(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

27 179 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:35

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TIN THNH hoàn thiện chế pháp lý thực dân chủ sở việt nam TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT Mó s: 62 38 01 01 H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Nguyn Th Vit Hng Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 20 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Trờn phng din nhn thc lun, quyn lc nhõn dõn mi xó hi hin i u cú th v cn thit th hin theo hai phng thc: dõn ch i din, dõn ch trc tip v thc hin trờn cỏc phm vi khụng gian ca t nc iu ú bao hm cỏch hiu, nhõn dõn - vi v th ch th quyn lc, cú th trao quyn cho cỏ nhõn hay t chc i din cho mỡnh thc hin quyn lc nhõn dõn ng thi nhõn dõn cng cú th t mỡnh by t ý ca mỡnh trc tip thc hin quyn lc nhõn dõn Núi cỏch khỏc, mc dự lm ch thụng qua ng nh nc l phng thc lm ch thụng dng v hu hiu nhng nhõn dõn khụng th trao ht quyn lc cho nh nc Do nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, nh nc luụn vp phi nhng li h thng v nhõn dõn luụn gp khú khn vic kim soỏt hot ng ca cỏc c quan ng v Nh nc nhm m bo quyn lc nhõn dõn Vỡ vy, nhõn dõn khụng th t cc ton b vo nh nc Nhõn dõn phi t mỡnh - thụng qua nhng hỡnh thc khỏc nhau, trc tip thc hin quyn ca ch nhõn quyn lc iu ny th hin rừ nột nht ti a bn c s Cỏch t ú ó ch nhu cu phi tỡm kim cn c lý thuyt to khung t cho vic xỏc lp cỏc c ch bo m quyn lc thuc v nhõn dõn, ú - nh mt tt yu - cú c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Trờn phng din thc tin, ng ta luụn coi trng nhõn dõn, luụn xỏc nh v th ch th quyn lc ca nhõn dõn v phn u vỡ li ớch ca nhõn dõn Trong quỏ trỡnh i mi, tớnh phỏp quyn ca Nh nc, nn dõn ch xó hi ch ngha (XHCN) ó tng bc c xõy dng, cng c Bc tin ú ó cú kh nng thõm nhp sõu rng vo mi lnh vc hot ng ca Nh nc, vo i sng xó hi trờn nhiu vựng ca t nc, ang to nhng mụ hỡnh, nhng in hỡnh cú sc lan ta ln Tuy nhiờn, thc t, c ch bo m quyn lc thuc v nhõn dõn ang tn ti nhng bt cp Mt mt, Hin phỏp 2013 ó cú nhng thay i quan trng ghi nhn ch quyn nhõn dõn v cỏc c ch thc thi dõn ch nhng trờn thc t, quỏ trỡnh trin khai thi hnh Hin phỏp mi c ng, mt khỏc, dõn ch c s nc ta cha c phỏt huy ỳng mc - xột c gúc nhn thc cng nh hin thc ca cỏc hỡnh thc v c ch m bo quyn tham gia v quyt nh trc tip ca nhõn dõn i vi cỏc ca a phng v t nc Trong sut nhng nm i mi va qua, m bo tớnh an ton v n nh xó hi, quỏ trỡnh phỏt huy dõn ch nc ta da cn bn trờn c s chiờm nghim thc t, va lm va ỳc rỳt lý lun v kinh nghim, vy tớnh tng th, tớnh ng b, tớnh phự hp v hiu qu cũn b hn ch c bit, ti a bn c s, tỡnh trng vi phm dõn ch l hin tng tng i ph bin i kốm vi nú l trng thỏi suy gim lũng tin ca dõn chỳng v hiu ng ngc i vi nng lc thc hnh dõn ch ca nhõn dõn Nhng n lc phỏt huy dõn ch c s nhng nm gn õy cha phỏt huy ht c tỏc ng thc t Cỏc c ch, hỡnh thc thc thi dõn ch ca ngi dõn v cỏc c ch bo v, bo m quyn dõn ch ca ngi dõn c s cú khụng ớt khong trng v mt lý lun v thit k phỏp lý Nhỡn mt cỏch tng th, phng chõm "Dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra" ti c s cha cú c nhng cn c chớnh tr v phỏp lý vng chc cho vic thc hin nht quỏn mt mt bo m vai trũ v s mnh lónh o nh nc, lónh o xó hi ca ng, quyn lm ch ca nhõn dõn, hiu lc v hiu qu qun lý ca Nh nc, mt khỏc, bo m cú s cm quyn v thc thi quyn lc chớnh ỏng, hp hin vỡ nhõn dõn, ngn chn cú hiu qu mi biu hin ca s lm dng quyn lc v nguy c phỏt trin chch hng, vt ngoi qu o phc v nhõn dõn Nhu cu khc phc tỡnh trng núi trờn ó c ng v Nh nc ta nhn thc rt rừ Nhim v nghiờn cu nhng lý lun v tng kt thc tin hỡnh thnh mt ch thuyt y v ch quyn nhõn dõn, trờn c s ú xỏc lp c ch hu hiu m bo quyn lc thuc v nhõn dõn, tng cng cỏc c ch, hỡnh thc m bo phỏt huy dõn ch c s, gii quyt cỏc mi quan h gia quyn lm ch trc tip ca ngi dõn vi cỏc thit ch thuc h thng chớnh tr c s ó c xỏc nh l mt yờu cu cp bỏch v tr thnh mt nh hng quan trng nghiờn cu khoa hc v c t bi cnh i mi chớnh tr hin nhm thụng mt cỏch tip cn v qung bỏ xó hi v quyn ca ngi dõn, v kh nng nhõn dõn c lm gỡ v lm nh th no bo v v thc thi quyn lc nhõn dõn mt trt t nh nc phỏp quyn c bit, thc hin tt v y mnh dõn ch c s khụng ch n thun l mt phn ng chớnh tr ca ng v Nh nc trc tỡnh hỡnh phc ca nhng im núng c s m cũn th hin cỏi nhỡn hng ti c s, coi trng cỏi gc c s, vy mang tớnh chin lc, cn bn, lõu di Theo hng ú, trờn tng bỡnh din c th, nhiu ti nghiờn cu ó c trin khai Tuy nhiờn, kt qu nghiờn cu n cha phỳc ỏp c yờu cu Trong bi cnh ú, rt cn thit phi tin hnh nghiờn cu theo hng lm sõu sc thờm v mt lý lun, tng kt thc tin v nh hỡnh mt cỏch c bn, ng b, cú h thng v cỏc gii phỏp tip tc hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s gn vi yờu cu xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN, thỳc y v bo v cỏc quyn c bn ca ngi Vit Nam Bi cnh trin khai Hin phỏp nm 2013 hin cng khin cho ch ny tr nờn cp bỏch Nh vy, cú th khng nh, tỡnh hỡnh hin vic la chn nghiờn cu ch Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin quy mụ ca mt lun ỏn tin s v di gúc tip cn ca khoa hc phỏp lý l rt cn thit, xột c t gúc lý lun v gúc thc tin Mc ớch, nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch tng quỏt ca lun ỏn l xõy dng lun c khoa hc cho cỏc gii phỏp hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam, gúp phn phỏt huy dõn ch, bo m mi quyn lc thuc v nhõn dõn quỏ trỡnh i mi t nc hin 2.2 Nhim v nghiờn cu - Nghiờn cu lm sỏng t nhn thc v dõn ch c s; xỏc nh khỏi nim, c im, cỏc yu t cu thnh v vai trũ ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin - Nhn din cỏc tiờu hon thin v cỏc yu t nh hng n vic hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam - ỏnh giỏ thc trng c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam Xỏc nh v phõn tớch cỏc nguyờn nhõn ca u im v hn ch ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s hin - Xỏc nh cỏc quan im v xut cỏc gii phỏp tip tc hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam giai on ti i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu - Cỏc khớa cnh lý lun v hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s - H thng phỏp lut v thc hin phỏp lut v quyn dõn ch, cỏc hỡnh thc, phng phỏp, trỡnh t, th tc thc hin dõn ch ti c s - H thng phỏp lut v thc tin thc hin phỏp lut v t chc v hot ng ca cỏc thit ch thc thi dõn ch ti c s - Cỏc iu kin, yu t tỏc ng n quỏ trỡnh hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam 3.2 Phm vi nghiờn cu - Phm vi khụng gian: Lun ỏn trin khai nghiờn cu lý lun v ỏnh giỏ thc trng th ch, thit ch v cỏc iu kin m bo thc hin dõn ch c s trờn khụng gian c nc nhng ch gii hn n v hnh chớnh - lónh th cp c s - Phm vi thi gian: Lun ỏn trin khai nghiờn cu quỏ trỡnh xõy dng v hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam t sau B Chớnh tr (khúa VIII) cú Ch th s 30/CT-TW ca B Chớnh tr ngy 18/2/1998 v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s Trc tip l t Chớnh ph cú Ngh nh s 29/1998 /N-CP ngy 28/5/1998 v vic ban hnh quy ch thc hin quy ch dõn ch c s n 2015 4 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun ca lun ỏn C s phng phỏp lun nghiờn cu lun ỏn l lý lun ca ch ngha Mỏc Lờnin v t tng H Chớ Minh v quyn ngi, ch quyn nhõn dõn v bn cht ca dõn ch XHCN, v chc nng nhim v ca h thng chớnh tr c s, v v trớ vai trũ ca cỏc t chc qun chỳng, v i mi t chc v hot ng ca b mỏy ng v Nh nc theo hng phc v nhõn dõn v bo m quyn lc nhõn dõn Lun ỏn trc tip da trờn nhng quan im v nh hng cỏc nhim v chớnh tr c cp cỏc Vn kin i hi VIII, IX, X, XI ca ng v tip tc phỏt huy dõn ch, i mi h thng chớnh tr, v chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam, v tin b v cụng bng xó hi, v xõy dng h thng phỏp lut ng b, minh bch, m bo cỏc quyn ngi, quyn cụng dõn Lun ỏn cng da trờn cỏch tip cn nghiờn cu ca mt s lý thuyt ph bin hin trờn th gii nh: lý thuyt v ch quyn nhõn dõn, hc thuyt nh nc phỏp quyn, hc thuyt v quyn ngi 4.2 Phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu ph bin hin ca khoa hc phỏp lý, ú chỳ trng cỏc phng phỏp: phõn tớch v tng hp, kt hp gia lý lun v thc tin, lý thuyt h thng Ngoi lun cũn s dng mt s phng phỏp c th nh thng kờ, so sỏnh, iu tra xó hi hc, lch s Chng s dng phng phỏp phõn tớch, tng hp, phng phỏp phõn tớch ti liu th cp nhm k tha cỏc kt qu nghiờn cu ó cú, phõn tớch, tng hp, khỏi quỏt thnh quan im riờng ca tỏc gi Chng s dng phng phỏp phõn tớch, so sỏnh, tng hp trờn c s quan im bin chng ca trit hc Mỏc-Lờnin Chng s dng phng phỏp lch s, phõn tớch, so sỏnh, iu tra xó hi hc, ỏnh giỏ thc hin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s cỏc tnh, thnh ph c nc Chng s dng phng phỏp phõn tớch tng hp, lý thuyt h thng nhm phỏt hin mi liờn h gia bi cnh, iu kin vi cỏc yờu cu phỏt huy dõn ch c s; bo m tớnh tng th v khoa hc ca cỏc gii phỏp hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin úng gúp mi ca lun ỏn õy l cụng trỡnh u tiờn nghiờn cu v hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin Tỏc gi lun ỏn phõn tớch ton din c s lý lun v thc tin v c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s v kin ngh h thng cỏc gii phỏp hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin Nhng úng gúp ch yu ca lun ỏn l: - a khỏi nim c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s; ch rừ cỏc thnh t ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam; xỏc nh cỏc tiờu ỏnh giỏ mc hon thin ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam - Lun ỏn ch s tng tỏc gia phỏt huy dõn ch c s vi m bo quyn ngi nc ta hin - ỏnh giỏ nhng kt qu v hn ch, bt cp ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin nay; ch rừ nguyờn nhõn ca nhng kt qu v hn ch s tỏc ng ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s i vi xó hi Vit Nam hin - Nờu v lun chng y v h thng gii phỏp hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn 6.1 V lý lun Gúp phn lm sỏng t v phong phỳ thờm nhng lý lun v thc hin dõn ch núi chung, v c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam núi riờng 6.2 V thc tin Lun ỏn cú th s dng lm ti liu tham kho i vi cỏc nh nghiờn cu, cỏc nh hoch nh chớnh sỏch v qun lý Kt qu lun ỏn cú th c s dng phc v cho hot ng o to cho hc viờn cao hc, sinh viờn i hc ti cỏc c s o to ngnh lut v cỏc ngnh khoa hc xó hi cú liờn quan Cỏc kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cú th c cỏc c quan hu quan ti cỏc a phng s dng lm lun c khoa hc, ti liu tham kho phc v vic xõy dng cỏc gii phỏp, bin phỏp c th phỏt huy dõn ch c s trờn a bn, gúp phn m bo quyn lc nhõn dõn, phỏt trin kinh t - xó hi, m bo an ninh quc phũng, trt t an ton xó hi, phỏt trin bn vng ti a phng Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v danh mc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi liờn quan n lun ỏn Ni dung lun ỏn gm chng, 15 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V NHNG VN T RA CN NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc Cựng vi quỏ trỡnh i mi, xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN v nn kinh t th trng nh hng XHCN, yờu cu phỏt huy dõn ch cỏc lnh vc ca i sng ó c t ht sc mnh m Vit Nam Theo ú, hot ng nghiờn cu hng ti mc tiờu tỡm kim cỏc gii phỏp m bo thc hin dõn ch núi chung, dõn ch c s núi riờng din c bit sụi ng nc ta nhng nm gn õy S lng cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ch ny khú cú th lit kờ ht thụng qua nhng s thng kờ n thun Sn phm ca hot ng nghiờn cu c cụng b di nhiu hỡnh thc n phm khỏc nhau: Bỏo cỏo tng hp v kin ngh ca cỏc ti nghiờn cu cỏc cp, sỏch chuyờn kho, cỏc bi bỏo khoa hc, cỏc k yu hi tho khoa hc, cỏc lun ỏn v lun cỏc lnh vc chuyờn ngnh Lut hc, Chớnh tr hc, Hnh chớnh hc 1.1.1 Nhúm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v dõn ch v dõn ch c s Cú rt nhiu cun sỏch cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, cỏc bi vit v dõn ch v dõn ch c s ó c cụng b t cỏc gúc : trit hc, chớnh tr hc, xó hi hc, lut hc Trong khuụn kh lun ỏn ny, lun ỏn ch la chn mt s cụng trỡnh cú tớnh tiờu biu, phự hp tham kho cho vic vit lun ỏn, ú cú cỏc cụng trỡnh nh: Dõn ch t sn v dõn ch xó hi ch ngha, ca Thỏi Ninh, Hong Chớ Bo; Mi quan h phỏp lý gia cỏ nhõn cụng dõn vi Nh nc, ca Trn Ngc ng, Chu Vn Thnh; Mi quan h gia cỏc yu t tõm lý xó hi vi quỏ trỡnh thc hin quy ch dõn ch c s nụng thụn hin nay, ca Trn Ngc Khuờ; Dõn ch v trung dõn ch - lý lun v thc tin, ca Nguyn Tin Phn; Mt s suy ngh v xõy dng nn dõn ch Vit Nam hin nay, ca Trung Hiu; Dõn ch v phỏp lut, ca Ngụ Huy Cng; Quy ch thc hin dõn ch cp xó - mt s lý lun v thc tin, ca Dng Xuõn Ngc; Thc hin quy ch dõn ch v xõy dng chớnh quyn cp xó nc ta hin nay, ca Nguyn Vn Sỏu, H Vn Thụng c bit cun sỏch: Dõn ch v dõn ch c s nụng thụn tin trỡnh i mi; cun sỏch H thng chớnh tr c s nụng thụn nc ta hin nay, ca Hong Chớ Bo 1.1.2 Nhúm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trc din v c ch phỏp lý v c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin Liờn quan n c ch phỏp lý, cú th nhn din cỏc quan im khoa hc v c ch phỏp lý thụng qua cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v c ch thc thi phỏp lut hoc c ch phỏp lý kim soỏt quyn lc nh nc cỏc lnh vc khỏc ca i sng xó hi, chng hn: ti Dõn ch trc tip v hon thin c ch phỏp lý thc thi dõn ch trc tip Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, ca Nguyn Th Vit Hng; C ch giỏm sỏt ca nhõn dõn i vi hot ng ca b mỏy ng v Nh nc; Mt s lý lun v thc tin, ca o Trớ c; Giỏm sỏt v c ch giỏm sỏt vic thc hin quyn lc nh nc nc ta hin nay, ca o Trớ c, Vừ Khỏnh Vinh Mt s bi vit, lun ỏn, lun cú mt s ni dung tham gia bn lun v c ch phỏp lý nh: Hong Chớ Bo, Tng quan v dõn ch v c ch thc hin dõn ch: quan im, lý lun v phng phỏp nghiờn cu; Lờ Minh Thụng, Tng cng c s phỏp lut v dõn ch trc tip nc ta giai on hin v Hon thin c ch phỏp lý bo m quyn ngi nc ta; Nguyn Vn Mnh, Xõy dng v hon thin m bo phỏp lý thc hin quyn ngi iu kin i mi nc ta hin nay; Trng Th Hng H, Hon thin c ch phỏp lý bo m chc nng giỏm sỏt ca Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam; Nguyn Chớ Dng, C ch phỏp lý giỏm sỏt hot ng t phỏp Vit Nam; Nguyn Hng Chuyờn, Thc hin phỏp lut v dõn ch cp xó iu kin xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam (t thc tin ca tnh Thỏi Bỡnh) 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi Liờn quan n ti lun ỏn l cỏc lý lun v dõn ch v dõn ch c s; lý lun v nh nc phỏp quyn ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn c xem l ct lừi ca nn dõn ch; vai trũ ca h thng chớnh tr vic bo m thc hin quyn dõn ch ca cụng dõn Tuy nhiờn, õy l nhng thu hỳt s quan tõm rt ln ca cỏc hc gi nc ngoi - ni cú nhng tranh lun khoa hc sụi ni v dõn ch sut chiu di lch s nhõn loi Vỡ vy, lun ỏn ch xin im danh mt s cụng trỡnh nghiờn cu mang tớnh minh v nm kh nng thu thp t liu ca tỏc gi lun ỏn V sỏch, lun ỏn ó tham kho nhiu sỏch chuyờn kho, tham kho,trong ú cú mt s cun sỏch tiờu biu nh: Robert Alan, Dalh, Democracy and its Critics (Dõn ch v s phờ phỏn); Tng lai ca nn dõn ch xó hi, ca Thomas Meyer, Nicole Breyer; Cun sỏch: Tro lu xó hi dõn ch mt s nc phng Tõy hin i, ca Tng c Tho, Bựi Vit Hng; Virginia Beramandi, Andrew Elis v cỏc tỏc gi khỏc, Dõn ch trc tip: S tay IDEA Quc t Olivier Vidal (Nguyn Hong Anh dch), Nc Cng hũa Phỏp v cỏc cng ng lónh th a phng: s tr li ca nhúm Girondins?, bi vit in cun sỏch Phõn cp qun lý nh nc; Harold Hongju Koh, The right to Democracy, Towards a community of democracy (Quyn dõn ch, Hng ti mt cng ng dõn ch), Issue of Democracy; Sorensen Georg, Democracy and democractization processes and prospects in changing world (Dõn ch v quỏ trỡnh dõn ch húa v trin vng mt th gii chuyn i); Phỏt trin dõn ch xó hi ch ngha v xõy dng xó hi hi ho, ca m c V; ng Cng sn Trung Quc v dõn ch, ca Tp Thụng tin Nhng lý lun; Xõy dng ch dõn ch chớnh tr Trung Quc theo tinh thn ca ch ngha Mỏc, ca Tp Tõn Hoa xó; Ngoi ra, cú th k thờm mt s ti liu, cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi khỏc, nh: A B Agapp, Lut Hnh chớnh (tỏi bn ln th sỏu); B Giỏo dc Liờn bang Nga, .N Bakhrac, Lut Hnh chớnh Nga; G.V Atamanchuc, Lý thuyt qun lý nh nc; Matinne Lombard, Gille Dumont, Phỏp lut hnh chớnh ca Cng hũa Phỏp 1.3 Nhn xột chung v tỡnh hỡnh nghiờn cu v nhng t cn tip tc nghiờn cu ti lun ỏn 1.3.1 Nhn xột chung v tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn Nhng phõn tớch v tỡnh hỡnh nghiờn cu v ngoi nc v dõn ch, v dõn ch c s lun ỏn cho thy, cú th nghiờn cu, tham kho, chn lc, v tip thu mt s kin thc v quan im, cú th rỳt mt s nhn xột sau: Th nht, s lng cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn rt ln, phong phỳ v a dng, c tip cn t nhiu hng vi cỏc mc liờn quan khỏc Th hai, nhiu liờn quan n ch lun ỏn ó c lm sỏng t v ti cú th tip thu, khụng cn phi tr li phõn tớch, lp lun lm sỏng t thờm Th ba, nhiu trng yu liờn quan trc din ti ch nghiờn cu ca lun ỏn cha c cp gii quyt hoc cha c gii quyt thu ỏo 1.3.2 Nhng cn tip tc nghiờn cu ti lun ỏn Xut phỏt t s phõn tớch thc trng tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ch lun ỏn nờu trờn, cú th thy khụng gian nghiờn cu dnh cho lun ỏn cũn ht sc rng rói, bao gm nhng sau: Th nht, nghiờn cu nhng thay i mi nhn thc lý lun v dõn ch v dõn ch xó hi ch ngha iu kin nht nguyờn chớnh tr, mt ng cng sn cm quyn, xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha v nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Th hai, nghiờn cu lm sỏng t khỏi nim v ni dung ca dõn ch c s, cỏc mi quan h phỏt sinh tin trỡnh dõn ch hoỏ c s (i t ch quyn nhõn dõn, quyn ngi xỏc nh cỏc mi quan h c bn hng ti m bo quyn lc nhõn dõn v quyn ngi: mi quan h gia cụng dõn vi cỏc t chc h thng chớnh tr c s, vai trũ, trỏch nhim ca Nh nc v cỏc thit ch khỏc i vi phỏt huy dõn ch c s) Th ba, nghiờn cu khỏi nim, c im, vai trũ v cỏc yu t hp thnh ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam Th t, nghiờn cu xỏc lp cỏc tiờu ỏnh giỏ mc hon thin ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin Cỏc tiờu cn c xem xột mc ton din v c th 11 2.3 Cỏc thnh t ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s 2.3.1 Nguyờn tc thc hin dõn ch c s Nguyờn tc l nhng nh hng c bn c ngi t da trờn nhng quan im, t tng nht nh lm nn tng cho cỏc mi quan h xó hi, ũi hi cỏc t chc v cỏ nhõn phi tuõn theo nhm bo m trt t xó hi C ch phỏp lý thc hin dõn ch c s l mt h thng gm cỏc b phn cu thnh cú mi quan h qua li, tỏc ng ln vỡ vy phi hnh theo cỏc nguyờn tc, quy trỡnh nht nh lut nh Vit Nam, ghi nhn cỏc nguyờn tc sau: Bo m trt t, k cng, khuụn kh Hin phỏp v phỏp lut Bo m quyn ca nhõn dõn c bit, tham gia ý kin, quyt nh, thc hin v giỏm sỏt vic thc hin dõn ch cp xó Bo v li ớch ca Nh nc, quyn v li ớch hp phỏp ca t chc, cỏ nhõn Cụng khai, minh bch quỏ trỡnh thc hin dõn ch cp xó Bo m s lónh o ca ng, s qun lý ca Nh nc 2.3.2 Th ch thc hin dõn ch c s Th ch thc hin dõn ch c s l h thng lut v cỏc quy nh khỏc Nh nc to hay tha nhn nhm xỏc lp nhng quyn v kh nng nhõn dõn thc hin dõn ch ti c s 2.3.3 Thit ch thc hin dõn ch c s Thit ch thc hin dõn ch c s l ton b cỏc c quan, t chc, cỏ nhõn cú liờn quan n quỏ trỡnh thc hin dõn ch c s, c t chc v hot ng trờn c s phỏp lut, gúp phn m bo quỏ trỡnh hin thc húa dõn ch ti c s 2.3.4 Cỏc bo m thc hin dõn ch c s V c bn, cỏc bo m thc hin hin dõn ch c s bao gm: Th nht, bo m v chớnh tr Th hai, bo m v phỏp lý Th ba, bo m v ngun lc (ngun lc vt cht v ngun nhõn lc) Th t, bo m v xó hi 2.4 Tiờu hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Tiờu hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s l nhng du hiu, chun mc da vo ú nhn bit, ỏnh giỏ c mc t c ca c ch l tt hay cha tt, t hay cha t, th hin mc tỏc ng ca c ch i vi vic hin thc húa quyn lm ch ca nhõn dõn ti c s Xỏc nh tiờu hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s cú ý ngha ht sc quan trng c v lý lun v thc tin quỏ trỡnh xõy dng phỏp lut, thỳc y quyn dõn ch v to lp cỏc iu kin thc hin dõn ch c s nc ta hin 12 2.4.1 Tớnh ton din ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Tớnh ton din l tiờu chun c bn th hin mc hon thin ca h thng phỏp lut núi chung, ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s núi riờng Tớnh ton din l tiờu chun nh lng phỏp lut v thc hin dõn ch c s, cú ý ngha quan trng nhm tip tc nghiờn cu xỏc nh tiờu chun v nh tớnh ca c ch thc hin dõn ch c s 2.4.2 Tớnh ng b ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Tớnh ng b ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s cn c nhn din hai mc : 1/ Tớnh ng b bờn ngoi, tc l kh nng ng hnh, kh nng tng thớch ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s vi cỏc h thng, cỏc c ch v giỏ tr xó hi khỏc c biu hin v mt phỏp lut v 2/ Tớnh ng b gia cỏc thnh t bờn ca c ch, t cỏc quy nh phỏp lut n thc tin phỏp lut v nhn thc phỏp lut ca xó hi 2.4.3 Tớnh phự hp, kh thi ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Tớnh phự hp ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s l tiờu v ni dung bờn ca c ch C ch phỏp lý thc hin dõn ch c s c coi l hon thin phi ỏp ng c cỏc tiờu chun v mt ni dung c bn sau õy: Th nht, phự hp vi quan im, ng li, chớnh sỏch ca ng v phỏt huy nn dõn ch XHCN Th hai, phự hp vi cỏc iu kin chớnh tr, kinh t, xó hi tn ti mt cỏch khỏch quan Yờu cu v tớnh phự hp ca c ch th hin s tng quan gia trỡnh ca phỏp lut v dõn ch vi s phỏt trin nn kinh t, chớnh tr, húa - xó hi mi thi k phỏt trin v h thng phỏp lut núi chung, cng nh tng quan gia yờu cu v quyn lm ch ti c s vi kh nng hin thc húa cỏc quyn dõn ch Th ba, phự hp vi nhng nguyờn tc, yờu cu xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN ca nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn Vit Nam hin Th t, phự hp vi cỏc nguyờn tc, chun mc ca quc t v dõn ch, nhõn quyn 2.4.4 Tớnh minh bch v kh nng tip cn ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Tớnh minh bch ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s l mt ũi hi khụng th thiu ca nn dõn ch v ca ch phỏp quyn 2.4.5 Mc tỏc ng ca c ch thc hin dõn ch c s i vi i sng vt cht v tinh thn ca cng ng dõn c ti c s Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s khụng ch ph thuc vo mc hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch c s v hỡnh thc v ni dung phỏp lut m cũn th hin hiu qu tỏc ng ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s i vi i sng dõn ch c s núi riờng, s phỏt trin ca t nc núi chung 13 Chng THC TRNG C CH PHP Lí THC HIN DN CH C S VIT NAM HIN NAY 3.1 Thc trng xõy dng cỏc nguyờn tc thc hin dõn ch c s 3.1.1 T tng H Chớ Minh v quan im ca ng ta v dõn ch v xõy dng c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Theo quan nim ca H Chớ Minh, khỏi nim v dõn ch, nht quỏn v sỏng t nht l s khng nh bao nhiờu li ớch u vỡ dõn,quyn hnh, trỏch nhim, lc lng l ca dõn, u ni dõn H Chớ Minh ó nờu mt mnh cụ ng, sỳc tớch: Ch ta l ch dõn ch, tc l nhõn dõn l ngi ch ng ta t i ó khng nh ng khụng cú li ớch no khỏc ngoi em li li ớch cho nhõn dõn Dõn ch l ng lc v mc tiờu phn u ca ng i hi i biu ton quc ln th XI ca ng tip tc khng nh: Nõng cao ý thc v quyn v ngha v ca cụng dõn, nng lc lm ch, tham gia qun lý xó hi ca nhõn dõn Cú c ch c th nhõn dõn thc hin trờn thc t quyn lm ch trc tip Thc hin tt hn quy ch dõn ch c s v phỏp lnh thc hin dõn ch c s xó, phng, th trn Phỏt huy dõn ch, cao trỏch nhim cụng dõn, k lut, k cng xó hi Túm li, t duy, nhn thc ca ng cng sn Vit Nam v dõn ch v dõn ch c s ngy cng phỏt trin v hon thin ng ta ó thng xuyờn v kp thi nhng ch trng quan trng nhm m rng v phỏt huy dõn ch c s, lm cho vic thc hin dõn ch c s ngy cng thc cht v sõu sc 3.1.2 Nguyờn tc thc hin dõn ch c s Vit Nam hin Nguyờn tc thc hin dõn ch c s Vit Nam bao gm hai nhúm nguyờn tc chớnh: 1/ nhúm nguyờn tc xõy dng v thc hin cỏc quyn dõn ch ca ngi dõn ti c s; 2/ nhúm nguyờn tc t chc v hot ng ca cỏc thit ch m bo thc hnh dõn ch ca ngi dõn ti c s 3.2 Thc trng th ch thc hin dõn ch c s 3.2.1 Quỏ trỡnh xõy dng th ch thc hin dõn ch c s Ngy 18/2/1998, B Chớnh tr ó Ch th s 30/CT-TW v vic xõy dng v thc hin Quy ch Dõn ch c s Th ch húa ni dung Ch th 30/CT-TW, y ban Thng v Quc hi ó ban hnh Ngh quyt s 45-1998/NQ-UBTVQH10 ngy 26/2/1998 v vic ban hnh Quy ch thc hin dõn ch xó, phng, th trn (Ngh quyt s 45) Ngh nh s 29/1998/N-CP ngy 11/5/1998 v vic ban hnh Quy ch thc hin dõn ch xó (Ngh nh s 29) Vi s i ca Quy ch, ln u tiờn lch s xõy dng phỏp lut, Nh nc ta ó to mt cụng c phỏp lý v thc hin dõn ch, trao cho cỏc tng lp nhõn dõn c s nhng quyn dõn ch thc s 14 Sau nm thc hin Ngh nh s 29, cn c vo Ngh quyt s 17/NQ-TW ngy 18/3/2002 Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng (khúa IX) v i mi v nõng cao cht lng h thng chớnh tr c s xó, phng, th trn v Ch th s 10-CT/TW ngy 28/03/2002 ca Ban Bớ th Trung ng ng v tip tc y mnh vic xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, Chớnh ph ó ban hnh Quy ch thc hin dõn ch xó (Ngh nh s 79/2003/N-CP ngy 7/7/2003), thay th cho Ngh nh s 29 V c bn, Ngh nh 79 gi nguyờn nhng ni dung ct lừi v cỏc quyn dõn ch ca nhõn dõn c s, ch cú mt s sa i, b sung cho phự hp, i vo thc cht hn, c th hn theo hng tng cng vai trũ, trỏch nhim ca b mỏy chớnh quyn cp xó vic thc hin Quy ch thc hin dõn ch xó Nm 2007, y ban Thng v Quc hi thụng qua Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn thay cho Ngh nh 79 Sau 12 nm thc hin Ch th s 30-CT/TW ca B Chớnh tr (khúa VIII), ngy 04/3/2010, Ban Bớ th ó ban hnh Kt lun s 65-KL/TW v tip tc thc hin Ch th s 30-CT/TW ca B Chớnh tr v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s Gn õy nht, B Chớnh tr ban hnh Ngh quyt s 25-NQ/TW ngy 3/6/2013 v tng cng v i mi s lónh o ca ng i vi cụng tỏc dõn tỡnh hỡnh mi liờn quan n nhiu ni dung thc hin dõn ch c s Nhng bn phỏp lut ny ó gúp phn th ch hoỏ quyn lm ch ca nhõn dõn trờn cỏc lnh vc i sng xó hi din c s Song nn tng thc hin phỏp lut v dõn ch cp xó l Phỏp lnh Thc hin dõn ch xó, phng, th trn nm 2007 õy l b phn quan trng ca phỏp lut v dõn ch c s ca nc ta 3.2.2 u im v hn ch ca th ch thc hin dõn ch c s V u im: Th nht, Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn nm 2007 l bn phỏp lut cú hiu lc cao nht t trc n iu chnh ton din v vic thc hin dõn ch c s, ú cú nhiu tin b so vi Quy ch thc hin dõn ch xó trc õy Th hai, vic thc thi Phỏp lnh nm 2007 v cỏc bn hng dn thi hnh ó cú tỏc ng tớch cc v ton din lờn i sng chớnh tr, kinh t, húa, xó hi tt c cỏc a phng c nc V hn ch, bt cp: - Phỏp lnh thiu nhng quy nh c th, minh bch nờn ngi dõn khụng cú kh nng tip cn y thụng tin thc hin quyn nng ca mỡnh - Cha xỏc nh ỳng tớnh cht ca mt s vic nhõn dõn bn, biu quyt cp cú thm quyn quyt nh vi nhng vic nhõn dõn tham gia ý kin trc cp cú thm quyn quyt nh 15 - Phỏp lnh cha quy nh thm quyn, chc nng ca cỏc c quan cao hn vic theo dừi, kim tra v ỏnh giỏ vic chớnh quyn cp xó trin khai thc hin dõn ch c s nh th no, cú ỳng quy nh phỏp lut khụng - Phỏp lnh cha cp s giỏm sỏt c lp vic thc hin dõn ch c s bi cỏc t chc xó hi dõn s khỏc ngoi Mt trn T quc (MTTQ) - Phỏp lnh khụng cp tớnh chu trỏch nhim ca cỏc ch th c th liờn quan n h qu ca vic tuõn th hoc khụng tuõn th phỏp lut v thc hin dõn ch c s; cha quy nh cỏc bin phỏp c th cú th ỏp dng x lý cỏc vi phm phỏp lut liờn quan n cụng tỏc thc hin dõn ch cp xó - Ngun kinh phớ chi cho hot ng thc hin dõn ch c s cha c quan tõm ỳng mc, cha c cp c th Phỏp lnh - Phỏp lnh cng cha cp vic nõng cao nhn thc, hun cỏc chuyờn phỏp lut hoc bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn, k nng nghip v thc thi phỏp lut cho i ng cỏn b, cụng chc c s, Trng thụn, T trng T dõn ph - Cỏc bn hng dn thi hnh trờn cỏc lnh vc c th (xõy dng cụng trỡnh cụng cng, b phiu tớn nhim cỏc chc danh cp xó, bu trng thụn, tra nhõn dõn, giỏm sỏt u t cng ng ) cha phự hp - Hng c/Quy c ang c xõy dng theo phong tro, khụng cú c ch giỏm sỏt thc hin, ớt cú tỏc dng thc t iu chnh cỏc quan h xó hi ti cỏc cng ng dõn c c s, nht l vựng ụ th v nụng thụn ng bng 3.3 Thc trng thit ch thc hin dõn ch c s Thit ch thc hin dõn ch c s l h thng cỏc c quan, t chc, cỏ nhõn tham gia vo quỏ trỡnh hin thc húa cỏc quyn ca ngi dõn ti c s Theo ú, h thng ny rt a dng, phong phỳ Tuy nhiờn, úng vai trũ quan trng l cỏc b phn cu thnh c bn ca h thng chớnh tr (HTCT) c s bao gm: t chc ng c s, chớnh quyn c s v MTTQ Vit Nam ti c s 3.3.1 Vai trũ tớch cc ca cỏc thit ch thc hin dõn ch c s Theo ỏnh giỏ chung c nờu Kt lun s 65-KL/TW ca Ban Bớ th ngy 04/3/2010, sau hn 10 nm thc hin Ch th s 30-CT/TW ca B Chớnh tr (khúa VIII) v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, cp y, chớnh quyn, mt trn, on th cỏc cp ó cú nhiu bin phỏp ch o, trin khai sõu rng, lm chuyn bin tớch cc v nhn thc, quan im, ch trng ca ng, phỏp lut ca Nh nc i vi vic xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s Cp chớnh quyn c s ó i mi phong cỏch lm vic theo hng gn dõn, sỏt dõn hn; tụn trng, lng nghe v chõn thnh tip thu ý kin, nguyn vng chớnh ỏng ca nhõn dõn, chm lo n quyn, li ớch hp phỏp ca nhõn dõn; gii quyt kp thi nhng vng mc ca nhõn dõn; y mnh cụng tỏc ci cỏch th tc hnh chớnh theo c ch mt ca Chớnh quyn c s cng nh cỏc c quan, t chc ó gn vic thc hin dõn ch c s vi vic thc hin cỏc k hoch, chng trỡnh phỏt 16 trin kinh t, xó hi, xõy dng c s h tng, xúa gim nghốo v nõng cao i sng ca ngi dõn, ngi lao ng Bờn cnh ú chớnh quyn c s cng ó gn kt vic thc hin dõn ch c s vi vic phỏt trin húa, nõng cao i sng tinh thn ca ngi dõn, ngi lao ng Vai trũ ca MTTQ Vit Nam v mi quan h gia chớnh quyn c s vi Mt trn T quc v cỏc on th c tng cng; quyn v ngha v ca cụng dõn c thc hin tt hn; vai trũ t qun ca cng ng dõn c ngy cng phỏt huy hiu qu v c khng nh Ban Thanh tra nhõn dõn c thnh lp xó, phng, th trn, c quan nh nc, n v s nghip, doanh nghip nh nc giỏm sỏt vic thc hin chớnh sỏch, phỏp lut, vic gii quyt khiu ni, t cỏo, vic thc hin quy ch dõn ch c s Thc hin dõn ch c s ó dy sc mnh tim tng ca nhõn dõn lao ng, phỏt huy cao mi tim nng, trớ tu ca nhõn dõn 3.3.2 Bt cp, hn ch ca cỏc thit ch thc hin dõn ch c s V phng din t chc, cỏc thit ch tham gia thc hin hin dõn ch c s tn ti trng thỏi liờn kt tng i lng vi cp trờn v mi tng quan khụng thc s thun chiu vi cỏc yu t ca xó hi t qun truyn thng V phng din hot ng, mc bt cp ca cỏc thit ch thc hin dõn ch c s th hin rừ nht phng thc hot ng ca c quan i din v quyn lc (HND cp xó) v Mt trn T quc, cỏc on th nhõn dõn ti c s 3.4 Thc trng cỏc iu kin m bo thc hin dõn ch c s 3.4.1 Thc trng mụi trng chớnh tr - phỏp lý Cú th khng nh, hin Vit Nam ang cú mụi trng chớnh tr tng i thun li cho vic m bo thc hin dõn ch c s Trong nhn thc chớnh tr ca ng v Nh nc Vit Nam, dõn ch v quyn ngi l mt khỏi nim tớch cc, l mt giỏ tr chung ca nhõn loi c to lp bi s phn u ca cỏc dõn tc qua cỏc thi i ng v Nh nc ta luụn xỏc nh thc hin dõn ch trờn cỏc phm vi khụng gian khỏc ca t nc l bn cht v mc tiờu ca ch xó hi ta, l ng lc ca s nghip xõy dng t nc, vỡ vy chớnh sỏch nht quỏn ca Nh nc Vit Nam l phỏt huy dõn ch, tụn trng v bo m quyn ngi, th hin bng lut phỏp, bng cỏc chớnh sỏch c th cỏc lnh vc ca i sng xó hi Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha c xõy dng v ngy cng hon thin Nh nc n lc xõy dng v kin ton cỏc thit ch nhm phỏt huy dõn ch c s trờn thc t H thng cỏc c quan nh nc m bo thc hin chc nng bo v phỏp lut, m bo cỏc quyn dõn ch v li ớch cụng dõn c cng c 3.4.2 Thc trng iu kin kinh t - xó hi Tc thỳc y nhanh nht vic to lp cỏc iu kin m bo thc hin dõn ch núi chung, dõn ch c s núi riờng nc ta nm lnh vc kinh 17 t Nh cụng cuc i mi v ng li xõy dng nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, tc tng trng kinh t ca Vit Nam t mc cao liờn tc hn mt thp k qua V mt xó hi, húa nhõn quyn nc ta ang t mc thp so vi yờu cu thc hin dõn ch c s 3.5 Thc trng tỏc ng ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s 3.5.1 Nhng tỏc ng tớch cc Th nht, c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s ó tỏc ng tớch cc n nhn thc v kh nng lm ch ca ngi dõn, tỏc ng mnh m n ý thc, trỏch nhim v nng lc hot ng thc tin ca i ng cỏn b chớnh quyn c s Th hai, c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s ó gúp phn cng c v hon thin h thng chớnh tr c s Th ba, c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s ó thỳc y bu khụng khớ dõn ch, m bo quyn lc nhõn dõn, gúp phn y mnh phỏt trin kinh t, lnh mnh húa cỏc quan h húa - xó hi ti a bn c s 3.5.2 Nhng hn ch, bt cp Vic xõy dng v thc hin cỏc quy ch, quy c, hng c khụng ớt ni cũn hỡnh thc, cht lng cha cao, cha thnh nn np Th nht, nhn thc ca nhõn dõn v cỏc quyn lm ch ca ngi dõn c s cũn thp Th hai, kt qu hot ng ca cỏc thit ch h thng chớnh tr c s cha cú i mi t phỏ, lm hn ch cỏc quyn dõn ch ca ngi dõn Th ba, tỏc ng ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s núi chung, ca Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn núi riờng n xõy dng, phỏt trin kinh t, húa, xó hi ti a bn c s cũn hn ch 3.5.3 Nguyờn nhõn ca cỏc kt qu v hn ch 3.5.3.1 Nguyờn nhõn ca cỏc kt qu Th nht, ng li, chớnh sỏch phỏp lut v thc hin dõn ch c s ỳng n, kp thi, hp lũng dõn Th hai, s lónh o, ch o sõu sỏt, quyt lit ca cỏc cp y ng, chớnh quyn cỏc cp, nht l cp c s Th ba, s vo cuc mnh m, tõm huyt ca i ng cỏn b cụng chc ti n v c s Th t, s ng thun, ng h v tham gia ch ng, tớch cc ca cỏc tng lp nhõn dõn ti n v c s 3.5.3.2 Nguyờn nhõn ca hn ch, bt cp Th nht, phỏp lut thc hin dõn ch c s cũn thiu v bt cp Th hai, mt s cp y ng, chớnh quyn c s cũn xem nh vai trũ ca vic thc hin dõn ch c s nờn cụng tỏc lónh o cha sõu sỏt, s ch o cũn mang tớnh hỡnh thc, i phú 18 Th ba, mt b phn i ng cỏn b cụng chc, ng viờn cha nhn thc y vai trũ, trỏch nhim ca mỡnh vic trin khai thc hin dõn ch c s nờn cha tn lc, tn tõm Th t, mt b phn nhõn dõn cha cú hiu bit y phỏp lut v thc hin dõn ch c s nờn cha ch ng, tớch cc tham gia vo quỏ trỡnh ny Th nm, c ch giỏm sỏt a phng v nng lc giỏm sỏt ca cỏc b phn cũn nhiu hn ch Cha cú cú s phõn nh quyn hn v trỏch nhim rừ rng cho cỏc b phn v cỏ nhõn h thng giỏm sỏt Chng QUAN IM V GII PHP HON THIN C CH PHP Lí THC HIN DN CH C S VIT NAM HIN NAY 4.1 D bỏo nhng chuyn bin ca xó hi tỏc ng n quỏ trỡnh hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam 4.1.1 Mc tỏc ng ca vic hon thnh cỏc nhim v chớnh tr, kinh t, xó hi cn bn ca t nc n nm 2020, tm nhỡn 2030 Mc tiờu c bn t cho t nc ta giai on ti l xõy dng t nc n nm 2020 c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin i, y mnh xõy dng nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam Vi nhng d bỏo v kh nng tỏc ng ca nú, cỏc mc tiờu ny va l c hi, va l thỏch thc ln i vi nhim v hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s nc ta 4.1.2 Nhng bin i to ln v sõu sc ca bi cnh quc t vi nhng thay i rt nhanh, phc v khú lng liờn quan n cỏc v ton cu húa, hi nhp Ton cu hoỏ kinh t tip tc phỏt trin v quy mụ, mc v hỡnh thc biu hin vi nhng tỏc ng tớch cc v tiờu cc, c hi v thỏch thc an xen rt phc Cỏc cụng ty xuyờn quc gia cú vai trũ ngy cng ln Quỏ trỡnh quc t hoỏ sn xut v phõn cụng lao ng din ngy cng sõu rng Vic tham gia vo mng sn xut v chui giỏ tr ton cu ó tr thnh yờu cu i vi cỏc nn kinh t S ph thuc ln nhau, hi nhp, cnh tranh v hp tỏc gia cỏc nc ngy cng tr thnh ph bin Kinh t tri thc phỏt trin mnh, ú ngi v tri thc cng tr thnh nhõn t quyt nh s phỏt trin ca mi quc gia 4.1.3 Mc dõn ch húa v thc hnh dõn ch n v c s Hin phỏp nc Cng hũa XHCN Vit Nam nm 2013 l s khng nh rừ nột nht v xu hng dõn ch húa t nc, y mnh dõn ch trc tip, dõn ch i din nc ta hin v nhng nm tip theo Bn Hin phỏp 2013 cng to lp c ch hu hiu nhõn dõn thc hin trờn thc t quyn lm ch, thc hin tt hn Quy ch dõn ch c s v Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng,th trn 19 4.1.4 Xu hng ng ca h thng chớnh tr Vit Nam thi gian ti Th nht, h thng chớnh tr tip tc c i mi, gii quyt thnh cụng nhng mc tiờu chớnh tr quan trng hng u, to c ng lc mnh m cho phỏt trin kinh t v lnh mnh hoỏ xó hi Th hai, h thng chớnh tr tip tc cú nhng i mi nhng khụng ng b,trit ; t chc v hot ng ca h thng chớnh tr cú nhng chuyn bin tng mt nhng hiu qu thp khụng sc to c t phỏ v s phỏt trin mi v cht Th ba, h thng chớnh tr lõm vo tỡnh trng khng hong, tỏi sinh nhng du hiu trỡ tr, ngn cn xu hng i mi tớch cc v phỏt trin lnh mnh ca xó hi Cỏc th lc chng i nỳp di danh ngha phong tro u tranh cho dõn ch v t do, kớch ng dõn chỳng gõy ri lon xó hi v mt n nh chớnh tr, thm ũi thay i ch 4.2 Quan im hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin 4.2.1 Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s phi t tng th mi liờn h vi quỏ trỡnh xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha, hon thin th ch kinh t th trng, phỏt huy dõn ch xó hi ch ngha 4.2.2 Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s phi t c s tng thớch vi cỏc c ch thc hin dõn ch trc tip v dõn ch i din Vit Nam 4.2.3 Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s phi m bo s a dng v tớnh kh thi ca cỏc hỡnh thc thc hin dõn ch c s 4.2.4 Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s phi m bo s gn kt cht ch, thng nht gia cỏc thnh t v s hnh khoa hc, hiu qu ca ton c ch 4.2.5 Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s phi m bo to iu kin phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca nhõn dõn thc hin quyn lm ch ti c s 4.3 Gii phỏp hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin 4.3.1 Nõng cao nhn thc v dõn ch c s v vai trũ ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s 4.3.2 Hon thin th ch thc hin dõn ch c s 4.3.2.1 Hon thin h thng phỏp lut v dõn ch c s Ban hnh mt Lut chung iu chnh quỏ trỡnh thc hin dõn ch ti tt c cỏc loi hỡnh c s (dõn ch cp xó, doanh nghip, c quan hnh chớnh nh nc) Lut ny s c hỡnh thnh trờn c s hp nht, chnh sa, b sung cỏc Quy ch dõn ch c s v Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn hin hnh 20 Xõy dng, ban hnh Lut Thc hin dõn ch xó, phng, th trn trờn c s nõng Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn thnh Lut vi s sa i, b sung nhiu im cn bn Vỡ vy, bi cnh hin nay, xu hng th hai mang tớnh hin thc v hp lý hn Theo hng ú, vic sa i Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn v nõng lờn thnh Lut Thc hin dõn ch xó, phng, th trn cn phi tin hnh theo nhng hng c th sau: - K tha, tip thu c nhng quy phm phỏp lut phự hp, ó c thc tin kim nghim quỏ trỡnh thc hin nhng nm qua; - M rng hn na ni dung cỏc quyn dõn ch ca nhõn dõn, trao cho nhõn dõn a phng quyn c bn v quyt nh trc tip nhiu hn cỏc , ni dung liờn quan thit thc n cỏc kinh t - xó hi v li ớch chung ca cng ng theo phng chõm dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra, dõn quyt nh; - B sung thờm cỏc hỡnh thc cụng khai nhng ni dung nhõn dõn phi c bit, nh hỡnh thc phỏt phớ ti liu ti tng h gia ỡnh ngi dõn cú thi gian c, nm bt k hn ni dung thụng tin ; - Tng thờm cỏc hỡnh thc thc hin dõn ch trc tip ca nhõn dõn xó, phng, th trn, nh nhõn dõn c tham gia b phiu tớn nhim i vi Ch tch, Phú Ch tch HND v Ch tch, Phú Ch tch y ban nhõn dõn (UBND) cp xó; - Quy nh c th, rừ rng thm quyn, chc nng ca cỏc cp cao hn, nh cp tnh, cp huyn, vic theo dừi, kim tra v ỏnh giỏ vic chớnh quyn cp xó trin khai thc hin phỏp lut v dõn ch c s; - Ngoi quy nh y ban MTTQ Vit Nam v cỏc t chc thnh viờn ca Mt trn cp xó cú trỏch nhim giỏm sỏt vic thc hin v tham gia tuyờn truyn, ng nhõn dõn thc hin dõn ch c s, phi quy nh thờm vai trũ ca cỏc t chc xó hi dõn s giỏm sỏt c lp vic thc hin dõn ch cp xó; - Quy nh c th trỏch nhim cỏ nhõn ca nhng cỏn b lónh o ch cht, t chc thc hin phỏp lut dõn ch c s Nhng ni khụng thc hin hoc thc hin mang tớnh hỡnh thc, i phú, khụng hiu qu, xy cỏc v vic sai phm thỡ nhng chc danh trờn phi chu trỏch nhim cỏ nhõn trc nhõn dõn a phng, trc phỏp lut; - Quy nh c th v khen thng, k lut, cỏc bin phỏp ch ti ỏp dng thc hin dõn ch c s; - Chỳ trng ỳng mc s u t ngun lc cho cụng tỏc trin khai thi hnh phỏp lut dõn ch c s, c bit l cụng tỏc o to, hun, bi dng i ng cỏn b cụng chc cp xó 4.3.2.2 Hon thin mt s lnh vc phỏp lut cú liờn quan n thc hin dõn ch c s Th nht, xõy dng v ban hnh Lut v giỏm sỏt ca nhõn dõn vi s tham gia trc tip ca nhõn dõn v cỏc t chc chớnh tr - xó hi, xó hi ca ngi dõn 21 Th hai, nghiờn cu xõy dng phỏp lut v phn bin xó hi V i tng: phn bin xó hi c thc hin i vi tt c nhng hot ng cú liờn quan n t chc v thc hin quyn lc nhõn dõn, liờn quan n cụng quyn, trc ht v trc tip nht l hot ng ca b mỏy ng v Nh nc V ni dung: nhng trng hp c th, ni dung phn bin xó hi s c ch chi tit tng bi cnh nht nh V hỡnh thc: phn bin xó hi cú th ỏp dng nhiu hỡnh thc phong phỳ ph thuc vo ch th, i tng v ni dung phn bin V trỡnh t: phn bin xó hi c tin hnh theo ba giai on: 1/ Chun b phn bin; 2/ Tin hnh phn bin; 3/ Hi õm, ghi nhn kt qu phn bin V x lý kt qu phn bin: cỏc c quan, t chc c phn bin phi th hin vic tip thu kt qu phn bin v tr li bng bn ch th phn bin c bit, gii trỡnh v i thoi vi ch th phn bin ó cú kin ngh phn bin trng hp khụng khụng tỏn thnh vi ý kin phn bin 4.3.3 Phỏt huy vai trũ ca cỏc thit ch h thng chớnh tr c s v cỏc thit ch xó hi khỏc t chc thc hin dõn ch c s Dõn ch v h thng chớnh tr cú mi quan h bin chng, tỏc ng v chuyn hoỏ ln gia nguyờn nhõn v kt qu cỏc giỏ tr dõn ch c hin thc hoỏ cuc sng, thỡ ũi hi khỏch quan l phi cú h thng tng hp cỏc tiờu chớ, iu kin, cụng c, phng tin v bin phỏp hng dn v t chc thc hin dõn ch Xõy dng mụ hỡnh h thng chớnh tr c s ngy cng i mi v hon thin c coi l c ch hnh ca nn dõn ch nhm m bo quyn lc thuc v nhõn dõn, cn trin khai nhng bin phỏp c th sau: - Tng cng s lónh o ca cp y ng vi vic thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn trờn a bn c s - y mnh ci cỏch hnh chớnh, ci cỏch t phỏp v cụng tỏc tip dõn theo hng dõn ch, chng quan liờu ca quyn - Tng cng vai trũ ca Mt trn T quc v cỏc t chc on th n v c s thc hnh dõn ch - Cn t chc cho ngi dõn a phng bu trc tip Ch tch UBND xó - Cn tớnh n ỏp dng mụ hỡnh nht th húa hai chc danh Bớ th v ngi ng u t chc chớnh quyn ti c s m bo tớnh hiu qu, trung quyn lc thuc v nhõn dõn v gúp phn tinh gim s lng cỏn b lónh o, vi cỏc iu kin: Th nht, c s phi cú th cp y mnh, on kt thng nht mt quy ch hot ng lónh o v qun lý khoa hc, i mi, hiu qu Tỡnh hỡnh kinh t xó hi phỏt trin tng i n nh; Th hai, Bớ th kiờm Ch tch phi bo m tiờu chun cỏn b v ỏp ng yờu cu, nhim v c th ca chc danh; 22 Th ba, ti c s phi cú ng b, chi b sch vng mnh, cú i ng ng viờn thc s tiờn phong gng mu, vng vng v chớnh tr, cú o c sỏng, li sng lnh mnh, gn bú vi nhõn dõn 4.3.4 Tng cng nng lc thc hin dõn ch ca ngi dõn ti c s Cn phi chỳ trng thc hin cỏc bin phỏp sau: Th nht, nõng cao dõn trớ v ý thc phỏp lut cho cụng dõn, cn chỳ ý mt s sau: V ch th, ngoi cỏc chuyờn gia phỏp lut, ch th chớnh lm cụng tỏc ph bin, tuyờn truyn phỏp lut v thc hin dõn ch c s cho cỏc tng lp nhõn dõn l i ng cỏn b, cụng chc cp xó V phng phỏp, cỏn b, cụng chc lm nhim v ph bin, tuyờn truyn phỏp lut v thc hin dõn ch c s cn quỏn trit phng phỏp ly ngi dõn lm trung tõm, bin nhõn dõn thnh ngi cuc V ni dung, cn trung vo cỏc bn phỏp lut liờn quan nhiu v trc tip ti quyn ngi v i sng xó hi trờn a bn c s V hỡnh thc ph bin, tuyờn truyn phỏp lut, cn la chn nhng hỡnh thc ph bin, tuyờn truyn phỏp lut hiu qu nht Th hai, tng cng vai trũ tớch cc, ch ng ca cụng dõn mi quan h vi Nh nc Th ba, bo m quyn tip cn thụng tin ca ngi dõn Th t, tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc nhm to lp k nng thc hin quyn ca ngi dõn i ụi vi vic phỏt huy hn na hiu qu ca c ch gii quyt khiu ni, t cỏo Th nm, xõy dng v hnh cỏc hỡnh thc t chc c th nhõn dõn thc hin quyn dõn ch ti c s 4.3.5 Tng cng cỏc m bo cho quỏ trỡnh hin thc húa c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s V chớnh tr: Phi bo m cỏc nguyờn lý ch quyn ca nhõn dõn cng nh cỏc nguyờn tc ca Nh nc phỏp quyn V kinh t: Phi cú nn tng vt cht vng chc Xột t gúc c s vt cht, cn cú s u t thớch ỏng, h tr cho hot ng nghiờn cu, tuyờn truyn, ph bin v thc hin dõn ch c s V xó hi: Cn nõng cao nhn thc ca ton xó hi v ý ngha ca dõn ch v dõn ch c s giai on mi, mt khỏc cn huy ng sc mnh ca ton xó hi vo cỏc hot ng thc thi v phỏt huy dõn ch 23 KT LUN Nghiờn cu ch hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin nay, lun ỏn ó trung lm rừ nhng lý lun v thc tin sau: Dõn ch v dõn ch c s Vit Nam hin l ch nghiờn cu cú ý ngha nhn thc, lý lun v thc tin rt quan trng, bi l xut phỏt t giỏ tr quyn ngi v phỏt huy giỏ tr quyn ngi, t s cn thit phi tng cng hin thc hoỏ quyn ngi, t trin khai thc hin quan im coi ngi l trung tõm ca s phỏt trin, t i mi cn bn, ton din cỏc c ch thc thi quyn lc nhõn dõn, t yờu cu ca xõy dng nh nc phỏp quyn Vit Nam xó hi ch ngha, t thc trng thc hin dõn ch c s nc ta v t xu hng cn bn ca cng ng quc t v khu vc ngy cng quan tõm n dõn ch v cỏc mụ hỡnh phỏp lý hin thc húa nn dõn ch th gii ng i Trong thi gian qua, dõn ch nc ta ó c quan tõm nghiờn cu v ó t c nhng kt qu bc u Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó lm sỏng t mt s lý lun v thc tin v dõn ch v dõn ch c s, v c ch phỏp lý Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ngoi nc v dõn ch v c ch phỏp lý ó t c nhng thnh tu lý lun v thc tin ỏng k, lm c s cho vic xõy dng v thc hin cỏc mụ hỡnh thc hin dõn ch trờn cỏc phm vi khụng gian khỏc Lun ỏn ó k tha nhng kt qu nghiờn cu ú gii quyt nhng nhim v nghiờn cu c t ng thi, lun ỏn t v xỏc nh nhng ni dung nghiờn cu c bn hn, ton din hn, chnh th hn, h thng hn, sõu sc hn tt c nhng lý lun v thc tin ca dõn ch v c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s nc ta hin Dõn ch ngy c xem xột ch yu di cỏc giỏc khỏc nhau: l ch nh nc; l nguyờn tc t chc v sinh hot ca i sng xó hi; l giỏ tr xó hi (th hin trỡnh t c v bo m cỏc quyn, ngha v, t ca cụng dõn v s tham gia ca h i sng xó hi); l lý tng, nhõn sinh quan, th gii quan, mc ớch hot ng ca cỏc lc lng chớnh tr - xó hi Vic thc hin dõn ch ph thuc ch yu vo trỡnh dõn trớ, hoỏ ca nhõn dõn; nhõn sinh quan v th gii quan, phm cht v nng lc ca ch th cm quyn; cỏc th ch dõn ch c ch nh bng nguyờn tc, lut phỏp, chun mc hoỏ o c v i sng xó hi Dõn ch c s l hỡnh thc thc hin quyn lm ch ca nhõn dõn c s vi nhng phng thc v c ch thc hin riờng,cú nhng mt mnh, mt hn ch riờng Lun ỏn, da trờn cỏch tip cn a ngnh, liờn ngnh khoa hc xó hi, chuyờn ngnh v a ngnh lut hc, cỏch tip cn da trờn quyn ó phõn tớch, lun gii v a quan im ca tỏc gi v nhng lý lun v c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s ú l phõn tớch, lun gii sõu sc hn, ton din hn, chnh th hn, h thng hn nhng : quan nim v dõn ch v dõn ch c s; khỏi 24 nim, c im, vai trũ ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s; cỏc thnh t ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s; cỏc tiờu xỏc nh mc hon thin ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Nhng lý lun ú chnh th ó hỡnh thnh nờn mụ hỡnh lý lun v c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam hin iu ny cú ý ngha c bit quan trng i vi vic nhn thc v t chc thc hin dõn ch c s nc ta Lun ỏn, da trờn cỏc ti liu, s liu ó c thu thp tin hnh phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s nc ta thi gian qua theo cu trỳc ca mụ hỡnh lý lun v c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Cỏc phõn tớch cho thy: trờn tt c cỏc thnh t ca c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s nc ta u cú nhng chuyn bin theo chiu hng tớch cc, ngy cng ch ng, c bn, h thng hn v ó t c nhng kt qu cn c phỏt huy trờn cỏc phng din Tuy nhiờn, cng trờn tt c cỏc thnh t ú, hin ang tn ti khụng ớt bt cp, nh hng khụng nh n quyn lm ch thc s ca ngi dõn ti a bn c s, hn ch tc phỏt trin kinh t v s lnh mnh ca cỏc quan h chớnh tr - xó hi Lun ỏn cng ó ch nguyờn nhõn ca nhng kt qu v hn ch, xem ú l cn c thc tin nhm lp lun cho s cn thit tip tc hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s nc ta thi gian ti Lun ỏn, da trờn mụ hỡnh lý lun v c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s, thc trng c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s nc ta v v d bỏo bi cnh t nc v quc t thi gian ti ó lun gii nhu cu, quan im v gii phỏp tip tc hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam giai on ti mang tớnh tt yu, xut phỏt t cỏc nhu cu mang tớnh ton cu, khu vc, v cỏc nhu cu nc Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam giai on n nm 2020, tm nhỡn 2030 cn phi tuõn th nhng quan im nht nh vi t cỏch l nhng t tng mang tớnh nguyờn tc ch o v xuyờn sut quỏ trỡnh thc hin dõn ch c s Hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s Vit Nam giai on n nm 2020, tm nhỡn 2030 ũi hi phi xõy dng v thc hin, thỳc y thc hin mt cỏch ng b, cú h thng cỏc gii phỏp ó c lun gii lun ỏn C ch phỏp lý thc hin dõn ch c s l mt ch nghiờn cu ln v mang tớnh chin lc lõu di Trong quy mụ mt lun ỏn tin s, nhiu ang ng, mang tớnh gi m Trong thi gian ti, rt cn thit trin khai nhiu hot ng nghiờn cu v ch ny theo hng m rng hn v y sõu hn nhng ni dung ó c cp S n lc ca gii nghiờn cu, cỏc nh hoch nh chớnh sỏch, cỏc nh lp phỏp, cỏc nh qun lý v ngi dõn chc chn s em li nhng bc tin ln quỏ trỡnh hon thin c ch phỏp lý thc hin dõn ch c s dõn ch thc s hin hu mi khớa cnh ca i sng xó hi Vit Nam DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI LIấN QUAN N LUN N Nguyn Tin Thnh (2014), "Nng lc ca cỏn b cp xó / phng thc hin phỏp lnh dõn ch c s", Tp lý lun chớnh tr, (10) Nguyn Tin Thnh (2014), "S tham gia ca ngi dõn vo quỏ trỡnh thc hin dõn ch c s", Tp Giỏo dc lý lun, (220) [...]... thời gian tới 5 Luận án, dựa trên mô hình lý luận về cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở, thực trạng cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở ở nước ta và và dự báo bối cảnh đất nước và quốc tế trong thời gian tới đã luận giải nhu cầu, quan điểm và giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam Hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam trong giai... nghiên cứu đánh giá toàn diện, tổng thể về quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở và thực trạng cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam hiện nay Thứ sáu, nghiên cứu dự báo bối cảnh phát huy dân chủ ở Việt Nam trong giai đoạn tới Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM 2.1 Nhận thức về dân chủ và dân chủ cơ sở 2.1.1... phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa 4.2.2 Hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở phải đạt được sự tương thích với các cơ chế thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ở Việt Nam 4.2.3 Hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở phải đảm bảo sự đa dạng và tính khả thi của các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở 4.2.4 Hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở phải đảm bảo... tố và sự vận hành khoa học, hiệu quả của toàn cơ chế 4.2.5 Hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở phải đảm bảo tạo điều kiện phát huy tính tích cực, chủ động của nhân dân trong thực hiện quyền làm chủ tại cơ sở 4.3 Giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam hiện nay 4.3.1 Nâng cao nhận thức về dân chủ cơ sở và vai trò của cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở. .. lý thực hiện dân chủ cơ sở không chỉ phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở về hình thức và nội dung pháp luật mà còn thể hiện ở hiệu quả tác động của cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở đối với đời sống dân chủ ở cơ sở nói riêng, sự phát triển của đất nước nói chung 13 Chương 3 THỰC TRẠNG CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Thực trạng xây... quản lý của Nhà nước 2.3.2 Thể chế thực hiện dân chủ cơ sở Thể chế thực hiện dân chủ cơ sở là hệ thống luật và các quy định khác do Nhà nước tạo ra hay thừa nhận nhằm xác lập những quyền và khả năng để nhân dân thực hiện dân chủ tại cơ sở 2.3.3 Thiết chế thực hiện dân chủ cơ sở Thiết chế thực hiện dân chủ cơ sở là toàn bộ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình thực hiện dân chủ cơ sở, ... quyền và khả năng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ tại cơ sở 2.2.2 Đặc điểm của cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở Thứ nhất, cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở gắn liền với pháp luật và điều chỉnh pháp luật Thứ hai, cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở thể hiện trách nhiệm của Nhà nước và yêu cầu của người dân trong việc bảo đảm thực thi quyền con người, quyền công dân tại địa bàn cơ sở Thứ... về dân chủ, nhân quyền 2.4.4 Tính minh bạch và khả năng tiếp cận của cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở Tính minh bạch của cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở là một đòi hỏi không thể thiếu của nền dân chủ và của chế độ pháp quyền 2.4.5 Mức độ tác động của cơ chế thực hiện dân chủ cơ sở đối với đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân cư tại cơ sở Hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân. .. cơ sở 4.3.2 Hoàn thiện thể chế thực hiện dân chủ cơ sở 4.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân chủ cơ sở 1 Ban hành một Luật chung điều chỉnh quá trình thực hiện dân chủ tại tất cả các loại hình cơ sở (dân chủ ở cấp xã, doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước) Luật này sẽ được hình thành trên cơ sở hợp nhất, chỉnh sửa, bổ sung các Quy chế dân chủ cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường,... hoàn thiện của cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở Những vấn đề lý luận đó trong chỉnh thể đã hình thành nên mô hình lý luận về cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam hiện nay Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nhận thức và tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở ở nước ta 4 Luận án, dựa trên các tài liệu, số liệu đã được thu thập để tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay