Luận văn hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

72 596 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:28

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, điều kiện kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Bên cạnh mặt thuận lợi không tí mặt khó khăn thắc mắc với doanh nghiệp Vì muốn đảm bảo ưu cạnh tranh thu lợi nhuận cao hoạt động sản xuất kinh doanh Điều đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng tìm tòi sáng tạo, sản xuất sản phẩm có chất lượng mẫu mã đẹp, hợp thị yếu người tiêu dùng, yếu tố quan trọng khác sản phẩm phải có giá thành hạ, phù hợp với sức mua người tiêu dùng Muốn doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm có nghĩa doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Để nắm bắt kịp thời đầy đủ thông tin bên bên doanh nghiệp, nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, kế toán công cụ quan trọng thiếu hệ thống công cụ quản lý sản xuất kinh doanh Trong công tác kế toán, kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm phần hành quan trọng Việt Nam trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước tiến tới trở thành quốc gia công nghiệp Vì ngành sản xuất vật liệu xây dựng đóng góp vai trò chủ yếu việc sản xuất tạo sở vật chất cho kinh tế quốc dân… sản phẩm ngành phục vụ cho lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng sở hạ tầng nâng cao lực cho kinh tế Vốn đầu tư vào xây dựng tăng mạnh, đòi hỏi quản lý nguồn vốn đầu tư có hiệu khắc phục tình trạng lãng phí, chống thất thoát vốn sản xuất Cho nên công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần sản xuất thương mại Viglacera trọng SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Qua thời gian thực tế kiến thức học tập nên em chọn đề tài: "Hoạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm" mong góp phần nhỏ bé vào trình kế toán công ty Ngoài phần mở đầu nội dung chuyên đề chia làm phần: Phần I: Các vấn đề chung CP sản xuất tính giá thành sản phẩm Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Phần III: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Để hoàn thành chuyên đề, em nhận hướng dẫn tận tình cô giáo Phan Thị Thúy Quỳnh giúp đỡ cán phòng Tài kế toán công ty Tuy nhiên, thời gian thực tế chưa nhiều trình độ hạn chế nên viết em không tránh khỏi thiếu sót, em kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo cán phòng Tài - Kế toán công ty để đề tài em hoàn thiện Em xin tiếp thu ý kiến chân thành cảm ơn cô giáo Phan Thị Thúy Quỳnh cán phòng Tài kế toán công ty cổ phần sản xuất thương mại Viglacera nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHẦN I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA NGÀNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Chi phí định nghĩa theo nhiều phương diện khác Chi phí biểu cách trừu tượng biểu tiền hao phí lao động sống lao động vật hóa phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí phí tổn nguồn lực, tài sản cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt ban hành theo định 165/2002/QĐ-BTC "Chi phí Tổng giá trị khoản làm giảm lợi ích kinh tế kỳ kế toán hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông chủ sở hữu có nhiều quan điểm, hình thức thể chi phí tất thừa nhận vấn đề chung: chi phí phí tổn tài nguyên, vật chất, lao động phải phát sinh gắn liền với mục đích kinh doanh chất kinh tế chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bản chất kinh tế giúp nhà quản trị phân biệt chi phí chi tiêu chi phí với vốn Thật chi phí gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh tài trợ từ vốn kinh doanh bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh Chính doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề quản lý chi phí nhằm tiết kiệm chi phí trình sản xuất kinh doanh II KHÁI NIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT CHỦ YẾU Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ có liên quan SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ định (tháng, quý, năm) Nói cách khác, chi phí biểu tiền toàn trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu a Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế (yếu tố chi phí) - Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế địa điểm phát sinh, chi phí phân theo yếu tố Cách phân loại giúp cho việc xây dựng phân tích định mức vốn lưu động việc lập, kiểm tra phân tích dự toán chi phí Theo quy định hành Việt Nam, toàn chi phí chi làm yếu tố sau: + Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ… sử dụng vào sản xuất kinh doanh (loại trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi với nhiên liệu, động lực) + Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng vào trình sản xuất kinh doanh kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi) + Yếu tố tiền lương khoản phụ cấp lương: phản ánh tổng số tiền lương phụ cấp mang tính chất lượng phải trả cho người lao động + Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ qui định tổng số tiền lương phụ cấp lương phải trả lao động + Yếu tố khấu hao TSCĐ: phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích kỳ tất TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh kỳ + Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn chi phí dịch vụ mua dùng vào sản xuất kinh doanh + Yếu tố chi phí khác tiền: phản ánh toàn chi phí khác tiền chưa phản ánh vào yếu tố dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp b Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế chi phí (khoản mục chi phí) Căn vào ý nghĩa chi phí giá thành sản phẩm để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí phân theo khoản mục cách phân loại dựa vào công dụng chi phí mức phân bổ chi phí cho đối tượng Giá thành toàn sản phẩm bao gồm khoản mục chi phí sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp toàn chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho trình sản xuất chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ + Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lương khoản phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất, khoản trích theo tiền lương công nhân sản xuất kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… + Chi phí sản xuất chung: khoản chi phí sản xuất liên quan đến việc phục vụ quản lý sản xuất phạm vi phân xưởng đội sản xuất, chi phí sản xuất chung bao gồm yếu tố chi phí sản xuất sau - Chi phí nhân viên phân xưởng bao gồm chi phí tiền lương, khoản phải trả, khoản trích theo lương nhân viên phân xưởng đội sản xuất - Chi phí vật liệu: bao gồm chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng sản xuất với mục đích phục vụ quản lý sản xuất - Chi phí dụng cụ: bao gồm chi phí công cụ, dụng cụ phân xưởng để phục vụ sản xuất quản lý sản xuất - Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm toàn chi phí khấu hao TSCĐ thuộc phân xưởng sản xuất quản lý sử dụng SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm chi phí dịch vụ mua dùng cho hoạt động phục vụ quản lý sản xuất phân xưởng đội sản xuất - Chi phí khác tiền: khoản trực tiếp tiền dùng cho việc phục vụ quản lý sản xuất phân xưởng sản xuất + Chi phí bán hàng: chi phí lưu thông chi phí tiếp thị phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ loại chi phí có: chi phí quảng cáo, giao hàng, giao dịch, hoa hồng bán hàng, chi phí nhân viên bán hàng chi phí khác gắn liền đến bảo quản tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa… + Chi phí quản lý doanh nghiệp: khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh có tính chất chung toàn doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: chi phí nhân viên quản lý chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ dùng chung toàn doanh nghiệp, loại thuế, phí có tính chất chi phí, chi phí tiếp khách, hội nghị Ý nghĩa công tác quản lý chi phí sản xuất trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Chỉ tiêu doanh nghiệp chi ra, giảm túy tài sản, không để khoản dùng vào việc dùng nào? tiêu kỳ doanh nghiệp bao gồm tiêu cho trình mua hàng, trình sản xuất kinh doanh, tiêu cho trình mua hàng làm tăng tài sản doanh nghiệp, tiêu cho trình sản xuất kinh doanh làm cho khoản tiêu dùng cho trình sản xuất kinh doanh tăng lên Chi phí kinh doanh bao gồm toàn phận tài sản tiêu dùng hết cho trình sản xuất kinh doanh kỳ, số tiêu dùng cho trình sản xuất kinh doanh kỳ số tiêu dùng cho trình sản xuất tính nhập phân bổ vào chi phí kỳ Ngoài ra, khoản chi phí phải trả (chi phí SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trả trước) tiêu kỳ tính vào chi phí kỳ Như vậy, tiêu chi phí doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với nhau, đồng thời có khác lượng thời điểm phát sinh, mặt khác, chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên tài trợ vốn kinh doanh bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu không gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh nên tài trợ từ nguồn khác nhau, lấy từ quỹ phúc lợi, trợ cấp từ nguồn khác nhau, lấy từ quỹ phúc lợi trợ cấp Nhà nước không bù đắp từ thu nhập hoạt động kinh doanh - Xét thực chất chi phí sản xuất kinh doanh chuyển dịch vốn doanh nghiệp vào đối tượng tính giá định Nó vốn doanh nghiệp bỏ vào trình sản xuất kinh doanh Vì vậy, để quản lý có hiệu kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh mình, nhà quản trị doanh nghiệp cần biết số chi phí chi cho loại hoạt động, loại sản phẩm, dịch vụ kỳ bao nhiêu, số chi phí chi cấu thành số sản phẩm lao vụ, dịch vụ hoàn thành III GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn hao phí lao động sống cần thiết lao động vật hóa tính khối lượng kết sản phẩm lao vụ, dịch vụ hoàn thành định Giá thành sản phẩm tiêu mang tính giới hạn xác định vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan Phân loại giá thành sản phẩm a Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian sở số liệu tính giá thành SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Theo cách này, tiêu giá thành chia thành giá thành kế hoạch giá thành định mức, giá thành thực tế + Giá thành kế hoạch : giá thành kế hoạch xác định trước bước vào kinh doanh sở giá thành thực tế kỳ trước định mức, dự toán chi phí kỳ kế hoạch + Giá thành định mức: giá thành kế hoạch, giá thành định mức xác định trước bắt đầu sản xuất sản phẩm Tuy nhiên khác với giá thành kế hoạch xây dựng sở định mức bình quân tiên tiến không biến đổi suốt kỳ kế hoạch, giá thành định mức xác định sở định mức chi phí hành thời điểm định kỳ kế hoạch nên giá thành định mức thay đổi phù hợp với thay đổi định mức chi phí đạt trình thực kế hoạch giá thành + Giá thành thực tế: tiêu xác định sau kết thúc trình sản xuất sản phẩm dựa sở chi phí thực tế phát sinh trình sản xuất sản phẩm Cách phân loại có tác dụng việc quản lý giám sát chi phí xác định nguyên nhân vượt (hụt) định mức chi phí kỳ kế toán Từ điều chỉnh kế hoạch định mức cho phù hợp b Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán Theo phạm vi phát sinh chi phí, tiêu giá thành chia thành giá thành sản xuất giá thành tiêu thụ - Giá thành sản xuất (còn gọi giá thành công xưởng) tiêu phản ánh tất chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm phạm vi phân xưởng sản xuất - Giá thành tiêu thụ: (còn gọi giá thành toàn hay giá thành đầy đủ, tiêu phản ánh toàn khoản chi phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Giá thành tiêu thụ tính theo công thức sau: SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp = + + => Cách phân loại có tác dụng giúp cho nhà quản lý biết kết kinh doanh (lãi, lỗ) mặt hàng, loại dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh Tuy nhiên hạn chế định đưa lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý cho loại dịch vụ nên cách phân loại mang ý nghĩa học thuật, nghiên cứu c Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm - Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn khoản chi phí hao phí lao động sống lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ hoàn thành Về thực chất chi phí giá thành mặt khác trình sản xuất Chi phí sản xuất phản ánh mặt kết sản xuất Tất khoản chi phí phát sinh (phát sinh kỳ, kỳ trước chuyển sang) chi phí tính trước có liên quan kỳ tạo nên tiêu giá thành sản phẩm Nói cách khác, giá thành sản phẩm biểu tiền toàn khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ kỳ có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành kỳ * Sơ đồ mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất phát sinh kỳ Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Qua sơ đồ ta thấy: AC = AB + BD - Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel hay = + IV ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM + Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất - Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh kỳ phải kế toán tập hợp theo phạm vi giới hạn định SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Đối tượng kế toán chi phí sản xuất phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí sản xuất khâu việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất + Đối tượng tính giá thành loại sản phẩm công nghiệp lao vụ mà doanh nghiệp sản xuất hoàn thành đòi hỏi phải tính giá thành đơn vị + Tập hợp trực tiếp - Chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán chi phí sản xuất riêng biệt - Có thể vào chứng từ ban đầu Để hạch toán trực tiếp cho đối tượng riêng biệt - Tập hợp trực tiếp đảm bảo tính xác cao áp dụng tối đa phương pháp điều kiện cho phép + Phân bổ gián tiếp: - Điều kiện áp dụng: chi phí phát sinh có liên quan nhiều đối tượng kế toán chi phí Không ghi chép ban đầu riêng cho đối tượng, phải tập hợp cho nhiều đối tượng VI NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM : Kế toán doanh nghiệp cần phải xác định rõ nhiệm vụ việc tổ chức kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm cần nhận thức đắn vai trò kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm toàn hệ thống kế toán doanh nghiệp, quan hệ với phận kế toán có liên quan kế toán yếu tố chi phí tiền đề kế toán chi phí tính giá thành - Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất đặc điểm sản phẩm khả hoạch toán, yêu cầu quản lý cụ thể doanh nghiệp để lựa chọn, xác định đắn đối tượng kế toán chi phí sản xuất lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo phương án phù hợp với điều kiện doanh nghiệp SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Doanh nghiệp phải đảm bảo thống phương pháp hạch toán niên độ kế toán Doanh nghiệp chọn phương pháp hạch toán phải sử dụng hết chu kỳ kế toán (1 năm) phép thay đổi Ví dụ doanh nghiệp chọn phương pháp hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phương pháp FIFO Trường hợp có thay đổi sách phương pháp kế toán chọn phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh báo cáo tài + Doanh nghiệp phải đảm bảo thống hệ thống tài khoản sổ kế toán - Nguyên tắc phù hợp loại hình kinh doanh doanh nghiệp sản xuất, điều kiện sở vật chất phù hợp + Doanh nghiệp đảm bảo phù hợp quy mô hoạt động + Sự phù hợp yêu cầu trình độ quản lý +Doanh nghiệp phải tính đến khả hạch toán đơn vị; phù hợp nhân thay đổi nhân + Việc ghi nhận chi phí phải phù hợp Đó phù hợp ghi nhận doanh thu chi phí ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu khoản chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ Ngoài ra, tổ chức công tác kế toán phải có thận trọng, chi phí ghi nhận kho có chứng khả phát sinh chi phí Nhận xét chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Quá trình hoạt động sản xuất kế toán công ty từ thành lập đạt kết đáng khích lệ, thể chặng đường phấn đấu không ngừng toàn thể cán công nhân viên công ty Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm với mở rộng không ngừng quy mô sản xuất khiến sản phẩm công SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 58 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ty ngày thích nghi với nhu cầu thị trường, tạo điều kiện để bước hòa nhập với xu phát triển chung kinh tế quốc dân Khi kinh tế nước ta chuyển sang chế thị trường quan nhạy bén chế kinh tế mới, công ty cổ phần sản xuất thương mại Viglacera có phát triển nhanh Sự động, linh hoạt với việc ứng dụng kịp thời công nghệ thông tin vào công tác kế toán công ty bước phát huy hiệu quả, giảm bớt khối lượng ghi chép, hạch toán cung ứng thông tin nhanh chóng, kịp thời cho ban lãnh đạo công ty, giúp ban lãnh đạo công ty đưa định đắn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Nhận thức việc đưa giải pháp phù hợp điều kiện thực sở sản phẩm phân tích đánh giá cách đầy đủ, khách quan tình hình quản lý công ty mà nội dung chủ yếu công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, công ty cố gắng nghiên cứu tìm biện pháp cụ thể quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cho phù hợp với điều kiện cụ thể Song nói nghĩa hạn chế công tác kế toán công ty Dưới góc độ sinh viên thực tập lần quen với thực tế, em xin nêu số ý kiến nhận xét công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty nói riêng sau: 3.1 Những ưu điểm công tác tổ chức quản lý kế toán công ty - Tại công ty nghiệp vụ kinh tế phát sinh cập nhật thường xuyên, đầy đủ vậy, công ty đảm bảo cho việc lập nộp báo cáo kịp thời cho cấp đơn vị chủ quản vào cuối quý - Công ty xây dựng giá thành định mức sở định mức tiêu hao nguyên vật liệu chính, định mức tiền lương… làm thước đo xác để xác định kết sử dụng loại vật tư, tiền vốn… giải pháp công ty áp dụng sản xuất kinh doanh SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 59 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Hình thức tổ chức máy kế toán phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty Việc tổ chức máy kế toán gọn nhẹ, hợp lý hoạt động có nề nếp, kinh nghiệm Các cán kế toán có trình độ nghiệp vụ cao nắm vững chế độ vận dụng cách linh hoạt, tác phong làm việc khoa học, có tinh thần tương trợ lẫn công việc Song có điểm công ty nên xem xét lại không nên để kế toán viên kiêm nhiệm thủ quỹ, làm trái với nguyên tắc kế toán - Hình thức nhật ký chung sử dụng công ty hoàn toàn phù hợp với hình thức kế toán máy tạo thuận lợi cho công ty việc giới hóa công tác kế toán - Đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nề nếp đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hành, phù hợp với điều kiện công ty đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tạo điều kiện để công ty thực tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Đây mặt tích cực mà công ty xác định chuyển sang chế thị trường nhiên kỷ luật hạch toán có vấn đề chưa thực hợp lý, cần nghiên cứu hoàn thiện thêm - Về đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất: Quy trình công nghệ sản xuất bao bì ruột quy trình phức tạp, liên tục sản phẩm sản xuất phải trả qua nhiều công đoạn khác nhau, cấu phân xưởng có nhiều tổ việc công ty xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất công ty theo phân xưởng tạo điều kiện cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tiến hành nhanh chóng - Về kế toán chi phí nguyên vật liệu: công tác kế toán thực nghiêm chỉnh theo chế độ, phiếu xuất kho NVL cập nhật đầy đủ, kịp thời tạo thuận lợi cho việc tính giá vật liệu xuất kho tính giá thành sản phẩm Ngoài ra, công ty mở sổ ghi chép phù hợp với hình thức kế toán áp dụng công ty Hệ thống kế toán mở chi tiết TK cấp cấp SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 60 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp giúp tập hợp chi phí sản xuất dễ dàng thuận tiện việc ứng dụng kế toán máy - Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp: công ty áp dụng hình thức trả lương sản phẩm, khuyến khích người lao động làm việc hàng hóa, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, công tác hạch toán tiền lương thực nghiêm túc, chế độ quy định - Về kế toán chi phí sản xuất chung: công tác kế toán tiến hành tương đối theo quy định - Tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo quan điểm công ty giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng vật liệu phân xưởng công ty vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ tính chất sản phẩm để áp dụng phương pháp Theo đó, toàn chi phí chế biến tính hết cho thành phẩm Vì sản phẩm dở dang bao gồm giá trị vật liệu Điều thuận tiện phù hợp cho công ty - Về đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành: Để giảm bớt tính phức tạp công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành cho sản phẩm công ty xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm bao bì hoàn thành chu kỳ sản xuất ngắn, xen kẽ liên tục nên tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo định kỳ tính giá thành phù hợp 3.2 Những mặt hạn chế tồn công tác quản lý kế toán công ty - Khoản mục chi phí NVL trực tiếp dùng cho sản xuất công ty sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính, công ty hạch toán số vật liệu thừa chưa dùng vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Điều chưa hợp lý - Cán công nhân viên nghỉ phép không tháng khiến việc trích tiền lương nghỉ phép tháng khác nhau, có tháng nhiều, có tháng ít, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất giá thành sản phẩm SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 61 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Khoản chi vặt thuộc lĩnh vực phúc lợi (chi sinh hoạt đoàn viên) tập hợp vào khoản mục chi phí sản xuất chung không hợp lý số lượng công nhân lớn chi phí cho lần sinh hoạt đoàn viên nhỏ so với tổng chi phí sản xuất ảnh hưởng phần tới giá thành sản phẩm Việc tính khấu hao TSCĐ công ty theo tháng Việc tính khấu hao theo tháng có tác dụng bình ổn giá lại không phản ánh xác khoản chi phí công ty bỏ để sản xuất sản phẩm hiệu kinh doanh - Công ty xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm hoàn thành gồm sản phẩm má phanh bao bì Carton Mỗi sản phẩm lại gồm nhiều loại khác tính giá thành theo đơn vị m2, kg Do đó, công ty cần phân biệt loại sản phẩm theo đơn đặt hàng khách hàng có yêu cầu kỹ thuật, mẫu mã khác đối tượng tính giá thành khác Vì đối tượng tính giá thành khác chủng loại sản phẩm II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Sau thời gian ngắn tìm hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bao bì công ty cổ phần sản xuất thương mại Viglacera, góc độ sinh viên thực tập em xin mạnh dạn nêu số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Xác định đối tượng tính giá thành phương pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp Quy trình công nghệ sản xuất bao bì tạo loại sản phẩm bao bì có nhiều chủng loại khác tính giá thành theo đơn vị m2, kg Chi phí để sản xuất loại bao bì khác dẫn đến giá thành sản phẩm chúng khác Chẳng hạn, giá thành bao bì cũ hợp thạch bàn khác với giá thành hợp hữu hưng hợp carton lớp… Thực tế xem SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 62 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp xét tình hình tiêu thụ em thấy giá bán loại bao bì khác Do để tính toán xác số lãi số lỗ nhằm định hướng sản xuất, tăng số lượng bao bì có lãi cao, giảm số bao bì có lãi thấp tiêu thụ chậm, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ cho quản trị doanh nghiệp, giúp nhà quản trị định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh Mặt khác công ty sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng lại không tính giá thành theo đơn đặt hàng điều không hợp lý trình xác định đối tượng tính giá thành Doanh nghiệp nên xác định lại đối tượng tính giá thành Khi có đơn đặt hàng khách hay kế toán tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo đơn Đối tượng tính giá thành đơn đặt hàng Toàn chi phí sản xuất phát sinh tập hợp theo đơn không kể số lượng sản phẩm đơn đặt hàng nhiều hay ít, quy trình công nghệ, giản đơn hay phức tạp Khi phân bổ chi phí sản xuất chung phân bổ theo đơn đặt hàng với tiêu chuẩn phù hợp tổng giá thành tổng chi phí tập hợp theo đơn đặt hàng giá thành đơn vị tổng giá thành đơn vị chia cho số lượng sản phẩm đơn Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu Hiện Bộ Tài ban hành định số 15/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 2006 doanh nghiệp nên cập nhật định số 15 có thay đổi bảng biểu, sổ sách, chứng từ doanh nghiệp nên kịp thời áp dụng để thực định mà Bộ Tài ban hành Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu việc cung cấp đầy đủ chứng từ phục vụ cho trình ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh chứng từ cần phải tuân theo quy định, doanh nghiệp áp dụng biểu mẫu theo định 15/2006/QĐ-BTC doanh nghiệp sử dụng phiếu xuất kho SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 63 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHIẾU XUẤT KHO Người nhận hàng: Đơn vị: Địa chỉ: Nội dung: STT Mã kho Tên vật tư TK nợ TK có ĐVT Số lượng Giá Thành tiền Tổng: Với mẫu phiếu xuất kho xác định lượng thực xuất mà không xác định số lượng yêu cầu kèm với phiếu xuất kho phiếu yêu cầu lĩnh vật tư muốn để biết lượng thực xuất lượng yêu cầu cần phải xem hai loại chứng từ Doanh nghiệp nên áp dụng mẫu phiếu xuất kho để tiện theo dõi phù hợp với định Bộ Tài SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 64 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mẫu số: 02-VT Đơn vị: (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC) Bộ phận: Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày….tháng….năm Nợ:…… Số: Có……… Họ tên người nhận hàng:……………….Địa (bộ phận):…………… Lý xuất kho………………………… Xuất kho (ngăn lô)………………….Địa điểm: STT Tên, nhãn hiệu, quy cách Mã số ĐVT A B C D Cộng x x Số lượng Yêu Thực cầu xuất x x Đơn giá Thành tiền x x Tổng số tiền (Viết chữ):…………………… Số chứng từ gốc kèm theo………………………… Ngày… tháng… năm Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Về tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu phù hợp - Như biết giá thành sản phẩm có vai trò định với mức lợi nhuận phân xưởng, mà giá thành làm lại phụ thuộc vào chi SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 65 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phí sản xuất, sản xuất nguyên vật liệu Chi phí chiếm tỷ trọng cao giá thành sản phẩm Chính trình sửa chữa sản phẩm phải tiến hành tiết kiệm tối đa, phải tổ chức tốt khâu nguyên vật liệu, định mức tiêu hao NVL phải xây dựng chặt chẽ sát với thực tế Để giảm bớt tiêu hao nguyên vật liệu với mức tối thiểu, xây dựng phương án định mức tiêu hao vật tư so với thực tế đảm bảo chất lượng sản phẩm, thiết cán công nhân viên phái có ý thức, trách nhiệm cao sản xuất, nâng cao suất sử dụng máy móc, thiết bị, sử dụng hết công suất máy, tăng suất lao động tạo nhiều sản phẩm có chất lượng cao Việc cung cấp nguyên vật liệu phải đảm bảo chất lượng đồng phục vụ cho sản xuất tốt Bên cạnh đó, công ty nên tích cực sâu vào nghiên cứu thị trường mở rộng quan hệ với đối tác quan hệ làm ăn Về bảng phân bổ tiền lương BHXH Theo em, công ty không nên tính tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất nhân viên phân xưởng vào lương mà nên đưa vào cột lương bảng phân bổ tiền lương BHXH, nhằm thể tách bạch khoản tiền lương đồng thời đảm bảo xác khoản tiền lương đó: - Lương tiền lương trả công cho nhân viên thời gian làm việc thực tế - Lương phụ tiền lương trả cho công nhân viên thời gian ngừng việc như: nghỉ lễ, nghỉ phép, học, họp theo chế độ quy định Căn vào bảng chấm công, đơn giá lương thời gian xác định tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất nhân viên phân xưởng bao bì, sau đưa cột lương phụ vào bảng phân bổ tiền lương BHXH Về trích trước tiền lương nghỉ phép Trong thời gian qua công nhân nghỉ phép không tháng tạo biến động chi phí sản xuất kỳ Do vậy, công ty cần SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 66 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp xem xét nhu cầu nghỉ phép lập kế hoạch trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất Kế toán ghi sổ nhật ký chung Sổ TK 622, TK 335 (TK chi tiết, TK có liên quan) từ bảng phân bổ tiền lương BHXH theo định khoản Nợ TK 622 Có TK 335 Số trích trước bán hàng Khi tính tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất nghỉ phép kế toán ghi: Nợ TK 335 Có TK 334 Số tiền nghỉ phép thực tế phát sinh Công thức: = x Tỷ lệ trích trước Tỷ lệ trích trước = x 100% Hiện công ty chưa mở TK tổng hợp 335 Chi phí phải trả TK chi tiết có liên quan để theo dõi tình hình, nghiệp vụ liên quan đến khoản chi phí phải trả Do công ty nên xem xét mở thêm TK 335 Về kế toán thiệt hại sản xuất Hiện công ty chưa có biện pháp cụ thể sản phẩm hỏng Mặc dù thiệt hại không đáng kể công ty nên có biện pháp hạch toán cụ thể để đến có cố xảy kế toán không lúng túng trình hạch toán Đối với sản phẩm hỏng định mức hoạch toán kế toán đưa vào tài khoản chi phí TK 621, 622, 627, để cuối kỳ kết chuyển vào tài khoản 154 tính giá thành sản phẩm Với sản phẩm hỏng phân xưởng bao bì hạch toán CP vào tài khoản tương ứng TK 6214, 6224, 627, 1544 Với sản phẩm hỏng phân xưởng má phanh ô tô hạch toán vào TK 6212, 6222, 627, 1542 SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 67 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đối với sản phẩm hỏng định mức công ty nên tìm hiểu rõ nguyên nhân để tiện theo dõi + Nguyên nhân hỏng cá nhân hay tổ, đội cần có hình thức phạt bồi thường theo giá trị sản phẩm hoàn thành sản xuất ra: Nợ TK 138 Có TK 154 Giá trị sản phẩm hỏng trừ vào lương công nhân Nợ TK 334 Có TK 154 Giá trị sản phẩm hỏng Nếu trừ vào thu nhập doanh nghiệp Nợ TK 811 Có TK 154 Giá trị sản phẩm hỏng Về kiểm tra đánh giá sản phẩm dở dang Công ty xác định CP sản phẩm làm dở cuối tháng đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu Phương pháp tương đối phù hợp với điều kiện sản xuất công ty Tuy nhiên việc không tách biệt vật liệu thừa chưa dùng đến tổng số VLC dùng cho sản xuất chưa xác Theo em công ty nên có biện pháp quản lý cụ thể sau: + Đối với nguyên vật liệu sử dụng kỳ sau phân xưởng tiến hành nhập kho lại để bảo quản nguyên vật liệu sử dụng cho mục đích khác + Đối với nguyên vật liệu có thẻ sử dụng kỳ sau phân xưởng lập phiếu báo cáo vật tư cuối kỳ làm liên - Liên thứ nhất: gửi lên phòng kế toán để theo dõi phản ánh lượng vật tư cuối kỳ làm liên - Liên 2: giao cho phòng kho vật tư để phòng vật tư lập kho mua nguyên vật liệu cho kỳ sau xác, hợp lý Sau nhận phiếu báo vật tư, kế toán tiến hành định khoản Nợ TK 152 NVL thừa không sử dụng nhập lại SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 68 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Có TK 621 kho Mua phiếu báo vật tư cuối kỳ sau: Công ty cổ phần sản xuất Thương mại Viglacera 676 Hoàng Hoa Thám - Tây Hồ - Hà Nội PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN CUỐI KỲ Bộ phận sử dụng: phân xưởng sản xuất bao bì STT Tên, nhãn hiệu quy cách vật tư Mã vật tư ĐVT Số lượng Lý Ngày……tháng… năm Bộ phận sử dụng (Ký, họ tên) SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 69 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập công ty cổ phần sản xuất Thương mại Viglacera em nhận thấy công tác tổ chức quản lý công ty nói chung, công tác kế toán nói riêng, đáp ứng yêu cầu đặt kinh tế thị trường Bên cạnh đó, công ty có biện pháp thích hợp nhằm hoàn thiện công tác quản lý công ty phát huy vai trò trình phát triển Đối với doanh nghiệp, quản lý vấn đề kế toán công cụ đắc lực, không cung cấp thông tin cho nhà cung cấp, nhà quản lý… mà giúp ban lãnh đạo, nhà quản lý đưa định đắn, kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trên sở kiến thức thu nhận trong thời gian học tập trường Trung học dân lập Kinh tế kỹ thuật tổng hợp Hà Nội, kết hợp với trình thực tiễn công ty cổ phần sản xuất thương mại Viglacera, em học hỏi số kết nghiên cứu định - Tìm hiểu vấn đề chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Từ nhận thức tầm quan trọng công tác kế toán Nắm vững chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm phân loại chi phí, giá thành sử dụng kế toán tài - Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bao bì công ty.Em nghĩ tập hợp chi phí sản xuất đầy đủ xác, kế toán đưa giá thành sản xuất phù hợp, chìa khóa việc sản xuất kinh doanh có hiệu - Đề xuất số ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kế toán có hiệu Với thời gian ngắn thực tập công ty, em có hội tiếp cận thực tiễn nhiên thời gian chưa đủ để em tìm hiểu sâu rộng SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 70 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý lao động hoạt động khác công ty Thêm vào đó, từ kiến thức học trường thực tiễn nhiều khoảng cách Vì vậy, vấn đề nêu chuyên đề tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thành chuyên đề hoàn chỉnh Cuối cùng,cảm ơn cán phòng tài - kế toán Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Viglacere, đặc biệt cô giáo Phan Thị Thúy Quỳnh trường THDL kinh tế kỹ thuật tổng hợp kế toán trưởng Đỗ Trọng Tấn nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 71 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC SVTH: Thái Thị Liên - Lớp KT204 72 [...]... công trực tiếp và chi phí sản xuất chung cần được kết chuyển sang TK 154 để tính giá thành TK 154 "chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" dùng để tập hợp chi phí sản xuất phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm - Kết cấu TK 154 như sau: Bên nợ: kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất sản phẩm trong kỳ Bên có: giá thành sản phẩm trong kỳ hoàn thành + Các khoản giảm giá thành: Dư nợ: Chi phí sản xuất kinh doanh... trích khấu hao tài sản cố định, tiền điện, công cụ dụng cụ xuất dùng… Và chi phí để mua quần áo bảo hộ cho công nhân cũng tính vào chi phí sản xuất chung • Phương pháp tính giá thành sản phẩm: Do quy trình công nghệ sản xuất không phức tạp và quy mô sản xuất nhỏ vì vậy công ty đã tiến hành tính giá thành theo phương pháp giản đơn 2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm SVTH: Thái... hợp chi phí sản xuất: là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm - Đối tượng tính giá thành: là loại sản phẩm và đơn vị sản phẩm do quy trình sản xuất tạo ra hoàn thành trong quy trình công nghệ nàykhông có sản phẩm dở dang Do vậy đối tượng tập hợp chi phí trùng với đối tượng tập hợp tính giá thành và ngược lại Kỳ tính giá thành thường là cuối tháng, cuối năm Z = Dđk + C - Dck - Nếu có sản phẩm. .. khoản chi phí theo nguyên tắc những chi phí được bỏ vào 1 lần từ đầu quy trình công nghệ thì dược tính cho đơn vị sản phẩm làm dở và đơn vị sản phẩm hoàn thành như nhau (những chi phí này thường là chi phí NVLTT) Những chi phí được bỏ vào quá trình sản xuất lần 2 theo mức độ sản xuất gia công chế biến thì được tính cho sản phẩm làm dở theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương Xác định sản lượng sản. .. công ty Sản phẩm sản xuất chính của công ty má phanh ô tô và bao bì Carton, hai sản phẩm này được sản xuất tại hai phân xưởng khác nhau Chi phí để sản xuất hai sản phẩm này được hạch toán riêng không liên quan đến nhau Do đó chi phí sản xuất của doanh nghiệp được tập hợp theo từng phân xưởng sản xuất và đối tượng tính giá thành là từng m 2 bao bì Carton và từng kg má phanh ô tô • Chi phí sản xuất của... theo nhóm sản phẩm + Đối tượng tính giá thành: Theo từng kích cỡ, quy cách hoặc phẩm chất Tỷ lệ giá thành = = x Tỷ lệ giá thành Giá thành đơn vị = * Phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ - Kết quả của quá trình sản xuất sản phẩm doanh nghiệp không những thu được sản phẩm chính mà còn thu được một số sản phẩm phụ nhưng sản phẩm phụ không phải là đối tượng tính giá thành chính vì thế doanh nghiệp... công đoạn của từng sản phẩm để xác định chi phí sản xuất dở dang của từng công đoạn Sau đó tổng hợp lại để có thể chi phí sản xuất tính cho sản phẩm dở dang của từng loại sản phẩm trên cả quy trình công nghệ 1.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm + Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp) - Điều kiện áp dụng: quy trình công nghệ sản xuất chỉ tạo ra một loại sản phẩm đối với khối... kiểm kê sản phẩm dở không cần xác định mức độ sản phẩm hoàn thành - Nhược điểm: Tính toán không chính xác Vì trong giá tị sản phẩm làm dở không tính các chi phí khác như chi phí sản xuất chung - Điều kiện áp dụng: nên áp dụng ở các doanh nghiệp mà chi phí NVLTT chi m tỷ trọng lộn trong tổng chi phí, khối lượng sản phẩm làm dở không nhiều, thường ổn định dưới các kỳ + Ước lượng sản phẩm hoàn thành tương... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Đối tượng tính giá thành: là từng loại sản phẩm chính hoàn thành và đơn vị sản phẩm chính hoàn thành Nội dung: - Để xác định cho mỗi loại sản phẩm một hệ thống số tính giá thành trong đó loại sản phẩm có hệ số bằng 1 được coi là sản phẩm tiêu chuẩn - Căn cứ vào qui đổi sản lượng thực tế của từng loại sản phẩm theo hệ số giá thành để xác định tiêu chuẩn phân bổ * Phương... về chi phí, giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra được các quyết định nhanh chóng, phù hợp với quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Là toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ * Chứng từ áp dụng: Căn cứ vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , Luận văn hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , Luận văn hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay