Luận văn kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán

63 592 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:28

LỜI NÓI ĐẦU “Học đôi với hành” giáo dục kết hợp với sản xuất phương châm giáo dục đào tạo Đảng, nhà trường chủ nghĩa xã hội Từ yêu cầu đó, sau học xong phần lí thuyết chuyên đề ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường cho sinh viên thâm nhập vào thực tế, nhằm củng cố vận dụng lí thuyết chuyên ngành kế toán học đưa vào sản xuất, vừa nâng cao lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ công việc sau sau tốt nghiệp trường công tác quan xí nghiệp để nắm bắt, hoà nhập đảm nhiệm vụ phân công Cùng với phát triển không ngừng ngành giao thông vận tải nước, nhằm đáp ứng nhu càu lại nhân dân kinh tế thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ô tô phát triển, việc thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tiêu kinh tế có nhiều thuận lợi, nói công tác kiểm soát hạch toán kế toán Đặc biệt kế toàn “vốn tiền” công ty đóng phần vai trò quan trọng đặc thù, chức nhiệm vụ sản xuất kinh tế vĩ mô Trên sở với hướng dẫn cô giáo Hoàng Thị Hồng Lê Cô Nguyễn Kim Hạnh em chọn đề tài “kế toán nghiệp vụ vốn tiền khoản phải toán” công ty Quản lí bến xe Hà Tây nhằm bổ sung kiến thức học lớp vào thực tế cho báo cáo tốt nghiệp Nội dung chuyên đề lời mở đầu kết luận chuyên đề gồm chương chính: Chuyên đề tốt nghiệp Chương I: Cơ sở lý luận chung kế toán vốn tiền khoan phảI toán tai công ty quan lý bến xe Hà Tây Chương II: Thực trạng công tác kế toán vốn tiền khoản phảI toán tai công ty quản lý bến xe Hà Tây Chương III: Đánh giá khái quát công tác kế toán công ty quản lý bến xe Hà Tây Chương IV:Một số kiến nghị,đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty quản lý bến xe Hà Tây Với thời gian thực tập có hạn số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt kinh nghiệm phân tích em chưa sâu sắc Vì báo cáo thực tế báo thực tế tránh khỏi sai lầm thiếu sót, kính mong thầy cô giáo nhà trường góp ý sửa chữa để em hoàn thành cách tốt đẹp Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY I TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY QUAN LÝ BẾN XE HÀ TÂY Thực công đổi đất nước, chuyển kinh tế theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với phương châm: giải phóng sức sản xuất tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp, tăng cường quản lý nhà nước pháp luật, tạo hành lang pháp lý bình đẳng ổn định cho doanh nghiệp hoạt động, tách quản lý Nhà nước khỏi sản xuất kinh doanh Trên tinh thần năm 1991 Nhà nước giao nhiệm vụ quản lí Nhà nước cho ngành bưu điện Bội giao thông vận tải Hiện công ty quản lí bến xe Hà Tây có trụ sở đóng số 145phố Trần Phú- phường Văn Mỗ- thị xã Hà Đông- tỉnh Hà Tây quốc lộ 6A, điều kiện vị trí thuận lợi cửa ngõ thủ đô tạo điều kiện thuận tiện phát huy nội lực công ty Từ ngày 13/1/1998 theo QĐ sô 37 – QĐ /UB UBND tỉnh Hà Tây thức vào hoạt động ngày 01/04/1998 công ty hoạt động theo điều chỉnh nghị định 56 /CP ngày 02/10/1996 TT số 06 TC/TCDN ngày 24/2/1997 Bộ Taì quản lý vốn tài doanh nghiệp hoạt động công ích Theo quy định thành lập số 37 QĐ/UB ngày 13/1/ 1998 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, quy định số 4128/ QĐ Bộ giao thông vận tải ngày 5/ 12/ 2001 quy định bến xe khách công ty Quản lí bến xe Hà Tây có chức nhiệm vụ sau: + Tham gia quản lí Nhà nước vận tải hành khách ô tô Chuyên đề tốt nghiệp bến xe công ty quản lí + Tổ chức dịch vụ kinh tế kĩ thuật, dịch vụ công cộng phục vụ hành khách lái, phụ xe, phương tiện vận tải bến xe Với chức nhiệm vụ chủ yếu công ty tham gia quản lí Nhà nước lĩnh vực vận tải hành khác Tổ chức quản lí điều hành xe vào bến, đón trả khách, bán vé đại lí bán vé cho chủ phương tiện theo hợp đồng, đến bến vào sổ nhật trình chạy xe Cùng phối hợp với chủ phương tiện việc phục vụ hành khách, tổ chức xếp dỡ hàng hoá, trông giữ bảo quản xe qua đêm bến dịch vụ phục vụ hành khách lái phụ xe Kiểm tra tể lệ vận tải trông bến xe, yêu cầu chủ xe bố trí chạy thay để đảm bảo lịch trình vận tải có yêu cầu đột xuất, chủ trì phối hợp kiểm tra với quyền địa phương, quan công an, thuế, y tế và quan quản lí Nhà nước liên quan Lập biên vi phạm, xử lí chuyển quan có thẩm quyền để xử lí theo qui định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường khu vực bến xe, xem xét trình sở giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch quản lí đảm bảo kết cấu hạ tầng bến xe có nâng cấp mở rộng bến xe Ngoài chức nhiệm vụ công ty mở dịch vụ khác theo qui định pháp luật Tổ chức máy lao động chức nhiệm vụ: a Tổng quát Bộ máy văn phòng công ty có trụ sỏ đặt bến xe Hà Đông công ty quản lí hệ thống bến xe trực thuộc nằm rải rác địa bàn trung tâm, đầu mối giao thông khu dân cư trung tâm thương mại tỉnh gồm có: Bế xe Hà Đông, bến xe Sơn Tây, bến xe Ba la, bến xe Trội, bến xe Phùng Chuyên đề tốt nghiệp b Tổ chức máy lao động chức nhiệm vụ phòng bến xe * Sơ đồ tổ chức máy công ty nay: Giám đốc Các phó Giám đốc giúp việc Phó Giám đốc Phụ trách kế toán Phòng kế hoạch Phó Giám đốc phụ trách TCHC- TĐTL Phòng TCHCLĐTl Bến xe Hà Đông Phó Giám đốc phụ trách bến xe Bến xe Sơn Tây Bến xe Ba La Bến xe Trội Hoài Đức Bến xe Phòng Phòng Phùng kế Đan tra toán Phượng bảo tài vụ vệ Quan hệ dọc (Quan hệ đạo) Ghi chú: Quan hệ ngang (Quan hệ trao đổi) * Bộ máy quản lí công ty (Văn phòng công ty): Căn qui mô, đặc điểm hoạt động máy công ty tổ chức gồm: Ban lãnh đạo công ty phòng ban chức năng: Tổng số gồm 22 cán công nhân viên sau: Giám đốc phụ trách hoạt động công ty lĩnh vực phó giám đốc đảm nhiệm, trực tiếp phụ trách tổ chức công tác cán bộ, qui hoạch đào tạo, bổ nhiệm cán bộ…, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài kế toán, an ninh quốc phòng, chủ tịch hội đồng lương, Chuyên đề tốt nghiệp hội đồng thi đua khen thưởng, trưởng ban chống tham nhũng Các phó giám đốc giúp việc gồm phó giám đốc: + Phó giám đốc phụ trách kế hoạch: phụ trách công tác đơn vị hoạch điều độ, công tác xây dựng bản, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường + Phó Giám đốc phụ trách bến xe: Thường trực, thay mặt giám đốc giải công việc giám đốc vắng trực tiếp phụ trách bến xe, đôn đốc đạo, kiểm tra bến xe thực theo qui định Nhà nước tổ chức hoạt động bến xe khách, tiếp nhận bến xe huyện phát sinh + Phó giám đốc tổ chức hành chính:- lao động tiền lương : phụ trách công tác nội công ty công tác lao động tiền lương, công tác thi đua khen thưởng Ngoài công tác chuyên môn, phó phải kiêm nghiệm công tác đoàn thể bí thư Đảng uỷ, chủ tịch công đoàn, trưởng ban kiểm tra Đảng… Phòng kế hoạch bố trí cán gồm phó phòng nhân viên có nghiệp vụ: + Xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động vận tải + Kế hoạch tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng cách bến xe, cải tạo xây dựng bến xe + Dự thảo hội đồng trình giám đốc kí sau quan quản lí tuyến phên duyệt * Phòng kế toán tài vụ bố trí cán gồm kế toán trưởng kế nhân viên kế toán có nghiệp vụ + Lập kế hoạch kế toán hàng năm trình tỉnh phê duyệt + Báo cáo toán quí năm, phân tích tình thu chi tài để có biện pháp tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu + Thực nộp thuế khoản nghiệp vụ khác theo luật + Quản lí cấp phát vé ấn cho bến xe, phận Chuyên đề tốt nghiệp quản lí khác toàn công ty + Thực công tác nghiệm thu chi hàng tháng nghiệp vụ hàng tháng + Tổ chức công tác hoạch toán hạch toán kế toán phạm vi toàn công ty * Phòng tổ chức hành chính- lao động tiền lương: bố trí cán gồm phó phòng nhân viên có nghiệp vụ: lập kế hoạch lao động tiền lương hàng năm, xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm, trình cấp duyệt + Tổ chức lao động, thực sách xã hội người lao động toàn công ty tham mưu cho Giám đốc việc vận dụng thực chế độ, sách người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, khám sức khoẻ định kì, chế độ lao động nữ: bảo hộ lao động, đồng phục, chế độ độc hại… + Kiểm tra thực qui định nội qui kỉ luật lao động, thoả ước lao động tập thể, công tác an toàn vệ sinh lao động công ty * Phòng tra bảo vệ: bố trí cán gồm: trưởng phòng nhân viên có nghiệp vụ - Xây dựng triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy toàn công ty - Kiểm tra xử lí vi phạm việc chấp hành thể lệ vận tải, qui định bến xe, an ninh trật tự, an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy vệ sinh môi trường - Xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự, tự vệ công ty - Phối hợp với lực lượng liên ngành kiểm tra việc chấp hành kinh doanh vận tải ô tô bến xe công ty quản lí - Bộ phận tạp vụ bảo vệ bến xe gồm người: bảo vệ, tạp vụ, lái xe * Hiện công ty quản lý năm bến xe :bến xe Hà Đông ,bến xe Ba La, bến xe Sơn Tây,bến xe Phùng ,bến xe Trôi Chuyên đề tốt nghiệp Được quan tâm đạo thường xuyên lãnh đạo sở giao thông vận tải, ủng hộ giúp đỡ, ngành, cấp tỉnh chủ phương tiện tham gia vận tải hành khách, cán công nhân viên công ty đoàn kết trí, nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Chuyên đề tốt nghiệp THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH STT Chỉ tiêu ĐVT Tổng doanh thu Tổng chi phí 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1.000 đ 1.114.209 1.778.146 2.078.093 2.475.783 3.119.530 3.648 839 1.000 đ 836.346 1.475.579 1.756.895 2.120.324 2.679.450 3304.497 đ 277.863 302.567 321.198 355.459 440.080 344.396 Lợi nhuận chênh lệch 1.000 Thu nhập người lao động 1.000đ 359.172 609.174 890.071 1.189.000 1.633.320 2.138.278 1.000 đ 359.172 609.174 788.471 1.171.970 1.467.000 1.958.360 - - 105.600 17.030 166.320 179.981 1.000 đ 539 686 747 888 912 1.330 1.000 đ 539 686 847 901 1016 16,96 - 25 16,86 19,13 26,00 127.184 1.000 đ 296.307 138.747 233.199 205,794 110.447 - Tổng quỹ lương - ăn ca * Tiền lương bình quân * Thu nhập bình quân Tốc độ tăng doanh thu Nộp ngân sách Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức máy kế toán thực công tác kế toán công ty quản lí bến xe Hà Tây * Tổ chức máy kế toán Biên chế phòng kế toán tài vụ công ty quản lí bến xe Hà Tây biên chế cán nhân viên kế toán trưởng phụ trách chung nhân viên phụ trách phần việc cụ thể Ngoài bến xe Ba La, Sơn Tây, Trôi, Phùng bố trí nhân viên quản lí bến kiêm thêm công tác kế toán làm nhiệm vụ cập nhật khoản thu chi tiền mặt phát sinh tháng Công ty quản lí bến xe Hà Tây hạch toán tập trung phòng kế toán công ty * Tổ chức máy kế toán công ty quản lí bến xe Hà Tây sau: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán ngân hàng công nợ thủ quỹ Kế toán ấn Chức năng, nhiệm vụ chung phận: a Kế toán trưởng - Trực tiếp lập báo cáo tài quí, năm Tham mưu cho Giám đốc công tác quản lí thu chi tài chính, quản lí tài sản, tiền vốn, vật tư phạm vi toàn công ty 10 Chuyên đề tốt nghiệp Sau lập xong bảng kê thu chi ngân hang, kế toán tiến hành vào sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tháng năm 2005 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng Số tiền Gửi vào Rút Còn lại Dư đầu kỳ 5-1 1.367.118.580 Rút tiền mặt chi lương 152.000.000 T12/04 12-1 Rút Thương mại chi lương 1.562.500 tháng 12.04 - Ngân hàng thu phí dịch vụ 14-1 XN xe buýt Thăng Long 22.000 15011.000 trả LP T12 18-1 ủng hộ sóng thần + 3.640.000 Người nghèo 04 - Ngân hàng thu phí dịch 3.300 vụ - Nộp thuế môn 2005 1.000.000 - Ngân hàng thu phí dịch 3.300 vụ - Nộp thuế GTGT tháng 12 15.106.621 đ/2004 - NH thu phí dịch vụ - Nộp thuế TNDN 2004 - NH thu phí dịch vụ - Rút TM ngân hàng chi 3.300 37.000.000 3.300 40.000.000 vặt 19-1 XN xe buýt HN trả 14.909.000 T12/04 20-1 - Mua séc tiền mặt 5.000 Rút Thương mại chi 220.000.000 thưởng 21-1 CTCPVT Hà Tây trả lệ 43.311.000 phí T12/04 49 Chuyên đề tốt nghiệp Chứng từ Số hiệu Ngày tháng 26-1 Số tiền TK đối ứng Diễn giải Gửi vào Rút Trả tiền điện 19->12- Còn lại 2.455.564 >18-1/05 NH thu phí dịch vụ 31-1 22.000 Nộp tiền mặt vào NH 82.500.000 - Mua BH người 2005 - NH thu phí dịch vụ - BHXH trả tiền Ô Tú + 5.470.800 22.000 5.489.200 lương T1+2 - Lãi tiền gửi T1 1.861.197 163.081.397 478.319.685 1.051.880.292 Sở GTVT Hà Tây CHỨNG TỪ GHI SỔ Mẫu số 01 SKT/HCSH Cty QLBXHT Số : 15 QĐ số 257 TC/CĐKT Ngày 31 tháng năm 2005 Ngày 1/6/1990 Bộ tài Trích yếu Số hiệu TK Nợ Số tiền Có Nợ Có Thu ngân hàng Công ty cổ phần vận tải trả 511.1 60.063.500 tiền lệ phí 511.2 13.167.500 112 Cộng 73.231.000 73.231.000 73.231.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 50 Chuyên đề tốt nghiệp Sở GTVT Hà Tây SKT/HCSH Cty QLBXHT TC/CĐKT Mẫu số 01 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số : 14 QĐ số 257 Ngày 31 tháng năm 2005 Ngày 1/6/1990 Bộ tài Số hiệu TK Nợ Có Trích yếu Thu ngân hàng - BHXH trả lương hưu - Ngân hàng trả lãi 112 Số tiền Nợ 338.3 711 Tổng Có 7.350.397 5.489.200 1.861.197 7.350.397 7.350.397 Kèm theo 02 chứng từ gốc Người lập biểu (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 16 Ngày 31 / / 2005 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ Có Nợ Có Chi ngân hàng: Thuế GTGT đầu vào 133 304.864 Chi ủng hộ sóng thần + người nghèo 138.8 3.640.000 Nộp thuế GTGT tháng 12 + đ/chính 2004 333.1 15.106.641 Nộp thuế thu nhập DN 333.4 Cộng: 112 37.000.000 56.051.485 56.051.485 56.051.485 Kèm theo 04 chứng từ gốc Người lập biểu (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) 51 Chuyên đề tốt nghiệp CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 17 Ngày 31 / 01 / 2005 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ Có Nợ Có Nộp thuế môn 2005 642.5 1.000.000 Trả tiền điện nước 642.7 3.797.400 Mua BH người 2005 642.8 Cộng: 112 5.470.800 10.268.200 10.268.200 10.268.200 Kèm theo 03 chứng từ gốc Người lập biểu (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) 52 Chuyên đề tốt nghiệp SỔ CÁI TÀI KHOẢN 112 Tháng / 2005 Chứng từ ghi sổ Số Ngày hiệu tháng Diễn giải Số hiệu tài khoản Số dư đầu năm Số tiền Nợ Có 1.367.118.580 01 Rút TGNH quỹ 111 03 Nộp tiền mặt vào ngân hàng 111 82.500.000 14 BHXH trả lương hưu 338 7.350.397 15 Công ty cổ phần vận tải toán phí 511 73.231.000 16 Nộp thuế TNDN 333 56.051.485 17 Mua BH người 2005 642 10.268.200 Cộng phát sinh Dư cuối kỳ 412.000.000 163.081.397 478.319.685 1.051.880.292 53 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 SỞ GTVT HÀ TÂY Công ty QLBX Hà Tây SỔ ĐĂNG KÍ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2005 Số hiệu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Chứng từ ghi sổ Ngày tháng 31/1/2005 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Số tiền 419.079.000 204.125.000 296.319.000 12.466.200 59.793.700 250.000.000 7.550.000 1.298.685 5.077.215 1.670.000 1.888.900 1.525.000 1.445.500 7.350.397 76.231.000 56.051.485 10.268.200 149.374.000 11.745.000 6.291.000 8.508.000 1.134.000 2.987.000 18.878.000 318.000 4.000.000 54 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 27 28 29 30 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.014.573 287.759.000 1.861.197 283.001.364 6.618.383 55 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 Hạch toán khoản toán với khách hàng Để theo dõi khoản toán với khách hàng kế toán vào sổ chi tiết theo dõi khách hàng SỔ CHI TIẾT THEO DÕI KHÁCH HÀNG TK 131- ANH SỨC SỐ XE 33H 470- 2584 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Số dư đầu kỳ Thời gian Tỉ lệ Thời chiết hạn TKĐ hưởng khấu Ư chiết khấu toán toán toán (lần) (ngày) Phát sinh Nợ Có Số dư Nợ Có Số dư đầu kì Phải thu tháng 511 1% 15 01 tháng 668.000 Cộng phát sinh: 668.000 Dư cuối kỳ: 668.000 SỔ CHI TIẾT THEO DÕI KHÁCH HÀNG TK131 -ANH HOÀ SỐ XE 33H 478+ 17K Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Số dư đầu kỳ Thời gian Tỉ lệ Thời chiết hạn TKĐ hưởng khấu Ư chiết khấu toán toán toán (lần) (ngày) Phát sinh Nợ Có Số dư Nợ Có Số dư đầu kì Phải thu tháng 511 Cộng phát sinh: Dư cuối kỳ: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1% 15 01 756.000 tháng 756.000 756.000 56 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 Hạch toán khoản tạm ứng Các khoản tạm ứng phát sinh Công ty chủ yếu chi tạm ứng phục vụ văn phòng, tiếp khách… Khi khoản tạm ứng Công ty phát sinh kế toán vào sổ chi tiết theo dõi đối tượng SỔ CHI TIẾT – TK 141 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng 03 31/1/05 Chi tạm ứng phục vụ văn phòng 111 Hoàn trả tạm ứng 642 Cộng: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Số tiền Nợ 4.000.000 Có 4.000.000 4.000.000 57 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY I NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN: Nhận thấy vai trò quan trọng quản lý, Công ty xây dựng riêng cho máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt Các phòng ban xếp cách hợp lý, phù hợp với quy mô công ty nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý kinh doanh Phòng tài kế toán với chức thực công tác kế toán tài Công ty không ngừng đổi biến cấu lẫn phương pháp làm việc bước hoàn thiện nhằm cung cấp thông tin tài chính xác để cấp lãnh đạo định đắn quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Việc tổ chức công tác kế toán Công ty mau chóng hoà hợp với hệ thống kế toán mới, đảm bảo thống phạm vi phương pháp tính toán tiêu kinh tế phận có liên quan Công ty tổ chức máy kế toán CTGS Hình thức tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đạo nghiệp vụ đảm bảo lãnh đạo tập trung thống kế toán đạo kịp thời lãnh đạo Công ty toàn hoạt động quản lý đảm bảo chất lượng thông tin cung cấp nhiều đầy đủ II NHẬN XÉT CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN "VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN" TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY Ưu điểm Công ty có đội ngũ cán công nhân viên đào tạo quy lại có nhiều năm hoạt động thực tiễn ngành quản lý bến xe Có đoàn kết trí tập thể toàn công ty phấn đấu mục Báo cáo thực tập tốt nghiệp 58 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 tiêu đưa công ty ngày phát triển Phòng tài kế toán với chức thực công tác kế toán tài công ty không ngừng đổi biến cấu lẫn phương pháp làm việc, bước hoàn thiện nhằm công tác thông tin tài chính xác để cấp lãnh đạo định đắn quản lý điều hành sản xuất kinh doanh công ty Nhược điểm Bên cạnh lí khách quan nhiên công ty số hạn chế sau: - Đội ngũ cán viên chức đào chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng thêm để nâng cao tay nghề Ngoài số nhân viên làm việc tình trạng trái ngành, trái nghề - Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ hợp lý nhiên khối lượng công việc nhiều công ty hạch toán định kỳ hàng tháng tổng hợp vào sổ kế toán khó khăn công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 59 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 CHƯƠNG IV MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY I MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY Khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán, đơn vị cần phải thống theo quy định Bộ Tài nội dung phương pháp tài khoản Tại công ty nên mở tài khoản kế toán để ghi chép phản ánh theo quy định, hàng tháng phải lập hai cân đối kế toán: bảng cân đối kế toán phản ánh tài sản, nguồn vốn công ty bảng cân đối kế toán tài sản toàn khối hạch toán tập trung Công ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ hợp lý Tuy nhiên để đáp ứng với trình độ chuyên môn kế toán cao nên tổ chức lớp học nhằm nâng cao nghiệp vụ kế toán Việc tuyển nhân viên cần người nắm vững chuyên môn đạo đức nghề nghiệp để đảm trách nhiệm công việc Việc tổ chức công tác kiểm soát, kiểm tra nội cần phải coi trọng giúp nâng cao hiệu quản lý, cần nghiên cứu để tìm phương hướng để sử dụng máy tính vào công tác kế toán làm giảm nhẹ máy giúp nâng cao hiệu làm việc II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN "VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN" TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY Theo em công ty nên sử dụng tài khoản 136- phải thu nội để hạch toán khoản, doanh thu bến xe định kỳ phải nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp 60 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 sở công ty Ngoài cần hạch toán chi tiết theo đơn vị có quan hệ theo dõi riêng khoản phải thu Có thể sử dụng mẫu sổ sau: Sổ chi tiết tài khoản 136 - phải thu nội Chứng từ Số Ngày hiệu tháng Diễn giải TK đối ứng Phát sinh Nợ Số dư Có Nợ Có Số dư đầu kỳ …………………………… …………………………… Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Sổ tài khoản 136 - phải thu nội Chứng từ Số Ngày hiệu Diễn giải tháng TK Đối ứng Số tiền Nợ Có ……………………… ……………………… Cộng Báo cáo thực tập tốt nghiệp 61 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 Khi hạch toán khoản phải thu khách hàng công ty khoản tạm ứng phát sinh Công ty nên hạch toán chi tiết cho đối tượng sau lên sổ tổng hợp cần phải có sổ để tiện cho việc cân đối, tra giám sát chặt chẽ tình hình thu chi doanh nghiệp bảo toàn số vốn cho công ty: Có thể sử dụng mẫu sổ tài khoản 131,141 sau: Chứng từ Số Ngày hiệu tháng Diễn giải TK Đối ứng Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ ……………………… ……………………… Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Ngày tháng năm Thường xuyên đạo phòng nghiệp vụ, tài vụ, kế hoạch bến xe phối hợp phận chuyên môn công tác thu lệ phí bến, dịch vụ bến để thu đủ, thu thời hạn khoản phải thu lái xe, chủ xe thời gian quy định, không để xảy trường hợp nợ đọng tài với công ty Cùng với việc trọng công tác quản lý thu đúng, thu đủ công ty phải thường xuyên đôn đốc thực triệt để tiết kiệm chi phí quản lý để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ngày phát triển mức tăng trưởng năm sau cao năm trước bảo toàn tăng đồng vốn Bến xe thuộc kết cấu hạ tầng sở ngành giao thông Vì Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp vốn để tiến hành đầu tư cải tạo nâng cấp bến xe đảm bảo bến xe đạt tiêu chuẩn ngành Trên số ý kiến đề xuất thân em với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung công Báo cáo thực tập tốt nghiệp 62 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thuý - K54 KT5 tác kế toán vốn tiền khoản phải toán nói riêng công ty quản lý bến xe Hà Tây KẾT LUẬN Trong thời gian trình độ có hạn, với doanh nghiệp quản lý kinh doanh phức tạp Số liệu thực tế chưa nhiều, xong góc độ sinh viên thực tập với hiểu biết kinh nghiệm kế toán chưa nhiều thời gian hạn chế Đặc biệt kinh nghiệm phân tích đánh giá em chưa sâu sắc Em tìm hiểu vấn đề nêu báo cáo thực tập Vì chuyên đề thực tập em tránh khỏi thiếu sót, nên em mong ưu ái, quan tâm bảo thầy, cô để chuyên đề thực tập em hoàn thiện Kết lời, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban Lãnh đạo Công ty Quản lý bến xe Hà Tây tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập Công ty Em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bác, cô, chú, Công ty Quản lý bến xe Hà Tây nhiệt tình giúp đỡ mặt thực tiễn cung cấp cho em tài liệu quan trọng làm sở nghiên cứu chuyên đề, giúp em hoàn thành báo cáo Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Hoàng Thị Hồng Lê cô Nguyễn Kim Hạnh toàn thể thầy cô giảng dạy Khoa Kinh tế – Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp 63
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán , Luận văn kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán , Luận văn kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán , THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY, b. Tổ chức bộ máy lao động chức năng nhiệm vụ từng phòng bến xe, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY, Hạch toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty quản lý bến xe Hà Tây, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY, I. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay