Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 11

74 588 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:27

Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Hiện kinh tế thị trường, mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận mục tiêu doanh nghiệp, chịu chi phối đến hoạt động doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp tìm thực thi giải pháp nhằm hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Nhưng để làm điều không đơn giản, đòi hỏi phải tìm hướng cho doanh nghiệp chế độ kế toán hợp lý Việc hạch toán chi phí để tính giá thành sản phẩm định đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu kinh tế khác Thấy rõ tầm quan trọng với trình học trường, em tập trung phân tích nghiên cứu đề tài: "Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11" Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung chuyên đề chia thành phần sau: Phần I: Lý luận chuyên kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng, xây lắp Phần II: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp - Binh đoàn 11 Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp xây dựng - Binh đoàn 11 Vì thời gian trình độ có hạn nên trình viết chuyên đề, em không tránh khỏi thiếu sót, em mong thầy cô góp ý để chuyên đề hoàn thiện Đồng thời em xin cảm ơn cô Lê Thị Bình giúp em hoàn thành chuyên đề Cao Thuỳ Anh - 38A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN THỨ NHẤT LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP I ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Đặc điểm sản phẩm xây lắp ngành xây dựng Xây dựng ngành sản xuất vật chất độc lập có chức tái sản xuất TSCĐ cho tất ngành kinh tế quốc dân Nó làm tăng sức mạnh kinh tế, quôc phòng, tạo nên sở vật chất kỹ thuật cho xã hội Một đất nước có sở hạ tầng vững đất nước có điều kiện phát triển Như việc xây dựng sở hạ tầng phải tiến hành trước bước so với ngành khác Muốn sở hạ tầng vững xây dựng ngành thiếu Vì phận lớn thu nhập quốc dân nói chung quỹ tích lũy nói riêng, với vốn đầu tư tài trợ từ nước có lĩnh vực xây dựng Sản phẩm xây dựng công trình sản xuất, hạng mục công trình, công trình dân dụng có đủ điều kiện đưa vào sử dụng phát huy tác dụng Sản phẩm ngành xây dựng gắn liền với địa điểm định Địa điểm đất liền, mặt nước, mặt biển có thềm lục địa Vì ngành xây dựng ngành khác hẳn với ngành khác Các đặc điểm kỹ thuật đặc trưng thể rõ sản phẩm xây lắp trình tạo sản phẩm ngành Đặc điểm sản phẩm xây dựng thể cụ thể sau: Sản phẩm xây dựng có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng dài, có giá trị lớn Nó mang tính cố định, nơi sản xuất sản phẩm đồng thời nơi sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy tác dụng Nó mang tính đơn chiếc, công trình xây dựng theo thiết kế kỹ Cao Thuỳ Anh - 38A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp thuật riêng, có giá trị dự đoán riêng biệt địa điểm định Điều đặc biệt sản phẩm xây dựng mang nhiều ý nghĩa tổng hợp nhiều mặt: kinh tế, trị, kỹ thuật, mỹ thuật Quá trình từ khởi công xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thường dài, phụ thuộc vào quy mô tính chất phức tạp kỹ thuật công trình Quá trình thi công thường chia thành nhiều giai đoạn, giai đoạn thi công bao gồm nhiều công việc khác Khi vào công trình cụ thể, chịu ảnh hưởng lớn thời tiết khí hậu làm ngừng trình sản xuất làm giảm tiến độ thi công công trình Sở dĩ có tượng phần lớn có công trình thực trời mà điều kiện thi công tính ổn định, biến động theo địa điểm xây dựng theo giai đoạn thi công công trình Các công trình ký kết tiến hành dựa đơn đặt hàng, hợp đồng cụ thể bên giao thầu xây lắp Cho nên phụ thuộc vào nhu cầu khách hàng thiết kế kỹ thuật công trình Khi có khối lượng xây lắp hoàn thành đơn vị xây lắp phải đảm bảo bàn giao tiến độ, thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình Yêu cầu công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Do đặc thù xây dựng sản phẩm xây dựng nên việc quản lý đầu tư xây dựng có khó khăn phức tạp số ngành khác Chính trình quản lý đầu tư xây dựng phải đáp ứng yêu cầu sau: - Công tác quản lý đầu tư xây dựng phải đảm bảo tạo sản phẩm, dịch vụ xã hội thị trường chấp nhận giá cả, chất lượng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế Cao Thuỳ Anh - 38A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Thực chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, đại hóa, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân - Huy động sử dụng có hiệu cao nguồn đầu tư nước nước đầu tư vào Việt Nam, khai thác tốt tiềm lao động, tài nguyên đất đai tiềm lực khác nhằm khai thác hết tiềm đất nước phục vụ cho trình tăng trưởng, phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo bền vững mỹ quan Thực cạnh tranh xây dựng nhằm đáp ứng công nghệ tiên tiến bảo đảm chất lượng thời gian xây dựng với chi phí việc thực bảo hành công trình (Trích điều lệ quản lý đầu tư xây dựng, ban hành kèm theo nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 Chính phủ) Từ trước tới nay, XDCB “Lỗ hổng lớn” làm thất thoát nguồn vốn đầu tư nhà nước Để hạn chế thất thoát nhà nước thực việc quản lý giá xây dựng thông qua ban hành chế độ sách giá, phương pháp nguyên tắc lập dự toán (định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá XDCB, xuất vốn đầu tư) để xác định tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán công trình cho hạng mục công trình Giá thành công trình giá trúng thầu, điều kiện ghi hợp đồng chủ đầu tư đơn vị xây dựng Giá trúng thầu không vượt tổng dự đoán duyệt Đối với doanh nghiệp xây dựng, đảm bảo thi công tiến độ, kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình với chi phí hợp lý Bản thân doanh nghiệp phải có biện pháp tổ chức quản lý sản xuất, quản lý chi phí sản xuất chặt chẽ hợp lý có hiệu Hiện lĩnh vực XDCB chủ yếu áp dụng phương pháp đấu thầu, giao nhận thầu xây dựng Để trúng thầu doanh nghiệp phải xây dựng giá đấu thầu hợp lý cho công trình dựa sở định mức đơn giá XDCB nhà nước ban hành sở giá thị trường khả doanh nghiệp Mặt khác phải đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi Cao Thuỳ Anh - 38A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Để thực yêu cầu trên, đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý kinh tế đặc biệt quản lý chi phí sản xuất – giá thành, trọng tâm công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thánh sản phẩm Nhiệm vụ công tác quản lý, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp, thoả mãn yêu cầu quản lý đặt ra, vận dụng phương pháp tập hợp, chi phí tính giá thành cách khoa học kỹ thuật hợp lý đảm bảo cung cấp cách đầy đủ, kịp thời xác số liệu cần thiết cho công tác quản lý Cụ thể là: - Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với tổ chức sản xuất doanh nghiệp đồng thời xác định đối tượng tính giá thành - Phản ánh đầy đủ, xác, kịp thời toàn chi phí sản xuất thực tế phát sinh - Kiểm tra tình hình thực định mức chi phí, vật tư, nhân công sử dụng máy thi công dự toán chi phí khác Phát kịp thời khoản chênh lệch so với định mức dự toán khoản chi phí kế hoạch, khoản thiệt hại, mát, hư hỏng sản xuất để ngăn chặn kịp thời - Tính toán xác, kịp thời giá thành sản phẩm xây lắp sản phẩm lao vụ hoàn thành doanh nghiệp - Kiểm tra việc thực hạ giá thành doanh nghiệp theo công trình, hạng mục công trình, loại sản phẩm vạch khả mức hạ giá thành hợp lý, hiệu - Xác định đắn, bàn giao toán kịp thời khối lượng công tác xây lắp hoàn thành Định kỳ kiểm tra đánh giá khối lượng thi công dở dang theo quy định - Đánh giá đắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh công trình, hạng mục công trình, phận thi công, tổ đội sản xuất Cao Thuỳ Anh - 38A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp thời kỳ định Kịp thời lập báo cáo kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công tác xây lắp Cung cấp xác, nhanh chóng thông tin chi phí sản xuất tính giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý lãnh đạo doanh nghiệp 4.Vai trò, ý nghĩa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây dựng 4.1 Vai trò Hạch toán kinh tế thúc đẩy tiết kiệm thời gian lao động, động viên nguồn dự trữ nội doanh nghiệp đảm bảo tích luỹ tạo điều kiện mở rộng không ngừng sản xuất sở áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm thoả mãn nhu cầu ngày tăng nâng cao phúc lợi quần chúng lao động Hạch toán kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch sản xuất sản phẩm mặt vật mặt giá trị, chấp hành nghiêm túc tiêu chuẩn quy định tài Đối với doanh nghiệp xây lắp việc hạch toán cung cấp số liệu cách xác, kịp thời đầy đủ phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ đề biện pháp quản lý tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu hạch toán Hạch toán kế toán vấn đề trung tâm công tác hạch toán xây lắp Tập hợp chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình thực tế so với kế hoạch bao nhiêu, từ xác định mức tiết kiệm hay lãng phí để có giải pháp khắc phục Việc tính giá thành thể toàn chất lượng hoạt động kinh doanh quản lý kinh tế tài đơn vị 4.2 Ý nghĩa Giúp cho việc quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư nhà nước.Đáp ứng yêu cầu quản lý thông qua việc cung cấp đầy đủ xác thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cao Thuỳ Anh - 38A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp II NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Khái niệm – phân loại chi phí sản xuất quản lý chi phí sản xuất 1.1 Khái niệm chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp toàn chi phí lao động sống, lao động vật hoá chi để tiến hành hoạt động kinh doanh thời kỳ định, biểu tiền Giá trị sản phẩm xây lắp biểu hiện: GXL = C + V + m Trong đó: GXL : Giá trị sản phẩm xây lắp C : toàn giá trị tư liệu sản xuất tiêu hao trình tạo sản phẩm V : Là chi phí tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động tham gia m : Là giá trị lao động sống tạo trình tạo sản phẩm Về mặt lượng chi phí sản xuất phụ thuộc vào yếu tố: - Khối lượng lao động tư liệu sản xuất bỏ trình xây lắp thời kỳ định - Giá tư liệu sản xuất tiêu hao trình sản xuất tiền lương đơn vị lao động hao phí Trong điều kiện giá thường xuyên thay đổi việc tính toán đánh giá xác chi phí sản xuất điều quan trọng Nhât điều kiện doanh nghiệp phải tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh phải có lãi bảo toàn vốn 1.2 Phân loại chi phí sản xuất Cao Thuỳ Anh - 38A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí sản xuất bao gồm có nội dung kinh tế công dụng khác Yêu cầu quản lý loại khác nhau, việc quản lý sản xuất, tài chính, dựa vào số liệu tổng hợp mà vào số liệu cụ thể công trình, hạng mục công trình thời kỳ định Không phân loại chi phí cách xác việc tính giá thành thực Việc phân loại đựơc tiến hành theo tiêu thức sau: 1.2.1 Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế Toàn chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chia thành yếu tố sau: - Chi phí nguyên vật liệu gồm toàn chi phí đối tượng lao động như: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, vật liệu thiết bị xây dựng - Chi phí nhân công toàn tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, KPCĐ khoản khác phải trả cho người lao động - Chi phí khấu hao TSCĐ toàn phải trích khấu hao, trích trước chi phí sửa chữa lớn tháng tất loại TSCĐ có doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua số tiền phải trả loại dịch vụ mua ngoài, thuê phục vụ cho việc sản xuất chi phí thuê máy, tiền nước, tiền điện - Chi phí khác tiền chi phí phát sinh trình hoạt động sản xuất bốn yếu tố chi phí nói chi phí tiền mặt, chi phí tiếp khách Phân loại theo tiêu thức giúp ta hiểu kết cấu, tỷ trọng loại chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp dự toán chi phí sản xuất kinh doanh cho kỳ sau 1.2.2 Phân loại theo mục đích công dụng chi phí Cao Thuỳ Anh - 38A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Theo cách phân loại toàn chi phí sản xuất doanh nghiệp đựơc chia thành: * Chi phí sản xuất tạo sản phẩm toàn chi phí liên quan đến việc xây lắp, chế tạo sản phẩm chi phí liên quan đến hoạt động quản lý phục vụ sản xuất phân xưởng, tổ đội sản xuất Nó chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp + Chi phí trực tiếp chi phí trực tiếp liên quan đến việc chế tạo sản phẩm xây lắp gồm chi phí nhân công trực tiếp, nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vật liệu chính, vật liệu phụ, vật kết cấu vật liệu luân chuyển (cốp pha, giàn giáo ) bán thành phẩm cần thiết để tạo sản phẩm * Chi phí nhân công trực tiếp gồm tiền lương bản, khoản phụ cấp lương Với khoản chi phí tiền lương công nhân điều khiển máy tính đơn giá XDCB tính vào chi phí nhân công trực tiếp Còn chi phí tiền lương cán quản lý công trình (bộ phận gián tiếp) tính vào chi phí sản xuất chung chi phí nhân công trực tiếp *Chi phí sản xuất chung bao gồm tiền lương bản, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, KPCĐ cho nhân viên quản lý, khoản chi phí khác tiền công cụ, dụng cụ tính vào chi phí sản xuất chung doanh nghiệp *Chi phí sử dụng máy thi công gồm tiền lương, khoản phải trích theo lương nhân viên điều khiển máy, chi phí khấu hao máy vật liệu + Chi phí gián tiếp (chi phí sản xuất chung) chi phí phục vụ cho việc quản lý sản xuất phát sinh trình xây lắp tạo sản phẩm thực đòi hỏi phận tổ đội sản xuất * Chi phí quản lý doanh nghiệp toàn chi phí quản lý chung hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chi phí sản xuất, quản lý hành chi phí khác Cao Thuỳ Anh - 38A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Chi phí hoạt động khác chi phí phát sinh trình tiến hành hoạt động khác hoạt động sản xuất doanh nghiệp bao gồm: Chi phí hoạt động tài chi phí hoạt động bất thường Phân loại theo mục đích, công dụng chi phó có tác dụng xác định số chi phí chi cho lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, làm sở để tính giá thành kết hoạt động sản xuất Theo cách phân loại chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm hoàn thành Ngoài có nhiều cách phân loại khác hai cách phân loại sử dụng nhiều dự toán công trình xây lắp chi phí sản xuất phân công theo khoản mục Giá thành sản phẩm xây lắp 2.1 Giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng Để xây dựng công trình hoàn thành doanh nghiệp xây dựng phải đầu tư vào tình sản xuất thi công lượng chi phí định, chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ tham gia cấu thành trình Vậy giá thành sản phẩm xây lắp toàn chi phí sản xuất bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí trực tiếp khác tính cho công trình, hạng mục công trình hay khối lượng xây lắp hoàn thành đến giai đoạn quy ước nghiệm thu bàn giao chấp nhận toán giá thành mang tính chất cá biệt Vì công trình, hạng mục công trình hay khối lượng xây lắp sau hoàn thành có giá thành riêng Biết giá bán trước sản phẩm hoàn thành giá thành thực tế định tới lỗ lãi doanh nghiệp Tuy nhiên điều kiện hienẹ để đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh cho phép nhà nước, số doanh nghiệp chủ động xây dựng số công trình có quy mô nhỏ sau bán lại với giá hợp lý giá thành sản phẩm yếu tố quan trọng xác định nên giá bán 2.2 Bản chất – chức giá thành sản phẩm Cao Thuỳ Anh - 38A2 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty XDCĐ Binh đoàn 11 NHẬT KÝ CHUNG Quý II/2005 Chứng từ NTGS 10/6 Số Ngày 230 10/6 31/6 31/6 31/6 31/6 36 31/6 31/6 Đã Số phát sinh TK đối Diễn giải ghi sổ ứng Nợ Có Xuất dụng cụ x 6272 2.105.000 cho quản lý đội, 153 2.105.000 xưởng Chi phí khấu x 6274 11.201.500 hao TSCĐ 214 11.201.500 Trả tiền điện x 6278 850.000 thoại 133 85.000 141 935.000 Tiền lương x 6271 6.472.660 NVQL 141 6.472.660 biên chế TRÍCH SỔ CÁI TK 627 – QUÝ II/2005 (Sổ chi tiết) NTGS 10/6 31/6 31/6 Chứng từ TK đối Số phát sinh Diễn giải Số Ngày Nợ Có ứng 10/6 Xuất dụng cụ VLQL 153 2.105.000 đội 31/6 Chi phí khấu hao 214 11.201.500 TSCĐ 31/6 Trả tiền điện thoại 141 935.000 Tiền lương NVQL 141 6.472.660 biên chế K/c chi phí SXC quý 1544 502.212.488 II sang TK chi phí SXDD Cộng phát sinh 502.212.48 502.212.488 Cao Thuỳ Anh - 38A2 60 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Và kế toán tiến hành điều khoản bút toán sau: Nợ TK 154 (1544) : 502.212.488 Có TK 627: 5023.212.488 TRÍCH SỔ CÁI TK 627 – QUÝ II/2005 NTGS 10/6 Chứng từ TK đối Diễn giải Số Ngày ứng 230 10/6 Xuất dụng cho cho 153 Số phát sinh Nợ Có 2.105.000 31/6 quản lý đội –QL1A 31/6 Chi phí KHTSCĐ - 214 11.291.500 31/6 QL1A 1/6 Thanh toán tiền lương 141 6.472.600 36 cho NLQL đội K/C chi phí SXC 782.093.000 quý II/2005 Cộng phát sinh 782.093.00 782.093.000 TRÍCH SỔ CÁI TK 154 – QUÝ II/2005 Chứng từ TK ngà Diễn giải đối Số y ứng 31/6 Số dư đầu kỳ Đường QL1A Đường 8- Hương Số phát sinh Nợ Số dư Có Nợ Có 382.262.287 382.262.287 - Sơn K/c CPNVL TT Đường QL 1A Đường – Hương 4.904.697.707 3.017.331.917 1.887.365.787 5.286.959.994 3.399.594.204 1887.365.787 Sơn K/c CPNC TT Đường QL 1A Đường – Hương 539.914.942 309.277.432 230.637.510 5.286.874.936 3.708.865.636 2.118.003.297 Sơn KC CP máy thi 234.629.357 6.061.504.293 công Cao Thuỳ Anh - 38A2 61 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đường QL 1A Đường – Hương 206.582.621 28.046.736 3.915.398.257 2.146.050.033 sơn K/C CPSXC Đường QL 1A Đường – Hương 669.733.296 502.212.488 167.520.808 6.731.237.589 4.417.610.742 2.313.570.841 sơn K/c CP thực tế Đường QL 1A Đường – Hương 6.348.975.299 4.035.404.458 2.313.570.841 6.731.237.589 4.417.610.742 2.313.570.841 sơn Số dư cuối kỳ Đường QL 1A Đường – Hương 2.313.57 sơn Giá thành sản phẩm Đường QL 1A Đường – Hương 0.841 4.417.61 0.472 sơn SỔ CHI TIẾT TK154 Công trình: Quốc lộ 1A Chứng từ Diễn giải Số Ngày 31/6 Số dư đầu kỳ K/c CP NVL trực tiếp K/c CPCNTT K/c CP MTC K/c CPSXC Cộng chi phí thực tế TK đối ứng 621 622 623 627 Số phát sinh Nợ Có 382.262.287 3.017.331.917 3.017.331.917 309.277.432 309.277.432 206.582.621 206.582.621 502.212.488 502.212.488 4.635.404.45 4.417.666.745 Số dư cuối kỳ Giá thành sản phẩm Cộng 4.417.666.745 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp Kỳ tính giá thành Công ty XDCĐ - binh đoàn 11 xác định hàng quý vào thời điểm cuối quý Công ty áp dụng phương pháp tính giá Cao Thuỳ Anh - 38A2 62 Báo cáo thực tập tốt nghiệp thành giản đơn cho công trình, hạng mục công trình Toàn chi phí thực tế phát sinh công trình, hạng mục công trình khởi công đến hoàn thành bàn giao giá thực tế công trình, hạng mục công trình Ta tính giá thực tế khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao kỳ theo công thức sau: = + - Vậy công trình quốc lộ 1A thời điểm cuối kỳ công ty xác định giá thực tế KLXL hoàn thành bàn giao kỳ là: 382.262.287 + (3.017.331.917 + 309.277.432 + 206.582.621 + 502.212.488) - = 4.417.666.745 Từ ta tổng hợp khái quát chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty sơ đồ sau: Cao Thuỳ Anh - 38A2 63 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty công trình quốc lộ 1A TK621 TK154 TK632 TK622 338.574.396đ 4.417.666.745đ K/c chi phí vào giá thành TK623 226.151.600đ TK623 568.025.232đ Cuối quý từ số liệu số chi tiết TK621, 622, 6271, 6273, 6278, 104 kế toán lập bảng tính giá thành sản phẩm: Cao Thuỳ Anh - 38A2 64 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng tính giá thành sản phẩm công trình quốc lộ 1A Quý II/2005 STT Khoản mục chi Số dư đầu Chi phí phát Số dư cuối Giá thành sản phí NVL trực tiếp kỳ sinh kỳ 267.583.60 3.017.337.917 NC trực tiếp Máy thi công Sản xuất chung Cộng 29.296.964 19.568.879 65.812.744 382.262.28 309.277.432 206.582.621 502.212.488 4.035.404.45 kỳ - phẩm 2.284.915.517 - 338.574.396 226.151.600 568.025.232 4.417.666.745 Sơ đồ tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp CTXL TK621 TK154 TK621 TK911 K/c chi phí NVLTT TK622 K/c chi phí NCTT Giá thành SXSPXL thực tế hoàn thành bàn giao K/c giá thành SXSPXL nghiệm thu bàn giao để XĐKQKD TK623 K/c CP sử dụng MTC TK627 K/c CP SXC Cao Thuỳ Anh - 38A2 65 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN THỨ BA MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOẠN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG - BINH ĐOÀN 11 I- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÍ NGHIỆP - BINH ĐOÀN 11 Từ ngày đầu bước vào sản xuất kinh doanh với nỗ lực phấn đấu ban lãnh đạo độ ngũ cán công nhân viên toàn công ty, quan tâm Bộ xây dựng Công ty xứng đáng đơn vị đứng đắn xây dựng Công ty đã, xây dựng nhiều công trình có tầm quan trọng kinh tế Qua trình tìm hiểu thực tế công tác quản lý kế toán nói chung, công tác quản ly hoạch toán chi phí sản xuất tính giá thành công tác xấy lắp nói riêng em nhận thấy công ty đơn vị hạch toán độc lập thuộc doanh nghiệp Nhà Nước nhiều mặt chịu quản lý Nhà nước công ty xây dựng mô hình quản lý hạch toán hợp lý, phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường, chủ động hoạt động kinh doanh Từ công việc hoạch toán ban đầu, việc kiểm tra hợp lý, hợp lệ chứng từ tiến hành cẩn thận, đảm bảo số liệu hoạch toán có pháp lý tránh phản ánh sai lập nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc luật luân chuyển chứng từ theo chế độ hành, cung cấp kịp thời số liệu cho kế toán nhật ký chung làm nhiệm vụ cập nhập Với máy quản lý gọn nhẹ, phòng ban chức đủ đáp ứng nhu cầu đạo kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đảm bảo quản lý hoạch toán yếu tố chi phí trình sản xuất cách liêm kiệm, có hiệu cụ thể công ty quản lý lao động có trọng tâm động viên khuyến khích lao động có tay nghề cao Ngoài công Cao Thuỳ Anh - 38A2 66 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ty đưa lao động thành lao động danh sách danh sách để động viên, huy động lao động linh hoạt Phòng kế toán công ty bố chí gọn nhẹ , với đội ngũ kế toán có trình độ cao, lực, nhiệt tình trung thực xây dựng hệ thống sổ sách kế toán - cách thức ghi chép, phương pháp hạch toán khoa học, hợp lý, phù hợp với yêu cầu mục đích chế độ toán Tổ chức công tác kế toán quản trị, tài rõ ràng , khoa học giúp giảm bớt khối lượng kế toán, kế toán viên đáp ứng đầy đủ thông tin hữu dụng đến với yêu cầu quản lý công ty đối tượng liên quan khác Cụ thể: + Công ty mở kế toán phản ánh cho công trình, hạng mục công trình, đơn vị đảm bảo cho việc theo dõi khả sát cho công trình , đơn vị thi công + Do lập số sổ chi tiết tạo nên điều kiện thuận lợi cho trưởng phòng kế toán ban lãnh đạo công ty việc phân tích hoạt động kinh tế.Công việc tiến hành thuận lợi nên đưa định kịp thời cho trình sản xuất kinh doanh toàn công ty Về công tác tập hợp chi phí giá thành , kế toán công ty hoạch toán chi phí sản xuất cho công trình, hạng mục công trình tháng, quý cách rõ ràng, đơn giản phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, quản lý phần tích hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công việc kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang tổ chức cách khoa học, cung cấp số liệu xác phục vụ cho công tác giá thành Việc sử dụng máy vi tính công tác kế toán góp phần không nhỏ giảm chi phí không cần thiết nâng cao hiệu công tác kế toán + Đã lập chương trình kế toán riêng máy vi tính theo hình thức kế toán nhật ký chung + Đã đưa toàn phần kế toán tài kế toán quản trị vào máy vi tính Cao Thuỳ Anh - 38A2 67 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Có thể đưa báo cáo kế toán vào thời điểm cần + Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu kế toán cho ban lãnh đạo, phục vụ công tác quản lý II MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁN THÀNH SẢN PHẨM Kế toán chi phí sản xuất trình sản phẩm khâu hoạch toán chủ yếu công tác kế toán DNXS Nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh nhiều loại chứng từ gốc bắt nguồn từ tổ, đội sản xuất qua cán kỹ thuật, thủ kho, rao động tiền lương đến kế toán xí nghiệp để phân loại, tổng hợp chứng từ chuyển phòng để kiểm tra hạch toán Đối với ngành xây dựng chủ yếu giá thành sản phẩm xây lắp xác định trước sản xuất sản phẩm Để bù đắp chi phí sản xuất đảm bảo có lãi, trình sản xuất công ty phải đối đầu với chi phí phát sinh không đáng có với giá trị dự toán Ngoài chi phí nguyên vật liệu doanh nghiệp xây lắp chiếm tỷ lệ trọng lớn nên tiếp kiệm vật tư cần thiết Tiết kiệm nghĩa cắt xén, mua vật liệu chất lượng, mà thực chất xuất dùng việc, không lãng phí, bừa bãi, có kế hoạch bảo đảm rõ ràng, tránh mát, hư hỏng giảm chất lượng vật tư Xí nghiệp nên cử số cán có trình độ, lực, trung thực nhạy bén, chuyên viên nguyên cứa thị trường vật tư việc cung ứng vật tư phụ thuộc nhiều tình hình biến động thị trường Hơn công ty có nhiều công trình nhằm dải dác khắp nơi công trình lớn , thời gian thi công dài xí nghiệp nên đấu thầu cung ứng vật tư Yếu tố chi phí vận chuyển vật tư cần quan tâm, công ty phải có kế hoạch vận chuyển cho có hiệu tức nhà cung cấp đến kho trân công trình phải có giá phù hợp, tránh vận chuyển nhiều gây hư hỏng, hao hụt Trường hợp phải thuê xe nên thuê xe phù hợp với nhu cầu vận chuyển Bên cạnh việc tìm nguyên vật liệu, có tính sử dụng hiệu cao, phù hợp với phát triển Cao Thuỳ Anh - 38A2 68 Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa học kỹ thuật giá phù hợp với yêu cầu công trình nên quan tâm Nói chung chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 75% giá trị công trình nên xí nghiệp cần có biện pháp thích ứng với điều kiện tình hình cụ thể để có biện pháp kịp thời nhằm giảm bớt chi phí đến mức Công nhân thi công công trình xí nghiệp chủ yếu lao động thuê xí nghiệp phải theo dõi, quản lý chặt chẽ mặt số lượng lẫn chất lượng Quản lý số lượng đảm bảo lượng lao động cần thiết cần thiết để hoàn thành khối lượng công việc xấy lắp, tránh để công việc bị giám đoạn thiếu nhân công để nhân công phải chờ việc, quản lý chất lượng tức nhân công tham gia xây lắp công trình phải có chuyên môn, tay nghề cao Công tác quản lý nhân công cần phải có khoa học, biết dùng người việc gòp phần nâng cao xuất lao động, chất lượng công trình đảm xây dựng thời gian hợp lý Bên cạnh giải pháp xí nghiệp cần phải giảm chi phí cần thiết đến mức tối thiểu Có công tác tiết kiệm chi phí đảm bảo giá thành sản phẩm mang lại hiệu kinh tế cao Cao Thuỳ Anh - 38A2 69 Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong xuất trình thực tập xí nghiệp binh đoàn 11- Công ty xây dựng quốc phòng em nhận thấy dựa vào kiến thức học trường chưa đủ Bởi thời gian cho em thử nghiệm kiến thức học kho ngồi ghế nhà trường vào công tác thực tế Mặt khác phá trình thực tập giúp em hiểu sâu hơn, kiến thức học Em cảm thấy trưởng thành lý thuyết áp dụng thực tế Hiểu tầm quan trọng em cố gắng học hỏi công việc kế toán, công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp áp dụng kế toán nước ta Được giúp đỡ, hướng dẫn, đạo nhiệt tình cô Lê Thị Bình thầy cô trường, bác, cô,, anh chị xí nghiệp mà đặc biệt phòng kế toán xí nghiệp binh đoàn 11nên em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài ''Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xí nghiệp xây dựng binh đoàn 11'' Trong chuyên đề em mạnh dạn trình bày số ý kiến nhỏ với nguyện vọng để công ty tham khảo nhằm làm hoàn thiện công tác kế toán công ty Do trình độ kiến thức thân hạn chế nên luận không tránh khỏi thiếu xót, hạn chế.Em mong đóng góp bảo thầy cô để em tiến Một lần em xin chân thành cảm ơn bảo, giúp đỡ nhiệt tình cô Lê Thị Bình thầy cô giáo trường.Cùng bác, cô, anh chị xí nghiệp xây dựng binh đoàn 11- Công ty xây dựng tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Cao Thuỳ Anh - 38A2 70 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Lời mở đầu Phần thứ nhất: Lý luận chung kế toán CPSX tính giá thành GTSX DNXL I Đặc điểm SPXL tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX tính GTSP 1.Đặc điểm sản phẩm xây lắp ngành xây dựng 2 Yêu cầu công tác quản lý CPSX tính GTSP xây lắp 3 Nhiệm vụ công tác quản lý tập hợp CPSX tính GTSP Vai trò - ý nghĩa công tác kế toán tập hợp CPSX tính GTSP doanh nghiệp xây dựng 4.1.Vai trò 4.2 Ý nghĩa II Những vấn đề lý luận chung CPSX tính GTSP xây lắp Khái niệm, phân loại CPSX quản lý CPSX 1.1 Khái niệm CPSX DN xây lắp 1.2 Phân loại CPSX DN xây lắp Cao Thuỳ Anh - 38A2 71 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.Giá thành sản phẩm xây lắp 10 2.1 Giá thành sản phẩm xây lắp DN xây dựng 10 2.2 Bản chất, chức giá thành sản phẩm 10 2.3 Các loạ giá thành sản phẩm công tác xây lắp 11 2.4 Phân biệt chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 13 III Nội dung kế toán CPSX tính GTSP DN xây lắp 13 Đối tượng kế toán tập hợp CPSX tính GTSP xây lắp 13 1.1.Đối tượng kế toán tập hợp CPSX DN xây dựng 14 1.2 Đối tượng tính giá thành 14 1.3 Phân biệt đối tượng tập hợp CPSX đối tượng GTSP xây lắp 14 Phương thức kế toán tập hợp CPSX ttong DN xây lắp 14 2.1 Các phương pháp tập hợp CPSX 14 2.2 Tình hình kế toán CPSX DN xây lắp 15 Đánh giá sản phẩm dở dang DOANH NGHIệP xây lắp 20 3.1 Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 20 3.2 Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 20 Cao Thuỳ Anh - 38A2 72 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3.3 Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 21 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 21 4.1.Phương pháp giản đơn 21 4.2 Phương pháp tính theo đơn vị đặt hàng 22 4.3 Phương pháp tính theo định mức 23 Sổ kế toán 23 5.1 Hình thức sổ kế toán nhật ký chung 23 5.2 Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ 24 5.3 Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 24 Phần thứ hai: Thực trạng kế toán CPSX tính GTSP xí nghiệp Xây dựng - binh đoàn 11 25 I Đặc điểm chung công ty xây dựng 25 Quá trình hình thành phát triển 25 Đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức quản lý XN 26 Đặc điểm quy trình công nghệ chế giảm quản lý công ty XN 30 3.1.Đặc điểm quy trình công nghệ 30 3.2 Cơ chế quản lý 30 Cao Thuỳ Anh - 38A2 73 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tình hình chung công tác quản lý kế toán XNXDGĐ - binh đoàn 11 31 II Thực trạng kế toán CPSX tính GTSP GXD - binh đoàn 11 36 1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 36 2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 43 Kế toán chi phí máy thi công 50 Chi phí sản xuất chung 55 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 61 Phần thứ ba: Một số ý kiến để xuất nhằm hoàn thiện kế toán CPSX tính GTSP xí nghiệp xây dựng - binh đoàn 11 65 I Đánh giá chung kế toán CPSX giá thành CTXD 65 II Một số ý kiến hoàn thiện kế toán CPSX tính GTSP công ty xây dựng 67 Kết luận 69 Cao Thuỳ Anh - 38A2 74 [...]... trên cơ sở giá thành dự toán để xác định thông qua việc bán sản phẩm Còn giá bán sản phẩm lao vụ là biểu hiện giá trị của sản phẩm phải dựa trên cơ sở giá thành sản phẩm để xác định Thông qua giá bán sản phẩm mà đánh giá được mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả chi phí 2.3 Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp Cao Thuỳ Anh - 38A2 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.3.1 Giá thành dự toán Sản phẩm XDCB... hao phí trong quá trình sản xuất Giá thành xây lắp và chi phí sản xuất thống nhất về mặt lượng trong trường hợp: Cao Thuỳ Anh - 38A2 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành là một công trình, hạng mục công trình được hoàn thành trong kỳ tính giá thành hay giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ bằng giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ III NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT... tư thanh toán sau khi hoàn thành Lúc này giá trị sản phẩm dở cuối kỳ là toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh từ khi thi công cho đến thời điểm kiểm kê đánh giá 4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp là phương pháp sử dụng số liệu về chi phí xây lắp để tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị thực tế của sản phẩm xây lắp Phương pháp tính giá thành này... chi phí sản xuất và tính giá thành có nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất của xí nghiệp căn cứ vào chi phí thực tế và chi phí dự toán tiến hành kết chuyển lỗ lãi của quá trình kinh doanh (gồm 2 người) + Kế toán thanh toán và tiền lương có nhiệm vụ tập hợp chi phí nhân công tiến hành phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí Căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ để viết phiếu thu chi (gồm 2 người) Hệ thống kế toán. .. SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 1.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp Theo thông tư số 23 BXDNKT ngày 15/12/1994 của Bộ xây dựng thì dự toán xây lắp gồm các khoản mục: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thuế và lãi Vì vậy khi xác định đối tượng tập hợp chi phí ở từng... sổ chi tiết 1.2 Đối tượng giá thành Là các loại sản phẩm, công trình do DN xây lắp sản xuất ra đòi hỏi phải tính được giá thành và giá thành đơn vị Xác định đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp là công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao các sản phẩm khác đã hoàn thành (nếu có) 1.3 Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm. .. ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp cùng loại cùng nội dung kinh tế - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Sổ cái - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết Cao Thuỳ Anh - 38A2 25 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN THỨ HAI THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG – BINH ĐOÀN 11 I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 1 Quá trình hình thành và phát triển... thuế thu nhập doanh nghiệp *Xí nghiệp được sử dụng 75%lập quỹ khen thưởng Trong đó giám đốc xí nghiệp và phụ trách kế toán được hưởng 10% + Nếu bị lỗ xí nghiệp phải tự bù đắp, giám đốc và phụ trách kế toán phải chịu trách nhiệm trước công ty Cơ chế khoán trên đã tác động đến công tác hạch toán kế toán nhất là phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty, góp phần... tượng xây lắp giúp cho doanh nghiệp phân tích kịp thời chi phí đã chi ra cho từng đối tượng để có biện pháp quản lý thích hợp 2.4 Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất là cơ sở hình thành nên giá thành sản phẩm Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác biệt, sự khác biệt đó thể hiện như sau: - Về phạm vi: chi phí sản xuất chỉ tình trong từng thời kỳ, còn giá thành sản phẩm. .. hợp số liệu sản xuất trong kỳ, là cơ sở để tính giá thành sản phẩm đã hoàn thành Trong DN xây lắp chúng thường phù hợp với nhau 2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 2.1 Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 2.1.1 Phương pháp trực tiếp Được áp dụng với những chi phí trực tiếp, là những chi phí chỉ liên quan đến một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Khi có chi phí phát sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 11 , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 11 , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 11 , Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, SỔ CHI TIẾT TK623, TRÍCH SỔ CÁI TK 154 – QUÝ II/2005

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay