Luận văn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 244

74 627 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:28

LỜI MỞ ĐẦU Xây dựng (XDCB) nghành sản xuất vật chất tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ lớn xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, điều kiện thu hút vốn nước trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Trong xu hướng phát triển chung, đặc biệt chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây dựng có tốc độ phát triển chưa có nước ta Điều đồng nghĩa vốn đầu tư XDCB tăng lên vấn Vấn đề đặt quản lý vốn lợi nhuận có hiệu điều kiện sản xuất XDCB trải qua nhiều công đoạn, thời gian thi công lên vài năm Chính vậy, hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng Hạch toán kế toán công cụ quan trọng thực quản lý điều hành, kiểm tra giám sát hoạt động Tài đơn vị Cùng với đổi kinh tế, việc hạch toán nói chung vận dụng vào tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp nói riêng đổi hoàn thiện Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ để đạt lợi ích cụ thể, tiền công (lương) mà người sử dụng lao động họ trả Vì vậy, việc nghiên cứu trình phân tích hạch toán tiền lương khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) người lao động quan tâm Trước hết họ muốn biết lương thức hưởng bao nhiêu, họ hưởng cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn họ có trách nhiệm với quỹ Sau việc hiểu biết lương khoản trích theo lương giúp họ đối chiếu với sách Nhà nước quy định khoản này, qua biết người sử dụng lao động trích đúng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa Cách tính lương doanh nghiệp giúp cán công nhân viên thấy quyền lợi việc tăng suất lao động, từ thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động doanh nghiệp Còn doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu trình hạch toán lương doanh nghiệp giúp cán quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với sách Nhà nước, đồng thời qua cán công nhân viên doanh nghiệp quan tâm bảo đảm quyền lợi yên tâm hăng hái lao động sản xuất Hoàn thiện hạch toán lương giúp doanh nghiệp phân bổ xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh sản phẩm nhờ giá hợp lý Mối quan hệ chất lượng lao động (lương) kết sản xuất kinh doanh thể xác hạch toán giúp nhiều cho máy quản lý doanh nghiệp việc đưa định chiến lược để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Xuất phát từ tầm quan trọng lao động tiền lương, thời gian thực tập Xí nghiệp xây dựng 244, nhờ giúp đỡ phòng kế toán hướng dẫn Thầy giáo, em sâu tìm hiểu đề tài: “Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Xí nghiệp xây dựng 244” NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC XÂY DỰNG GỒM PHẦN Phần I: Những lý luận tiền lương khoản trích theo lương Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Xí nghiệp xây dựng 244 Phần III: Nhận xét, đánh giá số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Xí nghiệp xây dựng 244 PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1.Bản chất chức tiền lương Quá trình sản xuất trình kết hợp đồng thời tiêu hao yếu tố bản( lao dộng, đối tượng lao động tư liệu lao động).Trong đó, lao động với tư cách hoạt động chân tay trí óc người sử dụng tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tượng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt người.Để đảm bảo tiến hành liên tục trình tái sản xuất , trước hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động , nghĩa sức lao động mà người bỏ phải `được bồi hoàn dạng thù lao lao động Tiền lương biểu tiền giá sức lao động Mặt khác, tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tao mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác, tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động Ý nghĩa tiền lương người lao động, doanh nghiệp vô to lớn đảm bảo đầy đủ chức sau : - Chức thước đo giá trị: sở để điều chỉnh giá cho phù hợp giá (bao gồm sức lao động) biến động - Chức tái sản xuất sức lao động: nhằm trì lực làm việc lâu dài, có hiệu sở tiền lương bảo đảm bù đắp sức lao động hao phí cho người lao động - Chức kích thích lao động: bảo đảm người lao động làm việc có hiệu nâng lương ngược lại - Chức tích luỹ: đảm bảo có dự phòng cho sống lâu dài người lao động hết khả lao động gặp bất trắc rủi ro Trong doanh nghiệp cần sử dụng lực lượng lao động định tuỳ theo quy mô, yêu cầu sản xuất cụ thể Chi phí tiền lương yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Vì vậy, sử dụng hợp lý lao động tiết kiệm chi phí lao động sống (lương), góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động doanh nghiệp 1.1.2.Vai trò ý nghĩa tiền lương 1.1.2.1 Vai trò tiền lương Tiền lương trì thúc đẩy tái sản xuất sức lao động Trong doanh nghiệp muốn tồn tại, trì, hay phát triển tiền lương vấn đề đáng quan tâm Nhất kinh tế thị trường doanh nghiệp có chế độ lương hợp lý thu hút nguồn nhân lực có chất lượng tốt Trong doanh nghiệp cần sử dụng lực lượng lao động định tuỳ theo quy mô, yêu cầu sản xuất cụ thể Chi phí tiền lương yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Vì vậy, sử dụng hợp lý lao động tiết kiệm chi phí lao động sống (lương), góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động doanh nghiệp Tiền lương vấn đề chi phí nội doanh nghiệp thu nhập người lao động mà vấn đề kinh tế - trị - xã hội mà Chính phủ quốc gia cần phải quan tâm 1.1.2.2 ý nghĩa tiền lương Tiền lương khoản thu nhập người lao động có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo tái sản xuất sức lao động, tiền lương giúp người lao động yêu nghề, tận tâm với công việc, hăng hái tham gia sản xuất.Tất chi tiêu gia đình xã hội xuất phát từ tiền lương từ sức lao động họ bỏ Vì tiền lương khoản thu nhập thiếu người lao động 1.1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Tất lao động muốn có mức thu nhập từ tiền lương ổn định thực tế có nhiều nhân tố chủ quan khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương họ số nhân tố sau: - Do hạn chế trình độ lực - Tuổi tác giới tính không phù hợp với công việc - Làm việc điều kiện thiếu trang thiết bị - Vật tư, vật liệu bị thiếu,hoặc phẩm chất - Sức khỏe người lao động không bảo đảm - Làm việc điều kiện địa hình thời tiết không thuận lợi Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng ngày không tự trao dồi kiến thức học hỏi kiến thức để theo kịp công nghệ chất lượng số lượng sản phẩm không đảm bảo từ sẻ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập người lao động Vấn đề tuổi tác giới tính doanh nghiệp quan tâm doanh nghiệp sử dụng lao động làm việc chủ yếu chân tay hầm mỏ, công trường xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng,…Ngoài vấn đề sức khoẻ người lao động đóng vai trò then chốt hoạt động sản xuất, không đảm bảo thu nhập người lao động không đảm bảo.Ngoài nhân tố vật tư , trang thiết bị, điều kiện địa hình thời tiết ảnh hưởng lớn tới thu nhập người lao động,VD : Người lao động giao khoán khối lượng đổ bê tông thiếu đá cát, thi công máy trộn bê tông hỏng phải đưa bê tông lên cao điều kiện thời tiết xấu Tập hợp yếu tố làm cho thời gian làm khoán kéo dài ngày công không đạt 1.2.CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian Hình thức tiền lương thời gian hình thức tiền lương tính theo thời gian làm việc, cấp bậc kỹ thuật thang lương người lao động Theo yêu cầu khả quản lý, thời gian lao động doanh nghiệp, việc tính trả lương thời gian cần tiến hành theo thời gian đơn hay tiền lương thời gian có thưởng Tìền lương thời gian giản đơn: hình thức tiền lương thời gian với đơn giá tiền lương thời gian cố định Tiền lương thời gian có thưởng: tiền lương thời gian giản đơn kết hợp thêm tiền thưởng Thường áp dụng cho lao động làm công tác văn phòng phòng kế hoạch vật tư, phòng kỹ thuật, phòng tài chính, phòng hành chính, phòng lao động tiền lương Trả lương theo thời gian hình thức trả lương cho người lao động vào gian làm việc thực tế.Tiền lương thời gian chia ra: - Tiền lương tháng: Là tiền lương trả cố định hàng tháng sở hợp đồng lao động - Tiền lương tuần: Là tiền lương trả cho tuần làm việc xác định sở tiền lương tháng nhân (x) vơí 12 tháng chia (:) cho 52 tuần - Tiền lương ngày: Là tiền lương trả cho ngày làm việc xác định cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tháng - Tiền lương giờ: Là tiền lương trả cho làm việc quy định cách lấy tiền lương ngày chia cho số tiêu chuẩn theo quy định Luật Lao động 1.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm 1.2.2.1.Theo sản phẩm trực tiếp Hình thức tiền lương sản phẩm hình thức tiền lương tính theo khối lượng sản phẩm hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng quy định Việc tính toán tiền lương sản phẩm phải dựa sở tài liệu hạch toán kết lao động theo khối lượng sản phẩm công việc hoàn thành đơn giá tiền lương Là tiền lương trả cho người trực tiếp tham gia vào trình sản xuất sản phẩm hay thực lao vụ, dịch vụ người điều khiển máy móc, thiết bị để sản xuất sản phẩm 1.2.2.2.Theo sản phẩm gián tiếp Là tiền lương trả cho người tham gia cách gián tiếp vào trình sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp.Thuộc phận bao gồm người trực tiếp làm công tác kỹ thuật tổ chức, đạo, hướng dẫn kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế… 1.2.2.3 Theo khối lượng công việc Đây hình thức trả lương gần giống hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp khác chỗ tính theo khối lượng sản phẩm sau hoàn thành 1.2.3 Hình thức tiền lương hỗn hợp Có số công việc khó áp dụng hình trả lương không tính trước thời gian, không định lượng khối lượng công việc sản phẩm hoàn thành.Vì kết hợp hình thức trả lương để xây dựng hình thức lương hỗn hợp 1.2.4.Các hình thức đãi ngộ khác lương Ngoài khoản lương mà người lao động nhận họ nhận nhận số đãi ngộ như: - Tiền thưởng cho ngày lễ lớn đất nước, tiền thưởng quý, tiền thưởng cuối năm - Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động - Kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ … 1.3.QUỸ TIỀN LƯƠNG,QUỸ BHXH, QUỸ BHYT VÀ KPCĐ 1.3.1 Quỹ tiền lương Quỹ tiền lương doanh nghiệp toàn tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất lao động thuộc doanh nghiệp quản lý.Thành phần quỹ tiền lương bao gồm nhiều khoản lương thời gian( tháng, ngày ,giờ), lương sản phẩm, phụ cấp ( cấp bậc, khu vực, chức vụ… ).Quỹ tiền lương bao gồm nhiều loại phân chia theo nhiều tiêu thức khác tuỳ theo mục đích nghiên cứu phân theo chức lao động, phân theo hiệu tiền lương… 1.3.2.Quỹ bảo hiểm xã hội Theo chế độ hành, quỹ BHXH tính theo tỷ lệ 20% tổng quỹ lương cấp bậc khoản phụ cấp thường xuyên người lao động thực tế kỳ hạch toán Trong đó, 15% người sử dụng lao động phải nộp khoản tính vào chi phí kinh doanh, 5% người lao động trực tiếp đóng góp (trừ trực tiếp vào lương) Chi quỹ BHXH cho người lao động theo chế độ vào: +Mức lương ngày người lao động +Thời gian nghỉ (có chứng từ hợp lệ) +Tỷ lệ trợ cấp BHXH Trong thực tế, lúc người gặp thuận lợi, có đầy đủ thu nhập điều kiện để sinh sống bình thường Trái lại, có nhiều trường hợp khó khăn, bất lợi, nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho người ta bị giảm thu nhập điều kiện sinh sống khác ốm đau, tai nạn, tuổi già sức lao động nhu cầu cần thiết sống hay giảm mà chí tăng lên, xuất thêm nhu cầu (khi ốm đau cần chữa bệnh ) Vì vậy, quỹ BHXH giải vấn đề 1.3.3 Quỹ bảo hiểm y tế Quỹ BHYT hình thành cách trích 3% số thu nhập tạm tính người lao động; người sử dụng lao động phải chịu 2%, khoản tính vào chi phí kinh doanh, người lao động trực tiếp nộp 1% (trừ vào thu nhập) Quỹ BHYT Nhà nước tổ chức, giao cho quan quan BHYT thống quản lý trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế nhằm huy động đóng góp cá nhân, tập thể cộng đồng xã hội để tăng cường chất lượng việc khám chữa bệnh Vì vậy, tính mức trích BHYT, nhà doanh nghiệp phải nộp toàn cho quan BHYT Quỹ bảo hiểm y tế sử dụng để toán khoản tiền khám, chữa bệnh, viện phí, thuốc thang…cho người lao động thời gian ốm đau, sinh đẻ 1.3.4.Kinh phí công đoàn Là nguồn kinh phí mà hàng tháng, doanh nghiệp trích theo tỉ lệ quy định với tổng số quỹ tiền lương tiền công phụ cấp (phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên…) thực tế phải trả cho người lao động- kể lao động hợp đồng tính vào chi phí kinh doanh để hình thành chi phí công đoàn Tỷ lệ kinh phí công đoàn theo chế độ hành là2% 1.4 YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTRÍCH THEO LƯƠNG Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu số lượng lao động, thời gian kết lao động, tính lương tính trích khoản theo lương, phân bổ chi phí nhân công đối tượng sử dụng lao động.Hướng dẫn kiểm tra nhân viên hạch toán phận sản xuất kinh doanh, phòng ban thực đầy đủ chứng từ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương, mở sổ cần thiết hạch toán nghiệp vụ lao động tiền lương chế độ, phương pháp Lập báo cáo lao động tiền lương thuộc phần việc phụ trách Phân tích tình hình quản lý, sử dụng thời gian lao động, chi phí nhân công, suất lao động, đề xuất biện pháp nhằm khai thác, sử dụng triệt để có hiệu tiềm lao động sẵn có doanh nghiệp 1.5.HẠCH TOÁN CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.5.1.Hạch toán số lượng lao động Để quản lý lao động mặt số lượng, doanh nghiệp lập sổ danh sách lao động Sổ phòng lao động tiền lương lập ( lập chung cho toàn doanh nghiệp lập riêng cho phận) nhằm nắm tình hình phân bổ, sử dụng lao động có doanh nghiệp Bên cạnh , doanh nghiệp vào sổ lao động( mở riêng cho người lao động ) để quản lý nhân số lượng chất lượng lao động, biến động chấp hành chế độ lao động 1.5.2.Hạch toán thời gian lao động Muốn quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động, cần phải tổ chức hạch toán việc sử dụng thời gian lao động kết lao động Chứng từ sử dụng để hạch toán thời gian lao động bảng chấm công Bảng chấm công lập riêng cho phận, tổ, đội lao động sản xuất, nghi rõ ngày làm việc, nghỉ người lao động.Bảng chấm công tổ trưởng (hoặc trưởng phòng, ban ) trực tiếp nghi để nơi công khai để CNVC giám sát thời gian lao động người Cuối tháng, bảng chấm công dùng để tổng hợp thời gian lao động tính lương cho phận, tổ, đội sản xuất 1.5.3 Hạch toán kết lao động Để hạch toán kết lao động, kế toán sử dụng loại chứng từ ban đầu khác nhau, tuỳ theo loại hình đặc điểm sản xuất doanh nghiệp.Mặc dầu sử dụng mẫu chứng từ khác chứng từ bao gồm nội dung cần thiết tên công nhân, tên công việc sản phẩm, thời gian lao động, số lượng sản phẩm hoàn thành nhiệm thu, kỳ hạn chất lượng công việc hoàn thành…Đó báo cáo kết “ Phiếu giao, nhận sản phẩm, phiếu khoán, hợp đồng giao khoán, phiếu báo làm thêm giờ, bảng kê sản lượng người…” Cuối chuyển phòng kế toán doanh nghiệp để làm tính lương, tính thưởng 1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động Trên sở chứng từ hạch toán kết lao động tổ gửi đến hàng ngày ( định kỳ ) , nhân viên hạch toán phân xưởng ghi kết lao động người, phận vào sổ cộng sổ, lập báo cáo kết lao động gửi cho phận quản lý liên quan Từ kế toán tiền lương hạch toán tiền lương cho người lao động 1.6 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.6.1 Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương,BHXH, BHYT, KPCĐ Để toán tiền lương, tiền công khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động, hàng tháng kế toán doanh nghiệp phải lập “ Bảng toán tiền lương” cho tổ, đội, phân xưởng sản xuất phòng ban vào kết tính lương cho người.Trên bảng tính lương cần nghi rõ khoản tiền lương ( lương ssản phẩm, lương thời gian ), khoản phụ cấp, trợ cấp , khoản khấu trừ số tiền người lao động lĩnh Khoản toán trợ cấp bảo hiểm xã hội lập tương tự Sau kế toán trưởng kiểm tra, xác nhận ký, giám đốc duyệt y, ‘ Bảng toán tiền lương BHXH ’ làm để toán lương bảo hiểm xã hội cho người lao động 1.6.2 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 1.6.2.1 Tài khoản sử dụng Để hạch toán tiền lương khoản trích theo lương, kế toán sử dụng tài khoản sau: Tài khoản 334’ phải trả công nhân viên” : Dùng để phản ánh khoản toán với công nhân viên doanh nghiệp tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, tiền thưởng khoản khác thu nhập họ Bên nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lương công nhân viên - Tiền lương, tiền công khoản khác trả cho công nhân viên 10 BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỘP BHXH, BHYT QUÝ I/ 2005 BAN CHỈ HUY ĐZ 500KV PLÂYCU-PHÚLÂM Mục đích: bảng lập làm thu nộp BHXH, BHYT toàn quý ban huy ĐZ 500kv Plâycu-Phúlâm, làm đối chiếu với bảng kê chi tiết trích nộp BHXH, BHYT ban huy Plâycu-Phúlâm đồng thời sở lên bảng tổng hợp thu nộp BHXH, BHYT toàn công ty Bảng lập tổng hợp tổng số phần Xí nghiệp, người lao động phải trích nộp Phương pháp ghi: bảng lập cho phòng ban, phản ánh tổng số thu nộp BHXH, BHYT (23%) chi tiết cho tháng, tổng hợp vào quý Bảng bao gồm 18 cột, chia làm bốn phần phần I, II, III: thể số trích nộp BHXH, BHYT tháng quý, phần IV: thể tổng phần thu nộp BHXH, BHYT quý Cột 1, 2: ghi số thứ tự, họ tên Phần I, II, III: ghi thu nộp BHXH, BHYT tháng quý chi tiêt cho phần công ty hay người lao động nộp Phần IV: ghi tổng số thu nộp quý, phần làm sở đối chiếu với bảng kê chi tiết trích nộp BHXH, BHYT quý I/2005 ban huy ĐZ 500KV Plâycu-Phúlâm Số liệu cột 16, 17, 18 làm sở đối chiếu với cột 12, 11, bảng kê chi tiết trích nộp BHXH, BHYT quý I ban huy ĐZ 500KV Plâycu-Phú lâm Dòng tổng cộng cột tương ứng bảng làm sở lên dòng ban huy ĐZ 500kv plâycu phú lâm cột tương ứng bảng tổng hợp thu nộp BHXH, BHYT toàn công ty 60 BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU NỘP BHXH, BHYT QUÝ I/2005 Tác dụng: bảng lập làm sở thu khoản trích nộp BHXH, BHYT toàn công ty Cơ sở lập: bảng tổng hợp tình hình thu nộp BHXH, BHYT quý I/2005 phòng ban Xí nghiệp 61 BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG Q I/2005 KHỐI TẬP TRUNG ĐỂ TÍNH KPCĐ (2%) STT Tên đơn vị Văn phòng, giám đốc P.KHTH P Kỹ thuật P Tài kế toán P Vật tư P TCLĐ P An toàn Tổ xe văn phòng Tổ bảo vệ – phục vụ Trạm xá Xí nghiệp Công đoàn BCH 500KV Plâycu- Phú lâm Ban đai diện MN BCH Dung Quất - ĐN BCH 500KV Đà Nẵng H.Tĩnh BCH 500 H.Tĩnh -T.Tín BCH Tây Bắc 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiền lươngtrích KPCĐ (Tổng thu nhập) 95.621.493 134.509.240 90.305.927 126.538.720 79.017.284 50.222.623 24.031.488 39.555.953 30.029.955 77.743.328 15.931.690 203.405.789 207.456.782 113.502.232 Tổng 2% KPCĐ 1.912.430 2.690.185 1.806.118 2.530.774 1.580.346 1.004.452 480.630 791.119 600.599 1.554.867 318.634 4.068.110 4.149.135 2.270.045 3.338.112 166.905.613 136.208.390 104.803.410 2.724.168 2.096.068 1.695.789.917 33.915.792 Bảng tổng hợp lương để tính 2% KPCĐ: lập làm sở tính KPCĐ công ty phải nộp Cơ sở lập: từ bảng toán lương khối tập trung quy định tỷ lệ trích KPCĐ công ty áp dụng Căn cột “Tổng lương” (cột 9) để tính KPCĐ KPCĐ = Cột x 2% 62 Đặc điểm lao động Xí nghiệp phân tán, nhỏ lẻ, chủ yếu xa trụ sở chính, điều kiện bố trí lao động khó khăn Do vậy, công trình xa xí nghiệp xí nghiệp sử dụng lao động hợp đồng thời vụ thuộc địa phương có công trình để tổ chức lực lượng tiến hành thi công chủ động Để đảm bảo chất lượng công trình, Xí nghiệp trọng tuyển dụng lao động hợp đồng kỹ sư kỹ thuật nhằm đảm bảo công trình có từ 01 kỹ sư trở lên Công tác tuyển dụng văn hợp đồng lao động làm nguyên tắc thủ tục, sở hội đồng tuyển dụng thực tham mưu giúp giám đốc việc tuyển dụng ký hợp đồng lao động.Trong năm ký 33 hợp đồng lao động kỹ thuật năm với đối tượng có trình độ đại học, Cao đẳng, Trung cấp Đối với lao động hợp đồng thời vụ Xí nghiệp ký “Bản hợp đồng lao động ngắn hạn” với đại diện hợp pháp đựơc tập thể người lao động uỷ quyền Xí nghiệp trì việc thực quản lý lao động sổ, bảng công ,bảng lương.Tiền lương trả theo quy chế trả lương Xí nghiệp công khoán công trường.Tổng số tiền lương chi trả phù hợp đơn giá tiền lương duyệt Do tính chất đặc điểm công trình thường xa lại đòi hỏi số lượng công nhân thuê lớn nên việc sử dụng công nhân Xí nghiệp, Xí nghiệp thuê nhân công lao động Đầu quý, công ty thực giao công việc cho đội, xí nghiệp sở thực tế lượng công nhân có khối lượng công việc phải thực hiện, đơn vị thuê lao động Do vậy, lương phận trực tiếp sản xuất tính trả cho hai loại công nhân biên chế công nhân thuê PHẦN III 63 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁCKHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 Xí nghiệp xây dựng 244 Xí nghiệp Công ty xây dựng công trình hàng không - ACC hoạt động đặc biệt công tác kế toán Xí nghiệp Công ty giám sát cách chặt chẽ, mẫu sổ sách kế toán, chương trình, công thức tính toán nói chung tính lương nói riêng đội ngũ cán chuyên trách Công ty xuống đơn vị cài đặt vào máy, hướng dẫn cách làm Có thể nói, thuận lợi lớn cho công tác kế toán Công ty mẫu sổ sách, trình tự ghi sổ, định khoản Công tác kế toán Xí nghiệp Công ty kiểm tra phê duyệt hoàn toàn phù hợp với chế độ kế toán hành Có kết hôm phải kể đến công sức ban lãnh đạo toàn công nhân viên Xí nghiệp Họ không ngừng vươn lên, phát huy tiềm vốn có, ngày khẳng định uy tín vị nghành xây dựng Xí nghiệp xây dựng mô hình quản lý hạch toán khoa học, hợp lý thích ứng với nhu cầu quản lý kinh tế thị trường, chủ động sản xuất kinh doanh có uy tín điều kiện Trải qua nhiều khó khăn đặc biệt từ chuyền đổi kinh tế Xí nghiệp tích cực mở rộng thị trường, đảm bảo thi công nhiều công trình như: Bảo tàng quân chủng phòng không, không quân,học viện quốc phòng , lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho nhiều khách sạn, khu công nghiệp… đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, khoản nộp ngân sách Nhà nước tăng lên 64 Để đạt kết trình phấn đấu liên tục không ngừng Giám đốc, lãnh đạo phòng ban toàn thể công nhân viên toàn Xí nghiệp 3.1.1 Ưu điểm Bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh: Xí nghiệp xây dựng mô hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh gọn nhẹ phù hợp với đặc điểm hoạt động Xí nghiệp Các phòng ban chức tổ chức hoạt động chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng phát huy hiệu thiết thực tổ chức lao động, cung ứng vật tư thi công xây lắp công trình góp phần đưa Xí nghiệp không ngừng phát triển Bộ máy kế toán : Xí nghiệp tổ chức máy gọn nhẹ, tương đối hoàn chỉnh, chặt chẽ, quy trình làm việc khoa học Cán kế toán bố trí hợp lý, phú hợp với khả trình độ người Mỗi phần hành kế toán phân công, giao việc cụ thể, không chồng chéo Việc phân chia nhiệm vụ phận máy kế toán giúp cho viêc hạch toán xác, đầy đủ nghiệp vụ phát sinh Xí nghiệp trọng đến việc bồi dưỡng,đào tạo đội ngũ bộ, nhân viên kế toán, đội ngũ kế toán vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có lực tác phong làm việc khoa học Phòng TCKT cầu nối phận quản lý phận sản xuất tham mưu cung cấp kịp thời, xác giúp ban lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình tài công ty cách kịp thời Bên cạnh phòng TCKT có phối hợp chặt chẽ phòng ban toàn công ty để đảm bảo công tác hạch toán nói chung hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh nói riêng, đánh giá giá thành sản phẩm thuận lợi, độ xác cao Trong trình tổ chức chứng từ, kế toán đảm bảo nguyên tắc biểu mẫu, luân chuyển, ký duyệt đồng thời tuân thủ chế độ, kiểm tra, ghi số, bảo quản, lưu trữ huỷ chứng từ Khi tập hợp đủ chứng từ kế toán tiến hành ghi sổ Vì vậy, đảm bảo tính đầy đủ, an toàn cho chứng từ Việc xếp, phân loại chứng từ thực 65 cách hợp lý, chứng từ phần hành kế toán kế toán phần hành chịu trách nhiệm bảo quản lưu trữ Các chứng từ thu chi nhập xuất xếp đóng file để tiện theo dõi Hệ thống sổ sách, chứng từ ban đầu tổ chức khoa học hợp pháp, hợp lệ, tuân thủ chế độ kế toán hành trưởng tài Việc áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung hoàn toàn phù hợp quy mô sản xuất, kinh doanh công ty, phù hợp chuyên môn kế toán việc áp dụng chương trình kế toán máy công ty Xí nghiệp tổ chức hệ thống sổ chi tiết sổ tổng hợp đầy đủ, dễ dàng cho công tác kiểm tra đối chiếu, đặc biệt trọng tới việc lập hệ thống sổ chi tiết nhằm cung cấp thông tin chi tiết, đầy đủ, kịp thời cho người quản lý, tạo điều kiện cho việc tổng hợp cuối kỳ lên báo cáo Việc lập báo cáo kế toán thực cách khoa học đơn giản áp dụng kế toán máy Định kỳ, kế toán tổng hợp tập hợp báo cáo xí nghiệp lập báo cáo cho phần hành phụ trách Ngoài báo cáo lập theo mẫu quy định tài quy định kế toán lập báo cáo cho việc quản trị nội Các báo cáo không theo dõi máy mà in để lưu trữ bảo quản Xí nghiệp áp dụng kế toán máy công tác kế toán máy Do hỗ trợ nhiều cho công tác quản lý chứng từ vào sổ lên báo cáo Với nghiệp vụ kinh tế phức tạp, kế toán lập phiếu xử lý kế toán nhằm tổng hợp chứng từ , định khoản lập vào máy Phiếu xử lý kế toán lập máy tính nên đảm bảo tính xác, kịp thời Với trình tự hạch toán cách hợp lý vậy, công việc kế toán trở nên đơn giản, dễ thực Xí nghiệp áp dụng hình thức khoản mục chi phí cho đơn vị thành viên phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, phù hợp với nhu cầu quản lý tiên tiến tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công chất lượng công trình, tăng suất lao động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tăng cường công tác quản lý công ty 66 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công trình hạng mục công trình cụ thể Công ty hạch toán chi phí sản xuất theo bốn khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung nên công việc tính giá thành có nhiều thuận lợi, theo công ty đối chiếu kịp thời thực tế sản xuất thi công với dự toán để từ tìm nguyên nhân chênh lệch, sai sót rút học quản lý nhanh 3.1.2 Nhược điểm: Việc luân chuyển chứng từ Xí nghiệp nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đên công tác hạch toán công tác quản lý Đặc thù ngành xây lắp công trình thi công nhiều nơi thường xa công ty nên chứng từ không chuyển kịp thời gây thiếu xác, chậm Trong công tác hạch toán Tiền lương Bảo hiểm (các khoản trích theo lương), Xí nghiệp thực nghiêm túc với quy định chế độ kế toán hệ thống chứng từ, sổ sách Tiền lương Việc ghi sổ kế toán tiến hành thực theo trình tự quy định nghiệp phù hợp với đặc điểm công tác kế toán Hình thức ghi sổ nhật ký chung áp dụng Xí đơn vị đặc biệt thuận tiện việc kế toán Tiền lương Bảo hiểm (Có nghiệp vụ phát sinh, nghiệp vụ hạch toán lương đơn giản, dễ hiểu, dễ phân bố) Hình thức trả lương Xí nghiệp đáng ý Nó thể khả phân tích, đánh giá, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn kế toán Tiền lương đơn vị cách khoa học, hợp lý Xí nghiệp áp dụng hình thức trả lương thời gian theo sản phẩm (như trình bày) để tính lương cho nhân viên quản lý tốt.(Họ vừa nhân viên làm công tác hành chính, vừa nhân viên Xí nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây lắp chủ yếu) Trả lương theo hình thức kết hợp trả lương theo thời gian trả lương theo sản phẩm phản ánh sách hiệu (kết quả) công việc, tính giá trị sức lao động nhân viên phận văn phòng Xí nghiệp Tương tự cách trả lương khoán cho nhân viên 67 đội sản xuất nhân viên quản lý công trình xưởng, công trình (làm việc xa Xí nghiệp, không tiện quản lý theo dõi thời gian hiệu lao động), phù hợp, khuyến khích người lao động làm việc có trách nhiệm đáp ứng lòng tin cán lãnh đạo Kế toán tính Tiền lương cho người lao động đầy đủ, xác đảm bảo lợi ích cho nhân viên Công ty, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó với công việc Về hạch toán BHXH, BHYT, KBCĐ Xí nghiệp quan tâm cách thích đáng, cụ thể Xí nghiệp hoàn thành nộp quỹ đủ, thời hạn.Điều thể tinh thần trách nhiệm cao Xí nghiệp quyền lợi người lao động Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực công tác kế toán nói chung công tác tổ chức hạch toán Tiền lương nói riêng, Xí nghiệp nhiều tồn cần giải MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 Đầu tiên, chứng từ ban đầu hạch toán sử dụng thời gian bảng chấm công Xí nghiệp, việc ghi chép không rõ ràng, thống - Việc theo dõi thời gian làm việc người lao động để chấm mặt “O”, hay nghỉ có phép “P” không hoàn theo giấy nghỉ phép theo quy định Chỉ cần người nghỉ có báo miệng trước cho người chấm công coi ngày nghỉ họ có phép tính lương theo 100% LCB.Thêm vào đó, Xí nghiệp quy định số ngày nghỉ phép tối đa hưởng lương Đây sơ hở lớn lãnh đạo Xí nghiệp, kế toán lương vốn biết điều góp ý với phòng tổ chức hành - nơi theo dõi chấm công, theo sai sót không đáng có 68 không nên tiếp tục để tình trạng tồn tại, tái diễn Nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỷ luật Xí nghiệp Hiện tại, đội sản xuất sử dụng bảng chấm công để theo dõi thời gian làm thêm người lao động (là bảng chấm công thứ hai lập song song với bảng chấm công theo dõi thời gian làm việc chính) với mẫu số bảng chấm công Làm không khoa học thời gian làm thêm thực tế thường tính theo Thông thường, xí nghiệp, đội xây dựng tính miệng ghi vào công thứ tự từ cột số đến cột số 31 Hết tháng bảng chấm công làm thêm chuyển lên kế toán lương xí nghiệp để tính lương cho lao động đội) Việc ghi chép thời gian làm thêm người lao động không theo dõi xác số công lao động thêm nhân viên nhẩm làm theo trí nhớ gộp lại ghi công dễ bị thiếu thừa công) gây nên thiếu công việc tính lương Để đảm bảo tính thống kế toán toàn Xí nghiệp, kế toán lương cần hướng dẫn phòng ban phận quản lý đơn vị( Công ty, xí nghiệp ) phải lập Tại Xí nghiệp, số người không tham gia nộp Bảo hiểm nhiều lẫn nhân viên nộp Bảo hiểm bảng toán lương Để tính lương riêng khấu trừ hay không khấu trừ Bảo hiểm vào lương cách đồng loạt Làm vậy, dòng tổng cộng cuối bảng toán lương thể rõ được: Tổng số tiền trích quỹ Bảo hiểm = % Bảo hiểm phải khấu trừ x tổng số quỹ lương số nhân viên có tham gia nộp Bảo hiểm Trong điều lệ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mức trích quỹ BHXH, BHYT phải trích theo “tiền lương cấp bậc, chức vụ, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) ghi hợp đồng lao động khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chứcvụ, thâm niên” 69 Hiện Xí nghiệp trích Bảo hiểm mức lương nhân viên, mức BHXH, BHYT đơn vị trích tính vào chi phí sản xuất kinh doanh so với quy định Đơn vị chưa làm tròn trách nhiệm quyền lợi cán công nhân viên Xí nghiệp Đây vấn đề quan trọng mà Xí nghiệp cần phải lưu tâm để điều chỉnh kịp thời, vào chuyện này, gây tâm lý không tốt cho người lao động Xí nghiệp 70 KẾT LUẬN Nền kinh tế hàng hoá , tiền tệ buộc doanh nghiệp phải đối mặt với thị trường Để tồn tại, phát triển kinh doanh có hiệu bên cạnh hoạt động đa dạng phong phú sản xuất kinh doanh, tất yếu doanh nghiệp phải có chế dự báo, kiểm tra, giám đốc cách toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong thực tập Xí nghiệp xây dựng 244, sâu vào vấn đề lao động tiền lương Xí nghiệp qua thấy vai trò, tác dụng việc tổ chức hoạch toán kinh doanh công tác quản lý hoạt động kinh doanh Xí nghiệp Do điều kiện thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều, kiến thức học trường lao động tiền lương chưa sâu, kinh nghiệm viết đề tài ỏi nên khó tránh khỏi thiếu sót trình thực viết chuyên đề Rất mong thầy hướng dẫn bảo thêm để em hoàn thành tốt chuyên đề Em xin cảm ơn ban lãnh đạo Xí nghiệp xây dựng 244, phận kế toán Xí nghiệp nhiệt tình giúp đỡ cung cấp số liệu cho viết 71 MỤC LỤC LỜI MỞĐẦU PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1.Bản chất chức tiền lương 1.1.2.Vai trò ý nghĩa tiền lương 1.2.CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP .5 1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian 1.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm .6 1.2.3 Hình thức tiền lương hỗn hợp .6 1.2.4.Các hình thức đãi ngộ khác lương .7 1.3.QUỸ TIỀN LƯƠNG,QUỸ BHXH, QUỸ BHYT VÀ KPCĐ .7 1.3.1 Quỹ tiền lương 1.3.2.Quỹ bảo hiểm xã hội .7 1.3.3 Quỹ bảo hiểm y tế 1.3.4.Kinh phí công đoàn .8 1.4 YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTRÍCH THEO LƯƠNG 1.5.HẠCH TOÁN CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG .9 1.5.1.Hạch toán số lượng lao động 1.5.2.Hạch toán thời gian lao động 1.5.3 Hạch toán kết lao động 1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động 10 1.6 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 10 72 1.6.1 Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương,BHXH, BHYT, KPCĐ .10 1.6.2 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 10 1.7 HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN 15 PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 19 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 .19 2.1.1 Lịch sử hình thành .19 2.1.1.3 Tình hình hoạt động xí nghiệp năm qua 20 2.1.2.Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Xí nghiệp Xây dựng 244 22 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức SXKD 22 2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ SXKD 22 2.1.2.3.Tổ chức máy quản lý 24 1.1 SƠĐỒ TỔ CHỨC XÍ NGHIỆP 24 1.3 SƠĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG 33 Kiêm nhiệm công tác đảng .44 Giấy toán lương quý I/2005 .45 Phiếu chi .47 PHIẾU NGHỈ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 53 Kế toán BHXH 54 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 56 BAN CHỈ HUY ĐZ 500KV PLÂYCU-PHÚLÂM 60 PHẦN III 63 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 64 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁCKHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 64 MỘT SỐĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 68 73 KẾT LUẬN 71 74 [...]... máy kế toán 29 1.2 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 Kế toán trưởng (kiêm trưởng phòng TC-KT) Phó phòng TC-KT Kế toán tổng hợp Kế toán vật liệu Kế toán tài sản cố định Kế toán thanh toán Kế toán tiền lương Kế toán vốn bằng tiền Thủ quỹ Kế toán tại các đội Xí nghiệp tổ chức bộ máy kế toán gồm hai cấp: cấp kế toán tại Xí nghiệp và cấp kế toán tại các đội Phòng TCKT gồm: 1 kế toán. .. loại sổ, kết cấu các loại sổ, mối quan hệ và sự kết hợp giữa các loại sổ, trình tự và kỹ thuật ghi chép các loại sổ kế toán 18 PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244 2.1.1 Lịch sử hình thành Xí nghiệp xây dựng 244 là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 455/ QĐ-QP ngày 03-08-1993... toán bên trong nội bộ và toàn Xí nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến lương, thưởng, các khoản trích theo lương, căn cứ bảng chấm công, bảng thanh toán lương và trích lập các quỹ Thủ quỹ: Làm nhiệm vụ nhập xuất tiền mặt khi có phiếu thu, phiếu chi, kèm theo chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng Chịu trách nhiệm mở sổ kế toán tiền mặt để ghi chép... TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG 2.2 Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Xây dựng 244 2.2.1 Đặc điểm về lao động của Xí nghiệp Xây dựng 244 Đặc điểm lao động của Xí nghiệp là phân tán, nhỏ lẻ, chủ yếu ở xa trụ sở chính, điều kiện bố trí lao động là khó khăn Do vậy, các công trình ở xa xí nghiệp xí nghiệp đã sử dụng... trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương bao gồm: Bảng chấm công Bảng thanh toán tiền lương Phiếu nghỉ hưởng BHXH Hợp đồng giao khoán 34 Bảng thanh toán lương theo khối lượng công việc hoàn thành Sổ nhật ký chungSổ cái TK 334, 338 ……… Trình tự hạch toán tiền lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn: Căn cứ vào bảng thanh toán lương theo khối lượng công việc hoàn thành để tính ra nguồn lương. .. 1.2: Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ 1.7 HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN Việc tổ chức hạch toán và ghi sổ tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương là phụ thuộc vào hình thức ghi sổ mà doanh nghiệp chọn Chế độ hình thức ghi sổ kế toán được quy định áp dụng thống nhất đối với doanh nghiệp bao gồm 4 hình thức: 15 Chứng từ gốc về lao động và tiền lương, chứng từ thanh toán TN Bảng phân bổ lương, BHXH Sổ kế toán. .. để hạch toán 31 2.1.3.3.Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Để phù hợp với quy mô cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Xí nghiệp xây dựng 244 thực hiện tổ chức hạch toán kế toán theo hình thức Nhật ký chung Xí nghiệp sử dụng niên độ kế toán theo năm, năm kế toán trùng với năm dương lịch (từ 01/01 đến 31/12), kỳ kế toán theo quý Theo hình thức Nhật ký chung, Xí nghiệp sử dụng các loại sổ kế toán. .. chuyển tiền lương công nhân, viên chức chưa lĩnh Bên có: Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho công nhân viên chức Dư có: Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho công nhân viên chức Dư nợ (nếu có): Số trả thừa cho công nhân viên chức Tài khoản 334 đựơc mở chi tiết theo từng nội dung thanh toán Tài khoản 338 “ phải trả và phải nộp khác ” : Dùng để phản ánh các khoản phải trả và. .. thanh toán lương theo khối lượng công việc hoàn thành quý I/ 2005 Từ bảng thanh toán lương theo khối lượng công việc hoàn thành do phòng kế hoạch tổng hợp tính, kế toán tập hợp thành nguồn lương và hạch toán như sau: Bảng tổng hợp quỹ tiền lương quý I/2005 (nguồn) Từ bảng tổng hợp quỹ tiền lương, kế toán chia lương cho các đơn vị theo khối lượng công việc các đơn vị thực hiện Bảng tính lương cho các. .. vụ các nhu cầu cần thiết cho các công trình * Các đội sản xuất Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong Xí nghiệp, giám đốc Xí nghịêp thành lập các đội sản xuất Đây là các đơn vị được giao hạch toán nội bộ trong Xí nghiệp, do vậy các đội trưởng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước giám đốc Xí nghiệp về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế trên các mặt công tác ,Xí nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 244 , Luận văn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 244 , Luận văn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 244 , PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP, 4 YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTRÍCH THEO LƯƠNG, 7 HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN, PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244, 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244., Giấy thanh toán lương quý I/2005, PHIẾU NGHỈ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, BAN CHỈ HUY ĐZ 500KV PLÂYCU-PHÚLÂM, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244, NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁCKHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244, MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 244

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay