Kế toán vốn bằng tiền ở công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn

43 604 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:28

Lời nói đầu Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất phơng châm giáo dục đào tạo Đảng ta, nhà trờng Xã hội chủ nghĩa Từ yêu cầu đó, sau đợc học xong phần lý thuyết chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trờng cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng lý luận học đợc vào sản xuất, vừa nâng cao lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ đợc công việc sau tốt nghiệp trờng công tác quan, xí nghiệp nhanh chóng hoà nhập đảm đơng nhiệm vụ đợc phân công L sinh viên chuyên nghành kế toán, thời gian thực tập công ty , đợc giúp đỡ tận tình cô giáo hớng dẫn Lê Thị nh Tuyết Quý công ty , em quan tâm tìm hiểu hoạt động công ty đặc biệt công tác kế toán công ty mạnh dạn chọn đề tài : Kế Toán Vốn Bằng Tiền Với đề tài em tìm hiểu nghiên cứu rút kinh nghiệm hiểu biết cho thân đồng thời mạnh dạn bày tỏ vài ý kiến hy vọng giúp ích cho hoạt động kế toán công ty thời gian tới Nội dung báo cáo Lời mở đầu Kết luận, chuyên đề gồm chơng : Chơng 1: Tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh công tác kế toán Công ty T Vấn Xây Dựng Phát Triển Nông Thôn Chơng 2: Chuyên đề kế toán vốn tiền Chơng 3: Một số ý kiến nhận xét công tác kế toán Vốn tiền Công ty T Vấn Xây Dựng Phát Triển Nông Thôn Vì thời gian thực tập công ty có hạn thiếu kinh nghiệm nên báo cáo em cha đợc tốt Rất mong đợc thầy cô giáo Quý công ty T Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn góp ý kiến để báo cáo đợc hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn cô giáo hớng dẫn Lê Thị ánh Tuyết ông Phạm Danh Thuyên- giám đốc công ty T Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn tập thể nhân viên phòng kế toán- tài công ty giúp đỡ em để hoàn thành báo cáo Chơng Tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh công tác kế toán công ty t vấn xây dựng phát triển nông thôn i Một số nét kháI quát công ty t vấn xây dựng phát triển nông thôn Quá trình hình thành phát triển: Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn Doanh nghiệp Nhà Nớc hạng thuộc Bộ Nông Nghiẹp Và Phát Triển Nông Thôn, thành viên hiệp hội T Vấn Xây Dựng Việt Nam Công ty thành lập đợc 31 năm với tiền thân Xí Nghiệp Thiết Kế Kiến Trúc Nông Nghiệp, trực thuộc Cục Xây Dựng Uỷ Ban Nông Nghiệp Trung Ương Trải qua 31 năm thành lập phát triển đến Công ty trở thành đơn vị chuyên môn đầu ngànhvề công tác t vấn xây dựng nông nghiẹp phát triển nông thôn Nội dung ngành nghề kinh doanh: - Lập dự án đầu t Xây dựng công trình công nghiệp thực phẩm, dân dụng, nông nghiệp phát triển nông thôn - Khảo sát địa hình phục vụ lập dự án thiết kế công trình XD - Thiết kế qui hoạch chi tiết khu dân c, khu công nghiệp - Thiết kế lập tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp thực phẩm đến nhóm A; phần XD công trình CN khác nhóm B, C ; công trình thuỷ lợi đến cấp nhóm C ; công trình giao thông cấp - Phạm vi hoạt động địa bàn nớc Quy mô Công ty: Cùng với phát triển kinh tế đất nớc, có đầu t đắn Nhà nớc việc phát triển sở hạ tầng, đặt nông nghiệp vào vị trí quan trọng ngành, ngành T vấn xây dựng ngày phát triển Hoà vào nhịp điệu phát triển đó, Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn không ngừng nâng cao lực sản xuất, góp phần công lao xây dựng nên công trình, đờng nhà máy chế biến thực phẩm lớn đất nớc Công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trờng, tạo nhiều nguồn vốn, nhiều khách hàng, cải tổ nâng cao lực kịp thời đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng đặc biệt tiêu chuẩn chất lợng công trình kiến trúc Có thể khái quát trình hoạt động tăng trởng Công ty qua số tiêu sau: Quy mô hoạt động Công ty t vấn xây dựng ptnt STT Chỉ tiêu Năm Doanh thu đạt Gía vốn hàng bán Lợi nhuận Các khoản nộp NS Vốn cố định Vốn lu động 2000 7.034 6.756 278 420 871 980 2001 7.112 6.831 281 398 871 980 Đơn vị tính: 1.000.000đ Kế hoạch 2002 2003 7.315 6.300 7.206 6.180 109 120 567 650 871 871 980 980 Vốn NSNN cấp Tổng số CBCNV Thu nhập BQ/năm 350 91 18 350 90 18,5 350 95 20,5 350 90 22 Đặc điểm việc tổ chức sản xuất kinh doanh: Công ty T vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn nằm địa bàn Hà Nội, thuận lợi việc tổ chức sản xuất kinh doanh, nhng đặc thù Công ty chuyên lĩnh vực t vấn xây dựng phạm vi nớc nên Công ty chia làm hai phận phận lao động trực tiếp gián tiếp 4.1 Bộ phận lao động trực tiếp: Sản lợng Công ty chủ yếu đợc tạo từ phận trực tiếp, đơn vị thiết kế, xởng thiết kế với chức riêng lĩnh vực t vấn Các đơn vị sản xuất trực tiếp Công ty bao gồm: + Xởng thiết kế số1 + Xởng thiết kế số + Phòng kinh tế Giao thông Thuỷ lợi + Phòng khoa học Công nghệ Môi trờng + Đội khảo sát + Tổ hoàn thiện + Văn phòng đại diện phía Nam - Các xởng thiết kế có chức chuyên thiết kế công trình, có đội ngũ cán kiến trúc s, thạc sỹ xây dựng, có trình độ hiểu biết lớn xây dựng nh chuyên gia lĩnh vực t vấn xây dựng thi công - Các phòng kinh tế, khoa học, có chức riêng lĩnh vực nhằm thực hoàn chỉnh quy trình tạo sản phẩm thiết kế - Các đội lại với tên đủ để thể đợc chức vai trò - Công ty có 01 văn phòng đại diện phía Nam nhằm thuận tiện việc khai thác khu vực tỉnh phía Nam Trong kinh tế thị trờng, cá nhân, tổ chức phát huy hết khả năng, lực cho sản phẩm làm nh để đáp ứng đợc tối đa yêu cầu thị trờng với sản phẩm t vấn 4.2 Bộ phận lao động gián tiếp: Cũng theo mô hình tổ chức hầu hết doanh nhiệp khác, phận quản lý Bộ phận lao động trực tiếp đợc chia thành: + Ban Giám đốc: Bao gồm giám đốc phó giám đốc, có 01 phó giám đốc phụ trách kinh doanh 01 phó giám đốc phụ trách kỹ thuật kiến trúc s, giám đốc phụ trách chung hoạt động Công ty + Phòng kế toán: Quản lý công ty lĩnh vực tài chính, kế toán nhằm phục vụ phản ánh đúng, trung thực lực Công ty tài chính, nhằm đánh giá, tham mu lĩnh vực quản lý cho Ban giám đốc + Phòng kinh doanh: Khai thác khách hàng, tìm việc ký kết hợp đồng kinh tế, phụ trách việc hoàn thiện thủ tục toán công nợ nh tài liệu công nợ, nghiệm thu, bàn giao tài liệu, đồng thời phối hợp với phòng kế toán việc xác định xác công nợ khách hàng, có kế hoạch thu nợ khai thác khách hàng, + Phòng tổ chức hành Nhân sự: Quản lý công ty lĩnh vực hành chính, nhân nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động Công ty, đánh giá lực cán veef hình thức chất lợng lao động để tham mu cho Ban giám đốc từ có phân công lao động phù hợp lực Giám đốc Sơ đồ máy quản lý Công ty PGĐ phụ trách kinh doanh, tiếp thị Các xởng sản xuất Phòng tài kế toán PGĐ phụ trách kỹ thuật sản xuất Phòng KD tiếp thị Xởng Xởng Phòng Phòng thiết thiết kinh tế khoa giao học kế kế số số thuỷ nghệ môi lợi trờng thông công lợi Phòng hành Đội Phòng tổ chức lao động Tổ Văn phòng khảo hoàn đại diện phía sát thiện Nam Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: - Sau ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng, phòng kinh doanh giao Hợp đồng cho phòng ban nh phòng kế toán, hành chính, ban giám đốc, từ vào lực chức đơn vị sản xuất để ký kết hợp đồng giao khoán nội cho cá nhân làm chủ nhiệm đồ án, có quản lý xởng trởng - Thực sản xuất: Do đặc thù dự án hợp đồng kinh tế mà chủ nhiệm đồ án thực công việc Nhìn chung, quy trình nh sau: + Khảo sát: Chủ nhiệm đồ án phối hợp đội khảo sát tiến hành khảo sát trạng, sơ trờng thực dự án để có đánh giá ban đầu dự án có khả thi hay không Đội khảo sát tiến hành đánh giá tiêu khảo sát để có kết luận địa hình, địa chất công trình + Lập dự án tiền khả thi, khả thi: Sau có định cho phép lập dự án đơn vị chủ quản, chủ nhiệm đồ án tự hặc phối hợp để lập dự án tiền khả thi ban đầu cho dự án Khi dự án có tính chất khả thi thực đợc tiến hành viết dự án khả thi thức Tuy nhiên dự án cần phải có tiền khả thi, có hay không phụ thuộc vào đặc thù dự án vốn nh yêu cầu Bên A(phía chủ đầu t) + Thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công: Nếu bớc Hợp đồng có phần thiết kế, chủ nhiệm đồ án phối hợp đơn vị thiết kế, theo cá nhân tiến hành khảo sát lần bớc thiết kế sơ bộ, hay thức thi công hay kỹ thuật, tuỳ theo đặc thù dự án thực + Nghiệm thu, bàn giao tài liệu: Khâu cần phối hợp đồng phận, cá nhân tham gia dự án với tổ hoàn thiện phòng kinh doanh, bên A, thực nghiệm thu làm để xác định công nợ ban đầu cho khách hàng, giao hồ sơ, tài liệu (đã ký) cho bên A công nợ đợc xác nhận thu đợc tiền + Phòng kinh doanh: Đóng vai trò quan trọng việc duyệt kết mà đơn vị làm đợc với chủ quản, kho bạc, + Phòng kế toán: Có chức thu nợ, theo dõi hạch toán chi phí thực dự án, Sơ đồ quy trình sản xuất Công ty KD, Kế hoạch, HĐ GKNB Khách hàng HĐ giao việc Thông tin Chủ nhiệm đồ án Kết hợp Phối hợp tạo Các đơn vị, cá nhân tham gia SP thiết kế Sản phẩm thiết kế Xác định đối chiếu công nợ, toán Chi phí thực Dự án Kế toán Các Bộ chủ quản, phê duyệt QĐịnh Ký Kết hợp xác định khối lợng thiết kế công nợ II Tổ chức công tác kế toán: Tổ chức máy tác kế toán: Phòng Kế toán tài vụ có nhiệm vụ cung cấp số liệu giúp cho việc định ban lãnh đạo Bộ máy Kế toán đợc tổ chức tập trung thực chức tham mu, giúp việc Giám đốc mặt tài Kế toán Công ty Trởng phòng: Phụ trách chung chịu trách nhiệm trớc Giám đốc hoạt động phòng nh hoạt động khác Công ty có liên quan tới tài theo dõi hoạt động tài Công ty Tổ chức công tác Kế toán thống kê Công ty phù hợp với chế độ tài Nhà nớc Thực sách chế độ công tác tài Kế toán Kiểm tra tính pháp lý loại hợp động Kế toán tổng hợp vốn kinh doanh, quỹ Xí nghiệp trực tiếp đạo kiểm tra giám sát phần nghiệp vụ cán thống kê Kế toán đơn vị Công ty Phó phòng kiêm Kế toán tổng hợp: Ngoài công việc ngời Kế toán phân xởng sóng phải giúp vịêc cho Kế toán trởng, thay mặt Kế toán trởng giải công việc trởng phòng phần việc đợc phân công Kế toán tiền mặt toán Kiểm tra tính hợp pháp chứng từ trớc lập phiếu thu, chi thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách thực tế theo dõi chi tiết khoản ký quỹ Kế toán tiền lơng Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho đơn vị theo lệnh Giám đốc; toán BHXH, BHYT cho ngời lao động theo quy định ; theo dõi việc trích lập sử dụng quỹ lơng Công ty ; toán khoản thu, chi công đoàn Kế toán công nợ Theo dõi công nợ, phải thu, phải trả Có trách nhiệm đôn đốc khách hàng để thu nợ Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm công tác thu tiền mặt tồn quỹ Công ty Thực việc kiểm kê đột xuất định kỳ theo quy định Sơ đồ máy kế toán công ty Trởng phòng kế toán Công ty Giao nhiệm vụ Báo cáo Kế toán tổng hợp Đối chiếu Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng Tổng hợp Kế Kế Thủ toán toán quỹ công tiền Công lơng ty nợ Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Bảng Hình thức hạch toán kế toán: tổng hợp Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Công ty chidùng tiết Sổ hình thức chứng từ ghi sổ theo sơ đồ sau: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Ghi hàng ngày - Chứng từ gốc: Là chng t nh giấy xin toán, giấy tạm ứng, bảng toán lơng, tất chứng từ phải có đầy đủ chữ ký kế toán trởng, giám đốc, moí đợc thực hạch toán - Các bảng kê chứng từ ghi sổ - Các sổ kế toán chi tiết nh sổ quỹ tiền mặt, sổ công nợ, sổ tiền gửi Ngân hàng, - Sổ quỹ, kiêm báo cáo quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng - Bảng tổng hợp chi tiết - Sổ - Bảng cân đối phát sinh - Hệ thống báo cáo tài - Các bảng theo dõi phải trả, phải nộp nh: Sổ theo dõi BHXH, theo dõi thuế GTGT khấu trừ, - Phơng pháp tính nguyên giá khấu hao TSCĐ: + Nguyên giá: Theo giá thực tế + Khấu hao TSCĐ: Theo phơng pháp tuyến tính - Hạch toán: Hạch toán theo tháng Với hình thức chứng từ ghi sổ, trớcđây kế toán mở thêm sổ theo dõi chứng từ ghi sổ nhng không mở mà ghi trực tiếp vào sổ Các Chính sách kế toán áp dụng công ty: 3.1 Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/ 01 kết thúc vào ngày 31/ 12 hàng năm Riêng nhà máy chế biến thực phẩm xuất Nh Thanh bắt đầu vào hoạt động từ ngày 1/ 7/ 2005 nên niên độ kế toán ngày 1/7/2005 kết thúc ngày 31/12/2005 3.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán nguyên tắc, phơng pháp chuyển đổi đồng tiền khác: - Đơn vị tiền tệ áp dụng ghi chép: Đồng Việt Nam - Nguyên tắc, phơng pháp chuyển đổi đồng tiền: Theo tỷ giá hành điều chỉnh vào cuối kỳ báo cáo 3.3 Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ 3.4 Phơng pháp kế toán tài sản cố định: - Tài sản cố định đợc ghi sổ theo nguyên giá hao mòn lũy kế - Khấu hao tài sản cố định đợc tính theo phơng pháp tuyến tính dựa vào thời gian sử dụng ớc tính TSCĐ Tỷ lệ khấu hao đợc theo định số 206/2003/QĐ- BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 Bộ Tài Chính - Giá trị đầu t xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm xuất Nh Thanh đến thời điểm 31/12/2004 đợc công ty Kiểm toán độc lập kiểm tra toán giá trị hoàn thành nên cha kết chuyển sang tài sản cố định, cha tính khấu hao cho tài khoản Hiện giá trị nêu đợc tập hợp tài khoản Xây dựng dở dang 3.5 Phơng pháp xác định doanh thu: - Doanh thu khối t vấn công ty đợc xác định sở giá trị nghiệm thu, định phê duyệt, biên đối chiếu, lý hợp đồng, Từ công việc hoàn thành Do xuất phát từ đặc thù lĩnh vực kinh doanh doanh thu công ty thờng có điều chỉnh công trình, dự án - Doanh thu bán háng nhà máy chế biến TPXK Nh Thanh đợc ghi nhận theo hóa đơn tài công ty phát hành Công ty thc việc kê khai nộp thuế GTGT khoản doanh thu Hà Nội 3.6 Tình hình trích lập hoàn nhập dự phòng: Công ty trích lập hoàn nhập công nợ phải thu khố đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo Quy định Nhà nớc thông t số 64 TC/TCDN ngày 15 thág 09 năm 1997 Bộ Tài Chính Ngoài khoản trích lập dự phòng trợ cấp việc làm đợc công ty tuân thủ theo hớng dẫn thông t số 82/2003/TT- BTC ngày 14/08/2003 Bộ Tài Chính - Bên nợ: Phản ánh ngoại tệ tăng - Bên có: Phản ánh ngoại tệ giảm Phơng pháp hạch toán: a Sử dụng tỷ giá hạch toán: (1) Bán hàng thu tiền ngoại tệ: + Nếu tỷ giá hạch toán(TGHT) > Tỷ giá thực tế(TGTT): Nợ TK 111(1112), 112(1122): Tổng giá toán theo tỷ giá hạch toán Có TK 511: Doanh thu theo TGTT Có TK 333(3331): VAT theo TGTT Có TK 413: Chênh lệch tỷ giá + Nếu TGHT < TGTT: Nợ TK 111(1112), 112(1122) Nợ TK 413 Có TK 511 Có TK 333(3331) (2) Thu nợ khoản phải thu ngoại tệ: Nợ TK 111(1112), 112(1122): TGHT kỳ trả nợ Nợ/ Có TK 413: Chênh lệch tỷ giá Có TK 131,136,138: TGHT kỳ nhận nợ (3) Mua ngoại tệ: Nợ TK 111(1112): TGHT Nợ TK 635: TGHT > TGTT Có TK 515: TGHT < TGTT Có TK 111, 112: TGTT Đồng thời ghi : Nợ TK 007 (4) Trả nợ khoản phải trả ngoại tệ: Nợ TK 311, 315, 331, 336, 338, 342, : TGHT kỳ nhận nợ Nợ/ Có TK 413: Chênh lệch tỷ giá Có TK 111(1112), 112(1122): TGHT kỳ trả nợ Đồng thời ghi : Có TK 007 (5) Xuất ngoại tệ mua hàng hoá, vật t, TSCĐ: Nợ TK 151, 152, 153, 156, 211, 213: TGTT Nợ TK 133: TGTT Nợ/ Có TK 413 Có TK 111(1112), 112(1122): TGHT Đồng thời ghi: Có TK 007 (6) Cuối kỳ điều chỉnh tỷ giá: - Chênh lệch tăng: Nợ TK 111(1112), 112(1122) Có TK 413 - Chênh lệch giảm: Nợ TK 413 Có TK 111(1112), 112(1122) b Doanh nghiệp dùng tỷ giá thực tế để hạch toán: (1) Bán sản phẩm hàng hoá thu ngoại tệ: Nợ TK 111(1112), 112(1122): Tổng toán theo hoá đơn thuế GTGT Có TK 511: Doanh thu cha thuế(GTTT) Có TK 333: GTTT Đồng thời ghi: Nợ TK 007 (2) Mua ngoại tệ: Nợ TK 111(1112): TGTT lúc mua Có TK 1111, 1121: TGTT lúc mua Đồng thời ghi: Nợ TK 007 (3) Thu nợ ngoại tệ: Nợ TK 111(1112), 112(1122): TGTT kỳ thu nợ Nợ/ Có TK 413 Có TK 131, 138,.: TGTT kỳ nhận nợ Đồng thời ghi; Nợ TK 007 (4) Dùng ngoại tệ mua vật t, hàng hoá, sản phẩm, TSCĐ: Nợ TK 151, 152, 153, 156, 211, .: TGTT lúc mua Nợ TK 133: TGTT lúc mua Nợ/ Có TK 413 Có TK 111(1112), 112(1122): TGTT ghi sổ Đồng thời ghi: Có TK 007 (5) Dùng ngoại tệ trả nợ khoản phải trả: Nợ TK 311, 315, 331: TGTT lúc nhận nợ Nợ/ Có TK 413 Có TK 111(1112), 112(1122): TGTT lúc nhận nợ Đồng thời ghi: Có TK 007 (6) Bán ngoại tệ: Nợ TK 111(1111), 112(1121): TGTT lúc bán Nợ TK 635: Tỷ giá lúc bán < Lúc ghi sổ Có TK 515: Tỷ giá lúc bán > Lúc ghi sổ Có TK 111(1121), 112(1122): TGTT ghi sổ Đồng thời ghi : Có TK 007 Kế toán tiền gửi ngân hàng: Tiền gửi số tiền mà doanh nghiệp gửi ngân hàng, kho bạc Nhà nớc công ty tài chính, bao gồm tiền Việt Nam, loại ngoại tệ, vàng bạc đá quý Căn để ghi chép nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi doanh nghiệp giấy báo Có, giấy báo Nợ bảng kê ngân hàng kèm theo chứng từ gốc nh uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản Khi nhận đợc chứng từ ngân hàng gửi đến, kế toán phải tiến hành kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo Trờng hợp có chênh lệch số liệu kế toán đơn vị với ngân hàng phải ghi theo chứng từ ngân hàng, số chênh lệch đợc theo dõi riêng tài khoản phải thu phải trả khác, đồng thời thông bao cho ngân hàng đối chiếu xác minh lại Đối với doanh nghiệp có tổ chức, phận trực thuộc, mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi, mở tài khoản toán phù hợp để thuận lợi cho việc giao dịch, toán Kế toán phải tổ chức kế toán chi tiết theo loại tiền gửi, ngân hàng kho bạc, công ty tài để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu Để phản ánh tình hình tăng giảm số có tài khoản tiền gửi doanh nghiệp kế toán sử dụng TK 112 Tiền gửi ngân hàng, TK có kết cấu nh sau: Bên Nợ: Các khoản tiền gửi tăng Bên Có: Các khoản tiền gửi giảm Số d bên Nợ: Số tiền gửi gửi ngân hàng Tài khoản 112 đợc mở tài khoản cấp 2: - Tài khoản 1121 Tiền Việt Nam - Tài khoản 1122 Ngoại tệ - Tài khoản 1123 Vàng bạc, kim khí, đá quý Các chứng từ sổ kế toán sử dụng làm ghi sổ: + Uỷ nhiệm thu + Uỷ nhiệm chi + Giấy báo nợ + Giấy báo có + Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng + Sổ tiền gửi + Sổ TK 112 Sơ đồ hạch toán tài khoản 112 - tiền gửi ngân hàng Nợ TK 112 Có TK 511 TK 111 Rút TGNH nhập quỹ TM Bán hàng thu TGNH TK 333 TK 611 Mua VT, HH TGNH (Kiểm kê định kỳ) TK 131, 136, 138 TK 133 Thu từ khoản nợ phải thu Mua VT, HH TGNH TK 111 TK 151,152,153,156 Xuất quỹ TM gửi NH ( Kê khai thờng xuyên) TK 144 TK 211, 213, 241 Nhận lại ký quỹ, ký cợc NH Dùng TGNH mua TSCĐ TK 121, 221 Thanh toán chứng khoán TK 133 chi cho XDCB Chi phí cho SXKD, TK 627, 641, 642, 811 chi hoạt động khác TK 333 Nộp thuế vào NSNN TK 121, 221 Mua chứng khoán B Thực trạng công tác kế toán vốn tiền công ty T Vấn Xây Dựng phát triển nông thôn I Giới thiệu chung: Tầm quan trọng nhiệm vụ phần hành kế toán vốn tiền: Trong điều kiện kinh tế nớc ta chuyển sang chế thi trờng việc tổ chức công tác kế toán nói chung kế toán vốn tiền nói riêngcó ý nghĩa quan trọng Nó định dến kết sản xuất tồn công ty Kế toán vốn tiền phần hành kế toán thiếu đợc tất hoạt động kinh doanh công ty Nó công cụ điều chỉnh, quản lý, sử dụng vật te tài sản Nó đảm bảo quyền tự chủ tài công ty, kế toấn vốn tiền giúp công ty xác định mức vốn cần thiết quản lý sử dụng có hiệu vốn kinh doanh Nó đảm bảo cho nhu cầu chi trả toán thờng xuyên, hàng ngày đảm bảo cho trình hoạt động kinh doanh công ty diễn thờng xuyên, liên tục Trong trình hoạt động kinh doanh công ty phải thờng xuyên sử dụng loại vố tiền đáp ứng nhu cầu toán công ty với đối tợng mối quan hệ mua bán vật t, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ, khoản thuế phải nộp, tiền lơng, bảo hiểm xã hội, toán nội công ty khoản chi phí khác tiền Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ vốn tiền phải phản ánh kịp thời, xác, đầy đủ vận động vốn tiền thực kiểm tra đối chiếu thờng xuyên ssố liệu hiẹn có, tình hình thu chi khoản vốn tiền quỹ công ty, tài khoản tiền gửi ngân hàng Vốn Bằng tiền công ty bao gồm: + Tiền mặt quỹ công ty( TK111) + Các khoản tiền gửi ngân hàng( 112) Hiện công ty không sử dụng loại tiền chuyển Những quy định chung công tác kế toán quản lý vốn tiền: Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ thống đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán Nếu trình hoạt động kinh doanh công ty có sử dụng ngoại tệ dều đợc quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá tạm tính điều chỉnh theo tỷ giá hành Số chênh lệch tỷ giá tạm tính tỷ giá ghi sổ đợc phản ánh nhờ vào tài khoản 413 Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ kế toán phải theo dõi chi tiết loại ngoại tệ ttrên TK 007 Ngoại tệ loại Công ty không sử dụng vàng bạc, đá quý Trong trình hạch toán hoạt động kinh doanh công ty dùng đồng Việt Nam Vốn tiền loại vốn đợc xác định có nhiều u điểm nhng lĩnh vực mà kế toán thờng mắc thiếu sót để xảy tiêu cực cần phải tổ chức quản lý chặt chẽ có hiệu loại vốn Chính mà lãnh đạo công ty đề quy chế quy định công tác quản lý vốn tiền cụ thể nh sau: + Các khoản thu chi tiền mặt qua quỹ công ty phải đợc chứng minh chứng từ phê duyệt Các chứng từ bao gồm: Phiếu thu, Phiếu chi Thủ qỹ có trách nhiệm lu giữ chứng từ nêu + Sổ quỹ tiền mặt thủ quỹ quản lý, phải cập nhật tính số tồn quỹ hàng ngày Mọi khoản thu, chi tiền mặt phải đợc ghi sổ quỹ tiền mặt + Phiếu chi tiền mặt phải đợc kế toán trởng kiểm tra, ký xác nhận đợc Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc đợc uỷ quyền ký duyệt + Các chứng từ toán đính kèm theo phiếu thu, phiếu chi phải hợp pháp, hợp lệ đợc kế toán trởng kiển tra trớc lập phiếu iI Kế toán tiền mặt: Khái niệm : Tiền mặt khoản tiền quỹ công ty, dùng để phục vụ cho việc chi tiêu hàng ngày nh thuận tiện cho việc toán khoản phải trả Những quy định kế toán tiền mặt công tác quản lý tiền mặt công ty: - Kế toán phải lập chứng từ thu chi theo dúng chế độ - Khi hạch toán tiền mặt phải sử dụng đơn vị tiền tệ đồng Việt Nam - Chỉ đợc xuất tiền khỏi quỹ có đày đủ chứng từ hợp lệ, tiền mặt phải đợc bảo quản két an toàn , chống trộm , chống cháy, chống mối xông - Mọi nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền mặt, giữ gìn, bảo quản thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện, thủ quỹ ngời đợc thủ trởng doanh nghiệp bổ nhiệm chịu trách nhiệm giữ quỹ Thủ quỹ không dợc nhờ ngời khác làm thay, trờng hợp cần thiết phải làm thủ tục uỷ quyền cho ngời khác làm thay đợc đồng ý văn giám đốc doanh nghiệp - Thủ quỹ phải thờng xuyên kiểm tra quỹ, đảm bảo lợng tiền tồn quỹ phải phù hợp với số d sổ quỹ Hàng ngày sau thu chi tiền xong kế toán phải vào sổ quỹ, cuối ngày lập báo cáo quỹ nộp lên cho kế toán - Hàng ngày sau nhận đợc báo cáo quỹ kèm theo chứng từ gốc thủ quỹ gửi lên kế toán phải tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ với số liệu sổ quỹ Sau kiểm tra xong, kế toán tiến hành định khoản ghi vào sổ tổng hợp TKTM Tài khoản chứng từ sổ sách sử dụng: - Tài khoản sử dụng: TK 1111 Tiền mặt - Chứng từ sổ sách sử dụng: + Giấy đề nghị tạm ứng + Phiếu chi + Sổ quỹ tiền mặt + Chứng từ ghi sổ + Sổ chi tiết tài khoản tiền mặt + Sổ Trình tự ghi sổ chứng từ ghi sổ tiền mặt: (trang sau) Phiếu thu, phiếu chi Sổ quỹ tiền mặt Chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết TK tiền mặt Sổ TK 111 Tình hình thực tế kế toán tiền mặt công ty T Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn Trong công ty hàng ngày phát sinh nhiều khoản thu, chi tiền mặt nhng khuôn khổ báo cáo em xin đợc trích số nghiệp vụ chủ yếu phát sinh đầu tháng năm 2004 chứng từ kế toán, cách hạch toán số liệu sổ kế toán kế toán tiền mặt mà em thu hoạch đợc trình thực tập Công ty Trong đầu tháng năm 2004 Công ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nh sau: (1) Phiếu thu số 01, ngày 05/ 01/ 2004 : Đinh Thị Oanh Phòng tài chính, kế toán vay tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt, số tiền: 35.000.000 Kế toán định khoản: Nợ TK 111: 35.000.000 Có TK 3111: 35.000.000 (2) Phiếu chi số 01, ngày 06/ 01/ 2004 : Thanh toán lơng chi phí Dự án sửa chữa 64 ô chuồng Dê thỏ Sơn Tây Lơng: 1.200.000; Các khoản chi phí: 1.051.000 Kế toán định khoản: Nợ TK 334: 1.200.000 Nợ TK 627: 1.051.000 Có TK 111: 2.251.000 (3) Phiếu thu số 02 , ngày 07/01/2004 : Thu tiền lập dự án khả thi trạm tiếp khách 16 Thuỵ Khê, số tiền:6.184.000 Kế toán định khoản: Nợ TK 111: 6.184.000 Có TK 131: 6.184.000 (4) Phiếu chi số 02, ngày 08/ 01/ 2004 : Đinh Thị Oanh - phòng TCKT nộp tiền vào tài khaỏn tiền gửi Ngân hàng Đầu t Phát triển Hà Nội , số tiền: 150.0000.000 Kế toán định khoản: Nợ TK 1121: 150.000.000 Có TK 111: 150.000.000 (5) Phiếu chi số 03, ngày 08/ 01/ 2004: Tạm ứng cho lái xe Nguyễn Văn Khuyến tiền sửa chữa xe ô tô MUSSO, số tiền: 8.000.000 Kế toán định khoản: Nợ TK 141: 8.000.000 Có TK 111: 8.000.000 (6) Phiếu thu số 03, ngày 09/ 01/ 2004: Bệnh viện NN Mộc Châu trả lại tiền vay công ty, số tiền: 20.0000.000 Kế toán định khoản: Nợ TK 111: 20.000.000 Có TK 1388: 20.000.000 (7) Phiếu chi số 04, ngày 09/ 01/ 2004: Mua vật t, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc Tổ hoàn thiện, số tiền : 2.690.000, thuế VAT: 10% Kế toán định khoản: Nợ TK 1364 Phải thu Tổ hoàn thiện: 2.690.000 Nợ TK 133: 269.000 Có TK 111: 2.959.000 (8) Phiếu thu số 04, ngày 10/ 01/ 2004, Lái xe Nguyễn Văn Khuyến hoàn tạm ứng tiền sửa chữa ô tô MUSSO, số tiền: 8.000.000 Kế toán định khoản: Nợ TK 111: 8.000.000 Có TK 141: 8.000.000 (9) Phiếu chi số 05, ngày 10/ 01/ 2004: Rút tiền mặt chi tiền bồi dỡng trực tết năm 2004 cho chị Trần Thị Chiều phòng hành chính, số tiền: 1.140.000 Kế toán định khoản: Nợ TK 642: 1.140.000 Có TK 111: 1.140.000 (.) Phiếu chi số 100, ngày 29/ 01/ 2004: Căn vào phiếu thu số 99 ngày 01/ 06/ 2001, rút quỹ tiền mặt trả tiền vay anh Phạm Minh Cờng, số tiền: 1.200.000 Kế toán định khoản: Nợ TK 635: 1.200.000 Có TK 111: 1.2000.000 Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt công ty, kế toán định khoản nh tiến hành lập phiếu thu, phiếu chi Phiếu thu, phiếu chi đợc lập nh sau: - Phiếu thu: Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền, váo hoá đơn thu tiền, giấy toán tiền tạm ứng, kế toán lập phiếu thu tiền mặt, phiếu thu đợc lập thành liên (đặt giấy than lên viết lần) Một liên lu lại nơi lập, liên lại chuyển cho kế toán trởng duyệt Sau đợc kế toán trởng duyệt, phiếu thu đợc chuyển cho thủ quỹ để ghi tiền, thủ quỹ sau thu tiền tiến hành ghi số tiền thực nhận vào phiếu thu, đóng dấu thu ký vào phiếu thu Phiếu thu đợc trả liên cho ngời nộp tiền, liên đợc giữ lại để ghi vào sổ quỹ cuối ngày chuyển cho kế toán tiền mặt ghi sổ vào sổ chi tiết tiền mặt sổ quỹ tiền mặt Công ty TVXD PTNT Mẫu số: 01 - TT Phiếu thu Số Ngày 05 tháng 01 năm 2004 01 Họ tên ngời nộp tiền: Đinh Thị Oanh Địa chỉ: Phòng kế toán Lý nộp: Vay tiền ngân hàng nộp quỹ tiền mặt Số tiền: 35.000.000 Số tiền viết chữ: ba mơi lăm triệu đồng Kế toán trởng: Khơng Tất Thành Ngời lập biểu Đinh Thị Oanh Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): ba mơi lăm triệu đồng Ngày 05 tháng 01 năm 2004 Thủ quỹ Trần Văn Tự - Phiếu chi: Khi phát sinh nghiệp vụ toán khoản nợ, tạm ứng hay khoản phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh công ty kế toán vào chứng từ nh hoá đơn GTGT, giấy đề nghị tạm ứng đợc ký duyệt Kế toán tiền mặt tiến hành lập phiếu chi Phiếu chi đợc lập thành liên, liên lu nơi lập phiếu, liên đa cho thủ quỹ để chi tiền, thủ quỹ vào phiếu chi để chi tiền sau có đầy đủ chữ ký kế toán trởng, tổng giám đóc công ty Ngời nhận tiền sau nhận đủ tiền phải ký ghi rõ họ tên vào phiếu chi thủ quỹ đóng dấu chi vào phiếu Căn vào số tìen thực chi thủ quỹ ghi vào sổ quỹ mcuối ngày chuyển cho kế toán tiền mặt để ghi sổ Công ty TVXD PTNT Mẫu số: 02 - TT Phiếu chi Số Ngày 08 tháng 01 năm 2004 03 Họ tên ngời nộp tiền: Nguyễn Văn Khuyến Địa chỉ: Lái xe công ty Lý chi: tạm ứng tiền sửa chữa xe ô tô MUSSO Số tiền: 8.000.000 Số tiền viết chữ: tám triệu đồng Thủ trởng đơn vị Nguyễn Danh Thuyên Kế toán trởng: Khơng Tất Thành Ngời lập biểu Đinh Thị Oanh Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): tám triệu đồng Ngày 08 tháng 01 năm 2004 Thủ quỹ Trần Văn Tự Việc toán khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phải tuân thủ quy định chứng từ toán theo quy định Bộ tài Cụ thể nh sau: - Những trờng hợp khoản hoá đơn tài nh: thuê cá nhân, chi hoa hồng môi giới ngời đợc giao nhiệm vụ chi tiêu phải lập báo cáo số tiền chi có xác nhận Trởng đơn vị trực tiếp quản lý đợc Tổng giám đốc duyệt chi - Các chứng từ mua hàng đơn vị (kể trờng hợp cha trả tiền cho đơn vị bán) phải chuyển cho kế toán trởng trớc ngày 01 tháng sau để phục vụ việc báo cáo thuế tháng trớc Với nghiệp vụ chi tiền tạm ứng cá nhân có nhu cầu tạm ứng phải viết giấy đề nghị tạm ứng gửi lên phòng Kế toán Tài công ty, sau đợc đồng ý tạm ứng Tổng giám đốc kế toán trởng kế toán tiền hành lập phiếu chi thủ quỹ vào phiếu chi chi tiền cho ngời đề nghị tạm ứng Công ty TVXD PTNT Giấy đề nghị tạm ứng Ngày 08 tháng 01 năm 2004 Mẫu số: 03 - TT Số 01 Kính gửi: Công ty TVXD PTNT Tên là: Nguyễn Văn Khuyến Địa chỉ: Lái xe công ty Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 8.000.000 (viết chữ): tám triệu đồng Lý tạm ứng: Để sửa chữa ô tô Musso Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phụ trách phận Ngời đề nghị tạm ứng Nguyễn Danh Thuyên Nguyễn Văn Khuyến Khơng Tất Thành Nguyễn Văn Nam Ngoài khoản tạm ứng tiền mặt công ty đề quy chế quy định riêng, cụ thể nh sau: - Cán bộ, nhân viên Công ty đợc tạm ứng tiền phục vụ cho hoạt đông kinh doanh quản lý Công ty bao gồm: + Mua vật t, nguyên liệu, phụ tùng thay phục vụ sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đợc Hội đồng Quản trị Tổng giám đốc (hoặc Phó Tổng giám đốc đợc uỷ quyền) phê duyệt + Mua tài sản tho kế hoạch đợc Tổng giám đốc Hội đồng quản trị phê duyệt + ứng trớc tiền lơng, tiền công trờng hợp cần thi đợc Tổng giám đôc (hoặc Phó Tổng giám đốc đợc uỷ quyền) đồng ý + Chi giao dịch đợc Tổng giám đốc (hoặc Phó Tổng giám đốc đợc uỷ quyền) duyệt + Tạm ứng công tác phí Các trờng hợp khác theo quy định công ty - Thủ tục xin tạm ứng quy định nh sau: + Ngời đợc giao nhiệm vụ lập Giấy đề nghị tạm ứng theo mãu quy đinh + Trởng đơn vị quản lý trực tiếp nhân viên xin tạm ứng ký nhận chịu trách nhiệm trớc Tổng giám đốc khoản tạm ứng + Trình Tổng giám đốc (hoặc Phó Tổng giám đốc đợc uỷ quyền) ký duyệt tạm ứng + Điều kiện đợc tạm ứng tiền mặt: cán công nhân viên đợc tạm ứng tiền mặt trờng hợp sau - Thực mục đích thủ tục nh quy định khoản + Chỉ đợc tạm ứng toán hết tạm ứng lần trớc việc tạm ứng mua sắm tài sản, văn phòng phẩm, công tác phí + Số d tạm ứng không giới hạn quy định Tổng giám đốc công ty thời kỳ tạm ứng mua vật t, nguyên liệu, phụ tùng thay phục vu sản xuất Trờng hợp đặc biệt đợc hép vợt số d nêu phải có giải trình, đợc Tổng giám đốc công ty đồng ý đợc phép tạm ứng tiếp lần, sau phải toán để đảm bảo số d theo quy định + Thời hạn tạm ứng phải đựoc ghi Giấy đề nghị tạm ứng Với tạm ứng mua nguyên liệu, vật t, phụ tùng thay thời hạn tạm ứng tối đa không 20 ngày, với khoản tạm ứng khác thời hạn tạm ứng không 05 ngày Tạm ứng công tác phí, tuỳ thời gian công tác theo kế koạch nhng không đợc vợt 07 ngày sau kết thúc đợt công tác + Phòng Tài Kế toán phải lập sổ theo dõi tạm ứng ngời có trách nhiệm thông báo nợ tạm ứng thời hạn định mức số d cho ngời nợ tạm ứng báo cáo Tổng giám đốc công ty (hoặc Phó Tổng giám đóc đợc uỷ quyền) Những trờng hợp nhắc đến lần thứ ba ngày kể từ lần nhắc đầu tiên, ngời nợ tạm ứng không toán, phòng Tài Kế toán có quyền không giải tạm ứng tiếp trừ vào lơng để thu hồi tạm ứng cũ Chơng Một số ý kiến nhận xét công tác kế toán vốn tiền công ty t vấn xây dựng phát triển nông thôn Qua thời gian thực tập đợc quan tâm giúp đỡ lãnh đạo công ty với cán phòng Tài Kế toán tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên cứu, tìm hiểu kết hợp thực tế Công ty với kiến thức, lý luận hạch toán kế toán đợc trang bị trờng học, em xin mạnh dạn đa số nhận xét nh sau: Công tác kế toán chung: + Công tác hạch toán kế toán thực công cụ quản lý kinh té sắc bén Nhận xét công ty t vấn xây dựng phát triển nông thôn Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2005 [...]... chức công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêngcó ý nghĩa rất quan trọng Nó quyết định dến kết quả sản xuất và sự tồn tại của công ty Kế toán vốn bằng tiền là phần hành kế toán không thể thiếu đợc đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty Nó là công cụ điều chỉnh, quản lý, và sử dụng vật te tài sản Nó đảm bảo quyền tự chủ tài chính của công ty, kế toấn vốn bằng tiền giúp công. .. tiền mặt Sổ cái TK 111 5 Tình hình thực tế về kế toán tiền mặt tại công ty T Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn Trong công ty hàng ngày phát sinh rất nhiều các khoản thu, chi bằng tiền mặt nhng trong khuôn khổ của báo cáo này em chỉ xin đợc trích một số các nghiệp vụ chủ yếu phát sinh trong đầu tháng 1 năm 2004 cùng các chứng từ kế toán, cách hạch toán và các số liệu trong các sổ kế toán của kế toán. .. tiền lơng, bảo hiểm xã hội, về thanh toán trong nội bộ công ty và các khoản chi phí khác bằng tiền Nhiệm vụ cơ bản của kế toán các nghiệp vụ vốn bằng tiền phải phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ sự vận động của vốn bằng tiền thực hiện kiểm tra đối chiếu thờng xuyên ssố liệu hiẹn có, tình hình thu chi các khoản vốn bằng tiền ở quỹ công ty, các tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng Vốn Bằng tiền ở công. .. đầu năm và 6 tháng cuối năm kế toán vào sổ cái TK 211, 212, 213 rồi vào bảng cân đối kế toán rồi lập báo cáo tài chính Ch ơng 2 Chuyên đề kế toán vốn bằng tiền A Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền 1 Nhiệm vụ kế toán: Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lu động của doanh nghiệp đợc hình thành trong quá trình bán hàng và tron các quan hệ thanh toán Trong... TSCĐ TK 121, 221 Thanh toán chứng khoán TK 133 và chi cho XDCB Chi phí cho SXKD, TK 627, 641, 642, 811 và chi hoạt động khác TK 333 Nộp thuế vào NSNN TK 121, 221 Mua chứng khoán B Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty T Vấn Xây Dựng và phát triển nông thôn I Giới thiệu chung: 1 Tầm quan trọng và nhiệm vụ của phần hành kế toán vốn bằng tiền: Trong điều kiện hiện nay của nền kinh tế nớc... sổ cái vào bảng cân đối phát sinh và lập báo cáo tài chính 4.2 Kế toán vốn bằng tiền: a Giới thiệu chung về phần hành: Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn SXKD thuộc tài sản lu động của doanh nghiệp, đợc hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán Vồn bằng tiền của công ty bao gồm tiền mặt tồn quĩ và tiền gửi ngân hàng Tiền mặt là số vốn bằng tiền đợc thủ quỹ bảo quản... (nếu có) - Kế toán TSCĐ trong công ty: Mọi trờng hợp tăng TSCĐ, công ty đều thành lập ban nghiệm thu, kiểm nhận TSCĐ, động thời lập Biên bản giao nhận TSCĐ Biên bản giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ trong công ty và là căn cứ để giao nhận TSCĐ và để kế toán ghi vào sổ và thẻ TSCĐ Thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập cho từng đối tợng ghi TSCĐ và đợc kế toán trởng ký xác nhận Thẻ đợc lu ở phòng, ban kế toán suốt... công ty Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền, căn cứ vào các hóa đơn, các giấy thanh toán tiền trung ơng, kế toán tiền mặt lập phiếu thu tiền mặt, sau khi đợc kế toán trởng kiểm duyệt, phiếu thu đợc chuyển cho thủ quĩ để ghi tiền Sau đó thủ quỹ sẽ ghi số tiền thực phận vào phiếu thu, đóng dấu đã thu và lấy vào phiếu thu Khi phát sinh các nhiệm vụ chi tiền, thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi để chi phần tiền. .. việc nâng cao năng suất lao động và chất lợng sản phẩm Điều đó đặt ra cho công tác quản lý và kế toán TSCĐ của công ty T Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn những yêu cầu ngày càng cao Để thuận lợi cho công tác quản lý và hoạch toán TSCĐ, công ty đã phân loại các tài sản cố định theo tình hình sử dụng Căn cứ vào tình hình sử dụng TSCĐ của từng thời kỳ mà TSCĐ của công ty đợc chia thành 2 loại: + TSCĐ... trình kế toán: Từ các chứng từ gốc nh là các phiếu chi, phiếu thu, các giấy báo có, báo nợ Kế toán tiến hành lập chứng từ ghi sổ Đồng thời căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán tiền mặt vào các sổ chi tiết tiền mặt và sổ quỹ tiền mặt, còn kế toán tiền gửi ngân hàng vào sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng và sổ tiền gửi ngân hàng Đến cuối 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm từ các chứng từ ghi sổ đã lập kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền ở công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn , Kế toán vốn bằng tiền ở công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn , Kế toán vốn bằng tiền ở công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn , Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn nằm trên địa bàn Hà Nội, khá thuận lợi trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, nhưng do đặc thù là một Công ty chuyên về lĩnh vực tư vấn xây dựng trong phạm vi cả nước nên Công ty đã chia làm hai bộ phận cơ , - Chứng từ gốc: Là những chưng tư như giấy xin thanh toán, giấy tạm ứng, bảng thanh toán lương,......tất cả những chứng từ trên phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, giám đốc, ......moí được thực hiện hạch toán.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay