ổn đinh, víi mặt hàng rau chủ yếu có kim ngạch xuất lín, có sức cạnh tranh thị trường, nhằm ổn định sản xuất, góp phần thực chiến lược hưíng mạnh xuất đất nưíc 2/ Giải pháp sản phẩm xuất Một nguyên nhân cản trở hiệu xuất rau năm qua chất lượng sản phẩm không cao, không ổn định, không đồng bộ; khối lượng cũn nhá lẻ; mẫu mó chưa phù hợp víi thị hiếu khách hàng; giá cũn cao Để thúc đẩy hoạt động xuất rau quả, cần áp dụng biện pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trường, tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu mặt khách hàng Các giải pháp cụ thể là: Một là: Quy hoạch vựng sản xuất rau hàng húa tập trung, chuyên canh tạo điều kiện đầu tư áp dụng tiến kỹ thuật, thực thâm canh tổng hợp, tạo vùng nguyên liệu gắn víi công nghệ sau thu hoạch, gắn víi hệ thống tiêu thụ Để đảm bảo khối lượng, chất lượng rau xuất khẩu, thực tốt hợp đồng ký, cần quy hoạch vựng chuyờn canh, xử lý rau theo hưíng sản xuất hàng hóa, víi kỹ thuật tiến bộ, thu hoạch, xử lý bảo quản chế biến theo tiờu chuẩn quốc tế, khụng đơn dựa vào thu gom từ vườn hộ gia đỡnh, hưíng quy hoạch sau: - Quy hoạch vùng sản xuất rau tập trung chuyên canh xuất gắn nhà máy chế biến, gần đường giao thông, thuận tiện cho khâu vận chuyển nguyên liệu sản phẩm tíi nơi tập trung phục vụ xuất - Quy hoạch vựng rau chuyờn canh xuất vựng đồng sông Hồng, tổng diện tích 20.000 ha,víi mặt hàng dứa chuối, khoai tây, cải bắp cà chua - Quy hoạch vùng rau ôn đíi Đà Lạt (Lâm Đồng) víi sản phẩm khoai tây, cải bắp trùm, xúp lơ, ngô rau, cần tây, su su, su hào… thời gian thu hoạch từ tháng 3-7 cung cấp cho khách sạn, bếp ăn ngoại giao đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, tàu biển vào ăn hàng, bán thu ngoại tệ mạnh (xuất chỗ) - Quy hoạch vựng tập trung cung cấp cho xuất Chuyên đề tốt nghiệp Từ mục tiêu xuất loại rau chủ yếu có lợi thế, cần quy hoạch diện tích sử dụng, sản lượng vùng trồng cung cấp cho xuất Theo Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn, hưíng quy hoạch vùng tập trung từ tíi năm 2010 víi tổng diện tích 120.000 sản lượng 1.535.000 víi loại chủ yếu chuối, xoài, vải, nhón dứa, chụm chụm - Để cung cấp loại phục vụ xuất tươi nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, vùng tập trung có sẵn từ trưíc, cần mở rộng diện tích trồng ăn đất trống đồi trọc, phù hợp víi loại dài ngày (cây vải); chuyển số đất ruộng lúa chân cao, có khả tưíi tiêu sang trồng ăn quả, chủ yếu trồng chuối xuất tươi (víi giống mô) khoảng 4.000 vùng đồng sông Hồng, 4.000 vùng ven sông Thao - Đối víi vùng đồng sông Cửu Long không mở rộng diện tích, chủ yếu tập trung thâm canh cải tạo vườn tạp theo hưíng trồng loại ăn phục vụ xuất chuối, xoài, nhón - Vùng Đông Nam Bộ, thu hẹp diện tích chuối (chuối sứ) thị trường xuất chuối sấy khô, mở rộng diện tích loại ăn có nhu cầu xuất chôm chôm, măng cụt, sầu riêng Hai là: Đầu tư cho công tác nghiên cứu, lai tạo giống, tạo giống rau cho suất cao, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường xuất Ngày nay, ngành rau nưíc ta tiếp thu tiến kỹ thuật giíi chọn giống chiết, ghép, nuôi cấy mô… việc cung cấp giống míi tíi tay người trồng cũn Phần lín giống dõn tự làm nờn khụng chủng, không bệnh… ảnh hưởng tíi chất lượng rau sản xuất Để nâng cao chất lượng giống, thực rộng rói kỹ thuật cõy giống Bộ nụng nghiệp phát triển nụng thụn cần trọng tổ chức phong trào bỡnh tuyển giống tốt vườn tập trung để chọn giống lấy mắt ghép sản xuất giống xây dựng hệ thống sản xuất giống cung cấp cho người sản xuất Nhà nưíc thực chức quản lý này, cấp giấy phép chứng nhận cho sở phép cung cấp mắt giống cho hệ thống tổ chức sản xuất giống Các sở sản xuất giống nhân nhanh sản xuất giống nưíc qua tuyển chọn giống míi nưíc nhập nội Bộ nông nghiệp Phát triển Chuyên đề tốt nghiệp nông thôn cho phép đưa sản xuất, nhằm cung cấp giống chất lượng tốt, sâu bệnh Biện pháp tạo giống số mặt hàng xuất chủ yếu là: - Cây chuối: Mở rộng quy mô sản xuất giống phương pháp cấy mô để cung cấp đủ giống cho yêu cầu phát triển chuối xuất khẩu, trưíc hết cho vùng chuối đồng sông Hồng, ven sông Tiền, sông Hậu, đồng sông Cửu Long - Cây dứa: Viện nghiên cứu rau áp dụng thành cụng phương pháp nhân giống míi thân dứa giống Cayenne Giống dứa cho suất cao, giảm giá nguyên liệu dẫn tíi giảm giá thành, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm xuất thị trường giíi - Cây rau: Cần đầu tư nâng cấp trung tâm sản xuất giống rau, giống rau phải nhập ngoại víi giá đắt giống bắp cải, su hào, xúp lơ, cà rốt, hành tây Cần trọng công tác nghiên cứu lai tạo giống rau cho suất cao, chất lượng tốt, cho sản phẩm có giá trị xuất Nếu tự sản xuất giống rau, góp phần hạ giá thành sản phẩm, chủ động việc tăng diện tích gieo trồng Thời gian tíi, cần quy hoạch vùng sản xuất rau chuyên canh cung cấp cho nông dân vùng giống cà chua An Hải (Hải Phũng), vựng giống su hào Sa Pa (Lào Cai), vựng giống bắp cải Bắc Hà (Lào Cai), vựng giống khoai tõy Sa Pa… Ba là: Áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng rau xuất Các hộ nụng dõn vựng trồng rau tập trung, trỡnh phát triển sản xuất tích luỹ nhiều kinh nghiệm chăm sóc vườn cây, bảo vệ trồng chống sâu bệnh… Tuy nhiên, kiến thức thâm canh tổng hợp theo quy trỡnh kỹ thuật tiờn tiến, chưa hộ tiếp thu áp dụng, ảnh hưởng tíi chất lượng sản phẩm Rau nưíc ta đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm "sạch", cũn tỡnh trạng tưíi tiêu, bón phân không quy định, tạo nên nhiều độc tố tồn đọng rau Cho nên, để đảm bảo chất lượng, cần áp dụng biện pháp thâm canh đối víi loại rau quả: - Đối víi rau, để đảm bảo chất lượng rau sạch, vùng trồng rau cần quy hoạch cụ thể đất đai, thuỷ lợi, có nguồn nưíc không bị nhiễm chất độc hại - Đối víi quả, cần thực biện pháp thâm canh thực mật độ trồng, thực chế độ bón phân, đặc biệt phân hữu cơ, thực phương Chuyên đề tốt nghiệp pháp phũng trừ dịch hại tổng hợp (IPM); thực cụng nghệ nụng nghiệp sạch; mở rộng diện tích tưíi nưíc cho ăn Bốn là: Đầu tư cho công nghệ sau thu hoạch Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, cần đầu tư cho công nghệ sau thu hoạch (bảo quản chế biến) Ngành rau chế biến rau hỡnh thành phát triển trờn 30 năm Tuy nhiên, hầu hết nhà máy chế biến tỡnh trạng lạc hậu, khụng đáp ứng yêu cầu bảo quản, chế biến phục vụ xuất Để nâng cao sức cạnh tranh rau thị trường giíi, cần triển khai việc đầu tư mở rộng nhà máy có xây dựng míi theo : - Nâng cấp nhà máy chế biến có, mở rộng quy mô tương xứng víi nhu cầu chế biến - Xõy dựng số nhà máy chế biến đặt vùng nguyên liệu quy hoạch (Ví dụ: xây dựng nhà máy chế biến đặt vùng Lục Ngạn-Hà Bắc, nhà máy chế biến rau vùng chuyên canh Vạn Đông ) Tùy quy mô chế biến lín hay nhá mà ứng dụng công nghệ chế biến từ thủ công đến đại, đóng hộp, sấy khô, muối chua, muối mặn…), Nơi chế biến gia đỡnh nụng hộ, nơi sản xuất, vùng chuyên canh rau hay xí nghiệp chế biến rau Cần ý xõy dựng nhà máy chế biến rau đặt vùng nguyên liệu, nên tính đến khả chế biến sản phẩm khác thời vụ để tận dụng công suất máy - Làm tốt công tác bảo quản rau quả: Đối víi rau quả, tương lai nhu cầu xuất tươi chiếm tỷ trọng lín Do vậy, việc đầu tư cho công nghệ bảo quản tươi quan trọng, Những giải pháp đặt đối víi vấn đề kết hợp xử lý bảo quản vựng nguyờn liệu, sở chế biến gần vùng nguyên liệu, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, kho cảng bến bói tuú thuộc vào đặc tính loại rau để vừa giữ chất lượng rau quả, vừa giảm tỷ lệ hư hao, hạ giá thành sản phẩm Cần áp dung rộng rói kinh nghiệm tiờn tiến, đại (như xử lý húa học, lý học, sinh học) bảo quản rau cho xuất đũi hái kộo dài 3/ Giải pháp tổ chức lưu thông xuất Tham gia vào hoạt động kinh doanh xuất rau bao gồm doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, doanh nghiệp Nhà nưíc đóng vai trũ chủ đao, cũn cú tư thương cư dân biên giíi Hỡnh thức xuất Chuyên đề tốt nghiệp rau chủ yếu thực dạng xuất ngạch tiểu ngạch, xuất chỗ, cũn thực thông qua trao đổi cư dân biên giíi Trong thời gian qua, nhỡn chung hoạt động xuất rau cú nhiều cố gắng song chưa tương xứng víi tiềm sản xuất rau Các doanh nghiệp Nhà nưíc kinh doanh xuất rau quả, mạnh vốn, nhân lực, sở vật chất kỹ thuật, kinh nghiệm thành phần kinh tế khác, song chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức xuất rau quả, bao tiêu sản phẩm cho sở sản xuất nông nghiệp, sở chế biến, Cũn hỡnh thức xuất tiểu ngạch, chủ yế tư thương chi phối Vào vụ thu hoạch, nhiều loại bị tư thương ép giá, ép cấy gây thiệt hại cho người sản xuất Đối víi hỡnh thức này, thị trường tiêu thụ bấp bên, bị đông đối víi người sản xuất, sản phẩm không tiêu thụ Chính vỡ vậy, giải pháp tổ chức lưu thông xuất đặt nhằm tổ chức xếp hợp lý kờnh xuất rau cho cú hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đặc biệt tránh cho tỡnh trạng lưu thông chồng chéo, tranh mua tranh bán gây thiệt hại cho ngành rau quả, người kinh doanh Chính phủ khuyến khích thành phần kinh tế phát huy tiềm sẵn có tham gia vào khâu sản xuất-chế biến xuất rau quả, song cần thiết phải có doanh nghiệp Nhà nưíc làm chủ đạo, đồng thời mở rộng, lôi kéo doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác tham gia Giữa thành phần kinh tế cần có phân công tương đối, phù hợp víi lực thực tế, tổ chức liờn kết chặt chẽ khõu trỡnh tái sản xuất-xuất rau nhằm thu hiệu cao - Thành phần kinh tế Nhà nưíc bao gồm tổng công ty, công ty thương mại trung ương địa phương, doanh nghiệp chế biến xuất doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm tiềm lực vốn, công nghệ, lao động, khả tổ chức kinh doanh, cần phát huy vai trũ cụng cụ Nhà nưíc điều tiết thị trường Là hạt nhân liên kết, thu hút, quy tụ thành phần kinh tế khác, nhằm tạo kênh lưu thông xuất rau ổn định, lâu dài, rút ngắn khâu trung gian không cần thiết, giảm bít chi phí Đặc biệt, doanh nghiệp Nhà nưíc cần đảm đương làm tốt khâu xuất phần thu mua, chế biến rau Trưíc mắt, doanh nghiệp Nhà nưíc kinh doanh xuất rau cần có biện pháp cụ thể nhằm tiêu thụ víi khối lượng lín, ổn định rau sản xuất vùng rau tập trung, chuyên canh, đầu mối cuối thu gom hàng để chế biến, xuất Chuyên đề tốt nghiệp Do kinh doanh xuất rau phải tuân thủ điều kiện, yêu cầu nghiêm ngặt sản phẩm chất lượng, số lượng, mẫu mó thị hiếu tiờu thụ nờn sản phẩm xuất đũi hái phải ý từ khâu đầu đến khâu cuối.Mô hỡnh kinh doanh theo quy trỡnh khộp kín "sản xuất-thu mua-chế biến-tiêu thụ" số doanh nghiệp xuất áp dụng thành công thời gian qua, cần nhân rộng năm tíi Đây hỡnh thức mua bán theo thời hợp đồng quy mô lín: nhà xuất mạnh vốn, kinh nghiệm ứng trưíc yếu tố đầu vào giống, phân bón, thuốc trừ sâu, tổ chức đạo kỹ thuật đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất đạt hàng víi bên sản xuất yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn sản phẩm Về hỡnh thưc tổ chức thực hiện, doanh nghiệp xuất ký hợp đồng trực tiếp víi hộ nông dân sản xuất víi quy mô lín ký hợp đồng víi đại diện bờn sản xuất (hợp tác xó, tổ nhúm dịch vụ…) đây, doanh nghiệp Nhà nưíc cần nêu cao vai trũ hạt nhõn liờn kết dẫn dắt thành phần kinh tế phương thức kinh doanh đại ổn định thị trường, ổn định sản xuất Đồng thời, thiết lập mối quan hệ gắn bó sản xuất tổ chức thương mại thông qua việc thực hợp đồng ký kết Đến vụ thu hoạch, hộ nông dân giao trả sản phẩm ứng trưíc vốn đầu tư, số sản phẩm cũn lại hai bờn tự thoả thuận giá thu mua Để trỡ phát triển cú hiệu hoạt động xuất rau quả, doanh nghiệp Nhà nưíc kinh doanh xuất rau cần áp dụng biện pháp sau: +Xây dựng chiến lược xuất lâu dài, xác định rừ mục tiờu, phương hưíng, biện pháp thực Xây dựng kế hoạch năm, tháng, quý để có phấn đấu thực mục tiêu đề Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực kế hoạch + Tích cực chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu tư cho hoạt động tiếp thị, thường xuyên cử đoàn cán nưíc tham gia hội thảo, triển lóm… thụng qua học hái kinh nghiệm, nắm bắt nhu cầu thực tế, tỡm kiếm bạn hàng kinh doanh xuất nhập + Thành lập chi nhánh, văn phũng đại diện doanh nghiệp nưíc để xúc tiến ký kết hợp đồng, đồng thời tiờu thụ sản phẩm + Tổ chức nguồn hàng ổn định, nắm vững giá cả, hưíng dẫn người sản xuất Chuyên đề tốt nghiệp + Tăng cường hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư nhằm tranh thủ vốn, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật bạn hàng nưíc Đặc biệt, điều kiện vốn kinh doanh cũn hạn chế, kờu gọi đầu tư nưíc vào lĩnh vực sản xuất-chế biến- bao tiêu sản phẩm thực dự án lín vùng nguyên liệu tiềm + Tổ chức mạng lưíi kinh doanh rộng khắp, tăng cường hợp tác víi địa phương sản xuất kinh doanh rau khác để tổ chức kinh doanh xuất có hiệu + Tăng cường biện pháp giao tiếp, khuyếch trương quảng cáo sản phẩm thông qua hội chợ, triển lóm quốc tế, hội nghị khách hàng nhằm tăng lượng thông tin rau Việt Nam tíi khách hàng Tổ chức hoạt động chào hàng cử nhân viên chào hàng tíi tận nơi tiêu thụ (khách sạn, nhà hàng lín) để tăng lượng rau xuất chỗ Có thê chào hàng thông qua sách, báo, tạp chí cung cấp thông tin cho khách hàng Đồng thời, tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng thay đổi hỡnh thức làm cho sản phẩm hấp dẫn hơn, khuyến khích mua hàng giíi thiệu sản phẩm… + Quản lý có hiệu hoạt động kinh doanh xuất khẩu, xếp lại đơn vị kinh doanh xuất hiệu - Để nâng cao hiệu xuất rau quả, hợp tác xó dịch vụ (cung tiờu, chế biến….) cú vai trũ quan trọng Hợp tác xó víi hỡnh thức dịch vụ khác nhau, tổ chức trung gian cần thiết người sản xuất tổ chức lưu thông xuất rau Hợp tác xó cung tiờu, chế biến, vận chuyển tổ chức kinh tế làm chức lưu thông giúp hộ nông dân chủ động việc mua - bán, tránh bị ép giá, ép cấp Đồng thời, làm chức cầu nối hộ xó viờn, nụng trại víi doanh nghiệp chế biến- xuất Hợp tác xó người đại diện cho bên sản xuất đứng làm đại lý thu mua sản phẩm, ký kết hợp đồng tiờu thụ sản phẩm víi tổ chức kinh doanh xuất khẩu, đồng thời tổ chức cung ứng tư liệu sản xuất cho hộ xó viờn - Hệ thống doanh nghiệp thương mại tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn lực lượng đông đảo tham gia vào trỡnh kinh doanh xuất rau quả, đầu mối thu gom hàng vùng nguyên liệu xa xí nghiệp chế biến, xa đơn vị xuất - Giữa khõu trỡnh tái sản xuất kinh doanh xuất rau cần hỡnh thành mối liờn kết ổn định, lâu dài sở đảm bảo chữ tín lợi ích kinh tế Chuyên đề tốt nghiệp thoả đáng thực thông qua hợp đồng nhằm mục tiêu cuối thúc đẩy có hiệu xuất rau Tuy nhiên, thành phần kinh tế, tổ chức kinh doanh xuất Nhà nưíc cần làm tốt vai trũ tổ chức, hưíng dẫn, liên kết thành phần kinh tế khác tham gia vào hoạt động xuất theo định hưíng Nhà nưíc, hỡnh thành nờn kờnh xuất ổn định, có hiệu quả, thông suốt Để tổ chức hoạt động xuất có hiệu quả, cần thiết phát triển loại hỡnh dịch vụ cú liờn quan dịch vụ bảo quản, vận chuyển, chế biến, tiờu thụ sản phẩm… hỗ trợ cho trỡnh kinh doanh xuất rau thông suốt Kinh nghiệm số nưíc khu vực Thái Lan, Inđônêxia, Đài Loan cho thấy nơi hoạt động dịch vụ phát triển thỡ nơi sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống nông dân cải thiện rừ rệt Đối víi nưíc ta, thực đổi míi quản lý kinh tế nụng nghiệp, coi hộ nụng dõn đơn vị sản xuất kinh tế tự chủ, có quyền chủ động sản xuất kinh doanh thực tế, họ không đủ khả điều kiện thực quyền tự chủ mà đũi hái cần cú phục vụ từ bờn ngoài, đối víi sản phẩm rau xuất khẩu, đũi hái chất lượng, số lượng, mẫu mó bao bỡ nghiờm ngặt Đặc biệt, đối víi vùng chuyên canh rau xuất nên tổ chức hoạt động dịch vụ sau: Dịch vụ chế biến đối víi sản phẩm đũi hái kỹ thuật chế biến phức tạp, quy trỡnh cụng nghệ đại, khối lượng sản phẩm lín, cần phải xí nghiệp quốc doanh, hợp tác xó thực (đối víi sản phẩm dứa hộp,vải hộp, chuối sấy, cà chua cô đặc…) Cũn đối víi sản phẩm yêu cầu sơ chế víi quy trỡnh đơn giản, lượng sản phẩm nhá tổ, nhóm làm dịch vụ thực Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm thực dưíi nhiều hỡnh thức tổ chức dịch vụ thông tin thương mại, giíi thiệu khách hàng, xuất uỷ thác cho hộ xó viờn, nụng trại tổ chức dịch vụ vận tải chuyờn vận chuyển, bốc dỡ, tổ chức thu gom, đóng gói sản phẩm Mối quan hệ tổ chức dịch vụ người thuê dịch vụ quan hệ kinh tế, thay dần quan hệ giúp đỡ, phổ biến kinh nghiệm….được thực nguyên tắc bỡnh đẳng tự nguyện, đôi bên có lợi sở hợp đồng kinh tế ký kết Thực tốt giải pháp tổ chức lưu thông tạo điều kiện hỡnh thành kênh xuất rau ổn định, thông suốt, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nâng cao khả cạnh tranh rau xuất Việt Nam thị trường quốc tế Chuyên đề tốt nghiệp 4/ Giải pháp tài chính: Yêu cầu vốn để phát triển kinh doanh xuất rau lín Để có đủ vốn đầu tư đồng vào khâu quan trọng, định hiệu kinh doanh xuất rau quả, cần thực giải pháp tài sau: -Tạo vốn thu hút đầu tư nưíc, huy động vốn tự có doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, huy động vốn nhàn rỗi dân, đầu tư phát triển sở hạ tầng, phát triển sản xuất, chế biến hoạt động khác -Vay vốn tín dụng Nhà nưíc thông qua hệ thống ngân hàng phát triển nông thôn, ngân hàng thương mại Ngoài cũn vay tổ chức tín dụng khác hợp tác xó tín dụng, quỹ tín dụng nhõn dõn, vay từ quỹ hỗ trợ đầu tư… -Thu hút đầu tư nưíc tham gia hợp tác quốc tế lĩnh vực kinh doanh Đây giải pháp quan trọng tháo gỡ tài vỡ để thúc đẩy xuất phải sử dụng vốn đầu tư vào công đoạn trỡnh kinh doanh xuất Tuy nhiờn, chủ yếu dựa vào nội lực thỡ ta khụng thể đáp ứng yêu cầu mà đũi hái phải tranh thủ vốn, cụng nghệ kinh nghiệm nưíc thông qua đầu tư hợp tác quốc tế Thông qua đầu tư hợp tác hai bên có lợi, ta tranh thủ phần thị trường thông qua hỡnh thức bao tiờu, cho sử dụng kờnh phõn phối, sử dụng nhón hiệu nhà đầu tư nưíc Để tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nưíc nhằm nâng cao lực sản xuất, chế biến, mở rộng thị trường xuất khẩu, đũi hái quan quản lý Nhà nưíc, doanh nghiệp cần tăng cường hoạt động tham gia vào tổ chức quốc tế hỡnh thành Đồng thời, chủ động nưíc xuất rau nưíc ta để có phối hợp hỡnh thành Hiệp hội nưíc xuất rau quả.Trong điều kiện kinh phí cho phép nên tổ chức đoàn tham quan, khảo sát, tham gia hội chợ, hội thảo khoa học kỹ thuật nông- công nghiệp, thương mại nưíc để học tập kinh nghiệm tỡm bạn hàng kinh doanh xuất nhập khẩu, đồng thời có hội kêu gọi đầu tư nưíc 5/ Giải pháp phát triển nguồn nhõn lực Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngành rau nói chung, có hoạt động kinh doanh xuất yếu tố định thành công chiến lược thúc đẩy xuất rau Chuyên đề tốt nghiệp Ngành rau chuyên ngành kinh tế kỹ thuật, nên cán sau trường, muốn làm tốt công việc ngành cần phải đào tạo thêm chuyên ngành rau Khi đào tạo, cần sử dụng phương pháp đào tạo chỗ, đào tạo qua thực tế, qua hội thảo nưíc, qua líp bổ túc ngắn hạn dài hạn nưíc ngoài… Qua đó, cán quản lý, cán nghiệp vụ nắm kiến thức quản lý kinh tế, quản lý ngành, quản lý ngoại thương, luật pháp ngoại ngữ Ngoài ra, cần xếp lại hệ thống trường đào tạo, trường khuyến nông, trường quản lý hệ thống trường trung cấp cần thiết, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán có khả nắm bắt tri thức míi, đại phục vụ cho chiến lược đẩy mạnh xuất Chuyên đề tốt nghiệp Kết luận Rau mặt hàng chủ yếu có lợi lĩnh vực xuất Việt Nam, Tuy nhiên, để khai thác có hiệu lợi đũi hái phải áp dụng đồng giải pháp kinh tế- tổ chức- kỹ thuật vào trỡnh kinh doanh xuất khẩu, Mặt khác, đũi hái phải cú quan tõm thoả đáng cấp điều hành quản lý vĩ mụ thụng qua việc ban hành thực thi sách giải pháp cú liờn quan tíi lĩnh vực Đề tài " Nghiên cứu sách thúc đẩy sản phẩm rau Việt Nam " chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất rau phát triển có hiệu quả, theo hưíng tập trung hóa đại hóa Để giải pháp đề xuất có tính khả thi, đề tài xin đưa số ý kiến đề xuất sau đây: 1- Chính phủ cần thực coi trọng sản phẩm rau quả, xem mặt hàng xuất chủ yếu, cần đầu tư để xuất khẩu, góp phần chuyển dịch nhanh kinh tế vào xuất khẩu, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Sự quan tâm Chính phủ động lực khuyến khích người kinh doanh tập trung đầu tư nhân tài, vật lực, phát triển ngành rau quả, có hoạt động xuất rau theo hưíng công nghiệp hoá, hiệ đại hóa 2- Để tăng cường hoạt động Marketing tổ chức thị trường xuất hỗ trợ cho người kinh doanh xuất khẩu, Chính phủ cần nhanh chóng thành lập quan xúc tiến thương mại, víi chức cung cấp thông tin tổ chức xúc tiến hoạt động thương mại, tiến hành nghiên cứu thông tin thị trường nhằm định hưíng sản xuất-xuất 3- Để khuyến khích kinh doanh xuất rau quả, tính đặc thù hàng hóa này, Chính phủ cần xây dựng, ban hành sách khuyến khích phát triển kinh doanh xuất riêng đối víi mặt hàng rau quả, tạo điều kiện sản xuất-kinh doanh quy mô lín, đáp ứng nhu cầu mặt thị trường 4- Để đảm bảo chất lượng rau xuất khẩu, Chính phủ cần ban hành tiêu chuẩn chất lượng đối víi loại rau xuất khẩu, đồng thời có biện pháp kiểm tra, tra đối víi đơn vị tham gia kinh doanh rau xuất khẩu, nhằm đảm bảo uy tín hàng Việt Nam thị trường giíi Chính phủ cần khuyến khích đơn vị kinh doanh hàng xuất đăng ký áp dụng tiờu chuẩn ISO 9001 Chuyên đề tốt nghiệp 5- Trong chế kinh tế thị trường phát triển ổn định theo hưíng XHCN có quản lý Nhà nưíc, Chính phủ khuyến khích thành phần kinh tế tham gia xuất Tuy nhiên, doanh nghiệp Nhà nưíc giữ vai trũ chủ đạo, thu hút liên kết thành phần kinh tế khác tham gia xuất định hưíng Đảng Nhà nưíc Tổng công ty rau Việt Nam doanh nghiệp Nhà nưíc kinh doanh rau lín nưíc ta, mạnh kinh nghiệm, vốn, sở vật chất kỹ thuật, Nhà nưíc cần quan tâm hỗ trợ mặt để trở thành Tổng công ty mạnh xuất rau quả, đầu tàu lôi kéo, thu hút, tổ chức kinh tế thuộc thành phần kinh tế khác tham gia kinh doanh xuất Đồng thời cho phép Tổng công ty thay mặt ngành rau nưíc đàm phán, ký kết dự án đầu tư, liên doanh, vay vốn phục vụ chiến lược xuất rau 6- Kinh doanh xuất rau nghể chịu rủi ro cao, Nhà nưíc cần thực bảo hiểm xuất coi trọng trường hợp rủi ro khách quan, tạo điều kiện trợ giúp cho người kinh doanh khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định sản xuất-kinh doanh Chuyên đề tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Dự án phát triển Tổng Công ty rau Việt Nam đến năm 2010 Trồng ăn Việt Nam NXB Nông Nghiệp Nội dung chủ yếu chuyển dịch cấu kinh tế hưíng xuất Việt Nam đến năm 2020, Bộ Thương Mại Nghiên cứu thị trường hàng xuất khẩu, Bộ Thương Mại 2000 Chính sách kinh tế vai trũ nú đối víi phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, 1998 Định hưíng phát triển nông, lâm nghiệp đến năm 2010, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, 1995 Một số biện pháp khuyến khích xuất khẩu, Bộ thương mại, 1997 Chuyên đề tốt nghiệp XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP [...]... ngày càng cao ở cả trong nưíc và Chuyên đề tốt nghiệp xuất khẩu Mặt khác, do vốn đầu tư lín lại phải cân đối giữa nguyên liệu và thị trường nên công tác đầu tư đổi míi thiết bị, công nghệ trong chế biến rau quả cũn nhiều hạn chế II .Thực trạng chính sách của Việt Nam ảnh hưởng tíi xuất khẩu rau quả của Việt Nam 1/ Tỡnh hỡnh xuất khẩu rau quả Trong những năm qua, phát triển rau quả đó gúp phần chuyển đổi... động xuất khẩu, chưa thực sự hưíng dẫn sản xuất và tiêu thụ víi khối lượng lín, ổn định sản phẩm cho người sản xuất Nhỡn chung, mối liờn kết giữa các thành phần kinh tế trong hoạt động xuất khẩu rau quả cũn thiếu gắn bú, các hỡnh thức dịch vụ và phục vụ quá trỡnh lưu thông xuất khẩu rau quả chưa phát triển 2/ Thực trạng hệ thống chính sách ban hành tác động tíi sản xuất - chế biến - xuất khẩu rau quả. .. hàng của 45 doanh nghiệp và 12 xí nghiệp chế biến Trong tổng số kim ngạch xuất khẩu rau quả của TCT rau quả Việt Nam, xuất khẩu đồ hộp rau quả chiếm tỷ trọng lín nhất, cũn xuất khẩu rau quả tươi giảm nhiếu so víi những năm trưíc Nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng rau quả xuất khẩu chưa đảm bảo, công nghệ bảo quản rau quả tươi sau thu hoạch và cơ sở vật chất để đảm bảo xuất tươi chưa đáp ứng được yêu... doanh rau quả xuất khẩu thường có sự phân công tương đối Thường thỡ các cụng ty chế biến, xuất khẩu rau quả nhà nưíc nắm giữ nguồn hàng của các nông trường quốc doanh, các vùng sản xuất tập trung, thực hiện bảo quản, chế biến và xuất khẩu rau quả phần lín theo con đường chính ngạch Trong các tổ chức kinh doanh rau quả nhà nưíc có Tổng Công Ty rau quả Việt Nam, nắm giữ nguồn hàng của 45 doanh nghiệp và. .. xuất khẩu rau quả Thực hiện chính sách mở của, thị trường xuất khẩu rau quả được mở rộng theo hưíng đa phương hoá, đa dạng hoá Bên cạnh hệ thống thị trường xuất khẩu truyền thống, nhiều thị trường míi đó được mở ra, ẩn chứa nhiều tiềm năng cho lĩnh vực xuất khẩu rau quả Tuy nhiên, chính sách về thị trường vẫn cũn nhiều bất lợi cho người sản xuất Thị trường chưa thực sự hưíng dẫn sản xuất, chưa có tác. .. tế, chuyên môn chậm phát triển, cũn bị xem nhẹ, chưa Chuyên đề tốt nghiệp tương xứng víi yêu cầu phát triển ngành rau quả nói chung, đẩy mạnh xuất khẩu rau quả nói riêng Sự yếu kém trong việc xác định hệ thống thị trường xuất khẩu chủ lực và những mặt hàng rau quả xuất khẩu trọng điểm là một trong những nguyên nhân làm hạn chế quá trỡnh phát triển sản xuất- lưu thông -xuất khẩu rau quả 2.3 Chính sách. .. ngạch xuất khẩu rau quả cả nưíc chiếm tỷ trọng khoảng 3-4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản cả nưíc ♦Thị trường xuất khẩu rau quả Thị trường xuất khẩu rau quả chủ yếu của Việt Nam khi cũn duy trỡ cơ chế quản lý hành chính tập trung bao cấp là thị trường Liên Xô và các nưíc Đông Âu Những năm cao nhất Việt Nam đó xuất khẩu được 32 ngàn tấn quả tươi (chủ yếu là chuối, dứa, cam), 19 ngàn tấn quả tươi... số: Số liệu của Vụ Nụng nghiệp, Tổng cục thống kờ 2 Chế biến và bảo quản rau quả 2.1 Hệ thống bảo quản rau quả Phần lín rau quả được sử dụng dưíi dạng tươi, trong khi đặc tính của sản phẩm rau quả là thu hoạch theo mùa vụ, thời gian thu hoạch ngắn, khả năng vận chuyển và bảo quản khó khăn Vỡ vậy, cụng nghệ bảo quản rau quả tuơi là hết sức quan trọng Nhưng đến nay kỹ thuật bảo quản rau quả tươi míi... trăm Kỹ thuật bảo quản míi thực hiện ở mức đóng gói bao bỡ và lưu giữ tại cảng bằng kho mát chuyên dùng Tuy vậy, khâu đóng gói và bao bỡ vẫn chưa đạt yêu cầu, quy cách, mẫu mó cũn xấu Những hạn chế trong cụng tác bảo quản rau quả là một trong những yếu tố cản trở hoạt động xuất khẩu rau quả phát triển 2.2 Hệ thống chế biến rau quả: Cụng nghiệp chế biến rau quả ở Việt Nam chủ yếu để xuất khẩu Hiện nay cả... giữa các khõu của quá trỡnh tái kinh doanh xuất khẩu rau quả giữa các thành phần kinh tế cũn láng lẻo, thiếu gắn bú Đặc biệt, các doanh nghiệp nhà nưíc kinh doanh xuất khẩu rau quả chưa thực sự là hạt nhân thu hút các thành phần kinh tế khác tham gia kinh doanh xuất khẩu; hiệu quả kinh doanh xuất khẩu cũn hạn chế; tổ chức mạng lưíi xuất khẩu rau quả chưa đủ mạnh để có những doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp phân tích thực trạng xuất khẩu rau quả và hệ thống chính sách tác động tíi xuất khẩu rau quả của việt nam, Chuyên đề tốt nghiệp phân tích thực trạng xuất khẩu rau quả và hệ thống chính sách tác động tíi xuất khẩu rau quả của việt nam, Chuyên đề tốt nghiệp phân tích thực trạng xuất khẩu rau quả và hệ thống chính sách tác động tíi xuất khẩu rau quả của việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay